Kuwapa Vijana Chanjo

Maudhui yalisasishwa mara ya mwisho tarehe 3 Desemba 2022

Decorative

Usalama na Ufaafu wa Chanjo

Kumruhusu mtoto wako kupata chanjo dhidi ya COVID-19 kunaweza:

 • Kusaidia kupunguza hatari ya wao kuambukizwa COVID-19
 • Kupunguza nafasi yao ya kuwa wagonjwa sana, wakiambukizwa COVID-19
 • Kupunguza nafasi yao ya kuhitaji kulazwa hospitalini na kupunguza hatari yao ya kufa kutokana na COVID-19
 • Kusaidia kuwazuia dhidi ya kuambukizwa na aina ya COVID-19
 • Kuongezeka kwa idadi ya watu katika jumuiya ambao wamelindwa dhidi ya kuambukizwa COVID-19 — na kuleta ugumu wa kusambaa kwa ugonjwa huo
 • Kupunguza usumbufu wa watoto kusoma darasani na shughuli kwa kusaidia kupunguza msambao wa COVID-19
Decorative

Uidhinishaji wa Chanjo

Chanjo ya Pfizer inapatikana kwa watoto walio na umri wa miaka miezi 6-11 chini ya Emergency Use Authorization (EUA, Uidhinishaji wa Matumizi ya Dharura), na imeidhinishwa kamili kwa watu walio na umri wa miaka 12+. Chanjo ya Moderna inapatikana kwa watoto walio na umri wa miezi 6 hadi miaka 17 chini ya Emergency Use Authorization (EUA, Uidhinishaji wa Matumizi ya Dharura). Chanjo ya Novavax inapatikana kwa watu walio na umri wa miaka 12 na zaidi chini ya EUA.

EUA huruhusu Food and Drug Administration (FDA, Utawala wa Chakula na Dawa) kufanya bidhaa kupatikana wakati dharura ya jimbo imetangazwa kabla ya kupewa leseni kamili. Azma ya uidhinishaji wa matumizi ya dharura ni kuhakikisha kuwa watu wanaweza kupata chanjo za kuokoa maisha kabla ya uchanganuzi wa data kwa muda mrefu. EUA bado inahitaji ukaguzi wa data za kimatibabu wa kina zaidi—kwa kipindi kifupi cha wakati tu.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

EUA yoyote itakayotolewa na FDA itapigwa msasa zaidi na Advisory Committee on Immunization Practices (Kamati ya Ushauri kuhusu Matendo ya Chanjo) (Kiingereza pekee) ya Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Vituo vya Udhibiti na Uzuiaji wa Ugonjwa) na Western States Scientific Safety Review Workgroup (Jopo Kazi la Ukaguzi wa Usalama wa Kisayansi wa Majimbo ya Magharibi).

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara kwa Wazazi na Walezi

Kwa nini nafaa kuwa na wasiwasi kuhusu mtoto wangu kuambukizwa COVID-19?

Tangu kuanza kwa janga hili tandavu, zaidi ya watoto milioni 15 Marekani wameambukizwa COVID-19. Aina mpya za COVID-19 ni hatari mno na zinaweza kuambukizwa kwa vijana tofauti na aina za awali na kusababisha kilele cha vijana wanaolazwa hospitalini kwa sababu ya COVID-19.

Huku COVID-19 mara nyingi huwa si hatari kwa watoto ikilinganishwa na watu wazima, watoto bado wanaweza kuwa wagonjwa sana na kusambaza kwa marafiki na familia walio na kingamwili duni au walio na uwezo wa kudhurika katika njia nyingine.

Watoto walioambukizwa COVID-19 wanaweza kupata "COVID-19 ndefu" au dalili za mara kwa mara zinajumuisha uchovu, maumivu ya kichwa, kichefuchefu na upungufu wa pumzi. Chanjo ndiyo njia bora ya kufanya watoto kuwa na afya nzuri na salama.

