اپلیکیشن اطلاع رسانی واشنگتن درمورد در معرض قرار گرفتن - اپلیکیشن اطلاع رسانی واشنگتن WA Notify

WA Notify (اعلان WA، همچنان با نام اعلان تماسهای با خطر بلند واشنگتون نیز شناخته میشود) یک سامان رایگان است که میتوانید آن را به گوشی هوشمند خود اضافه کنید تا مستفیدان را از احتمال قرار گرفتن در معرض کووید-19 مطلع کند. این سامان کاملاً محرم است، کدام معلومات شخصی را جمعآوری نمیکند یا به اشتراک نمیگذارد و مقصد شما را ردیابی نمیکند.

چگونه WA Notify را به تلفن خودم اضافه کنم؟

Apple logo

در iPhone، در بخش تنظیمات، Exposure Notifications را فعالسازید:

 • به تنظیمات بروید
 • به سمت پایین برای رسیدن به Exposure Notifications اسکرول کنید
 • بالای "روشن کردن Exposure Notifications" کلیک کنید
 • United States را انتخاب کنید
 • Washington را انتخاب کنید
Android logo

در یک تلیفون Android:

 • بروید به Google Play Store (صرف انگلیسی)
 • اپلیکیشن WA Notify را دانلود کنید.

چگونه کار میکند؟

زمانی که شما WA Notify را فعال کردید، تلیفون شما شروع به تبادل کودهای تصادفی و ناشناس با تلیفون افرادی میکند که شما در نزدیکیشان هستید و آنها نیز WA Notify را فعال کردهاند. این سیستم از تکنالوجی بلوتوثی کم مصرف استفاده میکند و حریم خصوصی شما را حفظ میکند و بدون افشای کدام معلومات درباره شما این کودها را تبادله میکند. اگر آزمایش کووید-19 یکی دیگر از مستفیدان WA Notify که اخیراً نزدیک او بودهاید مثبت باشد و مراحل مربوط به معلوماترسانی ناشناس به دیگران را دنبال کرده باشد، یک هشدار دریافت خواهید کرد. این کار به شما اجازه میدهد مراقبت مورد نیازتان را بهسرعت دریافت کنید و کمک میکند از شیوع کووید-19 به دیگران جلوگیری کنید.

یک الگوریتم ریاضی مواردی را که میتواند احتمال انتقال COVID-19 داشته باشد از مواردی که فاصله بین دو شخص در حد مصؤن بوده و یا فاصله کم بوده اما نیاز ندارد به شما اخطار دهد، محاسبه می کند. WA Notify صرف در حالتی به شما اخطار میدهد که شما احتمالا در معرض ابتلا به مرض قرار گرفته باشید. بنابرین، عدم دریافت اخطار خبر خوبی است.

همچنان WA Notify به بیش از 30 لسان در دسترس است.

WA Notify Flow Chart in Dari - Click to Read as PDF

حریم خصوصی من چگونه محافظت می شود؟

WA Notify بر بنیاد تکنولوژی Google Apple Exposure Notification کار میکند و طوری دیزاین شده که حریم خصوصی شما را محافظت کند. بدون جمعآوری یا فاش کردن آدرس یا معلومات شخصی در پسزمینه کار میکند. WA Notify ضرورت ندارد تا بداند چه کسی هستید یا کجا اقامت دارید تا طرز موثر کار کند. با استعمال صرف بخش کوچکی از بلوتوث، بتری شما متأثر نمیشود.

اشتراک کاملاً داوطلبانه است. استفاده کنندگان در هر زمان می​توانند تصمیم بگیرند به برنامه داخل یا خارج شوند. برای کسب معلومات بیشتر درباره نحوه محافظت از حریم خصوصی مستفید، به پالیسی حفظ حریم خصوصی WA Notify مراجعه کنید.

اطلاعیه ها چگونه به نظر می رسند؟

شما ممکن است دو نوع اطلاعیه دریافت نمایید. آنهایی که نتایج شان مثبت تشخیص می شود یک پیام و/یا اطلاعیه پاپ اپ حاوی لینک تأییدی دریافت خواهند کرد. استفاده کننده گان WA Notify که ممکن در معرض خطر قرار گرفته باشند یک اطلاعیه در معرض قرار گرفتن دریافت خواهند نمود. درمورد این اطلاعیه ها بیشتر بدانید و ببینید اینها چگونه به نظر می رسند.

