دوزهای پشتیبان واکسن

تاریخ آخرین به‌روزرسانی محتوا: 27 ژوئن 2022

توصیه‌های به‌روز‌رسانی‌شدهCenter for Disease Control and Prevention  ‏(CDC، مراکز کنترل بیماری و پیشگیری از آن) و Western States Scientific Safety Review Workgroup (کارگروه بررسی ایمنی علمی در ایالت‌های غربی) درباره دوز تقویت‌کننده واکسن به شرح زیر است:

 • کودکان ۵ تا ۱۱ ساله باید دوز تقویت‌کننده را پنج ماه پس از تکمیل دوره اولیه واکسن تزریق کنند. کودکان مبتلا به نقص سیستم ایمنی باید دوز تقویت‌کننده واکسن خود را حداقل سه ماه پس از تکمیل دوره اولیه دریافت کنند.
 • همه افراد ۱۲ ساله و بالاتر باید دوز تقویت‌کننده خود را پنج ماه پس از تکمیل دوره اولیه واکسن‌های Pfizer یا Moderna یا دو ماه پس از دریافت واکسن تک‌دوزی Johnson & Johnson (J&J) دریافت کنند.
 • همه افراد ۵۰ ساله و بالاتر باید دومین دوز تقویت‌کننده واکسن را چهار ماه پس از تزریق اولین دوز تقویت‌کننده دریافت کنند.
 • افراد ۱۲ ساله و بالاتر که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، باید دومین دوز تقویت‌کننده را چهار ماه پس از دریافت اولین دوز تقویت‌کننده دریافت کنند.
 • افراد ۱۸ ساله و بالاتر که دوره اولیه واکسن و دوز تقویت‌کننده واکسن J&J را چهار ماه پیش تزریق کرده‌اند، می‌توانند واکسن mRNA COVID-19 (آران‌ای پیام‌رسان) را به‌عنوان دومین دوز تقویت‌کننده خود تزریق کنند.
اگر واکسن‌های زیر را تزریق کرده‌اید... چه کسانی باید دوز تقویت‌کننده تزریق کنند چه زمانی باید دوز تقویت‌کننده تزریق شود دوز تقویت‌کننده کدام واکسن باید تزریق شود آیا می‌توانم دومین دوز تقویت‌کننده واکسن را دریافت کنم؟
Pfizer-BioNTech افراد 5 ساله و بالاتر حداقل 5 ماه پس از تزریق کامل مجموعه اولیه

Pfizer یا Moderna ترجیح داده می‌شود*

افراد 17 ساله و پایین‌تر فقط می‌توانند واکسن Pfizer دریافت کنند

افراد بالای 50 سال و برخی از افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی که 4 ماه یا بیشتر از تزریق آخرین دوز تقویت‌کننده آنها گذشته است، اکنون می‌توانند واکسن mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) COVID-19 را به‌عنوان دوز تکمیلی واکسن تقویت‌کننده خود دریافت کنند.
Moderna افراد 18 ساله و بالاتر حداقل 5 ماه پس از تزریق کامل مجموعه اولیه Pfizer یا Moderna ترجیح داده می‌شود* افراد بالای 50 سال و برخی از افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی که 4 ماه یا بیشتر از تزریق آخرین دوز تقویت‌کننده آنها گذشته است، اکنون می‌توانند واکسن mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) COVID-19 را به‌عنوان دوز تکمیلی واکسن تقویت‌کننده خود دریافت کنند.
Johnson & Johnson افراد 18 ساله و بالاتر حداقل 2 ماه پس از تزریق کامل مجموعه اولیه Pfizer یا Moderna ترجیح داده می‌شود*

افراد بالای 50 سال و برخی از افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی که 4 ماه یا بیشتر از تزریق آخرین دوز تقویت‌کننده آنها گذشته است، اکنون می‌توانند واکسن mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) COVID-19 را به‌عنوان دوز تکمیلی واکسن تقویت‌کننده خود دریافت کنند.

