Tqanil kye qeju o che Ten tuk'il jun Yab' toj tnam Washington - WA Notify

WA Notify (Tqanil WA) (ax ikx tok tb’i Washington Exposure Notifications) in nok te jun onb’il nya chjon twi’ jaku kutz q’i’n toj yolb’il tu’n ttzaj kyk’amo’n xjal jun tqanil qa o ten tuk’il jun xjal at COVID-19 ti’j. Miti’ in xi tk’u’n tqanil ti’j xjal nix in xi tsipin kyuk’e txqantl ex miti’ in nel tnik’ ti’j toj alkye b’e at.

¿Tze'n jaku kutz wi'ne WA Notify toj nyolb'ila?

Apple logo

Toj jun iPhone, yaq’onka Exposure Notifications jatumel in xi B’inchet ti’j:

 • Tz'okxa toj Configuración
 • Jyonkuxa t-xe' aju Tqanil kye qeju o che Ten tuk'il jun Yab'
 • Yaq'onkuxa toj «Tu'n Kyjaqet qe Tqanil kye qeju o che Ten tuk'il jun Yab'»
 • Jyonkuxa Estados Unidos
 • Jyonkuxa Washington
Android logo

Toj jun yolb'il Android:

 • Tz'okxa toj Google Play Store (O'kx toj yol inglés)
 • Q'inkutza aplicación WA Notify

Qa at Android ex qa iPhone, q’imela jun tilb’ilal tajlal QR mo q’inkutza WA Notify toj tyolb’ila qa in najb’en tu’ne.

WA Notify QR code

¿Tze'n in naq'unan?

Qa ma jaqet aju WA Notify toj tyolb’ila, in xi tsama’n ex in xi tk’amo’n tajlal tu’nx tib’ in che etz ex miti’ tb’i jun xjal tok, kyuk’e txqantl yolb’il q’i’n kyu’n xjal ate’toq ttxlaja ex ax ikx ate’ aplicación WA Notify jaqle toj kyyolb’il. In najb’en Bluetooth aju miti’ in nel ti’n tipumal tb’ateriyil tyolb’ila, ex miti’ tok tb’i xjal toj, tu’ntzun ttzaj tk’amo’n ex tu’n t-xi tsama’n qeju tajlal lu. Qa at juntl xjal at WA Notify toj tyolb’il ex o ten ttxlaja, ex yajxi etz q’ama’n toj tprueba qa at COVID-19 ti’j, jaku txi tsama’n tqanil miti’ tb’i tok ti’j tu’ntzun ttzaj tk’amo’na tqanil ti’jju qa jakulo yab’tiya. Tu’n jlu lwey jaku tzaj tk’amo’na onb’il tu’ntzun mi’n tel sputjtl COVID-19 kyxol xjal.

In jaw ti'n yolb'il tajlal tu'n tel tnik' jatumel jakulo tz'el tiqen jun xjal COVID-19 kyi'j qeju o che ten tuk'ilju xjal ex alqi'j mlay tz'el tiqen tu'nju miti' o ten nqayin ex nya il ti'j tu'n t-xi q'ama'n te. Tzul jun tqanil toj tyolb'ila tu'n WA Notify o'kx qa b'alo ok kyab'tela tu'nju o tena ttxlaj jun yab'. Tu'ntzun aju, tb'anel qa miti' jun tqanil ul toj tyolb'ila.

Ax ikx at WA Notify kyoj mas te 30 yol.

WA Notify Flow Chart in Mam - Click to Read as PDF

¿Tze'n xq'uqit tqanil wi'je?

In najb’en tu’n WA Notify, aju tumel o kub’ tb’inchan Google Apple tu’n tetz tyek’in Tqanil ti’jju qa o Ten jun xjal Ttxlaj jun Yab’, tu’ntzun mi’n tel kynik’ txqantl alkye aya. Kukx in naq’unan maske nya tok twitz pantalla ex miti’ in xi tk’u’n tqanil ti’ja nix jatumel ata. Nya il ti’j tu’n tok tojtzqin WA Notify alkye tb’iya nix jatumel in b’eta tu’ntzun taq’unan toj tumel. Ch’inaq in jaqet Bluetooth toj tyolb’ila, tu’ntzun aju miti’ in nel b’aj naj tb’ateriyil.

Nya in che ok chq’o’n xjal tu’n tajb’en jlu kyu’n. Jaku tz’ajb’en jlu kyu’n xjal toj alkyexku amb’il. Tu’n tel ch’intl tnik’a ti’j tze’n in nok xq’uqin tqanil kyi’j xjal, u’jinktza aju tqanil ti’jju tu’n t-xi k’u’t tqanil kyi’j xjal tu’n WA Notify.

¿Tze'n che ke'yin qe tqanil?

At kab'e wiq tqanil jaku tzaj tk'amo'na. Aqeju o tz'etz q'ama'n toj kyprueba qa at yab'il kyi'j, ktzajel kyk'amo'n jun tqanil tz'ib'inmaj ex qa jun tqanil noq in jatz yek'in tuk'il jun enlace tu'n tok ke'yit. Aqeju at WA Notify toj kyyolb'il ktzajel kyk'amo'n jun tqanil ti'jju qa b'alo o ten tuk'il jun yab'. Ojtzqinka ch'intl kyi'j tqanil lu ex q'onk twitza ti'j tze'n che ke'yin.

