Tqanil kye qeju o che Ten tuk'il jun Yab' toj tnam Washington - WA Notify

Aju WA Notify (Tqanil WA) (ax ikx tok tb'i teWashington Exposure Notifications (Tqanil kye qeju o che Ten tuk'il jun Yab' toj tnam Washington)) jun aplicación toj yolb'il in pon tsama'n tqanil kye qeju jakulo che yab'te tu'njo o che ten tuk'il jun yab' at COVID-19 ti'j, ex miti' kyb'i xjal in jatz tyek'un. Mlay tz'el kynik' txqantl ti'jju qa at aplicación toj tyolb'ila, miti' tb'iya tku'x toj nix tqanil ti'jju jatumel in b'eta.

¿Tze'n jaku kutz wi'ne WA Notify toj nyolb'ila?

Image
Apple logo

Toj jun iPhone, yaq'onkuxa toj Configuración tu'n kyjatz tyek'in qe Tqanil kye qeju o che Ten tuk'il jun Yab':

 • Tz'okxa toj Configuración
 • Jyonkuxa t-xe' aju Tqanil kye qeju o che Ten tuk'il jun Yab'
 • Yaq'onkuxa toj «Tu'n Kyjaqet qe Tqanil kye qeju o che Ten tuk'il jun Yab'»
 • Jyonkuxa Estados Unidos
 • Jyonkuxa Washington
Image
Android logo

Toj jun yolb'il Android:

 • Tz'okxa toj Google Play Store (O'kx toj yol inglés)
 • Q'inkutza aplicación WA Notify

Toj Android ex qa toj iPhone, q'imetza tilb'ilal QR:

WA Notify QR code

¿Tze'n in naq'unan?

Qa ma jaqet WA Notify toj tyolb'ila, in xi t-sama'n ex in tzaj tk'amo'n kyuk'a xjal at WA Notify toj kyyolb'il, qe tajlal tu'nx tib' in che etz ex miti' kyb'i xjal kyoj. In najb'en Bluetooth tu'n aplicación lu ex miti' in b'aj naj tb'ateriyil yolb'il tu'n, tu'ntzunju aj in che b'ant tu'n tyolb'ila qe tajlal tu'nx tib' in che etz miti' in xi t-sama'n jun tqanil ti'ja. Qa in najb'en WA Notify tu'n juntl xjal aju o ten tuk'ila kyoj kab'e seman o che ik' ex etz q'ama'n toj tprueba qa at COVID-19 ti'j, qa ikju, ktzajel tk'amo'na jun tqanil miti' kyb'i xjal toj tu'n tel tnik'a ti'j qa b'alo ma tz'el tiqene yab'il. In nonin jlu ti'ja tu'n t-xi'ya naj tuk'e ajq'anel ex in nonin jlu tu'n mi'n tel kyiqen junjuntl xjal COVID-19 kyi'j txqantl.

In jaw ti'n yolb'il tajlal tu'n tel tnik' jatumel jakulo tz'el tiqen jun xjal COVID-19 kyi'j qeju o che ten tuk'ilju xjal ex alqi'j mlay tz'el tiqen tu'nju miti' o ten nqayin ex nya il ti'j tu'n t-xi q'ama'n te. Tzul jun tqanil toj tyolb'ila tu'n WA Notify o'kx qa b'alo ok kyab'tela tu'nju o tena ttxlaj jun yab'. Tu'ntzun aju, tb'anel qa miti' jun tqanil ul toj tyolb'ila.

Kub' q'o'n WA Notify kyoj mas te 30 yol tu'n tajb'en kyu'n ch'ixme kykyaqil xjal in che najan toj tnam Washington.

Tze'n jaku b'ant tu'n t-xi qanit jun tajlal tu'n tok ke'yit qa ma b'ant jun prueba ti'j COVID-19 atz toj ja

Aqeju at WA Notify toj kyyolb'il ex o tz'etz jun prueba ti'j COVID-19 tu'n tb'ant kyu'n atx toj kyja ex tq'ama kyprueba qa ma che yab'te, jaku txi kyqanin te WA Notify jun tajlal tu'n tok ke'yit.

Tu'n tb'ant qanit jun tajlal tu'n tok ke'yit noq tze'nxku yolb'il

Android:

 • Jaqonkuxa WA Notify ex yaq'onkuxa toj «Tu'n tsamet kye txqantl tu'n mi'n kyyab'te tu'n COVID-19 aju tq'ama' toj prueba».
 • Jyonkuxa «Tu'n tokx» ex jyonkuxa «Waje jun tajlal tu'n tok ke'yit».
 • Tz'ib'inkuxa tajlal tyolb'ila jatumel at WA Notify toj ex tz'ib'inkuxa alkye q'ij etz q'ama'n toj prueba qa at COVID-19 ti'je.
 • Yaq'onkuxa «Tu'n ttzaj sama'n tajlal tu'n tok ke'yit».

iPhone:

 • Tz'okxa toj Configuración ex yaq'onkuxa toj Tqanil kye qeju o che Ten tuk'il jun Yab'
 • Jyonkuxa «Tu'n t-xi samet tqanil ti'j COVID-19».
 • Jyonkuxa «Tu'n tokx» ex jyonkuxa toj «¿Miti' ma tzul jun tajlal tu'n tok ke'yit? Tz'okxa toj temb'il te internet te WA State Dept. of Health (K'loj xjal Ke'yil Chwinqlal toj Tnam Washington).»
 • Tz'ib'inkuxa tajlal tyolb'ila jatumel at WA Notify toj ex tz'ib'inkuxa alkye q'ij etz q'ama'n toj prueba qa at COVID-19 ti'je.
 • Jyonkuxa «Tu'n tokx».