WA Notify چگونه کمک میکند؟

مطالعات نشان دادهاند که هر چه تعداد اشخاص که از اعلانهای تماس با خطر بلند استفاده میکنند بیشتر باشد، این سامان مفیدتر خواهد بود. مودلهای ساختهشده بر بنیاد سه کانتی در ایالت واشنگتون نشان میدهد که حتی اگر تعداد کمی از افراد از WA Notify استفاده کنند، میزان آلوده شدن و موارد مرگومیر کاهش مییابد. وقتی پیچکاری میشویم و ماسک میزنیم، میتوانیم جان افراد را نجات دهیم. وقتی رویدادهای حضوری را از سر میگیریم، WA Notify یک لایه حفاظتی اضافی محسوب میشود. این یکی دیگر از کارهایی است که میتوانید برای حفظ امنیت خود و اطرافیانتان انجام دهید.

در صورت مثبت بودن تست کووید-19 با خودآزمایی، چی طور دیگران را مطلع کنیم

مستفیدان WA Notify که از کیت خودآزمایی (که تستهای خانگی نیز نامیده میشود) استفاده میکنند و نتیجه آزمایش کووید-19 آنها مثبت شده است، میتوانند یک کود تاییدیه تقاضا کنند تا طرز ناشناس به سایر مستفیدان WA Notify اطلاع دهند که ممکن است در معرض کووید-19 قرار گرفته باشند.

Apple logo

در آیفون:

 • به تنظیمات بروید و Exposure Notifications را باز کنید.
 • "شریک سازی نتیجه تشخیص COVID-19" را انتخاب کنید.
 • " Continue (ادامه(" را انتخاب کنید.
 • اگر گزینه​ای برای داخل کردن کود می​بینید، گزینه «Didn’t get a code (کود را دریافت نکرده​اید؟) را انتخاب کنید Visit WA State Dept. of Health Website (از ویب​سایت اداره صحت ایالت واشنگتون بازدید کنید.)" اگر گزینه​ای برای داخل کردن کود خود نمی​بینید، به مرحله بعد بروید.
 • شماره تلفن همان دستگاه تان که WA Notify را استفاده میکند و تاریخ تست مثبت COVID-19 تان را وارد کنید.
 • "ادامه" را انتخاب کنید.
Android logo

در یک تلیفون Android:

 • WA Notify را باز کنید و "شریک سازی نتیجه تست تان برای کمک به توقف شیوع COVID-19" را انتخاب کنید.
 • "ادامه" را انتخاب کرده و سپس "من به یک کود نیاز دارم" را انتخاب کنید.
 • شماره تلفن همان دستگاه تان که WA Notify را استفاده میکند و تاریخ تست مثبت COVID-19 تان را وارد کنید.
 • "ارسال کود" را انتخاب کنید.

شما یک اطلاعیه پاپ اپ و یک پیام حاوی لینک تایید خودتان دریافت خواهید نمود. شما صرف نیاز دارید بالای اطلاعیه ضربه بزنید و یا بالای لینک در پیام کلیک کنید تا مراحل در WA Notify را برای اخطار دادن ناشناس به سایر استفاده کنندگان اپلیکیشن که احتمالاً در معرض ابتلا به مرض قرار گرفتهاند را تعقیب کنید.

اگر نمیتوانید در WA Notify یک کود تأییدی درخواست کنید، شما باید با شماره تلفن مستقیم COVID-19 ایالت، 1-800-525-0127، تماس بگیرید و سپس # را فشار دهید و به کارمندان شماره مستقیم تلفن خبر دهید که شما یک استفاده کننده WA Notify هستید. کارمندان شماره مستقیم تلفن میتوانند یک لینک تأییدی برای شما ارسال کنند که شما میتوانید آنرا برای اخطار دادن به سایر استفاده کنندگان WA Notify استفاده کنید و از احتمال قرار گرفتن آنها در معرض ویروس آنها را با خبر سازید.

نتایج تست خودآزمایی مثبت کووید-19 خود را چی طور راپور دهیم

اشخاص که از کیت خودآزمایی (که تست​های خانگی نیز نامیده می​شود) استفاده می​کنند و نتیجه آزمایش کووید-19 آنها مثبت است، می​توانند به غیر از برنامه WA Notify، نتایج مثبت را به Department of Health (DOH، وزارت صحت) راپور دهند. برای دریافت جدیدترین رهنمایی درباره نحوه راپور نتیجه آزمایش مثبت، به صفحه آزمایش DOH برای کووید-19 مراجعه کنید. (صرف برای لسان انگلیسی)

کیت​های خودآزمایی رایگان نیز در Say Yes! COVID Test (تست کووید بگویید بله!) موجود هستند. (صرف برای لسان انگلیسی)

رهنمایی​های اضافی را می​توانید در منبع DOH با عنوان در صورت مثبت بودن تست کووید-19 چه کار باید کنیم پیدا کنید.

