محاسبه‌کننده دوره جداسازی و قرنطینه

جداسازی و قرنطینه برای COVID-19 :: اداره سلامت ایالت واشنگتن (فقط انگلیسی)

برای اطلاع از نحوه محاسبه دوره جداسازی یا قرنطینه، لطفاً به بخش زیر مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در‌مورد کارهایی که باید در‌طول دوره جداسازی انجام دهید، لطفاً به بخش اقدامات لازم درصورت مثبت شدن آزمایش COVID-19 (PDF) مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در‌مورد کارهایی که باید در‌صورت تماس نزدیک با فرد مبتلا به COVID-19 انجام دهید، لطفاً به بخش اقدامات لازم درصورت قرارگیری احتمالی در‌معرض افراد مبتلا به COVID-19 (PDF) مراجعه کنید.

اگر نقص سیستم ایمنی دارید یا به بیماری شدید ناشی از COVID-19 مبتلا هستید، این محاسبه‌کننده‌ها به احتمال زیاد در‌مورد شرایط شما کاربرد ندارند. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به بخش اقدامات لازم درصورت مثبت شدن آزمایش COVID-19 (PDF) مراجعه کنید.

اگر در یکی از محیط‌های پرخطر اقامت دارید یا کار می‌کنید، این محاسبه‌کننده‌ها ممکن است برای شرایط شما کاربرد نداشته باشند. . محیط‌های پرخطر عبارت‌اند از: مراکز مراقبت‌های بهداشتی، مراکز بازپروری، بازداشتگاه‌ها، پناهگاه‌های مخصوص افراد بی‌خانمان، مراکز اسکان موقت، محیط‌های تجارت دریایی (مانند کشتی‌های تجاری حامل غذاهای دریایی، کشتی‌های باری، کشتی‌های تفریحی)، مراکز اسکان موقت کارگران، یا محیط‌های کاری شلوغ که در آن رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی به‌دلیل طبیعت آن مشاغل غیرممکن است (مانند انبارها، کارخانه‌ها و مراکز بسته‌بندی مواد غذایی و فرآوری محصولات گوشتی). لطفاً برای کسب اطلاعات درباره دوره جداسازی، به بخش اقدامات لازم درصورت مثبت شدن آزمایش COVID-19 (PDF) و برای کسب اطلاعات درباره دوره قرنطینه، به قرارگیری احتمالی در‌معرض افراد مبتلا به COVID-19 (PDF) مراجعه کنید.

آزمایش من مثبت بوده است و علائم بیماری را دارم یا داشته‌ام: دوره جداسازی من را محاسبه کن

جداسازی 5 روزه

دوره جداسازی 5 روزه در موارد زیر مناسب است:

  • علائم شما بهبود یافته باشد، و
  • 24 ساعت از زمان رفع شدن تب یا مصرف داروی تب‌بر گذشته باشد، و
  • وقتی نزدیک دیگران هستید، بتوانید از ماسک کیپ استفاده کنید

اگر این معیارها درمورد شما صدق می‌کند، آخرین روزی که باید «به‌طور کامل» جدا باشید در این تاریخ است:
دوره جداسازی شما در این تاریخ به‌پایان می‌رسد:

باید تا 5 روز دیگر (تا ) وقتی در نزدیکی افراد دیگر هستید از ماسک استفاده کنید و در فعالیت‌هایی که طی آن نمی‌توانید ماسک بزنید شرکت نکنید. همچنین، باید تا از افرادی که درمعرض خطر بالای ابتلا به بیماری هستند دور بمانید. برای کب اطلاعات بیشتر درباره سفر کردن، سفر | CDC (فقط انگلیسی) را ببینید.

اگر به آزمایش آنتی‌ژن دسترسی دارید، با انجام دادن این آزمایش در روز پنجم (5) جداسازی می‌توانید خطر انتقال ویروس به دیگران را کاهش دهید. اگر نتیجه آزمایشتان منفی بود، بعد از روز پنجم (5) می‌توانید دوره جداسازی را به‌پایان برسانید، اما باید تا 5 روز دیگر (تا ) وقتی در نزدیکی افراد دیگر هستید از ماسک استفاده کنید. اگر نتیجه آزمایشتان مثبت است، باید جداسازی را تا ادامه دهید.

