အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများ

အကြောင်းအရာအား ဇူလိုင်လ 22, 2022 တွင် ထပ်မံပြင်ဆင်ခဲ့သည်

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် စင်တာများ) နှင့် Western States Scientific Safety Review Workgroup (အနောက်ပိုင်းပြည်နယ်များ သိပ္ပံနည်းကျ ဘေးကင်းရေး ပြန်လည်သုံးသပ်မှု အလုပ်အုပ်စု) ၏ ပြင်ဆင်ရေးသားထားသော အားဖြည့်ထိုးဆေး အကြံပြုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်--

 • အသက် 5-11 နှစ်အရွယ် ကလေးများသည် ၎င်းတို့၏ မူလကာကွယ်ဆေးအတွဲ ဖြစ်သည့် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးနောက် 5 လအတွင်း အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနှံသင့်သည်။ခုခံအားကျဆင်းသော ကလေးများသည် ၎င်းတို့၏ မူလကာကွယ်ဆေးအတွဲ ထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံးသုံးလအကြာတွင် ၎င်းတို့၏ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနှံသင့်ပါသည်။
 • အသက် 12 နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ မူလကာကွယ်ဆေးအတွဲ Pfizer သို့မဟုတ် Moderna ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးနောက် ငါးလ သို့မဟုတ် Johnson & Johnson (J&J) ကာကွယ်ဆေးကို တစ်ကြိမ်ထိုးပြီး နှစ်လအကြာတွင် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနှံသင့်ပါသည်။
 • အသက် 50 နှင့်အထက်လူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ ပထမ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနှံပြီး လေးလအကြာတွင် ဒုတိယအားအားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနှံသင့်သည်။
 • အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ခုခံအားကျဆင်းနေသော 12 နှစ်နှင့်အထက် လူများသည် ၎င်းတို့၏ ပထမ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနှံပြီး လေးလအကြာတွင် ဒုတိယ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနှံသင့်သည်။
 • လွန်ခဲ့သည့်လေးလက J&J ကာကွယ်ဆေး၏ မူလကာကွယ်ဆေးနှင့် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ပမာဏကို လက်ခံရရှိသော 18 နှစ်နှင့်အထက်သူများသည် mRNA COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ ဒုတိယမြောက်ထိုးဆေးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်ရရှိပါက… ဘယ်သူက ထပ်တိုးကာကွယ်ဆေး(booster) ရသင့်လဲ။ ဘယ်အချိန်မှာ ထပ်တိုးကာကွယ်ဆေး(booster) ရမလဲ ဘယ်ထပ်တိုးကာကွယ်ဆေး(booster) ရမလဲ ကျွန်ုပ် ဒုတိယအကြိမ် အားဖြည့်ကာကွယ်ထိုးဆေး ရနိုင်ပါသလား။
Pfizer-BioNTech အသက် 5 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများ အဓိကစီးရီးများအတိုင်းထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 5 လအကြာ

Pfizer သို့မဟုတ် Moderna ကို ဦးစားပေးသည်*

အသက် 17 နှစ်နှင့်အောက် လူများသည် Pfizer ကာကွယ်ဆေးကိုသာ ရရှိနိုင်သည်။

အသက် 50 ကျော်သူများနှင့် အချို့သော ကိုယ်ခံအားနည်းနေသော လူများ တို့သည် နောက်ဆုံး အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး 4 လကြာပြီးနောက် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုကြာသောအချိန်ဖြစ်ပါက mRNA COVID-19 ထပ်တိုး အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးရန် ရရှိနိုင်သည်။
Moderna အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများ အဓိကစီးရီးများအတိုင်းထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 5 လအကြာ Pfizer သို့မဟုတ် Moderna ကို ဦးစားပေးသည်* အသက် 50 ကျော်သူများနှင့် အချို့သော ကိုယ်ခံအားနည်းနေသော လူများ တို့သည် နောက်ဆုံး အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး 4 လကြာပြီးနောက် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုကြာသောအချိန်ဖြစ်ပါက mRNA COVID-19 ထပ်တိုး အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးရန် ရရှိနိုင်သည်။
Johnson & Johnson အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများ အဓိကစီးရီးများအတိုင်းထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 2 လအကြာ Pfizer သို့မဟုတ် Moderna ကို ဦးစားပေးသည်*

