מנת דחף

התוכן עודכן לאחרונה ב-22 ביולי 2022

הנחיות Centers for Disease Control  CDC)מרכז לבקרת מחלות( וההמלצות המעודכנות של Western states scientific safety Review Workgroup )קבוצת העבודה המדעית לבטיחות במדינות המערב הן כדלקמן (

 • ילדים בגילאי 5-11 צריכים לקבל מנת דחף למשך חמישה חודשים לאחר סיום סדרת החיסונים העיקריים של חיסון. ילדים הסובלים מדיכוי במערכת החיסון צריכים לקבל את מנת הבוסטר שלהם לפחות שלושה חודשים לאחר הסדרה הראשונית שלהם.
 • ילדים בגילאי 5-11 צריכים לקבל מנת דחף למשך חמישה חודשים לאחר סיום סדרת החיסונים העיקריים של חיסון של Pfizer או Moderna, או חודשיים לאחר קבלת חיסון Johnson & Johnson) J&J) במנה אחת.
 • כל האנשים בגילאי 50 ומעלה צריכים לקבל מנת דחף שנייה ארבעה חודשים לאחר קבלת מנת הדחף הראשונה.
 • כל האנשים בגילאי 12 ומעלה הסובלים מדיכוי מערכת חיסון בינוני או חמורצריכים לקבל מנת דחף שנייה ארבעה חודשים לאחר קבלת מנת הדחף הראשונה.

כל האנשים בגילאי 18 ומעלה שקיבלו מנת חיסון ראשונית ומנת דחף של חיסון J&J לפני ארבעה חודשים יכולים לקבל מנת דחף שנייה של חיסון mRNA COVID-19

אם קיבלת... מי צריך לקבל מנת דחף מתי לקבל את מנת הדחף אילו מנת דחף יש לקבל האם אני יכול לקבל מנת דחף שנייה?
Pfizer-BioNTech בני 5 ומעלה 5 חודשים לפחות לאחר השלמת הסדרות הראשונות

Pfizer או Moderna מומלצים

כל בן 50 ומעלה ו אנשים מסוימים מדוכאי חיסון בני 12 ומעלה יכולים לקבל כעת מנת דחף נוספת של חיסון mRNA COVID-19 אם 4 חודשים או יותר חלפו מאז מנת הדחף האחרונה שלהם.
Moderna בני 18 ומעלה 5 חודשים לפחות לאחר השלמת הסדרות הראשונות Pfizer או Moderna מומלצים* כל בן 50 ומעלה ו אנשים מסוימים מדוכאי חיסון בני 18 ומעלה יכולים לקבל כעת מנת דחף נוספת של חיסון mRNA COVID-19 אם 4 חודשים או יותר חלפו מאז מנת הדחף האחרונה שלהם.
Johnson & Johnson בני 18 ומעלה 2 חודשים לפחות לאחר השלמת הסדרות הראשונות Pfizer או Moderna מומלצים*

כל בן 50 ומעלה ו אנשים מסוימים מדוכאי חיסון בני 18 ומעלה יכולים לקבל כעת מנת דחף נוספת של חיסון mRNA COVID-19 אם 4 חודשים או יותר חלפו מאז מנת הדחף האחרונה שלהם.

 

כל מי שהוא בן 18 ומעלה שקיבל מנת חיסון ראשונית ומנת דחף של חיסון Janssen מבית Johnson & Johnson’s ל-

קיימת העדפה לחיסוני *mRNA, אמנם החיסון של Johnson & Johnson עדיין זמין, במידה ולא תוכל או לא תרצה לקבל חיסון אחר.

מינונים של סובלי דיכוי מכרכת חיסון

אם אתה סובל מדיכוי מערכת חיסון בינוני או חמור, ההנחיות ישתנו.

אם קיבלת... האם עלי לקבל מנה נוספת? מתי עליי לקבל את מנת הבוסטר؟ סה"כ של המנות
Pfizer: שתי מנות ניתנות בהפרש של 21 ימים לגילאי 5 ומעלה כן, אנשים בגילאי 5 ומעלה הסובלים מדיכוי מערכת חיסון בינונית או חמורה צריכים לקבל מנה נוספת 28 ימים לאחר המנה השנייה.

כן, מומלץ להגביר את Pfizer mRNA שלושה חודשים לאחר המנה האחרונה כדי להיות מעודכן לגילאי 5-11.

המנה שניה של  mRNA 2 אינה מומלצת לגילאי 5-11.

