د واکسین پیاوړي کوونکي دوزونه

هرڅوک چې 5 کلن او ډیر عمر ولري چې د COVID-19 بشپړ واکسین ېې کړي وي د بوسټر لپاره وړ دی.

مینځپانګه وروستی ځل د 2022 جون په 27 تازه شوې

CDC) Center For Disease Control and Prevention Centreد ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز) او Western States Scientific Safety Review Workgroup )د لویدیځ ایالتونو ساینسي خوندیتوب بیاکتنې کاري ګروپ( د بوسټر خوراک تازه وړاندیزونه په لاندې ډول دي:

 • د 5-11 کلن ماشومان باید د واکسین د لومړني واکسینو د لړۍ له بشپړولو پنځه میاشتې وروسته د پیاوړی کوونکی ډوز ترلاسه کړي. د کم معافیت لرونکي ماشومان باید لږ تر لږه درې میاشتې وروسته خپل پیاوړی کوونکی واکسین ترلاسه کړي.
 • هغوي چې 12 کلن دی او ډېر عمر لري باید د Pfizer یا Moderna د لومړني واکسین لړۍ له بشپړولو پنځه میاشتې وروسته یا د یوه تزریق Johnson & Johnson (J&J) واکسین ترلاسه کولو دوه میاشتې وروسته د پیاوړی کوونکی ډوز ترلاسه کړي.
 • هغوي چې 50 کلن او لوړ وي باید د دوی د لومړي پیاوړی کوونکي ډوز ترلاسه کولو څلور میاشتې وروسته دویم پیاوړی کوونکی ډوز هم ترلاسه کړي.
 • د 12 کلن او تر هغه ډېر عمر لرونکي کسان چې معتدل یا په شدید ډول يې معافیت کمزوری شوی باید د دوی د لومړي پیاوړی کوونکي ډوز ترلاسه کولو څلور میاشتې وروسته دویم پیاوړی کوونکي ډوز بوسټر ترلاسه کړي.
 • هغوي چې 18 کلن او ډیر عمر لرونکي چې څلور میاشتې وړاندې د J&J واکسین لومړني واکسین او پیاوړی کوونکی ډوز تر لاسه کړی د mRNA COVID-19 واکسین دویم پیاوړی کوونکی دوز ترلاسه کولی شي.
که تاسو اخیستې وي... څوک باید پیاوړي کوونکي یا اضافی واخلي کله پیاوړي کوونکي یا اضافی واخلئ کوم بوسټر ترلاسه کول کولای شم چې دوهم بوسټر/پیاوړی کوونکی ډوز تر لاسه کړم؟
Pfizer-BioNTech 5 کلن او ډیر عمر لرونکي خلک لږترلږه 5 میاشتې وروسته د لومړنۍ لړۍ بشپړولو وروسته

(Pfizer) یا (Moderna) غوره دي*

17 کلن او کم عمر لرونکي ممکن یوازې د Pfizerواکسین ترلاسه کړي

هغه خلک چې عمرونه یې له 50 کالو پورته وي، او ځینې خلک چه معافیت یی کمزوري وی، اوس ممکن د mRNA COVID-19 اضافي بوسټر خوراک ترلاسه کړي واکسين که د خپل وروستي بوستر دوز څخه 4 مياشتې يا زياتې تېرې شوې وي.
Moderna 18 کلن او ډیر عمر لرونکي خلک لږترلږه 5 میاشتې وروسته د لومړنۍ لړۍ بشپړولو وروسته (Pfizer) یا (Moderna) غوره دي* هغه خلک چې عمرونه یې له 50 کالو پورته وي، او ځینې خلک چه معافیت یی کمزوري وی، اوس ممکن د mRNA COVID-19 اضافي بوسټر خوراک ترلاسه کړي واکسين که د خپل وروستي بوستر دوز څخه 4 مياشتې يا زياتې تېرې شوې وي.
Johnson & Johnson 18 کلن او ډیر عمر لرونکي خلک لږترلږه 2 میاشتې وروسته د لومړنۍ لړۍ بشپړولو وروسته (Pfizer) یا (Moderna) غوره دي*

هغه خلک چې عمرونه یې له 50 کالو پورته وي، او ځینې خلک چه معافیت یی کمزوري وی، اوس ممکن د mRNA COVID-19 اضافي بوسټر خوراک ترلاسه کړي واکسين که د خپل وروستي بوستر دوز څخه 4 مياشتې يا زياتې تېرې شوې وي.