အသက် 50 ကျော်သူများနှင့် အချို့သော ကိုယ်ခံအားနည်းနေသော လူများ တို့သည် နောက်ဆုံး အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး 4 လကြာပြီးနောက် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုကြာသောအချိန်ဖြစ်ပါက mRNA COVID-19 ထပ်တိုး အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးရန် ရရှိနိုင်သည်။

Johnson & Johnson's Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ အဓိက ကာကွယ်ဆေးနှင့် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို လွန်ခဲ့သည့် 4 လက ထိုးထားခဲ့သော အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည် ယခုအခါ mRNA COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို အသုံးပြု၍ ဒုတိယအကြိမ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

*mRNA ကာကွယ်ဆေးကို ဉီးစားပေးရနိုင်သော်လည်း သင့်အနေဖြင့် မထိုးလိုလျှင် သို့မဟုတ် အခြားကာကွယ်ဆေးကို ရယူလိုလျှင် သို့မဟုတ် Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

ခုခံအားကျဆင်းနေသောလူနာများအတွက် ဆေးများ

အကယ်၍ သင်သည် အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ခုခံအားကျဆင်းမှု ရှိပါက၊ လမ်းညွှန်ချက်များ ကွဲပြားလိမ့်မည်။

ဤကာကွယ်ဆေး...ကို သင်ထိုးနှံထားပါက အပိုဆောင်း ထိုးဆေးကို ထိုးနှံသင့်ပါသလား။ ဒုတိယအကြိမ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံနိုင်ပါသလား။ စုစုပေါင်းထိုးဆေးအကြိမ်အရေအတွက်
Pfizer- အသက် 5 နှစ်နှင့်အထက် အတွက် 21 ရက်ခြားပြီး နှစ်ကြိမ် ထိုးသင့်ပါသည်။ ထိုးသင့်ပါသည်။ အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ခုခံအားကျဆင်းနေသော အသက် 5 နှစ်နှင့်အထက် လူများအတွက် 2 ကြိမ်ထိုးပြီးနောက် 28 ရက်အကြာတွင် နောက်ထပ်ဆေးကို ထပ်မံထိုးသင့်ပါသည်။

ရရှိနိုင်ပါသည်၊ အသက် 5-11 နှစ်ရှိသူများအတွက် နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 3 လအကြာတွင် Pfizer mRNA အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို အကြံပြုထားသည်။

အသက် 5-11 နှစ်ရှိသူများအတွက် ဒုတိယအကြိမ် mRNA အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။

4

ရရှိနိုင်ပါသည်၊ အသက် 12 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများအတွက် နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 3 လအကြာတွင် mRNA အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို အကြံပြုထားသည်။

ဒုတိယအကြိမ် mRNA အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို 12 နှစ်နှင့်အထက်သူများအတွက် ပထမအကြိမ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးနောက် 4 လအကြာတွင် လက်ခံသင့်သည်။

အသက် 17 နှစ်အောက် လူများသည် Pfizer ကာကွယ်ဆေးကိုသာ ရနိုင်သည်။

5
Pfizer- အသက် 6 လမှ 4 နှစ်အရွယ် ကလေးများအတွက် ထိုးဆေး 3 လုံး ထိုးပေးရပါသည်။ ပထမ ထိုးဆေး 2 လုံးကို 21 ရက်ခြားပြီး ထိုးပေးရကာ တတိယမြောက် ထိုးဆေးကို ဒုတိယမြောက် ထိုးဆေးထိုးပြီးနောက် 8 ပတ်အကြာတွင် ထိုးပေးရပါသည်။ မဟုတ်ပါ၊ ကိုယ်ခံအား အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကျဆင်းနေသည့် အသက် 6 လမှ 4 နှစ်အရွယ်ကလေးများသည် လောလောဆယ်တွင် အပိုဆောင်းထိုးဆေးကို မထိုးနှံသင့်ပါ။ မဟုတ်ပါ၊ လောလောဆယ်တွင် အသက် 6 လမှ 4 နှစ်အရွယ် ကလေးများအတွက် mRNA အားဖြည့်ထိုးဆေးကို အကြံပြုမထားပါ။ 3
Moderna- အသက်  6 လမှ အထက်အတွက် ဆေးနှစ်ကြိမ်ကို 28 ရက်ခြားပေးသည် ထိုးသင့်ပါသည်၊ အလယ်အလတ်အဆင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေသော အသက်  6 လမှ  အထက်လူတိုင်းက 2 ကြိမ်ထိုးပြီးနောက် 28 ရက်အကြာတွင်  နောက်ထပ်ထိုးနှံသင့်ပါသည်။

