የክትባት አጋዥ መጠኖች

የ COVID-19 ሙሉ ክትባቱን የወሰደ ዕድሜው 5 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው ማጠናከሪያ ክትባት ለመውሰድ ብቁ ነው።

ይዘቱ ለመጨረሻ ጊዜ በጁን 27፣ 2022 ዘምኗል

የ Center for Disease Control and Prevention (CDC፣ የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከል ማዕከላት) እና የ Western States Scientific Safety Review Workgroup (የምዕራባዊ ግዛቶች ሳይንሳዊ ደህንነት ምልከታ የስራ ቡድን) የተሻሻሉ የማጠናከሪያ መጠን ምክሮች እንደሚከተሉት ናቸው

 • ዕድሜያቸው ከ 5-11 የሆኑ ልጆች የመጀመሪያ ደረጃ ክትባታቸውን ካጠናቀቁ ከአምስት ወራት በኋላ የማጠናከሪያ መጠን መውሰድ አለባቸው።በሽታ የመከላከል አቅማቸው ያነሰ ልጆች የመጀመሪያ ተከታታይ ክትባታቸውን ካጠናቀቁ ቢያንስ ከሦስት ወራት በኋላ የማጠናከሪያ መጠናቸውን መውሰድ አለባቸው።
 • ዕድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ በሙሉ የመጀመሪያ ደረጃ የ Pfizer ወይም Moderna ክትባታቸውን ካጠናቀቁ ከአምስት ወራት በኋላ፣ ወይም የአንድ መጠን የ Johnson & Johnson (J&J) ክትባት ከወሰዱ ከሁለት ወራት በኋላ የማጠናከሪያ መጠን መውሰድ አለባቸው።
 • ዕድሜያቸው 50 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ በሙሉ የመጀመሪያ የማጠናከሪያ መጠን ከወሰዱ ከአራት ወራት በኋላ ሁለተኛ የማጠናከሪያ መጠን መውሰድ አለባቸው።`
 • ዕድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ በመጠኑ ወይም በከባዱ የበሽታ መከላከል ችግር ያለባቸው የመጀመሪያውን የማጠናከሪያ መጠን ከተቀበሉ ከአራት ወራት በኋላ ሁለተኛ የማበረታቻ መጠን መውሰድ አለባቸው።
 • የ Johnson & Johnson የ J&J ክትባትን የመጀመሪያ ክትባት እና የማጠናከሪያ መጠን ቢያንስ ከአራት ወራት በፊት የወሰዱ ዕድሜያቸው 18 እና ከዚያ በላይ የሆናቸው ሰዎች፣ የ mRNA የ COVID-19 ክትባትን ሁለተኛ የማጠናከሪያ መጠን መውሰድ ይችላሉ።
ይህ ከደረስዎት… ማጠናከሪያ ማግኘት ያለበት ማነው ማጠናከሪያ የሚስሰደው መቼ ነው መወሰድ ያለበት ማጠናከሪያ የትኛው ነው ሁለተኛ የማጠናከርያ ዶዝ ማግኘት እችላለሁ?
Pfizer-BioNTech 5 አመት እና ከዛ በላይ የሆናቸው ሰዎች የመጀመሪያው ተከታታይ ከተጠናቀቀ ቢያንስ ከ 5 ወራት በኋላ

Pfizer ወይም Moderna ተመራጭ ናቸው*

ዕድሜያቸው 17 ዓመት እና ከዚያ በታች የሆኑ ሰዎች መውሰድ የሚችሉት የ Pfizer ክትባትን ብቻ ነው

ከ 50 አመት በላይ የሆናቸው ሰዎች፣ እንዲሁም ደካማ በሽታ የመከላከል አቅም ያላቸው ግለሰቦች፣ ከመጨረሻው የእነርሱ ማበረታቻ ዶዝ በኋላ 4 ወራት ወይም ከዚያ በላይ ካለፉ አሁን የ mRNA COVID-19 ከትባት ተጨማሩ የማበረታቻ ዶዝ ይችላሉ።
Moderna 18 አመት እና ከዛ በላይ የሆናቸው ሰዎች የመጀመሪያው ተከታታይ ከተጠናቀቀ ቢያንስ ከ 5 ወራት በኋላ Pfizer ወይም Moderna ተመራጭ ናቸው* ከ 50 አመት በላይ የሆናቸው ሰዎች፣ እንዲሁም ደካማ በሽታ የመከላከል አቅም ያላቸው ግለሰቦች፣ ከመጨረሻው የእነርሱ ማበረታቻ ዶዝ በኋላ 4 ወራት ወይም ከዚያ በላይ ካለፉ አሁን የ mRNA COVID-19 ከትባት ተጨማሩ የማበረታቻ ዶዝ ይችላሉ።
Johnson & Johnson 18 አመት እና ከዛ በላይ የሆናቸው ሰዎች የመጀመሪያው ተከታታይ ከተጠናቀቀ ቢያንስ ከ 2 ወራት በኋላ Pfizer ወይም Moderna ተመራጭ ናቸው*