هغه لویان چې لږترلږه 4 میاشتې دمخه د Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 واکسین لومړني واکسین او بوسټر ډوز ترلاسه کړي ممکن اوس د mRNA COVID-19 واکسین په کارولو سره دوهم بوسټر دوز ترلاسه کړي.

* mRNA واکسینونو ته ترجیح ورکړل کیږي، مګر د (Johnson & Johnson) COVID-19 واکسین لاهم شتون لري که تاسو د بل واکسین اخیستلو وړتیا یا لیوالتیا نه لرئ.

د کم معافیت درلودونکو لپاره دوزونه

که په معتدل یا شدید ډول سره مو معافیت کمزوری وي، لارښوونې به توپیر ولري.

که مو تر لاسه کړ...

آیا زه کولی شم اضافي دوز ترلاسه کړم؟

ایا پیاوړی کوونکی/بوسټر دوز تر لاسه کولی شم؟

ټولیز دوزونه

Pfizer:  دوه دوزونه د 21 ورځو په وقفه کې د 5 کلنۍ او لویانو لپاره تطبیفېږي

هو، هغه خلک چې عمرونه یې 5+ چې په معتدل یا شدید ډول معافیت لري باید د دوی د 2م تزریق څخه 28 ورځې وروسته اضافي ډوز ترلاسه کړي.

هو، د Pfizer mRNA بوسټر د وروستي خوراک څخه 3 میاشتې وروسته سپارښتنه کیږي چې د 5-11 کلونو عمر لرونکو لپاره تازه وي.

د 5-11 کلونو عمر لرونکو لپاره د 2م mRNA پیاوړی کوونکي سپارښتنه نه کیږي.

4

هو، د Pfizer mRNA بوسټر د وروستي خوراک څخه 3 میاشتې وروسته سپارښتنه کیږي چې د 12 کلونو عمر لرونکو لپاره تازه وي.

mRNA پیاوړی کوونکی باید د 12 او ډیر عمر لرونکو لپاره د لومړی ییاوړي کوونکي څخه 4 میاشتې وروسته ترلاسه شي.

17 کلن او کم عمر لرونکي کسان ښايي یوازې د Pfizer واکسین ترلاسه کړي

5

Pfizer: د 6 میاشتو څخه تر 4 کلونو پورې ماشومانو لپاره درې دوز واکسین کیږي. لومړي دوه دوزونه باید د 21 ورځو په توپیر سره وشي او دریم دوز د دوهم دوز څخه 8 اونۍ وروسته کیږي. نه، د 6 میاشتو څخه تر 4 کلونو پورې ماشومان چې معافیت یې په متوسط یا شدید ډول ضعیف وي هغوی باید پدې وخت کې اضافي لومړنی دوز ترلاسه نکړي. نه، د mRNA تقویتي دوز پدې وخت کې د 6 میاشتو څخه تر 4 کلونو پورې ماشومانو لپاره نه سپارښتنه کیږي. 3

Moderna:  دوه ډوزونه د 28 ورځو په وقفه کې د 6 میاشتو کالو او تر هغه پورته عمر لپاره تطبیقېږي

هو، هغه خلک چې عمرونه یې 6 میاشتو + چې په معتدل یا شدید ډول کم معافیت لري باید د دوی د 2م تزریق څخه 28 ورځې وروسته اضافي ډوز ترلاسه کړي.

نه، د mRNA تقویتي دوز د 6 میاشتو څخه تر 17 کلونو پورې خلکو لپاره پدې وخت کې مجاز ندي چا چې Moderna د لومړني لړیو واکسین په توګه ترلاسه کړی وي.

