پالیسی محرمیت WA Notify

این پالیسی محرمیت به WA Notify (برنامه اخطاردهی ایالت واشنگتن)، تکنالوجی رسمی اطلاعیه در معرض خطر قرار گرفتن برای ایالت واشنگتن تطبیق می شود. WA Notify با نظارت و تأیید Department of Health (DOH، وزارت صحت ایالت واشنگتن) ایجاد شد.

ما چه معلوماتی را جمع آوری و استفاده می کنیم؟

معلومات گمنام را می توان در WA Notify در مورد رویداد های ذیل جمع آوری کرد:

 • دانلود یا فعال کردن WA Notify.
 • دریافت یک اطلاعیه در معرض خطر قرار گرفتن.
 • ارسال یک کود تصدیق یا لینک تصدیق.
 • آپلود کودهای تصادفی برای استفاده کنندگان دارای نتیجه تست مثبت که تصمیم گرفته اند به دیگران اطلاع دهند.
 • مواجهه با مشکلات تخنیکی با برنامه (معلومات تشخیص، بشمول احصائیه عملکرد برنامه).

DOH از معلومات رویداد فوق برای درک چگونگی استفاده از WA Notify استفاده می کند. این معلومات را می توان با DOH، نهادهای صحت عمومی، یا مقامات صحی مجاز شریک کرد. همچنان می توان از آن به شکل مجموعی برای اهداف احصائیوی یا تحقیقات علمی استفاده کرد. این معلومات بشمول هیچ معلومات شخصی یا موقعیت نمی شوند یا برای شناسایی کردن استفاده کنندگان WA Notify استفاده نخواهد شد.

برای همسویی با اهداف Google و Apple،WA Notify برای محافظت از محرمیت استفاده کننده به عنوان اولویت اصلی طراحی شده است. WA Notify این عنصرهای معلومات را ایجاد می کند، که شامل معلوماتی نیست که بتواند اشخاص استفاده کننده وسیله را شناسایی کند:

کودهای تصادفی

 • کودهای تصادفی از طریق بلوتوث بین تلیفون های هوشمند استفاده کنندگان WA Notify وقتی که نزدیک هم هستند، به اشتراک گذاشته می شوند.
 • کودهای تصادفی توسط تلیفون هوشمند شما ایجاد شده و ذخیره می شوند و نه توسط WA Notify.
 • کودهای تصادفی فقط برای اجازه دادن به WA Notify و تلیفون هوشمند شما برای بررسی احتمال در معرض COVID-19 قرار گرفتن استفاده می شوند.
 • کودهای تصادفی برای حداکثر 14 روز نگهداری می شوند.

کودها و لینک های تصدیق

 • برای هشدار سریع و ناشناس به کاربران WA Notify که ممکن در معرض COVID-19 قرار گرفته باشند، DOH یک نوتیفیکیشن و/یا پیام متنی با لینک تایید به تمام شماره تلیفون های مرتبط با نتیجه تست مثبت COVID-19 گزارش شده به DOH ارسال می‌کند.
  • ضربه زدن بالای اطلاعیه یا کلیک کردن بالای لینک تصدیق اجازه میدهد کودهای تصادفی تان شریک ساخته شود که بصورت ناشناس استفاده کنندگان دیگر WA Notify را که در نزدیکی شما بوده اخطار میدهد که آنها ممکن است در معرض خطر قرار گرفته باشند.
  • Department of Health (DOH، وزارت صحت) یک پیام متنی را با لینک تصدیق به هر شخصی که نتیجه تست COVID-19 آنها مثبت باشد ارسال می کند بخاطری که ما نمیدانیم چه کسانی WA Notify را استفاده میکنند. اگر شما از آن استفاده نمی کنید، میتوانید WA Notify را به تلفن خود اضافه کنید یا پیام را نادیده بگیرید.
  • شما تصمیم میگیرید که آیا بالای اطلاعیه ضربه بزنید یا بالای لینک تصدیق کلیک کنید تا به استفاده کنندگان دیگر WA Notify به صورت ناشناس اخطار دهید یا خیر.
 • چنانچه تست شما برای COVID-19 مثبت شود، کسی از مقامات صحت عمومی در مورد استفاده شما از WA Notify ممکن است تماس بگیرد. اگر شما استفاده میکنید اما تا هنوز یک پیام متنی تصدیق دریافت نکرده اید، آنها یک کود یا لینک تصدیق برای وارد کردن به WA Notify ارائه می کنند.

گزارشات استفاده

 • تقریبا مانند هر برنامه یا سرویس انترنتی، WA Notify به طور اتومات گزارش ​ها را هنگام استفاده از سرویس ایجاد می کند. این گزارشات بشمول برخی معلومات درباره تلیفون هوشمند شما می باشد. ما از این معلومات برای رفع اشکالات WA Notify استفاده می کنیم.
 • این گزارشات بشمول کودهای تصادفی یا لینک های تصدیق یا کودها نیست و نمی توان از آن برای مربوط کردن هر نوع کود به شما یا تلیفون هوشمند شما استفاده کرد.
 • این گزارشات به طور اتومات 14 روز پس از اینکه ایجاد شدند، پاک می شوند.

