Dosis de reforç de la vacuna

Última actualització: 22 de juliol de 2022

20 de maig de 2022 – Les recomanacions actualitzades sobre la dosi de reforç dels Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centres per al Control i la Prevenció de Malalties) i el Western States Scientific Safety Review Workgroup (Grup de treball sobre la revisió de la seguretat científica dels Estats de l’oest) són les següents:

 • Els infants d’entre 5 i 11 anys haurien de rebre una dosi de reforç cinc mesos després d’haver completat la pauta primària de la vacuna. Els infants immunocompromesos haurien de rebre la dosi de reforç com a mínim tres mesos després de la pauta primària.
 • Totes les persones a partir de 12 anys haurien de rebre una dosi de reforç cinc mesos després d’haver completat la pauta primària de la vacuna de Pfizer o Moderna o dos mesos després d’haver rebut la dosi única de la vacuna de Johnson & Johnson (J&J).
 • Totes les persones a partir de 50 anys haurien de rebre una segona dosi de reforç quatre mesos després d’haver rebut la primera dosi de reforç.
 • Les persones a partir de 12 anys amb immunodepressió de caràcter moderat a greu haurien de rebre una segona dosi de reforç quatre mesos després d’haver rebut la primera dosi de reforç.
 • Les persones de 18 anys o més que hagin rebut una vacuna primària i una dosi de reforç de la vacuna de J&J fa quatre mesos poden rebre una segona dosi de reforç d’una vacuna d’ARNm contra la COVID-19.
Si heu rebut... Qui hauria de rebre una dosi de reforç Quan cal rebre una dosi de reforç Quina dosi de reforç cal rebre Puc rebre una segona dosi de reforç?
Pfizer-BioNTech Persones a partir de 5 anys Com a mínim 5 mesos després de completar la primera sèrie

És preferible Pfizer o Moderna

Totes les persones de 50 anys o més i algunes persones immunocompromeses de 12 anys o més actualment poden rebre una dosi de reforç addicional de la vacuna d’ARNm contra la COVID-19 si han transcorregut 4 mesos o més des de la darrera dosi de reforç.
Moderna Persones a partir de 18 anys Com a mínim 5 mesos després de completar la primera sèrie És preferible Pfizer o Moderna* Totes les persones de 50 anys o més i algunes persones immunocompromeses de 18 anys o més actualment poden rebre una dosi de reforç addicional de la vacuna d’ARNm contra la COVID-19 si han transcorregut 4 mesos o més des de la darrera dosi de reforç.
Johnson & Johnson Persones a partir de 18 anys Com a mínim 2 mesos després de completar la primera sèrie És preferible Pfizer o Moderna*

Totes les persones de 50 anys o més i algunes persones immunocompromeses de 18 anys o més actualment poden rebre una dosi de reforç addicional de la vacuna d’ARNm contra la COVID-19 si han transcorregut 4 mesos o més des de la darrera dosi de reforç.

Totes les persones de 18 anys o més que hagin rebut una primera vacuna i una dosi de reforç de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen de Johnson & Johnson fa un mínim de 4 mesos actualment poden rebre una segona dosi de reforç amb una vacuna d’ARNm contra la COVID-19.

*Són preferibles les vacunes d’ARNm, però la vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID-19 encara està disponible si no podeu o voleu rebre una altra vacuna.

Dosis per a les persones immunocompromeses

Si patiu una immunodepressió moderada o greu, les directrius variaran.

Si se us va administrar...

Hauria de rebre una dosi addicional?

Puc rebre una dosi de reforç?

Total de dosis

Pfizer: Dues dosis administrades amb 21 dies de diferència per a les persones a partir de 5 anys

Sí, les persones de 5 anys o més amb immunodepressió de caràcter moderat a greu haurien de rebre una dosi addicional 28 dies després de la 2a injecció.

Sí, es recomana a les persones d’entre 5 i 11 anys una dosi de reforç de la vacuna d’ARNm de Pfizer 3 mesos després de la darrera dosi per tenir la vacunació al dia.

No es recomana una 2a dosi de reforç d’ARNm a les persones d’entre 5 i 11 anys.