3

هو، د mRNA پیاوړی کوونکی له وروستي ډوز څخه 3 میاشتې وروسته سپارښتنه کیږي څو تازه وي.


2م mRNA پیاوړی کوونکی باید د 18 او ډیر عمر لرونکو لپاره د لومړی ییاوړي کوونکي څخه 4 میاشتې وروسته ترلاسه شي.

5

Johnson & Johnson یو دوز، د 18 کلنو او زیات عمر لرونکو لپاره اجازه ورکول کېږي

هو،هغه خلک چې عمرونه یې 18+ چې په معتدل یا شدید ډول کم معافیت لري باید د J&J له لومړي ډوز څخه 28 ورځې وروسته اضافي ډوز mRNA سره ترلاسه کړي.

هو، د mRNA پیاوړی کوونکي سپارښتنه کیږي لږ تر لږه 2 میاشتې وروسته له وروستي دوز څخه د 18 کلنۍ او تر هغه پورته عمر لرونکي خلکو لپاره چې تازه وي.

که مو د J&J لومړني او پیاوړی کوونکی ډوز ترلاسه کړ، د mRNA واکسین 2م پیاوړی کوونکی باید له لومړي پیاوړی کوونکي څخه 4 میاشتې وروسته ترلاسه شي.

4

ډیر ځله پوښتل شوې پوښتنې

ایا زه باید د بوسټر ډوز لپاره د ورته واکسین برانډ ووهم؟

تاسو کولی شئ د بوسټر ډوز لپاره له لومړیو واکسینو څخه مختلف نور واکسین وکړئ. CDC خپله پرېکړه کړې او په وروستیو معلوماتو کې یې یوه احتیاطي کتنه څارلې (Moderna, Johnson & Johnson, mix and match boosters)، دلته یې د پیاوړي کوونکي شاټ په اړه نوي بحثونه کړي.

هغه خلک چې عمرونه یې 17 کاله او کم دي ممکن یوازې د خپل پیاوړي کوونکي یا اضافي دوز لپاره د Pfizer واکسین واخلي.

ولې د بوسټر خوراکونه (دوزونه) مهم دي؟

د پیاوړي کوونکي یا اضافي ډوزونه د شدید COVID-19 لپاره لوړ خطر لرونکي خلکو لپاره د جدي ناروغۍ پروړاندې دوامداره محافظت ورکولو کې مرسته کوي. د تقویه کونکي ډوزونه دمخه یوازې د هغو خلکو لپاره وړاندیز شوي چې د شدید COVID-19 لوړ خطر لري ، مګر سپارښتنه پراخه شوې ترڅو د 5 کالو یا ډیر عمر لرونکي هرڅوک پکې شتون ولري او د COVID-19 ناروغۍ پروړاندې محافظت کې مرسته وکړي.

 دا په ځانګړي توګه د نورو ساري ډولونو د ډیریدو او په متحده ایالاتو کې د COVID-19 قضیېو ډیریدو سرهمهم دی

د COVID-19 واکسینونه چې په متحده ایالاتو کې مجاز یا تصویب شوي لاهم د COVID-19 څخه د جدي ناروغۍ، روغتون کې بستر کیدو او د مړینې خطر کمولو کې، حتی د ډولونو پروړاندې خورا مؤثر دي. بیا هم، اوسني واکسین ممکن د وخت په تیریدو سره د خوندیتوب کمیدو سره تړاو ولري. د پیاوړي کوونکي یا اضافي ډوزونه به د COVID-19 پروړاندې د واکسین سره مخنیوي محافظت زیات کړي او د اوږدمهاله معافیت سره به مرسته وکړي.

آیا تاسې لا هم خلک د لومړۍ لړۍ سره واکسین کوئ؟

هو. یو مهم لومړیتوب دا دی چې ټول وړ خلک باید د لومړنۍ لړۍ واکسین ولګوي. په روغتون کې د بستر کېدو کچه د واکسین شويو لویانو په پرتله په نا واکسین شويو لویانو کې له 10 څخه تر 22 ځله لوړه ده. د COVID-19 له کبله د جدي ناروغه (یا په بشپړ ډول ناروغه) کیدو احتمال په واکسین شویو خلکو کې ډیر کم دی. واکسین همداراز له خلکو سره مرسته کوي چې ناروغ نه شي او د ناروغیو له نښو پاک شي، دا راپور هغو 50% کسانو ورکړی چې د COVID-19 له وجې ناروغ شوي وو.