Ktzajel tk'amo'na jun tqanil noq in jatz yek'in ex jun tqanil tz'ib'inmaj tuk'il jun tajlal tu'n tok ke'yit. Atzun ja'lo yaq'onkuxa tqanil mo aju enlace at tku'x toj tqanil tz'ib'inmaj ex lepe'ka ti'jju tzul tq'ama'n WA Notify tu'n tpon sama'n jun tqanil kye qeju jaku che yab'te tu'nju o che ten ttxlaja, miti' tb'iya toj tqanil lu. Aj tb'aj tqanina tajlal tu'n tok ke'yit toj WA Notify, q'ajtiya toj tajlal yolb'il ti'j COVID-19 aju 1-800-525-0127, yaq'onkuxa #, tu'n tok tb'in DOH qa ma yab'tiya.

Qa mlay b'ant tu'n t-xi tqanina toj WA Notify jun tajlal tu'n tok ke'yit, q'ajtiya toj tajlal yolb'il ti'j COVID-19 aju 1-800-525-0127, yaq'onkuxa #, ex q'amanxa qa at WA Notify toj tyolb'ila. Ktzajel tq'o'n xjal aju tzul tzaq'wente teya jun enlace tu'n tpon sama'n jun tqanil kye qeju atWA Notify toj kyyolb'il tu'n tok kyb'i'n qa o che ten tuk'il jun yab'.

Tze'n jaku txi q'amet qa o tz'etz q'ama'n toj prueba b'ant tu'ne atx toj ja qa at COVID-19 ti'ja

Aj tel kynik' qeju o b'ant jun prueba kyu'n atz kyja ti'j qa ma che yab'te, il ti'j tu'n kyq'ajte ti'j tnam toj tajlal yolb'il ti'j COVID-19 aju 1-800-525-0127 ex tu'n tku'x kyyaq'o'n # (yaq'onkuxa 7 tu'n tok tb'ina toj tyol mos). Ku tokxa toj temb'il te internet Q'ajtiya qi'je tu'n tok tb'ina toj alkye or jaku tzaj q'ajtiya. Jaku qo yoline toj teya tyol.

 Najsama q'onk twi'ya ti'j: At tajb'en WA Notify tu'n t-xi samet tqanil kye qeju o che ten tuk'il jun yab'. Nya tu'n tku'x kytz'ib'in xjal aju o tz'etz q'ama'n toj kyprueba.

¿Tze'n xq'uqit tqanil wi'je?

Tu'n tok xq'uqit tqanil ti'ja, in naq'unan WA Notify ik tze'n in che ajb'en qe Tqanil tu'n Google Apple. Nya il ti'j tu'n tten aplicación twitz pantalla tu'n taq'unan, miti' in ku'x k'u'n tqanil nix in xi tyek'un jatumel at, nya il ti'j tu'n tok tojtzqin tb'i xjal nix jatumel at tja. Miti'xix in b'aj naj tb'ateriyil tyolb'ila tu'nju noq ch'in Bluetooth in najb'en tu'n. 

Miti' in che ok chq'o'n xjal tu'n tajb'en jlu kyu'n. Jaku che etz mo jaku che okx xjal toj aplicación toj alkyexku amb'il. Tu'n tok tojtzqi'na ch'intl ti'jju tze'n in xq'uqit qe tqanil ti'ja, ke'yinka Tze'n in xi k'ut qe tqanil tu'n WA Exposure Notifications.

¿Tze'n che ke'yin qe tqanil?

At kab'e wiq tqanil jaku tzaj tk'amo'na. Aqeju o tz'etz q'ama'n toj kyprueba qa at yab'il kyi'j, ktzajel kyk'amo'n jun tqanil tz'ib'inmaj ex qa jun tqanil noq in jatz yek'in tuk'il jun enlace tu'n tok ke'yit. Aqeju at WA Notify toj kyyolb'il ktzajel kyk'amo'n jun tqanil ti'jju qa b'alo o ten tuk'il jun yab'. Ojtzqinka ch'intl kyi'j tqanil lu ex q'onk twitza ti'j tze'n che ke'yin.

¿Tze'n k'onil jlu ti'ja?

Jun xnaq'tzb'il etz k'itzqe tu'n Universidad te Washington (O'kx toj yol inglés) in tzaj tq'ama'n qa mas tb'anel qa ma tz'ajb'en kyu'n nim xjal aqeju tqanil kye qeju o che ten tuk'il jun yab'. Ax ikx in tzaj tq'ama'n qa o che klet junlo 40 a 115 xjal ex junlo 5,500 xjal miti' o che yab'te tu'n COVID-19 kyoj qeju tnejel kyaje xjaw tzyetlen WA Notify. Jakuwtle ku'tz kyajlal xjal in che yab'te ex in che kyim tu'n COVID-19 noqwit in najb'en WA Notify kyu'n xjal maske nya nim, tu'nju aju WA Notify in noninxix tu'n mi'n tel sputjtl COVID-19.