¿Tze’n in nonin WA Notify ?

O che etz xnaq’tzb’il in tzaj kyq’ama’n qa ate’ mas xjal in najb’en qeju tqanil lu, mas tb’anel k’elel. Aju o b’ant toj oxe tal tnam toj nintz tnam Washington, in tzaj tyek’un qa maske nya nim xjal k’ajb’eltaq WA Notify kyu’n, nya nim xjal che yab’teltaq ex che kyimeltaq. Jaku che klet nim xjal qa ma tz’ok vacuna qi’j ex qa in najb’en maqsb’il qtzi’. Akux in pon jun tb’anel amb’il tu’n tok qchmon qib’, aju WA Notify in nok te juntl tumel tu’n tok qxq’uqin qib’. A jlu juntl ti’ jaku b’ant tu’ne tu’n tok t-xq’uqin tib’a ex tu’n kyok t-xq’uqina txqantl.

Tze’n jaku tz’etz tqanil ti’jju qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba b’ant atx toj ja qa at COVID-19 ti’ja

Aqeju at WA Notify toj kyyolb’il ex in najb’en kyu’n jun tumel tu’n tel kynik’ qa yab’ ate’ (in nok tb’i te prueba in b’ant atx toj ja) ex qa ma tz’etz q’ama’n toj kyprueba lu qa at COVID-19 kyi’j, jaku txi kyqanin jun tajlal tu’n tok ke’yit tu’ntzun tetz tqanil kye txqantl xjal at WA Notify toj kyyolb’il ti’jju qa jakulo che yab’te tu’n COVID-19, miti’ kyb’i yab’ toj tqanil lu.

Apple logo

Toj jun iPhone:

 • Tz’okxa toj Settings (Jatumel in xi B’inchet ti’j) ex jaqonkuxa Exposure Notifications (Tqanil ti’jju qa o tena ttxlaj jun yab’).
 • Sk’onktza «Share a COVID-19 Diagnosis (Tu’n t-xi samet tqanil ti’jju qa ma tzaj COVID-19)».
 • Sk’onktza «Continue (Juntl)».
 • Qa ma tz’etz yek’un jun tumel tu’n tku’x ttz’ib’ina jun tajlal, sk’onktza aju «Didn’t get a code? Visit WA State Dept. of Health Website (¿Mixti’ tajlal ma tzul tk’amo’na? Tz’okxa toj temb’il te internet te K’loj xjal Ke’yil Chwinqlal WA.)» qa miti’ ma tz’etz yek’un jun tumel tu’n tku’x ttz’ib’ina jun tajlal, yaq’onkuya juntl.
 • Tz’ib’inkuxa tajlal tyolb’ila jatumel at WA Notify toj ex aju q’ij tej tetz q’ama’n toj prueba qa at COVID-19 ti’ja.
 • Sk’onktza «Continue (Juntl)».
Android logo

Toj jun yolb’il Android:

 • Jaqonkuxa WA Notify ex sk’onktza «Share your test result to help stop the spread of COVID-19 (Samanxa aju o tz’etz q’ama’n toj prueba tu’n mi’n tel sputjtl COVID-19)».
 • Sk’onktza «Continue (Juntl)» ex sk’onktza «I need a code (Waje jun tajlal tu’n tok ke’yit).»
 • Tz’ib’inkuxa tajlal tyolb’ila jatumel at WA Notify toj ex aju q’ij tej tetz q’ama’n toj prueba qa at COVID-19 ti’ja.
 • Sk’onktza «Send Code (Tu’n ttzaj sama’n tajlal)».

Te Android ex qa te iPhone, q’imila tilb’ilal ti’j tajlal QR mo qaninxa jun tajlal tu’n tok ke’yit toj tyolb’ila.

Image
For Android or iPhone, scan the QR code to notify others if you test positive for COVID-19 with a self-test

Tzul tk’amo’na jun tqanil in jatz yek’un toj tyolb’ila ex qa jun tqanil tz’ib’inmaj tuk’ilju tb’eyil tu’n tokxa ke’yil tajlal. O’kx yaq’onkuxa aju tqanil mo aju tb’eyil at toj tqanil tz’ib’inmaj tu’n tok lepe’ya ti’jju in tq’ama’n WA Notify tu’ntzun tetz yek’un tqanil kye txqantl xjal ti’jju qa jakulo che yab’te, miti’ tb’iya kyoj tqanil lu.

Qa mlay b'ant tu'n t-xi tqanina toj WA Notify jun tajlal tu'n tok ke'yit, q'ajtiya toj tajlal yolb'il ti'j COVID-19 aju 1-800-525-0127, yaq'onkuxa #, ex q'amanxa qa at WA Notify toj tyolb'ila. Ktzajel tq'o'n xjal aju tzul tzaq'wente teya jun enlace tu'n tpon sama'n jun tqanil kye qeju atWA Notify toj kyyolb'il tu'n tok kyb'i'n qa o che ten tuk'il jun yab'.