که مونږ پیاوړي کوونکو دوزونو ته اړتیا ولرو، نو ایا د دې معنی دا ده چې واکسینونه کار نه کوي؟

نه: د COVID-19 اوسنې واکسین چې موږ یي په متحده ایالاتو کې لرو, د شدیدې ناروغۍ، روغتون کې د بستر کیدو، او مړینې په مخنیوي کې، حتی د مختلفو ډولونو په وړاندې غوره کار کوي. که څه هم، د عامې روغتیا ماهرین د معتدل او متوسط COVID-19 ناروغیو په اړه په ځانګړې توګه د ډیر نفوس د خطر ترمنځ لږ حفاظت وینې.

که زه پیاوړی کوونکی دوز ترلاسه نکړم، نو ایا بیابه هم په بشپړ ډول واکسین شوی یم؟
 • یو کس د دوید COVID-19 واکسین په لومړنۍ لړۍ کې د ټولو سپارښت شویو ډوزونو له ترلاسه کولو څخه دوه اونۍ وروسته په بشپړ ډول واکسین کیږي.
 • که چیرې یو نفر په لومړۍ لړۍ کې ټول سپارښتنه شوي واکسین او کله چې په شرایطو برابر شي ټول تقویتي دوزونه کړي وي نو نوموړی فرد د COVID-19 واکسین سره هم مهاله دی.
زه څنګه وښایم چې د پياوړي کوونکي دوز د لګولو وړ یم؟

تاسو پخپله راپور ورکولای شئ چې د پیاوړي کوونکي دوز د ترلاسه کولو لپاره وړ یاست. د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي څخه د کومې سپارښتنې ښودلو ته اړتیا نلرئ.

مهرباني وکړئ خپل د واکسین کولو کارت د خپل پیاوړي کوونکي دوز ملاقات ته له ځان سره یوسئ، ترڅو چمتو کونکی تاييد کړای شي چې تاسو د Pfizer واکسین دوه دوزه لړۍ بشپړه کړې. که تاسو خپل کارت نلرئ، نو چمتو کونکی کولای شي ستاسو سوابق وپلټي.

ایا د COVID-19 اضافي ډوز او بوسټر یا هڅوونکي ترمینځ څه توپیر دی؟
 • اضافي ډوز د هغو ناروغانو لپاره دی چې دوه ډوزه mRNA د واکسینو سلسله یې بشپړه کړې (Pfizer يا Moderna) خو چندان پیاوړی معافیتي غبرګون یې نه دی ښودلی.
 • پیاوړي کوونکی ډوز د هغو ناروغانو لپاره دی چې احتمالاً معافیت یې د اصلي واکسینو له سلسلې وروسته کمزوری شوی.

لاندې ډلې اوس ښه دي چې د COVID-19 واکسینو بوستړ ډوز وکړي.

  څوک یې ترلاسه کوي کله يې ترلاسه کوي
اضافي ډوز

 

هغه خلک چې ضعیف معافیت لري او د COVID-19 د mRNA واکسین دوه دوزونه یې کړي وي باید یو اضافي لومړنی دوز وکړي.

لږ تر لږه ۲۸ ورځې وروسته ستاسو د mRNA COVID-19 واکسین دوهم دوز څخه یا ستاسو د Johnson & Johnson واکسین لومړی دوز څخه. د J&J وروسته اضافي دوز باید د mRNA واکسین وي.
د واکسین بوسټر ډوزونه هغه 18 کلن کسان چې Johnson & Johnson د COVID-19 واکسین یې د واکسینو لومړۍ سلسلې په توګه کړي.

لږ تر لږه له لوړي ډوز دوې میاشتې وروسته.

