הודעות כתובות מ- WA Notify

האם קיבלת הודעה כתובה או התראה טלפונית מ-Washington State Department of Health (DOH)?

ישנם שני סוגים של הודעות כתובות/התראות שניתן לקבל בטלפון.

הודעה על בדיקת קורונה חיובית

Washington State Department of Health (DOH, משרד הבריאות של מדינת וושינגטון) שולח התראה ו/או הודעה כתובה עם קישור לאימות לכל מספרי הטלפון המשויכים לתוצאה חיובית של בדיקת הקורונה שדווחה ל-DOH. התראה זו מספקת מידע על כיצד להודיע באופן אנונימי למשתמשי WA Notify (התראות וושינגטון) אחרים שייתכן שנחשפו לקורונה.

משתמשי WA Notify רק צריכים להקיש על ההתראה או ללחוץ על הקישור בהודעה הכתובה ולעקוב אחר כל השלבים ב-WA Notify כדי להתריע באופן אנונימי משתמשים אחרים על חשיפה אפשרית.

אלו שאינם משתמשי WA Notify, יכולים להתעלם מההודעה. לקבלת מידע נוסף על WA Notify, כולל כיצד להוסיף אותה לטלפון שלך, ניתן לבקר בכתובת WANotify.org

משתמשי WA Notify המשתמשים בבדיקה עצמית (נקראת גם בדיקה ביתית) ונמצאים חיוביים לקורונה יכולים לבקש קוד אימות כדי להודיע באופן אנונימי למשתמשי WA Notify אחרים שייתכן שהם נחשפו לקורונה. ניתן לבקר ב-"כיצד להודיע לאחרים אם נמצאת חיובי לקורונה בבדיקה עצמית” ב-WANotify.org.

הודעה על חשיפה אפשרית לקורונה

משתמשי WA Notify שייתכן ונחשפו יקבלו התראה על חשיפה.

איך נראות ההודעות הכתובות וההתראות?

תמונת ההתראה

pop up notification screenshot

 

תוכן ההתראה הקופצת

שיתוף אבחון הקורונה שלך

יש להקיש כאן כדי ליידע אחרים באופן אנונימי שייתכן שהם נחשפו לקורונה. יש לעקוב אחר השלבים כדי לשמור על בטיחות הקהילה שלך. אנו לא נשתף את המידע האישי שלך.

תמונת ההודעה הכתובה

text message screenshot

 

תוכן ההודעה הכתובה

Message from (Mensaje del) WA Dept. of Health:

This number was given for a recent COVID-19 test. If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=8w5io5c38ipo24fc

Se dio este numéro para una prueba reciente de COVID-19. Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos para alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto

תמונת ההודעה הכתובה

text message screenshot

 

תוכן ההודעה הכתובה

Message from WA Dept. of Health:

If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=5b56h13n80q9onll

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text.

תמונת ההודעה הכתובה

text message screenshot

 

תוכן ההודעה הכתובה

Mensaje del Departamento de Salud del Estado de Washington:

Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

https://us-wa.en.expressly/v?c=dvo8iije3v33saoj

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto.

תמונה של התראת החשיפה

exposure notification screenshot

תוכן של התראת החשיפה

ייתכן ונחשפת לקורונה

היית בקרבת מישהו לאחרונה שנמצא חיובי לקורונה. השלבים הבאים שלך חשובים ואנחנו כאן כדי לעזור. יש להקיש לקבלת מידע נוסף..

מה עלי לעשות אם קיבלתי הודעה כתובה או התראה?

משתמשי WA Notify צריכים ללחוץ על הקישור בהודעה הכתובה או להקיש על ההתראה ולעקוב אחר כל השלבים כדי לאשר באופן אנונימי את התוצאות שלהם באפליקציה. זה, באופן אנונימי, יתריע למשתמשי WA Notify אחרים שהם היו לאחרונה בקרבת חשיפה אפשרית לקורונה. משתמשי WA Notify רשאים לאשר באופן אנונימי את התוצאות שלהם ובכך למנוע את התפשטות הקורונה בצורה מהירה יותר. מחלקת בריאות הציבור עדיין עשויה לפנות ולהציע קישור או קוד אימות במהלך תהליך חקירת המקרה.

יש ליצור קשר עם רופא המשפחה שלך או עם ספק הבדיקות אם:

  • קיבלת הודעה כתובה או התראה, אך לא קיבלת את תוצאות הבדיקה הרשמיות שלך
  • יש לך שאלות לגבי תוצאת הבדיקה שלך

שאלות נפוצות

אם WA Notify לא יודע מי אני, איך קיבלתי הודעה כתובה או התראה?