မဟုတ်ပါ၊ အခြေခံထိုးဆေးများအဖြစ် Moderna ကို ထိုးနှံခဲ့သည့် အသက် 6 လမှ 17 နှစ်အရွယ်ကလေးများအတွက် လောလောဆယ်တွင် mRNA အားဖြည့်ထိုးဆေးကို ခွင့်မပြုပါ။

3

ရရှိနိုင်ပါသည်၊ နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 3 လအကြာတွင် mRNA မြှင့်တင်ရန် အကြံပြုထားသည်။

ဒုတိယအကြိမ် mRNA အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို 18 နှစ်နှင့်အထက်သူများအတွက် ပထမအကြိမ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးနောက် 4 လအကြာတွင် လက်ခံသင့်သည်။

5
Johnson & Johnson- အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်အတွက် တစ်ကြိမ် ခွင့်ပြုထားသည် ထိုးသင့်ပါသည်၊ အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ခုခံအားကျဆင်းသွားသော အသက် 18 နှစ်နှင့် အထက်လူများသည် J&J ပထမ အကြိမ်ပြီးနောက် 28 ရက်အကြာတွင် mRNA ကာကွယ်ဆေးကို ထပ်မံထိုးသင့်သည်။

ရရှိနိုင်ပါသည်၊ အသက် 18 နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူများအတွက် နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 2 လအကြာတွင် mRNA အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို အကြံပြုထားသည်။

အကယ်၍ သင်သည် J&J ၏ ပထမအကြိမ်ထိုးဆေးနှင့် အားဖြည့်ထိုးဆေးပမာဏကို လက်ခံရရှိပါက ပထမအကြိမ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးနောက် 4 လအကြာတွင် mRNA ကာကွယ်ဆေး၏ ဒုတိယအကြိမ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို လက်ခံသင့်သည်။

4
Novavax - အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက် အတွက် 21 ရက်ခြားပြီး နှစ်ကြိမ် ထိုးသင့်ပါသည်။ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ခံအား အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကျဆင်းနေသူများသည် လက်ရှိတွင် အပိုဆောင်း အခြေခံကာကွယ်ဆေးကို မထိုးသင့်ပါ။ မဟုတ်ပါ။ အခြေခံ ထိုးဆေးများအဖြစ် Novavax ကို ထိုးခဲ့သူများအတွက် လက်ရှိအချိန်တွင် အားဖြည့်ဆေးထိုးရန် အတည်မပြုထားပါ။ 2

မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ

အားဖြည့်ဆေးထိုးရာတွင် တူညီသော ကာကွယ်ဆေး တံဆိပ်ကိုသာ ထိုးရမည်လား။

သင်ထိုးထားခဲ့သော ပင်မစီးရီး အပြင် အားဖြည့်ဆေးအတွက် တစ်ခြား ကာကွယ်ဆေးကိုလည်း ထိုးနိုင်ပါသည်။ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး နှင့် ကာကွယ်ရေး စင်တာများ)သည် (Moderna, Johnson & Johnson၊ ရောပြီးသမသော အားဖြည့်ဆေးများ)မှ နောက်ဆုံး ဒေတာများကို သေချာစွာ လေ့လာပြီး အားဖြည့်ဆေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဆွေးနွေးမှုများကို ပြုလုပ်ပြီးမှ သူတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အသက် 17 နှစ်နှင့် အောက်ရှိသူများသည် ထပ်တိုးကာကွယ်ဆေး(Booster) ထိုးရန်အတွက် Pfizer ကာကွယ်ဆေး သာရနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် Novavax COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ကို အားဖြည့်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရန် အတည်မပြုထားပါ။

