Contactați-ne

Întrebări generale referitoare la sănătatea publică sau pentru a ști unde să trimiteți corespondența

  • 360-236-4501 sau
  • 800-525-0127
  • E-mail

Întrebări referitoare la licențe, reînnoiri și reclamații

Solicitarea unui certificat de naștere, de deces sau de căsătorie

Programe și servicii ale Department of Health

Utilizatori cu dificultăți de auz și vorbire

  • Sunați la 711 pentru serviciul Washington Relay

Asistență în mai multe limbi (gratuit)

Telefon: 1-800-525-0127

Contact și vizite

Feedback Department of Health (DOH, Departamentul de Sănătate) | Program de funcționare și adrese (în engleză)