ከ 50 አመት በላይ የሆናቸው ሰዎች፣ እንዲሁም ደካማ በሽታ የመከላከል አቅም ያላቸው ግለሰቦች፣ ከመጨረሻው የእነርሱ ማበረታቻ ዶዝ በኋላ 4 ወራት ወይም ከዚያ በላይ ካለፉ አሁን የ mRNA COVID-19 ከትባት ተጨማሩ የማበረታቻ ዶዝ ይችላሉ።

ቢያንስ ከ 4 ወራት በፊት የ Johnson & Johnson’s Janssen የ COVID-19 ክትባት የመጀመሪያውን ክትባት እና የማበረታቻ ዶዙን የወሰዱ አዋቂዎች አሁን የ mRNA COVID-19 ክትባትን በመጠቀም ሁለተኛውን የማበረታቻ ዶዝ መውሰድ ይችላሉ

*የ mRNA ክትባቶች ተመራጭ ናቸው፣ ነገር ግን ሌላ ክትባት መከተብ ካልቻሉ ወይም ፈቃደኛ ካልሆኑ የ Johnson & Johnson COVID-19 ክትባት አሁንም ይገኛል።

የበሽታ መከላከያ አቅማቸው ለተዳከመ ያሉ መጠኖች

መጠነኛ ወይም ከባድ የበሽታ መከላከያ ችግር ካለብዎት፣ መመሪያዎች ይለያያሉ።

ይህ ካለብዎት… ተጨማሪ ዶዝ መውሰድ ያስፈልገኛል? ማጠናከርያ ማግኘት እችላለሁ? አጠቃላይ መጠኖች
Pfizer፦ 5 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ዕድሜዎች በ 21 ቀናት ልዩነት ሁለት መጠኖች ተሰጥተዋል። አዎ፣ ዕድሜያቸው 5+ የሆኑ እና መካከለኛ ወይም ከባድ የበሽታ መቋቋም ችግር ያለባቸው ሰዎች 2ኛ ክትባታቸው ከተጠናቀቀ ከ28 ቀናት በኋላ ተጨማሪ መጠን መውሰድ አለባቸው።

አዎ፣ የ Pfizer mRNA ማጠናከሪያ የመጨረሻው መጠን ከ 5-11 አመት ለሆኑ ወቅታዊ እንዲሆን ከ 3 ወራት በኋላ ይመከራል።

2ኛ mRNA ማጠናከሪያ ዕድሜያቸው ከ 5-11 ለሆኑ አይመከርም።

4

አዎ፣ የ Pfizer mRNA ማጠናከሪያ የመጨረሻው መጠን 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ወቅታዊ እንዲሆን ከ 3 ወራት በኋላ ይመከራል።

2ኛ mRNA ማጠናከሪያ 12 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ 1 ኛ ማጠናከሪያ ከ4 ወራት በኋላ መወሰድ አለበት።

ዕድሜያቸው 17 ዓመት እና ከዚያ በታች የሆኑ ሰዎች መውሰድ የሚችሉት የ Pfizer ክትባትን ብቻ ነው።

5
Pfizer፦ ከ 6 ወር እስከ 4 አመት ለሆኑ ህጻናት ሶስት ዶዝ መድሀኒት ተሰጥቷል። የመጀመሪያዎቹ ሁለት ዶዞች በ 21 ቀናት ልዩነት እና ሶስተኛው ዶዝ ከሁለተኛው ዶዝ ከ 8 ሳምንታት በኋላ መሰጠት አለባቸው። አይ፣ ከ 6 ወር እስከ 4 አመት እድሜ ያላቸው ህጻናት መካከለኛ ወይም ሀይለኛ የበሽታ መከላከል ችግር ያለባቸው በዚህ ጊዜ ተጨማሪ የመጀመሪያ ደረጃ ዶዝ መውሰድ የለባቸውም። አይ፣ በዚህ ጊዜ ከ6 ወር እስከ 4 አመት ለሆኑ ህጻናት የmRNA ማጠናከሪያ አይመከርም። 3
Moderna፦ ከ 6 ወር-  እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ዕድሜዎች በ 28 ቀናት ልዩነት ሁለት መጠኖች ተሰጥተዋል። አዎ፣ ዕድሜያቸው  6 ወር እና ከዚያ በላይየሆኑ እና መካከለኛ ወይም ከባድ የበሽታ መቋቋም ችግር ያለባቸው ሰዎች 2ኛ ክትባታቸው ከተጠናቀቀ ከ28 ቀናት በኋላ ተጨማሪ መጠን መውሰድ አለባቸው።