جداسازی 10 روزه

اگر معیارهای فوق درمورد شما صدق نمی‌کند، باید به‌مدت 10 روز جداسازی شوید.

اگر به‌مدت 10 روز جداسازی می‌شوید، آخرین روزی که باید «به‌طور کامل» جدا باشید در این تاریخ است:
جداسازی شما در این تاریخ به‌پایان می‌رسد:

اگر در روز علائم شما بهبود نیافته است یا همچنان تب دارید (یا به داروهای تب‌بر نیاز دارید)، تا پایان دوره جداسازی صبر کنید تا علائم شما بهبود یابد و تب شما به‌مدت 24 ساعت بدون کمک داروهای تب‌بر از بین برود.

آزمایش من مثبت بوده است اما هیچ‌یک از علائم بیماری را نداشتم: دوره جداسازی من را محاسبه کن

جداسازی 5 روزه

دوره جداسازی 5 روزه در موارد زیر مناسب است:

  • وقتی نزدیک دیگران هستید، بتوانید از ماسک کیپ استفاده کنید

اگر اصلاً علائم بیماری را نداشتید و می‌توانید وقتی در نزدیکی افراد دیگر هستید از ماسک کیپ استفاده کنید، آخرین روزی که باید «به‌طور کامل» جدا باشید در این تاریخ است:
دوره جداسازی شما در این تاریخ به‌پایان می‌رسد:

باید تا 5 روز دیگر (تا ) وقتی در نزدیکی افراد دیگر هستید از ماسک استفاده کنید و در فعالیت‌هایی که طی آن نمی‌توانید ماسک بزنید شرکت نکنید. همچنین، باید تا از افرادی که درمعرض خطر بالای ابتلا به بیماری هستند دور بمانید. برای کب اطلاعات بیشتر درباره سفر کردن، سفر | CDC (فقط انگلیسی) را ببینید.

اگر به آزمایش آنتی‌ژن دسترسی دارید، با انجام دادن این آزمایش در روز پنجم (5) جداسازی می‌توانید خطر انتقال ویروس به دیگران را کاهش دهید. اگر نتیجه آزمایشتان منفی بود، بعد از روز پنجم (5) می‌توانید دوره جداسازی را به‌پایان برسانید، اما باید تا 5 روز دیگر (تا ) وقتی در نزدیکی افراد دیگر هستید از ماسک استفاده کنید. اگر نتیجه آزمایشتان مثبت است، باید جداسازی را تا ادامه دهید.

جداسازی 10 روزه

اگر معیارهای فوق درمورد شما صدق نمی‌کند، باید به‌مدت 10 روز جداسازی شوید.

اگر به‌مدت 10 روز جداسازی می‌شوید، آخرین روزی که باید «به‌طور کامل» جدا باشید در این تاریخ است:
جداسازی شما در این تاریخ به‌پایان می‌رسد:

درمعرض COVID-19 قرار گرفته‌ام (به‌عنوان تماس نزدیک شناسایی شده‌ام): دوره قرنطینه من را محاسبه کن

با فردی که آزمایش COVID-19 او مثبت بوده است تماس نزدیک داشته‌اید، اما علائم بیماری را ندارید.

دستورالعمل Centers for Disease Control and Prevention (CDC، مراکز کنترل بیماری و پیشگیری از آن یا) (فقط انگلیسی) را بررسی کنید تا بدانید که آیا وضعیت واکسیناسیون COVID-19 شما به‌روز است یا خیر. اگر وضعیت واکسیناسیون COVID-19 شما به‌روز نیست، باید در خانه بمانید و قرنطینه شوید.

