ແຈ້ງການຂອງ WA ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສຳລັບແອັບສະມາດໂຟນ

WA Notify (WA ແຈ້ງເຕືອນ) (ຕາມທີ່ຮູ້ເອີ້ນວ່າ Washington Exposure Notifications (ແຈ້ງເຕືອນການຕິດເຊື້ອ) ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ນໍາໃຊ້ບໍ່ເສຍຄ່າ ປະຕິບັດການຢູ່ໃນໂທລະສັບສະມາດໂຟນ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ຮູ້ໃນກໍລະນີທີ່ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະສຳຜັດໄດ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ. ທຸກຢ່າງລ້ວນແຕ່ເປັນການສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ ຫຼື ບໍ່ຕິດຕາມວ່າທ່ານໄປໃສ.

າພະເຈົ້າຈະເພີ່ມ WA Notify ເຂົ້າໄປໃນໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແນວໃດ?

Image
Apple logo

ໃນ iPhone, ເປີດ Exposure Notifications ໃນ Settings (ການຕັ້ງຄ່າ):

 • ໄປຫາ Settings (ການຕັ້ງຄ່າ)
 • ເລື່ອນລົງໄປຫາ Exposure Notifications
 • ກົດໃສ່ “ເປີດ Exposure Notifications”
 • ເລືອກ United States (ສະຫະລັດ)
 • ເລືອກ Washington
Image
Android logo

ໃນໂທລະສັບ Android

Add: ໃນ Android ຫຼື iPhone, ສະແກນ QR ໂຄດ:

WA Notify QR code

ມັນໃຊ້ງານແນວໃດ?

ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ WA Notify, ໂທລະສັບຂອງທ່ານເລີ່ມແລກປ່ຽນ ແບບສຸ່ມ, ລະຫັດທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ກັບໂທລະສັບຂອງຄົນທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປີດໃຊ້ງານ WA Notify. ແອັບໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີ ບຣູທູດ ພະລັງງານຕໍ່າ ທີ່ຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ເພື່ອແລກປ່ຽນລະຫັດສຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດກ່ຽວກັບທ່ານ. ຖ້າຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນທີ່ທ່ານໄດ້ຢູ່ໃກ້ໃນສອງອາທິດຜ່ານມາ ຜົນກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ແບບບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ວ່າທ່ານອາດຕິດເຊື້ອ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢ່າງໄວ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນທ່ານບໍ່ໃຫ້ແຜ່ເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ໄປຫາຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງທ່ານ.

ມີຫຼັກການຄໍານວນເພື່ອຈັບຄູ່ລະບຸວາລະທີ່ອາດສາມາດແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພ ຫຼື ເວລາສັ້ນພຽງພໍທີ່ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເຕືອນ. WA Notify ຈະແຈ້ງເຕືອນທ່ານໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານອາດມີໂອກາດ ສໍາພັດໄດ້. ສະນັ້ນການບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນເປັນຂ່າວດີ.

WA Notify ມີຫຼາຍກວ່າ 30 ພາສາເພື່ອໃຫ້ຊາວ Washington ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືນີ້.

WA Notify Flow Chart in Lao - Click to Read as PDF

ວິທີຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນສຳລັບຜົນກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ເຮືອນທີ່ເປັນບວກ

ຜູ້ໃຊ້ WA Notify (WA ແຈ້ງເຕືອນ) ທີ່​ຊື້​ຊຸດກວດ​ຕາມ​ຮ້ານ​ຂາຍຢາ ​ແລະ​ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ ຕອນນີ້ສາ​ມາດ​ຮ້ອງ​ຂໍ​​ລະ​ຫັດ​ຢືນຢັນໄດ້ໃນ WA Notify.

ເພື່ອຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນໂດຍອຸປະກອນ:

Android:

 • ເປີດ WA Notify ແລະ ເລືອກ “Share your test result to help stop the spread of COVID-19 (ແບ່ງປັນຜົນກວດຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19)”.
 • ເລືອກ “Continue (ສືບຕໍ່)” ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ເລືອກ​ “I need a code (ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການລະຫັດ).”
 • ປ້ອນເບີໂທລະສັບຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ WA Notify ແລະ ວັນທີຂອງການກວດ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນບວກຂອງທ່ານ.
 • ເລືອກ “Send Code (ສົ່ງລະຫັດ)”.

iPhone:

 • ເຂົ້າໄປທີ່ Settings (ການຕັ້ງຄ່າ) ແລະ ເປີດ Exposure Notifications (ການແຈ້ງເຕືອນການ​ສໍາ​ຜັດ​ເຊື້ອ).
 • ເລືອກ “Share a COVID-19 Diagnosis (ແບ່ງປັນການບົ່ງມະຕິ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19).”
 • ເລືອກ “Continue (ສືບຕໍ່)” ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ເລືອກ “Didn’t get a code? (ບໍ່ໄດ້ຮັບລະຫັດແມ່ນບໍ?) Visit WA State Dept. of Health Website (ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພະແນກສຸ​ຂະ​ພາບຂອງລັດຊິງຕັນ.”
 • ປ້ອນເບີໂທລະສັບຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ WA Notify ແລະ ວັນທີຂອງການກວດ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນບວກຂອງທ່ານ.
 • ເລືອກ “Continue (ສືບຕໍ່).”