¿Taja tu'n t-xi tq'ama'na kye txqantl ti'jju WA Notify?

Ke'yinka qe onb'il tu'nWA Notify (O'kx toj yol inglés) tu'n ttzaj tk'amo'ne tqanil kyoj red social, qe matij u'j, qe tqanil in che etz toj radio ex qa toj televisón ex mastl.

Eso tale na taro e tarogi

Ma tzaj nk'amo'ne jun tqanil ex qa jun tqanil tz'ib'inmaj tu'n Washington State Department of Health (DOH). ¿Tiqu'n?

In tzaj tsama'n DOH (K'loj xjal Ke'yil Chwinqlal) jun tqanil tz'ibinmaj ex qa jun tqanil noq in jatz yek'in toj kyyolb'il qeju etz q'ama'n toj kyprueba qa at COVID-19 kyi'j, tu'n tajb'en WA Notify tu'n tpon sama'n tqanil kye qeju jaku che yab'te tu'nju o che ten tuk'il jun yab'. Ojtzqinka ch'intl kyi'j tqanil lu ex q'onk twitza ti'j tze'n che ke'yin.

Qa o tzaj tk'amo'na kabe tqanil, o'kx yaq'onkuxa jun tqanil moaju enlace toj tqanil tz'ib'inmaj ex lepe'ka ti'jju in tq'ama'n WA Notify tu'n tpon sama'n jun tqanil kye qeju jaku che yab'te tu'nju o che ten ttxlaja, miti' tb'iya toj tqanil lu.

¿Il ti'j tu'n tajb'en WA Notify wu'ne maske o tz'ok vacuna wi'je?

Il ti'j. Maske o tz'ok b'aj vacuna ti'j COVID-19 ti'je, il ti'j tu'n kukx tok t-xq'uqin tib'a tu'n mi'n tyab'tiya tu'n tx'u'j yab'il. Tb'anel qe vacuna tu'n tok qxq'uqin qib', maske ikju kukxlo jaku yab'tiya mo jaku tz'el iqen yab'il ti'je kyu'n qeju na'mx tok vacuna kyi'j. 

Ma tzaj qanin weye tu'n t-xi nq'o'ne tqanil at toj WA Notify kye qeju at kyoklen kyib'aj ajq'anel. ¿Tiqu'n?

Aju Washington State Department of Health (DOH) taj tu'n tel tnik' ti'j tze'n in naq'unan WA Notify tu'n t-xi b'inchet ti'j. Aj t-xi tq'o'na tqanil at toj WA Notify, kukx che okel xq'uqit qe tqanil ti'ja. Miti' in xi k'u'n nix in xi sama'n tqanil ti'ja ex mlay b'ant tu'n tok ojtzqi'n tb'iya. O'kx ojtzqi'n jlu tu'n DOH toj tnam.

Qa kyaj aqeju at WA Notify toj kyyolb'il tu'n t-xi tsam'an tqanil, ¿alkyeqe tqanil in che'x k'u'n?

Aj t-xi tq'o'na tqanil, kukx che okel xq'uqit qe tqanil ti'ja. Miti' in xi k'u'n nix in xi sama'n tqanil ti'ja nix mlay b'ant tu'n tok ojtzqi'n tb'iya. O'kx aju K'loj xjal K'eyil Chwinqlal toj tnam Washington jaku kyok tke'yin qe tqanil lu:

 • Jte' xjal in xi kysama'n tqanil toj WA Notify. A jlu k'onil qi'je tu'n tel qnik'e ti'j qa tz'aqle qe tqanil.
 • Jte' tqanil o che tzaj kyk'amo'n aqeju o che ten tuk'il jun yab' ex at WA Notify toj kyyolb'il. A jlu k'onil qi'je tu'n tel qnik'e ti'jju jni' in b'et yab'il COVID-19.
 • Jte' xjal o che ten tuk'il jun yab' in ku'x kyyaq'o'n tqanil. A jlu k'onil qi'je tu'n tel qnik'e ti'jju qa in che b'ant qe ti'chaq kyu'n xjal tu'n kyok kyxq'uqin kyib'.

Jte' xjal o che ten tuk'il jun xjal at COVID-19 ti'j, noq tunj nyaxix niqayin ti'j ex qa noq toj ch'in amb'il, tu'ntzunju miti' xi sama'n jun tqanil kye ti'jju qa b'alo o che yab'te. A jlu k'onil qi'je tu'n t-xi qb'incha'ne ti'jju tajlal in jatz tu'n WA Notify tu'n kyaj tq'ama'n alkyeqe che yab'tel.

Qa ma jaqet WA Notify toj nyolb'ila iPhone, ¿ilpe ti'j tu'n tku'x nyaq'ona aju «Tu'n Tjatz tq'ama'n qa jaku txi Samet tqanil mo miti'»?

