వ్యాక్సిన్ బూస్టర్ డోస్లు

కంటెంట్ చివరిసారిగా అప్డేట్ చేసింది జూన్ 27, 2022

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, వ్యాధుల నియంత్రణ మరియు నివారణ కేంద్రం) మరియు Western States Scientific Safety Review Workgroup (వెస్టర్న్ స్టేట్స్ శాస్త్రీయ భద్రతా సమీక్ష వర్క్‌గ్రూప్) యొక్క నవీకరించబడిన బూస్టర్ డోస్ సిఫార్సులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

 • 5-11 సంవత్సరాల వయసున్న పిల్లలు ప్రాధమిక వ్యాక్సిన్లను వేసుకోవడం పూర్తయిన 5 నెలల తరువాత బూస్టర్ డోసును ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి. రోగనిరోధక శక్తి లేని పిల్లలకు 1వ సిరీస్ అయ్యాక కనీసం 3 నెలల తర్వాత బూస్టర్‌ డోస్ ఇవ్వాలి.
 • 12 ఏళ్లు, ఆపై వయస్సు ఉన్నవారందరూ మొదటి Pfizer లేదా Moderna వ్యాక్సిన్ సిరీస్ తీసుకున్న తర్వాత 5 నెలలకు గానీ Johnson & Johnson (J&J) సింగిల్-షాట్ వ్యాక్సిన్‌ తీసుకున్న 2 నెలల తర్వాత గానీ బూస్టర్ డోస్‌ తీసుకోవాలి.
 • 50 ఏళ్లు, ఆపై వయస్సు ఉన్నవారందరూ మొదటి బూస్టర్ డోస్‌ను తీసుకున్న 4 నెలల తర్వాత రెండవ బూస్టర్ డోస్ తీసుకోవాలి.
 • రోగనిరోధక శక్తిని ఓ మోస్తరుగా తక్కువగా లేదా చాలా తక్కువగాకలిగి ఉన్న 12 ఏళ్లు, ఆపై వయస్సు ఉన్నవారందరూ మొదటి బూస్టర్ డోస్ తీసుకున్న 4 నెలల తర్వాత రెండవ బూస్టర్ డోస్ తీసుకోవాలి.
 • 4 నెలల క్రితం మొదటి J&J వ్యాక్సిన్, బూస్టర్ డోస్ తీసుకున్న 18 ఏళ్లు, ఆపై వయస్సు ఉన్నవారు mRNA కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ రెండవ బూస్టర్ డోస్ తీసుకోవచ్చు.
మీరు పొందినట్లయితే... ఎవరు బూస్టర్ వేయించుకోవాలి బూస్టర్ ఎప్పుడు వేయించుకోవాలి ఏ బూస్టర్ వేయించుకోవాలి నేను రెండో బూస్టర్ డోస్ని పొందవచ్చా?
Pfizer-BioNTech 5 సంవత్సరాలు మరియు ఆపైబడిన వ్యక్తులు ప్రైమరీ సీరిస్ పూర్తి చేసిన తరువాత కనీసం 5 నెలలు అవ్వాలి

Pfizer లేదా Moderna లు సిఫారసు చేయబడతాయి*

17 సంవత్సరాలు మరియు అంతకంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారు Pfizer వ్యాక్సిన్​ని మాత్రమే పొందవచ్చు.

50 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు, కొంతమంది రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వ్యక్తులు, వారి చివరి బూస్టర్ మోతాదు తీసుకున్న తరువాత 4 నెలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం గడిచినట్లయితే mRNA కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ అదనపు బూస్టర్ మోతాదును పొందవచ్చు.
Moderna 18 సంవత్సరాలు మరియు ఆపైబడిన వ్యక్తులు ప్రైమరీ సీరిస్ పూర్తి చేసిన తరువాత కనీసం 5 నెలలు అవ్వాలి Pfizer లేదా Moderna లు సిఫారసు చేయబడతాయి* 50 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు, కొంతమంది రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వ్యక్తులు, వారి చివరి బూస్టర్ మోతాదు తీసుకున్న తరువాత 4 నెలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం గడిచినట్లయితే mRNA కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ అదనపు బూస్టర్ మోతాదును పొందవచ్చు.
Johnson & Johnson 18 సంవత్సరాలు మరియు ఆపైబడిన వ్యక్తులు ప్రైమరీ సీరిస్ పూర్తి చేసిన తరువాత కనీసం 2 నెలలు అవ్వాలి Pfizer లేదా Moderna లు సిఫారసు చేయబడతాయి*

50 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు, కొంతమంది రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వ్యక్తులు, వారి చివరి బూస్టర్ మోతాదు తీసుకున్న తరువాత 4 నెలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం గడిచినట్లయితే mRNA కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ అదనపు బూస్టర్ మోతాదును పొందవచ్చు.