4

כן, מומלץ להגביר את mRNA  שלושה חודשים לאחר המנה האחרונה כדי להיות מעודכן לגילאי 12 ומעלה.

המנה שניה של  mRNA 2 ארבעה חודשים לאחר מנת הבוסטר הראשונה לגילאי 12 ומעלה.

אנשים בגילאי 17 ומטה יכולים לקבל את החיסון של Pfizer בלבד

5
Pfizer: שלוש מנות ניתנות לילדים בגילאי 6 חודשים עד 4 שנים. שתי המנות הראשונות ניתנות בהפרש של 21 יום והמנה השלישית 8 שבועות לאחר המנה השנייה. לא, ילדים בגילאי 6 חודשים עד 4 שנים שהינם מדוכאי חיסון ברמה בינונית או חמורה לא צריכים לקבל מנה ראשונית נוספת בשלב זה. לא, מנת דחף מסוג mRNA אינה מומלצת לילדים בגילאי 6 חודשים עד 4 שנים בשלב זה. 3
ModernaModerna שתי מנות ניתנות בהפרש של 28 ימים לגילאי 6 חודשים  ומעלה כן, אנשים בגילאי 6 חודשים ומעלה הסובלים מדיכוי מערכת חיסון בינונית או חמורה צריכים לקבל מנה נוספת 28 ימים לאחר המנה השנייה.

לא, מנת דחף מסוג mRNA אינו מורשה עבור בני 6 חודשים עד 17 שנים בשלב זה עבור אלו שקיבלו את חיסון Moderna כסדרה הראשונית שלהם.

3

כן, מומלץ להגביר את mRNA  שלושה חודשים לאחר המנה האחרונה כדי להיות מעודכן .

המנה שניה של mRNA ארבעה חודשים לאחר מנת הבוסטר הראשונה לגילאי 18 ומעלה.

5
Johnson & Johnson מנה אחת, מורשית לגילאי 18 ומעלה כן, אנשים בגילאי 18 ומעלה הסובלים מדיכוי מערכת חיסון בינונית או חמורה צריכים לקבל מנה mRNA נוספת 28 ימים לאחר המנה הראשונה של J&J.

כן, מומלץ להגביר את mRNA שני חודשים לאחר המנה האחרונה  לגילאי  18ומעלה כדי להיות מעודכנים.

אם קיבלת מנת בוסטר ראשונה של J&J, אז עליך לקבל מנה של חיסון mRNA לאחר לאחר 4 חודשים מעת קבלת המנה הראשונה

4
Novavax: שתי מנות ניתנות בהפרש של 21 ימים לגילאי 18 ומעלה לא, אנשים הסובלים מדיכוי חיסוני בינוני או חמור לא צריכים לקבל מנה ראשונית נוספת בשלב זה. לא, מנת דחף אינה מאושרת עבור אלה שקיבלו את Novavax כסדרה הראשית שלהם בשלב זה. 2

שאלות נפוצות

האם עליי לקבל חיסון מאותו סוג במנת הדחף שלי?

ניתן לקבל חיסון במנת דחף שונה מאשר הסדרה הראשונה שקיבלת. המרכזים לבקרת מחלות ולמניעתן CDC קיבל החלטה לאחר בקרה דקדקנית של הנתונים העדכניים (מנות דחף מעורבות ותואמות שלModerna, Johnson & Johnson, ), ושל הדיון הער והשקול בנושא.

בני 17 ומטה יכולים לקבל את החיסון של Pfizer בלבד עבור מנת הדחף שלהם. חיסון נגד הקורונה מסוג Novavax אינו מאושר לשימוש במנת דחף בשלב זה.

מדוע מינון הדחף חשוב?

מנת הדחף מסייעת להעניק הגנה ממושכת מפני אפשרות לפיתוח מחלה חמורה עבור בני סיכון גבוהה ל-COVID-19. מנות הדחף הומלצו בעבר רק לאוכלוסיות בסיכון גבוה לקורונה קשה, אך ההמלצה התרחבה וכעת כוללת כל אדם מגיל 5 ומעלה כדי לסייע בהגברת ההגנה מפני מחלת הקורונה.

זה חשוב במיוחד עם עלייתם של ווריאציות מדבקות יותר ומקרים של COVID-19 המתגברים ברחבי ארצות הברית.