Tb'anel qa yuptz'an ta'. Jakulo jaqet tu'ne o'kx qa ma tz'ex b'eta ti'jxe tnam Washington toj nim amb'il. Qa ma jaqet aju Tu'n Tjatz tq'ama'n qa jaku txi Samet tqanil mo miti', ex atz ta'ye toj juntl tnam jatumel miti' WA Notify jakulo tzaj tk'amo'ne jun tqanil tu'n tpon sama'n tqanil kye qeju o che tuk'il jun yab'.   Aqeju at iPhone jaku tz'okx kytzi'b'in nimku tnam noq tu'nj o'kx kyaj ten jaqle toj junx tnam. Nya il ti'j tu'n tel ti'na jun tnam otaq kyaj tz'ibin tu'n tjaqet juntl. Aqeju at kyyolb'il Android jaku ku'tz kyi'n WA Notify kyoj nim tnam, noq tu'nj jaku tz'ajb'en o'kx jun aplicación ik tze'n WA Notify toj ax amb'il.

¿Jaku b'ant tu'n tjaw njyo'ne tu'n tajb'en ex qa tu'n tel wi'ne WA Notify toj nyolb'ila?

Il ti'j. Aju WA Notify noq kukx in kutz q'i'n tu'n alkye taj. Jaku tz'etza toj aplicación toj alkyexku amb'il qa taja. O'kx yupinkuxa aplicación mo q'imela toj tyolb'ila. Kykyaqil tajlal tu'n tok ke'yit ate'kux toj yolb'il b'i'x in che el naj ex mlay b'ant tu'n tjatz q'i'n juntl maj.

¿In che'xpe tjyo'n aplicación WA Notify alkyeqe ma che yab'te?

Miti'. Miti' in xi tjyo'n WA Notify tqanil kyi'j qeju xjal o che ten tuk'ila, miti' «in che'x tjyo'n alkyeqe ma che yab'te». Aju qa in che'x jyo'n alkyeqe ma che yab'te at t-xilen qa jaku tz'el tnik' ti'j alkye o tz'etz q'ama'n toj tprueba qa at COVID-19 ti'j. Aju aplicación miti' in xi tk'u'n nix in xi tjyo'n tqanil ti'j jun xjal, tu'ntzunju mi'x al jun xjal jaku tz'el tnik' alquk'il o ten.

¿Ti' aju qa «o ten jun xjal tuk'il jun yab'»?

Aju qa o ten jun xjal tuk'il jun yab' at t-xilen qa o ten nim amb'il ttxlaj jun xjal at WA Notify toj tyolb'il ex yajxi etz q'ama'n toj tprueba qa at COVID-19 ti'j. Tu'nju aju in tzaj kyq'ama'n qe kawb'il tu'nCDC (o'kx toj yol inglés) ti'jju tu'n qkyaj ten najchaq ti'j jun xjal tu'n mi'n tel qiqen COVID-19 ti'j. Tu'n tel tnik' WA Notify ti'jju qa o ten jun xjal ttxlaj jun yab', in jaw ti'n jun tajlal at toklen tuk'ilju in tq'ama'n Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Ja tu'n Twe' ex tu'n mi'n ttzaj Yab'il) ex aju in b'aj tz'aqsa'n kyu'n qeju at kyoklen toj tnam qa jun xjal o ten ttxlaj juntl ex jakulo tz'el tiqen yab'il ti'j, aju qa miti' kyaj ten 2 metro kyxol tuk'a kyoj 15 minut.

¿Ti' jaku b'aj qa ma tq'ama'n WA Notify qa o chin tene tuk'il jun yab'?

Qa o tz'el tnik' WA Notify qa b'alo jaku yab'tiya tu'nju o tena tuk'il jun yab', ktzajel tk'amo'na jun tqanil toj tyolb'ila tu'n tok tke'yina jun temb'il toj internet jatumel in tzaj tq'ama'n ti' tu'n tb'ant tu'na. Ax ikx tze'n ex jatumel tu'n tb'ant jun prueba ti'je, ex ch'intl tqanil ti'jju tze'n tu'n tok t-xq'uqin tib'a ex kyi'j qeju taja kyi'j, ex junjuntl onb'il tu'n kytzaj tzaq'we'n qe t-xjela. Il ti'j tu'n tku'x tu'jina ex tu'n tok lepe'ya ti'j tqanil at toj temb'il te internet lu.

¿K'elelpe kynik' txqantl qa o tz'etz q'ama'n toj npruebaye qa at COVID-19 wi'je?

Mi'n. Miti' in xi tsama'n WA Notify tb'iya nix tqanil ti'ja kye txqantl. Aj ttzaj tk'amo'n jun xjal tqanil ti'jju qa o ten tuk'il jun yab', o'kx k'elel tnik' ti'j qa olo ten ttxlaj jun xjal o tz'etz q'ama'n toj tprueba qa at COVID-19 ti'j kyoj qeju 14 q'ij o che ik'. Mlay tz'el kynik' ti'j alkyexix xjal nix jatumel o ten tuk'e.