አይ፣ Modernaን እንደ መጀመሪያ ደረጃ ክትትል ለወሰዱ ከ 6 ወር እስከ 17 አመት ላሉ በዚህ ጊዜ የ mRNA ማጠናከሪያ አይፈቀድም።

3

አዎ፣ mRNA ማጠናከሪያ ከመጨረሻው መጠን በኋላ ወቅታዊ እንዲሆን ከ 3 ወራት በኋላ ይመከራል።
2ኛ mRNA ማጠናከሪያ 18 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ 1 ኛ ማጠናከሪያ ከ4 ወራት በኋላ መወሰድ አለበት።

5
Johnson & Johnson፦ አንድ መጠን፤ የተፈቀደው ለ 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ አዎ፣ ዕድሜያቸው ከ18+ በላይ የሆኑ እና መካከለኛ ወይም ከባድ የበሽታ መቋቋም ችግር ያለባቸው ሰዎች ከ 1ኛ የ J&J መጠን ከ 28 ቀናት በኋላ ተጨማሪ መጠን በ mRNA ክትባት መውሰድ አለባቸው።

አዎ፣ 18 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች ወቅታዊ ለመሆን የ mRNA ማጠናከሪያ ከመጨረሻው መጠን ቢያንስ 2 ወራት በኋላ እንዲወስዱ ይመከራል።

የJ&J የመጀመሪያ ደረጃ እና የማጠናከሪያ መጠን ከተቀበሉ፣ 2 ኛ ተጨማሪ የ mRNA ክትባት ከ 1 ኛ ማጠናከሪያ ከ 4 ወራት በኋላ መወሰድ አለበት።

4

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

ለማጠናከሪያ ዶዜ ተመሳሳይ የክትባት አይነት ማግኘት አለብኝ?

እንደ አንደኛ ደረጃ ተከታታይዎ ከወሰዱት ክትባት የተለየ የማጠናከሪያ ዶዝ ክትባት መውሰድ ይችላሉ። CDC ውሳኔውን ያሳለፈው የቅርብ ጊዜውን መረጃ በጥንቃቄ ከገመገመ (Moderna፣ Johnson & Johnson፣ ድብልቅ እና ተመሳሳይ ማጠናከርያዎች)፣ እንዲሁም በማጠናከርያው ክትባት ዙሪያ ጠንካራ ምክክር ካደረገ በኋላ ነው።

እድሜያቸው 17 እና ከዚያ በታች የሆኑ ሰዎች የ Pfizer ክትባትን ብቻ ለማጠናከሪያ መጠናቸው ሊወስዱ ይችላሉ።

ማጠናከሪያ ዶዞች ለምን አስፈላጊ ሆኑ?

የማጠናከሪያ መጠኖች ለከባድ የ COVID-19 ህመም ከፍተኛ ተጋላጭነት ላላቸው ሰዎች ከከባድ በሽታ መጠበቅ እንዲቀጥል ይረዳሉ።

ከዚህ ቀደም የማጠናከሪያ ዶዞች ለከባድ COVID-19 ከፍተኛ ተጋላጭ ለሆኑ ማህበረሰቦች ብቻ ነበር የሚመከረው፣ ነገር ግን የ COVID-19 በሽታ መከላከልን ለመጨመር እንዲያግዝ ምክረ ሃሳቡ 5 አመት እና ከዚያ በላይ የሆነን ሁሉ በማካትት ሰፍቷል።

ይህ በተለይ አስፈላጊ የሆነው በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ይበልጥ ተላላፊ የሆኑ የ COVID-19 ተለዋጭ ዝርያዎች እና ጉዳዮች እየጨመሩ በመምጣታቸው ነው።

በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ፈቃድ ያገኙ እና የጸደቁ የ COVID-19 ክትባቶች በከባድ ህመም የመያዝ፣ ሆስፒታል የመግባት እና በ COVID-19 የመሞት፣ እንዲሁም በተለዋጭ ዝርያዎች የመያዝ ስጋትን መቀነስ ላይ አሁንም በጣም ውጤታማ ናቸው። አሁንም፣ በዚህ ጊዜ ያሉት ክትባቶች ከጊዜ በኋላ የመከላከል መቀነስ ጋር ሊዛመዱ ይችላሉ። ማጠናከሪያ መጠኖች ከ COVID-19 በክትባት የሚገኝ መከላከልን የሚጨምሩ ሲሆን በሽታ የመከላከል አቅም እንዲቆይ ይረዳሉ።

እስከ አሁን ድረስ በመጀመሪያ ደረጃ ዙር ሰዎችን እየከተቡ ነው?

አዎ። በአንደኛ ደረጃ ተከታታዮች ብቁ የሆኑትን ሁሉ ማስከተብ በ (1 የ Johnson & Johnson የ COVID ክትባት ዶዝ ወይም 2 የ Pfizer ወይም Moderna የክትባት ዶዝ) መውሰድ አሁንም ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። ላልተከተቡ አዋቂዎች የሆስፒታል ህክምና ተመን ከ 10 እስከ 22 እጥፍ ከፍ ያለ ነው። የተከተቡ ሰዎች ከ COVID-19 ጋር በተያያዘ፣ በጠና የመታመም (ወይም ጨርሶ የመታመም) ዕድላቸው ካልተከተበ ሰው ጋር ሲወዳደር በእጅጉ ያነሰ ነው። ክትባቶች ግለሰቦች እንዳይታመሙ እና በ COVID-19 ከሚታመሙት እስከ 50% የሚደርሱ ሰዎች የሚያዳብሩትን ረዘም ያሉ ምልክቶች እንዳይታዩ ለመከላከል ይረዳል።

አጋዥ ክትባቶችን ካስፈለጉን፣ ክትባቶቹ እየሰሩ አይደለም ማለት ነው?

አይ። በአሁኑ ጊዜ እኛ በ U.S. ያሉን የ COVID-19 ክትባቶች ከባድ ሕመምን፣ ሆስፒታል መተኛትን እና ሞትን ለመከላከል፣ በተለዋዋጮች ላይም ቢሆን እንዲሁ በጥሩ ሁኔታ እየሰሩ ነው። ሆኖም፣ የህዝብ ጤና ባለሙያዎች ከቀላል እና መካከለኛ የ COVID-19 ህመም አንጻር፣ በተለይም ከፍተኛ-ተጋላጭነት ባለው ህዝብ መካከል የቀነሰ መከላከል እየተመለከቱ ነው።

የማጠናከርያ ዶዝ የማልወስድ ከሆነ፣ አሁንም ሙሉ በሙሉ ክትባቱን የወሰድኩ ነኝ?
 • አንድ ሰዉ በመጀመርያ ተከታታይ የ COVID-19 ክትባቱ ሁሉንም የተመከሩ ዶዞች ከወሰደ ከሁለት ሳምንት በኋላ ሙሉ ለሙሉ ተከትቧል ይባላል።
 • አንድ ሰው በመጀመሪያ ደረጃ ዙር ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ዶዞች እና ሁሉንም ማጠናከሪያዎች ብቁ ሆነው ከወሰደ በ COVID-19 ክትባቱ ወቅታዊ ነው።
ለአጋዥ መጠን ብቁ መሆኔን እንዴት አሳያለው

ለአጋዥ መጠን ብቁ መሆንዎን በራስዎ ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ። ከጤና እንክብካቤ አቅራቢ ምክረ ሀሳብ ማሳየት አያስፈልግዎትም።

አቅራቢው የባለ ሁለት መጠን የ Pfizer ክትባት ተከታታይ መውሰድዎን ማረጋገጥ እንዲችል እባክዎ የክትባት ካርድዎን ወደ የአጋዥ መጠን ቀጠሮዎ ይወሰዱ። ካርድዎ ከሌልዎት፣ አቅራቢዎ መረጃዎን መመልከት ይችላል።