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບປັອບອັບແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ຄວາມພ້ອມລິ້ງເພື່ອຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ. ທ່ານພຽງແຕ່ແຕະໃສ່ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ກົດໃສ່ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນ WA Notify ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ກ່ຽວກັບການອາດສໍາຜັດໄດ້ເຊື້ອ. ຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນຂອງທ່ານໃນ WA Notify, ໃຫ້ໂທຫາ ສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ, 1-800-525-0127, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ #, ເພື່ອລາຍງານຜົນກວດທີ່ເປັນບວກຂອງທ່ານໄປໃຫ້ Department of Health (DOH, ພະແນກສຸ​ຂະ​ພາບ).

ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນໃນ WA Notify, ທ່ານຄວນໂທຫາສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ, 1-800-525-0127, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ #, ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານສາຍດ່ວນຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WA Notify. ພະນັກງານຮັບສາຍດ່ວນສາມາດເອົາລິ້ງການຢືນຢັນໃຫ້ທ່ານ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໃຊ້ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນໆ ວ່າພວກເຂົາອາດຈະ​ສໍາ​ຜັດໄດ້​ເຊື້ອແລ້ວ.

ວິທີລາຍງານຜົນການກວດພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ເຮືອນຂອງທ່ານທີ່ເປັນບວກ

ຜູ້ທີ່ຊື້ຊຸດກວດຕາມຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກວດເປັນບວກຄວນໂທຫາສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ, 1-800-525-0127 ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ # (ກົດ 7 ສຳລັບພາສາສະເປນ), ທັນທີທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນ. ເຂົ້າເບິ່ງ ໜ້າ Contact Us (ຕິດ​ຕໍ່​ຫາພວກ​ເຮົາ) ສໍາລັບຊົ່ວໂມງບໍລິການສາຍດ່ວນ. ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ.

ກະ​ລຸ​ນາ​ຊາບວ່າ: WA Notify ເປັນເຄື່ອງມືແຈ້ງເຕືອນການ​ສໍາ​ຜັດ​ເຊື້ອ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປ້ອນຜົນການກວດຂອງພວກເຂົາ.

ວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແນວໃດ?

WA Notify ແມ່ນອີງໃສ່ເທັກໂນໂລຍີການແຈ້ງເຕືອນຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອຂອງ Google Apple, ເຊິ່ງອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ມັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງໂດຍບໍ່ມີການເກັບກໍາ ຫຼື ເປີດເຜີຍສະຖານທີ່ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າທ່ານແມ່ນໃຜ ຫຼື ທ່ານຢູ່ບ່ອນໃດ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍການໃຊ້ ບຣູທູດ ພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍ, ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນເປັນການສະໝັກໃຈເອງ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເຂົ້າ ຫຼື ອອກໄດ້ທຸກເວລາ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແນວທາງການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້, ເບິ່ງ WA Exposure Notifications ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ານແຈ້ງເຕືອນເປັນແນວໃດ?

ມີສອງປະເພດການແຈ້ງເຕືອນທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ. ຜູ້ທີ່ຜົນກວດເປັນບວກຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມລິ້ງເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ/ຫຼື ປັອບອັບແຈ້ງເຕືອນ. ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຜູ້ທີ່ອາດຈະສໍາຜັດໄດ້ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນການສໍາພັດໄດ້ເຊື້ອພະຍາດ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ລັກສະນະຂອງມັນ.

ນຈະຊ່ວຍໄດ້ແນວໃດ?

ໃນ ການສຶກສາໂດຍ University of Washington (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ພົບວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ການແຈ້ງເຕືອນ ການສໍາພັດໄດ້, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຂື້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ WA Notify ຮັກສາໄດ້ປະມານ 40-115 ຊີວິດ ແລະ ອາດຈະປ້ອງກັນໄດ້ປະມານ 5,500 ກໍລະນີຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະສີ່ເດືອນທໍາອິດທີ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້. ຕົວແບບຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງຈະມີຄົນຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ໃຊ້ WA Notify ຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼຸດລົງ, ພິສູດໄດ້ວ່າ WA Notify ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີເລີດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຂະຫຍາຍຄຳວ່າ WA Notify (WA ແຈ້ງເຕືອນ) ບໍ?