افراد بزرگسالی که دوره اولیه واکسن و دوز تقویت‌کننده واکسن Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 را حداقل 4 ماه پیش تزریق کرده‌اند، اکنون می‌توانند واکسن mRNA COVID-19 را به‌عنوان دومین دوز تقویت‌کننده خود تزریق کنند.

*واکسن‌های mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) ترجیح داده می‌شوند، اما اگر نمی‌توانید یا نمی‌خواهید واکسن دیگری تزریق کنید، واکسن COVID-19 Johnson & Johnson همچنان در‌دسترس است.

دوزهای واکسن برای افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی

اگر به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستید، باید دستورالعمل‌های متفاوتی را دنبال کنید

اگر هر‌کدام از واکسن‌های زیر را دریافت کرده‌اید...

لازم است دوز تکمیلی تزریق کنم؟

آیا می‌توانم دوز تقویت‌کننده را دریافت کنم؟

مجموع دوزهای واکسن

Pfizer: دو دوز با فاصله ۲۱ روز برای افراد ۵ ساله و بالاتر تزریق می‌شود

بله، افراد ۵ سال به بالا که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، باید ۲۸ روز پس از تزریق دومین دوز واکسن، یک دوز تکمیلی تزریق کنند.

بله، به افراد ۵ تا ۱۱ ساله توصیه می‌شود که دوز تقویت‌کننده واکسن Pfizer نوع mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) را ۳ ماه پس از تزریق آخرین دوز تزریق کنند تا وضعیت واکسیناسیون آنها به‌روز شود.

دومین دوز تقویت‌کننده واکسن mRNA (آران‌ای پیام‌رسان)برای افراد ۵ تا ۱۱ ساله توصیه نمی‌شود.

4

بله، به افراد ۱۲ ساله توصیه می‌شود که دوز تقویت‌کننده واکسن mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) را ۳ ماه پس از تزریق آخرین دوز دریافت کنند تا وضعیت واکسیناسیون آنها به‌روز شود.

افراد ۱۲ ساله و بالاتر باید دومین دوز تقویت‌کننده mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) را ۴ ماه پس از تزریق اولین دوز تقویت‌کننده دریافت کنند.

افراد ۱۷ ساله و پایین‌تر فقط می‌توانند واکسن Pfizer را دریافت کنند.

5

Pfizer: سه دوز برای کودکان 6 ماهه تا 4 ساله تزریق می‌شود. دو دوز اول با فاصله 21 روزه تزریق می‌شوند و دوز سوم 8 هفته بعد از دوز دوم تزریق می‌شود. خیر، کودکان 6 ماهه تا 4 ساله که دچار ضعف سیستم ایمنی متوسط یا شدید هستند نباید فعلاً دوز اولیه تکمیلی تزریق کنند. خیر، واکسن تقویتی mRNA درحال‌حاضر برای کودکان 6 ماهه تا 4 ساله توصیه نمی‌شود.

3

Moderna: دو دوز با فاصله 28 روز برای افراد 6 ماهه  ساله و بالاتر تزریق می‌شود

بله، افراد 6 ماهه سال به بالا که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، باید 28 روز پس از تزریق دومین دوز واکسن یک دوز تکمیلی دریافت کنند.

خیر، واکسن تقویتی mRNA درحال‌حاضر برای کودکان 6 ماهه تا 17 ساله که واکسن Moderna را به‌عنوان سری اولیه خود تزریق کرده‌اند مجوز ندارد.

3

بله، توصیه می‌شود که دوز تقویت‌کننده mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) ۳ ماه پس از تزریق آخرین دوز دریافت شود تا وضعیت واکسیناسیون به‌روز شود.

افراد ۱۸ ساله و بالاتر باید دومین دوز تقویت‌کننده mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) را ۴ ماه پس از تزریق اولین دوز تقویت‌کننده دریافت کنند.

