Պատվաստանյութը խթանող չափաբաժիններ

Բովանդակությունը վերջին անգամ թարմացվել է 2022 թվականի հուլիսի 22-ին։

Center for Disease Control and Prevention-ի (CDC, Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոններ) և Western States Scientific Safety Review Workgroup-ի (Արևմտյան նահանգների գիտական անվտանգության վերանայման հարցերով աշխատանքային խումբ) խթանիչ դեղաչափի վերաբերյալ թարմացված խորհուրդներն այստեղ են՝

 • 5-11 տարեկան երեխաները պետք է ստանան խթանիչ դեղաչափ՝ պատվաստանյութի իրենց առաջնային շարքն ավարտելուց հետո հինգ ամիս անց։ Թույլ իմունիտետ ունեցող երեխաները պետք է ստանան իրենց խթանիչ դեղաչափը՝ առաջնային շարքից հետո առնվազն երեք ամիս անց։
 • 12 տարեկան և ավելի մեծ բոլոր երեխաները պետք է ստանան խթանիչ դեղաչափ՝ Pfizer-ի կամ Moderna-ի իրենց առաջնային պատվաստանյութի շարքից հետո հինգ ամիս անց, կամ երկու ամիս անց՝ Johnson & Johnson-ի (J&J) պատվաստանյութի մեկ պատվաստումն ստանալուց հետո։
 • 50 տարեկան և ավելի մեծ ցանկացած անձ պետք է ստանա երկրորդ խթանիչ դեղաչափը՝ իր առաջին խթանիչ դեղաչափն ստանալուց հետո չորս ամիս անց։
 • 12 տարեկան և ավելի մեծ անձինք, ովքեր ունեն չափավոր կամ ծանր իմունային համակարգ, պետք է երկրորդ խթանիչ դեղաչափն ստանան՝ իրենց առաջին խթանիչ դեղաչափից հետո չորս ամիս անց։
 • 18 տարեկան և ավելի մեծ անձինք, ովքեր չորս ամիս առաջ են ստացել J&J պատվաստանյութի առաջնային պատվաստանյութ և խթանիչ դեղաչափ, կարող են ստանալ մՌՆԹ COVID-19-ի պատվաստանյութի երկրորդ խթանիչ դեղաչափը։
Եթե դուք ստացել էիք… Ով պետք է ստանա խթանիչ դեղաչափ Երբ պետք է ստանալ խթանիչ դեղաչափը Որ խթանիչ դեղաչափը պետք է ստանալ Արդյոք կարո՞ղ եմ ես ստանալ երկրորդ խթանիչ դեղաչափ։
Pfizer-BioNTech 5 տարեկան և ավելի մեծ անձինք Առնվազն 5 ամիս առաջնային շարքն ավարտելուց հետո

Pfizer-ի կամ Moderna-ի պատվաստանյութերը նախընտրելի են

50 տարեկան և ավելի մեծ ցանկացած անձ և թույլ իմունիտետ ունեցող որոշ անհատներ, ովքեր 12 տարեկան և ավելի մեծ են, այժմ կարող են ստանալ մՌՆԹ COVID-19-ի պատվաստանյութի լրացուցիչ խթանիչ դեղաչափը, եթե իրենց վերջին խթանիչ դեղաչափից անցել է 4 ամիս կամ ավելի երկար ժամանակ։
Moderna 18 տարեկան և ավելի մեծ անձինք Առնվազն 5 ամիս առաջնային շարքն ավարտելուց հետո Pfizer-ի կամ Moderna-ի պատվաստանյութերը նախընտրելի են* 50 տարեկան և ավելի մեծ ցանկացած անձ և թույլ իմունիտետ ունեցող որոշ անհատներ, ովքեր 18 տարեկան և ավելի մեծ են, այժմ կարող են ստանալ մՌՆԹ COVID-19-ի պատվաստանյութի լրացուցիչ խթանիչ դեղաչափը, եթե իրենց վերջին խթանիչ դեղաչափից անցել է 4 ամիս կամ ավելի երկար ժամանակ։
Johnson & Johnson 18 տարեկան և ավելի մեծ անձինք Առնվազն 2 ամիս առաջնային շարքն ավարտելուց հետո Pfizer-ի կամ Moderna-ի պատվաստանյութերը նախընտրելի են*

