Kuurooyinka Xoojiya Tallaalka

Xogta waxa markii ugu dambaysay la cusboonaysiiyay Juunyo 27, 2022

Tallooyinka xoojinta talaalka ee la cusbooneysiiyay ee Center for Disease Control and Prevention (CDC, Xarunta Kahortaga iyo Xakameynta Cudurada) iyo Western States Scientific Safety Review Workgroup (Kooxda shaqada Dib u eegista Sayniska ee Goballada Waqooyi) waa sidaan soo socota:

 • Carruurta jirta 5-11 sano waa inay qaataan kuurada xoojinta ah shan bilood kadib markay dhamaystaan taxanayaashooda rasmiga ah. Carruurta nidaamkooda difaacu liito waa inay qaataan kuurada xoojinta ah ugu yaraan saddex billood kadib taxaneyaashooda rasmiga ah.
 • Qof kasta oo jira 12 sano iyo ka wayn waa inuu qaataa kuurada xoojinta ah shan bilood kadib markuu dhameeyo taxanaha rasmiga ah ee talaalka Pfizer ama Moderna, ama labo bilood kadib markuu qaato talaalka halka kuuro ah ee Johnson & Johnson (J&J).
 • Qof kasta oo jira 50 sano iyo ka wayn waa inuu helaa kuurada labaad ee xoojinta ah afar billood kadib markuu qaatay kuurada koobaad ee xoojinta ah.
 • Shaqsiyaadka jira 12 sano iyo ka wayn ee nidaamkooda jirku liito heer dhexe ama heer aad u daran waa inay qaataan kuurada labaad ee xoojinta ah afar billood kadib markay qaataan kuuradooda koowaad ee xoojinta ah.
 • Dadka jira 18 sano iyo ka wayn ee qaatay talaalka rasmiga ah iyo kuurada xoojinta ah ee J&J afar bilood kahor ayaa qaadan kara kuurada labaad ee xoojinta ah ee talaalka COVID-19 ee mRNA.
Haddii aad qaadatay… Cidda ay tahay iney qaadato tallaalka xoojinta ah Goorta ay tahay in la qaato tallaalka xoojinta ah Tallaalka xoojinta ee la qaadanayo Ma qaadan karaa kuurada xoojisada tallaalka ee labaad?
Pfizer-BioNTech Dadka da'doodu tahay 5 sano iyo kasii weyn Ugu yaraan 5 billood kadib dhammeystirka wareegyada koobaad

Pfizer ama Moderna ayaa la door bidaa*

Dadka da'doodu tahay 17 sano iyo kayar waxaa kaliya ay qaadan karaan tallaalka Pfizer

Dadka da'doodu kawayn tahay 50 sano iyo qaar kamid ah shaqsiyaadka difaaca jirkoodu daciifka yahay, waxay hadda qaadan karaan cirbad xoojiye ah oo ah Messenger Ribonucleic acid (mRNA, hidda sidaha) COVID-19 haddii 4 billood ama in kasii badan laga soo wareegay illaa iyo markii ay qaateen kuuradoodii ugu danbeysay.
Moderna Dadka da'doodu tahay 18 sano iyo kasii weyn Ugu yaraan 5 billood kadib dhammeystirka wareegyada koobaad Pfizer ama Moderna ayaa la door bidaa* Dadka da'doodu kawayn tahay 50 sano iyo qaar kamid ah shaqsiyaadka difaaca jirkoodu daciifka yahay, waxay hadda qaadan karaan cirbad xoojiye ah oo ah Messenger Ribonucleic acid (mRNA, hidda sidaha) COVID-19 haddii 4 billood ama in kasii badan laga soo wareegay illaa iyo markii ay qaateen kuuradoodii ugu danbeysay.
Johnson & Johnson Dadka da'doodu tahay 18 sano iyo kasii weyn Ugu yaraan 2 billood kadib dhammeystirka wareegyada koobaad Pfizer ama Moderna ayaa la door bidaa*

Dadka da'doodu kawayn tahay 50 sano iyo qaar kamid ah shaqsiyaadka difaaca jirkoodu daciifka yahay, waxay hadda qaadan karaan cirbad xoojiye ah oo ah Messenger Ribonucleic acid (mRNA, hidda sidaha) COVID-19 haddii 4 billood ama in kasii badan laga soo wareegay illaa iyo markii ay qaateen kuuradoodii ugu danbeysay.