အားဖြည့်ဆေးများသည် ဘာကြောင့်အရေးကြီးရသလဲ။

အားဖြည့်ဆေးသည် ကိုဗစ်-19 ကြောင့် ပြင်းထန်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေများသည့်သူများကို ပြင်းထန်ရောဂါမဖြစ်အောင် ဆက်လက်ကာကွယ်ပေးရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ပြင်းထန်သော COVID-19 ကူးစက်နိုင်ခြေ မြင့်မားသော လူဦးရေအတွက်သာ ယခင်က အားဖြည့်ထိုးဆေးများကို အကြံပြုခဲ့သော်လည်း COVID-19 ဖျားနာမှုကို ကာကွယ်မှုတိုးမြင့်လာစေရန် 5 နှစ်နှင့်အထက် လူတိုင်းပါဝင်ရန် အကြံပြုချက်တွင် တိုးချဲ့ထားသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းတွင် COVID-19 ကူးစက်မှု မျိုးကွဲများနှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ပိုမိုများပြားလာခြင်းကြောင့် ၎င်းအချက်သည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် ပြင်းထန်သောရောဂါခံစားရခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ကုသခြင်းနှင့် COVID-19 ကြောင့် သေဆုံးမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိနေသေးသည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိကာကွယ်ဆေးများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အကာအကွယ်အား ကျဆင်းမှုနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်ပါသည်။ ထပ်တိုးကာကွယ်ဆေး(Booster) ထိုးခြင်းဖြင့် COVID-19 မှ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသော အကာအကွယ်ကို တိုးမြင့်စေပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ပိုမို ရှည်ကြာစွာ မြင့်တင်ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။

အခြေခံထိုးဆေးတွဲများ ထိုးထားသူများကို ကာကွယ်ဆေးဆက်ထိုးနှံပေးနေပါသလား။

လိုအပ်ပါသည်။ အကျုံးဝင်သူများအားလုံးကို ပင်မစီးရီး (Johnson & Johnson ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် Pfizer သို့မဟုတ် Moderna ကို 2 ကြိမ်)ထိုးရန်မှာ ဉီးစားပေးတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါသေးသည်။ ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးသည့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 10 မှ 22 ဆ ဆေးရုံတက်ရနှုန်းပိုများပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသောသူများသည် ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကိုဗစ်-19 ကြောင့် အလွန်အမင်းနေမကောင်းဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ် နေမကောင်းဖြစ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေ သိသာထင်ရှားစွာ နည်းသွားပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းကြောင့် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ခြင်း နှင့် ကိုဗစ်-19 ကြောင့် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သူများနှင့်ယှဉ်လျှင် ရေရှည် လက္ခဏာများ ဖြစ်ခြင်းကို 50% ပိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အားဖြည့်ဆေး လိုအပ်သည်ဆိုပါက ကာကွယ်ဆေးများသည် အလုပ်မလုပ်ဟု ဆိုလိုပါသလား။

မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိ အမေရိကရှိ ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် ပြင်းထန်သော ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ရခြင်း နှင့် သေဆုံးခြင်း တို့အပြင် မျိုးကွဲများကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့် အားပျော့သော သို့မဟုတ် အတန်အသင့်သာရှိသော ကိုဗစ်-19 ရောဂါကို အထူးသဖြင့် အန္တရာယ်များသော လူများတွင် ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းလျော့ကျလာသည်ကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။

ကျွန်ုပ်သည် အားဖြည့်ဆေး အထိုးမခံပါက ကျွန်ုပ်သည် ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးပြီး ဖြစ်နေဆဲလား။
 • ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးထားပြီးသော လူတစ်ဦး အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၏ အဓိကစီးရီးတွင် အကြံပြုထားသော ဆေးများအားလုံးကို ထိုးထားပြီးနောက် နှစ်ပတ်အကြာတွင် ရနိုင်ပါသည်။
 • လူတစ်ဦးသည် အခြေခံထိုးဆေးတွဲများဖြင့် အကြံပြုထိုးဆေးအားလုံးအပြင် သတ်မှတ်ချက်မီပါက အားဖြည့်ထိုးဆေးအားလုံး လက်ခံရရှိပါက ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု နောက်ဆုံးအဆင့်ထိုးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် အားဖြည့်ဆေးအတွက် အကျုံးဝင်ကြောင်း ဘယ်လိုပြသမလဲ။

သင်သည် အားဖြည့်ဆေးအတွက် အကျုံးဝင်ကြောင်း သင့်ကိုယ်သင်-အစီရင်ခံနိုင်ပါသည်။ သင်သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ်ယောက်ထံမှ တိုက်တွန်းချက်တစ်ခုကို ပြသရန် မလိုအပ်ပါ။