50 տարեկան և ավելի մեծ ցանկացած անձ և թույլ իմունիտետ ունեցող որոշ անհատներ, ովքեր 18 տարեկան և ավելի մեծ են, այժմ կարող են ստանալ մՌՆԹ COVID-19-ի պատվաստանյութի լրացուցիչ խթանիչ դեղաչափը, եթե իրենց վերջին խթանիչ դեղաչափից անցել է 4 ամիս կամ ավելի երկար ժամանակ։

18 տարեկան և ավելի մեծ ցանկացած անձ, ով ստացել է առաջնային պատվաստանյութը և Johnson & Johnson’s Janssen-ի COVID-19-ի պատվաստանյութի խթանիչ դեղաչափն առնվազն 4 ամիս առաջ, այժմ կարող է ստանալ երկրորդ խթանիչ դեղաչափ՝ օգտվելով մՌՆԹ COVID-19-ի պատվաստանյութից։

*mRNA պատվաստայութերը նախընտրելի են, սակայն Johnson & Johnson-ի COVID-19-ի պատվաստանյութը դեռևս հասանելի է, եթե դուք չեք կարող կամ չեք ցանկանում ստանալ մեկ այլ պատվաստանյութ:

Դեղաչափեր թույլ իմունիտետ ունեցողների համար

Եթե դուք չափավոր կամ ծանր իմունային համակարգ ունեք, այդ դեպքում ուղեցույցները կտարբերվեն։

Եթե ստացել եք…

Արդյոք պե՞տք է ստանամ լրացուցիչ դեղաչափ։

Կարո՞ղ եմ ստանալ խթանիչ դեղաչափ։

Ընդհանուր դեղաչափեր

Pfizer․ Երկու դեղաչափ, որոնք տրվում են 21 օրվա տարբերությամբ 5 տարեկան և ավելի մեծ փոքրիկների համար

Այո, 5+ տարեկան անձինք, ովքեր ունեն չափավոր կամ ծանր իմունային համակարգ, պետք է ստանան լրացուցիչ դեղաչափ՝ իրենց 2-րդ պատվաստումից հետո 28 օր անց։

Այո, Pfizer-ի մՌՆԹ խթանիչ դեղաչափը խորհուրդ է տրվում վերջին դեղաչափից հետո 3 ամիս անց՝ ապահովելու 5-11 տարեկանների պաշտպանվածությունը։

2-րդ մՌՆԹ խթանիչ դեղաչափը խորհուրդ չի տրվում 5-11 տարեկաններին։

4

Այո, մՌՆԹ խթանիչ դեղաչափը խորհուրդ է տրվում վերջին դեղաչափից հետո 3 ամիս անց՝ ապահովելու 12 տարեկան և ավելի մեծ երեխաների պաշտպանվածությունը։

12 տարեկան և ավելի մեծ երեխաները պետք է ստանան 2-րդ մՌՆԹ խթանիչ դեղաչափն 1-ին խթանիչ դեղաչափից հետո 4 ամիս անց։

17 տարեկան և ավելի երիտասարդ անձինք կարող են միայն ստանալ Pfizer-ի պատվաստանյութը։

5

Pfizer․ 6 ամսականից մինչև 4 տարեկան երեխաներին ներարկվում է երեք դեղաչափ։ Առաջին երկու դեղաչափերը պետք է ներարկվեն 21 օրվա տարբերությամբ, իսկ երրորդ դեղաչափը՝ երկրորդ դեղաչափից հետո 8 շաբաթ անց։

Ոչ, 6 ամսականից մինչև 4 տարեկան երեխաները, ովքեր ունեն չափավոր կամ ծանր իմունային անբավարարություն, ներկայումս պետք է ստանան լրացուցիչ առաջնային շարքի պատվաստում։

Ոչ, մՌՆԹ խթանիչ դեղաչափն այս պահին խորհուրդ չի տրվում 6 ամսականից մինչև 4 տարեկան երեխաներին։