Dadka waawayn ee qaatay tallaalkii koobaad iyo daawada xoojinta ee Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 ugu yaraan 4 bil kahor hadda waxay qaadan karaan daawada xoojinta ah ee labaad ayagoo isticmaalaya tallaalka hidda sidaha mRNA ee COVID-19.

*Tallaalada mRNA ayaa la door bidaa, laakiin tallaalka COVID-19 ee Johnson & Johnson ayaa weli la heli karaa haddii aadan awoodin ama aadan dooneyn inaad qaadato tallaal kale.

Kuurooyinka dadka difaacooda jirku liito

Haddii difaacaaga jirku liito heer dhexe ama heer daran, tilmaamaha lagu siinaayo ayaa kaladuwanaan doona.

Haddii aad qaadatay...

Miyaan qaataa qiyaas dheeraad ah?

Miyaan qaadan karaa kuuro xoojin ah?

Kuurooyinka guud

Pfizer: Labo kuuro oo loo dhaxaysiinaayo 21 maalmood ayaa la siinayaa da'daha 5 sano iyo ka wayn

Haa, dadka jira 5+ sano ee nidaamkooda difaaca jirku liito heer dhexe ilaa heer daran waa inay qaataan kuuro dheeraad ah 28 maalmood kadib kuuradooda 2aad.

Haa, kuurada xoojinta ah ee talaalka mRNA ee Pfizer ayaa lagu talinayaa 3 bilood kadib kuurada ugu danbaysa si qofku helo difaac buuxa dadka jira 5-11 sano.

Kuurada xoojinta ah ee 2aad ee talaalka mRNA laguma talinaayo in la siiyo shaqsiyaadka jira 5-11 sano.

4

Haa, kuurada xoojinta ah ee talaalka mRNA ayaa lagu talinayaa 3 bilood kadib kuurada ugu danbaysa si qofku helo difaac buuxa dadka jira 12 sano iyo ka wayn.

Kuurada 2aad ee talaalka xoojinta ah ee mRNA waa in la siiyaa 4 bilood kadib kuurada xoojinta ah ee 1aad dadka jira 12 sano iyo ka wayn.

Dadka da'doodu tahay 17 sano iyo kasii yar waxaa kaliya ay qaadan karaan tallaalka Pfizer.

5

Pfizer: Saddex qiyaasood/doos ayaa la siiyaa carruurta 6 bilood ilaa 4 sano jir ah. Labada qiyaasood ee ugu horreeya waa in la qaataa muddo u dhaxaysa 21 maalmood oo qiyaasta/dooska saddexaadna waa in la qaataa 8 toddobaad ka dib marka la qaatay qiyaasta labaad. Maya, carruurta da'doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 4 sano jir kuwaas oo difaaca jirkoodu uu si dhexdhexaadka ah ama si daran difaaci u yahay waa in aanay qaadan qiyaas/doos dheeraad ah oo tallaalka aasaasiga ah wakhtigan. Maya, tallaalka xoojiyaha ah ee mRNA laguma talinayo in la siiyo carruurta da'doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 4 jir wakhti xaadirkan. 3

Moderna: Labo kuuro oo loo dhaxaysiinaayo 28 maalmood ayaa la siinayaa da'daha 6 bilood iyo ka wayn

Haa, dadka jira 6 bilood + sano ee nidaamkooda difaaca jirku liito heer dhexe ilaa heer daran waa inay qaataan kuuro dheeraad ah 28 maalmood kadib kuuradooda 2aad.

Maya, tallaalka xoojiyaha ah ee mRNA looma oggola dadka ay da’adoodu tahay 6 bilood ilaa 17 sano jir wakhti xaadirkan kuwaas oo tallaalka Moderna u qaatay tallaalka aasaasiga ah ahaan. 3

Haa, kuurada xoojinta ah ee talaalka mRNA ayaa lagu talinayaa 3 bilood kadib kuurada ugu danbaysa si qofku helo difaac buuxa.

Kuurada 2aad ee talaalka xoojinta ah ee mRNA waa in la siiyaa 4 bilood kadib kuurada xoojinta ah ee 1aad dadka jira 18 sano iyo ka wayn.