¿Kxelpe nchjone ti'j WA Notify?

Mi'n. Aju WA Notify nya chjo'n twi'.

¿Tze'n in nonin WA Notify ti'j tnam Washington?

Jun xnaq'tzb'il etz k'itzqe tu'n Universidad te Washington (O'kx toj yol inglés) in tzaj tq'ama'n qa mas tb'anel qa ma tz'ajb'en kyu'n nim xjal aqeju tqanil kye qeju o che ten tuk'il jun yab'. Ax ikx in tzaj tq'ama'n qa o che klet junlo 40 a 115 xjal ex junlo 5,500 xjal miti' o che yab'te tu'n COVID-19 kyoj qeju tnejel kyaje xjaw tzyetlen WA Notify. Jakuwtle ku'tz kyajlal xjal in che yab'te ex in che kyim tu'n COVID-19 noqwit in najb'en WA Notify kyu'n xjal maske nya nim, tu'nju aju WA Notify in noninxix tu'n mi'n tel sputjtl COVID-19.

¿Kukxpela in naq'unan WA Notify qa ma chinx b'eta toj juntl tnam?

Il ti'j. Qa ma tz'ex b'eta toj jun tnam jatumel at aju in najb'en tu'n Apple/Google, kukx che xel sama'n ex che ktzajel k'amo'n tajlal tu'nx tib' in che etz tu'n tyolb'ila. Nya il ti'j tu'n t-xi tyukine jun ti' toj tyolb'ila. Qa knajale ti'jxi tnam Washington toj nim amb'il, jyoma alkyeqe onb'il in tzaj tq'o'n tnam aju tu'n kukx ttzaj tk'amo'ne tqanil.

¿Tiqu'n nim toklen aju tu'n t-xi jyo'n alkyeqe jaku che yab'te ex aju WA Notify?

Aju tu'n t-xi jyo'n alkyeqe jakulo che yab'te in nonin kyi'j qeju at kyoklen kyib'aj ajq'anel atxix ojtxe. Ax ikx WA Notify maske miti' in jatz tyek'un kyb'i xjal. Lu jun techel lu: Qa ma tz'etz q'ama'n toj prueba qa at COVID-19 ti'je, kxel kyqanin qeju at kyoklen kyib'aj ajq'anel teya tu'n t-xi tq'ama'na kye alquk'il o tena. Mlay b'ant tu'n t-xi tq'ama'na tb'i xjal o kub' qe' ttxlaja toj bus. Qa kykab'ile in najb'en WA Notify kyu'ne, jaku pon jun tqanil te xjal o kub' qe' ttxlaja toj bus tu'n tok t-xq'uqin tib' ex tu'n mi'n tel sputj COVID-19 kyxol tamiw ex qe toj tja ax ikx tu'n ttx'ajon tq'ab' ex tu'n tajb'en jun maqsb'il ttzi'. Teyele te junjun xjal in che onin tu'n twe' COVID-19, mas tb'anel qa ma qo aq'unan junx.

¿Jni' amb'il in xi q'i'n tu'n kyxi tsama'n WA Notify tqanil kye txqantl?

Aqeju jaku tz'el kyiqen COVID-19 ti'j jun xjal at WA Notify toj tyolb'il ktzajel kyk'amo'n tqanil kyoj 24 or tetzlen q'ama'n toj tprueba qa at COVID-19 ti'j ex qa ma kub' tb'incha'n aju in tq'ama'n WA Notify tu'n tpon sama'n tqanil kye qeju o che ten tuk'il jun yab'.

¿Jakupe che tzaj k'amet nim tqanil sama'nqe tu'n WA Notify?

Jaku tzaj kyk'amo'n jun tqanil noq in jatz yek'in ex qa jun tqanil tz'ib'inmaj. Aqeju o che ten nim maj tuk'il jun yab' ktzajel kyk'amo'n nim tqanil.

¿Tze'n jaku txi nq'ama'ne te WA Notify qa ma tz'etz q'ama'n toj prueba qa at COVID wi'je?

Qa ma tz'etz q'ama'n toj prueba qa ma yab'tiya ex qa ma q'ajte ti'ja jun xjal in naq'unan toj Washington State Department of Health (DOH, K'loj xjal Ke'yil Chwinqlal toj Tnam Washington) mo qa jun xjal at toklen kyib'aj ajq'anel jatumel najliya, kxel kyqanin teya qa at WA Notify toj tyolb'ila. Qa ikju, ktzajel kysama'n jun tqanil tu'n tok ke'yit ex qa jun tqanil noq in jatz yek'in tu'n tajb'en WA Notify tu'ne. Miti' tb'iya nix jatumel in nanq'ina tku'x kyoj tqanil lu. Mlay b'ant tu'n DOH tu'n tok tojtzqi'n alquk'il kpol tqanil ti'jju qa o ten tuk'il jun yab' tu'n aplicación. Miti' jun tqanil ti'ja at tku'x kyoj tqanil in che pon kyuk'e qeju o che ten ttxlaja. Qa mas xjal in najb'en WA Notify kyu'n tu'n t-xi kysama'n tqanil ti'j kyprueba, jakulo we' COVID-19.

