מנת דחף

התוכן עודכן לאחרונה ב-9 בדצמבר 2022

להישאר עדכניים לגבי מנות דחף בזמן הראוי היא ההגנה הטובה ביותר שלך מפני מחלות קשות ומוות עקב הקורונה.

המלצות מנות-הדחף המעודכנות של ה-The Center for Disease Control and Prevention (CDC) הן כדלקמן:

 • ילדים בני 6 חודשים - 5 שנים שקיבלו את חיסון הקורונה המקורי והחד-ערכי של Moderna זכאים כעת לקבל מנת-דחף דו-ערכית מעודכנת כחודשיים לאחר השלמת הסדרה הראשונית.
 • חיסון נגד הקורונה של Pfizer לילדים בגילאי 6 חודשים - 4 שנים יכלול כעת שתי מנות חד-ערכיות של Pfizer וכן מינון דו-ערכי אחד של Pfizer.
  • ילדים בגילאי 6 חודשים - 4 שנים שעדיין לא התחילו את הסדרה הראשונית בת ה-3 מנות של Pfizer , או שלא קיבלו את המנה השלישית של הסדרה הראשונית שלהם, יקבלו מעתה את סדרת Pfizer המעודכנת
  • ילדים בגילאי 6 חודשים - 4 שנים שכבר סיימו את הסדרה הראשונית בת ה-3 מנות של Pfizer לא יהיו זכאים למינונים נוספים או למנות-דחף בשלב זה
 • מנות הדחף לקורונה של Novavax זמינות למבוגרים אם הם השלימו סדרת חיסונים ראשונית אך לא קיבלו בעבר מנת דחף לקורונה - ואם הם לא יכולים לקבל, או לא יקבלו, מנת דחף מסוג mRNA מעודכנת.
אם קיבלת... מי צריך לקבל מנת דחף אילו מנת דחף יש לקבל מתי לקבל את מנת הדחף

Pfizer-BioNTech

בני 5 ומעלה

ילדים בני 5 שקיבלו את חיסון Pfizer יכולים לקבל רק את מנת-הדחף הדו-ערכית המעודכנת של Pfizer.

אנשים בגילאי 6 שנים ומעלה צריכים לקבל מנת-דחף דו-ערכית מעודכנת של Pfizer או של Moderna ללא קשר לסדרה הראשונית שלהם.

לפחות חודשיים לאחר השלמת הסדרה הראשית או מנת דחף קודמת

אנשים בני 18 ומעלה יכולים גם לבחור לקבל מנת דחף של Novavax אםהם לא יכולים לקבל, או לא יקבלו, מנת דחף מסוג mRNA מעודכנת.

Novavax:

6 חודשים לפחות לאחר השלמת הסדרות הראשונות

Moderna

6 חודשים ומעלה

ילדים בגילאי 6 חודשים - 4 שנים צריכים לקבל מינון דו-ערכי מעודכן מאותו המותג כמו הסדרה הראשונית שלהם.

אנשים בני 5 ומעלה צריכים לקבל מנת דחף דו-ערכית מעודכנת של Pfizer או Moderna.

לפחות חודשיים לאחר השלמת הסדרה הראשית או מנת דחף קודמת

אנשים בני 18 ומעלה יכולים גם לבחור לקבל מנת דחף של Novavax אםהם לא יכולים לקבל, או לא יקבלו, מנת דחף מסוג mRNA מעודכנת.

Novavax:

6 חודשים לפחות לאחר השלמת הסדרות הראשונות

Novavax

בני 12 ומעלה

אנשים בני 12 ומעלה צריכים לקבל מנת דחף דו-ערכית מעודכנת של Pfizer או Moderna.

לפחות חודשיים לאחר השלמת הסדרה הראשית או מנת דחף קודמת

אנשים בני 18 ומעלה יכולים גם לבחור לקבל מנת דחף של Novavax אםהם לא יכולים לקבל, או לא יקבלו, מנת דחף מסוג mRNA מעודכנת.

Novavax:

6 חודשים לפחות לאחר השלמת הסדרות הראשונות

Johnson & Johnson*

בני 18 ומעלה

אנשים בני 18 ומעלה צריכים לקבל מנת דחף דו-ערכית מעודכנת של Pfizer או Moderna. לפחות חודשיים לאחר השלמת הסדרה הראשית או מנת דחף קודמת
אנשים בני 18 ומעלה יכולים גם לבחור לקבל מנת דחף של Novavax אםהם לא יכולים לקבל, או לא יקבלו, מנת דחף מסוג mRNA מעודכנת.

Novavax:

6 חודשים לפחות לאחר השלמת הסדרות הראשונות

קיימת העדפה לחיסוני *mRNA, אמנם החיסון של Johnson & Johnson עדיין זמין, במידה ולא תוכל או לא תרצה לקבל חיסון אחר.