በተጨማሪ የክትባት ዶዝ እና በማጠናከርያ የክትባት ዶዝ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
 • ተጨማሪ የክትባት ዶዝ ባለ 2 ዶዝ የ mRNA ክትባት ሲሆን ተከታታይ (Pfizer ወይም Moderna) ላጠናቀቁ ነገር ግን በቂ የሆነ የበሽታ መቋቋም ምላሽ ለሌላቸው ታካሚዎች የሚሰጥ ነው።
 • የማጠናከሪያ ዶዝ ለታካሚዎች ከመጀመሪያው የክትባት ተከታታይ በኋላ የመከላከል አቅማቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ሲሄድ የሚሰጥ ነው።

የሚከተሉት ቡድኖች በአሁኑ ጊዜ የማጠናከርያ የ COVID-19 ክትባት ዶዝ እንዲወስዱ ይመከራሉ።

  ማን ሊወስደው ይችላል መቼ መውሰድ አለበት
ተጨማሪ ዶዝ ደካማ የበሽታ የመከላከል አቅም ያላቸው እና ባለሁለት ዶዝ የ mRNA የ COVID-19 ክትባት ያገኙ ሰዎች ተጨማሪ የመጀመሪያ ደረጃ ዶዝ መውሰድ አለባቸው። ሁለተኛው የ mRNA COVID-19 ክትባት ወይም የ Johnson & Johnson ክትባት የመጀመሪያ መጠን ከወሰዱ ከ28 ቀናት በኋላ። ከ J&J በኋላ ያለው ተጨማሪ መጠን የ mRNA ክትባት መሆን አለበት።
የማጠናከሪያ ዶዝ ዕድሜያቸው 18 እና ከዚያ በላይ የሆኑ Johnson & Johnson የ COVID-19 ክትባት እንደ አንደኛ ደረጃ ተከታታያቸው የወሰዱ ሰዎች።

ከመጀመሪያው ዶዝዎ ቢያንስ ከሁለት ወራት በኋላ።

ከመካከለኛ እስከ ከባድ በሽታን የመቋቋም አቅም ችግር ላለባቸው ታካሚዎች፣ ከተጨማሪ (2ኛ) መጠንዎ ቢያንስ 2 ወራት በኋላ።

ዕድሜያቸው 5 እና ከዚያ በላይ የሆኑ Pfizer-BioNTech የ COVID-19 ክትባት እንደ አንደኛ ደረጃ ተከታታያቸው የወሰዱ ሰዎች።

ከሁለተኛው የ mRNA ክትባት በኋላ ቢያንስ ከስድስት ወራት በኋላ።

ከመካከለኛ እስከ ከባድ በሽታን የመቋቋም አቅም ችግር ላለባቸው ታካሚዎች፣ ከተጨማሪ (3ኛ) መጠንዎ ቢያንስ 3 ወራት በኋላ።

ዕድሜያቸው 18 እና ከዚያ በላይ የሆኑ Moderna የ COVID-19 ክትባት እንደ አንደኛ ደረጃ ተከታታያቸው የወሰዱ ሰዎች።

ከሁለተኛው የ mRNA ክትባት በኋላ ቢያንስ ከስድስት ወራት በኋላ።

ከመካከለኛ እስከ ከባድ በሽታን የመቋቋም አቅም ችግር ላለባቸው ታካሚዎች፣ ከተጨማሪ (3ኛ) መጠንዎ ቢያንስ 3 ወራት በኋላ።

ከ 50 አመት በላይ የሆናቸው ሰዎች፣ እንዲሁም ደካማ በሽታ የመከላከል አቅም ያላቸው ግለሰቦች፣ ከመጨረሻው የእነርሱ ማበረታቻ ዶዝ በኋላ 4 ወራት ወይም ከዚያ በላይ ካለፉ አሁን የ mRNA COVID-19 ከትባት ተጨማሩ የማበረታቻ ዶዝ ይችላሉ። የ Food & Drug Adminstration (FDA፣ የምግብ እና መድሃኒት አስተዳደር) የቁጥጥር እርምጃ (እንግሊዘኛ ብቻ) ን በመከተል፣ የ Western States Scientific Safety Review Workgroup (የምዕራብ ግዛቶች ሳይንሳዊ የደህንነት ግምገማ የስራ ቡድን) ከዘመነው የ Centers for Disease Control and Prevention (የበሽታ ቁጥጥር እና መከላከል ማዕከላት) ምክረ ሃሳቦች እና ተጨማሪ የማበረታቻ ዶዞች (እንግሊዘኛ ብቻ) ጋር ለመስማማት ወስኗል።

የበሽታ መከላከል አቅምን ማጣት ማለት ምን ማለት ነው?

