Tusmada Muuqata ee Saraakiisha Gobalka Washington Caddaynta Talaalka COVID-19

Ganacsiyada, munaasaabada iyo goobaha shaqada ayaa u baahan caddeeynta tallaalka COVID-19. Noocyada soo socda ee caddaynta ayaa laga aqbalayaa Washington. Goobaha qaar ayaa keliya aqbali kara hal nooc oo kamid ah liiska hoose.

Kaarka diiwaanka CDC ee talaalka COVID-19

Dukumiintiyada asalka ah, koobiyada ama sawirada ku jira aalada moobeelka ayaa ah Kuwo la aqbali karo.

COVID-19 Vaccination Record Card Sample

Shahaadada Gobalka Washington ee Talaalka COVID-19 ama Koodhadhka QR

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

Sambalka A:
Caddaynta Talaalka COVID-19. Waxaa laga heli karaa MyIRmobile.com.
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

Sambalka B:
Koodhka QR ee WAverify.org
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

Sambalka C:
Koodhka QR oo lagusoo bandhigay ablikeeshinka moobilka iskaashade la aqbalay. (Ababka ayaa kala duwanaan kara)

Daabacaada Nidaamka Xogta Talaalka ee Gobalka Washington

  • Foomamka Certificate of Immunization Status (CIS, Shahaadada Xaalada Talaalka) oo lagasoo daabacay Washington State Immunization Information System.
  • Qoraallada gacanta lagu qoray looma arkaayo kuwo sax ah ilaa inuu saxiixo maahee dhakhtarku.
Certificate of Immunization - Sample

Maxaa kale oo loo qaadan karaa diiwaanka rasmiga ah ee talaalka COVID-19?

  • Foomka diiwaanka caafimaadka elektarooniga ah ee la oggolaaday oo kasoo baxay dhakhtarka

Wixii su'aalo ah oo ku saabsan diiwaannada talaalka, wac 1-800-525-0127, kadibna riix #