راهنمای تصویری درمورد گواهی رسمی واکسیناسیون COVID-19 در ایالت واشنگتن

واکسیناسیون COVID-19 ازنظر بسیاری از کسب‌وکارها، رویدادها و کارفرمایان الزامی است. مدارک زیر در واشنگتن قابل قبول است. ممکن است برخی از مکان‌ها فقط یک نوع خاص از فهرست زیر را بپذیرند.

به قوانین اتاق احترام بگذارید و ازقبل این آمادگی را داشته باشید تا مدرک درخواست‌شده را ارائه دهید.

کارت CDC برای سوابق واکسیناسیون COVID-19

COVID-19 Vaccination Record Card Sample

گواهی واکسیناسیون COVID-19 یا کدهای QR

QR Code Endorsed Partner App. - Sample

نمونه C:
کد QR نمایش‌داده‌شده در یکی از برنامه‌های تلفن همراه تأییدشده شریک. (برنامه‌ها ممکن است متفاوت باشند)

WA verify SMART Health Card QR code - Sample

نمونه B:
کد QR از WAverify.org

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

نمونه A:
گواهی واکسیناسیون .COVID-19
ازطریق MyIRmobile.com دردسترس است.

نسخه چاپی Immunization Information System (سیستم اطلاعات ایمن‌سازی) ایالت واشنگتن

Certificate of Immunization - Sample

چه مدارک دیگری به‌عنوان گواهی رسمی واکسیناسیون COVID-19 محسوب می‌شوند؟

برای پرسش‌های مربوط به سوابق واکسیناسیون، با 1-800-525-0127 تماس بگیرید، سپس # را فشار دهید