Wasiliana Nasi

Maswali ya kawaida kuhusu afya ya umma au ukiwa na maswali kuhusu mahali pa kutuma barua

Maswali kuhusu leseni, uwekaji upya na malalamiko

Kuagiza cheti cha kuzaliwa, kufa au ya ndoa

Programu na Huduma za Department of Health

Watumiaji wa TTY

  • Piga 711 ili kupata huduma ya Washington Relay

Usaidizi wa lugha (zitatolewa bila malipo)

Simu: 1-800-525-0127

Kuwasiliana na Kuunganisha

Maoni ya Department of Health (DOH, Idara ya Afya) | Saa na maeneo ya Ofisi (katika Kiingereza)