WA Notify सन्देशहरू

तपाईंले Washington State Department of Health (DOH, वासिङ्टन राज्य स्वास्थ्य विभाग) बाट सन्देश वा सूचना प्राप्त गर्नुभयो?

तपाईंले फोनबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुने सन्देश/सूचनाहरू दुई प्रकारका छन् ।

COVID-19 परीक्षणको पोजेटिभ नतिजाको सूचना

DOH ले DOH लाई रिपोर्ट गरिएको COVID-19 परीक्षणको पोजिटिभ नतिजासँग सम्बन्धित सबै फोन नम्बरहरूमा प्रमाणीकरण लिङ्कसहित सूचना र/वा पाठ सन्देश पठाउँछ । यस सूचनाले अन्य WA Notify प्रयोगकर्ताहरूलाई कसरी अज्ञात रूपमा उनीहरू COVID-19 को सम्पर्कमा आएका हुन सक्छन् भनेर सूचित गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउँछ ।

तपाईं WA Notify प्रयोगकर्ता हो भने, तपाईंले केवल सूचनामा ट्याप गर्न वा पाठ सन्देशमा भएको लिङ्कमा क्लिक गर्नु मात्र आवश्यक हुन्छ र अज्ञात रूपमा सम्भावित एक्सपोजरको बारेमा अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराउन WA Notify मा भएका चरणहरू पालना गर्नुपर्छ ।

यदि तपाईं WA Notify प्रयोगकर्ता हुनुहुन्न भने, यो पाठ सन्देश बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं आफ्नो फोनमा WA Notify कसरी स्थापना गर्ने लगायत यस बारे थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने, WANotify.org मा जानुहोस्

स्व-परीक्षण प्रयोग गर्ने WA Notify प्रयोगकर्ताहरू (घरमा गरिने परीक्षणहरू पनि भनिने) र COVID-19 को पोजिटिभ नतिजा आएका व्यक्तिहरूले अन्य WA Notify प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरू COVID-19 को सम्पर्कमा आएका हुन सक्छन् भनेर अज्ञात रूपमा सूचित गर्न प्रमाणीकरण कोड अनुरोध गर्न सक्छन् । WANotify.org को “स्व-परीक्षण गराउँदा COVID-19 को पोजिटिभ नतिजा आएमा अरूलाई कसरी सूचित गर्ने” खण्ड हेर्नुहोस् ।

सम्भावित COVID-19 एक्स्पोजरको सूचना

सम्पर्कमा आएका हुन सक्ने WA Notify प्रयोगकर्ताहरूले एक्सपोजरको सूचना प्राप्त गर्ने छन् ।

सन्देश र सूचनाहरू कस्तो खालको देखिन्छ?

कोभिड-19 परिक्षण पोजेटिभ देखिएका सूचना

सन्देश वा सूचनाको छवि

pop up notification screenshot

 

सूचना तथा सन्देशको विषय वस्तु

तपाईंको COVID-19 निदान साझा गर्नुहोस्

अज्ञात रूपमा अरूलाई उनीहरू COVID-19 को सम्पर्कमा आउन सक्छन् भनी बताउन यहाँ ट्याप गर्नुहोस् तपाईंको समुदाय सुरक्षित राख्न सहायता गर्नका लागि चरणहरू पालना गर्नुहोस्। तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी सेयर गरिने छैन।

सन्देश वा सूचनाको छवि

text message screenshot

 

सूचना तथा सन्देशको विषय वस्तु

Message from (Mensaje del) WA Dept. of Health:

This number was given for a recent COVID-19 test. If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=8w5io5c38ipo24fc

Se dio este numéro para una prueba reciente de COVID-19. Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos para alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto

सन्देश वा सूचनाको छवि

text message screenshot

 

सूचना तथा सन्देशको विषय वस्तु

Message from WA Dept. of Health:

If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=5b56h13n80q9onll

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text.

सन्देश वा सूचनाको छवि

text message screenshot

 

सूचना तथा सन्देशको विषय वस्तु

Mensaje del Departamento de Salud del Estado de Washington:

Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

https://us-wa.en.expressly/v?c=dvo8iije3v33saoj

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto.