5

Johnson & Johnson: Hal kuuro, ayaa la siinayaa da'daha 18 sano iyo ka wayn

Haa, dadka jira 18+ sano ee nidaamkooda difaaca jirku liito heer dhexe ilaa heer daran waa inay qaataan kuuro dheeraad ah oo talaalka mRNA ah 28 maalmood kadib kuurada 1aad ee talaalka J&J.

Haa, kuurada xoojinta ah ee talaalka mRNA ayaa lagu talinayaa ugu yaraan 2 billood kadib kuurada ugu danbaysa dadka jira 18 sano iyo ka wayn si ay u helaan difaac buuxa.

Haddii aad qaadatay kuurada rasmiga ah iyo tan xoojinta ah ee J&J, kuurada 2aad ee xoojinta ah oo talaalka mRNA ah waa inaad qaadataa 4 bilood kadib kuurada 1aad ee xoojinta ah.

4

Su'aalaha inta badan la isweydiiyo

Miyaan u baahanahay in aan qaato tallaalka halka sumad leh oo isku midka ah oo ah garoojada xoojinta?

Waxaad u qaadan kartaa tallaal ka duwan garoojada xoojinta ee aad u qaadatay taxanahaagii billoowga ahaa. CDC waxay samaysay go'aankooda kadib markii ay si taxadar leh dib u eegis ugu sameeyeen xogtii ugu dambeysay (Moderna, Johnson & Johnson, xoojiyeyaasha isku qaska iyo isku aadinta), iyo dood adag oo wadatashi leh oo ku saabsan tallaalada xoojinta.

Dadka da'dooda ay tahay 17 sano iyo kayar waxaa laga yaabaa oo kaliya inay u qaataan tallaalka Pfizer kuuradooda xoojinta ah.

Maxay tahay sababta kuurooyinka xoojinta ah ay muhiimka u yihiin?

Kuurooyinka xoojinta ah ayaa ka caawinaaya inay sii wadaan ka-hortagga cudurrada daran ee dadka halista sare ugu jira COVID-19 daran. Qiyaasaha/doosaska tallaalka xoojiyaha ah ayaa markii hore lagula talinayey kaliya dadka halista sare ugu jira COVID-19 ka daran, laakiin talo soojeedintii waa la ballaariyey si loogu daro qof kasta oo jira 5 sano iyo kasii weyn si ay gacan uga geystaan kordhinta ka hortagga ka dhanka ah xannuunka COVID-19.

Tani si gaar ah ayey muhiim ugu tahay sare ukaca noocyada faafa iyo kiisaska COVID-19 ee kusii kordhaya Mareykanka oo dhan.

Tallaalada COVID-19 ee la oggolaaday ama laga ansixiyey gudaha Mareykanka ayaa wali aad waxtar ugu leh yaraynta halista cudurka daran, isbitaal dhigida, iyo dhimashada ka timaadda COVID-19, xitaa yaraynta noocyada cudurka. Wali, tallaalada hadda la isticmaalo waxaa laga yaabaa inuu hoos udhaco kahortagidooda cudurka muddo kadib. Kuurooyinka xoojinta ah waxa ay kordhin doonaan kahortaga uu keenay tallaalka ka dhanka ah COVID-19 waxa ayna gacan ka geystaan difaaca jirku inuu sii jiro muddo dheer.

Weli miyaad dadka ku tallaalaysaan tallaalka aasaasiga ah?

Haa. Helitaanka qof kasta oo u qalma in lagu tallaalo taxanaha billoowga ah (garoojada 1 aad ee Johnson & Johnson ee COVID ama garoojada 2 aad ee Pfizer ama Moderna) weli waxay haysataa mudnaanta koowaad. Heerarka isbitaal dhigida ayaa 10 illaa 22 jeer ka sarreeysa dadka waaweyn ee aan la tallaalin marka loo barbardhigo dadka waaweyn ee la tallaalay. Dadka la tallaalay aad bay u yar yihiin in ay si aad ah ula xanuunsadaan (ama gabigoodaba u xanuunsadaan) COVID-19, marka la barbardhigo kuwa aan la tallaalin. Tallaalku waxa kale oo uu kaa caawin karaa ka hortagga shakhsiyaadka inay xanuunsadaan oo ay yeeshaan calaamadaha muddada dheer ee ay soo sheegaan illaa 50% kuwa la xanuunsada COVID-19.