5

Johnson & Johnson: یک دوز، تأییدشده برای افراد ۱۸ ساله و بالاتر

بله، افراد ۱۸ سال به بالا که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، باید دوز تکمیلی واکسن mRNA را ۲۸ روز پس از تزریق اولین دوز J&J دریافت کنند.

بله، به افراد ۱۸ ساله و بالاتر توصیه می‌شود که دوز تقویت‌کننده واکسن mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) را حداقل ۲ ماه پس از تزریق آخرین دوز دریافت کنند تا وضعیت واکسیناسیون آنها به‌روز شود.

اگر دوز اولیه و تقویت‌کننده J&J را دریافت کرده‌اید، دومین دوز تقویت‌کننده واکسن mRNA را باید ۴ ماه پس از تزریق اولین دوز تقویت‌کننده دریافت کنید.

4

سؤالات متداول

آیا باید برند دوز تقویت‌کننده من با واکسن قبلی‌ام یکی باشد؟

برای دوز تقویت‌کننده، می‌توانید واکسنی متفاوت با دوره اولیه‌تان دریافت کنید. «مرکز کنترل و پیشگیری بیماری» این تصمیم را پیرو مرور دقیقی از جدیدترین داده‌ها (ترکیب و تطابق دوزهای تقویت‌کننده Moderna و Johnson & Johnson) و مباحثه‌های قاطع و مشورتی پیرامون دوزهای تقویت‌کننده اتخاذ کرده است.

افراد 17 ساله و پایین‌تر فقط می‌توانند واکسن Pfizer را به‌عنوان دوز تقویت‌کننده خود تزریق کنند.

چرا دوز تقویت‌کننده مهم است ؟

دوزهای تقویت‌کننده به ایجاد ایمنی پایدار در افرادی که درمعرض خطر بالای ابتلا به نوع حاد COVID-19 قرار دارند کمک می‌کند.

دوزهای تقویتی قبلاً فقط برای افرادی که در‌معرض خطر ابتلا به بیماری حاد ناشی از کووید-19 قرار داشتند توصیه می‌شد، اما این توصیه گسترده‌تر شد تا همه افراد 5 ساله و بزرگ‌تر دوزهای تقویتی را تزریق کنند و به افزایش محافظت دربرابر بیماری کووید-19 کمک شود.

این امر به‌ویژه به‌دلیل افزایش گونه‌های مسری‌تر این بیماری و موارد ابتلا به COVID-19 در سرتاسر ایالات‌متحده از اهمیت زیادی برخوردار است.

واکسن‌های COVID-19 مجاز یا تأییدشده در ایالات‌متحده همچنان در کاهش خطر ابتلا به بیماری حاد، بستری شدن و مرگ ناشی از بیماری COVID-19، حتی گونه‌های مختلف آن، بسیار مؤثرند. بااین‌حال، امکان دارد تأثیر ایمن‌سازی واکسن‌های کنونی در‌برابر بیماری به‌مرور زمان کاهش یابد. دوزهای تقویت‌کننده به افزایش محافظت ناشی از واکسن در‌برابر بیماری COVID-19 و افزایش مدت‌زمان دوره ایمنی کمک می‌کنند.

آیا افراد همچنان با سری اولیه واکسینه می‌شوند؟

بله. واکسینه کردن افراد واجدشرایط با دوره اولیه (1 دوز از واکسن COVID ساخت شرکت Johnson & Johnson یا 2 دوز از واکسن Phizer یا Moderna) همچنان اولویت اصلی است. میزان بستری شدن در بزرگسالان واکسینه‌نشده بین 10 تا 22 برابر بیشتر از بزرگسالان واکسینه‌شده است. افراد واکسینه‌شده به‌میزان قابل‌توجهی کمتر از افراد واکسینه‌نشده به نوع حاد بیماری COVID-19 مبتلا می‌شوند (یا اصلاً مبتلا نمی‌شوند). واکسیناسیون همچنین می‌تواند به جلوگیری از بیمار شدن اشخاص و بروز علائم طولانی‌مدت که در 50% از افرادی که به بیماری COVID-19 مبتلا می‌شوند گزارش شده است، کمک کند.