Tze’n jaku txi q’amet tqanil ti’jju qa at COVID-19 ti’ja ik tze’n o tz’etz q’ama’n toj prueba b’ant atx toj ja

Aqeju in najb’en jun tumel kyu’n tu’n tel kynik’ qa yab’ ate’ (in nok tb’i te prueba in b’ant atx toj ja) ex qa ma tz’etz q’ama’n toj kyprueba lu qa at COVID-19 kyi’j, jaku txi kyq’ama’n jlu te Department of Health (DOH, K’loj xjal K’eyil Chwinqlal), maske miti’ in najb’en WA Notify kyu’n. Tu’n telxix tnik’a ti’jju tze’n tu’n t-xi q’amet qa o tz’etz q’ama’n toj prueba qa at yab’il ti’ja, tz’okxa toj temb’il te DOH Qe Prueba ti’j COVID-19. (o’kx toj yol inglés)

Ax ikx ate’ prueba in che b’ant atx toj ja nya chjon twi’ toj Say Yes! COVID Test (¡Ok, waje! Chikuye ti’j prueba ti’j COVID). (O’kx toj yol inglés)

Jaku kanet ch’intl tqanil ti’jju onb’il lu toj DOH Ti’ tu’n tb’ant wu’ne qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba qa at COVID-19 wi’je.

Q’onk twi’ya ti’j jlu: Aju WA Notify jun tumel tu’n t-xi q’amet qa o ten jun xjal ttxlaj jun yab’. Nya jun tumel tu’n t-xi q’amet aju in netz q’ama’n toj prueba te DOH. Aju tu’n t-xi q’amet te DOH miti’ toklen tuk’il aplicacion WA Notify.

¿Tiqu’n nim toklen aju tu’n kyjyet alkyeqe o che ten ttxlaj jun yab’ ex aju WA Notify toj qyolb’il?

Atxix ojtxe ex kyoj nim ab’q’i in che jyon qeju ajq’anel at kyoklen alkyeqe jakulo che yab’te. In nonin WA Notify ti’j aq’untl lu maske miti’ kyb’i xjal toj. Jun techel: Qa ma tz’etz q’aman toj prueba qa at COVID-19 ti’ja, aqeju ajq’anel at kyoklen jaku che q’ajte ti’ja tu’n t-xi tq’ama’na kyb’i xjal o tena kytxlaj k’itzqeku. Naqtzen tu’nj mlay b’ant tu’n t-xi tq’ama’na alkye tb’i jun xjal kub’ qe’ ttxlaja toj bus, aju miti’ ojtzqin tu’na. Qa kykab’el at WA Notify toj kyyolb’ila, jaku tzaj tk’amo’n xjal ten ttxlaja toj bus jun tqanil ti’jju qa o ten ttxlaj jun yab’ tu’ntzun tok tilil tu’n, tu’n mi’n tel kyiqen tamiw ex qe toj tja COVID-19 ti’j, ex miti’ tb’iya toj tqanil lu. Ik tze’n qe vacuna ex maqsb’il qtzi’ in che onin junx tu’n mi’n tel sputjtl COVID-19, mas tb’anel qa ma che ajb’en kab’e tumel lu.

¿Ilpe ti’j tu’n kukx tajb’en WA Notify mo jaku ku’x njupune ja’lo?

In qo txokene kyi’j kykyaqil tu’n tten WA Notify jaqle toj kyyolb’il ex tu’n mi’n tku’x kyjupun. Akux in tzaj q’o’n amb’il qe tu’n kukx qb’et ex tu’n tb’ant qaq’un, in nok WA Notify te juntl tb’anel tumel tu’n tok qxq’uqin qib’.

¿Ilpe ti’j tu’n tajb’en WA Notify toj nyolb’ila maske o tz’ok b’aj vacuna wi’ja?

¡Il ti’j! Kukx qo okel we’ twitz COVID-19 toj tnam Washington toj nim amb’il. Kukx in qo xnaq’tzan ti’j virus, ik tze’n jni’ amb’il at tipumal vacuna ex qa jaku che kyim junxitl wiq virus COVID-19 tu’n mo mi’n. Ojtzqi’n qu’n qa jaku tzaj COVID-19 kyi’j xjal otoq tz’ok b’aj vacuna kyi’j ex jaku tz’el kyiqen txqantl yab’il kyi’j. Ax ikx, ojtzqin qu’n qa ate’ nim xjal na’mx tz’ok vacuna kyi’j. Tu’n tkyaqil jlu, in qo txokene kye kykyaqil xjal toj tnam Washington tu’n kyjaqo’n WA Notify toj kyyolb’il tu’ntzun kyonin tu’n mi’n tel sputjtl COVID-19.

¿Taja tu'n t-xi tq'ama'na kye txqantl ti'jju WA Notify?

Ke’yinka qe ti’chaq in che ajb’en tu’n WA Notify tu’n t-xi samet yek’b’il ti’j tqanil kyoj paqanil, u’j twitz ja, radio, television ex junjuntl. Ax ikx q’amanxa kye qe tamiwoya ex qe toj tjaya. Qa mas xjal in najb’en WA Notify kyu’n, mas tb’anel tu’n tok t-xq’uqin tib’a ex tu’n kyok t-xq’uqina txqantl.