Haddii aan u baahanahay irbado xoojin ah, taasi miyay ka dhigan tahay in tallaallada aysan shaqayneynin?

Maya. Tallaalada COVID-19 ee hadda aan ku hayno gudaha Mareykanka waxay si wanaagsan ugu shaqeynayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen xanuunka daran, isbitaal dhigista, iyo dhimashada, xitaa ka dhanka ah noocyada. Si kastaba ha noqotee, khubarada caafimaadka dadweynaha waxay arkayaan difaaca la dhimay ee lagaga hortagaayo xannunada fudud iyo dhex-dhexaadka ah ee COVID-19, gaar ahaan dadyowga khatarta sare ugu jira.

Haddii aanan qaadanin kuuro xoojin ah, aniga weli si buuxda miyaan u tallaalanahay?
 • Qofka wuxuu si buuxda ooga tallaalan yahay caabuqa labo toddobaad kadib marka uu qaato dhammaan kuurooyinka taxanaha aasaasiga ah ee lagu taliyey ee tallaalkooda caabuqa COVID-19.
 • Qofka waxaa la dhihi karaa inuu qaatay tallaalkiisa COVID-19 haddii uu helay dhammaan qiyaasaha/doosaska lagu taliyey ee tallaalka aasaasiga ah iyo dhammaan tallaalada xoojiyaha ah marka ay u qalmaan.
Sideen kuu muujiyaa inaan u qalmo kuuro xoojin ah?

Adiga ayaa is-sheegi kara inaad u-qalantid kuurada xoojinta. Uma baahnid inaad soo bandhigto tallo bixin ka socoto dakhtar.

Fadlan u qaado kaarkaaga tallaalka ballanta kuurada xoojiyahaaga si daryeel-bixiyaha u xaqiijiyo inaad qaadatay laba-qiyaas oo taxanaha tallaalka Pfizer. Haddii aadan haysanin kaarkaaga, bixiyaha wuxu ka fiirin kara diiwaankaaga.

Waa maxay farqiga u dhexeeya tallaalka garoojada dheeraadka ah iyo garoojada tallaalka xoojiyaha?
 • Garoojada dheeraadka ah waxaa loogu talagalay bukaanada dhameystay 2da-garoojo ee taxanaha tallaalka mRNA (Pfizer ama Moderna) laakiin aan lahayn jawaabcelin difaac ku filan oo xooggan.
 • Garoojada xoojinta waxaa loogu talagalay bukaanada marka ay u badan tahay in difaacooda kadib taxanayaasha tallaalka bilawga ah uu ku baaba'ay waqti yar kadib.

Kooxahaan soo socda ayaa hadda lagula talinayaa inay qaataan garoojo xoojin ah oo ah tallaalka COVID-19.

  Yaa Qaadanaayo Goorta La Qaadanaayo
Garoojo dheeraad ah

Dadka difaaca jirkoodu daciif yahay isla markaana qaatay laba qiyaasood/doos oo tallaalka mRNA COVID-19 ah waa inay qaataan qiyaas/doos dheeraad ah oo tallaalka aasaasiga ah.

Ugu yaraan 28 maalmood kadib garoojada labaad ee tallaalka mRNA COVID-19 ama garoojada koowaad ee tallaalka Johnson & Johnson. Garoojada dheeraadka ah ee J&J ka dib waa inay noqotaa tallaalka mRNA.
Garoojada Xoojinta Dadka da'doodu ay tahay 18 sano iyo wixii kasii weyn ee helay tallaalka COVID-19 Johnson & Johnson ee ku aadan sidii taxanahoodii billoowga ahaa.

Ugu yaraan laba bilood kadib garoojadaada koowaad

Bukaanada si dhexdhexaad ah ama si daran uu u hooseeyo difaacooda jirka, ugu yaraan 2 billood kadib garoojadaada dheeraadka ah (2-aad).

Dadka da'doodu ay tahay 5 sano iyo wixii kasii weyn ee helay tallaalka COVID-19 Pfizer-BioNTech ee ku aadan sidii taxanahoodii billoowga ahaa.

Ugu yaraan shan billood kadib kuuradaada labaad ee tallaalka mRNA.