Johnson & Johnson’s Janssen కొవిడ్-19 ప్రాథమిక వ్యాక్సిన్​మరియు బూస్టర్ మోతాదును కనీసం 4 నెలల క్రితం పొందిన వయోజనులు mRNA కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ ఉపయోగించి రెండో బూస్టర్ మోతాదును పొందడానికి ఇప్పుడు అర్హులు.

*mRNA వ్యాక్సిన్లు సిఫారసు చేయబడతాయి, కానీ ఇతర వ్యాక్సిన్లు పొందలేకపోయినా లేదా ఇష్టపడకపోయినా Johnson & Johnson కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ ఇంకా లభ్యమవుతుంది.

రోగనిరోధక శక్తి లేనివారికి అవసరమయ్యే డోసులు

మీకు రోగనిరోధక శక్తి ఓ మోస్తరుగా, లేదా చాలా తక్కువగా ఉంటే మార్గదర్శకాలు భిన్నంగా ఉంటాయి

మీకు వస్తే…

నేను అదనపు డోసు తీసుకోవాలా?

నేను బూస్టర్ తీసుకోవచ్చా?

మొత్తం డోసులు

Pfizer: 5 ఏళ్లు, ఆపై వయస్సు ఉన్న వారికి 21 రోజుల వ్యవధిలో రెండు డోసులు ఇస్తారు

అవును, 5 ఏళ్ల పై వయసులో ఉండి, రోగనిరోధక శక్తిని ఓ మోస్తరుగా లేదా చాలా తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు 2వ షాట్ తీసుకున్న 28 రోజుల తర్వాత మరొక డోస్ తప్పక తీసుకోవాలి.

అవును, 5 నుండి 11 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల వారు అన్ని డోసులను ఎప్పటికప్పుడు తీసుకొనులాగున చివరి డోసు అందుకున్న 3 నెలల తర్వాత Pfizer వారి mRNA బూస్టర్ తీసుకోవడం మంచిది.

5 నుండి 11 సంవత్సరాల వయసుల వారికి 2వ mRNA డోసు సిఫార్సు చేయబడలేదు.

4

అవును, 12 ఏళ్లు, ఆపై వయసుల వారు చివరి డోస్ తీసుకున్న 3 నెలల తర్వాత mRNA బూస్టర్ తీసుకుంటే మంచిది.

12 ఏళ్లు, ఆపై వయసుల వారు 1వ డోస్ తీసుకున్న 4 నెలల తర్వాత ఖచ్చితంగా 2వ mRNA బూస్టర్ తీసుకోవాలి.

17 సంవత్సరాలు, అంతకంటే తక్కువ వయసున్న వాళ్ళు మాత్రమే Pfizer వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి.

5

Pfizer: 6 నెలల నుండి 4 ఏళ్ల వయస్సు కలిగిన పిల్లలకు మూడు డోసులు ఇవ్వబడతాయి. మొదటి డోసు వేసుకున్న 21 రోజుల తర్వాత 2వ డోసు వేసుకోవాలి మరియు రెండవ డోసు వేయించుకున్న 8 వారాల తర్వాత మూడవ డోసు వేసుకోవాలి. లేదు, రోగనిరోధక శక్తి ఒక మోస్తరుగా లేదా తీవ్ర స్థాయిలో తక్కువగా ఉన్న 6 నెలల నుండి 4 ఏళ్ల వయస్సు కలిగిన పిల్లలకు ఇప్పుడు అదనపు ప్రాథమిక డోసు ఇవ్వకూడదు. లేదు, 6 నెలల నుండి 4 ఏళ్ల వయస్సు కలిగిన పిల్లలకు ఈ సమయంలో ఎంఆర్‌ఎన్‌ఏ (mRNA) బూస్టర్ డోసు సిఫార్సు చేయడంలేదు. 3