Junjuntl xjel kukx in che tzaj qanin

¿Tze’n jaku kanet wu’ne toj WA Notify, aju q’ij tej ntene ttxlaj jun yab’?

Toj jun iPhone:

 1. Tz’okxa toj Settings (Jatumel in xi B’inchet ti’j)
 2. Sk’onktza Exposure Notifications (Tqanil ti’jju qa o Tena Ttxlaj jun Yab’) ex tz’ib’inku’xa toj jyob’il Exposure Notifications (Tqanil ti’jju qa o Tena Ttxlaj jun Yab’)
 3. Aju q’ij tej ttena ttxlaj jun yab’ kjatzel yek’un toj «You may have been exposed to COVID-19 (B’alo o tena ttxlaj jun xjal at COVID-19 ti’j)»

Toj jun Android:

 1. Jaqonkuxa aju WA Notify toj tyolb’ila
 2. Sk’onktza See Details (Tu’n tok ke’yit tqanil) aju at toj «Possible exposure reported (B’alo o tena ttxlaj jun yab’)»
 3. Aju q’ij tej ttena tuk’ilju yab’ kjatzel yek’un toj «Possible Exposure Date (Toj q’ij lu b’alo o tena ttxlaj jun yab’)»
Ma tzaj nk'amo'ne jun tqanil ex qa jun tqanil tz'ib'inmaj tu'n Washington State Department of Health (DOH). ¿Tiqu'n?

In tzaj tsama'n DOH (K'loj xjal Ke'yil Chwinqlal) jun tqanil tz'ibinmaj ex qa jun tqanil noq in jatz yek'in toj kyyolb'il qeju etz q'ama'n toj kyprueba qa at COVID-19 kyi'j, tu'n tajb'en WA Notify tu'n tpon sama'n tqanil kye qeju jaku che yab'te tu'nju o che ten tuk'il jun yab'. Ojtzqinka ch'intl kyi'j tqanil lu ex q'onk twitza ti'j tze'n che ke'yin.

Qa ma tzul jun tqanil tz’ib’inmaj ex qa jun tqanil in jatz yek’in toj tyolb’ila, yaq’onkuxa tqanil lu mo yaq’onkuxa toj tb’eyil at toj tqanil tz’ib’inmaj tu’n tok lepe’ya ti’jju tzul tq’ama’n WA Notify tu’ntzun tetz yek’in kyuk’il txqantl qa jakulo che yab’te, miti’ tb’iya toj tqanil lu.

Ma tzaj qanin weye tu'n t-xi nq'o'ne tqanil at toj WA Notify kye qeju at kyoklen kyib'aj ajq'anel. ¿Tiqu'n?

Taj DOH tu’n tel tnik’ ti’j qa at tajb’en WA Notify mo miti’ tu’ntzun t-xi qb’incha’ne ti’j. Qa b’an toj twitza tu’n tten tqanil ti’ja toj WA Notify, xq’uqinxix ta’. Miti’ in tzaj tqanin tqanil ti’je ex miti’ in xi tsama’n ex mlay b’ant tu’n tel qnik’a ti’je. Aqeju tqanil ti’ja o’kx ate’ tuk’il DOH ex toj tnam.

Qa kyaj aqeju at WA Notify toj kyyolb'il tu'n t-xi tsam'an tqanil, ¿alkyeqe tqanil in che'x k'u'n?

Qa b’an toj twitza tu’n t-xi tq’ama’na tqanil ti’ja, k’unxix tqanil lu ex xq’uqin ta’. Miti’ in xi qqanine tqanil ti’je ex miti’ in xi qsama’ne, tu’ntzunju mlay b’ant tu’n tel qnik’a ti’je. Jaku tz’ok ke’yin tqanil ti’ja tu’n DOH toj tnam:

 • Jte' xjal in xi kysama'n tqanil toj WA Notify. A jlu k'onil qi'je tu'n tel qnik'e ti'j qa tz'aqle qe tqanil.
 • Jte' tqanil o che tzaj kyk'amo'n aqeju o che ten tuk'il jun yab' ex at WA Notify toj kyyolb'il. A jlu k'onil qi'je tu'n tel qnik'e ti'jju jni' in b'et yab'il COVID-19.
 • Jte' xjal o che ten tuk'il jun yab' in ku'x kyyaq'o'n tqanil. A jlu k'onil qi'je tu'n tel qnik'e ti'jju qa in che b'ant qe ti'chaq kyu'n xjal tu'n kyok kyxq'uqin kyib'.
 • Jte' xjal o che ten tuk'il jun xjal at COVID-19 ti'j, noq tunj nyaxix niqayin ti'j ex qa noq toj ch'in amb'il, tu'ntzunju miti' xi sama'n jun tqanil kye ti'jju qa b'alo o che yab'te. A jlu k'onil qi'je tu'n t-xi qb'incha'ne ti'jju tajlal in jatz tu'n WA Notify tu'n kyaj tq'ama'n alkyeqe che yab'tel.
Qa ma jaqet WA Notify toj nyolb'ila iPhone, ¿ilpe ti'j tu'n tku'x nyaq'ona aju «Tu'n Tjatz tq'ama'n qa jaku txi Samet tqanil mo miti'»?