Qa ma tz'etz q'ama'n toj prueba qa ma yab'tiya ex na'mx tokx tqanil tu'ne aju miti' tb'iye tku'x toj WA Notify, u'jinktza toj u'j lu aju «Tze'n jaku b'ant tu'n t-xi qanit jun tajlal tu'n tok ke'yit qa ma b'ant jun prueba ti'j COVID-19 atz toj ja», tu'n t-xi tqanina jun tajlal tu'n tok ke'yit tu'n tpon sama'n tqanil kye qeju at WA Notify toj kyyolb'il ex b'alo o che ten tuk'il jun yab'.

Aj tb'aj tqanina tajlal tu'n tok ke'yit toj WA Notify, q'ajtiya toj tajlal yolb'il ti'j COVID-19 aju 1-800-525-0127, yaq'onkuxa #, tu'n tok tb'in DOH qa ma yab'tiya.

Ajxi tkutz wi'ne WA Notify toj nyolb'ila ¿ti' juntl ti' tu'n tb'ant wu'ne?

Kb'antel juntl ti' tu'ne o'kx qa:

 1. O tz'etz q'ama'n toj prueba qa at COVID-19 ti'je, mo
 2. O tzaj tk'amo'ne jun tqanil ti'jju qa o tena ttxlaj jun yab'.

Qa ma tz'etz q'ama'n toj prueba qa ma yab'tiya, ex qa ma q'ajte ti'ja jun xjal in naq'unan toj Washington State Department of Health (DOH, K'loj xjal Ke'yil Chwinqlal toj Tnam Washington) mo qa jun xjal at toklen kyib'aj ajq'anel jatumel najliya, kxel kyqanin teya qa at WA Notifytoj tyolb'ila. Qa ikju, ktzajel kysama'n jun tqanil tu'n tok ke'yit ex qa jun tqanil noq in jatz yek'in tu'n tajb'en WA Notify tu'ne. Miti' tb'iya nix jatumel in nanq'ina tku'x kyoj tqanil lu. Mlay b'ant tu'n tok tojtzqi'n DOH alqe kxel tsam'an aplicación tqanil ti'jju qa o ten tuk'il jun yab'. Miti' jun tqanil ti'ja at tku'x kyoj tqanil in che pon kyuk'e qeju o che ten ttxlaja. Qa mas xjal in najb'en WA Notify kyu'n tu'n t-xi kysama'n tqanil ti'j kyprueba, jakulo we' COVID-19.

Qa ma tz'etz q'ama'n toj prueba qa ma yab'tiya ex taja jun tajlal tu'n tok ke'yit u'jinktza toj u'j lu aju «Tze'n jaku b'ant tu'n t-xi qanit jun tajlal tu'n tok ke'yit qa ma b'ant jun prueba ti'j COVID-19 atz toj ja», tu'n t-xi tqanina jun tajlal tu'n tok ke'yit tu'n tpon sama'n tqanil kye qeju at WA Notify toj kyyolb'il ex b'alo o che ten tuk'il jun yab'.

Aj tb'aj tqanina tajlal tu'n tok ke'yit toj WA Notify, q'ajtiya toj tajlal yolb'il ti'j COVID-19 aju 1-800-525-0127, yaq'onkuxa #, tu'n tok tb'in DOH qa ma yab'tiya.

Qa o tz'el tnik' WA Notify qa b'alo jaku yab'tiya tu'nju o tena tuk'il jun yab', ktzajel tk'amo'na jun tqanil toj tyolb'ila tu'n tok tke'yina jun temb'il toj internet jatumel in tzaj tq'ama'n ti' tu'n tb'ant tu'na. Ax ikx tze'n ex jatumel tu'n tb'ant jun prueba ti'je, ex ch'intl tqanil ti'jju tze'n tu'n tok t-xq'uqin tib'a ex kyi'j qeju taja kyi'j, ex junjuntl onb'il tu'n kytzaj tzaq'we'n qe t-xjela. Il ti'j tu'n tku'x tu'jina ex tu'n tok lepe'ya ti'j tqanil at toj temb'il te internet lu. Miti' tb'i xjal aju olo tz'el tiqene yab'il ti'j nix jatumel o tena tuk'il, tku'x toj tqanil lu. Mlay tz'el kynik' txqantl alkyexixa. 

¿Kb'ajel naj internet otaq ku'x wu'ne ex tb'ateriyil nyolb'ila tu'n WA Notify?

Mi'n. Noq ch'in internet ex carga in xi tnajsa'n tu'nju in najb'en Bluetooth aju Miti'xix in b'aj tnajsa'n Tb'ateriyil. 

¿Ilpe ti'j tu'n kukx tajb'en Bluetooth tu'n WA Notify tu'n taq'unan?

Il ti'j. In najb'en Bluetooh aju Miti'xix in b'aj tnajsa'n Tb'ateriyil tu'n WA Notify, tu'ntzunju il ti'j tu'n kyaj ten jaqle tu'n taq'unan.

Ilpe ti'j tu'n tkyaj jaqet WA Notify twitz nyolb'ila tu'n taq'unan?