מינונים של סובלי דיכוי מכרכת חיסון

אם אתה סובל מדיכוי מערכת חיסון בינוני או חמור, ההנחיות ישתנו.

אם קיבלת... האם עלי לקבל מנה נוספת? מתי עליי לקבל את מנת הבוסטר؟

Pfizer: שתי מנות ניתנות בהפרש של 21 ימים לגילאי 5 ומעלה

כן, אנשים בגילאי 5 ומעלה הסובלים מדיכוי מערכת חיסון בינונית או חמורה צריכים לקבל מנה נוספת 28 ימים לאחר המנה השנייה.

כן, מנת הדחף המעודכנת הדו-ערכית מסוג mRNA מומלצת כחודשיים לאחר המנה האחרונה כדי להישאר מעודכנים עבור אלה בגילאי 5 ומעלה.

ילדים בני 5 שקיבלו את חיסון Pfizer יכולים לקבל רק את מנת-הדחף הדו-ערכית המעודכנת של Pfizer.

אנשים בני 18 ומעלה יכולים גם לבחור לקבל מנת דחף שלNovavax כ-6 חודשים לאחר השלמת הסדרה הראשונית אםהם לא יכולים לקבל, או לא יקבלו, מנת דחף מסוג mRNA מעודכנת.

Pfizer: שלוש מנות ניתנות לילדים בגילאי 6 חודשים עד 4 שנים. שתי המנות הראשונות ניתנות בהפרש של 21 יום והמנה השלישית 8 שבועות לאחר המנה השנייה.

לא, ילדים בגילאי 6 חודשים עד 4 שנים שהינם מדוכאי חיסון ברמה בינונית או חמורה לא צריכים לקבל מנה ראשונית נוספת בשלב זה. לא, מינון דו-ערכי מעודכן אינו מורשה לגילאי 6 חודשים עד 4 שנים שכבר השלימו את הסדרה העיקרית של Pfizer בשלב זה.

Moderna שתי מנות ניתנות בהפרש של 28 ימים לגילאי 6 חודשים  ומעלה

כן, אנשים בגילאי 6 חודשים ומעלה הסובלים מדיכוי מערכת חיסון בינונית או חמורה צריכים לקבל מנה נוספת 28 ימים לאחר המנה השנייה.

כן, מנת-דחף דו-ערכית מעודכנת מסוג mRNA מומלצת כחודשיים לאחר המנה האחרונה כדי להישאר מעודכנים עבור גילאי 6 חודשים ומעלה.

ילדים בגילאי 6 חודשים - 4 שנים צריכים לקבל מינון דו-ערכי מעודכן מאותו המותג כמו הסדרה הראשונית שלהם.

אנשים בני 5 ומעלה צריכים לקבל מנת דחף דו-ערכית מעודכנת של Pfizer או Moderna.

אנשים בני 18 ומעלה יכולים גם לבחור לקבל מנת דחף שלNovavax כ-6 חודשים לאחר השלמת הסדרה הראשונית אםהם לא יכולים לקבל, או לא יקבלו, מנת דחף מסוג mRNA מעודכנת.

Johnson & Johnson מנה אחת, מורשית לגילאי 18 ומעלה

כן, אנשים בגילאי 18 ומעלה הסובלים מדיכוי מערכת חיסון בינונית או חמורה צריכים לקבל מנה mRNA נוספת 28 ימים לאחר המנה הראשונה של J&J.

כן, מנת הדחף המעודכנת הדו-ערכית מסוג mRNA מומלצת כחודשיים לאחר המנה האחרונה כדי להישאר מעודכנים עבור אלה בגילאי 18 ומעלה.

אנשים בני 18 ומעלה יכולים גם לבחור לקבל מנת דחף שלNovavax כ-6 חודשים לאחר השלמת הסדרה הראשונית אםהם לא יכולים לקבל, או לא יקבלו, מנת דחף מסוג mRNA מעודכנת.

Novavax: שתי מנות ניתנות בהפרש של 21 ימים לגילאי 12 ומעלה

לא, אנשים הסובלים מדיכוי חיסוני בינוני או חמור לא צריכים לקבל מנה ראשונית נוספת בשלב זה.

כן, מנת הדחף המעודכנת הדו-ערכית מסוג mRNA מומלצת כחודשיים לאחר המנה האחרונה כדי להישאר מעודכנים עבור אלה בגילאי 12 ומעלה.

אנשים בני 18 ומעלה יכולים גם לבחור לקבל מנת דחף שלNovavax כ-6 חודשים לאחר השלמת הסדרה הראשונית אםהם לא יכולים לקבל, או לא יקבלו, מנת דחף מסוג mRNA מעודכנת.