لطفاً توجه داشته باشید: WA Notify یک وسیله برای معلومات​رسانی درباره احتمال قرار گرفتن در معرض ویروس است. این سامان برای این طراحی نشده بود که مستفیدان نتایج آزمایش خود را به DOH راپور کنند. راپور نتایج به DOH خارج از سیستم برنامه WA Notify است.

چرا شما به هر دو اپلیکیشن تعقیب تماس و WA Notify نیاز دارید؟

برنامه تعقیب تماس برای دهه​ها یک اقدام مؤثر برای حفظ صحت عامه بوده است. WA Notify این کار را بصورت ناشناس پشتیبانی می​کند. در ذیل یک مثال آورده شده است: اگر نتیجه تست کووید-19 تان مثبت تشخیص شد، مقامات صحت عامه ممکن است تماس بگیرند و از شما بخواهند تماس​های نزدیک اخیرتان را شریک سازید. شما نمی​توانید یک نفر ناآشنا که در بس در پهلویش نشسته بودید را نام ببرید. اگر هم شما و هم آن فرد غریبه در بس، از WA Notify استفاده کنید، آن فرد می​تواند طرز ناشناس از تماس با خطر بلند احتمالی مطلع شود و مراحل لازم برای جلوگیری از انتقال کووید-19 به دوستان و فامیلش را انجام دهد.​ درست مانند واکسین​ها و استفاده از ماسک که هر کدام به جلوگیری از نشر کووید-19 کمک می​کنند، این موارد با هم مؤثرتر هستند.

آیا باید به استفاده از WA Notify ادامه دهم یا می​توانم اکنون آن را خاموش کنم؟

ما تمام افراد را تشویق می​کنیم که WA Notify را در تلیفون خود فعال نگه دارند و آن را خاموش نکنند. با کاهش محدودیت​ها و از سرگیری فعالیت​ها، WA Notify یک راه آسان برای به همراه داشتن یک لایه حفاظتی اضافی با خود است.

اگر من واکسین شده باشم، آیا به WA Notify نیاز دارم؟

بلی! ایالت واشنگتون تا مدت​ها با کووید-19 مقابله خواهد کرد. ما هنوز در حال کسب معلومات زیادی درباره این ویروس هستیم، مانند مدت زمان موثر بودن واکسین​ها و اینکه چقدر واکسین​ها در برابر انواع جدید کووید-19 محافظت ایجاد می​کنند. حتی اگر خطر برای افراد پیچکاری شده کمتر باشد، می​دانیم که افراد کاملاً پیچکاری شده ممکن است همچنان مصاب شوند و کووید-19 را منتقل کنند. همچنان، ما می​دانیم افرادی هستند که هنوز پیچکاری نشده​اند. به همین خاطر، ما تمام باشندگان واشنگتون را تشویق می​کنیم تا WA Notify را در تلیفون​های خود فعال کنند تا به وقایه از توسعه کووید-19 کمک کنند.

میخواهید کمک کنید مردم درمورد WA Notify با خبر شوند.

برای پیامرسانی در رسانههای اجتماعی، پوسترها، نمونه آگهیهای رادیویی و تلویزیونی و موارد بیشتر، کیت سامان WA Notify ما را بررسی کنید. همچنان به دوستان و فامیل خود اطلاع دهید. هرچه افراد بیشتری از WA Notify استفاده کنند، بهتر به محافظت از شما و جامعه شما کمک میشود.

سایر سوال های مکررا پرسیده شده

چگونه تاریخ در معرض وایرس قرار گرفتن خود را در WA Notify پیدا کنم؟

در آیفون:

 1. به Settings (تنظیمات) بروید
 2. Exposure Notifications (اعلانهای در معرض قرار گرفتن) را انتخاب نمایید یا در نوار جستجو Exposure Notifications (اعلانهای در معرض قرار گرفتن) را وارد نمایید
 3. تاریخ تقریبی احتمال قرار گرفتن شما در معرض وایرس، در بخش “You may have been exposed to COVID-19”(شما ممکن است در معرض کووید-19 قرار گرفته باشید) نشان داده خواهد شد.