သင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကဒ်ပြား (အင်္ဂလိပ်လိုသာ) ကို သင့်အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ရက်ချိန်းသို့ယူလာပါ၊ သို့မှသာ စီစဉ်သူက သင်သည် Pfizer ကာကွယ်ဆေးကို နှစ်ကြိမ်ထိုးပြီးကြောင်း အတည်ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကဒ်ကို သင်မယူလာပါက စီစဉ်သူက သင့်မှတ်တမ်းကိုလည်း ကြည့်နိုင်ပါသည်။

ထပ်ဆောင်း ကာကွယ်ဆေး နှင့် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ဆိုတာ ဘာတွေကွာသလဲ။
 • ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးဆိုသည်မှာ အမ်အာအန်အေ ကာကွယ်ဆေး စီးရီး (Pfizer သို့မဟုတ် Moderna) ကို 2 ကြိမ် ထိုးပြီးသော်လည်း အားကောင်းသော ကိုယ်ခံအား တုံ့ပြန်မှုမရသော သူများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
 • အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးဆိုသည်မှာ ကနဉီး ကာကွယ််ဆေး စီးရီးသည် အချိန်နှင့်အမျှ ကိုယ်ခံအား လျော့နည်းလာနိုင်ခြေရှိသောသူများအတွက် ဖြစ်ပါသည်။

အောက်ပါအုပ်စုများကို ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေး အားဖြည့်ဆေးကို ထိုးရန် တိုက်တွန်းအကြံပြုထားပါသည်။

  ဘယ်သူတွေ ထိုးရမလဲ ဘယ်အချိန်မှာ ထိုးရမလဲ
ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေး ကိုယ်ခံအားနည်းပြီး  COVID-19 ကာကွယ်ဆေး mRNA ကို 2 လုံး ထိုးထားပြီးသူများကအပိုဆောင်း အခြေခံထိုးဆေးတစ်လုံးကို ထိုးနှံသင့်ပါသည်။. သင်၏ mRNA COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအကြိမ်ထိုးပြီးနောက် သို့မဟုတ် Johnson & Johnson ကာကွယ်ဆေး၏ ပထမအကြိမ် ထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 28 ရက် J&J ထိုးပြီးနောက် နောက်ထပ်ထပ်တိုး ကာကွယ်ဆေးသည် mRNA ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ရပါမည်။
အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး Johnson & Johnson ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးကို ၎င်းတို့၏ ပင်မစီးရီးအနေဖြင့် ထိုးထားခဲ့သော အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသောသူများ။

သင်ပထမအကြိမ်ဆေးထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံးနှစ်လကြာလျှင်။


အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားကျသူများသည် ကူးစက်ခံထားရပါက သင့်နောက်ထပ် (2nd) ဒုတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 2 လတွင်သာ။

Pfizer-BioNTech ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးကို ၎င်းတို့၏ ပင်မစီးရီးအနေဖြင့် ထိုးထားခဲ့သော အသက် 5 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသောသူများ။

mRNA ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအကြိမ်ထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး ငါးလအကြာ

အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားကျသူများသည် ကူးစက်ခံထားရပါက သင့်နောက်ထပ် (3rd) တတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 3 လတွင်သာ။ 

Moderna ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးကို ၎င်းတို့၏ ပင်မစီးရီးအနေဖြင့် ထိုးထားခဲ့သော အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက်ရှိသောသူများ။

mRNA ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအကြိမ်ထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး ငါးလအကြာ

အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားကျသူများသည် ကူးစက်ခံထားရပါက သင့်နောက်ထပ် (3rd) တတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 3 လတွင်သာ။ 

အသက် 50 ကျော်သူများနှင့် အချို့သော ကိုယ်ခံအားနည်းနေသော လူများ တို့သည် နောက်ဆုံး အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး 4 လကြာပြီးနောက် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုကြာသောအချိန်ဖြစ်ပါက mRNA COVID-19 ထပ်တိုး အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးရန် ရရှိနိုင်သည်။ Federal Food and Drug Administration (FDA, ဖဒရယ် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွတ်ကဲရေးဌာန) ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းလုပ်ဆောင်ချက် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ) အတိုင်း Western States Scientific Safety Review Workgroup(အနောက်တိုင်းပြည်နယ် သိပ္ပံနည်းကျ ဘေးကင်းရေး ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအလုပ်အဖွဲ့) မှ အပ်ဒိတ်လုပ် ပြင်ဆင်ထားသော ထပ်တိုး အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများအပေါ် Centers for Disease Control and Prevention(ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာများ) ၏ အကြံပြုချက်များ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ) ဖြင့်ချိန်ညှိထားပါသည်။

