တရားဝင် ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်သို့ အွန်လိုင်းမှလမ်းညွှန် ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်း သက်သေ

လုပ်ငန်းများ၊ အခမ်းအနားများ နှင့် အလုပ်ရှင်များစွာက ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖြစ်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။ ဝါရှင်တန်တွင် အောက်ပါ သက်သေအမျိုးအစားများကို လက်ခံပါသည်။ အချို့သောနေရာများတွင် အောက်ပါစာရင်းမှ သီးသန့်တစ်မျိုးမျိုးတည်းကိုသာ လက်ခံကောင်း လက်ခံနိုင်ပါသည်။

CDC ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်း မှတ်တမ်း ကဒ်ပြား

မူရင်းများ၊ မိတ္တူများ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်ရှိ ဓာတ်ပုံများကို လက်ခံပေးလို့ရပါသည်။

COVID-19 Vaccination Record Card Sample

ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ် သို့မဟုတ် ကျူအာကုဒ်များ

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

နမူနာ က။
ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ်. MyIRmobile.com တွင် ရနိုင်ပါသည်။

WA verify SMART Health Card QR code - Sample

နမူနာ ခ။
WAverify.org ကျူအာကုဒ်များ
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

နမူနာ ဂ။
အသိအမှတ်ပြု ပါတနာ မိုဘိုင်းလ် အက်ပ်စ် ပေါ်တွင် ပြသနေသော ကျူအာကုဒ် (အက်ပ်စ်များသည် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်)

ဒဗျူလူအေ ပြည်နယ် ကာကွယ်ဆေးထိုးအချက်အလက်စနစ်မှ ရိုက်ထုတ်ထားသောစလစ်

Certificate of Immunization - Sample

အခြားမည်သည့်အရာများကို ကိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်း မှတ်တမ်းမျာဟု ထည့်တွက်ပါသနည်း။

  • ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ထံမှ အတည်ပြုထားသော အီလက်ထရောနစ် ကျန်းမာရေး မှတ်တမ်း ပုံနှိပ်အထောက်အထား

ကာကွယ်ဆေးထိုး မှတ်တမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုပါက 1-800-525-0127 ကို ဖုန်းဆက်ပြီး # ကို နှိပ်ပါ။