آیا نیاز به تزریق دوز پشتیبان به این معناست که واکسن‌ها اثر ندارند؟

خیر. واکسن‌های کنونی COVID-19 موجود در ایالات‌متحده به‌خوبی در پیشگیری از بیماری حاد، بستری شدن و مرگ، حتی دربرابر گونه‌های مختلف این بیماری، مؤثر هستند. با‌این‌حال، کارشناسان سلامت عمومی شاهد کاهش محافظت در‌برابر نوع خفیف و متوسط بیماری COVID-19، به‌ویژه در میان گروه‌های پرخطر هستند.

اگر دوز تقویت‌کننده را تزریق نکنم، هنوز واکسینه‌شده محسوب می‌شوم؟
 • شما زمانی به‌عنوان کاملاً واکسینه‌شده در نظر گرفته می‌شوید که دو هفته از دریافت همه دوزهای توصیه‌شده در دوره اولیه واکسیناسیون COVID-19 شما گذشته باشد.
 • به‌روز بودن وضعیت واکسیناسیون کووید-19 یعنی شما تمام دوزهای توصیه‌شده در سری اولیه و همه دوزهای تقویتی را درصورت واجدشرایط بودن تزریق کرده باشید.
چگونه اثبات کنم که واجدشرایط دریافت دوز پشتیبان هستم؟

می‌توانید ازطریق گزارش از خود، واجدشرایط بودنتان برای دریافت دوز پشتیبان را اطلاع دهید. نیاز به نشان دادن نسخه ازسوی ارائه‌دهنده مراقبت‌های درمانی ندارید.

لطفاً کارت واکسیناسون خود را هنگام نوبت تزریق دوز پشتیبان خود به‌همراه داشته‌باشید تا پزشک تأیید کند که شما سری دو-دوزی واکسن Pfizer را دریافت کرده‌اید. اگر کارت‌تان را همراه ندارید، پزشک می‌تواند پرونده شما را جستجو کند.

تفاوت بین دوز تکمیلی واکسن و دوز تقویت‌کننده واکسن چیست؟
 • دوز تکمیلی مخصوص بیمارانی است که دوره 2 دوزی از واکسن mRNA (Pfizer یا Moderna) را به‌طور کامل دریافت کرده‌اند اما پاسخ ایمنی ایجادشده در بدنشان به‌اندازه کافی قوی نیست.
 • دوز تقویت‌کننده مخصوص بیمارانی است که ایمنی بدنشان بعد از دریافت دوره اولیه واکسن درطول زمان کاهش پیدا می‌کند.

درحال‌حاضر، توصیه می‌شود گروه‌های زیر دوز تقویت‌کننده واکسن COVID-19 را دریافت کنند.

  دریافت‌کننده واکسن زمان دریافت واکسن
دوز تکمیلی

افرادی که به ضعف سیستم ایمنی دچار هستند و دو دوز از واکسن کووید-19 mRNA را تزریق کرده‌اند باید دوز اولیه تکمیلی دریافت کنند.

حداقل 28 روز بعد از دریافت دوز دوم واکسن COVID-19 نوع mRNA یا دوز اول واکسن Johnson & Johnson. دوز تکمیلی بعد از J&J باید از نوع واکسن mRNA باشد.
دوز تقویت‌کننده افراد 18 سال به‌بالایی که واکسن COVID-19 ساخت شرکت Johnson & Johnson را به‌عنوان دوره اولیه خود دریافت کرده‌اند.

حداقل دو ماه بعد از دریافت دوز اول.

درخصوص افرادی که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، حداقل 2 ماه بعد از تزریق دوز تکمیلی (دوم).