Nya. Kukx in naq'unan WA Notify maske nya q'ancha'l.

¿Jaku kutz wi'ne WA Notify toj nyolb'ila maske ttx'aqe?

Jaku tzajb'en WA Notify toj iPhone qa in naq'unan tuk'e:

 • iOS 13.7 ex qa mas k'itzqe (te iPhone 6s, 6s Plus, SE mo juntl mas k'itzqe tetzlen)
 • iOS 12.5 (te iPhone 6, 6 plus, 5s)

Toj jun yolb'il Android jaku tz'aqunan WA Notify qa in najb'en Bluetooht aju Miti'xix in naj Tb'ateriyil tu'n, ex toksa'n tajlal Android te 6 (API 23) mo juntl mas k'itzqe tetzlen.

¿O'kx qeju o che japun twi' 18 ab'q'i jaku tz'ajb'en WA Notify toj kyyolb'il?

Nya. Miti' ojtzq'in tu'n WA Notify jte' ab'q'i q'i'n tu'ne.

¿Kukpela in naq'unan aplicación lu qa ma txi nq'o'ne nyolb'ila te tmajen juntl?

Mlay b'ant tu'n tel tnik' WA Notify ti'jju alkye xjal in najb'en yolb'il tu'n aj tten tuk'il jun yab'. Qa ma tzaj tq'o'n tyolb'ila te tmajen, kykyaqil in najb'en aju yolb'il lu kyu'n il ti'j tu'n kyok lepe' ti'jju tqanil ktzajel kyk'amo'n aj ttzaj tyek'un WA Notify qa b'alo o che tene tuk'il jun xjal at COVID-19 ti'j.

¿Jakupe tz'aqunan WA Notify kyoj iPad ex kyoj reloj a'yeju ch'ixme ik tze'n jun yolb'il?

Mlay. Aju tu'n t-xi samet tqanil kye qeju o che ten tuk'il un yab' jaku tz'ajb'en toj jun yolb'il aqeju in che yukche tuk'il twi' qq'ab', nya kyoj iPad nix qe tablet.

¿Ti' in b'ant tu'n tnam Washington tu'n tonin kyi'j qeju miti' jun kyyolb'il aju in yukche tuk'il twi' kyq'ab'?

Nya o'kx WA Notify in nonin ti'jju tu'n twe' COVID-19. Aju tu'n tjyet qeju jakulo che yab'te ex junjuntl ti' in b'ant tu'n tnam Washington in che onin kyi'j kykyaqil, nya o'kx kyi'j qeju at kyyolb'il. Aju mas tb'anel tu'n mi'n tel sputjtl COVID-19, aju tu'n tok vacuna qi'j, ax ikx qa in najb'en jun maqsb'il qtzi', ex miti' in qo ten nqayin kyi'j xjal ex miti' in nok qchmo'n qib' kyoj matij chmab'il in nonin ti'jju tu'n twe' COVID-19.

At jun onb'il in tzaj tq'o'n ajkawil, Lifeline tb'i aju in xi tq'o'n pwaq toj kyyolb'il qeju mlay b'ant tu'n tku'x saldo kyu'n. Ate' junjun k'ayb'il in che aq'unan junx tuk'il tnam ax ikx in xi kyoyin junjun yolb'il a'yeju in che yukche tuk'il twi' q'ab'aj. Ojtzinka ch'intl ti'jju onb'il lu, alkyeqe jaku tzaj kyk'amo'n onb'il, tze'n tu'n t-xi kyqanin ex alkyeqe k'ayb'il in che onin (O'kx toj yol inglés).

Na'ntza, mas tb'anel qa ma tz'ok b'aj vacuna ti'je tu'n mi'n tel sputjtl COVID-19.

¿Axpe tok qa junrat in b'aj naj tb'ateriyil nyolb'ila tu'n WA Notify?

B'alo nya ax tok. In jatz tyek'in tyolb'ila jni' tcarga tb'ateriyil in xi najsa'n teyle te junjun q'ij kyu'n kykyaqil aplicación nya o'kx tu'n WA Notify. Ch'ixme kykyaqil aplicación miti' in che aq'unan tkyaqil qonik'en. Ax ikx aju WA Notify, noqtzen tu'n IN jyon kyi'j tqanil tu'nx tib' in che etz aj tik' junlo kab'e or tu'n tel tnik' ti'jju qa o tena tuk'il jun yab'. Jun techel, qa miti' juntl aplicación in naq'unan akux in wtane, kjawetz tyek'un tyolb'ila qa nim tcarga tb'ateriyil ma naj tu'n WA Notify toj aq'b'il aju. Nya at t-xilen jlu qa ma txi tnajsa'n WA Notify tkyaqil tb'ateriyil, qalaj o'kx ch'in ti'j nim tcarga b'ateriyil ma tz'ajb'en toj aq'b'il aju.

O tz'etz WA Notify tu'n tnam Washington kyoj mas te 30 yol, qa ikju ¿tiqu'n o'kx toj yol inglés ex toj tyol mos at toj Google Play Store?