Watoto walioambukizwa COVID-19 wanaweza kuwa katika hatari ya juu ya Dalili ya Ugonjwa wa Uvimbe katika Mifumo Kadhaa (MIS-C) (Kiingereza pekee). MIS-C ni hali ambapo viungo tofauti vya mwili vinaweza kuwa na uvimbe, ikiwa pamoja na moyo, mapafu, figo, ubongo, ngozi, macho, au viungo vya utumbo. Huku chanzo cha MIS-C bado hakijulikani, watoto wengi walioambukizwa MIS-C walikuwa na COVID-19, au walikuwa karibu na mtu ambaye alikuwa na COVID-19. MIS-C inaweza kuwa kali, au hata kusababisha kifo, lakini watoto wengi waliopatikana na hali hii wamepata nafuu kutokana na huduma ya afya.

Je, chanjo inahitajika ili kuingia katika shule ya K-12?

Washington State Board of Health (Bodi ya Afya katika Jimbo la Washington), si Department of Health (Idara ya Afya), ina mamlaka ya kuunda mahitaji ya chanjo kwa watoto waliopo katika shule za K-12 Revised Code of Washington (RCW, Msimbo wa Washington Uliorekebishwa) 28A.210.140. Hakuna mahitaji ya chanjo ya COVID-19 katika shule au kituo cha kutunzia mtoto kwa wakati huu.

Je, nahitajika kulipia chanjo?

La. Mtoto wako atapata chanjo bila gharama yoyote kwako. Serikali ya muungano inalipia gharama kamili ya chanjo.

Ukiwa na bima ya afya ya umma au ya kibinafsi, mtoaji wako wa chanjo anaweza kuwatumia bili ili waweze kurejeshewa pesa ya utoaji wa chanjo. Ikiwa huna bima, serikali ya muungano inatoa mpango utakaomlipa mhudumu kukupatia chanjo.

Hufai kutozwa gharama zozote za kujilipia mwenyewe au kupokea bili kutoka kwa mtoaji wako kwa ajili ya ada ya utoaji wa chanjo ya COVID-19. Hii inatumika kwa watu walio na bima ya kibinafsi, wana Apple Health (Medicaid), wana Medicare, au wasio na bima.

Madhara ya kawaida ya chanjo ya COVID-19 katika watoto ni gani?

Hatari za kiafya iwapo watoto wameambukizwa COVID-19 zipo juu zaidi ya hatari ya madhara ya chanjo.

Sawa na chanjo nyingine, madhara ya kawaida zaidi ni maumivu ya mkono, uchovu, maumivu ya kichwa, na maumivu ya misuli. Dalili hizi mara nyingi huwa chini.

Katika majaribio ya kimatibabu (Kiingereza pekee) watoto wengi waliripoti madhara baada ya dozi ya pili ikilinganishwa na dozi ya kwanza. Madhara kwa kawaida zilikuwa kiasi hadi wastani na yalitokea ndani ya siku mbili baada ya chanjo, na mengi yalipotea baada ya siku moja au mbili.

Kuna viambato gani katika chanjo ya mRNA?

Viambato katika chanjo ya mRNA ni za kawaida sana kwa chanjo. Chanjo ina viambato amilifu vya mRNA pamoja na viambato vingine kama mafuta, chumvi, na sukari zinazolinda kiambato amilifu, kuisaidia kufanya kazi vizuri kwa mwili, na kulinda chanjo wakati wa uhifadhi na usafirishaji.

Chanjo ya mRNA haina seli za binadamu (ikijumuisha seli za kijusi), virusi vya COVID-19, mpira, vifaa vya kuhifadhi, au bidhaa yoyote kutoka kwa mnyama ikijumuisha bidhaa za nyama ya nguruwe. Chanjo hizi hazikuzwi kwenye mayai na hazina bidhaa zozote za mayai.

Tazama Maswali na Majibu; ukurasa wa wavuti kutoka Children's Hospital of Philadelphia (Hospitali ya Watoto ya Philadelphia) (Kiingereza pekee) kwa maelezo zaidi kuhusu viambato.

Mtoto wangu anaweza kupata chapa gani ya chanjo?

Wakati huu, chapa za chanjo ya COVID-19 ya Pfizer-BioNTech (Pfizer) na chanjo ya Moderna zimeidhinishwa kwa watoto walio na umri wa miezi 6 na zaidi. Chanjo ya Novavax inapatikana kwa watu walio na umri wa miaka 12 na zaidi chini ya EUA.

Je, mtoto wangu atahitaji dozi ya kiongeza nguvu?