Moderna: 6 నెలలు , ఆపై వయస్సు ఉన్న వారికి 28 రోజుల వ్యవధిలో రెండు డోసులు ఇస్తారు

అవును, 6 నెలలు పైబడి, రోగనిరోధక శక్తి ఓ మోస్తరుగా తక్కువగా లేదా చాలా తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు 2వ షాట్ తీసుకున్నాక 28 రోజుల తర్వాత తప్పనిసరిగా మరొక డోస్ తీసుకోవాలి.

లేదు, ప్రాథమిక డోసుగా Moderna వ్యాక్సిన్‌ పొందిన 6 నెలల నుండి 17 ఏళ్ల వయస్సు పిల్లలకు mRNA బూస్టర్ డోసు ఇవ్వడానికి అనుమతి లేదు. 3

అవును, అన్ని డోసులు తీసుకున్నట్లు నిర్ధారించుకోవడానికి, చివరి డోసు తీసుకున్న 3 నెలల తర్వాత mRNA బూస్టర్ తీసుకుంటే మంచిది.

18 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న వారికి 1వ బూస్టర్ ఇచ్చిన 4 నెలల తర్వాత 2వ mRNA బూస్టర్ తీసుకోవాలి.

5

Johnson & Johnson ఒక డోస్, 18 ఏళ్లు ఆపై వయస్సు ఉన్న వాళ్ళకి అనుమతించబడింది

అవును, 18 ఏళ్ల పైబడి, రోగనిరోధక శక్తి ఓ మోస్తరుగా తక్కువగా లేదా చాలా తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు J&J వారి 1వ డోసు తర్వాత 28 రోజులు దాటాక అదనపు mRNA వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి.

అవును, 18 ఏళ్లు, ఆపై వయసుల వారు తమ చివరి డోసు తీసుకున్న కనీసం 2 నెలల తర్వాత mRNA బూస్టర్ తీసుకుంటే మంచిది.

మీరు J&J వారి ప్రైమరీ డోసు, బూస్టర్ డోసు తీసుకున్నట్లయితే, 1వ బూస్టర్ తీసుకున్న 4 నెలల తర్వాత 2వ mRNA వ్యాక్సిన్ బూస్టర్ తీసుకోవాలి.

4

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

నేను నా బూస్టర్ డోస్ కొరకు అదే వ్యాక్సిన్ బ్రాండ్ని పొందాలా?

మీ ప్రైమరీ సిరీస్ కొరకు మీరు పొందిన వ్యాక్సిన్ కంటే మీ బూస్టర్ మోతాదు కొరకు మీరు వేరే వ్యాక్సిన్ పొందవచ్చు. (Moderna, Johnson & Johnson, మిక్స్ మరియు మ్యాచ్ బూస్టర్​లు) తాజాడేటాను జాగ్రత్తగా సమీక్షించి, బూస్టర్ షాట్​కు సంబంధించి దృఢమైన మరియు విస్త్రృతమైన చర్చ తరువాత CDC తన నిర్ణయం తీసుకుంది.

17 ఏళ్లు మరియు అంతకంటే తక్కువ వయస్సు ఉండే వ్యక్తులు కేవలం Pfizer వ్యాక్సిన్​ని వారి బూస్టర్ డోస్​గా పొందవచ్చు.

బూస్టర్ డోస్లు ఎందుకు ముఖ్యమైనవి?

తీవ్రమైన కొవిడ్-19 కొరకు అధిక రిస్క్ ఉండే వ్యక్తుల కొరకు తీవ్రమైన వ్యాధికి విరుద్ధంగా నిరంతర రక్షణ అందించడానికి బూస్టర్ డోస్లు సాయపడతాయి. తీవ్రంగా కొవిడ్-19 వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్నవారికి మాత్రమే గతంలో బూస్టర్ డోసులు సిఫార్సు చేయబడ్డాయి, కానీ  COVID-19 అనారోగ్యం నుండి రక్షణ పెంచడంలో సాయపడడం కోసం 5 ఏళ్లు మరియు అంతకన్నా ఎక్కువ వయస్సు కలిగిన అందరికీ దానిని ఇవ్వాలనే సిఫార్సు చేయడమైనది.