در اندروید:

 1. اپلیکیشن WA Notify را باز نمایید
 2. See Details (مشاهده جزئیات) را در ذیل «Possible exposure reported (احتمال قرار گرفتن در معرض وایرس راپور شده)» انتخاب نمایید
 3. تاریخ تقریبی قرار گرفتن شما در معرض وایرس در ذیل “Possible Exposure Date (تاریخ احتمالی قرار گرفتن در معرض وایرس”) نشان داده خواهد شد.
من یک اطلاعیه و/یا پیام از اداره صحت ایالت واشنگتن دریافت کرده ام. چرا؟

Department of Health (DOH، اداره صحت) یک پیام و/یا اطلاعیه پاپ اپ را برای هر کس که اخیرا تست COVID-19 مثبت داشته است می فرستد تا استفاده کنندگان WA Notify بتوانند بصورت سریع و ناشناس به سایر استفاده کنندگان درمورد احتمال در معرض ویروس قرار گرفتن آنها اخطار دهند. درمورد این اطلاعیه ها بیشتر بدانید و ببینید اینها چگونه به نظر می رسند (صرف انگلیسی).

اگر هم پیام متنی و هم اعلان دریافت میکنید، فقط باید روی اعلان ضربه بزنید یا روی پیوند موجود در پیام متنی کلیک کنید و مراحل WA Notify را دنبال کنید تا طرز ناشناس به سایر مستفیدان درباره احتمال قرار گرفتن در معرض مریضی هوشدار دهید.

من یک اطلاعیه درمورد کمک کردن معلومات WA Notify من به صحت عمومی دریافت کردم. چرا؟

DOH میخواهد بداند عملکرد WA Notify چی طور است تا ما بتوانیم هر گونه پیشرفت ضروری در این سامان را اعمال کنیم. اگر موافق بودید که معلومات WA Notify خود را شریک سازید، باز هم حریم خصوصی شما بصورت کامل محافظت میشود. هیچ نوع معلومات شخصی جمعآوری یا شریک ساخته نمیشود و هیچ راهی برای شناسایی شما وجود ندارد. صرف DOH آن هم در سطح ایالت میتواند به این معلومات دسترسی داشته باشد.

اگر استفاده کنندگان WA Notify موافقت کنند که معلومات آنها شریک ساخته شود، کدام معلومات جمع آوری می شود؟

اگر موافق بودید که معلومات خود را شریک سازید، باز هم حریم خصوصی شما بصورت کامل محافظت میشود. هیچ نوع معلومات شخصی جمعآوری یا شریک ساخته نمیشود بنابراین هیچ راهی برای شناسایی شما وجود ندارد. فقط DOH میتواند این معلومات ایالتی را ببیند که بشمول موارد ذیل است:

 • تعداد اشخاصی که برای شریک سازی معلومات خود از WA Notify موافقت می کنند. این به ما کمک میکند بفهمیم نمونه گیری ما تا چه اندازه ارقام واقعی را نشان میدهد.
 • تعداد اطلاعیه های در معرض قرار گرفتن دریافت شده توسط استفاده کنندگان WA Notify. این به ما کمک میکند مسیر حرکت شیوع COVID-19 را ببینیم.
 • تعداد اشخاصی که بالای یک اطلاعیه در معرض قرار گرفتن کلیک می کنند. این به ما کمک میکند بفهمیم مردم چقدر مایل هستند توصیه های صحت عامه را در نظر بگیرند.
 • تعداد مردمی که به اشخاص دارای نتایج مثبت تست COVID-19 نزدیک بودند اما فاصله آنها به اندازه کافی نزدیک نبوده یا مدت بودن آنها به اندازه ای طولانی نبوده تا درمورد خطر ابتلا اطلاع داده شوند. این به ما کمک میکند بفهمیم آیا الگوریتمی که در WA Notify سطح در معرض قرار گرفتن را تعیین میکند باید تنظیم شود یا خیر.
وقتیکه من WA Notify را در iPhone خودم فعال می کنم، آیا سویچ/تاگل "اخطارهای قابل دسترس بودن" را روشن کنم یا خاموش کنم؟

خاموش درست است. هرچند توصیه شده است در صورتیکه خارج از ایالت واشنگتون برای مدت زمان قابل ملاحظه سفر میکنید، آن را روشن کنید. وقتی که «Availability Alerts (هشدارهای در دسترس بودن)» روشن است، وقتی به مکان دیگری سفر میکنید که یک سامان اعلان تماس با خطر بلند مانند WA Notify را ارائه میکند، اعلان دریافت میکنید. اگر iPhone دارید، میتوانید چندین منطقه را اضافه کنید، اما هر بار تنها یک منطقه میتواند فعال باشد. نیاز ندارید برای فعال کردن یک منطقه جدید، یک منطقه دیگر را حذف کنید. اگر یک تلیفون Android دارید، میتوانید برنامههای اعلان تماس با خطر بلند مانند WA Notify چند ایالت را نصب کنید، اما هر بار تنها یک برنامه که از تکنالوجی سازگار با WA Notify استفاده میکند میتواند فعال باشد.