د هغو ناروغانو لپاره چې له اعتدال څخه تر پیچلې ډول معافیت لري، لږترلږه 2 میاشتې ستاسو د اضافي (دویم) دوز وروسته.

هغ 5 کلن کسان چې Pfizer BioNTech د COVID-19 واکسین یې د واکسینو لومړۍ سلسلې په توګه کړي.

ستاسو د mRNA واکسینو له دوهم ډوز څخه لږ تر لږهپنځه میاشتې وروسته.

د هغو ناروغانو لپاره چې لږترلږه 3 میاشتې ستاسو د اضافي (دریم) دوز وروسته له اعتدال څخه تر پیچلی ډول معافیت لري،

هغه 18 کلن کسان چې Moderna د COVID-19 واکسین یې د واکسینو لومړۍ سلسلې په توګه کړي.

ستاسو د mRNA واکسینو له دوهم ډوز څخه لږ تر لږهپنځه میاشتې وروسته.

د هغو ناروغانو لپاره چې لږترلږه 3 میاشتې ستاسو د اضافي (دریم) دوز وروسته له اعتدال څخه تر پیچلی ډول معافیت لري،

هغه خلک چې عمرونه یې له 50 کالو پورته وي، او ځینې خلک چه معافیت یی کمزوري وی، اوس ممکن د mRNA COVID-19 اضافي بوسټر خوراک ترلاسه کړي واکسين که د خپل وروستي بوستر دوز څخه 4 مياشتې يا زياتې تېرې شوې وي. تعقیب Federal Drug Authority (FDA د مخدره توکو فدرالي ادارې) د تنظیمي اقدام (یوازې انګلیسي)، تازه شويThe Western States Scientific Safety Review Workgroup (د لویدیځ ایالتونو د ساینسي خوندیتوب بیاکتنې کاري ګروپ) Centers for Disease Control and Prevention (د ناروغیو کنټرول او مخنیوي سپارښتنو لپاره) د اضافي بوسټر ډوزونو (یوازې انګلیسي).

دا څه معنی لري چې توافق نه کوونکی وې؟

هغه خلک چې ضعیف معافیت لري او د COVID-19 د mRNA واکسین دوه دوزونه یې کړي وي باید یو اضافي لومړنی دوز وکړي.

که چیرې تاسو له لاندې طبي حالاتو څخه کوم لرئ نو تاسو په متوسط ډول د شدید کمزوري معافیت لرونکی ګڼل کیږئ او ممکن د COVID-19 واکسین یو اضافي دوز څخه ګټه پورته کړئ. پدې کې هغه خلک شامل دي څوک چې:

 • د تومورونو یا د وینې سرطانونو لپاره د سرطان فعال درملنه ترلاسه کوي
 • د یو عضو پیوندنه یې ترلاسه کړی او د معافیت سیسټم غلي کولو لپاره درمل اخلي
 • په تیرو 2 کلونو کې د سټیم سیل پیوندنه ترلاسه کړی یا د معافیت سیسټم غلي کولو لپاره درمل اخلي
 • منځنی یا شدید لومړنی معافیت کموالی لري (لکه د ډیجورج سنډروم، ویسکوټ-الډریچ سنډروم)
 • پرمختللی یا بې درملنې HIV انتان ولرئ
 • د لوړ دوز کورټیکوسټرویډز یا نورو درملو سره فعال درملنه ترلاسه کوي چې ممکن د معافیت غبرګون غلي کړي.

پداسې حال کې چې زموږ سره موجود واکسین د ډیرو وایرس ډولونو پروړاندې %90 سلنه مؤثره دي، مطالعات ښایې چې کمزوي معافیت لرونکي خلک تل قوي معافیت نه رامینځته کوي. دریم دوز بوسټر نه ګل کیږي، خو د هغو کسانو لپاره یو اضافي ډوز دې چې د دوه ډوز لړۍ سره مناسب معافیت رامینځته نه کړي.