అమెరికాలో మరిన్ని సంక్రామ్యక వేరియెంట్లు వ్యాప్తిచెందడం, కొవిడ్-19 కేసులు పెరుగుతుండటంతో ఇది ప్రత్యేకంగా ఎంతో ముఖ్యమైనది.

అమెరికాలో ఆధికారం ఇచ్చిన లేదా ఆమోదించిన కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్​లు తీవ్రమైన వ్యాధి ప్రమాదం, ఆసుపత్రిలో చేరడం, కొవిడ్-19 వల్ల మరణించే ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో, ఇంకా వేరియెంట్​లకు విరుద్ధంగా చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నాయి. ఇంకా, ప్రస్తుత వ్యాక్సిన్​లకు కొంతకాలం గడిచిన తరువాత రక్షణ తగ్గిపోవచ్చు. బూస్టర్ డోస్​లు కొవిడ్-19కు విరుద్ధంగా వ్యాక్సిన్ ప్రేరిత సంరక్షణను పెంచుతాయి, రోగనిరోధక శక్తి ఎక్కువకాలం ఉండేందుకు సాయపడుతుంది.

మీరింకా ప్రజలకు ప్రాథమిక శ్రేణిలోని వ్యాక్సిన్‌లనే వేస్తున్నారా?

అవును. అర్హులైన వారందరూ కూడా ప్రైమరీ సీరిస్ (1 Johnson & Johnson కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ 1 మోతాదు లేదా Pfizer లేదా Moderna) యొక్క 2 మోతాదు పొందడం ఇప్పటికీ ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఉంది. వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్న వయోజనులతో పోలిస్తే వ్యాక్సిన్ వేయించుకోని కౌమారుల్లో ఆసుపత్రిలో చేరే రేటు 10 నుంచి 22 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. వ్యాక్సిన్ వేయించుకోని వారితో పోలిస్తే, వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వ్యక్తులు కొవిడ్ 19 నుంచి తీవ్రంగా అస్వస్థతకు గురయ్యే అవకాశం గణనీయంగా తక్కువగా ఉంటుంది. వ్యాక్సినేషన్​లు వ్యక్తులు అస్వస్థతకు గురికాకుండా నిరోధించడానికి మరియు కొవిడ్-19 నుంచి అస్వస్థతకు గురైన వారిలో 50% మంది వరకు నివేదించిన దీర్ఘకాలిక లక్షణాలను అభివృద్ధి చేయకుండా నిరోధించడానికి కూడా సహాయపడతాయి.

మనకు బూస్టర్ షాట్లు అవసరం అయితే, వ్యాక్సిన్లు పనిచేయడం లేదని అర్ధమా?

లేదు, ప్రస్తుతం అమెరికాలో మనకు లభ్యమవుతున్న కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్​లు తీవ్రమైన అస్వస్థత, ఆసుపత్రిలో చేరడం, మరణం, ఇంకా వేరియెంట్​లకు విరుద్ధంగా బాగా సంరక్షించగలవు. అయితే, మరిముఖ్యంగా అధిక రిస్క్ ఉండే ప్రజానీకంలో తేలికపాటి నుంచి ఒక మాదిరి కొవిడ్-19 అస్వస్థతకు విరుద్ధంగా రక్షణ తగ్గినట్లుగా ప్రజారోగ్య నిపుణులు గమనించారు.

నేను బూస్టర్ మోతాదు వేయించుకోకపోయినా, నేను ఇంకా పూర్తిగా వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకున్నట్లుగా పరిగణిస్తారా?
 • వారి కొవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ ప్రాథమిక సీరిస్​లో సిఫారసు చేసిన అన్ని డోస్​లను పొందిన తరువాత రెండు వారాలకు ఒక వ్యక్తి పూర్తిగా వ్యాక్సినేట్ అయినట్లుగా భావిస్తారు.
 • ఒక వ్యక్తి తన ప్రాథమిక శ్రేణిలో సిఫార్సు చేసిన అన్ని డోసులు తీసుకోవడంతో పాటు అర్హత ఉన్నప్పుడు అన్ని బూస్టర్లు కూడా తీసుకున్నట్లయితే, ఆ వ్యక్తి తన కొవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ విషయంలో అప్ టూ డేట్‌గా ఉన్నట్లు పరిగణిస్తారు.
నేను బూస్టర్ డోస్కు అర్హుడిని అని ఎలా చూపించాలి?