آیا برای استفاده کردن WA Notify باید گزینه اشتراک را انتخاب کنم؟

بلی. استفاده از WA Notify رایگان و داوطلبانه است. میتوانید در هر زمان از برنامه خارج شوید. برای انجام این کار، تنها باید این خصوصیت را درiPhone خاموش کنید یا برنامه را از یک گوشیAndroid حذف کنید. پس از انصراف، تمام کودهای تصادفی که تلیفون از سایر مستفیدان اطراف ذخیره شده است حذف میشوند و قابل بازیابی نیستند.

آیا اپلیکیشن WA Notify یک اپلیکیشن تعقیب کننده تماس می باشد؟

خیر. WA Notify معلومات افرادی که در نزدیکی شما بودهاند را ردیابی یا رهگیری نمیکند، بنابراین «ردیابی تماس» را انجام نمیدهد. برنامه تعقیبکننده تماس هر شخصی را شناسایی میکند که یک شخص دارای نتیجه مثبت تست کووید-19 ممکن آن را در معرض خطر قرار داده باشد. این سامان کدام معلومات شخصی را جمعآوری یا مبادله نمیکند، بنابراین برای کسی قابل ممکن نیست که بداند شما با چه کسی در تماس بودهاید.

"در معرض قرار گرفتن" چیست؟

در معرض قرار گیری زمانی اتفاق می​افتد که شما مدتی را در نزدیکی یک کاربر WA Notify دیگر گذرانده باشید که بعداً نتیجه آزمایش COVID-19 او مثبت شده است. WA Notify بمنظور تعیین در معرض قرار گیری، از الگوریتمی برای شناسایی رویدادهایی استفاده می‌کند که بطور بالقوه می‌توانند COVID-19 را از افرادی که در فاصله ایمن یا به اندازه کافی کوتاه هستند شناسایی کند که ضرورتی به هشداردهی به شما نباشد. WA Notify فقط در صورتی برای شما نوتیفیکیشن ارسال می کند که تعامل شما با کاربر دیگر به اندازه کافی نزدیک و طولانی باشد و شرایطی را برآورده می کند که  DOHمعتقد است ریسک قابل‌توجهی برای انتقال COVID-19 وجود دارد. این الگوریتم توسط مقامات صحت عامه قابل تعدیل می باشد.

اگر WA Notify به من بگوید ممکن است من در معرض ویروس قرار گرفته باشم، بعدا چه اتفاق می افتد؟

اگر WA Notify دریابد که شما ممکن است در معرض ویروس قرار گرفته باشید، یک اطلاعیه در تلفن تان شما را به یک وب سایت دارای معلومات درمورد کارهای بعدی که باید انجام دهید، هدایت خواهد کرد. این هدایات شامل نحوه و مکان تست دادن، معلومات درمورد مصؤن نگهداشتن خود تان و آنهایی که به شما نزدیک هستند و منابع برای جواب به سوالات تان می باشد. این مهم است که هدایات وب سایت را به دقت بخوانید و تعقیب کنید.

اگر نتیجه تست COVID-19 من مثبت باشد، آیا مردم خواهند فهمید؟

نخیر. WA Notify هیچ نوع معلومات درباره شما را با هیچ شخص دیگر شریک نمیسازد. وقتی یک شخص اعلان درباره تماس با خطر بلند احتمالی دریافت میکند، فقط میداند که آزمایش کووید-19 فردی که اخیراً در نزدیکی او بوده مثبت شده است. او نمیداند آن شخص چه کسی بوده یا در کجا با تماس با خطر بلند مواجه شده است.

آیا برای WA Notify باید پول پرداخت کنم؟

نخیر. اپلیکیشن WA Notify مجانی است.

اپلیکیشن WA Notify چگونه به ایالت واشنگتن کمک خواهد کرد؟

تحقیق انجام شده ذریعه University of Washington (فقط به لسان انگلیسی) نشان داده است هر چه تعداد اشخاص که از اعلان تماس​های با خطر بلند استفاده می​کنند بیشتر باشد، این سامان مفیدتر خواهد بود. نتایج نشان داده​اند که WA Notify در جریان اولین چهار ماه که مورد استفاده قرار گرفت، تخمینا زندگی حدود 40-115 نفر را نجات داده و احتمالاً از حدود 5,500 واقعه کووید-19 جلوگیری کرده است. مودل​های معلوماتی نشان می​دهند که استفاده حتی تعداد کمی از مردم از WA Notify موارد ابتلا به کووید-19 و مرگ​ومیر آن را کاهش می​دهد و این ثابت می​سازد که WA Notify یک وسیله عالی برای جلوگیری از شیوع کووید-19 است.