بنسټیزې روغتیايي ستونزې څه دي؟

له لاندې شرطونو سره د هر سن خلک (يواځې انګليسي) په ډېر احتمال باید له COVID-19 څخه شدیدې ناروغۍ پیدا کړي. شدیدې ناروغۍ په دې معنی چې په COVID-19 اخته کس ښايي:

 • روغتون ته یوړل شي
 • شدیدې درملنې ته اړتیا پیدا کړي
 • د ساه اخیستو لپاره ولینټیر ته اړتیا پیدا کړي
 • مړ شي

COVID-19 واکسین (اولي دوزونه او پیاوړي کوونکي) او نور وقایوي اقدامات مهم دي، په ځانګړي ډول که ستاسو سن وړ دی او روغتیايي وضعیت مو ښه نه دی، د هغه څه په ګډون چې په لېسټ کې شامل وو. په دغه لېسټ کې ټول ممکن شرایط نشته چې تاسو ته د له COVID-19 څخه د ناروغیو لوړ ګواښ جوړوي. که داسې شرایط لرئ چې دلته نه دي ذکر شوي، د روغتیايی پاملرنې له وړاندې کوونکي مو مرتسه وغواړئ چې څنګه مو شرایطو مدیریت کړئ او ځان له COVID-19 څخه وژغورئ.

 • سرطان
 • د بډوډو مزمنې ناروغۍ
 • د شش مزمنې ناروغۍ
 • د سږي مزمنې ناروغۍ
 • جنون او نور نیورولوژیکي شرایط
 • د شکرې ناروغي (1 يا 2 ډول)
 • ډاون سنډروم
 • د زړه ستونزې
 • د اېچ آی وي سرایت
 • د دفاعي سیستم کمزوري
 • د رواني روغتیا ستونزې
 • امېندواري
 • امیدواره مېرمنې
 • د سيکل حجرو ناروغي يا تالاسیمیا
 • سګرټ سکول، پخوا او اوس
 • د غړو سختوالی یا د وینې انشعاب
 • د ضربې یا مغزي ناروغۍ، چې مغز ته دوینې پر رسولو اغېز کوي
 • د مخدراتو د ډېرې کارونې نامنظموالي
 • سېل ناروغي
د Pfizer-BioNTech یا Moderna (mRNA) واکسین څو دوزونو ته اړتیا لري د هغو خلکو لپاره چې معتدل ېا پیچلې معافیت لري، او د دوی د COVID-19 واکسین لومړنۍ لړۍ د mRNA واکسین و؟
 • د Pfizer-BioNTech COVID-19 واکسین لپاره، دویم دوز د هغو خلکو لپاره چې معتدل یا پیچلې معافیت لري د لومړي دوز څخه 21 ورځې (3 اونۍ) وروسته ورکول کیږي، دریم دوز لږترلږه 28 ورځې (4 اونۍ) وروسته ورکول کیږي. او څلورم دوز (بوسټر دوز) اوس وړاندیز کیږي چې لږترلږه د دریم دوز څخه 3 میاشتې وروسته ورکړل شي.
 • د Moderna COVID-19 واکسین لپاره، دویم دوز د هغو خلکو لپاره چې معتدل یا پیچلی معافیت لري د لومړي دوز څخه 28 ورځې وروسته ورکول کیږي، دریم دوز لږ تر لږه د دوهم دوز څخه 28 ورځې وروسته ورکول کیږي، او څلورم دوز (بوسټر دوز) اوس سپارښتنه کیږي چې لږ تر لږه 3 میاشتې وروسته به دریم دوز ورکړل شي.\
 • تاسو ممکن د Pfizer-BioNTech COVID-19 واکسین دوهم بوسټر ډوز هم ترلاسه کړئ که چیرې تاسو د 12 کلن یا ډیر عمر لرئ د کوم ځانګړي یا تصویب شوي COVID-19 واکسین د لومړي بوسټر دوز ترلاسه کولو څخه لږترلږه 4 میاشتې وروسته د معافیت ځانګړي ډولونو سره. 
  تاسو ممکن د Moderna COVID-19 واکسین دوهم بوسټر ډوز هم ترلاسه کړئ که تاسو د 18 کلن یا ډیر عمر لرئ د کوم ځانګړي یا تصویب شوي COVID-19 واکسین د لومړي بوسټر دوز ترلاسه کولو څخه لږترلږه 4 میاشتې وروسته د معافیت ځانګړي ډولونو سره.
د واکسین څو دوزونه د هغو خلکو لپاره چې معتدل یا پیچلی معافیت لرونکي دي سپارښتنه کیږي چې د J&J/Janssen واکسین د دوی د لومړني COVID-19 واکسین په توګه ترلاسه کړي؟
 • اضافي (دوهم) دوز لږترلږه 28 ورځې (4 اونۍ) وروسته د J&J/Janssen دوز ورکول کیږي. د بوسټر ډوز (دریم) دوز) د اضافي mRNA دوز څخه لږترلږه 2 میاشتې وروسته ورکول کیږي.
 • اضافي دوز باید د mRNA COVID-19 واکسین وي، او د mRNA COVID-19 واکسین د بوسټر دوز لپاره غوره کیږي ځکه چې د J&J/Janssen واکسین کارولو په وخت کې د ترومبوسېس ناروغۍ د ترومبوساېټوپنېا (TTS) سره د ډېر خطر اندیښمنتېا شتون لري. TTS یوه نادره خو جدي منفي پیښه ده چې د وینې د ټوټې کیدو یا د کلټینګ ستونزو لامل کیږي.
 • هغه لویان چې لږترلږه 4 میاشتې دمخه د Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 واکسین لومړني واکسین او بوسټر ډوز ترلاسه کړي ممکن اوس د mRNA COVID-19 واکسین په کارولو سره دوهم بوسټر دوز ترلاسه کړي.
د هغو کسانو لپاره چې معتدل یا پېچلی معافیت لري - د بوسټر وقفې کمولو لامل څه دی - له 5 میاشتو څخه تر 3 میاشتو پورې؟

