Qe Kawb’il ti’j K’ub’el Tqanil WA Notify

Qe kawb'il k'ub'el tqanil lu at toklen tuk'il WA Notify (Q'ol tqanil WA), aju aplicación in najb'en tu'n Tnam Washington tu'n tetz q'ama'n tqanil kyi'j qeju o che ten tuk'il jun yab'. O kub' b'incha'n WA Notify tu'n onb'il in tzaj tq'o'n Department of Health (DOH, K'loj xjal ke'yil Chwinqlal) toj Tnam Washington.

¿Alkyeqe tqanil in che'x qqanina ex in che ajb'en qu'ne?

Jaku jatz ti’n WA Notify qe tqanil ti’j jlu:

 • Tu'n tku'tz q'i'n ex qa tu'n tjaqet WA Notify.
 • Tu'n ttzaj k'amet jun tqanil ti'jju qa o ten jun xjal tuk'il jun yab'.
 • Tu'n t-xi samet jun tajlal ex qa jun enlace tu'n tok ke'yit tqanil.
 • Tu’n tjax q’et qe tajlal tu’nx tib’ in che etz kye qeju at yab’il kyi’j ex kyaj tu’n t-xi kyq’ama’n kye txqantl.
 • Tu’n tkanet alkyexku nya b’a’n tzaj ti’j aplicación (tqanil ti’j nya b’a’n ik tze’nju jni’ ma tz’aq’unan aplicación)

In najb’en tqanil kyi’j yab’ tu’n DOH, tu’n tel tnik’ ti’j tze’n in naq’unan WA Notify. Aqeju tqanil lu jaku txi q’o’n te DOH, kye qe ja te ke’yil chwinqlal mo kye qeju at toklen kyib’aj ajq’anel. Ax ikx jaku txi q’o’n kye qeju chmol tqanil ex qa kye qeju at kynab’il in kub’ kyxnaq’tza’n tqanil. Miti’ tb’iya tku’x kyoj tqanil lu nix jatumel in nanq’inaye, ax ikx mlay tz’ajb’en tqanil lu tu’n tel qnik’ kyi’j xjal at WA Notify toj kyyolb’il.

O kub’ b’incha’n WA Notify tu’n kyok t-xq’uqin qe tqanil kyi’j xjal ikxix taj Google ex Apple tu’n tb’ant . In che etz qeju tqanil lu tu’n WA Notify ex mlay tz’el qnik’ ti’j tb’i xjal in najb’en jlu tu’n:

Qe tajlal mo Código tu'nx tib' in che etz

 • Aqeju tajlal tu'nx tib' in che etz lu, tu'n Bluetooth in xi sama'n kye qe xjal nqa ate' at WA Notify toj kyyolb'il.
 • Qe tajlal tu'nx tib' in che etz in che b'ant tu'n tyolb'ila nya tu'n WA Notify.
 • Aqeju tajlal tu'nx tib' in che etz in che ajb'en tu'n tel tnik' WA Notify ex tyolb'ila qa b'alo o tena tuk'il jun xjal at COVID-19 ti'j.
 • Aqeju tajlal tu'nx tib' in che etz o'kx in che'x k'u'n kyoj 14 q'ij.

Qe Tajlal ex qe Enlace tu’n tok ke’yit tqanil

 • Tu’n tel kynik’ xjal at WA Notify toj kyyolb’il qa o che ten ttxlaj juntl xjal at COVID-19 ti’j, in tzaj tsama’n DOH jun tqanil tz’ib’inmaj mo jun tqanil tu’n tok ke’yit ex qa jun tb’eyil tqanil kye kykyaqil xjal otoq xi kyq’o’n tajlal kyyolb’il te DOH tu’ntzun ttzaj q’o’n tqanil ti’j prueba ti’j COVID-19.
  • Aj tku'x tyaq'ona toj tqanil ex qa toj enlace tu'n tok ke'yit tqanil b'i'x in xi sama'n qe tqanil miti' kyb'i xjal toj, kye qeju at WA Notify toj kyyolb'il tu'n tok kyb'i'n qa b'alo o che ten tuk'il jun yab'.
  • In xi tsama’n DOH tqanil kye kykyaqil xjal o tz’etz toj kyprueba qa at COVID-19 kyi’j tu’nju miti’ ojtzqi’n qu’n alkyeqe at WA Notify toj kyyolb’il. Qa miti’ WA Notify toj tyolb’ila, jaku ku’tz ti’na toj tyolb’ila ex qa tk’iye, mi’n tz’ok tq’o’n twi’ya ti’j tqanil.
  • Aya jaku jaw jyo'nte qa kb'elex tyaq'ona tqanil mo k'okel tyaq'ona toj enlace tu'n t-xi sama'n tqanil kye qe xjal at WA Notify toj kyyolb'il.
 • Qa o tz’etz q’ama’n toj prueba qa at COVID-19 ti’je, jakulo tzaj q’ajte ti’ja jun ajq’anel at toklen ex jakulo tzaj tqanin teya qa at WA Notify toj tyolb’ila. Qa ma tzaj tk’amo’na jun tqanil toj tyolb’ila ex qa na’mx, tzul q’o’n teya jun tajlal tu’n tok ke’yit ex qa jun tb’eyil tu’n tokxa toj WA Notify.