قرنطینه 5 روزه

دوره قرنطینه 5 روزه در موارد زیر مناسب است:

  • وضعیت واکسیناسیون COVID-19 شما به‌روز نباشد، و
  • وقتی نزدیک دیگران هستید، بتوانید از ماسک کیپ استفاده کنید

باید در خانه بمانید و حداقل 5 روز کامل در قرنطینه باشید (حتی اگر نتیجه آزمایشتان در‌طول این مدت منفی باشد). تاریخ آخرین روزی که باید «به‌طور کامل» در قرنطینه باشید:
قرنطینه شما در این تاریخ به‌پایان می‌رسد:

تا 5 روز دیگر (تا )، وقتی در نزدیکی افراد دیگر هستید از ماسک کیپ (فقط انگلیسی) استفاده کنید، در فعالیت‌هایی که طی آن نمی‌توانید ماسک بزنید شرکت نکنید و از افرادی که در‌معرض خطر بالای ابتلا به نوع شدید بیماری هستند دور بمانید. برای کسب اطلاعات در‌مورد سفر کردن، بخش سفر | CDC (فقط انگلیسی) را ببییند.

باید آزمایش نیز بدهید، حتی اگر علائم بیماری را نداشته باشید. حداقل 5 روز پس از آخرین تماس نزدیک با فرد مبتلا به COVID-19 آزمایش بدهید (در تاریخ یا بعد از آن). اگر نتیجه آزمایش شما مثبت است، باید در خانه بمانید و از دیگران جدا شوید (برای کسب اطلاعات بیشتر در‌مورد جداسازی، لطفاً بخش اقدامات لازم درصورت مثبت شدن آزمایش COVID-19 (PDF) (فقط انگلیسی) را ببینید).

قرنطینه 10 روزه

دوره قرنطینه 10 روزه در موارد زیر مناسب است:

  • وضعیت واکسیناسیون COVID-19 شما به‌روز نباشد، و
  • وقتی در نزدیکی دیگران هستید، نمی‌توانید از ماسک کیپ استفاده کنید

باید در خانه بمانید و حداقل 10 روز کامل در قرنطینه باشید (حتی اگر نتیجه آزمایشتان در‌طول این مدت منفی باشد). تاریخ آخرین روزی که باید «به‌طور کامل» در قرنطینه باشید:
قرنطینه شما در این تاریخ به‌پایان می‌رسد:

در این تاریخ، می‌توانید فعالیت‌های معمول خود را ازسر بگیرید اما باید همچنان نکاتی را برای کاهش احتمال قرار دادن دیگران درمعرض خطر رعایت کنید (مثلا،ً اطلاعات خود را درباره واکسن‌های COVID-19 به‌روز (فقط انگلیسی) نگه دارید، مطابق توصیه‌ها و/یا الزامات ماسک بزنید، از رفتن به جاهایی که دارای تهویه مناسبی نیستند اجتناب کنید، دست‌ها را مرتباً بشویید). برای کسب اطلاعات بیشتر، به «نحوه محافظت از خود و دیگران مراجعه کنید (فقط انگلیسی) | CDC.

نیازی به قرنطینه نیست

اگر وضعیت واکسیناسیون COVID-19 شما به‌روز (فقط انگلیسی) است، لازم نیست در خانه بمانید مگر اینکه علائم بیماری را داشته باشید. باید همچنان تا وقتی در کنار دیگران هستید از ماسک کیپ استفاده کنید و آزمایش بدهید، حتی اگر علائم بیماری را نداشته باشید. حداقل 5 روز پس از آخرین تماس نزدیک با فرد مبتلا به COVID-19 آزمایش بدهید (در روز یا بعد از آن).

اگر طی 90 روز گذشته مبتلا به COVID-19 شده‌اید (نتیجه آزمایش تشخیص ویروس (فقط انگلیسی) شما مثبت بوده است)، لازم نیست در خانه بمانید مگر اینکه علائم بیماری را داشته باشید. باید همچنان تا وقتی در نزدیکی دیگران هستید از ماسک کیپ استفاده کنید و حداقل 5 روز پس از آخرین تماس نزدیک با فرد مبتلا به COVID-19 (در روز یا بعد از آن)، آزمایش آنتی‌ژن بدهید (نیازی به آزمایش PCR نیست).

اگر با فردی که آزمایش COVID-19 او مثبت بوده است تماس نزدیک داشته‌اید و علائم بیماری را دارید، لطفاً بخش اقدامات لازم درصورت قرارگیری احتمالی در‌معرض افراد مبتلا به COVID-19 (PDF) (فقط انگلیسی) را ببینید.