חיסוני ה-COVID-19 המורשים או מאושרים בארצות הברית עדיין יעילים מאוד בהפחתת הסיכון למחלות קשות, אשפוז ומוות כתוצאה מ-COVID-19, אפילו נגד ווריאציות. למרות זאת, החיסון הנוכחי עשוי להיות כרוך בירידה בהגנה לאורך זמן. מנות הדחף תגברנה את ההגנה הנגרמת על ידי חיסון מפני COVID-19 ויסייעו לשמור על החסינות לזמן ארוך יותר.

האם אנשים עדיין יכולים להתחסן בסדרה הראשונית?

כן. חיסון כל הזכאים לכך בסדרה הראשונה הוא עדיין בעדיפות עליונה. הוצאות האשפוז גבוהות פי 10 עד 22 אצל מבוגרים שלא חוסנו בהשוואה לכאלה שחוסנו. המחוסנים מצויים בסבירות נמוכה באופן משמעותי לחלות בצורה קשה (או לחלות כלל) בקורונה בהשוואה ללא מחוסנים. החיסון יכול גם לסייע למנוע מאנשים לחלות ולפתח תסמינים ארוכי טווח אשר דווחו אצל עד 50% מאלה שחלו בקורונה.

אם אנו זקוקים לזריקת דחף, האם פירושו שהחיסונים אינם פועלים?

לא. החיסונים ל-COVID-19 שברשותנו כאן בארה"ב פועלים היטב למניעת מחלות חמורות, אשפוז בבית חולים ומוות, גם כנגד הווריאציות. אולם, מומחי בריאות הציבור מבחינים בירידה בהגנה כנגד מחלת קורונה מתונה ובינונית, בייחוד בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה.

אם לא אקבל מנת דחף, האם אני עדיין מחוסן באופן מלא?
איך אדע שאני זכאי למנת דחף?

כדי למנוע חסמים, תוכל לדווח בעצמך שאתה זכאי לקבל מנת דחף. אינך צריך להציג המלצה מרופא.

אנא הבא את פנקס החיסונים שלךלתור שלך לקבלת מנת הדחף, כדי שהרופא יוכל לאשר שהשלמת את סדרת החיסונים הראשונית. אם אין לך פנקס חיסונים, הרופא יוכל לבדוק את הרשומות שלך.

מה ההבדל בין מנת חיסון נוספת לבין מנת הדחף?
 • מנת חיסון נוספת נועדה למטופלים אשר השלימו את סדרת שתי מנות החיסון mRNA (Pfizer או Moderna) אבל לא הציגו תגובה חיסונית חזקה מספיק.
 • מנת דחף ניתנת כאשר סביר להניח שהחסינות של המטופלים דעכה במשך הזמן אחרי החיסון.

מנת דחף של חיסון קורונה מומלצת כעת לקבוצות הבאות:

  מי מקבל אותה מתי מקבלים אותה

מנה נוספת

אנשים אשר הינם מדוכאי חיסון וקיבלו שתי מנות חיסון מסוג mRNA נגד הקורונה צריכים לקבל מנה ראשונית נוספת.

לפחות 28 יום אחרי המנה השנייה של חיסון mRNA כנגד קורונה.
מנת דחף בני 18 ומעלה שקיבלו את חיסון הקורונה של Johnson & Johnson כסדרה העיקרית שלהם.

לפחות חודשיים אחרי המנה הראשונה שלך.

עבור מטופלים מדוכאי חיסון ברמה בינונית עד חמורה, לפחות חודשיים לאחר המנה הנוספת (שנייה).

בני 12 ומעלה שקיבלו את חיסון הקורונה של Pfizer-BioNTech כסדרה העיקרית שלהם.

לפחות חמישה חודשים לאחר המנה השנייה של חיסון mRNA.

לחולים עם מערכת חיסונית מדוכאת בינונית עד חמורה, לפחות 3 חודשים לאחר המנה (השלישית) של המטופל.

בני 18 ומעלה שקיבלו את חיסון הקורונה של Moderna כסדרה העיקרית שלהם.

לפחות חמישה חודשים לאחר המנה השנייה של חיסון mRNA.

לחולים עם מערכת חיסונית מדוכאת בינונית עד חמורה, לפחות 3 חודשים לאחר המנה (השלישית) של המטופל.

אנשים מעל גיל 50, ו אנשים בעלי דיכאון חיסוני, יכולים לקבל כעת מנת דחף נוספת של חיסון mRNA COVID-19 אם חלפו 4 חודשים או יותר מאז מנת הדחף האחרונה שלהם. בעקבות הפעולה הרגולטורית של ה-Food & Drug Administration (FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקאי)  (באנגלית בלבד), ה- Western States Scientific Safety Review Workgroup  (קבוצת העבודה לסקירת הבטיחות המדעית של המדינות המערביות) צידדה עם ההמלצות המעודכנות של Centers for Disease Control and Prevention )מרכזים לבקרת ומניעת מחלות) על מנות דחף נוספות (באנגלית בלבד).