3

     

Moderna․ Երկու դեղաչափ, որոնք տրվում են 28 օրվա տարբերությամբ 18 տարեկան և ավելի մեծ փոքրիկների համար

Այո, 18+ տարեկան անձինք, ովքեր ունեն չափավոր կամ ծանր իմունային համակարգ, պետք է ստանան լրացուցիչ դեղաչափ՝ իրենց 2-րդ պատվաստումից հետո 28 օր անց։

Ոչ, մՌՆԹ խթանիչ դեղաչափը ներկայումս չի թույլատրվում 6 ամսականից մինչև 17 տարեկան երեխաներին, ովքեր ստացել են Moderna-ն՝ որպես իրենց առաջնային շարքի պատվաստանյութ։

3

Այո, մՌՆԹ խթանիչ դեղաչափը խորհուրդ է տրվում վերջին դեղաչափից հետո 3 ամիս անց՝ պաշտպանվածությունն ապահովելու նպատակով։

18 տարեկան և ավելի մեծ անձինք պետք է ստանան 2-րդ մՌՆԹ խթանիչ դեղաչափն 1-ին խթանիչ դեղաչափից հետո 4 ամիս անց։

5

Johnson & Johnson․ Մեկ դեղաչափ, թույլատրված է 18 տարեկան և ավելի մեծ անձանց

Այո, 18+ տարեկան անձինք, ովքեր ունեն չափավոր կամ ծանր իմունային համակարգ, պետք է ստանան լրացուցիչ դեղաչափ՝ J&J-ի իրենց 1-ին մՌՆԹ պատվաստումի դեղաչափից հետո 28 օր անց։

Այո, մՌՆԹ խթանիչ դեղաչափը խորհուրդ է տրվում վերջին դեղաչափից հետո առնվազն 2 ամիս անց 18 տարեկան և ավելի մեծ անձանց համար։

Եթե ստացել եք J&J-ի առաջնային և խթանիչ դեղաչափ, ապա մՌՆԹ պատվաստանյութի 2-րդ խթանիչ դեղաչափը պետք է ստանաք 1-ին խթանիչ դեղաչափից հետո 4 ամիս անց։

4
Novavax: Երկու դեղաչափ, որոնք տրվում են 21 օրվա տարբերությամբ 18 տարեկան և ավելի մեծ փոքրիկների համար Ոչ, չափավոր կամ ծանր իմունային անբավարարություն ունեցող անձինք այս պահին չպետք է ստանան լրացուցիչ առաջնային դեղաչափ։ Ոչ, այս պահին խթանիչ դեղաչափը թույլատրված չէ նրանց համար, ովքեր ստացել են Novavax-ը՝ որպես իրենց առաջնային շարքի պատվաստում։ 2

Հաճախակի տրվող հարցեր

Արդյոք իմ խթանիչ պատվաստման համար պետք է ստանամ նույն պատվաստանյո՞ւթը:

Ձեր խթանիչ բնույթ կրող պատվաստման համար կարող եք ստանալ ձեր առաջնային պատվաստանյութից տարբերվող մեկ այլ պատվաստանյութ: CDC-ն կայացրել է իր որոշումը` հետևելով ամենաթարմ տվյալների ուշադիր ուսումնասիրությանը (Moderna, Johnson & Johnson, խառը և համընկնող խթանիչների համար), և ծավալել է լուրջ և կշռադատված քննարկում խթանիչ բնույթ կրող պատվաստումների վերաբերյալ:

17 տարեկան և ավելի երիտասարդ անձինք կարող են միայն ստանալ Pfizer-ի պատվաստանյութն իրենց խթանիչ դեղաչափի համար: Novavax-ի COVID-19-ի պատվաստանյութն այս պահին թույլատրված չէ խթանիչ դեղաչափ օգտագործելու համար։

Ինչո ՞ւ են խթանիչ դեղաչափերը կարևոր:

Խթանիչ դեղաչափերն օգնում են ապահովել շարունակական պաշտպանություն ծանր հիվանդացությունից այն մարդկանց համար, ովքեր COVID-19-ով ծանր հիվանդանալու բարձր ռիսկի տակ են: Խթանիչ դեղաչափերը նախկինում խորհուրդ էին տրվում COVID-19-ով ծանր հիվանդանալու միայն բարձր ռիսկի տակ գտնվող բնակչությանը, սակայն խորհուրդն ընդլայնվեց և ներառում է 5 տարեկան և ավելի մեծ ցանկացած անձի՝ օգնելու ավելացնել պաշտպանությունը COVID-19-ի հիվանդության դեմ։ Սա հատկապես կարևոր է ավելի վարակիչ շտամների և COVID-19-ի դեպքերի աճի պայմաններում, որոնք ավելանում են Միացյալ Նահանգներում:

Միացյալ Նահանգներում թույլատրված կամ հաստատված COVID-19-ի պատվաստանյութերը դեռևս շատ արդյունավետ են ծանր հիվանդանալու, հոսպիտալացման և COVID-19-ից մահանալու ռիսկը նվազեցնելու հարցում, նույնիսկ շտամների դեպքում: Սակայն, ընթացիկ պատվաստանյութերը կարող են ասոցացվել պաշտպանության անկման հետ ժամանակի ընթացքում: Խթանիչ դեղաչափերը կավելացնեն պատվաստանյութից առաջացած պաշտպանությունն ընդդեմ COVID-19-ի և կօգնեն, որ իմունիտետն ավելի երկար պահպանվի:

Դուք դեռ պատվաստո՞ւմ եք մարդկանց առաջնային շարքի պատվաստանյութով։

Այո: Պատվաստման ենթակա յուրաքանչյուր անձին առաջնային շարքի դեռևս գերակա առաջնահերթություն է: Հոսպիտալացման ցուցանիշները 10-22 անգամ ավելի բարձր են չպատվաստված չափահասների շրջանում` համեմատած պատվաստված չափահասների հետ: Պատվաստվածները նշանակալիորեն քիչ հավանական է, որ ծանր կհիվանդանան (կամ ընդհանրապես կհիվանդանան) COVID-19-ից` համեմատած չպատվաստված անձանց հետ:  Պատվաստումները կարող են նաև օգնել կանխարգելել անհատներին հիվանդանալուց և զարգացնել այն երկարաժամկետ ախտանիշերը, որոնք հաղորդվում են COVID-19-ով հիվանդացողների մինչև 50%-ի մոտ:

Եթե մեզ պետք է խթանիչ պատվաստումներ, արդյոք դա նշանակում է, որ պատվաստանյութերը չե՞ն աշխատում:

Ոչ: ԱՄՆ-ում մեր ունեցած COVID-19-ի ներկայիս պատվաստանյութերը լավ են աշխատում, որպեսզի կանխարգելեն ծանր հիվանդությունը, հոսպիտալացումը և մահը, նույնիսկ վիրուսի շտամների դեմ: Ինչևէ, հանրային առողջության փորձագետները նկատում են նվազեցված պաշտպանություն COVID-19-ի մեղմ և չափավոր հիվանդացություն, հատկապես բարձր ռիսկի տակ գտնվող բնակչության շրջանում:

Եթե ես չստանամ խթանիչ դեղաչափ, արդյոք ես դեռևս ամբողջովին պատվաստվա՞ծ եմ:
 • Անձը լիովին պատվաստված է COVID-19-ի պատվաստման առաջնային շարքի բոլոր խորհուրդ տրվող դեղաչափերն ստանալուց հետո երկու շաբաթ անց։
 • Անձը համարվում է COVID-19-ի դեմ լիովին պատվաստված, եթե ստացել է առաջնային շարքի և բոլոր խթանիչ դեղաչափերի բոլոր խորհուրդ տրվող դեղաչափերը՝ ըստ համապատասխանության։
Ինչպե՞ս պետք է ցույց տամ, որ ես իրավասու եմ խթանիչ դեղաչափի համար:

Մատչելիության արգելքները կանխարգելելու նպատակով կարող եք ինքներդ հաղորդել, որ դուք իրավասու եք խթանիչ պատվաստման համար: Կարիք չկա, որ ցույց տաք առողջապահական մատակարարի տրամադրած որևէ երաշխավորագիր:

Խնդրում ենք վերցնել ձեր պատվաստման քարտը ձեր խթանիչ դեղաչափի ժամադրությանը, որպեսզի մատակարարը կարողանա նախ հաստատել, որ դուք ավարտել եք պատվաստանյութի առաջնային շարքը: Եթե դուք չունեք ձեր քարտը, մատակարարը կարող է փնտրել այն:

Ո՞րն է տարբերությունը լրացուցիչ պատվաստանյութի դեղաչափի և խթանիչ պատվաստանյութի դեղաչափի միջև:
 • Լրացուցիչ դեղաչափը նախատեսված է այն պացիենտների համար, ովքեր ավարտել են մՌՆԹ պատվաստանյութի շարքի 2 դեղաչափ (Pfizer կամ Moderna), բայց չունեն բավականաչափ ուժեղ իմունային արձագանք: 
 • Խթանիչ դեղաչափը նախատեսված է այն պացիենտների համար, երբ հավանական է, որ նրանց իմունիտետը ժամանակի ընթացքում թուլացել է սկզբնական պատվաստանյութից հետո:

Հետևյալ խմբերին այս պահին խորհուրդ է տրվում ստանալ COVID-19 պատվաստանյութի խթանիչ դեղաչափ:

  Ո՞վ է ստանում այն Ե՞րբ է պետք ստանալ
Լրացուցիչ դեղաչափ

Իմունային անբավարարություն ունեցող և մՌՆԹ COVID-19-ի պատվաստանյութ ստացած անձինք պետք է ստանան առաջնային շարքի լրացուցիչ դեղաչափ։

Ձեր մՌՆԹ COVID-19-ի պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափից հետո առնվազն 28 օր անց:
Խթանիչ դեղաչափ 18 տարեկան կամ ավելի մեծ անձինք, ովքեր ստացել են Johnson & Johnson-ի COVID-19 պատվաստանյութը որպես իրենց առաջնային շարք:

Ձեր առաջին դեղաչափից հետո առնվազն երկու ամիս անց:

Չափավորից ծանր իմունային անբավարարություն ունեցող պացիենտների համար առնվազն 2 ամիս պետք է անցած լինի ձեր լրացուցիչ (2-րդ) դեղաչափից։

12 տարեկան կամ ավելի մեծ անձինք, ովքեր ստացել են Pfizer-BioNTech-ի COVID-19 պատվաստանյութը որպես իրենց առաջնային շարք:

mRNA պատվաստանյութի ձեր երկրորդ դեղաչափից հետո առնվազն հինգ ամիս անց:

Միջին և ծանր իմունային անբավարարությամբ հիվանդների համար հիվանդի լրացուցիչ (երրորդ) դոզան ընդունելուց առնվազն 3 ամիս հետո:

18 տարեկան կամ ավելի մեծ անձինք, ովքեր ստացել են Moderna-ի COVID-19 պատվաստանյութը որպես իրենց առաջնային շարք:

mRNA պատվաստանյութի ձեր երկրորդ դեղաչափից հետո առնվազն հինգ ամիս անց:

Միջին և ծանր իմունային անբավարարությամբ հիվանդների համար հիվանդի լրացուցիչ (երրորդ) դոզան ընդունելուց առնվազն 3 ամիս հետո:

50 տարեկանից մեծ անձինք և որոշակի իմունային անբավարարություն ունեցող անհատներն այժմ կարող են ստանալ մՌՆԹ COVID-19-ի պատվաստանյութի լրացուցիչ խթանիչ դեղաչափ, եթե իրենց վերջին խթանիչ դեղաչափից անցել է 4 ամիս կամ ավելի երկար ժամանակ։ Համաձայն Food and Drug Administration-ի (FDA, Սննդի և դեղերի վարչություն) կանոնակարգիչ գործողության (միայն անգլերեն)՝ Western States Scientific Safety Review Workgroup-ը (Արևմտյան երկրների գիտական անվտանգության վերանայման հարցերով աշխատանքային խումբ) փորձել է համապատասխանել Centers for Disease Control and Prevention-ի (Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն) լրացուցիչ խթանիչ դեղաչափերի վերաբերյալ թարմացված խորհուրդներին (միայն անգլերեն)։