ເຂົ້າເບິ່ງ ເຄື່ອງມື WA Notify ສຳ ລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌, ປ້າຍໂຄສະນາ, ຕົວຢ່າງການໂຄສະນາທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະທັດ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ຄໍາ​ຖາມອື່ນ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ຄວາມຈາກ Washington State Department of Health (DOH, ພະແນກ ສຸຂະພາບ ຂອງລັດ Washington). ຍ້ອນ​ຫຍັງ?

DOH ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ/ຫຼື ປອບອັບ ການແຈ້ງ ໄປຫາທຸກຄົນທີ່ກວດພົບວ່າເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ສາມາດແຈ້ງເຕືອນ ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໄດ້ ແລະ ຢ່າງໄວວາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ລັກສະນະຂອງມັນ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບທັງສອງຢ່າງ, ທ່ານພຽງແຕ່ແຕະໃສ່ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ກົດໃສ່ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນ WA Notify ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ ກ່ຽວກັບການອາດສໍາພັດໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ WA Notify ບໍ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ?

ແມ່ນແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງສົມບູນແລ້ວ, ທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕາມປົກກະຕິ. ການສັກຢາວັກຊີນເປັນວິທີປ້ອງກັນຕົວທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ວ່າມັນຍັງມີ ຄວາມສ່ຽງເລັກນ້ອຍທີ່ທ່ານອາດຈະຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຕິດເຊື້ອໃສ່ຄົນອື່ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການປະກອບສ່ວນຂອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ​ກ່ຽວ​ກັບ WA Notify ຂອງຂ້າ​ພະເຈົ້າໃຫ້ກັບໜ່ວຍ​ງານດູແລສຸຂະພາບສາທາລະນະ. ຍ້ອນ​ຫຍັງ?

Washington State Department of Health (DOH) ຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າ WA Notify ເຮັດວຽກໄດ້ດີປານໃດດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດປັບປຸງເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ. ຖ້າທ່ານເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງ WA Notify ທ່ານ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຍັງຖືກປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກເກັບກຳ ຫຼື ແບ່ງປັນ ແລະ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະລະບຸຕົວທ່ານ. ມີພຽງແຕ່ DOH ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນນີ້ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບລັດເທົ່ານັ້ນ.

ຖ້າຜູ້ໃຊ້ WA Notify ເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ, ມີ​ຫຍັງ​ແດ່ຈະຖືກເກັບກຳ?

ຖ້າທ່ານເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຍັງຖືກປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກເກັບກຳ ຫຼື ແບ່ງປັນ​ດັ່ງ​ນັ້ນບໍ່ມີທາງທີ່ຈະລະບຸຕົວທ່ານ. ພຽງແຕ່ Washington State Department of Health ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນລະດັບລັດນີ້ ເຊິ່ງຈະປະກອບມີ:

 • ຈຳນວນ​ຄົນເຫັນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາຈາກ WA Notify. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນ​ເປັນຕົວແທນຂອງ​ຕົວຢ່າງ​ຂອງພວກເຮົາແນວ​ໃດ.
 • ຈຳນວນຂອງ Exposure Notifications ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ໂດຍຜູ້ໃຊ້ WA Notify. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນແນວໂນ້ມໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະ​ຍາດ ໂຄວິດ-19.
 • ຈຳນວນຄົນທີ່ກົດປຸ່ມແຈ້ງເຕືອນການສຳຜັດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາໄດ້ວ່າຄົນເຮົາມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະພິຈາລະນາແນະນຳກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງສາທາລະນະແນວໃດ.

ຈຳນວນຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄົນທີ່ກວດພົບວ່າຜົນກວດ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ, ແຕ່ວ່າບໍ່ໃກ້ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ເປັນເວລາດົນພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ກ່ຽວກັບການສຳຜັດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາພິຈາລະນາເຖິງສູດການຄິດໄລ່ທີ່ກຳນົດການສຳພັດໄດ້ໃນ WA Notify ວ່າຄວນຈະຖືກປັບປ່ຽນ ຫຼື ບໍ່.

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເປີດໃຊ້ WA Notify ໃນ iPhone ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເປີດ ຫຼື ປິດ "Availability Alerts (ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີ)"?