اگر من خارج از ایالت سفر کنم، آیا WA Notify کار میکند؟

بلی. اگر به ایالتی سفر می کنید که از اپلېکېشنی با تکنالوژی مشابه اپل/گوگل (فقط انگلیسی) استفاده می کند، تلیفون شما به تبادل کدهای تصادفی با کاربران در آن ایالت ادامه می دهد. ضرورتی به تغییر دادن کدام چیزی در تنظیمات تلیفون هوشمندتان نمی باشد. اگر برای مدت طولانی از ایالت واشنگتن خارج می شوید، باید گزینه​ها را در ایالت جدیدتان برای دریافت پشتیبانی و هشدارهای محلی بررسی کنید.

چقدر طول میکشد تا WA Notify به سایر استفاده کنندگان اطلاع رسانی کند؟

استفاده کنندگانی که ممکن است توسط استفاده کنندگان دیگر در معرض ابتلا به COVID-19 قرار گرفته باشند، در جریان 24 ساعت بعد از اینکه استفاده کننده دارای نتیجه تست مثبت COVID-19 مراحل لازم در WA Notify را برای ارسال اخطار ناشناس به سایر استفاده کنندگان WA Notify عملی میکند، یک اطلاعیه دریافت خواهند کرد.

آیا ممکن است اخطارهای متعدد را از WA Notify دریافت کنم؟

مستفیدانی که نتیجه آزمایش آنها مثبت است ممکن است یک اعلان ظاهر شونده و یک پیام متنی دریافت کنند. استفاده کنندگانی که ممکن است چندین بار در معرض ویروس قرار گرفته باشند، برای هر یک از موارد اطلاعیه دریافت خواهند کرد.

اگر نتیجه تست COVID-19 من مثبت باشد، چگونه به WA Notify بگویم؟

اگر آزمایش شما مثبت بود و یک شخص از DOH یا یک مقام صحت عامه محلی با شما در تماس شد، از شما پرسان خواهد شد که آیا از WA Notify استفاده می​کنید یا خیر. اگر از این اپلیکیشن استفاده می​کنید، آنها به شما یک لینک تایید و/یا اطلاعیه ارسال خواهند کرد و شما را در تعقیب مراحل لازم برای وارد کردن آن به WA Notify کمک خواهند کرد. پیوند یا اعلان به معلومات شخصی شما مرتبط نیست. DOH به نمبر تلیفون​های افرادی که اخیراً آزمایش کووید-19 آنها مثبت بوده است نیز یک پیامک و/یا اعلان روان می​کند.

وقتی مراحل را دنبال می​کنید، DOH کدام راه برای اطلاع از اینکه چه کسی اعلان​های تماس با خطر بلند WA Notify را دریافت می​کند، ندارد. اطلاعیه در معرض قرار گرفتن هیچ نوع معلومات درباره شما را شامل نخواهد بود. به هر تعداد که اشخاص بیشتر بصورت ناشناس نتایج خود در WA Notify را تصدیق کنند، به همان میزان ما بهتر می​توانیم از شیوع کووید-19 جلوگیری کنیم.

اگر نتیجه آزمایش شما مثبت بود و هنوز باید طرز ناشناس نتیجه خود را در WA Notify تایید کنید، به بخش «نحوه معلومات​رسانی به سایر افراد در صورت مثبت بودن تست کووید-19 با خودآزمایی در بالای این صفحه مراجعه کنید تا مراحل درخواست کود تایید برای معلومات​رسانی ناشناس به سایر مستفیدان WA Notify درباره تماس​های با خطر بلند را مشاهده کنید.

بعد از اضافه کردن WA Notify به تلفن خودم، آیا نیاز است کار دیگری را انجام دهم؟

اقدام اضافی صرف در حالتی نیاز است که:

 1. نتیجه تست COVID-19 تان مثبت باشد، یا
 2. اطلاعیه ای دریافت کنید مبنی بر اینکه ممکن است در معرض ویروس قرار گرفته باشید.

