Tze’n tu’n tel tnik’a ti’j jte’ q’ij K’okex Tjupun tib’a ex K’elel Tpa’n tib’a kyi’j txqantl

Aju tu’n Tel Tpa’n tib’ jun xjal ex aju tu’n Tokx Tjupun tib’ tu’nju at COVID-19 :: K’loj xjal Ke’yil Chwinqlal toj Tnam Washington (O’kx to yol inglés)

Najsama ke’yinka tqanil tzul tu’n tel tnik’a ti’j jte’ q’ij k’elel tpa’n tib’a ex k’okex tjupun tib’a. Ojtzqinka ch’intl ti’j ti’ tu’n tb’ant tu’na aj tel tpa’n tib’e toj u’j Ti’ tu’n tb’ant qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba qa at COVID-19 ti’ja (PDF) (O’kx to yol inglés). Ojtzqinka ch’intl ti’j ti’ tu’n tb’an tu’na qa o tena ttxlaj jun xjal at COVID-19 ti’j toj u’j Ti’ tu’n tb’ant qa b’alo o tena tuk’il jun xjal at COVID-19 ti’j (PDF) (O’kx to yol inglés).

Qa miti’xix tipumal t-xmilala ex qa o yab’tiya kyuw tu’n COVID-19, b’alo qe tqanil lu miti’ toklen tuk’ila. Najsama ke’yinka ch’intl tqanil toj u’j Ti’ tu’n tb’ant qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba qa at COVID-19 ti’ja (PDF) (O’kx to yol inglés).

Qa in kyaj jtana ex qa in naq’unana kyoj temb’il jatumel jaku che yab’te xjal kyuw b’alo aju tqanil lu miti’ toklen tuk’ila. Junjun kyxol temb’il jatumel jaku che yab’texix xjal: tja ajq’anel, jatumel in nokx kylamo’n xjal pres, qe t-xe’ tze’, qe posad ex jatumel ate’ qe xjal miti’ kyja, jatumel in che k’ajitz ti’chaq in che jatz toj txuylal a’ (ik tze’n te bark tzyul kyiẍ, bark te iqel ti’chaq, ex junjuntl bark), jatumel in che kyaj ten aq’unal jun amb’il mo jatumel in che aq’unan xjal ex mlayxix b’ant tu’n tel kypa’n kyib’ jun ti’j juntl tu’nju in che aq’unan junx (ik tze’n qe ja k’ubel ti’chaq, b’inche ti’chaq, sipel wab’j ex b’inchel ti’j chib’j). Najsama ke’yinka u’j Ti’ tu’n tb’ant qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba qa at COVID-19 ti’ja (PDF) (O’kx to yol inglés) tu’n tel tnik’a ch’intl ti’jju tu’n tel tpa’n tib’ jun xjal ax ik ke’yinka u’j ti’jju jte’ q’ij tu’n tokx tjupun tib’ jun xjal Ti’ tu’n tb’ant qa b’alo o tena ttxlaj jun xjal at COVID-19 ti’j (PDF) (O’kx to yol inglés).

Etz q’ama’n toj npruebaye qa at yab’il wi’je ex qa attoq mo at yek’b’il ti’j yab’il wi’je: jte’pe q’ij tu’n tel npa’n wib’e

K’elel tpa’n tib’a kyoj 5 q’ij

Tb’anel qa ma tz’el tpa’n tib’a kyoj 5 q’ij qa:

  • Miti’ ma txi’ya toj il, EX
  • Ma tzik’ 24 or tejxi ttzajlen kyaq ti’ja mo qa tb’ajlen q’anb’il tu’ne tu’n tel kyaq, EX
  • Jaku tz’ok tjtz’one jun maqsb’il ttzi’ya tojxix tumel aj ttena kyxol xjal

Qa at toklen tqanil lu tuk’ila, KB’EL B’AJ aju mankb’il mo b’ajsb’il q’ij tu’n tel npa’n wib’e tojxi q’ij:
JAKU tz’ex b’eta tojxi q’ij:

Tz’ajb’enx jun maqsb’il ttzi’ya aj ttena kyuk’e xjal kyoj 5 q’ijtl (ajxi tkub’aj q’ij ) ex mi’n txi’ya jatumel mlay b’ant tu’n tajb’en maqsb’il tzi’b’aj. Ak ikx mi’n tz’ok laq’eya kyi’j xjal jaku che yab’te kyuw ajxi tkub’aj q’ij . Ke’yinka u’j Ti’jju tu’n tex b’eta | Tu’n CDC (o’kx toj yol ingles) tu’n tel ch’intl tnik’a ti’jju tu’n tex b’eta pasialil.

Jaku tz’onin tu’n mi’n tel sputjtl yab’il aju qa ma tz’etz prueba te antígeno ti’je aj tik’ 5 q’ij tejxi tel tpa’n tib’a toj tjaya. Qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba qa miti’ yab’il ti’ja, jaku tz’ex b’eta aj tkub’aj 5 q’ij, o’kx qa kukx in najb’en jun maqsb’il ttzi’ya aj ttena kytxlaj xjal kyoj juntl 5 q’ij (ajxi tkub’aj q’ij ). Qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba qa at yab’il ti’ja, kukx pa’mil tib’a ajxi tkub’aj q’ij .