4

Sí, es recomana a les persones a partir de 12 anys una dosi de reforç d’ARNm 3 mesos després de la darrera dosi per tenir la vacunació al dia.

Caldria administrar una 2a dosi de reforç d’ARNm 4 mesos després de la 1a a les persones a partir de 12 anys.

Les persones de 17 anys o menys només poden rebre la vacuna de Pfizer.

5

Pfizer: S’administren tres dosis als infants de 6 mesos fins a 4 anys. Les dues primeres dosis s’han d’administrar amb 21 dies de diferència i la tercera dosi 8 setmanes després de la segona. No, els infants de 6 mesos fins a 4 anys amb immunodepressió de caràcter moderat a greu no haurien de rebre una dosi primària addicional en aquest moment. No, no es recomana una dosi de reforç d’ARNm als infants de 6 mesos fins a 4 anys en aquest moment. 3

Moderna: Dues dosis administrades amb 28 dies de diferència per a les persones a partir de 6 mesos

Sí, les persones de 6 mesos o més amb immunodepressió de caràcter moderat a greu haurien de rebre una dosi addicional 28 dies després de la 2a injecció.

No, en aquest moment no està autoritzada una dosi de reforç d’ARNm per als infants des de 6 mesos fins a 17 anys que rebessin una pauta primària de Moderna.

3

Sí, es recomana una dosi de reforç d’ARNm 3 mesos després de la darrera dosi per tenir la vacunació al dia.

Caldria administrar una 2a dosi de reforç d’ARNm 4 mesos després de la 1a a les persones a partir de 18 anys.

5

Johnson & Johnson: Una dosi, autoritzada per a les persones a partir de 18 anys

Sí, les persones de 18 anys o més amb immunodepressió de caràcter moderat a greu haurien de rebre una dosi addicional d’una vacuna d’ARNm 28 dies després de la 1a dosi de J&J.

Sí, es recomana a les persones a partir de 18 anys una dosi de reforç d’ARNm com a mínim 2 mesos després de la darrera dosi per tenir la vacunació al dia.

Si heu rebut una dosi primària i una de reforç de J&J, caldria que us administressin una 2a dosi de reforç d’una vacuna d’ARNm 4 mesos després de la 1a.

4
Novavax: Dues dosis administrades amb 21 dies de diferència per a les persones a partir de 18 anys No, en aquest moment les persones amb immunodepressió de caràcter moderat a greu no haurien de rebre una dosi primària addicional. No, en aquest moment no està autoritzada una dosi de reforç per a les persones que rebessin una pauta primària de Novavax. 2

Preguntes Freqüents

Per a la dosi de reforç m’han de subministrar una vacuna de la mateixa marca que les primeres dosis?

Per a la dosi de reforç pots rebre una vacuna diferent de les que vas rebre en les dosis de la primera pauta. Els CDC han pres aquesta decisió a partir d’una revisió acurada de les dades més recents (dosis de reforç amb Moderna, Johnson & Johnson o una barreja de marques) i d’un debat profund i deliberat respecte les dosis de reforç.

Les persones de 17 anys o menys només poden rebre la vacuna de Pfizer per a la seva dosi de reforç. En aquest moment, la vacuna contra la COVID-19 de Novavax no està autoritzada per a l’ús com a reforç.

Per què són importants les dosis de reforç?

Les dosis de reforç ajudaran a oferir una protecció continuada contra conseqüències greus de la COVID-19 a les persones amb alt risc de patir-ne. Abans només es recomanaven les dosis de reforç a les persones amb alt risc de patir conseqüències greus de la COVID-19, però la recomanació s’ha ampliat per incloure totes les persones a partir de 5 anys per tal d’augmentar la protecció contra les conseqüències de la COVID-19. Això és especialment important amb l'augment de variants més contagioses i l’increment de casos de COVID-19 als Estats Units.