מה הכוונה בכך שהמערכת החיסונית בסיכון?

אנשים אשר הינם מדוכאי חיסון וקיבלו שתי מנות חיסון מסוג mRNA נגד הקורונה צריכים לקבל מנה ראשונית נוספת.

אם אתה באחד מהמצבים הרפואיים הבאים, הנך נחשב לבעל מערכת חיסונית בסיכון מתון עד מוגבר ואתה עשוי להפיק תועלת ממנה נוספת של חיסון כנגד קורונה. נכללים בכך האנשים הבאים:

 • מטופלים באופן פעיל לסרטן כנגד גידולים או סרטן בדם
 • עברו השתלת איבר ומקבלים תרופות שמדכאות את המערכת החיסונית
 • עברו השתלת תאי גזע בשנתיים הקודמות או נוטלים תרופות לדיכוי המערכת החיסונית
 • בעלי ליקוי מתון או מוגבר במערכת החיסונית שלהם (כגון תסמונת DiGeorge, תסמונת Wiskott-Aldrich)
 • לוקים בזיהום מתקדם או לא מטופל כתוצאה מאיידס
 • מטופלים באופן פעיל במינון גבוה של קורטיקוסטרואידים או בתרופות אחרות שעשויות לדכא את התגובה החיסונית.

למרות שהחיסון הקיים יעיל ב-90% כנגד מרבית הווריאנטים של הנגיף, מחקרים מראים שאנשים בעלי מערכת חיסונית בסיכון מתון עד מוגבר לא תמיד יוצרים חסינות חזקה. מנה שלישית אינה נחשבת למנת דחף אלא למנה נוספת לאלה שלא פיתחו חסינות מספקת אחרי הסדרה של שתי המנות.

מהם גורמי סיכון רפואיים?

בני כל הגילאים בעלי גורמי סיכון המתוארים להלן (אנגלית בלבד) מצויים בסבירות גבוהה יותר לחלות באופן קשה כתוצאה מקורונה. מחלה קשה פירושה שחולה קורונה עשוי:

 • להתאשפז
 • להזדקק לטיפול נמרץ
 • להזדקק למכונת הנשמה כסיוע לנשימה
 • למות

יש חשיבות לחיסוני קורונה (מנות ראשוניות ומנות דחף) ולצעדי מנע אחרים כנגד קורונה, בייחוד אם אתם מבוגרים או סובלים מבעיות בריאות רבות או חמורות, כולל אלה שברשימה זו. רשימה זו לא כוללת את כל גורמי הסיכון האפשריים שמציבים אתכם בסיכון מוגבר לחלות בקורונה. אם יש לך גורם סיכון שאינו כלול כאן, שוחח עם הרופא שלך על אופן ההתמודדות הטוב ביותר עם מצבך ועל הגנה מפני קורונה.