Bukaanada si dhexdhexaad ah ama si daran uu u hooseeyo difaacooda jirka, ugu yaraan 3 billood kadib garoojadaada dheeraadka ah (3-aad).

Dadka da'doodu ay tahay 18 sano iyo wixii kasii weyn ee helay tallaalka COVID-19 Moderna ee ku aadan sidii taxanahoodii billoowga ahaa.

Ugu yaraan shan billood kadib kuuradaada labaad ee tallaalka mRNA.

Bukaanada si dhexdhexaad ah ama si daran uu u hooseeyo difaacooda jirka, ugu yaraan 3 billood kadib garoojadaada dheeraadka ah (3-aad).

Dadka da'doodu kawayn tahay 50 sano iyo qaar kamid ah shaqsiyaadka difaaca jirkoodu daciifka yahay, waxay hadda qaadan karaan cirbad xoojiye ah oo ah Messenger Ribonucleic acid (mRNA, hidda sidaha) COVID-19 haddii 4 billood ama in kasii badan laga soo wareegay illaa iyo markii ay qaateen kuuradoodii ugu danbeysay. Marka laraaco tallaabooyinka xeerka Food and Drug Administration (FDA, Hay'ada Maamulka daawada iyo cunnada)(Ingiriis oo kaliya)), Western States Scientific Safety Review Workgroup (Guddiga dib u eegista cilmiga badqabka ee gobolada galbeedka) waxay isku taxalujinayaan inay ka qayb noqdaan tallooyinka la cusboonaysiiyey ee xoojiya yaasha dheeraadka ah ee Centers for Disease Control and Prevention (Xarumaha a iyo Kahortagga Cudurrada) (Ingiriis oo kaliya).

Maxay la macnatahay inaad ahaato mi difaaca jirkiisa hooseeyo?

Dadka difaaca jirkoodu daciif yahay isla markaana qaatay laba qiyaasood/doos oo tallaalka mRNA COVID-19 ah waa inay qaataan qiyaas/doos dheeraad ah oo tallaalka aasaasiga ah.

Haddii aad qabto mid kamid ah xaaladaha caafimaad ee soo socda waxaa laguu aqoonsanayaa qof difaaca jirkiisu liito si dhexdhexaad ah ilaa xaalad halis ah waxaana ka faa'iideysan kartaa tallaalka kuuro seddexaad oo COVID-19 ah. Tani waxaa ku jira dadka:

 • Qaadanayo daaweynta kansarka firfircoon ee burooyinka ama kansarrada dhiigga
 • Isku tallaalay xubin kale oona qaadanayo daawooyin si loogu qasbo in la oggoleysiiyo nidaamka difaaca jirka
 • Isku tallaalay jirrid unug qof kale 2 sano udanbeysay ama qaadanayo daawo si loogu qasbo in la ogoleysiiyo nidaamka difaaca jirka
 • Qaba difaaca jirka liita aasaasiga ah ee dhexdhexaad illaa xaalad halis ah (sida xaaladda DiGeorge, xaaladda Wiskott-Aldrich)
 • Qaba caabuq hormarsan ama aan la daaweyn ee HIV
 • Qaadanaya daawo socota oo kuuro sare leh oo ah kuwa yareeya alarjiga ama daawooyinka kale ee laga yaabo inay cadaadiyaan falcelinta difaaca jirka.

In kasta oo tallaallada aan haysanno ay 90% wax ku ool u yihiin inta badan noocyada fayraska, haddana daraasaduhu waxay muujinayaan in shaqsiyaadka dhexdhexaadka ilaa kuwa aadka u daran oo difaaca jirkoodu liito mar walba aysan sameysan difaac adag. Kuurada saddexaad looma tixgeliyo xoojiso, laakiin kuuro dheeraad ah oo loogu talagalay kuwa aan sameysan difaac ku filan wareegga labada kuuro.

Waa maxay xaaladahacaafimaadka ee hooseeya?