ደካማ የበሽታ የመከላከል አቅም ያላቸው እና ባለሁለት ዶዝ የ mRNA የ COVID-19 ክትባት ያገኙ ሰዎች ተጨማሪ የመጀመሪያ ደረጃ ዶዝ መውሰድ አለባቸው።

ከሚከተሉት የህክምና ሁኔታዎች ውስጥ አንዳቸውም ካለብዎት በመጠኑ እስከ ከባድ የበሽታ መቋቋም አቅምዎ ያነሰ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ተጨማሪ የ COVID-19 ክትባት ተጨማሪ ዶዝ ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ የሚከተሉትን ያጠቃልላል፦

 • ለዕጢዎች ወይም ለካንሰሮች ንቁ የካንሰር ህክምና እያደረጉ ከሆነ
 • የአካል ብልት ንቅለ ተከላ አድርገው የበሽታ መከላከያ ስርዓቱን ለማዳከም መድሀኒት እየወሰዱ ከሆነ
 • ባለፉት 2 አመታት ውስጥ የስቴም ህዋስ ንቅለ ተከላ አግኝተው ወይም በሽታ የመከላከል ስርዓትዎን ለማዳከም መድሀኒት ከወሰዱ
 • መካከለኛ ወይም ከባድ የመጀመሪያ ደረጃ የበሽታ መከላከያ እጥረት ካለብዎት (እንደ DiGeorge syndrome፣ Wiskott-Aldrich syndrome)
 • የተራቀቀ ወይም ያልታከመ የ HIV ኢንፌክሽን ካለብዎት
 • ከፍተኛ ዶዝ ባለው ኮርቲሲቶይዶይድ ወይም ንቁ ህክምና እየወሰዱ ከሆነ ወይም የበሽታ መከላከያ ምላሹን የሚገቱ ሌሎች መድሀኒቶች እየወሰዱ ከሆነ።

ያሉን ክትባቶች 90% በአብዛኛዎቹን የቫይረሱ ዝርያዎች ላይ ውጤታማ ቢሆኑም፣ ከመካከለኛ እስከ ከባድ የበሽታ መከላከል ችግር ላለባቸው ታካሚዎች አቅም ያላቸው ሰዎች ሁልጊዜ ጠንካራ የመከላከል አቅም እንደማይፈጥሩ ጥናቶች ያሳያሉ። ሶስተኛው የክትባቱት ዶዝ እንደ አጋዥ ተደርጎ አይቆጠርም፣ ነገር ግን ከሁለተኛው ዶዝ ክትባት ጋር በቂ የበሽታ መከላከያ ላላደረጉ ተጨማሪ ዶዝ ይወሰዳሉ።

ስር የሰደዱ የጤና እክሎች ምንድን ናቸው?

ከታች የተዘረዘሩት ሁኔታዎች ያሏቸው በማንኛውም ዕድሜ ላይ ያሉ ሰዎች (በእንግሊዘኛ ብቻ) በ COVID-19 በጠና የመታመም ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። ጽኑ ሕመም ማለት COVID-19 ያለበት ሰው የሚከተሉትን ሊሆን ይችላል ማለት ነው፦

 • ሆስፒታል መተኛት
 • ጽኑ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል
 • ለመተንፈስ እንዲረዳቸው የአየር መተንፈሻ ያስፈልጋቸዋል
 • ሞት

በተለይ በዕድሜ ከገፉ ወይም በዚህ ዝርዝር ውስጥ ያሉትን ጨምሮ ብዙ ወይም ከባድ የጤና እክሎች ካሉብዎት፣ የ COVID-19 ክትባቶች (የመጀመሪያ ዶዝ እና ማጠናከርያዎች) እና ሌሎች ለ COVID-19 የመከላከያ እርምጃዎች አስፈላጊ ናቸው። ይህ ዝርዝር እርስዎን በ COVID-19 ለከፋ ህመም ሊያጋልጡ የሚችሉ ሁሉንም ሁኔታዎች አያካትትም። እዚህ ያልተካተቱ ሁኔታዎች ካጋጠመዎት፣ ሁኔታዎን እንዴት በተሻለ ሁኔታ ማስተዳደር እንደሚችሉ እና እራስዎን ከ COVID-19 ለመከላከል የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያነጋግሩ።

