تماس با ما

خط تلفن مستقیم ایالتی مربوط به اطلاعات COVID-19: 1-800-525-0127 را شماره‌گیری کنید، سپس مربع (#) را فشار دهید. خدمات تسهیلات زبانی موجود است.

  • روزهای دوشنبه، از ساعت 6 صبح تا 10 شب
  • روزهای سه‌شنبه تا یکشنبه و تعطیلات عمومی ایالتی (فقط انگلیسی)، از ساعت 6 صبح تا 6 عصر

لطفاً توجه کنید: مرکز تماس نمی‌تواند به نتایج آزمایش COVID-19 دسترسی داشته باشد. برای پرسیدن سؤالات مربوط به آزمایش‌گیری یا نتایج آزمایش، لطفاً با ارائه‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود تماس بگیرید.

کلمه «Coronavirus» (کروناویروس) را به شماره 211211 پیامک کنید تا در هر کجا که هستید، اطلاعات و به‌روزرسانی‌ها را از‌طریق تلفن‌همراهتان دریافت کنید. لینک‌های مربوط به آخرین اطلاعات COVID-19 را دریافت می‌کنید، از‌جمله به‌روزرسانی‌ها و منابع موجود در شهرستان برای خانواده‌ها، کسب‌وکارها، دانش‌آموزان و موارد دیگر.

برای پیدا کردن مراکز ارائه واکسن در اطرافتان، کد پستی‌تان را به (GET VAX) 438-829 پیامک کنید.