Les vacunes contra la COVID-19 autoritzades o aprovades als Estats Units encara són molt efectives per reduir el risc de patir conseqüències greus, hospitalització i mort per COVID-19, fins i tot contra variants. Tot i així, les vacunes actuals poden estar relacionades amb una disminució de la protecció amb el pas del temps. Les dosis de reforç augmentaran la protecció induïda per la vacuna contra la COVID-19 i ajudaran a allargar el temps d’immunitat.

Encara s’estan vacunant persones amb la pauta primària?

Sí. Vacunar totes les persones susceptibles de ser vacunades amb una primera pauta segueix sent la màxima prioritat. Els índexs d'hospitalització són de 10 a 22 vegades més elevats en adults no vacunats que en adults vacunats. Les persones que estan vacunades tenen una probabilitat significativament menor de patir conseqüències greus de (o contraure) la COVID-19, en comparació amb les que no estan vacunades. Les vacunes també poden ajudar a evitar que les persones contreguin la malaltia i desenvolupin els símptomes a llarg termini que informen fins a un 50 % de les persones que contrauen la COVID-19.

El fet que necessitem dosis de reforç significa que les vacunes no són eficaces?

No. Les vacunes actuals contra la COVID-19 que tenim als Estats Units funcionen bé per prevenir malalties greus, hospitalitzacions i morts, fins i tot contra les variants. Tanmateix, els experts en salut pública estan observant una reducció de la protecció contra la malaltia lleu i moderada de la COVID-19, especialment entre les poblacions d'alt risc.

Si no em posen la dosi de reforç segueixo tenint la pauta completa de la vacuna?
 • Una persona està completament vacunada al cap de dues setmanes d’haver rebut totes les dosis recomanades a la pauta primària de vacunació contra la COVID-19.
 • Una persona té la vacunació contra la COVID-19 al dia si ha rebut totes les dosis recomanades de la pauta primària i totes les dosis de reforç, en cas que li pertoqués.
Com puc demostrar que soc apte per rebre una dosi de reforç?

Per evitar les barreres d’accés, podeu informar que sou aptes per rebre una dosi de reforç. No és necessari mostrar cap recomanació de cap metge.

Porteu el vostre carnet de vacunació a la cita per rebre la dosi de reforç per tal que el professional pugui, en primer lloc, confirmar que teniu la primera pauta completa. Si no disposeu d’un carnet de vacunació, el professional us pot buscar al registre.

Quina diferència hi ha entre una dosi addicional de la vacuna i una dosi de reforç?
 • Les dosis addicionals són per a pacients que hagin rebut una pauta completa de la vacuna d’ARNm de dues dosis (Pfizer o Moderna) però no hagin tingut una resposta d’immunitat prou elevada.
 • Les dosis de reforç són per a pacients la immunitat dels quals, havent rebut la primera pauta de vacunació, és probable que hagi disminuït amb el pas del temps.

Actualment es recomana l’administració d’una dosi de reforç de la vacuna contra la COVID-19 als grups següents:

  A qui s’administra Quan s’administra
Dosi addicional

Les persones immunocompromeses que han rebut una vacuna d’ARNm contra la COVID-19 de dues dosis haurien de rebre una dosi primària addicional.

Com a mínim 28 dies després de la segona dosi de la vacuna ARNm contra la COVID-19.
Booster dose Persones a partir de 18 anys que han rebut la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson en la primera pauta.

Com a mínim dos mesos després de la primera dosi.

Per a les persones immunocompromeses de caràcter moderat a greu, com a mínim 2 mesos després de la dosi addicional (2a).

Persones a partir de 12 anys que han rebut la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech en la primera pauta.

Com a mínim cinc mesos després de la segona dosi d’una vacuna d'ARNm.

Per a individus immunodeprimits de moderat a greu, almenys tres mesos després de la dosi addicional (tercera).

Persones a partir de 18 anys que han rebut la vacuna contra la COVID-19 de Moderna en la primera pauta.

Com a mínim cinc mesos després de la segona dosi d’una vacuna d'ARNm.

Per a individus immunodeprimits de moderat a greu, almenys tres mesos després de la dosi addicional (tercera).