ປິດກໍ່ໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ແນະນໍາໃຫ້ທ່ານເປີດຖ້າເຈົ້າທ່ານເດີນທາງອອກນອກລັດ Washington ເປັນໄລຍະເວລາດົນ. ເມື່ອ ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີ ເປີດໄວ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອທ່ານເດີນທາງໄປຫາສະຖານທີ່ທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີແຈ້ງເຕືອນການສຳຜັດນອກເໜືອຈາກ WA Notify. ຜູ້ໃຊ້ iPhone ສາມາດເພີ່ມຫຼາຍຂົງເຂດແຕ່ວ່າສາມາດກຳນົດຂົງເຂດໜຶ່ງ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົບຂົງເຂດອອກເພື່ອເປີດໃຊ້ຂົງເຂດໃໝ່. ຜູ້ໃຊ້ Android ຍັງສາມາດຕິດຕັ້ງແອັບແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການສຳຜັດເຊັ່ນ WA Notify ຈາກຫຼາຍລັດແຕ່ວ່າມີພຽງແຕ່ແອັບດຽວທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບ ເຕັກໂນໂລຢີດ WA Notify ຖືກກຳນົດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີທາງເລືອກໃນການເຂົ້າໃຊ້ WA Notify ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. WA Notify ໃຊ້ບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ເປັນການສະໝັກໃຈເອງ. ທ່ານສາມາດເລືອກອອກໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ການປິດແອັບ ຫຼື ການລຶບອອກເຮັດໄດ້ໄດຍງ່າຍ. ລະຫັດສຸ່ມທັງໝົດທີ່ໂທລະສັບເກັບໄວ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຈະຖືກລຶບອອກ ແລະ ບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນມາໄດ້.

ແອັບ WA Notify ແມ່ນແອັບຕິດຕາມບໍ?

ບໍ່. WA Notify ບໍ່ຕິດຕາມ ຫຼື ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄົນ ທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ສິດ ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ “ຕິດຕາມ.” ມີການໂທຕິດຕາມລະບຸຄົນຜູ້ທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້ກັບບຸກຄົນຜົນກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ. ແອັບນີ້ບໍ່ໄດ້ເກັບເອົາ ຫຼື ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ, ສະນັ້ນມັນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ຈະຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ນໍາໃຜ.

ການ “ສໍາພັດໄດ້” ແມ່ນຫຍັງ?

ການສໍາພັດໄດ້ເກີດຂື້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ເວລາດົນຢູ່ໃກ້ກັບຜູ້ໃຊ້ WA Notify ອື່ນທີ່ໄດ້ກວດແລ້ວຜົນກວດເປັນບວກສໍາລັບພະຍາດໂຄວິດ-19. ປະຕິບັດຕາມ ຄໍາແນະນໍາຈາກ CDC (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ກ່ຽວກັບການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ການຕິດຕໍ່ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ເພື່ອກໍານົດການສໍາພັດ, WA Notify ໃຊ້ຂັ້ນຕອນວິທີທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄໍານິຍາມຂອງ CDC ໃນການສໍາຜັດໃກ້ຊິດ – ພາຍໃນປະມານ 6 ຟຸດ (2 ແມັດ) ເປັນເວລາ 15 ນາທີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນໄລຍະເວລາຕິດຕໍ່ກັນ – ແລະ ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ.

ຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນຖ້າ WA Notify ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າອາດສໍາພັດໄດ້?

ຖ້າ WA Notify ກວດພົບວ່າທ່ານອາດຈະສໍາພັດໄດ້ ການແຈ້ງເຕືອນຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະພາທ່ານໄປຫາເວັບໄຊທ໌ ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດຕໍ່ໄປ. ອັນນີ້ລວມເຖິງວິທີ ແລະ ບ່ອນທີ່ຈະທົດສອບ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຮັກສາ ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງອ່ານ ແລະ ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນເວັບໄຊທ໌ ຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ຄົນຈະຮູ້ບໍ ຖ້າຜົນກວດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ?

ບໍ່. WA Notify ບໍ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານກັບຜູ້ອື່ນ. ເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການສໍາຜັດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ພວກເຂົາຈະຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າມີບາງຄົນອາດໄດ້ຢູ່ໃກ້ສິດພາຍໃນ 14 ວັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລ້ວຜົນກວດເປັນບວກ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ, ການສໍາຜັດໄດ້ເກີດຂື້ນຢູ່ໄສ.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ WA Notify ບໍ?

ບໍ່. WA Notify ໃຊ້ບໍ່ເສຍຄ່າ.

ແອັບ WA Notify ຊ່ວຍລັດ Washington ໄດ້ແນວໃດ?

ໃນ ການສຶກສາໂດຍ University of Washington (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ພົບວ່າຜູ້ທີ່ໃຊ້ການແຈ້ງເຕືອນ ການສໍາພັດໄດ້, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຂື້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ WA Notify ຮັກສາໄດ້ປະມານ 40 ເຖິງ 115 ຊີວິດ ແລະ ອາດຈະປ້ອງກັນໄດ້ປະມານ 5,500 ກໍລະນີຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະສີ່ເດືອນທໍາອິດທີ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້. ຕົວແບບຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງຈະມີຄົນຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ໃຊ້ WA Notify ຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼຸດລົງ, ພິສູດໄດ້ວ່າ WA Notify ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີເລີດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ແອັບ WA Notify ໃຊ້ໄດ້ບໍ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າເດີນທາງອອກນອກລັດ?

