پیامک‌های WA Notify

آیا از Washington state Department of Health (وزارت بهداشت ایالت واشنگتن، DOH) اعلان پیامکی یا تلفنی دریافت کردهاید؟

دو نوع پیامک/اعلان وجود دارد که ممکن است ازطریق تلفن دریافت کنید.

اعلان نتیجه مثبت آزمایش کووید-19

DOH اعلان و/یا پیامکی به‌همراه پیوند درستی‌سنجی برای همه شماره تلفن‌های مرتبط با نتیجه مثبت آزمایش کووید-19 که به DOH گزارش شده است ارسال می‌کند. این اعلان اطلاعاتی درباره نحوه اطلاع‌​رسانی به‌صورت ناشناس به سایر کاربران WA Notify (اعلان WA)که ممکن است درمعرض کووید-19 قرار گرفته باشند ارائه می‌دهد.

اگر کاربر WA Notify هستید، فقط باید روی اعلان ضربه بزنید یا روی پیوند موجود در پیام متنی کلیک کنید و تمام مراحل را در WA Notify دنبال کنید تا به‌طور ناشناس به سایر کاربران درمورد احتمال قرار گرفتن درمعرض بیماری هشدار دهید.

اگر کاربر WA Notify نیستید، می‌توانید این پیام را نادیده بگیرید. اگر می‌خواهید درباره WA Notify (ازجمله نحوه افزودن آن به تلفنتان) بیشتر بدانید، به WANotify.org مراجعه کنید.

کاربران WA Notify که از خودآزمایی (که به آن آزمایش‌های خانگی نیز گفته می​‌شود) استفاده می‌کنند و نتیجه آزمایش کووید-19 آنها مثبت است، می‌​توانند برای کد تأیید درخواست دهند تا به‌طور ناشناس به سایر کاربران WA Notify اطلاع داده شود که ممکن است درمعرض کووید-19 قرار گرفته باشند. از بخش «نحوه اطلاع دادن به دیگران درصورت مثبت بودن نتیجه آزمایش کووید-19 با خودآزمایی» (فقط انگلیسی) در WANotify.org دیدن کنید.

اعلان تماس پرخطر احتمالی با کووید-19

کاربران WA Notify که شاید درمعرض بیماری قرار گرفته باشند، اعلان تماس‌ پرخطر دریافت خواهند کرد.

این پیامک‌ها و اعلان‌ها به چه شکلی هستند؟

اعلان نتیجه مثبت آزمایش COVID-19

تصویر پیامک و اعلان

pop up notification screenshot

 

محتوای اعلان و پیامک

نتیجه تشخیص کووید-19 خود را به اشتراک بگذارید

روی اینجا کلیک کنید تا به‌طور ناشناس دیگران را از امکان قرار گرفتن درمعرض COVID-19 باخبر سازید. برای کمک به ایمن نگه داشتن جامعه خود، این مراحل را دنبال کنید. اطلاعات شخصی شما با هیچکس به‌اشتراک گذاشته نمی‌شود.

تصویر پیامک و اعلان

text message screenshot

 

محتوای اعلان و پیامک

Message from (Mensaje del) WA Dept. of Health:

This number was given for a recent COVID-19 test. If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=8w5io5c38ipo24fc

Se dio este numéro para una prueba reciente de COVID-19. Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos para alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto

تصویر پیامک و اعلان

text message screenshot

 

محتوای اعلان و پیامک

Message from WA Dept. of Health:

If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=5b56h13n80q9onll

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text.

تصویر پیامک و اعلان

text message screenshot

 

محتوای اعلان و پیامک

Mensaje del Departamento de Salud del Estado de Washington:

Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

https://us-wa.en.expressly/v?c=dvo8iije3v33saoj

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto.

اعلان نتیجه مثبت تماس پرخطر با COVID-19

تصویر پیامک و اعلان

exposure notification screenshot

محتوای اعلان و پیامک

ممکن است درمعرض کووید-19 قرار گرفته باشید

اخیراً نزدیک فردی بوده‌اید که نتیجه آزمایش COVID-19 او مثبت شده است. اقدام بعدی شما اهمیت دارد و ما برای کمک به شما اینجا هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر، ضربه بزنید.

در صورت دریافت پیامک یا اعلان چه کاری باید انجام دهم؟

کاربران WA Notify باید روی پیوند موجود در پیامک کلیک کنند یا روی اعلان ضربه بزنند و تمام مراحل را برای تأیید ناشناس نتایج خود در برنامه دنبال کنند. یا این کار به طور ناشناس به سایر کاربران WA Notify هشدار می​دهید که احتمالا اخیراً در معرض کووید-19 قرار گرفته​اند. با امکان دادن به کاربران WA Notify برای اینکه بتوانند نتیجه آزمایششان را به​طور ناشناس تأیید کنند، شیوع COVID-19 سریع​تر متوقف می​شود. اداره بهداشت عمومی ممکن است درطول فرایند بررسی مورد، با شما تماس بگیرد و کد یا پیوند درستی​سنجی به شما پیشنهاد کند.

درصورت بروز شرایط زیر، با ارائه‌دهنده آزمایش یا پزشک خدمات درمانی اصلی‌تان تماس بگیرید:

  • پیامک و/یا اعلان را دریافت کردید، اما نتیجه رسمی آزمایشتان را دریافت نکرده‌اید، یا
  • درباره نتیجه آزمایشتان سؤالاتی دارید

سؤالات متداول

اگر WA Notify هویت من را نمی‌داند، چطور پیامک و/یا اعلان دریافت کرده‌ام؟

پیامک‌ها و اعلان‌ها را DOH ارسال می‌کند، نه WA Notify. DOH برای همه افرادی که نتیجه آزمایش COVID-19 آن‌ها مثبت شده است پیامک و/یا اعلان ارسال می‌کند، زیرا نمی‌دانیم چه کسانی از WA Notify استفاده می‌کنند. اگر از WA Notify استفاده نمی‌کنید، می‌توانید این پیامک و اعلان را نادیده بگیرید.

