Kipimo katika Shule

Kwa nini kuna Kipimo?

Pamoja na hatua nyingine za usalama kama chanjo, kuvaa barakoa na kukaa mbali na wengine, kipimo ni muhimu na ni zana iliyoidhinishwa ambayo itapunguza msambao wa COVID-19.

Ubia Huondoa Mzigo Shuleni

Washington State Department of Health (Idara ya Afya ya Jimbo la Washington) inafanya kazi na washirika ili kusaidia kuunda mazingira salama ya kusomea darasani kupitia Learn to Return program (Mpango wa Kujifunza Kurudi). Learn to Return (Kiingereza pekee) husaidia shule kutoa kipimo rahisi cha COVID-19 kwa wanafunzi walio shuleni.

DOH inashirikiana na Washington Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI, Ofisi ya Mkuu wa Maelekezo ya Umma katika Washington) na shirika lisilo la faida la Health Commons Project ili kuleta Learn to Return kwenye zaidi ya wilaya 300 za shule, ikiwa pamoja na za binafsi, mkataba, na shule za kikabila katika jimbo zima.

Kwa Shule

Learn to Return:

Ili kujifunza zaidi, wasimamizi wa shule na wafanyakazi wanaweza kutembelea ukurasa wa Learn to Return Wasimamizi na Wafanyakazi wa Shule (Kiingereza pekee).

Anzisha wilaya ya shule yako kwa usajili (Kiingereza pekee)

Ufikiaji katika viwango vyote vya mpango wa Learn to Return ni muhimu katika kuhakikisha mafanikio ya shule katika kipimo. Ili kutangaza urahisi wa ushiriki, serikali ya muungano Public Readiness and Emergency Preparedness Act (Sheria ya Utayari wa Umma na Matayarisho ya Dharura) (Sheria ya PREP - (Kiingereza pekee) imezipa shule mamlaka ya kufanya kipimo bila vizuizi vya udhibiti kama vile leseni za huduma ya afya. Zaidi ya hayo, Sheria ya PREP inalinda shule dhidi ya wasiwasi na hatari ya kisheria kupitia ulinzi mpana wa kingamwili kutoka kwa usawa na dhima.

Kwa Wazazi/Walezi na Wanafunzi

Learn to Return:

  • Imeundwa kutokuwa na gharama yoyote kwa familia
  • Ni ya kujitolea
  • Husaidia kulinda mtoto wako shuleni
  • Huweka shule zikiwa zimefunguliwa kwa ajili ya masomo darasani
  • Huruhusu ushiriki unaoendelea katika spoti na shughuli zaidi za masomo
  • Huweka faragha utambulisho wa mtoto wako
  • Hutumia vifaa vya kipimo rahisi na fupi huku ikizingatia starehe ya mtoto wako

Ili kujifunza zaidi, wazazi na wanafunzi wanaweza kutembelea Learn to Return ukurasa wa azazi na Wanafunzi (Kiingereza pekee).

Kutoka kwa Chumba cha Habari cha Washington State Department of Health (Kiingereza pekee)