Jupun tu’ne. Maske ikju, qa in nex b’eta toj juntl tnam ti’jxi Washington toj nim amb’il, b’an tu’n tjaqo’na. Qa jaqle aju Availability Alerts (Tqanil ti’jju qa at mo miti’) jaku tzaj tk’amo’na jun tqanil ch’ixme axju ik tze’n WA Notify aj tex b’eta toj juntl tnam. Qa at jun iPhone teya, jaku ku’x q’one junjuntl tb’i tnam, maske o’kx toj jun tnam jaku tena. Nya il ti’j tu’n tel ti’na tb’i jun tnam tu’n tkux tq’ona juntl. Qa at jun teya tyolb’il Android, jaku ku’tz ti’na junjun aplicación ik tze’n WA Notify kyoj nimku tnam, naq tu’nj o’kx jun aplicación jaku tz’ajb’en toj ax amb’il ik tze’n WA Notify.

¿Jaku b'ant tu'n tjaw njyo'ne tu'n tajb'en ex qa tu'n tel wi'ne WA Notify toj nyolb'ila?

Il ti’j. Noq kukx aju WA Notify ex nya chjon twi’. Jaku tz’exa toj alkyexku amb’il. Tu’n tb’ant ikxju tu’ne, jupunkuxa aplicacion toj iPhone ex qa q’imela toj jun yolb’il Android. Aj texa toj aplicacion lu, b’i’x in che’x naj qe tqanil ex qe tajlal tu’n tok ke’yit ex mlay b’ant tu’n kymeltz’aj juntl maj.

¿In che'xpe tjyo'n aplicación WA Notify alkyeqe ma che yab'te?

Miti’. Miti’ in jyon WA Notify tqanil kyi’j xjal o che ten ttxlaja, miti’ “in che jyon xjal o che ten tuk’il jun yab’.” Aju tu’n kyjyet xjal o che ten ttxlaj jun yab’ a t-xilen jlu qa o ten ttxlaj jun xjal o tz’etz q’ama’n toj tprueba qa at COVID-19 ti’j. Miti’ in xi tk’u’n nix in xi tsipen tb’i jun xjal, tu’ntzunju mix a’l jun xjal jaku tz’el tnik’ ti’j alquk’il o ten.

¿Ti' aju qa «o ten jun xjal tuk'il jun yab'»?

In yolin jlu ti’j qa o tena ttxlaj juntl xjal at WA Notify toj tyolb’il ex yajxi etz q’ama’n toj tprueba qa at COVID-19 ti’j. Tu’n tel qnik’ ti’j qa o tena ttxlaj jun yab’, in najb’en jun tumel tu’n WA Notify tu’n tel nik’b’aj ti’j qa jakulo tzaj COVID-19 ti’ja tu’nju o tena ttxlaj jun yab’ ex qa mlaylo tzaj yab’il ti’ja tu’nju nya nim amb’il o tena ttxlaj. Tzul tsama’n WA Notify jun tqanil toj tyolb’ila o’kx qa o tena nqayin ti’j jun xjal yab’ toj amb’il jatumel jaku tz’el tiqena COVID-19 ti’j, ik tze’nxix tq’ama’ DOH. Aju tumlal lu jaku ch’expaj kyu’n qeju ajq’anel at kyoklen.

¿Ti' jaku b'aj qa ma tq'ama'n WA Notify qa o chin tene tuk'il jun yab'?

Qa o tz'el tnik' WA Notify qa b'alo jaku yab'tiya tu'nju o tena tuk'il jun yab', ktzajel tk'amo'na jun tqanil toj tyolb'ila tu'n tok tke'yina jun temb'il toj internet jatumel in tzaj tq'ama'n ti' tu'n tb'ant tu'na. Ax ikx tze'n ex jatumel tu'n tb'ant jun prueba ti'je, ex ch'intl tqanil ti'jju tze'n tu'n tok t-xq'uqin tib'a ex kyi'j qeju taja kyi'j, ex junjuntl onb'il tu'n kytzaj tzaq'we'n qe t-xjela. Il ti'j tu'n tku'x tu'jina ex tu'n tok lepe'ya ti'j tqanil at toj temb'il te internet lu.

¿K'elelpe kynik' txqantl qa o tz'etz q'ama'n toj npruebaye qa at COVID-19 wi'je?

Mi’n. Miti’ in xi tsipen WA Notify tqanil ti’ja nix tb’iya kyuk’a txqantl xjal. Aj ttzaj tk’amo’n jun xjal jun tqanil ti’jju qa o ten ttxlaj jun yab’, o’kx k’elel tnik’ ti’j qa o ten nqayin ti’j jun xjal etz q’ama’n toj tprueba qa at COVID-19 ti’j. Mlay tz’ok kyojtzqi’n alkye xjal yab’ nix jatumel o ten tuk’il.

¿Kxelpe nchjone ti'j WA Notify?

Mi'n. Aju WA Notify nya chjo'n twi'.

¿Tze'n in nonin WA Notify ti'j tnam Washington?