మీరు బూస్టర్ మోతాదుకు అర్హులు అని మీరే స్వయంగా నివేదించవచ్చు. మీరు హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ నుంచి సిఫారసును చూపించాల్సిన అవసరం లేదు.

మీ బూస్టర్ అపాయింట్​మెంట్ కొరకు దయచేసి మీ వ్యాక్సినేషన్ కార్డును తీసుకురండి తద్వారా మీరు రెండు డోస్​ల Pfizer వ్యాక్సిన్ సీరిస్ తీసుకున్నట్లుగా ప్రొవైడర్ ధృవీకరించగలరు. మీకు మీ కార్డు లేనట్లయితే, ప్రొవైడర్ మీ రికార్డ్​ని చూడవచ్చు.

అదనపు వ్యాక్సిన్ మోతాదు మరియు బూస్టర్ వ్యాక్సిన్ మోతాదు మధ్య తేడా ఏమిటి?
 • 2-మోతాదుల mRNA వ్యాక్సిన్ సీరిస్ (Pfizer లేదా Moderna) పొందినప్పటికీ, తగినంత రోగనిరోధక ప్రతిస్పందన పొందని రోగులకు అదనపు మోతాదు ఇవ్వబడుతుంది.
 • ప్రైమరీ వ్యాక్సిన్ సిరీస్ తరువాత వారి రోగనిరోధక శక్తి కాలక్రమేణా క్షీణించినప్పుడు రోగులకు బూస్టర్ మోతాదు ఇవ్వబడుతుంది.

దిగువ గ్రూపులు ప్రస్తుతం కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ బూస్టర్ మోతాదు పొందాలని సిఫారసు చేయబడుతోంది

  దానిని ఎవరు పొందుతారు దానిని ఎప్పుడు పొందాలి
అదనపు మోతాదు

రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండి రెండు డోసుల mRNA కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నవాళ్లు తప్పనిసరిగా అదనపు ప్రాథమిక డోసు తీసుకోవాలి.

మీ mRNA కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ రెండో మోతాదు తరువాత లేదా Johnson & Johnson వ్యాక్సిన్ తరువాత కనీసం 28 రోజులు J&J తరువాత అదనపు మోతాదు విధిగా mRNA వ్యాక్సిన్ అయి ఉండాలి.
బూస్టర్ డోస్ 18 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉండి Johnson & Johnson కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్​ని వారి ప్రైమరీ సీరిస్​గా పొందిన వ్యక్తులు.

మీ మొదటి మోతాదు తరువాత కనీసం రెండు నెలలు.

ఒక మాదిరి నుంచి తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న రోగుల కొరకు, మీ అదనపు(2వ) మోతాదు తరువాత కనీసం 2 నెలలు ఉండాలి.

5 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉండి Pfizer-BioNTech కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్​ని వారి ప్రైమరీ సీరిస్​గా పొందిన వ్యక్తులు.

mRNA వ్యాక్సిన్ మీ రెండో మోతాదు తరువాత కనీసం ఐదు నెలలు అవ్వాలి.

ఒక మాదిరి నుంచి తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న రోగుల కొరకు, రోగి అదనపు(3వ) మోతాదు తరువాత కనీసం 3 నెలలు ఉండాలి.

18 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉండి Moderna కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్​ని వారి ప్రైమరీ సీరిస్​గా పొందిన వ్యక్తులు.

mRNA వ్యాక్సిన్ మీ రెండో మోతాదు తరువాత కనీసం ఐదు నెలలు అవ్వాలి.

ఒక మాదిరి నుంచి తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న రోగుల కొరకు, రోగి అదనపు(3వ) మోతాదు తరువాత కనీసం 3 నెలలు ఉండాలి.