ແມ່ນແລ້ວ. ຖ້າທ່ານເດີນທາງໄປລັດໃດໜຶ່ງທີ່ມີແອັບທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີ Apple/Google, ໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນລະຫັດແບບສຸ່ມກັບຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນລັດນັ້ນ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນອັນໃດອັນໜຶ່ງຢູ່ໃນການຕັ້ງຄ່າແອັບຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຍ້າຍອອກຈາກ Washington ເປັນເວລາດົນ, ທ່ານຄວນທົບທວນ ທາງເລືອກຕ່າງໆ ຢູ່ໃນລັດໃໝ່່ຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນຈາກທ້ອງຖິ່ນ.

ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງຕ້ອງການທັງກາໂທເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ WA Notify ນໍາກັນ?

ການໂທເພື່ອຕິດຕາມ ແມ່ນການແຊກແຊງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ມີປະສິດທິພາບມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ. WA Notify ສະໜັບສະໜູນວຽກນີ້ໂດຍບໍ່ລະບຸຊື່. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກອາດ ຈະໂທຫາ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານແບ່ງປັນຄົນກັບຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ຢູ່ໄກ້ສິດຜ່ານມາ. ທ່ານບໍ່ສາມາດບອກຊື່ຄົນແປກໜ້າທີ່ທ່ານນັ່ງຢູ່ໃກ້ກັບໃນລົດເມໄດ້. ຖ້າພວກທ່ານທັງສອງໃຊ້ WA Notify, ຄົນແປກໜ້າ ຈາກລົດເມສາມາດໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ກ່ຽວກັບທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄປຫາເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄືກັນກັບການລ້າງມື ແລະ ໃສ່ໜ້າກາກແຕ່ລະອັນຊ່ວຍຢຸດການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ເຮັດລວມກັນ ພວກມັນຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ.

ດົນປານໃດ WA Notify ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້?

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ອາດສໍາຜັດໄດ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈາກຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນຈະໄດ້ຮັບ ການແຈ້ງເຕືອນພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຜູ້ໃຊ້ກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນ WA Notify ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນໆ.

ມັນເປັນໄປໄດ້ບໍທີ່ໄດ້ຮັບຫຼາຍແຈ້ງເຕືອນຈາກ WA Notify?

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ອາດສໍາຜັດໄດ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈາກຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນຈະໄດ້ຮັບ ການແຈ້ງເຕືອນພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຜູ້ໃຊ້ກວດພົບເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນ WA Notify ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນໆ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກ WA Notify ແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ?

ຖ້າທ່ານກວດພົບຜົນເປັນບວກ ແລະ ​ພະ​ນັກ​ງານບາງ​ຄົນ​ໃນ Washington State Department of Health (DOH, ພະແນກສຸຂະພາບຂອງລັດວໍຊິງຕັນ) ຫຼື ໜ່ວຍ​ງານ​ສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຂອງທ່ານ ໂທ​ຫາ​ທ່ານ, ພວກເຂົາຈະຖາມວ່າທ່ານກຳລັງໃຊ້ WA Notify ແມ່ນບໍ່. ຖ້າທ່ານໃຊ້, ພວກເຂົາຈະສົ່ງລິ້ງຢືນຢັນ ແລະ/ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອປ້ອນມັນເຂົ້າໃນ WA Notify. ລິ້ງ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນບໍ່ໄດ້ຜູກມັດກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. DOH ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮູ້ວ່າໃຜຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໂດຍແອັບ ກ່ຽວກັບການ​ສໍາ​ຜັດ​ເຊື້ອ ໃນເມື່ອທ່ານປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ. ການແຈ້ງເຕືອນການ​ສໍາ​ຜັດ​ເຊື້ອຈະບໍ່ລວມເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານໃດໆ. ການມີຜູ້ທີ່ຢືນຢັນຜົນກວດຫຼາຍໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃນ WA Notify, ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີກວ່າ.

ຖ້າທ່ານມີຜົນກວດເປັນບວກ ແລະ ຍັງຕ້ອງການຢືນຢັນຜົນຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ໃນ WA Notify, ເບິ່ງສ່ວນ “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (ວິທີຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນສຳລັບຜົນກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ເຮືອນທີ່ເປັນບວກ)” ຂອງໜ້ານີ້ສຳລັບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນໆໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຮູ້ກ່ຽວກັບການອາດສໍາຜັດໄດ້ເຊື້ອ.

ຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນຂອງທ່ານໃນ WA Notify, ໃຫ້ໂທຫາ ສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ, 1-800-525-0127, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ #, ເພື່ອລາຍງານຜົນກວດທີ່ເປັນບວກຂອງທ່ານໄປໃຫ້ DOH.

ມີອັນໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດຫຼັງຈາກການເພີ່ມ WA Notify ເຂົ້າໄປໃນໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ?

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການດໍາເນີນການເພີ່ມເຕີມຖ້າຫາກວ່າ:

 1. ທ່ານກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຜົນກວດເປັນບວກ, ຫຼື
 2. ທ່ານໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນວ່າທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສຳຜັດເຊື້ອແລ້ວ.

ຖ້າທ່ານກວດພົບຜົນເປັນບວກ, ແລະ ​ພະ​ນັກ​ງານບາງ​ຄົນ​ໃນ Washington State Department of Health (DOH) ຫຼື ໜ່ວຍ​ງານ​ສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຂອງທ່ານ ໂທ​ຫາ​ທ່ານ, ພວກເຂົາຈະຖາມວ່າທ່ານກຳລັງໃຊ້ WA Notify ແມ່ນບໍ່. ຖ້າທ່ານໃຊ້, ພວກເຂົາຈະສົ່ງລິ້ງຢືນຢັນ ແລະ/ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອປ້ອນມັນເຂົ້າໃນ WA Notify. ລິ້ງ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນບໍ່ໄດ້ຜູກມັດກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. DOH ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮູ້ວ່າໃຜຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໂດຍແອັບ ກ່ຽວກັບການ​ສໍາ​ຜັດ​ເຊື້ອ. ການແຈ້ງເຕືອນການ​ສໍາ​ຜັດ​ເຊື້ອຈະບໍ່ລວມເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານໃດໆ. ການມີຜູ້ທີ່ຢືນຢັນຜົນກວດຫຼາຍໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃນ WA Notify, ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີກວ່າ.

ຖ້າທ່ານມີຜົນກວດເປັນບວກ ແລະ ຍັງຕ້ອງການລະຫັດຢືນຢັນ, ເບິ່ງສ່ວນ “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (ວິທີຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນສຳລັບຜົນກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ເຮືອນທີ່ເປັນບວກ)” ຂອງໜ້ານີ້ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ຄົນອື່ນໆໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຮູ້ກ່ຽວກັບການອາດສໍາຜັດໄດ້ເຊື້ອ.

ຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນຂອງທ່ານໃນ WA Notify, ໃຫ້ໂທຫາ ສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ, 1-800-525-0127, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ #, ເພື່ອລາຍງານຜົນກວດທີ່ເປັນບວກຂອງທ່ານໄປໃຫ້ DOH.

ຖ້າ WA Notify ກວດພົບວ່າທ່ານອາດຈະສໍາພັດໄດ້ ການແຈ້ງເຕືອນຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຈະພາທ່ານໄປຫາເວັບໄຊທ໌ ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດຕໍ່ໄປ. ອັນນີ້ລວມເຖິງວິທີ ແລະ ບ່ອນທີ່ຈະທົດສອບ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຮັກສາ ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງອ່ານ ແລະ ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນເວັບໄຊທ໌ ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການແຈ້ງເຕືອນຈະບໍ່ລວມເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້ທ່ານ ຫຼື ສະຖານທີ່. ທຸກຢ່າງເປັນການບໍ່ລະບຸຊື່.

ການໃຊ້ WA Notify ຈະເປືອງແບັດເຕີຣີ ຫຼື ໃຊ້ດາຕ້າໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າບໍ?

ບໍ່. ມັນຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍ ສຸດຕໍ່ກັບດາຕ້າໂທລະສັບ ແລະ ອາຍຸແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ ບຣູທູດ ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເປີດ ບຣູທູດ ໄວ້ ສໍາລັບ WA Notify ເພື່ອປະຕິບັດງານບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. WA Notify ໃຊ້ ບຣູທູດ ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ສະນັ້ນ ບູລທູດ ຕ້ອງມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະເໝີເພື່ອໃຫ້ລະບົບກວດພົບຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງເປີດ WA Notify ໃນໂທລະສັບໃຫ້ມັນໄດ້ປະຕິບັດງານບໍ?

ບໍ່. WA Notify ຈະເຮັດວຽກໃນພື້ນຫຼັງ.

ແອັບ WA Notify ນຳໃຊ້ໄດ້ກັບໂທລະສັບສະມາດໂຟນລຸ້ນເກົ່າບໍ?

ຜູ້ໃຊ້ iPhone ສາມາດໃຊ້ WA Notify ຖ້າລະບົບປະຕິບັດການຂອງທ່ານແມ່ນ:

 • iOS ເວີຊັນ 13.7 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ (ສຳລັບ iPhone 6s, 6s Plus, SE ຫຼື ໃໝ່ກວ່ານັ້ນ)
 • iOS ເວີຊັນ 12.5 (ສຳລັບ iPhone 6, 6 plus, 5s)

ຜູ້ໃຊ້ Android ສາມາດໃຊ້ WA Notify ຖ້າໂທລະສັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານທີ່ນຳໃຊ້ ບຣູທູດໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ແລະ Android ເວີຊັນ 6 (API 23) ຫຼື ສູງກວ່າ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີ ບໍເພື່ອໃຊ້ WA Notify?