Etz jun xnaq’tzb’il tu’n Txuylal Tja Xnaq’tzb’il toj tnam Washington (O’kx toj yol inglés) ex tq’ama’ qa mas tb’anel qa ma tz’ajb’en kyu’n nim xjal aqeju tqanil ti’jju qa o ten jun xjal ttxlaj jun yab’. Etz tyek’un xnaq’tzb’il qa e klet 40 ex qa 115 xjal tu’n WA Notify ex b’alo 5,500 xjal miti’ e yab’te tu’n COVID-19 kyoj qeju tnejel kyaje xjaw in xi tzyet tu’n tajb’en tumel lu. Ax ikx in tzaj tyek’un qa maske nya ela’ xjal in najb’en WA Notify kyu’n, jaku ku’tz q’i’n tajlal xjal yab’ ex kyimni tu’n COVID-19, tu’ntzunju in nok WA Notify te jun tb’anelxix tumel tu’n mi’n tel sputjtl COVID-19.

¿Kukxpela in naq'unan WA Notify qa ma chinx b'eta toj juntl tnam?

Kukx. Qa ma tz’ex b’eta toj junxitl tnam ex in naq’unan tyolb’ila tuk’il jun aplicación at toklen tuk’ilju Google/Apple (o’kx toj yol inglés), qa ikju, kukx k’aq’unal tyolb’ila tu’n tel nik’b’aj ti’j qa o tena ttxlaj jun yab’. Nya il ti’j tu’n t-xi tb’incha’na jun ti’ ti’j tyolb’ila. Qa ma txi’ya anq’il toj junxitl tnam ti’jxi tnam Washington, il ti’j tu’n t-xi tqanina alkyeqe tumel at toj tnam aju tu’n pon saman tqanil toj tyolb’ila ti’jju qa o tena ttxlaj jun yab’.

¿Jni' amb'il in xi q'i'n tu'n kyxi tsama'n WA Notify tqanil kye txqantl?

Aqeju jaku tz'el kyiqen COVID-19 ti'j jun xjal at WA Notify toj tyolb'il ktzajel kyk'amo'n tqanil kyoj 24 or tetzlen q'ama'n toj tprueba qa at COVID-19 ti'j ex qa ma kub' tb'incha'n aju in tq'ama'n WA Notify tu'n tpon sama'n tqanil kye qeju o che ten tuk'il jun yab'.

¿Jakupe che tzaj k'amet nim tqanil sama'nqe tu'n WA Notify?

Aqeju xjal o tz’etz q’ama’n toj kyprueba qa at yab’il kyi’j, tzul kyk’amo’n jun tqanil in jatz yek’un ex qa jun tqanil tz’ib’inmaj. Aqeju xjal o che ten kyuk’il yab’ toj junxitl amb’il, tzul kyk’amo’n jun tqanil te teyele te junjun maj.

¿Tze'n jaku txi nq'ama'ne te WA Notify qa ma tz'etz q'ama'n toj prueba qa at COVID wi'je?

Qa o tz’etz q’ama’n toj prueba qa at yab’il ti’ja ex tzaj q’ajte DOH teya ex qa aeju ajq’anel at kyoklen, tzul kyqanin teya qa at WA Notify toj tyolb’ila mo miti’. Qa ikju, tzul kysama’n jun tajlal tu’n tok ke’yit ex qa jun tqanil tu’ntzun tokx tq’o’na toj WA Notify. Aju tqanil lu miti’ toklen tuk’ilju tb’iya nix juntl tqanil ti’ja. Ax ikx in tzaj tsama’n DOH jun tqanil tz’ib’inmaj ex qa jun tqanil kye qe yolb’il in najb’en kyu’n qeju etz q’ama’n toj kyprueba qa at COVID-19 kyi’j.

Mlay b’ant tu’n tel tnik’ DOH ti’j alkyeqe ktzajel kyk’amo’n jun tqanil toj kyyolb’il tu’n WA Notify ti’jju qa o ten ttxlaj jun yab’. Aju tqanil lu miti’ q’i’n tb’iya toj nix juntl tqanil ti’ja. Qa mas xjal in ku’x kyq’o’n tqanil toj WA Notify, mas tb’anel k’elel aju in b’ant qu’n tu’n mi’n tel sputjtl COVID-19.

Qa o tz’etz q’ama’n toj prueba qa at yab’il ti’ja ex kukx taja tu’n tetz tq’ama’na toj WA Notify, maske miti’ k’eletz tyek’un tb’iya, ke’yinka tqanil lu «Tze’n jaku tz’etz tqanil ti’jju qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba b’ant atx toj ja qa at COVID-19 ti’ja» aju at jaw toj u’j lu, tu’ntzun tel tnik’a ti’j ti’ jaku b’ant tu’na tu’n tjyet ju tajlal tu’n tok ke’yit tu’n tpon samet tqanil kye txqantl xjal at WA Notify toj kyyolb’il ti’jju qa jakulo che yab’te.

Ajxi tkutz wi'ne WA Notify toj nyolb'ila ¿ti' juntl ti' tu'n tb'ant wu'ne?

Kb'antel juntl ti' tu'ne o'kx qa:

 1. O tz'etz q'ama'n toj prueba qa at COVID-19 ti'je, mo
 2. O tzaj tk'amo'ne jun tqanil ti'jju qa o tena ttxlaj jun yab'.