افراد 5 سال به‌بالایی که واکسن COVID-19 ساخت شرکت Pfizer-BioNTech را به‌عنوان دوره اولیه خود دریافت کرده‌اند.

حداقل پنج ماه بعد از دریافت دوز دوم از واکسن نوع mRNA (آران‌ای پیام‌رسان).

درخصوص افرادی که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، حداقل 3 ماه بعد از تزریق دوز تکمیلی (سوم).

افراد 18 سال به‌بالایی که واکسن COVID-19 ساخت شرکت Moderna را به‌عنوان دوره اولیه خود دریافت کرده‌اند.

حداقل پنج ماه بعد از دریافت دوز دوم از واکسن نوع mRNA (آران‌ای پیام‌رسان).

درخصوص افرادی که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، حداقل 3 ماه بعد از تزریق دوز تکمیلی (سوم).

افراد بالای 50 سال و برخی از افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی که 4 ماه یا بیشتر از تزریق آخرین دوز تقویت‌کننده آنها گذشته است، اکنون می‌توانند واکسن mRNA (آران‌ای پیام‌رسان) COVID-19 را به‌عنوان دوز تکمیلی واکسن تقویت‌کننده خود دریافت کنند. پیرو اقدامات نظارتی Food and Drug Administration (FDA سازمان غذا و دارو) (فقط انگلیسی)، Western States Scientific Safety Review Workgroup (کارگروه بررسی ایمنی علمی ایالت‌های غربی) تلاش می‌کند تا با توصیه‌های به‌روزرسانی‌شده Centers for Disease Control and Prevention (مراکز کنترل بیماری و پیشگیری از آن) در‌خصوص دوزهای تکمیلی واکسن تقویت‌کننده (فقط انگلیسی) همگام شود.

معنی نقص ایمنی چیست؟

افرادی که به ضعف سیستم ایمنی دچار هستند و دو دوز از واکسن کووید-19 mRNA را تزریق کرده‌اند باید دوز اولیه تکمیلی دریافت کنند.

اگر یکی از بیماری‌های زیر را داشته باشید، به‌عنوان فرد مبتلا به ضعف ایمنی متوسط تا حاد درنظر گرفته می‌شوید و ممکن است از مزایای دوز تکمیلی واکسن COVID-19 بهره‌مند شوید. این شرایط شامل افرادی می‌شود که:

 • به‌دلیل وجود غده یا سرطان خون تحت درمان فعال سرطان هستند
 • پیوند عضو داشته‌اند و داروهای تضعیف سیستم ایمنی مصرف می‌کنند
 • ظرف 2 سال گذشته پیوند سلول بنیادی داشته‌اند و داروهای تضعیف سیستم ایمنی مصرف می‌کنند
 • مبتلا به کمبود ایمنی اولیه متوسط تا حاد (مثلاً سندروم دی‌جرج یا ویسکوت-آلدریچ) هستند
 • به عفونت HIV پیشرفته یا درمان‌نشده مبتلا هستند
 • درمان‌های فعالی با دوزهای بالای کورتیکواستروئید یا داروهای دیگری که ممکن است واکنش ایمنی بدن را تضعیف کنند دریافت می‌کنند

باوجوداینکه واکسن‌هایی که داریم 90% درمقابل اکثر گونه‌های ویروس مؤثر هستند، مطالعات نشان می‌دهد که افراد مبتلا به نقص ایمنی متوسط تا حاد همیشه به ایمنی قدرتمندی دست پیدا نمی‌کنند. دوز سوم به‌عنوان تقویت‌کننده درنظر گرفته نمی‌شود، بلکه دوزی تکمیلی است برای افرادی که با دریافت دوره دو دوزی به ایمنی کافی دست پیدا نکرده‌اند.