ບໍ່. WA Notify ບໍ່ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ກວດເບິ່ງອາຍຸຂອງທ່ານ.

ເທັກໂນໂລຍີນີ້ຈະໃຊ້ໄດ້ບໍ່ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າແບ່ງກັນໃຊ້ໂທລະສັບອັນດຽວກັບຄົນອື່ນ?

WA Notify ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າໃຜກຳ ລັງໃຊ້ໂທລະສັບຢູ່ໃນເວລາທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້. ຖ້າທ່ານແບ່ງກັນໃຊ້ໂທລະສັບອັນດຽວກັນ, ທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ໂທລະສັບຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກ ຖ້າ WA Notify ລະບຸວ່າອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ສໍາພັດໄດ້ພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ແອັບ WA Notify ໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນເຊັ່ນ iPads ຫຼື ໂມງລຸ່ນທັນສະໄໝ ບໍ?

ບໍ່. ກອບການແຈ້ງເຕືອນການສໍາພັດ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສຳ ລັບສະມາດໂຟນ ແລະ ບໍ່ຮອງຮັບຢູ່ໃນ iPads ຫຼື ແທັບເລັດ.

ລັດ Washington ເຮັດແນວໃດ ເພື່ອສະໜອງການເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຢີນີ້ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີໂທລະສັບ ສະມາດໂຟນ?

ບໍ່ແມ່ນ WA Notify ເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນເຄື່ອງມືປ້ອງກັນ ການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ການໂທຕິດຕາມ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມອື່ນໆໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕໍ່ກັບຊາວ Washington ທຸກຄົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີສະມາດໂຟນກໍ່ຕາມ. ການສັກຢາວັກຊີນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ການໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍ, ແລະ ການຈໍາກັດຂະໜາດການຊຸມນຸມເປັນວິທີອື່ນທີ່ທຸກຄົນສາມາດຊ່ວຍ ຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້.

Lifeline program (ໂຄງການ ສາຍຊ່ວຍຊີວິດ) ຂອງລັດຖະບານກາງສະໜອງເງິນຈ່າຍຄ່າໂທລະສັບລາຍເດືອນ ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄວເຣດບາງຄົນກໍ່ສະໜອງສະມາດໂຟນໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ, ໃຜມີຄຸນສົມບັດ, ວິທີສະໝັກ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມນໍາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄວເຣດ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).

ຈື່ໄວ້ວ່າ, ການສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຢຸດການແຜ່ລະບາດ.

ຍ້ອນຫຍັງມັນເບິ່ງຄືວ່າ WA Notify ກຳລັງໃຊ້ແບັດເຕີຣີຫຼາຍແທ້?

ທີ່ຈິງແລ້ວມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ. ການໃຊ້ແບດເຕີຣີໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນເປີເຊັນຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະມື້ປະກອບມີແອັບເຊັ່ນ WA Notify. ແອັບສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼອດຄືນ. WA Notify ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຄືກັນ, ແຕ່ມັນກວດເບິ່ງລະຫັດແບບ ສຸ່ມທຸກໆສອງສາມຊົ່ວໂມງສຳລັບການຈັບຄູ່ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເປັນບວກດັ່ງນັ້ນມັນສາມາດແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດສຳພັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າບໍ່ມີແອັບອື່ນກຳລັງເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ທ່ານນອນ, WA Notify ຈະເປັນຕົວແທນໃຊ້ເປີເຊັນສູງຂອງແບດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ. ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ WA Notify ກຳລັງໃຊ້ແບັດເຕີຣີຫຼາຍ ພຽງແຕ່ເປັນເປີເຊັນສູງຂອງຈຳນວນແບັດເຕີຣີທີ່ຖືກໃຊ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ.

ລັດ Washington ໄດ້ເປີດ WA Notify ເປັນ 30 ພາສາ, ຍ້ອນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເຫັນມັນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະເປນໃນ Google Play store ເທົ່ານັ້ນ?

WA Notify ດຳເນີນງານໂດຍອີງໃສ່ພາສາທີ່ກຳ ນົດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນໂທລະສັບຂອງຜູ້ໃຊ້. WA Notify ມີພຽງແຕ່ລຸ່ນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າມີການແຈ້ງເຕືອນ ກ່ຽວກັບການສຳຜັດໄດ້, ຕົວຢ່າງ ຈະປາກົດເປັນພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼາຍກວ່າ 30 ພາສາ ທີ່ລັດ Washington ໄດ້ນຳໃຊ້.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ, ແຕ່ວ່າບຸກຄົນທີ່ໄດ້ກວດແມ່ນຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດດຽວແນວ?

