ကျောင်းများတွင် စစ်ဆေးခြင်း

ဘာလို့ စစ်ဆေးရတာလဲ။

ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ခြင်း နှင့် ခပ်ခွာခွာနေခြင်း ကဲ့သို့သော အခြား ဘေးကင်းရေး နည်းလမ်းများနှင့်အတူ ဆေးစစ်ခြင်းသည် အရေးကြီး ပြီး ကိုဗစ်-19 ပျံ့နှံ့ခြင်းကို ကန့်သတ်ရာတွင် ထိရောက်သည်ဟု သက်သေပြထားနိုင်သည့် လက်နက်ဖြစ်ပါသည်။

ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကျောင်းများ၏ ဝန်ကို လျော့စေပါသည်

Washington State Department of Health (ဝါရှင်တန် ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာန) သည် ပါတနာများနှင့်အတူ Learn to Return program(ပြန်လာနိုင်အောင် လေ့လာကြမည် အစီအစဉ်) တောက်လျောက် လူချင်းတွေ့ လေ့လာမှုအတွက် ဘေးကင်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကူညီပေးရန် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ Learn to Return (အင်္ဂလိပ်လိုသာ) က ကျောင်းသားများအား ရောက်နေသည့်နေရာတွင် ကိုဗစ်-19 ရှိမရှိ အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနိုင်ရန် ကျောင်းများကို ကူညီပေးပါသည်။

DOH သည် Washington Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI)(ဝါရှင်တန် ပြည်သူ့လမ်းညွန်ချက် ကြီးကြပ်ရေးမှူး ရုံး) နှင့် အမြတ်မယူသည့် Health Commons Project တို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး Learn to Return ကို ပြည်နယ်တွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း၊ ချာတာကျောင်း နှင့် ဒေသန္တရကျောင်းခရိုင်ပေါင်း 300 ကျော်တွင် ကိုလုပ်ဆောင်နေပါသည်။

ကျောင်းများအတွက်

Learn to Return:

ပိုမိုသိရှိရန် ကျောင်း စီမံခန့်ခွဲသူများ နှင့် ဝန်ထမ်းများသည် Learn to Return ကျောင်းစီမံခန့်ခွဲသူများ နှင့် ဝန်ထမ်းများ စာမျက်နှာ (အင်္ဂလိပ်လိုသာ) ကို ဝင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။.

သင့်ကျောင်းခရိုင်ကို စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့် စတင်လိုက်ပါ (အင်္ဂလိပ်လိုသာ)

Learn to Return ၏ အဆင့်အားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းသည် ဆေးစစ်ရာတွင် ကျောင်းတစ်ခု၏ အောင်မြင်မှုကို သေချာစေပါသည်။ ပါဝင်ရန် လွယ်ကူစေရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု Public Readiness and Emergency Preparedness Act (ပြည်သူ့အသင့်ဖြစ်မှု နှင့် အရေးပေါ် ပြင်ဆင်ထားမှု အက်ဥပဒေ) (PREP - အင်္ဂလိပ်လိုသာ) က ကျောင်းများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လိုင်စင်များ မရှိခြင်းကဲ့သို့သော စည်းကမ်း အတားအဆီးများမရှိစေဘဲ စစ်ဆေးလို့ရအောင် ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ထို့အပြင် PREP အက်ဥပဒေက ကျောင်းများကို တရားစွဲဆိုခြင်း နှင့် ပေးလျော်ရခြင်းများ မရှိစေရအောင် ဥပဒေအရ မသေချာမရေရာမှုများ နှင့် အန္တရာယ်များဘေးမှ ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။

မိဘများ/အုပ်ထိန်းသူများ နှင့် ကျောင်းသားများ အတွက်

Learn to Return:

  • သည် မိသားစုများအတွက် အခမဲ့ ဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်
  • သည် ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ပါသည်
  • သည် သင့်ကလေးအား ကျောင်းတွင် ကူညီ ကာကွယ်ပေးစေပါသည်
  • သည် ကျောင်းများအား လူချင်းတွေ့ သင်ကြားမှု ရရှိစေနိုင်ပါသည်
  • သည် အားကစား နှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ပ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခွင့်ရစေနိုင်ပါသည်
  • သင့်ကလေး၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို လျို့ဝှက်ပေးထားပါသည်
  • သင့်ကလေး စိတ်အေးလက်အေး စစ်ဆေးခံနိုင်သော လွယ်ကူသည့် အပေါ်ယံ တို့ဖတ်ယူခြင်းကို အသုံးပြုထားပါသည်

ပိုမိုသိရှိရန် မိဘ နှင့် ကျောင်းသားများသည် Learn to Return မိဘ နှင့် ကျောင်းသားများ စာမျက်နှာ (အင်္ဂလိပ်လိုသာ) ကို ဝင်ကြည့်ပါ။).

Washington State Department of Health သတင်းခန်း မှ (အင်္ဂလိပ်လိုသာ)