بیماری‌های زمینه‌ای چه مواردی هستند؟

احتمال ابتلا به نوع حاد بیماری COVID-19 در افرادی که به بیماری‌های زیر مبتلا هستند، صرف‌نظر از سنشان، (فقط انگلیسی) بیشتر است. بیماری حاد یعنی فرد مبتلا به COVID-19 ممکن است:

 • بستری شود
 • به مراقبت‌های ویژه نیاز پیدا کند
 • برای نفس کشیدن، به دستگاه تنفس مصنوعی نیاز پیدا کند
 • فوت کند

واکسن‌های COVID-19 (دوزهای اولیه و تقویت‌کننده) و سایر اقدامات پیشگیرانه درخصوص COVID-19 مهم هستند، مخصوصاً اگر سنتان بالا باشد یا اگر به چند مورد بیماری (ازجمله بیماری‌های موجود در این فهرست) یا نوع حاد آن‌ها مبتلا باشید. این فهرست شامل همه بیماری‌های احتمالی که ممکن است شما را درمعرض خطر بالاتری از ابتلا به نوع حاد بیماری COVID-19 قرار دهند نیست. اگر بیماری شما در این فهرست نیامده است، درباره بهترین روش مدیریت بیماری و محافظت دربرابر COVID-19 با ارائه‌دهنده خدمات درمانی‌تان صحبت کنید.

 • سرطان
 • بیماری کلیوی مزمن
 • بیماری کبدی مزمن
 • بیماری‌های ریوی مزمن
 • زوال عقل یا سایر بیماری‌های عصبی
 • دیابت (نوع 1 و 2)
 • سندرم داون
 • بیماری‌های قلبی
 • عفونت HIV
 • وضعیت نقص ایمنی (سیستم ایمنی ضعیف)
 • بیماری‌های روانی
 • اضافه وزن و چاقی
 • بارداری
 • کم‌خونی داسی‌شکل یا تالاسمی
 • مصرف دخانیات، در گذشته یا حال
 • پیوند عضو یا سلول بنیادی خون
 • سکته یا بیماری مغزی عروقی، که بر جریان خون به سمت مغز تأثیر می‌گذارد
 • اعتیاد
 • سل
افرادی که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند و دوره اولیه واکسن COVID-19 آنها از نوع mRNA بوده است، چند دوز واکسن Pfizer-BioNTech یا Moderna (mRNA) باید تزریق کنند؟
 • افرادی که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، دوز دوم واکسن COVID-19 نوع Pfizer-BioNTech خود را 21 روز (3 هفته) بعد از دوز اول، و دوز سوم را حداقل 28 روز (4 هفته) پس از دوز دوم تزریق می‌کنند؛ در‌حال‌حاضر، توصیه می‌شود که دوز چهارم (دوز تقویت‌کننده) حداقل 3 ماه پس از دوز سوم تزریق شود.
 • افرادی که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، دوز دوم واکسن COVID-19 نوع Moderna خود را 28 روز بعد از دوز اول، و دوز سوم را حداقل 28 روز بعد از دوز دوم تزریق می‌کنند؛ در‌حال‌حاضر، توصیه می‌شود که دوز چهارم (دوز تقویت‌کننده) حداقل 3 ماه پس از دوز سوم تزریق شود.
 • برای افراد 12 ساله و بالاتری که مبتلا به انواع خاصی از نقص سیستم ایمنی هستند، دومین دوز تقویت‌کننده واکسن Pfizer-BioNTech COVID-19 ممکن است حداقل 4 ماه پس از تزریق اولین دوز تقویت‌کننده هر‌یک از واکسن‌های مجاز یا تأیید‌شده COVID-19 تجویز شود. به همین ترتیب، دومین دوز تقویت‌کننده واکسن Moderna COVID-19 ممکن است حداقل 4 ماه پس از تزریق اولین دوز تقویت‌کننده برای افراد 18 ساله تجویز شود. اینها افرادی هستند که تحت پیوند عضو اندام‌های توپُر (solid) قرار گرفته‌اند یا مبتلا به عارضه‌هایی هستند که سیستم ایمنی آنها را به همان میزان تضعیف می‌کند.
افرادی که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند و واکسن J&J/Janssen را در دوره اولیه واکسیناسیون COVID-19 تزریق کرده‌اند، چند دوز واکسن باید تزریق کنند؟
 • دوز تکمیلی (دوز دوم) حداقل 28 روز (4 هفته) بعد از دوز واکسن J&J/Janssen تزریق می‌شود. دوز تقویت‌کننده (دوز سوم) حداقل 2 ماه بعد از دوز تکمیلی واکسن mRNA تزریق می‌شود.
 • دوز تکمیلی باید از واکسن‌های COVID-19 نوع mRNA باشد و به‌دلیل نگرانی‌هایی که در‌مورد افزایش خطر thrombocytopenia syndrome (ترومبوز همراه با نشانگان ترومبوسیتوپنی یا TTS) هنگام استفاده از واکسن J&J/Janssen وجود دارد، بهتر است برای دوز تقویت‌کننده نیز از واکسن‌های COVID-19 نوع mRNA استفاده شود. TTS نوعی عارضه جانبی نادر اما جدی است که باعث لخته شدن خون یا مشکلات ناشی از لخته شدن خون می‌شود.
 • افراد بزرگسالی که دوره اولیه واکسن و دوز تقویت‌کننده واکسن Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 را حداقل 4 ماه پیش تزریق کرده‌اند، اکنون می‌توانند واکسن mRNA COVID-19 را به‌عنوان دومین دوز تقویت‌کننده خود تزریق کنند.
دلیل کاهش دادن فاصله تزریق دوز تقویت‌کننده (از 5 ماه به 3 ماه) برای افرادی که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند چیست؟