Qe Tqanil K’u’nqe ti’j tze’n in che ajb’en

 • Ik tze'n in b'aj tuk'il alkyexku juntl aplicación mo temb'il te internet, in xi tk'u'n WA Notify qe tqanil tu'nx tib' in che etz. Kyxol qe tqanil lu ate' junjun in che etz ti'j tyolb'ila. In che ajb'en qe tqanil lu qu'ne tu'n t-xi qb'incha'ne kyi'j nya b'a'n in che tzaj ti'j WA Notify.
 • Kyoj qeju tqanil k'u'nqe lu, miti' qe tajlal tu'nx tib' in che etz nix qe enlace tu'n tok ke'yit tqanil, ex mlay tz'el qnik' kyi'j alkye tb'i xjal nix alkye yolb'il in najb'en tu'n.
 • Aqeju tqanil lu tu'nx tib' in che jatz naj aj tik' 14 q'ij.

Qe Tqanil tu’n kykub’ Xnaq’tzet

 • Qa ma jaw t-sk'o'na mastl tqanil, che xel sama'n ch'in tqanil te DOH tu'n tonin ti'j aplicación.
 • Kyxol qe jlu ate' junjun tqanil ti'j tze'n in che ajb'en aplicación. Miti' jun tqanil aju jaku tz'ajb'en tu'n tel qnik'a ti'je.
 • Aya jaku jaw jyo'nte tu'n mi'n t-xi samet tqanil lu qa ma ku'x tyaq'ona tu'n tel q'i'n mastl tqanil toj aplicación.
 • Tu’njo ik o kub’ b’incha’n, miti’ in xi tk’u’n WA Notify tqanil ti’j jatumel in najliya ex miti’ in xi tsama’n tqanil, nix tajlal tu’nx tib’ in che etz kye txqantl tu’n tel kynik’ ti’ja nix ti’j alkye yolb’il in najb’en tu’ne.

Qe Tqanil ti’jju qa ma Tzaj jun Nya B’a’n

 • Ik tze’n alkyexku juntl aplicación ex qa tumel toj paqanil mo internet, ate’ qe tqanil tu’nx tib’ in che etz tu’n WA Notify aj in naq’unan.
 • O kub’ tb’incha’n Google aju aplicación Android WA Notify ex junjuntl tumel at ku’x kyoj yolb’il in najb’en Apple/Google kyu’n, tu’ntzun tpon sama’n tqanil kye qeju o che ten ttxlaj jun yab’.
 • In che ajb’en tqanil lu tu’n Google tu’ntzun tel tnik’ ti’j nya b’a’n in tzaj ti’j aplicación WA Notify ex junjunt tumel tu’n tpon sama’n tqanil kye xjal o che ten ttxalj jun yab’ in che ajb’en Apple/Google kyu’n.
 • Miti’ tb’i xjal nix tqanil ti’j jatumel in najan xjal kyoj tqanil lu, ax ikx mlay b’ant tu’n tel qnik’ ti’j alkye at WA Notify toj tyolb’il.

¿Ti’ in B’aj aj t-xi Qanit jun Tajlal tu’n tok Ke’yit Tqanil?