چگونه DOH میداند که برای چه کسی پیامک یا اعلان ارسال کند؟

براساس قانون، نتایج مثبت آزمایشات مربوط به چند بیماری عفونی باید همراه با اطلاعات تماس بیمار به دولت گزارش شوند. DOH از این اطلاعات برای انجام تحقیقات موردی و ردیابی تماس (فقط به زبان انگلیسی) به منظور جلوگیری از گسترش بیماری استفاده می​کند. ارسال اعلان برای افرادی که نتیجه آزمایششان مثبت شده است به کاربران WA Notify امکان می​دهد سریع عمل کنند و به​طور ناشناس دیگران را از تماس پرخطر احتمالی مطلع کنند.

من از WA Notify استفاده نمی‌کنم. چرا برای من پیامک ارسال کردید؟

DOH برای شماره تلفن‌های استفاده‌شده توسط افرادی که اخیراً نتیجه آزمایش COVID-19 آن‌ها مثبت شده است، پیامک و/یا اعلان لحظه‌ای ارسال می‌کند.

DOH فقط می‌داند چه کسانی نتیجه آزمایششان مثبت شده است - ما نمی‌دانیم چه کسانی از WA Notify استفاده می‌کنند. با ارسال پیامک برای همه، می‌توانیم به کاربران WA Notify کمک کنیم سریع‌تر دیگران را از تماس پرخطر احتمالی مطلع کنند و به‌طور بالقوه زندگی افراد را نجات دهند.

اگر از WA Notify استفاده نمی‌کنید، لازم نیست اقدامی انجام دهید. اگر می‌خواهید درباره WA Notify، ازجمله نحوه اضافه کردن آن به تلفنتان، اطلاعات بیشتری کسب کنید، به صفحه WANotify.org مراجعه کنید.

این پیامک از چه شماره تلفنی ارسال خواهد شد؟

شماره‌ای که DOH به‌وسیله آن پیامک ارسال می‌کند 1-844-986-3040 است.

اعلان و/یا پیامک را دریافت کردم، اما شخصی که آزمایش داده عضوی از خانواده است. چه کاری باید انجام دهم؟

کاربر WA Notify که نتیجه آزمایش او مثبت شده است باید مراحل مربوطه را دنبال کند تا به​طور ناشناس به دیگر اشخاصی که ممکن است با او تماس پرخطر داشته​اند هشدار دهد؛ بنابراین، باید پیامک​ها و اعلان​هایی را که خطاب به شما ارسال نشده​اند نادیده بگیرید.

اگر یکی از خویشاوندان یا اعضای خانواده شما کاربر WA Notify است، نتیجه آزمایش او مثبت شده و هنوز باید نتیجه خود را در WA Notify تأیید کند، می​تواند مراحل زیر را در بخش «نحوه اطلاع دادن به دیگران در صورت مثبت بودن نتیجه تست کووید-19 با خودآزمایی» در WANotify.org دنبال کند.

چقدر وقت دارم تا روی اعلان ضربه بزنم یا پیوند درستی‌سنجی را فعال کنم؟

پس از دریافت اعلان یا پیامک، 24 ساعت وقت دارید تا مراحل مربوطه را برای مطلع ساختن سایر افراد در WA Notify دنبال کنید. اگر نمی​توانید در آن زمان بر روی اعلان ضربه بزنید یا روی پیوند تأیید کلیک کنید، می​توانید با دنبال کردن مراحل بخش «نحوه اطلاع دادن به دیگران در صورت مثبت بودن نتیجه تست کووید-19 با خودآزمایی» در آدرس WANotify.org یک کد تایید را در WA Notify درخواست کنید.

آیا امکان استفاده چند نفر از پیامک یا اعلان برای فعال کردن پیوند درستی‌سنجی در WA Notify وجود دارد؟

خیر. اگر یکی از خویشاوندان یا اعضای خانواده شما کاربر WA Notify است، آزمایشش مثبت بوده و هنوز باید نتیجه خود را در WA Notify تأیید کند، می​تواند مراحل بخش « نحوه اطلاع دادن به دیگران در صورت مثبت بودن نتیجه تست کووید-19 با خودآزمایی را در WANotify.org دنبال کند.

چگونه تاریخ تماس پرخطر را در WA Notify پیدا کنم؟

در iPhone:

  1. به Settings (تنظیمات) بروید
  2. Exposure Notifications (سیستم اعلان تماس‌های پرخطر) را انتخاب کنید یا Exposure Notifications را در «نوار جستجو» وارد کنید
  3. تاریخ تقریبی قرار گرفتن احتمالی شما در معرض بیماری در بخش « You may have been exposed to COVID-19 (شما ممکن است در معرض کووید-19 قرار گرفته باشید)» نشان داده خواهد شد.

در Android:

  1. برنامه WA Notify را باز کنید
  2. See Details (مشاهده جزئیات) را در قسمت «Possible exposure reported» (موارد گزارش‌شده از تماس‌های پرخطر احتمالی) انتخاب کنید
  3. تاریخ تقریبی قرار گرفتن شما در معرض بیماری احتمالی تحت بخش «Possible Exposure Date (تاریخ تماس پرخطر احتمالی)» نشان داده خواهد شد