Dadka da' kasta joogo oo leh xaaladaha hoos ku taxan (Ingiriiska oo kaliya) waxay aad ugu dhow yihiin inay si daran ula xanuunsadaan COVID-19. Xanuunka daran waxaa loola jeeda waa in qofka qaba COVID-19 laga yaabo:

 • In isbitaal la dhigo
 • Inuu u baahdo daryeel degdeg ah
 • Inuu u baahdo hawo-qaade si uu ugu caawiyo inay neefsadaa
 • Inuu dhinto

Tallaalada COVID-19 (garoojooyinka hore iyo xoojiyeyaasha) iyo tallaabooyinka kale ee ka hortagga COVID-19 waa muhiim, gaar ahaan haddii aad da' wayn tahay ama aad leedahay xaalado caafimaad oo badan ama aad u daran oo ay ku jiraan kuwa liiskan ku jira. Liiskaan kuma jiraan dhammaan xaaladaha suurtagalka ah ee kugu meeleynaayo khatar sare oo xanuun daran oo ka timaada COVID-19. Haddii aad qabto xaalad aan halkaan lagu soo darin, kala hadal bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga sida ugu wanaagsan ee loo maareeyo xaaladaada oo aad naftaada uga ilaaliso COVID-19.

 • Kansarka
 • Cudurka keliyaha ee muddada-dheer
 • Cudurka beerka ee muddada-dheer
 • Cudurka sambabaha ee muddada-dheer
 • Cudurka dhimirka ama xaaladaha kale ee neerfaha
 • Sonkoroowga (nooca 1 aad ama 2 aad)
 • Xanuunka Down syndrome
 • Xaaladaha wadnaha
 • Caabuqa HIV
 • Xaaladda difaaca jirka oo liito (nidaamka difaaca oo daciifay)
 • Xaaladaha caafimaadka dhimirka
 • Miisaanka xad dhaafka ah iyo buurnida
 • Xaamilo
 • Xanuunadda ku dhaca unugyada dhiiga cas ama thalassemia
 • Sigaar dhuuqida, hadda ama waa hore
 • Xubin adag ama unugyada tarma ee dhiiga
 • Istoroog ama cudurka maskaxda, kaas oo saameeya socodka dhiigga ee maskaxda
 • Dhibaatooyinka isticmaalka walxaha
 • Qaaxa
Meeqaa garooja oo ah tallaalka Pfizer-BioNTech ama Moderna (mRNA) ayaa looga baahan yahay dadka sida dhexdhexaadka ah ama sida aadka ah uu difaaca jirkooda u liito, kuwaas oo taxanahooda tallaalka COVID-19 ee billoowga uu ahaa tallaalka mRNA?
 • Wixii ah tallaalka Pfizer-BioNTech COVID-19, garoojada labaad ee loogu talagalay dadka sida dhexdhexaadka ah ama sida daran u difaaca jirkooda u liito waxaa la siiyay 21 maalmood (3 toddobaad) ka dib markii la siiyay garoojada koowaad, garoojada saddexaad ugu yaraan 28 maalmood (4 toddobaad) ka dib garoojada labaad, iyo garoojada afaraad (garoojada xoojinta) ayaa hadda lagu talinayaa in la siiyo ugu yaraan 3 billood ka dib garoojada saddexaad.
 • Wixii ah tallaalka Moderna COVID-19, garoojada labaad ee loogu talagalay dadka sida dhexdhexaadka ah ama sida daran u difaaca jirkooda u liito waxaa la siiyay 28 maalmood ka dib markii la siiyay garoojada koowaad, garoojada saddexaad ugu yaraan 28 maalmood ka dib garoojada labaad, iyo garoojada afaraad (garoojada xoojinta) ayaa hadda lagu talinayaa in la siiyo ugu yaraan 3 billood ka dib garoojada saddexaad.
 • Sidoo kale waxaad qaadan kartaa kuurada xoojinta ah ee labaad oo ah talaalka Pfizer-BioNTech COVID-19 haddii aad jirto 12 sano ama kasii wayn tahay aadna qabto qaar kamid ah xaaladaha daciifiya nidaamka difaaca jirka ugu yaraan 4 billood kadib markaad qaadatay kuurada koowaad ee shirkad uun haysata oggolaasho ama talaal COVID-19 oo la xaqiijiyay. Sidoo kale waxaad qaadan kartaa kuurada xoojinta ah ee labaad oo ah talaalka Moderna COVID-19 haddii aad jirto 18 sano ama kasii wayn tahay aadna qabto qaar kamid ah xaaladaha daciifiya nidaamka difaaca jirka ugu yaraan 4 billood kadib markaad qaadatay kuurada koowaad ee shirkad uun haysata oggolaasho ama talaal COVID-19 oo la xaqiijiyay.
Meeqaa garoojood oo tallaal ah ayaa lagula talinayaa dadka sida dhexdhexaadka ah ama sida daran uu difaaca jirkooda u liito kuwaas oo u qaatay tallaalka J&J/Janssen sidii tallaalkoodii ugu horreeyay ee COVID-19?
 • Garoojada dheeraadka ah (labaad) ayaa la bixiyaa ugu yaraan 28 maalmood (4 toddobaad) ka dib garoojada J&J/Janssen. Garoojada xoojinta (saddexaad) ayaa la bixiyaa ugu yaraan 2 billood ka dib garoojada mRNA ee dheeraadka ah.
 • Garoojada dheeraadka ah waa inay noqotaa tallaalka mRNA COVID-19, tallaalka mRNA COVID-19 ayaa loo doorbidaayaa garoojada xoojinta sababa la xiriira walaacyada ku saabsan halista sii kordheysa ee xinjiroowga dhiigga ee leh cillada xinjiroobida dhiiga(thrombocytopenia syndrome) (TTS) marka la adeegsanaayo tallaalka J&J/Janssen. TTS waa dhacdo aan wanaagsanayn oo naadir ah laakiin halis ah taas oo sababta xinjirowyada dhiigga ama arrimaha la xiriira xinjiroowga.
 • Dadka waawayn ee qaatay tallaalkii koobaad iyo daawada xoojinta ee Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 ugu yaraan 4 bil kahor hadda waxay qaadan karaan daawada xoojinta ah ee labaad ayagoo isticmaalaya tallaalka hidda sidaha mRNA ee COVID-19.
Maxay tahay sababta loo yareeyay raatibka xoojiyaha—laga bilaabo 5 billood ilaa 3 bilood—ee loogu talagalay dadka sida dhexdhexaadka ah ama sida daran uu difaaca jirkooda u liito?