 • ካንሰር
 • ሥር የሰደደ የኩላሊት በሽታ
 • ሥር የሰደደ የጉበት በሽታዎች
 • ሥር የሰደደ የሳምባ በሽታዎች
 • የመርሳት በሽታ ወይም ሌሎች የነርቭ ሁኔታዎች
 • የስኳር በሽታ (አይነት 1 ወይም 2)
 • ዳውን ሲንድሮም
 • የልብ ሕመም ሁኔታዎች
 • የኤች አይ ቪ ኢንፌክሽን
 • የበሽታ መቋቋም አቅም ማነስ ሁኔታ (የተዳከመ የበሽታ መቋቋም ስርዓት)
 • የአእምሮ ጤንነት ሁኔታዎች
 • ከመጠን በላይ ክብደት እና ከመጠን በላይ ውፍረት
 • እርግዝና
 • የሲክል ሴል በሽታ ወይም ታላሴሚያ
 • ማጨስ፣ የአሁን ወይም የቀድሞ
 • ጠንካራ የአካል ክፍል ወይም የደም ግንድ ህዋስ ንቅለ-ተከላ
 • ወደ አንጎል የደም ፍሰትን የሚጎዳ የስትሮክ ወይም ሴሬብሮቫስኩላር በሽታ
 • የዕፅ አጠቃቀም ህመሞች
 • የሳንባ ነቀርሳ
በመጠኑም ሆነ በከባድ በሽታ የመቋቋም አቅም ችግር ላለባቸው እና የመጀመሪያዎቹ የ COVID-19 ክትባቶች ተከታታይ የ mRNA ክትባት ለሆኑ ሰዎች ስንት የ Pfizer-BioNTech ወይም Moderna (mRNA) ክትባት መጠኖች ያስፈልጋሉ? 
 • ለ Pfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት፣ መካከለኛ ወይም ከባድ በሽታ የመቋቋም አቅም ችግር ላለባቸው ሰዎች ሁለተኛው ልክ መጠን ከመጀመሪያው ልክ መጠን ከ21 ቀናት (3 ሳምንታት) በኋላ ይሰጣል፣ ሶስተኛው ልክ ደግሞ ከሁለተኛው በኋላ ቢያንስ 28 ቀናት (4 ሳምንታት) ይሰጣል፣ እና አራተኛው መጠን (አጋዥ መጠን) አሁን ላይ ከሦስተኛው መጠን በኋላ ቢያንስ ከ 3 ወራት በኋላ እንዲሰጥ ይመከራል።
 • ለ Moderna COVID-19 ክትባት፣ መካከለኛ ወይም ከባድ በሽታ የመቋቋም አቅም ችግር ላለባቸው ሰዎች ሁለተኛው ልክ መጠን ከመጀመሪያው ልክ መጠን ከ 28 ቀናት በኋላ ይሰጣል፣ ሶስተኛው ልክ ደግሞ ከሁለተኛው በኋላ ቢያንስ 28 ቀናት ይሰጣል፣ እና አራተኛው መጠን (አጋዥ መጠን) አሁን ላይ ከሦስተኛው መጠን በኋላ ቢያንስ ከ 3 ወራት በኋላ እንዲሰጥ ይመከራል።
 • የተወሰነ አይነት ደካማ የመከላከል አቅም ያላቸው 12 አመት እና ከዚያ በላይ የሆናቸው ግለሰቦች ማንኛውንም ፍቃድ የተሰጠው ወይም የጸደቀ የ COVID-19 ክትባት የመጀመሪያ የማበረታቻ ክትባት ከወሰዱ ቢያንስ ከ 4 ወራት በኋላ የ Pfizer-BioNTech የ COVID-19 ክትባት ሁለተኛ የማበረታቻ ዶዝ ሊሰጣቸው ይችላል። በተመሳሳይ፣ የ Moderna የ COVID-19 ክትባት ሁለተኛ ዶዝ ከመጀመሪያው የማበረታቻ ዶዝ ቢያንስ ከ 4 ወራት በኋላ 18 አመት ለሆናቸው ግለሰቦች ሊሰጥ ይችላል እነዚህ ሰዎች የሰውነት ክፍል ንቅለ ተካላ ያካሄዱ፣ ወይም ከደካማ የመከላክል አቅም ጋር እኩል ደረጃ አላቸው ተብለው ከሚታሰቡ ሁኔታዎች ጋር አብረው የሚኖሩ ሰዎች ናቸው።
መካከለኛ ወይም ከባድ በሽታን የመቋቋም አቅም ችግር ላለባቸው ሰዎች የ J&J/Janssen ክትባት እንደ መጀመሪያው የ COVID-19 ክትባት ለተቀበሉ ሰዎች ስንት የክትባት መጠኖች ይመከራል? 
 • ተጨማሪው (ሁለተኛ) መጠን የሚሰጠው ከ J&J/Janssen መጠን ቢያንስ 28 ቀናት (4 ሳምንታት) በኋላ ነው። አጋዡ መጠን (ሦስተኛ) መጠን ከተጨማሪ የ mRNA መጠን ቢያንስ 2 ወራት በኋላ ይሰጣል።
 • ተጨማሪው መጠን የ mRNA COVID-19 ክትባት መሆን አለበት፣ እና የ J&J/Janssen ክትባቱን በሚጠቀሙበት ጊዜ ከ thrombocytopenia syndrome (TTS) ጋር ለትሮምቦሲስ የመጋለጥ እድል ስላለበት ለተጨማሪ መጠን የ mRNA COVID-19 ክትባት ይመረጣል። TTS ያልተለመደ ነገር ግን የደም መርጋት ችግርን የሚያስከትል አደገኛ ክስተት ነው።
 • ቢያንስ ከ 4 ወራት በፊት የ Johnson & Johnson’s Janssen የ COVID-19 ክትባት የመጀመሪያውን ክትባት እና የማበረታቻ ዶዙን የወሰዱ አዋቂዎች አሁን የ mRNA COVID-19 ክትባትን በመጠቀም ሁለተኛውን የማበረታቻ ዶዝ መውሰድ ይችላሉ።
መጠነኛ ወይም ከባድ በሽታን የመቋቋም አቅም ችግር ላለባቸው ሰዎች - ከ 5 ወር እስከ 3 ወር - ያለውን የጊዜ ክፍተት የመቀነስ ምክንያት ምንድን ነው? 