در افرادی که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، ممکن است ایمنی محافظتی پس از تزریق واکسن‌های دوره اولیه ایجاد نشود، حتی وقتی واکسن mRNA با 3 دوز توصیه‌شده در دوره اولیه تزریق شده باشد. همچنین، این افراد به احتمال زیاد در‌طول زمان، ایمنی محافظتی خود را از دست می‌دهند و ممکن است لازم باشد دوز تقویت‌کننده را زودتر دریافت کنند. داده‌های اولیه به‌دست‌آمده از چند تحقیق کوچک نشان می‌دهد که افرادی که به نقص متوسط یا شدید سیستم ایمنی مبتلا هستند، اغلب وقتی دوز تقویت‌کننده را در فاصله زمانی کمتر از 5 ماه تزریق می‌کنند، سطح آنتی‌بادی بدنشان دوباره افزایش پیدا می‌کند. در این تحقیق، هیچ مدرکی مبنی بر افزایش نگرانی‌ها در‌مورد ایمنی مشاهده نشده است. در‌حال‌حاضر، COVID-19 در ایالات‌متحده به‌سرعت در‌حال گسترش است و اجتناب از قرار گرفتن در‌معرض افراد مبتلا بسیار دشوار است. بنابراین، بهتر است افرادی که در‌معرض خطر ابتلا به عوارض شدید ناشی از این بیماری قرار دارند، دوز تقویت‌کننده را در اسرع وقت تزریق کنند.

آیا افرادی که به نقص متوسط یا شدید سسیستم ایمنی مبتلا هستند، برای دریافت این دوزها، به یادداشت/نسخه پزشک یا مدارک دیگری نیاز دارند؟

خیر، افراد می‌توانند شخصاً این موضوع را تشخیص دهند و تمام دوزها را در هر یک از مراکز واکسیناسیون تزریق کنند. بدین‌ترتیب، تضمین می‌شود که هیچ‌گونه مانع دیگری برای دسترسی این گروه از افراد وجود ندارد. اگر افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی در‌مورد وضعیت پزشکی خاص خود سؤالی دارند، می‌توانند با ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود درباره اینکه آیا دریافت دوز تکمیلی برای آنها مناسب است یا خیر صحبت کنند.