معلومات تجزیه و تحلیل

 • اگر فعال کردن تجزیه و تحلیل اضافی را انتخاب کنید، معلومات متراکم محدود برای مساعدت به بهبود برنامه با DOH به اشتراک گذاشته خواهد شد.
 • این معلومات بشمول احصائیه درباره نحوه استفاده از برنامه است. معلومات بشمول معلوماتی که بتوانند شما را شناسایی کنند، نمی باشد.
 • شما می توانید با خاموش کردن به اشتراک گذاری معلومات تحلیل، انتخاب کنید که این معلومات را به اشتراک نگذارید.
 • WA Notify طوری طراحی شده که معلومات موقعیت مکانی را از تلیفون هوشمند شما جمع آوری نمی کند و معلوماتی را که شما یا تلیفون هوشمندتان را به کودهای تصادفی یا کودهای تصدیق مربوط می کند، جمع آوری نکرده یا شریک نمی کند.

معلومات تشخیصیه

 • تقریبا مانند هر برنامه یا سرویس انترنتی، WA Notify به طور اتومات معلومات تشخیصیه را هنگام استفاده از سرویس ایجاد می کند.
 • برنامه اندروید WA Notify توسط Google ساخته شده همان قسمی که سایر برنامه های اطلاعیه در معرض خطر قرار گرفتن از عین تکنالوجی Apple/Google استفاده می کنند.
 • Google از این معلومات برای تشخیص مشکلات WA Notify و سایر برنامه های اطلاعیه در معرض خطر قرار گرفتن دیگر که از عین تکنالوجی Apple/Google استفاده میکنند، استفاده می کند.
 • این معلومات تشخیصیه بشمول معلومات شخصی یا موقعیت مکانی نمی باشد و نمیتواند برای شناسایی استفاده کنندگان WA Notify استفاده شود.

وقتی شما یک کود تصدیق درخواست می کنید چه اتفاقی می افتد؟

آن استفاده کنندگان WA Notify که تست خانگی مثبت COVID-19 داشته اند، می توانند یک کود تصدیق در WA Notify درخواست کنند تا به صورت ناشناس به دیگر استفاده کنندگان WA Notify در مورد در معرض خطر قرار گرفتن احتمالی اطلاع دهند. به منظور دریافت یک کود تصدیق، استفاده کنندگان WA Notify باید تاریخ نتیجه تست مثبت و نمبر تلیفون موبایل خود را وارد کنند. همان دستگاهی که برای درخواست کود استفاده می ​شود باید برای وارد کردن کود تصدیق استفاده شود یا روی لینک تصدیق کلیک کنید تا به ​طور ناشناس به سایر استفاده کنندگان WA Notify در مورد قرار گرفتن در معرض خطر احتمالی اخطار دهید.

برای جلوگیری از گزارشات تکراری از عین نتیجه تست، WA Notify به طور موقت یک نسخه رمزنگاری شده از نمبر تلیفون هوشمند استفاده شده برای درخواست کود را تا 30 روز نگهداری می کند. این معلومات بشمول هیچ معلومات شخصی یا موقعیت مکانی نمی شود یا برای شناسایی هیچ استفاده کننده WA Notify استفاده نمی شود.

چه زمانی معلومات شما را شریک می کنیم؟

ما داوطلبانه هیچ یک از معلومات شما را جمع آوری نکرده یا با کسی شریک نمی کنیم، مگر اینکه بخواهید یک کود تصدیق را وارد کرده یا روی لینک تصدیق کلیک کنید. چنانچه این کار را انجام دهید، WA Notify کودهای تصادفی شما را با دیگر تلیفون های هوشمندی که نزدیک تلیفون هوشمند شما بوده اند، شریک می کند. کود یا لینک تصدیق را نمی توان توسط شخصی که به تلیفون هوشمند شما دسترسی ندارد، به شما پیوند داد. لطفا برای یادگیری بیشتر در مورد معلوماتی که در WA Notify جمع آوری و استفاده می شود، قسمت ”ما چه معلوماتی را جمع آوری و استفاده می کنیم؟“ را در بالای این صفحه ملاحظه نمایید.

ما چگونه از معلومات شما محافظت می کنیم؟

WA Notify با استفاده از چارچوب اطلاعیه در معرض خطر قرار گرفتن Google و Apple، که بشمول الزامات بسیار خاص در مورد چگونگی رمزگذاری و انتقال آنها است، از کودهای تصادفی محافظت می کند. WA Notify کودهای تصادفی شما را نگهداری یا تولید نمی کند – این تلیفون هوشمند شماست که این را انجام می دهد.

حقوق شما در مورد معلومات تان

از آنجا که کودهای تصدیق و گزارش های برنامه را نمی توان بدون دسترسی به تلیفون هوشمند به شما مربوط کرد، DOH راهی برای دسترسی به این معلومات ندارد. به این دلیل، DOH در صورت درخواست شما نمی تواند به صورت مصئون این معلومات را به شما ارائه دهد یا پاک کند. شما استفاده از WA Notify را کنترول می کنید. تلیفون هوشمند شما باید در هر زمان اجازه خاموش کردن اطلاعیه های در معرض خطر قرار گرفتن یا پاک کردن گزارشات در معرض خطر قرار کردن که در تلیفون هوشمند شما ذخیره است را بدهد. علاوه بر این، شما می توانید در هر زمان WA Notify را لغو نصب کنید. در این صورت، همه کودهای تصادفی ذخیره شده پاک می شوند.