ကိုယ်ခံအားလျော့နည်းနေသော ဆိုသည်မှာ ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။

ကိုယ်ခံအားနည်းပြီး  COVID-19 ကာကွယ်ဆေး mRNA ကို 2 လုံး ထိုးထားပြီးသူများကအပိုဆောင်း အခြေခံထိုးဆေးတစ်လုံးကို ထိုးနှံသင့်ပါသည်။.

သင့်တွင် အောက်ပါကျန်းမာရေး အခြေအနေများရှိနေလျှင် အတန်အသင့်မှ ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားလျော့နည်နေသည်ဟု ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးကို ထပ်ဆောင်းဆေးထိုးခြင်း တစ်ကြိမ်ထပ်မံလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင်း အကျိုးကျေးဇူးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်-

 • အကျိတ် သို့မဟုတ် သွေးကင်ဆာများအတွက် ကင်ဆာကုထုံးများကို ခံယူနေရသောသူများ
 • ကိုယ်အင်္ဂါအစားထိုးမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ထားပြီး ကိုယ်ခံအားကို ဖိနှိပ်ရန် ဆေးသောက်သုံးနေရသူများ
 • လွန်ခဲ့သော 2 နှစ် အတွင်းက ပင်မဆဲလ် အစားထိုးမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ထားပြီး ကိုယ်ခံအားကို ဖိနှိပ်ရန် ဆေးသောက်သုံးနေရသူများ
 • အတန်အသင့် မှ ပြင်းထန်စွာ ပင်မ ကိုယ်ခံအားလျော့နည်းနေသူများ (ဒိုင်ဂျော့စ် ရောဂါလက္ခဏာစု၊ ဝစ်ကော့-အယ်လ်ဒစ်ရှ် ရောဂါလက္ခဏာစု)
 • နောက်ဆုံးအဆင့် သို့မဟုတ် မကုသပဲထားသော အိတ်ချ်အိုင်ဗီ ကူးစက်ခံရသူ
 • ကိုယ်ခံအားကို ဖိနှိပ်ရန် ကော်တီကိုစတီးရွိုက် သို့မဟုတ် အခြားဆေးပမာဏအများအပြားသုံးပြီး ကုသမှုတစ်ခုကို ခံယူနေသူ

ကာကွယ်ဆေးများသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မျိုးကွဲအများစုအတွက် 90% ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း လေ့လာမှုများတွင် ကိုယ်ခံအား အတန်အသင့်မှ ပြင်းထန်စွာ လျော့နည်နေသူများသည် အမြဲတမ်း အားကောင်းသော ကိုယ်ခံအားကို မတည်ဆောက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ တတိယအကြိမ်ဆေးထိုးခြင်းကို အားဖြည့်ဆေးဟု မစဉ်းစားဘဲ ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးခြင်းဖြင့် လုံလောက်သော ကိုယ်ခံအား မရှိသောသူများအတွက် ထပ်ဆောင်ဆေးထိုးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ခံကျန်းမာရေး အခြေအနေများဆိုတာဘာတွေလဲ။

အောက်ပါ စာရင်းပါ အခြေအနေရှိသော မည်သည့်အသက်အရွယ်ရှိသောသူမဆို (အင်္ဂလိပ်လိုသာ) များသည် ကိုဗစ်-19 ကြောင့် ပြင်းထန်စွာ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါသည်။ ပြင်းထန်စွာ နေထိုင်မကောင်းမှု ဆိုသည်မှာ ကိုဗစ်-19 ရှိသောသူတစ်ယောက်သည် အောက်ပါတို့ ဖြစ်လျှင်-

 • ဆေးရုံတက်ရလျှင်
 • အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် လိုအပ်လျှင်
 • အသက်ရှူရန်အတွက် အသက်ရှူစက် လိုအပ်လျှင်
 • သေဆုံးလျှင်

ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးများ (ကနဉီး ဆေးများ နှင့် အားဖြည့်ဆေးများ) နှင့် အခြား ကိုဗစ်-19 ကို ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည် အထူးသဖြင့် သင်သည် အသက်အရွယ်ကြီးလျှင် သို့မဟုတ် ဤစာရင်းပေါ်မှ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအပါအဝင် ရောဂါမျိုးစုံ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော ရောဂါရှိလျှင်။ ဤစာရင်းတွင် ကိုဗစ်-19 ကြောင့် ပြင်းထန်သော နေထိုင်မကောင်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေများသော အနေအထားရောက်စေနိုင်သည့် အခြေအနေများအားလုံး မပါဝင်ပါ။ ဤတွင်မပါဝင်သော အခြေအနေတစ်ခုသင့်တွင်ရှိနေလျှင် သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူအား သင့်အခြေအနေကို အကောင်းဆုံးစီမံရန် နှင့် သင့်ကိုယ်သင် ကိုဗစ်-19 မှကာကွယ်ရန် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆွေးနွေးပါ။

 • ကင်ဆာ
 • နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါ
 • နာတာရှည် အသည်းရောဂါ
 • နာတာရှည် အဆုတ်ရောဂါ
 • ဒီမန်းရှား သို့မဟုတ် အခြား အာရုံကြောအခြေအနေများ
 • ဆီးချိုရောဂါ (အမျိုးအစား 1 သို့မဟုတ် 2)
 • ဒေါင်းရောဂါလက္ခဏာစု
 • နှလုံးရောဂါများ
 • ကိုယ်ခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ
 • ကိုယ်ခံအားလျော့နည်းနေသော အခြေအနေ (အားနည်းနေသော ကိုယ်ခံအား စနစ်)
 • စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ
 • ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်း နှင့် အဝလွန်ခြင်း
 • ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
 • ဆစ်ကဲလ်ဆဲလ်ရောဂါ သို့မဟုတ် သာလဆီးမီးယား
 • ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ လက်ရှိ သို့မဟုတ် ယခင်က
 • ကိုယ်ခန္ဓာ သို့မဟုတ် သွေးပင်မဆဲလ် အစားထိုးထားခြင်း
 • လေဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဉီးဏှောက်သို့ သွေးသွားလာမှုအပေါ်သက်ရောက်သော ဉီးဏှောက်သွေးကြောရောဂါ
 • ဆေးဝါးတစ်လွဲသုံးစွဲမှုပြဿနာ
 • တီဘီရောဂါ
အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားကျသူများ နှင့် ကနဦး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးစီးရီးသည် mRNA ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူများ အတွက် Pfizer-BioNTech သို့မဟုတ် Moderna (mRNA) ကာကွယ်ဆေး မည်မျှ ထိုးရန်လိုအပ်သနည်း။
 • Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအတွက်၊ အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားကျသူများထိုးထားပါက ဒုတိယဆေးကို ပထမအကြိမ်ထိုးပြီးနောက် 21 ရက် (3 ပတ်) အကြာ၊ တတိယအကြိမ်ကို ဒုတိယအကြိမ်ပြီးနောက် အနည်းဆုံး 28 ရက် (4 ပတ်) အကြာတွင် ထိုးသင့်သည်။။ စတုတ္ထအကြိမ် (အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး) ကို တတိယအကြိမ်ပြီးနောက် အနည်းဆုံး ၃ လ ထိုးရန် အကြံပြုထားသည်။
 • Moderna COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအတွက်၊ အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားကျသူများထိုးထားပါက ဒုတိယထိုးခြင်းကို ပထမအကြိမ်ထိုးပြီးနောက် ၂၈ ရက်အကြာ၊ တတိယအကြိမ်ကို ဒုတိယထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး ၂၈ ရက်အကြာနှင့် စတုတ္ထအကြိမ် (အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး) ကို၊ တတိယအကြိမ်ထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 3 လ ထိုးရန် အကြံပြုထားသည်။
 • ခွင့်ပြုထားသော သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ်ထိုးခြင်းကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် အနည်းဆုံး 4 လအကြာတွင် သင်သည် အသက် 12 နှစ်နှင့်အထက် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းစေနိုင်သည့် အခြေအနေအချို့နှင့်အတူ ရှိပါက Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယမြောက် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ခွင့်ပြုထားသော သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ်ထိုးခြင်းကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် အနည်းဆုံး 4 လအကြာတွင် သင်သည် အသက် 18 နှစ်နှင့်အထက် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းစေနိုင်သည့် အခြေအနေအချို့နှင့်အတူ ရှိပါက Moderna COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယမြောက် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
J&J/Janssen ကာကွယ်ဆေးကို ၎င်းတို့၏ မူလ စီးရီးအနေဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားကျသူများထိုးထားပါက ကာကွယ်ဆေးမည်မျှထိုးရန် အကြံပြုထားသနည်း။
 • J&J/Janssen ဆေးထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 28 ရက် (4 ပတ်) အကြာတွင် ထပ်ထိုးရန်(ဒုတိယ) ဆေးကို ထိုးပေးသည်။ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး (တတိယအကြိမ်) သည် ထပ်တိုး mRNA ထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး 2 လ အကြာတွင် ထိုးပေးသည်။
 • ထပ်တိုးရန် ကာကွယ်ဆေးသည် mRNA COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ရမည်၊ J&J/Janssen ကာကွယ်ဆေးကိုအသုံးပြုသောအခါ thrombocytopenia syndrome (TTS) နှင့်အတူ thrombosis ဖြစ်နိုင်ခြေ တိုးလာမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် mRNA COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို တိုးမြှင့်ထိုးဆေးကို ဦးစားပေး ထိုးစေသည်။ TTS သည် သွေးခဲခြင်း သို့မဟုတ် သွေးခဲခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြစ်စေသည့် ရှားပါးသော်လည်း ပြင်းထန်သော နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
 • Johnson & Johnson's Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ အဓိက ကာကွယ်ဆေးနှင့် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို လွန်ခဲ့သည့် 4 လက ထိုးထားခဲ့သော အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည် ယခုအခါ mRNA COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို အသုံးပြု၍ ဒုတိယအကြိမ် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားကျသူများသည်- 5 လမှ 3 လအထိ--- အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ကြားကာလကို လျှော့ချရန် အကြောင်းပြချက်မှာ အဘယ်နည်း။