In najb'en tu'n WA Notify axju yol in najb'en toj tyolb'ila. O'kx at jun wiq WA Notify, maske ikju kykyaqil tqanil k'eletz tyek'un, ik tze'n aju tqanil ti'jju qa o tena tuk'il jun yab', jaku che ku'x tu'jina toj alkye yol taja kyxol qeju 30 in che ajb'en toj tnam Washington. 

Ma tzaj nk'amo'ne jun tqanil ex qa jun tqanil tz'ib'inmaj ex nya te weye qalaj te jun toj njaye mo jun in najan wuk'ile. ¿Ti tu'n tba'nt wu'ne?

Aju xjal o tz'etz q'ama'n toj tprueba qa ma yab'te ex at WA Notify toj tyolb'il il ti'j tu'n tajb'en aplicación tu'n, tu'n tpon sama'n tqanil miti' tb'i tku'x toj kye qeju xjal o che ten tuk'il, tu'ntzunju mi'n tz'ok tq'o'n twi'ya ti'j jun tqanil qa nya te teya. 

Qa jun toj tjaye mo jun in najan tuk'ila at WA Notify toj tyolb'il, ex ma tz'etz q'ama'n toj tprueba qa ma yab'te, ex na'mx tokx tqanil tu'n toj WA Notify, jaku tz'ok lepe' ti'jju tq'ama toj u'j lu toj «Tze'n jaku b'ant tu'n t-xi qanit jun tajlal tu'n tok ke'yit qa ma b'ant jun prueba ti'j COVID-19 atz toj ja»

Aj tel kynik' qeju o b'ant jun prueba kyu'n atz kyja ti'j qa ma che yab'te, il ti'j tu'n kyq'ajte ti'j tnam toj tajlal yolb'il ti'j COVID-19 aju 1-800-525-0127 ex tu'n tku'x kyyaq'o'n # (yaq'onkuxa 7 tu'n tok tb'ina toj tyol mos). Ku tokxa toj temb'il te internet Q'ajtiya qi'je tu'n tok tb'ina toj alkye or jaku tzaj q'ajtiya. Jaku qo yoline toj teya tyol.

¿Jni' amb'il kjel ten tqanil mo aju enlace tu'n tok ke'yit toj nyolb'ila tu'n tku'x nyaq'o'na?

Kjel ten 24 or tejxi t-xi tk'amo'na tqanil ex qa tqanil tz'ib'inmaj tu'n tok lepe'ya ti'jju kxel tq'ama'n WA Notify teya. Qa mlay b'ant tu'n tku'x yaq'ona toj tqanil mo tu'n tok tke'yina enlace toj amb'il aju, jaku txi tqanina jun tajlal tu'n tok ke'yit toj WA Notify ex lepe'ka ti'jju in tq'ama'n toj u'j lu toj «Tze'n jaku b'ant tu'n t-xi qanit jun tajlal tu'n tok ke'yit qa ma b'ant jun prueba ti'j COVID-19 atz toj ja». Aj tb'aj tqanina tajlal tu'n tok ke'yit toj WA Notify q'ajtiya toj tajlal yolb'il ti'j COVID-19 aju 1-800-525-0127, yaq'onkuxa #, tu'n tok tb'in DOH qa ma yab'tiya. Ax ikx jaku txi tqanina jun enlace aj ttzaj q'ajte jun xjal ti'ja aju in naq'unan toj DOH mo jun at toklen kyib'aj ajq'anel tu'n tok kyb'in ti' o tz'etz q'ama'n toj prueba ti'j COVID-19 ti'je.

¿Tiqu'n taj tnam Washington ti'j jlu?

Ok tchmo'n tnam Washington jun k'loj xjal te nimku tnam tu'n tkub' kyxnaq'tza'nxix aju Apple/Google, aqeju xja lu at kyojtzqib'il ti'j tze'n tu'n tok qxq'uqin qib' ex ti'jju in tq'ama'n ley kyi'j xjal. O baj kyximen tu'n tajb'en aplicación qu'n tu'nju jaku tz'ok qe' qk'u'j ti'j, in nok t-xq'uqin tqanil kyi'j xjal ex tu'nju ax ikx in najb'en kyu'n junjuntl tnam.

¿Tze'n jaku tz'el nnik'e ti'j toj alkye q'ij o chin tena tuk'il jun yab' tu'n WA Notify?

Toj jun iPhone:

 1. Yaq'onkuxa toj Configuración
 2. Yaq'onkuxa Tqanil kye qeju o che Ten tuk'il jun yab' mo tz'ib'inkuxa jatumel in ku'x jyet toj tyolb'ila Tqanil kye qeju o che Ten tuk'il jun yab'
 3. K'eletz yek'in toj «B'alo o tena tuk'il jun xjal at COVID-19 ti'j» toj alkye q'ij olo tena tuk'ilju yab'

Toj jun Android:

 1. Jaqo'nkuxa aplicación WA Notify
 2. Yaq'onkuxa toj Tu'n tke'yit Tqanil at tku'x toj «Tqanil ti'jju qa b'alo o tena tuk'il jun yab'»
 3. K'eletz yek'in toj alkye q'ij olo tena tuk'il jun yab' toj «Aju Q'ij tej Ttena tuk'il Yab'»