Qa o tz’etz q’ama’n toj prueba qa ma yab’ta, ex qa jun kyxol qeju ate’ toj DOH mo juntl ajq’anel at toklen, tzul kyqanin teya qa at WA Notify toj tyolb’ila mo miti’. Qa ikju, tzul kysama’n jun tajlal tu’n tok ke’yit ex qa jun tqanil tu’ntzun tokx tq’o’na toj WA Notify. Aju tb’eyil ex aju tqanil lu miti’ tb’iya toj. Mlay b’ant tu’n DOH tu’n tel tnik’ ti’j alquk’il pon tqanil ti’jju qa o ten ttxlaj jun yab’. Aju tqanil lu miti’ q’i’n tb’iya toj nix juntl tqanil ti’ja. Qa mas xjal in ku’x kyq’o’n tqanil toj WA Notify, mas tb’anel k’elel aju in b’ant qu’n tu’n mi’n tel sputjtl COVID-19.

Qa o tz’etz q’ama’n toj prueba qa ma yab’ta ex taja jun tajlal tu’n tok ke’yit, uji’nktza aju “Tze’n jaku tz’etz tqanil ti’jju qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba b’ant atx toj ja qa at COVID-19 ti’ja” at toj u’j lu tu’ntzun t-xi tqanina jun tajlal tu’n tok ke’yit tu’ntzun pon sama’n tqanil kye xjal at WA Notify toj yolb’il qa olo che ten ttxlaj jun yab’.

¿Kb'ajel naj internet otaq ku'x wu'ne ex tb'ateriyil nyolb'ila tu'n WA Notify?

Mi'n. Noq ch'in internet ex carga in xi tnajsa'n tu'nju in najb'en Bluetooth aju Miti'xix in b'aj tnajsa'n Tb'ateriyil.

Qa ikju, ¿tiqu’n q’ancha’l toj in yolb’ile qa ma naj tbateriyil nyolb’ila tu’n WA Notify?

Nya ik ttenju. Aju tze’n in naq’unan tb’ateriyil yolb’il in tzaj tyek’un jni’ tb’ateriyil ma b’aj teyele t junjun q’ij kyu’n aplicacion ik tze’n te WA Notify. Ch’ixme kykyaqil aplicacion ex ti’chaq at toj yolb’il, miti’ in che aq’unan toj qonik’en. Ax ikx aju WA Notify, naq tu’nj in jyon tajlal tu’nx tib’ in che etz aj tik’ junjun or tu’ntzun jaku tz’etz tqanil ti’jju qa o tena ttxlaj jun yab’. Tu’ntzunju, qa miti’ in che aq’unan txqantl aplicacion akux in jtana, k’eletz tyek’un tyolb’ila qa nim bateriyil ma naj tu’n WA Notify. Nya a t-xilen jlu in najb’en nim bateriyil tu’n WA Notify, o’kx qa mas in naq’unan toj qonik’en kywitz txqantl aplicación.

¿Ilpe ti'j tu'n kukx tajb'en Bluetooth tu'n WA Notify tu'n taq'unan?

Il ti'j. In najb'en Bluetooh aju Miti'xix in b'aj tnajsa'n Tb'ateriyil tu'n WA Notify, tu'ntzunju il ti'j tu'n kyaj ten jaqle tu'n taq'unan.

Ilpe ti'j tu'n tkyaj jaqet WA Notify twitz nyolb'ila tu'n taq'unan?

Nya. Kukx in naq'unan WA Notify maske nya q'ancha'l.

¿Jaku kutz wi'ne WA Notify toj nyolb'ila maske ttx'aqe?

Jaku tzajb'en WA Notify toj iPhone qa in naq'unan tuk'e:

 • iOS 13.7 ex qa mas k'itzqe (te iPhone 6s, 6s Plus, SE mo juntl mas k'itzqe tetzlen)
 • iOS 12.5 (te iPhone 6, 6 plus, 5s)

Toj jun yolb'il Android jaku tz'aqunan WA Notify qa in najb'en Bluetooht aju Miti'xix in naj Tb'ateriyil tu'n, ex toksa'n tajlal Android te 6 (API 23) mo juntl mas k'itzqe tetzlen.

¿O'kx qeju o che japun twi' 18 ab'q'i jaku tz'ajb'en WA Notify toj kyyolb'il?

Nya. Miti' ojtzq'in tu'n WA Notify jte' ab'q'i q'i'n tu'ne.

¿Kukpela in naq'unan aplicación lu qa ma txi nq'o'ne nyolb'ila te tmajen juntl?

Mlay b'ant tu'n tel tnik' WA Notify ti'jju alkye xjal in najb'en yolb'il tu'n aj tten tuk'il jun yab'. Qa ma tzaj tq'o'n tyolb'ila te tmajen, kykyaqil in najb'en aju yolb'il lu kyu'n il ti'j tu'n kyok lepe' ti'jju tqanil ktzajel kyk'amo'n aj ttzaj tyek'un WA Notify qa b'alo o che tene tuk'il jun xjal at COVID-19 ti'j.

Ma tzul jun tqanil mo jun tqanil tz’ib’inmaj toj nyolb’ila, naq tu’nj aju prueba in yolin ti’j, miti’ b’ant wu’ne qalaj b’ant tu’n jun toj njaye. ¿Ti’ il ti’j tu’n tb’ant wu’ne?