Les persones més grans de 50 anys, i algunes persones immunocompromeses, actualment poden rebre una dosi de reforç addicional de la vacuna d’ARNm contra la COVID-19 si han transcorregut 4 mesos o més des de la darrera dosi de reforç. Seguint les regulacions de la Federal Food and Drug Administration (FDA, Administració d’Aliments i Fàrmacs) (només disponible en anglès), el Western States Scientific Safety Review Workgroup (Grup de treball sobre la revisió de la seguretat científica dels Estats de l’oest) s’ha sumat a les darreres recomanacions dels Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centres per al Control i la Prevenció de Malalties) sobre les dosis de reforç addicionals (només disponible en anglès).

Què significa ser immunodeprimit?

Les persones immunocompromeses que han rebut una vacuna d’ARNm contra la COVID-19 de dues dosis haurien de rebre una dosi primària addicional.

Si patiu alguna de les malalties següents formeu part del grup de persones immunodeprimides de caràcter moderat a greu i us podeu beneficiar d’una dosi addicional de la vacuna contra la COVID-19. Aquí s’inclouen les persones que:

 • Estan rebent un tractament actiu contra el càncer per a tumors o càncer a la sang.
 • Han rebut un trasplantament d’un òrgan i estan prenent medicaments per suprimir el sistema immunitari.
 • Han rebut un trasplantament de cèl·lules mare en els darrers 2 anys o estan prenent medicaments per suprimir el sistema immunitari.
 • Tenen immunodeficiència primària moderada o greu (com ara síndrome de DiGeorge, síndrome de Wiskott-Aldrich).
 • Tenen infecció pel VIH avançada o no tractada.
 • Estan rebent tractament actiu amb corticoides en dosis elevades o altres fàrmacs que poden suprimir la resposta immune.

Si bé les vacunes de què disposem tenen una efectivitat del 90 % contra la majoria de variants de virus, els estudis demostren que les persones immunodeprimides de caràcter moderat a greu no sempre desenvolupen una immunitat forta. La tercera dosi no es considera un reforç, sinó una dosi addicional per a aquelles persones que no han desenvolupat una immunitat adequada amb la pauta de dues dosis.

Què es consideren afeccions mèdiques subjacents?

Les persones de qualsevol edat que pateixen alguna de les malalties següents (només disponible en anglès) tenen més probabilitats de patir conseqüències greus de la COVID-19 en cas de contraure la malaltia. Per conseqüències greus de la COVID-19 s’entén que la persona podria:

 • Ser hospitalitzada.
 • Necessitar cures intensives.
 • Necessitar un respirador.
 • Morir.

Les vacunes contra la COVID-19 (dosis inicials i reforços) i altres mesures preventives contra la COVID-19 són importants, especialment per a les persones grans o amb malalties múltiples o greus, incloses les d'aquesta llista. En aquesta llista no hi consten totes les malalties que podrien posar la persona en situació de risc més elevat de patir conseqüències greus en cas de contraure la COVID-19. Si teniu alguna malaltia que no s’inclou en aquesta llista, parleu amb el vostre metge per saber la millor manera de tractar la vostra malaltia i protegir-vos contra la COVID-19.