Ndiyo, busta ya mRNA yenye valensi mbili iliyosasishwa imependekezwa miezi 2 baada ya dozi ya mwisho ili kupokea dozi zote za walio na miezi 6 na zaidi. Chanjo ya COVID-19 ya Pfizer ya watoto walio na umri wa miezi 6 hadi miaka 4 sasa itajumuisha dozi mbili za Pfizer yenye valensi moja na dozi moja ya Pfizer yenye valensi mbili. Watoto walio na umri wa miezi 6 hadi miaka 4 ambao bado hawajaanza misururu ya msingi yenye dozi 3 za Pfizer au ambao hawajapokea dozi ya tatu ya misururu yao ya msingi sasa watapokea misururu ya Pfizer iliyosasishwa. Watoto walio na umri wa miezi 6 hadi miaka 4 ambao tayari wamekamilisha misururu ya msingi yenye dozi 3 za Pfizer hawatastahiki kupata dozi za ziada au busta kwa wakati huu

Mtoto wangu anahitaji dozi ngapi?

Watoto wote wanapendekezwa kupokea angalau dozi mbili.

 • Watoto walio na umri wa miezi 6 hadi miaka 4 hupata misururu ya msingi ya dozi 3 za Pfizer au misururu ya msingi ya dozi 2 za Moderna
 • Watoto walio na umri wa miaka 5 hadi 11 hupata misururu ya msingi ya dozi 2
 • Watoto walio na umri wa miaka 12 hadi 17 hupata misururu ya msingi ya dozi 2

Watoto waliopokea misururu ya dozi 2 na wana kingamwili duni kwa kiasi wastani au hatari wanafaa kupokea dozi ya ziada ya msingi siku 28 baada ya dozi yao ya 2 na watoto wote walio na miezi 6 na zaidi wanafaa kupokea dozi ya kuongeza chanjo nguvu.

Tafadhali kagua miongozo ya Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Vituo vya Udhibiti na Uzuiaji wa Magonjwa) kwa ajili ya watu walio na kingamwili duni au tembelea tovuti ya DOH.

Nafaa kuongea na nani nikiwa na maswali kuhusu chanjo?

Ongea na daktari wa mtoto wako au mhudumu mwingine wa afya unayemwamini, ongea na mhudumu wa afya katika jamii, au soma maelezo katika www.CovidVaccineWA.org.

Je, naweza kumpeleka mtoto wangu kupata chanjo wapi?

Jimbo la Washington hutoa chanjo zote zilizopendekezwa bila gharama yoyote kwa watoto hadi watu wa miaka 18. Mwulize daktari wa mtoto wako au daktari wa mara kwa mara ikiwa wana chanjo ya COVID-19

Familia ambazo tayari hazina wahudumu wa afya wanaweza kupiga simu kwa Help Me Grow WA Hotline at 1-800-322-2588 au kwenda kwa ParentHelp123.org (katika Kiingereza na Kihispania pekee) ili kupata mhudumu wa afya, kliniki, au rasilimali nyingine za afya. Huduma hii haina malipo na usaidizi wa lugha pia unapatikana.

Pia unaweza kutembelea VaccineLocator.doh.wa.gov na utumie kichujio kuona orodha ya maeneo yaliyo na chanjo ya watoto karibu nawe.

Je, mtoto wangu anaweza kupokea chanjo ya COVID-19 wakipata chanjo nyingine kama za mafua?

Ndiyo. Mtoto wako anaweza kupata chanjo ya COVID-19 kwa wakati sawa na chanjo zake nyingine.

Huhitaji kuratibu chanjo za mtoto wako zinazotakikana shuleni (Kiingereza pekee) au chanjo nyingine zilizopendekezwa kando na chanjo ya COVID-19. Miadi ya chanjo ya COVID-19 ni nafasi nyingine ya kuhakikisha mtoto wako amepokea chanjo zote zilizopendekezwa.

Je, chanjo ya COVID-19 itahitajika ili mtoto wangu aweze kuhudhuria eneo la kuwatunzia watoto au makambi ya siku?

Washington State Board of Health (Kiingereza pekee) huamua ni chanjo gani zinahitajika kwa shule na maeneo ya kuwatunzia watoto. Hakuna mahitaji ya chanjo ya COVID-19 katika shule au kituo cha kutunzia mtoto kwa wakati huu.

Kwa makambi ya siku, angalia na shirika linaloendesha kambi hilo ili kujua mahitaji yao.