Aju xjal at WA Notify toj tyolb’il il ti’j tu’n tok lepe’ ti’jju tu’n tb’ant tu’n tpon samet jun tqanil kye qeju o che ttxlaj jun yab’, tu’ntzunju qa ma tzul jun tqanil nya te teya, mi’n tz’ok tq’o’n twi’ya ti’j.

Qa jun toj tjaya at WA Notify toj tyolb’il, o tz’etz q’ama’n toj tprueba qa at yab’il ti’j ex taj tu’n tkux tq’o’n tqanil toj WA Notify, b’an tu’n tok lepe’ ti’jju in tzaj tq’ama’nju «Tze’n jaku tz’etz tqanil ti’jju qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba b’ant atx toj ja qa at COVID-19 ti’ja» ax toj u’j lu.

¿Jakupe tz'aqunan WA Notify kyoj iPad ex kyoj reloj a'yeju ch'ixme ik tze'n jun yolb'il?

Miti’. Aju tumel tu’n tpon samet Tqanil ti’jju qa o Ten jun xjal Ttxlaj jun Yab’, at tajb’en kyoj qe yolb’il in che yukche tuk’il qq’ab’, nya kyoj iPads ex qe tablet.

¿Ti' in b'ant tu'n tnam Washington tu'n tonin kyi'j qeju miti' jun kyyolb'il aju in yukche tuk'il twi' kyq'ab'?

Nya o'kx WA Notify in nonin ti'jju tu'n twe' COVID-19. Aju tu'n tjyet qeju jakulo che yab'te ex junjuntl ti' in b'ant tu'n tnam Washington in che onin kyi'j kykyaqil, nya o'kx kyi'j qeju at kyyolb'il. Aju mas tb'anel tu'n mi'n tel sputjtl COVID-19, aju tu'n tok vacuna qi'j, ax ikx qa in najb'en jun maqsb'il qtzi', ex miti' in qo ten nqayin kyi'j xjal ex miti' in nok qchmo'n qib' kyoj matij chmab'il in nonin ti'jju tu'n twe' COVID-19.

At jun onb'il in tzaj tq'o'n ajkawil, Lifeline tb'i aju in xi tq'o'n pwaq toj kyyolb'il qeju mlay b'ant tu'n tku'x saldo kyu'n. Ate' junjun k'ayb'il in che aq'unan junx tuk'il tnam ax ikx in xi kyoyin junjun yolb'il a'yeju in che yukche tuk'il twi' q'ab'aj. Ojtzinka ch'intl ti'jju onb'il lu, alkyeqe jaku tzaj kyk'amo'n onb'il, tze'n tu'n t-xi kyqanin ex alkyeqe k'ayb'il in che onin (O'kx toj yol inglés).

O tz'etz WA Notify tu'n tnam Washington kyoj mas te 30 yol, qa ikju ¿tiqu'n o'kx toj yol inglés ex toj tyol mos at toj Google Play Store?

In naq’unan WA Notify toj ax yol in najb’en tu’n tyolb’il xjal. O’kx at jun wiq WA Notify, ex qe tqanil jatz yek’un (ik tze’n jun tqanil ti’jju qa o ten jun xjal ttxlaj jun yab’) kjatzel yek’un toj yol mas taja, at toj 30 yol.

¿Jni' amb'il kjel ten tqanil mo aju enlace tu'n tok ke'yit toj nyolb'ila tu'n tku'x nyaq'o'na?

Tejxi tzaj tk’amo’na tqanil mo tqanil tz’ib’inmaj o’kx at 24 or tu’n tok lepe’ya ti’jju in tzaj tq’ama’n WA Notify. Qa miti’ tkux tyaq’o’na tqanil ex qa tb’eyil tqanil tu’n tok ke’yit toj amb’il lu, jaku txi tqanina jun tajlal tu’n tok ke’yit toj WA Notify aj tok lepe’ya ti’jju in tzaj tq’ama’n aju u’j lu toj «Tze’n jaku tz’etz tqanil ti’jju qa ma tz’etz q’ama’n toj prueba b’ant atx toj ja qa at COVID-19 ti’ja». Ax ikx jaku txi tqanina jun tajlal tu’n tok ke’yit qa ma tzaj q’ajte DOH teya mo jun ajq’anel at toklen tu’n ttzaj tqanin ti’j prueba ti’j COVID-19 xb’ant ti’je.

¿Tiqu'n taj tnam Washington ti'j jlu?

Ok tchmo'n tnam Washington jun k'loj xjal te nimku tnam tu'n tkub' kyxnaq'tza'nxix aju Apple/Google, aqeju xjal lu at kyojtzqib'il ti'j tze'n tu'n tok qxq'uqin qib' ex ti'jju in tq'ama'n ley kyi'j xjal. O baj t-ximen k’loj xjal lu tu'n tajb'en aplicación qu'n, tu'nju jaku tz'ok qe' qk'u'j ti'j, in nok t-xq'uqin tqanil kyi'j xjal ex tu'nju ax ikx in najb'en kyu'n junjuntl tnam.