எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள

பொது சுகாதாரம் பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் அல்லது எங்கு அஞ்சல் அனுப்புவது என்பது குறித்த கேள்விகள் இருக்கும்பட்சத்தில்

உரிமம் பெற்றல், புதுப்பித்தல் மற்றும் புகார்கள் தொடர்பான கேள்விகள்

  • ஆன்லைன்: Health Systems Quality Assurance (HSQA, சுகாதார அமைப்புகளின் தர உத்தரவாதம்) அழைப்பு மையம் (ஆங்கிலத்தில்)
  • தொலைபேசி: 360-236-4700

பிறப்பு, இறப்பு அல்லது திருமணச் சான்றிதழை ஆர்டர் செய்தல்

Department of Health இன் திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகள்

TTY பயனர்கள்

  • Washington Relay சேவைக்கு 711 ஐ டயல் செய்யவும்

மொழி உதவி (இலவசம்)

தொலைபேசி: 1-800-525-0127

தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் இணையவும்

Department of Health (DOH, சுகாதாரத்துறை) பின்னூட்டம்|அலுவலக நேரம் மற்றும் இடங்கள் (ஆங்கிலத்தில்)