K’elel Tpa’n tib’a kyoj 10 q’ij

Qa miti’ toklen tuk’ila aju ma qo yolin ti’j, il ti’j tu’n tel tpa’n tib’a 10 q’ij.

Qa in nel tpa’n tib’a kyoj 10 q’ij, KB’EL B’AJ aju mankb’il mo b’ajsb’il q’ij tu’n tel tpa’n tib’a tojxi q’ij:
JAKU tz’ex b’eta tojxi q’ij:

Qa tojxi q’ij ma txi’ya toj il ex qa kukx in tzaj kyaq ti’ja (ex qa in b’aj q’anb’il tu’ne tu’n tel kyaq), yoma toj tjaya akux in nel tpa’n tib’a kyi’j txqantl ajxi tb’anixa ex ajxi mi’n ttzaj kyaq ti’ja kyoj 24 or ex ajxi mi’n tb’aj q’anb’il tu’ne tu’n tel kyaq.

Etz q’ama’n toj npruebaye qa at yab’il wi’je ex miti’ yek’b’il ti’j yab’il wi’je: jte’pe q’ij tu’n tel npa’n wib’e

K’elel tpa’n tib’a kyoj 5 q’ij

Tb’anel qa ma tz’el tpa’n tib’a kyoj 5 q’ij qa:

  • Jaku tz’ok tjtz’one jun maqsb’il ttzi’ya tojxix tumel aj ttena kyxol xjal

Qa miti’ tzaj yek’b’il ti’j yab’il ti’ja ex jaku tz’ok tjtz’ona maqsb’il ttzi’ya tojxix tumel aj ttena kyuk’a xjal, KB’EL B’AJ aju mankb’il mo b’ajsb’il q’ij tu’n tel tpa’n tib’a tojxi q’ij:
JAKU tz’ex b’eta tojxi q’ij:

Tz’ajb’enx jun maqsb’il ttzi’ya aj ttena kyuk’e xjal kyoj 5 q’ijtl (ajxi tkub’aj q’ij ) ex mi’n txi’ya jatumel mlay b’ant tu’n tajb’en maqsb’il tzi’b’aj. Ak ikx mi’n tz’ok laq’eya kyi’j xjal jaku che yab’te kyuw ajxi tkub’aj q’ij . Ke’yinka u’j Ti’jju tu’n tex b’eta | Tu’n CDC (o’kx toj yol ingles) tu’n tel ch’intl tnik’a ti’jju tu’n tex b’eta pasialil.

Jaku tz’onin tu’n mi’n tel sputjtl yab’il aju qa ma tz’etz prueba te antígeno ti’je aj tik’ 5 q’ij tejxi tel tpa’n tib’a toj tjaya. Qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba qa miti’ yab’il ti’ja, jaku tz’ex b’eta aj tkub’aj 5 q’ij, o’kx qa kukx in najb’en jun maqsb’il ttzi’ya aj ttena kytxlaj xjal kyoj juntl 5 q’ij (ajxi tkub’aj q’ij ). Qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba qa at yab’il ti’ja, kukx pa’mil tib’a ajxi tkub’aj q’ij .

K’elel Tpa’n tib’a kyoj 10 q’ij

Qa miti’ toklen tuk’ila aju ma qo yolin ti’j, il ti’j tu’n tel tpa’n tib’a 10 q’ij.

Qa in nel tpa’n tib’a kyoj 10 q’ij, KB’EL B’AJ aju mankb’il mo b’ajsb’il q’ij tu’n tel tpa’n tib’a tojxi q’ij:
JAKU tz’ex b’eta tojxi q’ij:

In tena tuk’il jun xjal at COVID-19 ti’j (qa jun xjal etz q’ama’n toj tprueba qa at yab’il ti’j): jte’pe q’ij tu’n tel npa’n wib’e

O ttena ttxlaj jun xjal etz q’ama’n toj tprueba qa at COVID-19, noq tu’nj miti’ jun yek’b’il ti’j yab’il ti’ja.

Ke’yinka aju in tq’ama’n Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Matij Ja tu’n Twe’ ex tu’n Mi’n ttzaj Yab’il toj u’j q’ol tqanil) (O’kx to yol inglés) tu’n tel tnik’a ti’j qa otoq tz’ok b’aj vacuna ti’j COVID-19 ti’je. Qa na’mx tz’ok b’aj vacuna ti’j COVID-19 ti’je, il ti’j tu’n tkyaj tena toj tjaya ex tu’n tokx tjupun tib’a.