ຜູ້ໃຊ້ WA Notify ທີ່ຜົນກວດເປັນບວກຄວນປະຕິບັດຕາມ ຂັ້ນຕອນເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ວ່າບາງທີຜູ້ນັ້ນ ອາດຈະສຳພັດໄດ້ເຊື້ອ, ສະນັ້ນທ່ານຢ່າໃສ່ໃຈກັບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບທ່ານ.

ຖ້າຄອບຄົວ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນຂອງທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ WA Notify, ມີຜົນກວດເປັນບວກ, ແລະ ຍັງຕ້ອງການຢືນຢັນຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ WA Notify, ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຢູ່ໃນສ່ວນ “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (ວິທີຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນສຳລັບຜົນກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ເຮືອນທີ່ເປັນບວກ)” ຂອງໜ້ານີ້.

ຜູ້ທີ່ຊື້ຊຸດກວດຕາມຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກວດເປັນບວກຄວນໂທຫາສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ, 1-800-525-0127 ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ # (ກົດ 7 ສຳລັບພາສາສະເປນ), ທັນທີທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນ. ເຂົ້າເບິ່ງ ໜ້າ Contact Us (ຕິດ​ຕໍ່​ຫາພວກ​ເຮົາ) ສຳລັບຊົ່ວໂມງບໍລິການສາຍດ່ວນ. ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ.

ຂ້າພະເຈົ້າມີເວລາຫຼາຍປານໃດເພື່ອແຕະການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ເປີດນຳ ໃຊ້ລິ້ງຢືນຢັນ?

ທ່ານມີເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ອື່ນຢູ່ໃນ WA Notify. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດແຕະການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຄລິກໃສ່ລິ້ງການຢືນຢັນພາຍໃນເວລານັ້ນ, ທ່ານອາດຈະສາມາດຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນຢູ່ໃນ WA Notify ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ຢູ່ໃນສ່ວນ “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (ວິທີຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນສຳລັບຜົນກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ເຮືອນທີ່ເປັນບວກ)” ຂອງໜ້ານີ້. ຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍລະຫັດຢືນຢັນຂອງທ່ານໃນ WA Notify, ໃຫ້ໂທຫາ ສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ, 1-800-525-0127, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ #, ເພື່ອລາຍງານຜົນກວດທີ່ເປັນບວກຂອງທ່ານໄປໃຫ້ DOH. ທ່ານຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍລິ້ງເມື່ອພະນັກງານບາງຄົນໃນ DOH ຫຼື ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ໂທຫາທ່ານກ່ຽວກັບຜົນກວດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂອງທ່ານທີ່ເປັນບວກ.

ເປັນຫຍັງ Washington ຈຶ່ງເລືອກວິທີແກ້ໄຂບັນຫານີ້?

Washington ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຕິດຕາມກວດກາຂອງລັດ, ລວມທັງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິດເສລີພາບພົນລະເຮືອນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ, ເພື່ອທົບທວນຄືນການແກ້ໄຂຂອງ Apple/Google. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ແນະນໍາການຮັບຮອງເອົາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມໜ້າ ເຊື່ອຖືທີ່ພິສູດໄດ້ຂອງຮູບແບບ, ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ດີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໂດຍລັດອື່ນ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮູ້ວັນທີ່ສໍາຜັດໄດ້ເຊື້ອພະຍາດໃນ WA Notify ແນວໃດ?

ໃນ iPhone:

 1. ເຂົ້າໄປທີ່ Settings (ການຕັ້ງຄ່າ)
 2. ເລືອກ Exposure Notifications (ແຈ້ງເຕືອນການສໍາຜັດເຊື້ອ) ຫຼື ປ້ອນ Exposure Notifications (ແຈ້ງເຕືອນການສໍາຜັດເຊື້ອ) ໃນບາບ່ອນຄົ້ນຫາ.
 3. ວັນທີຂອງການສໍາຜັດເຊື້ອຂອງທ່ານຈະສະແດງພາຍໃຕ້ບ່ອນ “You may have been exposed to COVID-19 (ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສຳຜັດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລ້ວ)”

ໃນ Android:

 1. ເປີດແອບ WA Notify
 2. ເລືອກ See Details (ເບິ່ງລາຍລະອຽດ) ພາຍໃຕ້ “Possible exposure reported (ລາຍງານການສໍາຜັດເຊື້ອທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້)”
 3. ວັນທີຂອງການສໍາຜັດໄດ້ເຊື້ອຂອງທ່ານຈະສະແດງພາຍໃຕ້ບ່ອນ “Possible Exposure Date (ວັນທີອາດສໍາຜັດໄດ້ເຊື້ອ)”