اگر آزمایش شما مثبت بود و شخصی از DOH یا مقام صحت عامه محلی شما با شما تماس گرفت، از شما پرسان می​کند که آیا از WA Notify استفاده می​کنید یا خیر. اگر از این اپلیکیشن استفاده می​کنید، آنها به شما یک لینک تایید و/یا اطلاعیه ارسال خواهند کرد و شما را در تعقیب مراحل لازم برای وارد کردن آن به WA Notify کمک خواهند کرد. لینک یا اطلاعیه به معلومات شخصی​تان ارتباط ندارد. DOH نمی​تواند بفهمد به چه کسی توسط اپلیکیشن درباره در معرض قرار گرفتن اطلاع داده خواهد شد. اطلاعیه در معرض قرار گرفتن هیچ نوع معلومات درباره شما را شامل نخواهد بود. به هر تعداد که اشخاص بیشتر بصورت ناشناس نتایج خود در WA Notify را تصدیق کنند، به همان میزان ما بهتر می​توانیم از شیوع کووید-19 جلوگیری کنیم.

اگر نتیجه آزمایش شما مثبت بود و هنوز باید طرز ناشناس نتیجه خود را در WA Notify تایید کنید، به بخش «نحوه معلومات​رسانی به سایر افراد در صورت مثبت بودن تست کووید-19 با خودآزمایی» در بالای این صفحه مراجعه کنید تا مراحل درخواست کود تایید برای معلومات​رسانی ناشناس به سایر مستفیدان WA Notify درباره تماس​های با خطر بلند را مشاهده کنید.

آیا استفاده از WA Notify باعث خالی شدن چارج بطری من یا استفاده مقدار زیاد دیتا خواهد شد؟

نخیر. اپلیکیشن طوری دیزاین شده که با استفاده از تکنولوژی کم مصرف بلوتوث، کمترین تأثیر را بالای دیتا و عمر بطری تان داشته باشد.

چرا به نظر میرسد WA Notify چارج بتری را خیلی زیاد مصرف میکند؟

در واقع، اینطور نیست. استفاده بتری در دستگاه شما نشان میدهد چه مقدار فیصدی بتری هر روز توسط اپلیکیشن هایی مانند WA Notify استفاده میشود. اکثر اپ ها و سامانها در طول شب اجرا نمیشوند. WA Notify نیز اینطور نیست، اما هر چند ساعت یکبار کودهای تصادفی را برای مطابقت با یک مستفید دارای نتیجه مثبت بررسی میکند تا بتواند شما را درباره هرگونه تماس با خطر بلند احتمالی مطلع کند. بنابراین، مثلاً اگر هیچ اپلیکیشن دیگر هنگامیکه شما خواب هستید فعال نباشد، WA Notify استفاده فیصدی بلند بتری را در جریان همین زمان نشان خواهد داد. این بدان معنا نیست که WA Notify زیاد از بتری استفاده میکند - بلکه فقط فیصد بالایی از میزان کم بتری استفاده شده است.

آیا نیاز دارم بلوتوث را روشن نگهدارم تا WA Notify کار کند؟

بلی. WA Notify از بلوتوث کم مصرف استفاده می کند، بنابرین بلوتوث باید همیشه فعال باشد تا سیستم بتواند دیگر استفاده کنندگان نزدیک را پیدا کند.

آیا نیاز دارم اپلیکیشن WA Notify را در تلفن خودم باز نگهدارم، تا این اپلیکیشن کار کند؟

نخیر. WA Notify در بگروند تلفن کار خواهد کرد.

آیا اپلیکیشن WA Notify در تلفن های هوشمند قدیمی تر پشتیبانی می شود؟

استفاده کنندگان iPhone میتوانند WA Notify را استفاده کنند اگر سیستم عامل شان:

 • iOS نسخه 13.7 یا جدیدتر (برای iPhone 6s, 6s Plus, SE یا مودل های جدیدتر) باشد
 • iOS نسخه 12.5 (برای iPhone 6, 6 plus, 5s) باشد

استفاده کنندگان Android میتوانند از WA Notify استفاده کنند اگر تلفن هوشمند Android شان بلوتوث کم مصرف را پشتیبانی می کند و نسخه Android آن 6 (API 23) یا بلندتر از آن باشد.

آیا برای استفاده کردن WA Notify باید 18 ساله باشم؟

نخیر. WA Notify سن شما را نمی فهمد و آنرا بررسی نمی کند.

اگر من تلفن را با شخص دیگر شریک سازم، آیا این تکنولوژی کار خواهد کرد؟

WA Notify نمیتواند بگوید در زمان در معرض قرار گرفتن احتمالی چه کسی از تلفن استفاده می کرده است. اگر یک تلفن را شریک می سازید، هر شخصی که تلفن را استفاده میکند نیاز دارد رهنمودهای صحت عامه را مراعات کند اگر WA Notify احتمال قرار گرفتن در معرض COVID-19 را نشان می دهد.