Ի՞նչ է նշանակում իմունային անբավարարություն:

Իմունային անբավարարություն ունեցող և մՌՆԹ COVID-19-ի պատվաստանյութ ստացած անձինք պետք է ստանան առաջնային շարքի լրացուցիչ դեղաչափ։

Եթե դուք ունեք հետևյալ բժշկական վիճակներից որևէ մեկը, ապա դուք համարվում եք չափավորից ծանր իմունային անբավարարություն ունեցող անձ և կարող եք օգտվել COVID-19 պատվաստանյութի լրացուցիչ դեղաչափից: Սա ներառում է մարդկանց, ովքեր.

 • Ստանում են քաղցկեղի ակտիվ բուժում ուռուցքների կամ արյան քաղցկեղի համար
 • Ստացել են օրգանի փոխպատվաստում և դեղորայք են ընդունում իրենց իմունային համակարգը ճնշելու նպատակով
 • Ստացել են ցողունային բջիջների փոխպատվաստում վերջին 2 տարում կամ ընդունում են դեղորայք, որպեսզի ճնշեն իրենց իմունային համակարգը
 • Ունեն չափավորից ծանր առաջնային իմունային անբավարարություն (օրինակ` ԴիՋորջի համախտանիշ, Վիսկոտ-Ալդրիչի համախտանիշ)
 • Ունեն խորացված կամ չբուժված ՄԻԱՎ վարակ
 • Ստանում են ակտիվ բուժում բարձր դեղաչափի կորտիկոստերոիդներով կամ այլ դեղամիջոցներով, որոնք կարող են ճնշել իմունային համակարգի արձագանքը:

Մինչդեռ պատվաստանյութերն ունեն 90% արդյունավետություն վիրուսի բազմաթիվ շտամների նկատմամբ, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ չափավորից ծանր իմունային անբավարարություն ունեցողները միշտ չէ, որ կառուցում են ուժեղ իմունիտետ: Երրորդ դեղաչափը չի համարվում խթանիչ, այլ լրացուցիչ դեղաչափ նրանց համար, որոնց մոտ չի զարգացել համարժեք իմունիտետ երկու դեղաչափի շարքի արդյունքում:

Որո՞նք են խորքային բժշկական խնդիրները:

Ստորև ցանկում նշված խնդիրներ ունեցող անձինք, անկախ իրենց տարիքից, (միայն անգլերեն) ովքեր ավելի հավանական է, որ ծանր կհիվանդանան COVID-19-ով: Ծանր հիվանդություն նշանակում է, որ COVID-19 ունեցող անձը, կարող է`

 • Հոսպիտալացվել
 • Ունենալ ինտենսիվ խնամքի կարիք
 • Պահանջել օդափոխիչ, որը կօգնի նրան շնչել
 • Մահանալ

COVID-19 պատվաստանյութերը (սկզբնական դեղաչափերը և խթանիչները) և COVID-19-ի մյուս կանխարգելիչ միջոցառումները կարևոր են, հատկապես, եթե դուք մեծահասակ եք կամ ունեք բազմաթիվ կամ ծանր առողջական խնդիրներ, ներառյալ ցանկում նշվածները: Այս ցանկը չի ներառում բոլոր հնարավոր խնդիրները, որոնք կարող են ձեզ ծանր հիվանդության բարձր ռիսկի տակ դնել COVID-19-ով վարակվելուց: Եթե դուք ունեք խնդիր, որն այստեղ նշված չէ, ապա զրուցեք ձեր առողջապահական մատակարարի հետ, թե ինչպես կարելի է լավագույն կերպով կառավարել ձեր վիճակը և պաշտպանել ձեզ COVID-19-ից:

 • Քաղցկեղ
 • Երիկամի քրոնիկ հիվանդություն
 • Լյարդի քրոնիկ հիվանդություն
 • Թոքերի քրոնիկ հիվանդություն
 • Դեմենցիա կամ այլ նյարդաբանական խանգարումներ
 • Շաքարախտ (1-ին կամ 2-րդ տեսակ)
 • Դաունի համախտանիշ
 • Սրտի խնդիրներ
 • ՄԻԱՎ վարակ
 • Իմունային անբավարարության վիճակ (թուլացած իմունային համակարգ)
 • Հոգեկան առողջության խնդիրներ
 • Գիրություն կամ ճարպակալում
 • Հղիություն
 • Մանգաղ բջջային հիվանդություն կամ թալասեմիա
 • Ծխել, այժմ կամ նախկինում
 • Պինդ օրգանի կամ արյան ցողունային բջիջների փոխպատվաստում
 • Ինսուլտ կամ ուղեղա-անոթային հիվանդություն, որն ազդում է դեպի ուղեղ ընթացող արյան հոսքի վրա
 • Հոգեմետ դեղերի օգտագործման չարաշահման խանգարումներ
 • Տուբերկուլյոզ
Pfizer-BioNTech-ի կամ Moderna-ի (մՌՆԹ) պատվաստանյութի քանի՞ դեղաչափ է անհրաժեշտ այն մարդկանց համար, ովքեր չափավոր կամ ծանր իմունային անբավարարություն ունեն և որոնց COVID-19-ի առաջնային պատվաստանյութի սերիան եղել է մՌՆԹ պատվաստանյութ։
 • Pfizer-BioNTech-ի COVID-19-ի պատվաստանյութի դեպքում չափավոր կամ ծանր իմունային անբավարարություն ունեցող մարդկանց երկրորդ դեղաչափը տրվում է առաջին դեղաչափից հետո 21 օր (3 շաբաթ) անց, երրորդ դեղաչափը տրվում է երկրորդ դեղաչափից հետո առնվազն 28 օր (4 շաբաթ) անց, իսկ չորրորդ դեղաչափը (խթանիչ դեղաչափ) այժմ խորհուրդ է տրվում ներարկել երրորդ դեղաչափից հետո առնվազն 3 ամիս հետո։
 • Moderna-ի COVID-19-ի պատվաստանյութի դեպքում չափավոր կամ ծանր իմունային անբավարարություն ունեցող մարդկանց երկրորդ դեղաչափը տրվում է առաջին դեղաչափից հետո 28 օր անց, երրորդ դեղաչափը տրվում է երկրորդ դեղաչափից հետո առնվազն 28 օր անց, իսկ չորրորդ դեղաչափը (խթանիչ դեղաչափ) այժմ խորհուրդ է տրվում ներարկել երրորդ դեղաչափից հետո առնվազն 3 ամիս հետո։
 • Pfizer-BioNTech-ի COVID-19-ի պատվաստանյութի երկրորդ դեղաչափը կարող է տրամադրվել 12 տարեկան և ավելի մեծ անձանց, ովքեր ունեն որոշակի թույլ իմունիտետ՝ COVID-19-ի պատվաստանյութի որևէ թույլատրված կամ հաստատված առաջին խթանիչ դեղաչափի ստացումից հետո առնվազն 4 ամիս անց։ Նույն կերպ, Moderna-ի COVID-19-ի պատվաստանյութի երկրորդ խթանիչ դեղաչափը կարող է տրամադրվել 18 տարեկան անձանց՝ առաջին խթանիչ դեղաչափից հետո առնվազն 4 ամիս անց։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր ունեցել են պինդ օրգանի փոխպատվաստում կամ ովքեր ապրում են այնպիսի վիճակով, որը թույլ իմունիտետի համարժեք մակարդակ է համարվում։
Պատվաստանյութի քանի դեղաչափ է խորհուրդ տրվում այն մարդկանց համար, ովքեր չափավոր կամ ծանր իմունային անբավարարություն ունեն, ովքեր ստացել են J&J/Janssen-ի պատվաստանյութը՝ որպես իրենց COVID-19-ի սկզբնական պատվաստանյութ։
 • Լրացուցիչ (երկրորդ) դեղաչափը տրվում է J&J/Janssen-ի դեղաչափից հետո առնվազն 28 օր (4 շաբաթ) անց։ Խթանիչ դեղաչափը (երրորդ դեղաչափ) տրամադրվում է մՌՆԹ-ի լրացուցիչ դեղաչափից հետո առնվազն 2 ամիս անց։
 • Լրացուցիչ դեղաչափը պետք է լինի մՌՆԹ-ի COVID-19-ի պատվաստանյութ և մՌՆԹ-ի COVID-19-ի պատվաստանյութը նախընտրելի է խթանիչ դեղաչափի համար՝ հաշիվ առնելով thrombosis with thrombocytopenia syndrome-ի (TTS, թրմոբոզի՝ թրոմբոցիտոպենիայով համախտանիշ) ավելացված ռիսկի մտահոգությունները, երբ օգտագործում են J&J/Janssen-ի պատվաստանյութը։ TTS-ը հազվադեպ, բայց լուրջ կողմնակի ազդեցություն է, որն առաջացնում է արյան թրոմբներ կամ թրոմբային խնդիրներ։
 • Չափահասները, որվքեր ստացել են Johnson & Johnson’s Janssen-ի COVID-19-ի պատվաստանյութի առաջնային պատվաստանյութը և խթանիչ դեղաչափը, այժմ կարող են ստանալ երկրորդ խթանիչ դեղաչափը՝ օգտագործելով մՌՆԹ-ի COVID-19-ի պատվաստանյութը։
Ո՞րն է խթանիչների միջակայքը կրճատելու հիմնավորումը՝ 5 ամսից դարձնելով 3 ամիս, այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն չափավոր կամ ծանր իմունային անբավարարություն։