Dadka sida dhexdhexaadka ah ama sida daran uu difaaca jirkooda u liito waxaa laga yaabaa ina aysan yeelan difaaca ka hortagga cudurada taxanaha aasaasiga ah ka dib, xitaa marka 3-da garoojo ee tallaalka mRNA ee taxanaha aasaasiga ah ee lagu taliyey la isticmaalo. Waxay sidoo kale aad ugu dhowdahay inay waayaan difaaca ka hortagga cudurada waqti ka dib waxaana laga yaabaa inay u baahdaan inay si dhakhso ah u helaan garoojo xoojin ah. Xog hore oo laga helay dhowr daraasadood oo yaryar ayaa muujinaya in dadka sida dhexdhexaadka ah ama sida daran uu difaaca jirkooda u liito ay badanaa yeeshaan heerarka unugyada difaaca jirka ee la kordhiyey ka dib markii lagu siiyo garoojada xoojinta ah raatibyo ka yar 5 billood. Ma jirin wax caddaynaya walaaca kordhay ee badqabka. Hadda, waxaa si degdeg ah ugu faafaya COVID-19 gudaha Mareykanka, u dhawaanshaha dadka cudurka qaba way adagtahay in la iska ilaaliyo. Sidaa darteed, bixinta garoojo xoojin ah sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah waxay macno u yeelanaysaa kuwa halista ugu badan ugu jira dhibaatooyinka daran.

Dadka sida dhexdhexaadka ah ama sida daran uu difaaca jirkooda u liito miyey u baahan doonaan qoraalka/qorista dhakhtar ama warqad kale si ay u qaataan garoojooyinkan?

Maya, shakhsiyaadka ayaa is-aqoonsan kara oona kasoo qaadan kara dhammaan garoojooyinka meel kasta oo tallaalada lagu bixiyo. Tani waxay ka caawin doontaa xaqiijinta in aysan jirin caqabado dheeraad ah oo ka hortaagan helitaanka dadyowgaan. Haddii shakhsiyaadka difaaca jirkooda uu aadka u liito ay qabaan su'aalo ku saabsan xaaladooda caafimaad ee gaarka ah, waxay kala hadli karaan haddii qaadashada garoojo dheeraad ah ay u habboon tahay ayaga bixiyayaashooda daryeel caafimaadka.