መካከለኛ ወይም ከባድ በሽታን የመቋቋም አቅም ችግር ላለባቸው ሰዎች የሚመከሩ ባለ 3-መጠን mRNA የክትባት የመጀመሪያ ደረጃ ተከታታይ ጥቅም ላይ በሚውሉበት ጊዜም እንኳ ከዋና ተከታታይ በኋላ መከላከያ ላያገኙ ይችላሉ። በተጨማሪም ከጊዜ በኋላ የመከላከል አቅማቸውን የማጣት ዕድላቸው ከፍተኛ ነው እና ቶሎ አጋዥ መጠን መውሰድ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ከበርካታ ትንንሽ ጥናቶች የተገኘ ቀደምት መረጃ እንደሚያሳየው መጠነኛ ወይም ከባድ በሽታን የመቋቋም አቅም ችግር ያለባቸው ሰዎች ከ5 ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ አጋዥ መጠን ከተሰጠ ተጨማሪ የፀረ-ሰውነት መጠን በአብዛኛው ይጨምራሉ። የደህንነት ስጋት እየጨመረ ስለመሆኑ ምንም ማስረጃ አልነበረም። በአሁኑ ጊዜ በዩናይትድ ስቴትስ ፈጣን የ COVID-19 ስርጭት አለ፣ እና ለተጠቁ ሰዎች መጋለጥን ማስወገድ ከባድ ነው። ስለዚህ በተቻለ ፍጥነት የአጋዥ መጠንን መስጠት ለከባድ ችግሮች በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ ለሆኑ ሰዎች ትርጉም ይሰጣል ። 

መጠነኛ ወይም ከባድ በሽታን የመቋቋም አቅም ችግር ያለባቸው ሰዎች እነዚህን መጠኖች ለመቀበል የዶክተር ማስታወሻ/ማዘዣ ወይም ሌላ ሰነድ ያስፈልጋቸዋል? 

አይ፣ ግለሰቦች እራሳቸውን ለይተው ማወቅ እና ክትባቶች በሚሰጡበት በማንኛውም ቦታ ሁሉንም መጠኖች መቀበል ይችላሉ። ይህ ለዚህ ህዝብ ተደራሽነት ተጨማሪ እንቅፋቶች አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ ይረዳል። በሽታን የመቋቋም አቅም ችግር ያላቸው ግለሰቦች ስለ ልዩ የጤና ሁኔታቸው ጥያቄዎች ካላቸው፣ ተጨማሪ መጠን መውሰድ ለእነሱ ተስማሚ ስለመሆኑ ከጤና እንክብካቤ ሰጪያቸው ጋር መወያየት ይችላሉ።