من یک اطلاعیه و/یا پیام دریافت نمودم اما شخصی که تست داده عضو فامیل من بود. چه باید بکنم؟

مستفید WA Notify که جواب تست او مثبت شده است باید مراحل را دنبال کند تا به طور ناشناس به دیگرانی که ممکن است در معرض خطر قرار گرفته​اند هشدار دهد، بنابراین باید هر پیام یا اعلانی را که برای شما در نظر گرفته نشده است را نادیده بگیرید.

اگر یکی از اقارب یا اعضای فامیل شما مستفید WA Notify است، نتیجه آزمایش او مثبت شده است و هنوز باید نتیجه خود را در WA Notify تایید کند، می​تواند مراحل «نحوه معلومات​رسانی به سایر افراد در صورت مثبت بودن تست کووید-19 با خودآزمایی» را در این صفحه دنبال کند.

آیا WA Notify در دستگاه هایی مانند iPad ها یا ساعت های هوشمند کار می کند؟

خیر. سیستم اعلان تماسهای با خطر بلند طرز خاص برای تلیفونهای هوشمند طراحی شده است و در iPad یا تبلت پشتیبانی نمیشود.

ایالت واشنگتن برای اشخاصی که تلفن هوشمند ندارند، چه کار میکند تا بتوانند به این تکنولوژی دسترسی پیدا کنند؟

WA Notify تنها وسیله برای کمک به جلوگیری از شیوع COVID-19 می باشد. تعقیب تماس و سایر تلاش ها هر یک از باشنده های واشنگتن را کمک میکند، حتی اگر آنها تلفن هوشمند نداشته باشند. واکسین ها بهترین طریقه برای توقف شیوع COVID-19 می باشند، و پوشیدن ماسک، رعایت کردن فاصله فزیکی، و محدود کردن بزرگی اجتماعات سایر روش هایی است که هر شخص میتواند کمک کند شیوع COVID-19 متوقف شود.

برنامه نجات زندگی حکومت فدرال برای اشخاص واجد شرایط یک کردیت تلفن ماهوار تهیه میکند. بعضی از عرضه کنندگان خدمات وایرلیس نیز تلفن های هوشمند مجانی می دهند. آموختن بیشتر درمورد برنامه، اشخاص واجد شرایط، نحوه درخواست دادن و عرضه کنندگان خدمات وایرلیس شامل در برنامه (صرف انگلیسی)

واشنگتن اپلیکیشن WA Notify را به بیشتر از 30 زبان عرضه کرده است، اما من چرا آنرا در فروشگاه Google Play صرف به انگلیسی و اسپانیایی می بینم؟

WA Notify بر بنیاد لسان تنظیم شده پیشفرض در تلیفون مستفید عمل میکند. تنها یک نسخه از WA Notify وجود دارد، اما هر پنجره باز شونده – برای مثال، یک اعلان تماس با خطر بلند – به لسان ترجیحی مستفید به بیش از 30 لسان ظاهر میشود.

چند مرتبه من باید بالای اطلاعیه ضربه بزنم یا لینک تأییدی را فعال کنم؟

شما 24 ساعت پس از دریافت اعلان یا پیام متنی فرصت دارید تا مراحل معلومات​رسانی به دیگران را در WA Notify دنبال کنید. اگر نتوانید در این مدت بالای اعلان بزنید یا بالای لنک تایید کلیک کنید، می​توانید با دنبال کردن مراحل بخش «نحوه معلومات​رسانی به سایر افراد در صورت مثبت بودن تست کووید-19 با خودآزمایی» در بالای این صفحه، برای کود تایید در WA Notify تقاضا کنید. همچنان می​توانید زمانی که شخصی از DOH یا مقام صحی محلی شما درباره نتایج آزمایش کووید-19 با شما در تماس می​شوند، برای لنک تایید، تقاضا کنید.

چرا واشنگتن این راه حل را انتخاب کرد؟

واشنگتون یک گروپ نظارتی ایالتی بشمول مسلکیهای امنیت و آزادیهای مدنی و اعضای چندین جامعه را برای بررسی سیستم اعلان تماس با خطر بلند Google/Apple تشکیل داد. این گروپ اعمال معیارهایی برای قابلیت اطمینان ثابت شده پلتفورم، حفاظت شدید از معلومات و طرز استفاده سایر ایالتها، را توصیه کرد.