सम्भावित कोभिड-19 अनावरणको सूचना

सन्देश वा सूचनाको छवि

exposure notification screenshot

सूचना तथा सन्देशको विषय वस्तु

तपाईंलाई COVID-19 बाट सम्पर्क हुन सक्नुहुन्छ

तपाईं हालसालै COVID-19 को पोजेटिभ परीक्षण भएको कुनै व्यक्तिको नजिक हुनुहुन्छ। तपाईं यसपछि के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हामी मद्दत गर्नको लागि यहाँ छौँ। थप जान्नका लागि ट्याप गर्नुहोस्।

मैले पाठ सन्देश वा सूचना प्राप्त गरेँ भने के गर्नुपर्छ?

WA Notify प्रयोगकर्ताहरूले पाठ सन्देशमा भएको लिङ्क वा सूचनामा क्लिक गर्नुपर्छ र अज्ञात रूपमा एपमा उनीहरूको नतिजा पुष्टि गर्न सबै चरणहरूको पालना गर्नुपर्छ। यसले अज्ञात रूपमा हालै COVID-19 को सम्भावित एक्सपोजरको नजिकै भएका अन्य WA Notify प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गर्छ। WA Notify प्रयोगकर्ताहरूलाई अज्ञात रूपमा आफ्ना नतिजाहरू पुष्टि गर्न अनुमति दिनाले अझ द्रुत गतिमा COVID-19 को फैलावट रोकथाम गर्न सकिन्छ। जनस्वास्थ्यले केस अनुसन्धान प्रक्रियाको अवधिमा अझै पनि सम्पर्क गर्न सक्छ र प्रमाणीकरण लिङ्क वा कोड प्रदान गर्न सक्छ।

कृपया निम्न कुराहरू भएमा आफ्नो प्राथमिक स्याहार चिकित्सक वा परीक्षक प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:

  • तपाईंले सन्देश र/वा सूचना प्राप्त गर्नुभयो तर आफ्ना आधिकारिक परीक्षणका नतिजाहरू प्राप्त गर्नुभएको छैन, वा
  • तपाईंसँग आफ्ना परीक्षण नतिजाहरूबारे प्रश्नहरू छन्

सामान्य प्रश्नहरू

WA Notify लाई म को हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने, मैले कसरी सन्देश र/वा सूचना प्राप्त गरेँ?

सन्देश र सूचनाहरूलाई WA Notify बाट नभएर DOH द्वारा पठाइएको छ। DOH ले कोभिड-19 परीक्षण पोजेटिभ देखिएका सबैजनालाई सन्देश र/वा सूचना पठाउँछ किनभने हामीलाई WA Notify कसले प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। तपाईंले WA Notify प्रयोग गरिरहनु भएको छैन भने, तपाईंले सन्देश र सूचना वेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ।

DOH ले कसलाई सन्देश वा सूचना पठाउने भनेर कसरी थाहा पाउँछ?

कानुन अनुसार, विभिन्न प्रकारका सङ्क्रामक रोगहरूको परीक्षणबाट आएका पोजिटिभ नतिजाहरूलाई सम्पर्क विवरण सहित राज्यमा सूचित गर्नुपर्छ। DOH ले रोग फैलन नदिन केस अनुसन्धान र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ (अङ्ग्रेजीमा) गर्न यस विवरणको प्रयोग गर्छ। परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ देखिएका सबैलाई सुचित गर्नाले WA Notify प्रयोगकर्ताहरूलाई द्रुत गतिमा दकम चाल्न र अज्ञात रूपमा अरूलाई सम्भावित एक्सपोजरको बारेमा सचेत गराउन अनुमति दिन्छ।

मैले WA Notify प्रयोग गरिहेको छैन। तपाईंले मलाई किन सन्देश पठाउनु भयो?

DOH ले हालै कोभिड-19 पोजेटिभ देखिएका मानिसद्वारा प्रयोग गरिएका फोन नम्बरहरूमा पाठ सन्देश र/वा पप-अप सूचना पठाउँछ।

DOH लाई परीक्षण नतिजा पोजेटिभ आएको मात्र थाहा हुन्छ – WA Notify कसले प्रयोग गर्दछ हामीलाई थाहा हुँदैन। प्रत्येकलाई सन्देशहरू पठाएर, हामी WA Notify प्रयोगकर्ताहरूलाई नामरहित रूपमा सम्भावित अनावरण बारे अन्य व्यक्तिहरूलाई थप द्रुत रूपमा सचेत गराउन र सम्भावित रूपमा जीवन बचाउनमा मद्दत गर्न सक्छौं।

तपाईंले WA Notify प्रयोग गरिरहनुभएको छैन भने, कुनै पनि कार्य आवश्यक छैन। तपाईं आफ्नो फोनमा WA Notify कसरी थप्ने भन्ने कुरासहित यसबारे थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, WANotify.org मा जानुहोस्

सन्देश कुन फोन नम्बरबाट आउछ?