ההודעות הכתובות וההתראות נשלחות על ידי ה-DOH, לא על-ידי WA Notify. ה-DOH שולח הודעה כתובה ו/או התראה לכל מי שנמצא חיובי לקורונה מכיוון שאין באפשרותנו לדעת מי משתמש ב-WA Notify. אם אינך משתמש ב-WA Notify, באפשרותך להתעלם מההודעה הכתובה ומההתראה.

כיצד ה-DOH יודע למי לשלוח הודעה כתובה או התראה?

על פי חוק, יש לדווח למדינה על תוצאות בדיקות חיוביות של מספר מחלות זיהומיות בצירוף פרטי התקשרות. ה-DOH משתמש במידע זה לשם ביצוע חקירות מקרים ומציאת אנשי קשר (באנגלית בלבד) כדי לעצור את התפשטות המחלה. שליחת הודעה לכל מי שנמצא חיובי מאפשר למשתמשי WA Notify לפעול במהירות ולהתריע אחרים באנונימיות על חשיפה אפשרית.

אני לא משתמש ב- WA Notify. למה שלחתם לי הודעה?

ה-DOH שולח הודעה כתובה ו/או התראה קופצת למספרי טלפון של אנשים שנמצאו לאחרונה חיוביים לקורונה.

באפשרות ה-DOH לדעת רק מי נמצא חיובי - אנחנו לא יודעים מי משתמש ב-WA Notify. על ידי שליחת הודעות לכולם, באפשרותנו לעזור למשתמשי WA Notify להתריע אחרים באופן אנונימי על חשיפה אפשרית בצורה מהירה יותר שעלולה להציל חיים.

אם אינך משתמש ב-WA Notify, אין צורך בפעולה. לקבלת מידע נוסף על WA Notify, כולל כיצד להוסיף אותה לטלפון שלך, ניתן לבקר בכתובת WANotify.org

מאיזה מספר טלפון תישלח ההודעה?

ה-DOH ישלח את ההודעה מהמספר 1-844-986-3040.

קיבלתי התראה או הודעה כתובה אבל האדם שנבדק היה קרוב משפחה או בן בית. מה עליי לעשות?

משתמשי WA Notify שנמצאו חיוביים צריכים לבצע את השלבים כדי להתריע באופן אנונימי בפני אחרים שהם אולי נחשפו, לכן עליך להתעלם מכל הודעה או התראה שאינם מיועדים עבורך.

אם קרוב המשפחה או בן הבית שלך הוא משתמש WA Notify, וכן נמצא חיובי ועדיין צריך לאשר את תוצאת הבדיקה ב-WA Notify, באפשרותם לעקוב אחר השלבים ב-"כיצד להודיע אחרים אם נמצאת חיובי לקורונה בבדיקה עצמית" בכתובת WANotify.org.

כמה זמן יש לי להקיש על ההתראה או להפעיל את הקישור לאימות?

יש לך 24 שעות לאחר קבלת ההתראה או ההודעה הכתובה לבצע את השלבים כדי להודיע לאחרים ב-WA Notify. אם אין באפשרותך להקיש על ההתראה או ללחוץ על קישור האימות תוך פרק זמן זה, ניתן לבקש קוד אימות ב-WA Notify על ידי מעקב אחר השלבים ב-" כיצד להודיע אחרים אם נמצאת חיובי לקורונה בבדיקה עצמית " בכתובת WANotify.org

האם יותר מאדם אחד יכול להשתמש בהודעה הכתובה או בהתראה כדי להפעיל את קישור האימות ב-WA Notify؟

לא. אם קרוב המשפחה או בן הבית שלך הוא משתמש WA Notify, וכן נמצא חיובי ועדיין צריך לאשר את תוצאת הבדיקה ב-WA Notify, באפשרותם לעקוב אחר השלבים ב-" כיצד להודיע אחרים אם נמצאת חיובי לקורונה בבדיקה עצמית" בכתובת WANotify.org

כיצד אוכל למצוא את תאריך החשיפה שלי ב- WA Notify؟

ב- iPhone:

  1. יש לעבור ל- Settings (הגדרות)
  2. יש לבחור ב-Exposure Notifications (התראות חשיפה) או להזיןExposure Notifications (התראות חשיפה) בסרגל החיפוש
  3. התאריך המשוער של החשיפה האפשרית שלך יוצג ב- "ייתכן שנחשפת לקורונה"

במכשירי Android:

  1. יש לפתוח את אפליקציית WA Notify
  2. יש לבחור ב-See Details (פרטים נוספים) ב-" Possible exposure reported" ("דווחה חשיפה אפשרית")
  3. התאריך המשוער שלך לחשיפה אפשרית יוצג ב-" Possible Exposure Date" ("תאריך חשיפה אפשרי").