هغه خلک چې په اعتدال یا پېچلې ډول معافیت لري ممکن د لومړني لړۍ وروسته محافظتي معافیت رامینځته نه کړي، حتی کله چې د وړاندیز شوي  mRNA ډوز-3 واکسین لومړني لړۍ کارول کیږي. دوي ډیر احتمال لري چې د وخت په تیریدو سره محافظتي معافیت له لاسه ورکړي او ممکن ژر تر ژره د بوسټر دوز ترلاسه کولو ته اړتیا ولري. د ډیری کوچنیو مطالعاتو لومړني معلومات ښیې چې هغه خلک چې په اعتدال یا پیچلې ډول معافیت لري اکثرا ېې د 5 میاشتو څخه لږ وقفه کې د بوسټر دوز ورکولو وروسته د انټي باډي کچه بیا وده کوي. د خوندیتوب اندیښنې زیاتوالي هیڅ شواهد شتون نلري. COVID-19 اوس مهال په متحده ایالاتو کې په چټکۍ سره خپریږي، او د اخته خلکو سره مخ کیدل ستونزمن دي چې مخنیوی ېې وشي. له همدې امله ژر تر ژره د بوسٹر دوز چمتو کول د هغو کسانو لپاره معنی لري چې د شدید پیچلتېاو لپاره خورا لوړ خطر لري.

ایا هغه خلک چې په اعتدال یا پیچلي ډول معافیت لري د دې دوزونه ترلاسه کولو لپاره به د ډاکټر یاداښت/نسخې یا نورو اسنادو ته اړتیا ولري؟

نه وګړي کولی شي خپل ځاني ېې وپیژني او ټول دوزونه ترلاسه کړي چیرې چې واکسین وړاندیز کیږي. دا به د دې ډاډ ترلاسه کولو کې مرسته وکړي چې د دې خلکو لپاره د لاسرسي لپاره اضافي خنډونه شتون نلري. که چیرې کمزوره معافیت لرونکي خلک د خپل ځانګړي طبي حالت په اړه پوښتنې ولري، دوی کولی شي بحث وکړي چې ایا اضافي دوز ترلاسه کول د دوی د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره مناسب دي که نه.