အကြံပြုထားသော 3 ကြိမ်ထိုးရန် mRNA ကာကွယ်ဆေးမူလတန်းစီးရီးကို အသုံးပြုသောအခါတွင်ပင် အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားကျသူများသည် မူလစီးရီးအတိုင်း ထိုးပြီးနောက်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မဖွံ့ဖြိုးနိုင်သေးပါ။ ၎င်းတို့သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ ပိုများပြီး အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး အမြန်ထိုးရရန် လိုအပ်ပါသည်။ လေ့လာမှုများတွင် အစောပိုင်းဒေတာများမှ အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားကျသူများသည် 5 လထက်တိုသောကြားကာလတွင် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးနောက် ကာကွယ်ပေးသည်ံပဋိပစ္စည်းအဆင့်များ ထပ်မံတိုးလာလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရှိသည်။ သို့သော် ဘေးကင်းရေး တိုးလာတယ်ဆိုသော အထောက်အထား မရှိခဲ့ပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် COVID-19 ပျံ့နှံ့မှု အရှိန်အဟုန်နှင့် ပျံ့နှံ့နေပြီး ရောဂါပိုးရှိသူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုသည် ရှောင်လွှဲရခက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ တိုး အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးခြင်းသည် ပြင်းထန်သော နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးရှိသူများအတွက် ဘေးကင်းနိုင်ခြေရှိပါသည်။

အတန်အသင့် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ကိုယ်ခံအားကျသူများသည် ဤဆေးများကို ထိုးရန် ဆရာဝန်၏ မှတ်စု/ဆေးစာ သို့မဟုတ် အခြားစာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသလား။

မလိုပါ၊ လူတစ်ဦးချင်းစီသည် ကာကွယ်ဆေးပေးသည့်နေရာတိုင်းတွင် ဆေးအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားသိရှိနိုင်ပြီး လက်ခံ ထိုးနိုင်ပါသည်။ ဤသည် ဤလူဦးရေအတွက် ထိုးနိုင်ရန် အတွက် အတားအဆီးများ မရှိစေရန် ကူညီပေးပါမည်။ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းမှုကြောင့် ကူးစက်ခံရသူတစ်ဦးချင်းစီတွင် ၎င်းတို့၏ သီးခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက၊ ၎င်းတို့အတွက် အပို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းအတွက် ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် ၎င်းတို့အတွက် သင့်လျော်မှုရှိမရှိ ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။