DOH बाट पठाउने फोन नम्बर 1-844-986-3040 हो।

मैले सूचना र/वा सन्देश प्राप्त गरेको छु तर परिक्षण गरेको व्यक्ति परिवार वा परिवारको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मैले के गर्नुपर्छ?

परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएका WA Notify प्रयोगकर्ताले आफूसँग सम्पर्कमा आएका हुन सक्ने अन्य व्यक्तिलाई अज्ञात रूपमा सूचित गर्ने चरणहरू पालना गर्नुपर्छ, त्यसैले तपाईंले आफूसँग सरोकार नराख्ने सबै पाठ सन्देश वा सूचनाहरूलाई वेवास्ता गर्नुपर्छ।

तपाईंको परिवार वा तपाईंको परिवारको कोही सदस्य WA Notify प्रयोगकर्ता हुन्, उनको परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएको छ र अझै पनि WA Notify मा उनको परीक्षणको नतिजा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ भने उनीहरूले WANotify.org मा रहेको “यदि स्व-परीक्षण गराउँदा COVID-19 को नतिजा पोजिटिभ आएमा अरूलाई कसरी सूचित गर्ने” खण्डमा दिइएका चरणहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ।

म सँग सूचना ट्याप गर्न वा प्रमाणीकरण लिङ्कलाई सक्रिय गर्न कति समय छ?

तपाईंले सूचना वा पाठ सन्देश प्राप्त गरेपछि WA Notify मार्फत अरूलाई सूचित गर्ने चरणहरू पालना गर्न तपाईंसँग 24 घण्टाको समय हुन्छ। यदि तपाईं उक्त समयभित्र सूचनामा ट्याप गर्न वा प्रमाणीकरण लिङ्कमा क्लिक गर्न असमर्थ हुनुभएमा, तपाईलें WANotify.org मा रहेको “स्व-परीक्षण गराउँदा COVID-19 को नतिजा पोजिटिभ आएमा अरूलाई कसरी सूचित गर्ने” खण्डमा दिइएका चरणहरू पालना गरेर WA Notify मार्फत प्रमाणीकरण कोड अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ

एक भन्दा बढि व्यक्तिले WA Notify मा भएको प्रमाणीकरण लिङ्क सक्रिय बनाउनको लागि सन्देश वा सूचना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?

सक्दैनन्। यदि तपाईंको परिवार वा परिवारको कोही सदस्य WA Notify प्रयोगकर्ता हुन्, उनको परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएको छ र अझै पनि WA Notify मा उनको परीक्षणको नतिजा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ भने उनीहरूले WANotify.org मा रहेको “यदि स्व-परीक्षण गराउँदा COVID-19 को नतिजा पोजिटिभ आएमा अरूलाई कसरी सूचित गर्ने” खण्डमा दिइएका चरणहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ

म कोभिड-19 सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको मिति WA Notify मा कहाँनेर देखाइएको हुन्छ ?

iPhone मा:

  1. Settings (सेटिङ) मा जानुहोस्
  2. Exposure Notifications (सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको बारेमा सूचनाहरू) चयन गर्नुहोस् वा सर्च बार (Search Bar) मा Exposure Notifications हाल्नुहोस्
  3. “You may have been exposed to COVID-19” (तपाईं COVID-19 बाट सङ्क्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएको हुन सक्छ) अन्तर्गत तपाईं सङ्क्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएको हुन सक्ने अनुमानित मिति देखइएको हुने छ

Android फोनमा:

  1. WA Notify एप खोल्नुहोस्
  2. “Possible exposure reported” (सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको हुन सक्ने बारेमा जानकारी प्राप्त भएको छ) अन्तर्गत See Details (विवरणहरू हेर्नुहोस्) चयन गर्नुहोस्
  3. तपाईंको एक्सपोजर भएको हुन सक्ने अनुमानित मिति "Possible Exposure Date" ("सम्भावित एक्सपोजर मिति") अन्तर्गत देखाइने छ