Tutajuaje kwamba chanjo ziko salama na zinafanya kazi kwa watoto?

Kuhakikisha kuwa chanjo za COVID-19 ni salama, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Vituo vya Udhibiti na Uzuiaji wa Magonjwa) ilipanua na kuwezesha uwezo wa nchi wa kufuatilia usalama wa chanjo. Kwa matokeo, wataalamu wa usalama wa chanjo wanaweza kufuatilia na kugundua masuala ambayo huenda hayajaonekana wakati wa majaribio ya kimatibabu ya COVID-19.

Pfizer:

Watoto walio na umri wa miezi 6 hadi miaka 4

 • Takriban watoto 4,500 walio na umri wa miezi 6 hadi miaka 4 walishiriki katika majaribio ya kimatibabu ya chanjo ya COVID-19 ya Pfizer. Mwitikio wa kingamwili wa kundi hili la umri kwa misururu yenye dozi 3 ulikuwa sawa na mwitikio wa washiriki wakubwa. Hakuna madhara makali ambayo yamegunduliwa katika utafiti huo, ambao unaendelea.

Watoto walio na umri wa miaka 5-11

 • Takriban watoto 3,100 walio na umri wa miaka 5 hadi 11 walipokea chanjo ya COVID-19 ya Pfizer katika majaribio ya kimatibabu. Hakuna madhara makali ambayo yamegunduliwa katika utafiti huo, ambao unaendelea.
 • Mwitikio wa kingamwili ya watoto walio na umri wa miaka 5 hadi 11 uliweza kulinganishwa na ule wa watu walio na umri wa miaka 16 hadi 25.
 • Chanjo hiyo ilikuwa na ufaafu wa karibu 91% katika kuzuia COVID-19 katika watoto walio na umri wa miaka 5 hadi 11.

Watoto walio na umri wa miaka 12-15

 • Washiriki 2,260 walio na umri wa miaka 12 hadi 15 walijisajili katika majaribio ya kimatibabu ya kinasibu na inayodhibitiwa na kipozauongo inayoendelea Marekani.
 • Kati ya hawa washiriki 1,131 waliopokea chanjo na 1,129 waliopokea kipozauongo. Zaidi ya nusu ya washiriki walifuatiliwa kwa ajili ya usalama kwa angalau miezi miwili baada ya kupokea dozi ya pili.

Moderna

Watoto walio na umri wa miezi 6 hadi miaka 5

 • Takriban washiriki 6,300 walio na umri wa miezi 6 hadi chini ya miaka 6 walishiriki katika jaribio la kimatibabu la chanjo ya COVID-19 ya Moderna. Chanjo hiyo ilikuwa na ufaafu wa 50% katika kuzuia COVID-19 katika kundi hili la umri. Hakuna madhara makali ambayo yamegunduliwa katika utafiti huo, ambao unaendelea.

Watoto walio na umri wa miaka 6-11

 • Takriban washiriki 4,000 walio na umri wa miaka 6 hadi miaka 11 walishiriki katika jaribio la kimatibabu la chanjo ya COVID-19 ya Moderna. Mwitikio wa kingamwili wa kundi hili la umri kwa chanjo uliweza kulinganishwa na mwitikio wa kingamwili ya watu wazima. Hakuna madhara makali ambayo yamegunduliwa katika utafiti huo, ambao unaendelea.

Watoto walio na umri wa miaka 12-17

 • Takriban washiriki 3,700 walio na umri wa miaka 12 hadi miaka 17 walishiriki katika jaribio la kimatibabu la chanjo ya COVID-19 ya Moderna. Chanjo hiyo ilikuwa na ufaafu wa 93% katika kuzuia COVID-19 miongoni mwa kundi hili. Hakuna madhara makali ambayo yamegunduliwa katika utafiti huo, ambao unaendelea.

Novavax

Watoto walio na umri wa miaka 12-17

 • Takriban washiriki 2,200 walio na umri wa miaka 12 hadi miaka 17 walishiriki katika jaribio la kimatibabu la chanjo ya COVID-19 ya Novavax. Chanjo hiyo ilikuwa na ufaafu wa 78% katika kuzuia COVID-19 miongoni mwa kundi hili. Hakuna madhara makali ambayo yamegunduliwa katika utafiti huo, ambao unaendelea.