 • סרטן
 • מחלת כליות כרונית
 • מחלת כבד כרונית
 • מחלת ריאות כרונית
 • דימנציה או מצב נוירולוגי אחר
 • סוכרת (סוג 1 או 2)
 • תסמונת דאון
 • בעיית לב
 • איידס
 • מערכת חיסונית לקויה (מוחלשת)
 • בעיות נפשיות
 • משקל עודף והשמנת יתר
 • היריון
 • אנמיה חרמשית או תלסמיה
 • עישון, בהווה או בעבר
 • השתלת איבר או תאי גזע בדם
 • שבץ או מחלה של כלי הדם במוח, המשפיעים על זרימת דם למוח
 • נטילת סמים
 • שחפת
כמה מנות של חיסון Pfizer-BioNTech או Moderna (mRNA) נחוצות עבור אנשים הסובלים מדיכוי חיסוני בינוני או חמור, ושסדרת החיסונים הראשונית שלהם ל-COVID-19 הייתה חיסון mRNA?
 • עבור החיסון Pfizer-BioNTech ל-COVID-19, המנה השנייה לאנשים הסובלים מדיכאון חיסוני בינוני או חמור ניתנת 21 ימים (3 שבועות) לאחר המנה הראשונה, המנה השלישית ניתנת לפחות 28 ימים (4 שבועות) לאחר המנה השנייה, כאשר מומלץ כעת לתת את המנה הרביעית (מנת דחף) לפחות 3 חודשים לאחר המנה השלישית.
 • עבור החיסון ל-COVID-19 של Moderna, המנה השנייה לאנשים הסובלים מדיכאון חיסוני בינוני או חמור ניתנת 28 ימים לאחר המנה הראשונה, המנה השלישית ניתנת לפחות 28 ימים לאחר המנה השנייה, כאשר מומלץ כעת לתת את המנה הרביעית (מנת דחף) לפחות 3 חודשים לאחר המנה השלישית.
 • ניתן לתת את מנת הדחף השנייה של החיסון Pfizer-BioNTech ל-COVID-19 לאנשים בני 12 ומעלה הסובלים מסוגים מסוימים של דיכאון חיסוני לפחות 4 חודשים לאחר קבלת מנת הדחף הראשונה של כל חיסון מורשה או מאושר ל-COVID-19. כמו כן, ניתן לתת מנת דחף שנייה של חיסון Moderna ל-COVID-19 לבני 18 לפחות 4 חודשים לאחר מנת הדחף הראשונה. אלו הם אנשים שעברו השתלת איברים מוצקים, או שחיים עם מצבים הנחשבים להיות בעלי רמה מקבילה של דיכאון חיסוני.
כמה מנות חיסון מומלצות לאנשים הסובלים מדיכאון חיסוני בינוני או חמור שקיבלו את החיסון של J&J/Janssen כחיסון הראשוני ל-COVID-19?
 • המנה הנוספת (השנייה) ניתנת לפחות 28 ימים (4 שבועות) לאחר מנת J&J/Janssen. מנת הדחף (המנה השלישית) ניתנת לפחות חודשיים לאחר מנת ה-mRNA הנוספת.
 • המנה הנוספת חייבת להיות חיסון mRNA COVID-19; מועדף לתת את החיסון mRNA COVID-19 למנת הדחף עקב חששות לגבי סיכון מוגבר לפקקת עם תסמונת תרומבוציטופניה (TTS) בעת השימוש בחיסון J&J/Janssen. TTS הוא אירוע לוואי נדיר אך חמור הגורם לקרישי דם או בעיות עם קרישה.
 • מבוגרים שקיבלו חיסון ראשוני ומנת דחף של חיסון Janssen COVID-19 של Johnson & Johnson לפני לפחות 4 חודשים יכולים לקבל כעת מנת דחף שנייה באמצעות חיסון mRNA COVID-19.
מהו ההיגיון להפחתת מרווח מנת הדחף - מ-5 חודשים ל-3 חודשים - עבור אנשים הסובלים מדיכאון חיסוני בינוני או חמור?

אנשים הסובלים מדיכאון חיסוני בינוני או חמור עלולים שלא לפתח חסינות הגנה לאחר סדרה ראשונית, גם כאשר נעשה שימוש בסדרת החיסון הראשונית של 3 מנות mRNA המומלצת. הם גם נתונים יותר לסיכון לאבד את החסינות המגינה לאורך זמן ועשויים להצטרך לקבל מנת דחף מוקדם יותר. נתונים מוקדמים ממספר מחקרים קטנים מראים שאנשים הסובלים מדיכאון חיסוני בינוני או חמור מפתחים שוב רמות נוגדנים מוגברות לאחר מנת דחף שניתנה במרווח קצר מ-5 חודשים. הצורך לדאגה ביטחונית מוגברת לא הוכח. נכון לעכשיו, קיימת התפשטות מהירה של COVID-19 בארצות הברית, וקשה להימנע מחשיפה לאנשים נגועים. לכן, מתן מנת דחף בהקדם האפשרי הגיוני עבור אלה הנתונים לסיכונים הגבוהים ביותר לסיבוכים חמורים.

האם אנשים הסובלים מדיכאון חיסוני בינוני או חמור יזדקקו למכתב/מרשם רופא או לתיעוד אחר כדי לקבל מנות אלה?

לא, אנשים פרטיים יכולים לזהות את עצמם ולקבל את כל המנות בכל מקום שבו מוצעים חיסונים. זה יעזור להבטיח שלא יהיו חסמי גישה נוספים לאוכלוסייה זו. במקרה של שאלות מצד אנשים הסובלים מדיכאון חיסוני לגבי המצב הרפואי הספציפי שלהם, באפשרותם לדון עם ספק שירותי הבריאות שלהם על הצורך לקבלת מנה נוספת עבורם.