קיימת העדפה לחיסוני *mRNA, אמנם החיסון של Johnson & Johnson עדיין זמין, במידה ולא תוכל או לא תרצה לקבל חיסון אחר.

שאלות נפוצות

האם עליי לקבל חיסון מאותו סוג במנת הדחף שלי? 

ילדים בגילאי 6 חודשים - 4 שנים צריכים לקבל מינון דו-ערכי מעודכן מאותו המותג כמו הסדרה הראשונית שלהם.

ילדים בני 5 שקיבלו את חיסון Pfizer יכולים לקבל רק את מנת-הדחף הדו-ערכית המעודכנת של Pfizer.

ילדים בגילאי 5 שנים שקיבלו את חיסון Moderna יכולים לקבל מנת-דחף דו-ערכית מעודכנת של Moderna או של Pfizer.

אנשים בגילאי 6 שנים ומעלה צריכים לקבל מנת-דחף דו-ערכית מעודכנת של Pfizer או של Moderna ללא קשר לסדרה הראשונית שלהם.

אנשים בני 18 ומעלה יכולים גם לבחור לקבל מנת דחף של Novavax אםהם לא יכולים לקבל, או לא יקבלו, מנת דחף מסוג mRNA מעודכנת.

מדוע מינון הדחף חשוב?

מנת הדחף מסייעת להעניק הגנה ממושכת מפני אפשרות לפיתוח מחלה חמורה עבור בני סיכון גבוהה ל-COVID-19

מינוני מנות-הדחף הומלצו בעבר רק לאוכלוסיות אשר בסיכון גבוה לחלות בקורונה בצורה קשה, אך ההמלצה הורחבה לגילאי 6 חודשים ומעלה כדי לעזור להגביר את ההגנה מפני מחלת הקורונה.

זה חשוב במיוחד עם עלייתם של ווריאציות מדבקות יותר ומקרים של COVID-19 המתגברים ברחבי ארצות הברית.

חיסוני ה-COVID-19 המורשים או מאושרים בארצות הברית עדיין יעילים מאוד בהפחתת הסיכון למחלות קשות, אשפוז ומוות כתוצאה מ-COVID-19, אפילו נגד ווריאציות. למרות זאת, החיסון הנוכחי עשוי להיות כרוך בירידה בהגנה לאורך זמן. מנות הדחף תגברנה את ההגנה הנגרמת על ידי חיסון מפני COVID-19 ויסייעו לשמור על החסינות לזמן ארוך יותר.

האם אנשים עדיין יכולים להתחסן בסדרה הראשונית?

כן. חיסון כל הזכאים לכך בסדרה הראשונה הוא עדיין בעדיפות עליונה. הוצאות האשפוז גבוהות פי 10 עד 22 אצל מבוגרים שלא חוסנו בהשוואה לכאלה שחוסנו. המחוסנים מצויים בסבירות נמוכה באופן משמעותי לחלות בצורה קשה (או לחלות כלל) בקורונה בהשוואה ללא מחוסנים. החיסון יכול גם לסייע למנוע מאנשים לחלות ולפתח תסמינים ארוכי טווח אשר דווחו אצל עד 50% מאלה שחלו בקורונה.

אם אנו זקוקים לזריקת דחף, האם פירושו שהחיסונים אינם פועלים?

לא. החיסונים ל-COVID-19 שברשותנו כאן בארה"ב פועלים היטב למניעת מחלות חמורות, אשפוז בבית חולים ומוות, גם כנגד הווריאציות. אולם, מומחי בריאות הציבור מבחינים בירידה בהגנה כנגד מחלת קורונה מתונה ובינונית, בייחוד בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה.

מנות הדחף המעודכנות נוצרו כדי לעזור לחזק את המערכת החיסונית ולספק הגנה טובה יותר נגד וריאנט האומיקרון. חשוב לקבל את כל המינונים המומלצים הזמינים להגנה הטובה ביותר.

אם לא אקבל מנת דחף, האם אני עדיין מחוסן באופן מלא?

הנך נחשב כמעודכן עם החיסונים שלך נגד הקורונה לאחר השלמת סדרת החיסונים הראשונית לקורונה ולאחר קבלת מנת הדחף העדכנית המומלצת עבורך על ידי ה-CDC.

איך אדע שאני זכאי למנת דחף?

כדי למנוע חסמים, תוכל לדווח בעצמך שאתה זכאי לקבל מנת דחף. אינך צריך להציג המלצה מרופא.

אנא הבא את פנקס החיסונים שלךלתור שלך לקבלת מנת הדחף, כדי שהרופא יוכל לאשר שהשלמת את סדרת החיסונים הראשונית. אם אין לך פנקס חיסונים, הרופא יוכל לבדוק את הרשומות שלך.