K’okex Tjupun tib’a kyoj 5 q’ij

Tb’anel qa ma tz’ok tjupun tib’a kyoj 5 q’ij qa:

  • Na’mx tz’ok b’aj vacuna ti’j COVID-19 ti’je, EX
  • Jaku tz’ok tjtz’one jun maqsb’il ttzi’ya tojxix tumel aj ttena kyxol xjal

Il ti’j tu’n tkyaj tena toj tjaya ex tu’n tokx tjupun tib’a ajxi tkub’aj 5 q’ij (maske etz q’ama’n toj prueba qa miti’ yab’il ti’ja tojx amb’il aju). KB’EL B’AJ aju mankb’il mo b’ajsb’il q’ij tu’n Tokx Tjupun tib’a tojxi q’ij:
JAKU tz’ex b’eta toj ja tojxi q’ij:

Tz’ajb’enx maqsb’il ttzi’ya tojxix tumel (O’kx to yol inglés) aj ttena kytxlaj xjal, mi’n txi’ya jatumel mlay b’ant tu’n tajb’en maqsb’il tzib’aj ex mi’n tz’ok laq’eya kyi’j qeju jaku che yab’te kyuw kyoj 5 q’ij mo mas (ajxi tkub’aj q’ij ). Ke’yinka u’j Ti’jju tu’n tex b’eta | Tu’n CDC (O’kx to yol inglés) tu’n tel ch’intl tnik’a ti’jju tu’n tex b’eta pasialil.

Ax ikx il ti’j tu’n tb’ant jun prueba tu’ne maske miti’ yek’b’il ti’j yab’il ti’ja. B’inchama prueba aj tik’ 5 q’ij texji ttena ttxlaj xjal at COVID-19 ti’j (tojxi q’ij mo yajxi). Qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba qa at yab’il ti’ja, il ti’j tu’n tkyaj tena ja ex tu’n tel tpa’n tib’a kyi’j txqantl, (tu’n tel ch’intl tnik’a ti’j, najsama ke’yinka u’j Ti’ tu’n tb’ant qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba qa at COVID-19 ti’ja (PDF) (O’kx to yol inglés)).

K’okex Tjupun tib’a kyoj 10 q’ij

Tb’anel qa ma tz’okx tjupun tib’a kyoj 10 q’ij o’kx qa:

  • Na’mx tz’ok b’aj vacuna ti’j COVID-19 ti’je, EX
  • Mlay b’ant tu’n tok tjtz’on maqsb’il ttzi’ya aj ttena kytxlaj xjal

Il ti’j tu’n tkyaj tena toj ja ex tu’n tokx tjupun tib’a kyoj 10 q’ij (maske etz q’ama’n toj prueba qa miti’ yab’il ti’ja). KB’EL B’AJ aju mankb’il mo b’ajsb’il q’ij tu’n Tokx Tjupun tib’a tojxi q’ij:
JAKU tz’ex b’eta toj ja tojxi q’ij:

Tojxi q’ij lu, jaku txi tzyet tu’n tanq’ina ik tze’n ojtxe, naqtzen tu’nj il ti’j tu’n kukx tok t-xq’uqin tib’a ik tze’n tu’n tok b’aj vacuna ti’ja (o’kx toj yol inglés), tu’n tajb’en maqsb’il ttzi’ya tojxix tumel, tu’n mi’n ttena jatumel miti’xix in b’et kyq’iq’ ex kukx tx’ajoma tq’ab’a; ojtzqi’nka ch’intl tqanil ti’jju Tze’n tu’n tok T-xq’uqin Tib’a ex tu’n T-xq’uqina kyi’j Txqantl | CDC (o’kx toj yol inglés).

Mi’n Tz’okx Tjupun tib’a

Qa o tz’ok b’aj vacuna (O’kx to yol inglés) ti’j COVID-19 ti’je, ex qa miti’ yek’b’il ti’j yab’il ti’ja, nya il ti’j tu’n tkyaj tena ja. Noqtzen tu’nj il ti’j tu’n kukx tajb’en jun maqsb’il ttzi’ya tojxix tumel aj ttena kytxlaj xjal tojxi q’ij ex tu’n tb’ant prueba ti’je, maske miti’ yek’b’il ti’j yab’il ti’ja. B’inchama prueba aj tik’ 5 q’ij tejxi ttena ttxlaj xjal at COVID-19 ti’j (tojxi q’ij mo yajxi).

Qa kyoj 90 q’ij o che ik’ tzaj COVID-19 ti’ja (ex etz q’ama’n toj prueba ti’j virus (O’kx to yol inglés) qa at yab’il ti’ja), nya il ti’j tu’n tkyaj tena toj ja, o’kx qa at yek’b’il ti’j yab’il ti’ja. Noqtzen tu’nj il ti’j tu’n kukx tajb’en jun maqsb’il ttzi’ya tojxix tumel aj ttena kytxlaj xjal tojxi q’ij ex tu’n tb’ant jun prueba te antígeno (nya jun prueba PCR) ajxi tik’ 5 q’ij tejxi ttena ttxlaj jun xjal at COVID-19 ti’j (tojxi q’ij mo yajxi).

Qa tena ttxlaj jun xjal at COVID-19 ti’j ex at yek’b’il ti’j yab’il ti’ja, ke’yinka u’j Ti’ tu’n tb’ant qa b’alo o tena tuk’il jun xjal at COVID-19 ti’j (PDF) (O’kx to yol inglés).