Qe xjal at WA Notify toj kyyolb’il ex in tq’ama’n kyprueba b’ant kyu’nx toj kyja qa at COVID-19 kyi’j, jaku txi kyqanin jun tajlal tu’n tok ke’yit, aju in netz tu’n WA Notify tu’n t-xi q’ama’n kye xjal at WA Notify toj kyyolb’il, qa b’alo o che ten tuk’il jun yab’ maske mlay tz’ok ojtzqin tb’i yab’ kyu’n. Tu’ntzun ttzaj kyk’amo’n jun tajlal tu’n tok ke’yin tqanil, kyu’n qeju at WA Notify toj kyyolb’il, il ti’j tu’n tku’x kytz’ib’en toj alkye q’ij etz prueba kyi’j ex alkye tajlal kyyolb’il. Aju yolb’il jatumel txi qanit tajlal tu’n tok ke’yit il ti’j tu’n tajb’en ax ikx tu’n tku’x tz’ib’et tajlal, mo tu’n tok yaq’et enlace tu’n t-xi q’amet kye qe txqantl xjal at WA Notify toj kyyolb’il qa b’alo o che ten tuk’il jun yab’.

Tu’n mi’n tetz kab’e tqanil ti’j axju xjal, in xi tk’u’n WA Notify toj ch’in amb’il aju tajlal yolb’il toj ewaj tu’n mi’n tel nik’b’aj ti’j, tu’ntzun t-xi qanit tajlal tu’n tok ke’yit tqanil kyoj 30 q’ij. Miti’ kyb’i xjal nix jatumel in che anq’in kyoj tqanil lu, ex mlay b’ant tu’n tel qnik’ kyi’j alkyeqe xjal at WA Notify toj kyyolb’il.

¿Jtoj Kxel Qsama’ne Tqanil Ti’ja?

Mlay txi qk’u’ne nix kxel qsama’ne tqanil ti’je kye txqantl, o’kx qa ma ku’x ttz’ib’ina tajlal tu’n tok ke’yit tqanil mo qa ma tz’ok tyaq’ona toj enlace tu’n tok ke’yit. Qa ma b’ant jlu tu’ne, aju WA Notify che xel sama’n qe tajlal tu’nx tib’ in che etz kye qe kyyolb’il xjal o che ten nqa ttxlaja. Mlay tz’el qnik’e ti’ja kyu’n qe tqanil lu nix tu’n tajlal tu’nx tib’ in che etz, o’kx qa ma tz’ajb’en tyolb’ila tu’n juntl xjal. Ka’yinka «¿Alkyeqe tqanil in che’x qqanina ex in che ajb’en qu’ne?» aju tkub’ aj t-xi tzyet t-xaq u’j lu tu’n tel tnik’a ti’jju tqanil in najb’en ex in xi k’u’n tu’n WA Notify.

¿Tze’n In Nok Qxq’uqina Tqanil Ti’ja?

In najb'en Google ex Tqanil kye qeju Jaku che yab'te te Apple tu'n WA Notify tu'n kyok t-xq'uqin tajlal tu'nx tib' in che etz, ex at mas tqanil ti'jju tu'n kykub' tewit tqanil ex tze'n tu'n t-xi samet. Aju WA Notify miti' in che'x tk'u'n nix in che kub' tb'incha'n qe tajlal tu'nx tib' in che etz, a jlu in b'ant tu'n tyolb'ila.

Aju Toklena Ti’j Tqanil

Mlay b'ant tu'n kyok mojb'et qe tajlal tu'n tok ke'yit tqanil nix qe tqanil etz tu'n yolb'il tuk'iye, mlay b'ant tu'n DOH tu'n tok tojtzqi'n qe tqanil ti'je lu. Tu'ntzunju, mlay b'ant tu'n DOH tu'n ttzaj tq'o'n nix tu'n tel ti'n qe tqanil ti'ja maske kxel tqanina. O'kx aya at toklena ti'j alkye tten in najb'en WA Notify tu'ne. Toj tyolb'ila jaku tz'el ti'ne qe tqanil ti'jju qa o ten jun xjal tu'ke jun yab' ex tu'n mi'n t-xi tk'amo'na tqanil lu juntl maj qa atzun tajb'ila. Akx ikx, jaku tz'el ti'ne WA Notify toj tyolb'ila toj alkyexku amb'il. Qa ma b'ant jlu tu'ne, b'i'x che b'ajel naj kykyaqil tqanil otaq t-xi k'u'n toj yolb'il.