Չափավոր կամ ծանր իմունային անբավարարություն ունեցողները կարող են չձևավորել պաշտպանիչ իմունիտետ առաջնային շարքի ստացումից հետո, նույնիսկ երբ խորհուրդ տրվող 3-րդ դեղաչափի մՌՆԹ պատվաստանյութի առաջնային շարք է օգտագործվում։ Ամենից հավանական է, որ ժամանակի ընթացքում նրանք կկորցնեն պաշտպանիչ իմունիտետը և գուցե կարիք լինի խթանիչ դեղաչափ ստանալ ավելի շուտ։ Մի քանի փոքր ուսումնասիրություններից ի հայտ եկած վաղ տվյալները ցույց են տալիս, որ չափավոր կամ ծանր իմունային անբավարարություն ունեցողները հաճախ ձևավորում են հակամարմինների ավելացված մակարդակ նորից խթանիչ դեղաչափի տրամադրումից հետո, որը տրվել էր 5 ամսից ավելի կարճ ժամկետում։ Անվտանգության ավելացված մտահոգության որևէ փաստ առկա չէ։ Ներկայումս, Միացյալ Նահանգներում COVID-19-ն արագ տարածվում է և վարակված մարդկանց հետ շփումից խուսափելը դժվար է։ Ուստի, հնարավորինս շուտ խթանիչ դեղաչափի տրամադրումը կարևոր է նրանց համար, ովքեր ծանր բարդացումների առումով ավելի բարձր ռիսկի տակ են։

Արդյոք չափավոր կամ ծանր իմունային անբավարարություն ունեցողներին անհրաժե՞շտ է բժշկի գրություն/դեղատոմս կամ այլ փաստաթուղթ այս դեղաչափերը ստանալու համար։

Ոչ, անհատները կարող են ինքնուրույն որոշել և ստանալ բոլոր դեղաչափերն այն վայրերում, որտեղ պատվաստանյութերն առաջարկվում են։ Սա կօգնի ապահովել, որ այս բնակչության համար պատվաստանյութերից օգտվելու որևէ արգելք չկա։ Եթե թույլ իմունիտետ ունեցող անձինք մտահոգություններ ունեն իրենց հատուկ բժշկական վիճակի առումով, նրանք կարող են քննարկել իրենց առողջապահական մատակարարի հետ, թե արդյոք լրացուցիչ դեղաչափ ստանալը համապատասխանում է նրանց։