 • Càncer
 • Malaltia renal crònica
 • Malaltia hepàtica crònica
 • Malalties pulmonars cròniques
 • Demència o altres malalties neurològiques
 • Diabetis (tipus 1 o 2)
 • Síndrome de Down
 • Afeccions cardíaques
 • Infecció per VIH
 • Persones immunodeprimides (sistema immunitari debilitat)
 • Problemes de salut mental
 • Sobrepès i obesitat
 • Embaràs
 • Malaltia de cèl·lules falciformes o talassèmia
 • Persones fumadores o exfumadores
 • Trasplantament d’òrgan o de les cèl·lules mare de la sang
 • Infart o malaltia cardiovascular que afecti el flux sanguini al cervell
 • Trastorns per l’ús de substàncies
 • Tuberculosi
Quantes dosis de les vacunes de Pfizer-BioNTech o Moderna (ARNm) els calen a les persones immunocompromeses de caràcter moderat a greu que van rebre la tanda inicial de vacunes contra la COVID-19 mitjançant vacunes d’ARNm?
 • Pel que fa a la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, a les persones immunocompromeses de caràcter moderat a greu se’ls administra la segona dosi 21 dies (3 setmanes) després de la primera dosi, la tercera se’ls administra com a mínim 28 dies (4 setmanes) després de la segona i actualment es recomana que la quarta dosi (dosi de reforç) s’administri com a mínim 3 mesos després de la tercera.
 • Pel que fa a la vacuna contra la COVID-19 de Moderna, a les persones immunocompromeses de caràcter moderat a greu se’ls administra la segona dosi 28 dies després de la primera dosi, la tercera se’ls administra com a mínim 28 dies després de la segona i actualment es recomana que la quarta dosi (dosi de reforç) s’administri com a mínim 3 mesos després de la tercera.
 • A les persones de 12 anys o més que pateixen certs tipus d’immunodepressió se’ls pot administrar una segona dosi de reforç de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech com a mínim 4 mesos després que hagin rebut una primera dosi de reforç de qualsevol de les vacunes contra la COVID-19 que estiguin autoritzades o aprovades. De la mateixa manera, es pot administrar una segona dosi de reforç de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna com a mínim 4 mesos després de la primera dosi de reforç a les persones de 18 anys. En aquest cas, es tracta de persones que s’hagin sotmès a un trasplantament d’òrgans sòlids o que pateixin afeccions considerades d’un nivell equivalent a la immunodepressió.
Quantes dosis es recomanen a les persones immunocompromeses de caràcter moderat a greu que van rebre la vacuna de J&J/Janssen com a vacuna inicial contra la COVID-19?
 • La dosi addicional (segona) s’administra com a mínim 28 dies (4 setmanes) després de la de J&J/Janssen. La dosi de reforç (tercera) s’administra com a mínim 2 mesos després de la dosi addicional d’ARNm.
 • La dosi addicional ha de ser d’una vacuna d’ARNm contra la COVID-19 i és preferible que la dosi de reforç també sigui una vacuna d’ARNm contra la COVID-19 perquè existeix certa preocupació per l’augment del risc de patir la síndrome de trombosis amb trombocitopènia (STT) quan s’utilitza la vacuna de J&J/Janssen. La STT és poc freqüent però greu i provoca coàguls sanguinis o problemes de coagulació.
 • Les persones adultes que hagin rebut una primera vacuna i una dosi de reforç de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen de Johnson & Johnson fa un mínim de 4 mesos actualment poden rebre una segona dosi de reforç amb una vacuna d’ARNm contra la COVID-19.
Quin és el motiu per reduir de 5 a 3 mesos l’interval per administrar la dosi de reforç a les persones immunocompromeses de caràcter moderat a greu?

Les persones immunocompromeses de caràcter moderat a greu pot ser que no desenvolupin una immunitat protectora després de la tanda primària, encara que en aquesta es fessin servir les 3 dosis recomanades de la vacuna d’ARNm. També són més propenses a perdre la immunitat protectora amb el temps i podrien necessitar una dosi de reforç abans que les altres. Les primeres dades de diversos petits estudis demostren que les persones immunocompromeses de caràcter moderat a greu sovint desenvolupen uns nivells d’anticossos més alts si se’ls administra una dosi de reforç en un interval inferior a 5 mesos. No hi va haver evidències que fessin augmentar la preocupació per la seva seguretat. Actualment, als Estats Units s’està produint una ràpida propagació de la COVID-19 i és difícil evitar l’exposició a persones infectades. Per tant, és lògic oferir una dosi de reforç al més aviat possible a les persones amb un risc més alt de complicacions greus.

Les persones immunocompromeses de caràcter moderat a greu necessitaran una nota/prescripció del metge o algun altre document per rebre aquestes dosis?

No, les persones poden identificar-se i rebre totes les dosis a tots els llocs on s’administrin les vacunes. Això contribueix a garantir que no hi hagi barreres addicionals perquè aquesta part de la població hi pugui accedir. Si les persones immunocompromeses tenen cap pregunta sobre la seva patologia en particular, poden parlar amb el seu metge sobre si els convé rebre una dosi addicional.