מה ההבדל בין מנת חיסון נוספת לבין מנת הדחף?
 • מנת חיסון נוספת נועדה למטופלים אשר השלימו את סדרת שתי מנות החיסון mRNA (Pfizer או Moderna) אבל לא הציגו תגובה חיסונית חזקה מספיק.
 • מנה נוספת מיועדת לחלק מהמטופלים (ראה טבלה למעלה) שהשלימו סדרת חיסונים ראשונית אך לא הייתה להם תגובה חיסונית חזקה מספיק.
מה הכוונה בכך שהמערכת החיסונית בסיכון?

אנשים שהם מדוכאי חיסון וקיבלו את חיסון הקורונה מסוג mRNA בשתי מנות או מנה אחת של חיסון J&J.

אם אתה באחד מהמצבים הרפואיים הבאים, הנך נחשב לבעל מערכת חיסונית בסיכון מתון עד מוגבר ואתה עשוי להפיק תועלת ממנה נוספת של חיסון כנגד קורונה. נכללים בכך האנשים הבאים:

 • מטופלים באופן פעיל לסרטן כנגד גידולים או סרטן בדם
 • עברו השתלת איבר ומקבלים תרופות שמדכאות את המערכת החיסונית
 • עברו השתלת תאי גזע בשנתיים הקודמות או נוטלים תרופות לדיכוי המערכת החיסונית
 • בעלי ליקוי מתון או מוגבר במערכת החיסונית שלהם (כגון תסמונת DiGeorge, תסמונת Wiskott-Aldrich)
 • לוקים בזיהום מתקדם או לא מטופל כתוצאה מאיידס
 • מטופלים באופן פעיל במינון גבוה של קורטיקוסטרואידים או בתרופות אחרות שעשויות לדכא את התגובה החיסונית.

למרות שהחיסון הקיים יעיל ב-90% כנגד מרבית הווריאנטים של הנגיף, מחקרים מראים שאנשים בעלי מערכת חיסונית בסיכון מתון עד מוגבר לא תמיד יוצרים חסינות חזקה. מנה שלישית אינה נחשבת למנת דחף אלא למנה נוספת לאלה שלא פיתחו חסינות מספקת אחרי הסדרה של שתי המנות.

מהם גורמי סיכון רפואיים?

בני כל הגילאים בעלי גורמי סיכון המתוארים להלן (אנגלית בלבד) מצויים בסבירות גבוהה יותר לחלות באופן קשה כתוצאה מקורונה. מחלה קשה פירושה שחולה קורונה עשוי:

 • להתאשפז
 • להזדקק לטיפול נמרץ
 • להזדקק למכונת הנשמה כסיוע לנשימה
 • למות

יש חשיבות לחיסוני קורונה (מנות ראשוניות ומנות דחף) ולצעדי מנע אחרים כנגד קורונה, בייחוד אם אתם מבוגרים או סובלים מבעיות בריאות רבות או חמורות, כולל אלה שברשימה זו. רשימה זו לא כוללת את כל גורמי הסיכון האפשריים שמציבים אתכם בסיכון מוגבר לחלות בקורונה. אם יש לך גורם סיכון שאינו כלול כאן, שוחח עם הרופא שלך על אופן ההתמודדות הטוב ביותר עם מצבך ועל הגנה מפני קורונה

 • סרטן
 • מחלת כליות כרונית
 • מחלת כבד כרונית
 • מחלת ריאות כרונית
 • דימנציה או מצב נוירולוגי אחר
 • סוכרת (סוג 1 או 2)
 • תסמונת דאון
 • בעיית לב
 • איידס
 • מערכת חיסונית לקויה (מוחלשת)
 • בעיות נפשיות
 • משקל עודף והשמנת יתר
 • היריון
 • אנמיה חרמשית או תלסמיה
 • עישון, בהווה או בעבר
 • השתלת איבר או תאי גזע בדם
 • שבץ או מחלה של כלי הדם במוח, המשפיעים על זרימת דם למוח
 • נטילת סמים
 • שחפת
האם אנשים הסובלים מדיכאון חיסוני בינוני או חמור יזדקקו למכתב/מרשם רופא או לתיעוד אחר כדי לקבל מנות אלה?

לא, אנשים פרטיים יכולים לזהות את עצמם ולקבל את כל המנות בכל מקום שבו מוצעים חיסונים. זה יעזור להבטיח שלא יהיו חסמי גישה נוספים לאוכלוסייה זו. במקרה של שאלות מצד אנשים הסובלים מדיכאון חיסוני לגבי המצב הרפואי הספציפי שלהם, באפשרותם לדון עם ספק שירותי הבריאות שלהם על הצורך לקבלת מנה נוספת עבורם.