50 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు, కొంతమంది రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వ్యక్తులు, వారి చివరి బూస్టర్ మోతాదు తీసుకున్న తరువాత 4 నెలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం గడిచినట్లయితే mRNA కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ అదనపు బూస్టర్ మోతాదును పొందవచ్చు. Federal Food and Drug Administration (FDA, ఫెడరల్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) రెగ్యులేటరీ చర్య (ఇంగ్లిష్ మాత్రమే) అనంతరం, Western States Scientific Safety Review Workgroup (వెస్ట్రన్ స్టేట్స్ సైంటిఫిక్ సేఫ్టీ రివ్యూ వర్క్​గ్రూపు) అదనపు బూస్టర్ మోతాదులపై Centers for Disease Control and Prevention(సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్) (ఇంగ్లిష్ మాత్రమే) అప్​డేట్ చేసిన సిఫారసులను ధృవీకరించింది.

రోగనిరోధక శక్తి రాజీపడటం లేదా లేకపోవడం అంటే ఏమిటి?

రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండి రెండు డోసుల mRNA కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నవాళ్లు తప్పనిసరిగా అదనపు ప్రాథమిక డోసు తీసుకోవాలి.

ఒకవేళ మీకు దిగువ పేర్కొన్న ఏవైనా వైద్య పరిస్థితులు ఒక మాదిరి నుంచి తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి తగ్గినట్లుగా పరిగణించినట్లయితే, కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ అదనపు మోతాదు నుంచి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. దీనిలో ఇటువంటి వ్యక్తులను చేర్చవచ్చు:

 • రక్తం కణితులు లేదా క్యాన్సర్​లకు చురుకైన క్యాన్సర్ చికిత్సను పొందుతున్నారు
 • అవయవ మార్పిడి చేయించుకున్నారు మరియు రోగనిరోధక వ్యవస్థని అణిచివేయడానికి ఔషధాలు తీసుకుంటున్నారు
 • గడిచిన 2 సంవత్సరాల్లోపు స్టెమ్ సెల్ ట్రాన్స్​ప్లాంట్ చేయించుకున్నారు లేదా రోగనిరోధక వ్యవస్థని అణిచివేయడానికి ఔషధాలు తీసుకుంటున్నారు
 • ఒక మాదిరి లేదా తీవ్రమైన ప్రాథమిక రోగనిరోధక శక్తి లోపం (డిజార్జ్ సిండ్రోమ్, విస్కోట్-ఆల్డ్రిచ్ సిండ్రోమ్ వంటివి) ఉండటం.
 • పురోగతి చెందిన లేదా చికిత్స తీసుకొని HIV సంక్రామ్యత ఉండటం
 • రోగనిరోధక శక్తి ప్రతిస్పందనను అణిచివేయగల అధిక మోతాదు కార్టికోస్టెరాయిడ్​లు లేదా ఇతర ఔషధాలతో ప్రస్తుతం చికిత్స పొందడం.

మన వద్ద ఉన్న వ్యాక్సిన్​ల్లో చాలా వైరస్ వేరియెంట్​లకు విరుద్ధంగా 90% సమర్ధవంతమైనవి, ఒక మాదిరి నుంచి తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి లేని వ్యక్తుల్లో ఎప్పుడూ బలమైన రోగనిరోధక శక్తిని ఏర్పరచవు అని అధ్యయనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. మూడో మోతాదు బూస్టర్​గా పరిగణించబడదు, కానీ రెండు మోతాదుల సీరిస్​తో తగినంత రోగనిరోధక శక్తి అభివృద్ధి చెందని వారి కొరకు అదనపు మోతాదు.

అంతర్లీనంగా ఉన్న వైద్య పరిస్థితులు అంటే ఏమిటి?

దిగువ జాబితా చేయబడ్డ పరిస్థితులతో ఉన్న ఏదైనా వయస్సు గ్రూపుకు చెందిన వ్యక్తులు (ఇంగ్లిష్ మాత్రమే) కొవిడ్-19 నుంచి తీవ్ర అస్వస్థతను పొందేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలుంటాయి. తీవ్రమైన అస్వస్థత అంటే కొవిడ్-19తో వ్యక్తి బహుశా:

 • ఆసుపత్రిలో చేరడం
 • ఇంటెన్సివ్ కేర్ అవసరం
 • వారు శ్వాసించడానికి సాయం చేయడానికి వెంటిలేటర్ అవసరం అవుతుంది
 • మరణించడం

కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్​లు (ప్రాథమిక మోతాదులు మరియు బూస్టర్​లు) మరియు కొవిడ్-19 కొరకు ఇతర నివారణ చర్యలు ముఖ్యమైనవి, మరిముఖ్యంగా మీరు వృద్ధులు లేదా ఈ జాబితాలో ఉన్నవాటితో సహా బహుళ లేదా తీవ్రమైన ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నట్లయితే. ఈ జాబితాలో కొవిడ్-19 నుంచి తీవ్రమైన అస్వస్థత వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండే అన్ని సంభావ్య పరిస్థితులు చేర్చలేదు. మీ పరిస్థితి ఇక్కడ చేర్చనట్లయితే, మీ పరిస్థితిని ఎంత మెరుగ్గా నిర్వహించుకోవాలి మరియు మీ అంతట మీరు కొవిడ్-19 నుంచి సంరక్షించుకోవాలనే దాని గురించి మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతతో మాట్లాడండి.

 • క్యాన్సర్
 • దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధి
 • దీర్ఘకాలిక కాలేయ వ్యాధి
 • దీర్ఘకాలిక ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు
 • డిమెంతియా లేదా ఇతర నాడీ సంబంధిత పరిస్థితులు
 • డయాబెటిస్ (టైప్ 1 లేదా 2)
 • డౌన్ సిండ్రోమ్
 • గుండె పరిస్థితులు
 • HIV సంక్రామ్యత
 • రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే పరిస్థితి (రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలహీనంగా ఉండటం)
 • మానసిక ఆరోగ్య పరిస్థితులు
 • బరువు ఎక్కువగా ఉండటం మరియు ఊబకాయం
 • గర్భధారణ
 • సికెల్ సెల్ వ్యాధి లేదా తలసేమియా
 • పొగతాగడం, ప్రస్తుతం లేదా ఇంతకు ముందు
 • అవయవాలు లేదా రక్త ప్రవాహ కణాల మార్పిడి
 • స్ట్రోక్ లేదా సెరిబ్రోవాసుక్యులర్ వ్యాధి, ఇది మెదడుకు రక్త ప్రవాహాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది
 • మాదక ద్రవ్యాల ఉపయోగ రుగ్మతలు
 • క్షయ
ఒక మాదిరిగా లేదా తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే మరియు ప్రాథమిక కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ సీరిస్ mRNA వ్యాక్సిన్ పొందిన వ్యక్తుల కొరకు Pfizer-BioNTech లేదా Moderna (mRNA) యొక్క ఎన్ని మోతాదులు అవసరం అవుతాయి?
 • Pfizer-BioNTech కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ కొరకు, ఒక మాదిరి లేదా తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వ్యక్తుల కొరకు మొదటి మోతాదు తరువాత 21 రోజులకు(3 వారాలు) రెండో మోతాదు ఇవ్వబడుతుంది, రెండో మోతాదు తరువాత 28 రోజులకు(4 వారాలు) మూడో మోతాదు ఇవ్వబడుతుంది, మరియు నాలుగో మోతాదు (బూస్టర్ మోతాదు)ను ఇప్పుడు మూడో మోతాదు తరువాత కనీసం 3 నెలలకు ఇవ్వాలని సిఫారసు చేయబడుతోంది.
 • Moderna కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ కొరకు, ఒక మాదిరి లేదా తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వ్యక్తుల కొరకు మొదటి మోతాదు తరువాత 28 రోజులకు రెండో మోతాదు ఇవ్వబడుతుంది, రెండో మోతాదు తరువాత 28 రోజులకు మూడో మోతాదు ఇవ్వబడుతుంది, మరియు నాలుగో మోతాదు (బూస్టర్ మోతాదు)ను ఇప్పుడు మూడో మోతాదు తరువాత కనీసం 3 నెలలకు ఇవ్వాలని సిఫారసు చేయబడుతోంది.
 • మీకు 12 సంవత్సరాలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సుతో నిర్ధిష్ట రకాలైన రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండి, ఏదైనా అధీకృత లేదా ఆమోదించిన కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్మొదటి బూస్టర్ మోతాదును పొందిన కనీసం 4 నెలల తరువాత, మీరు ఇప్పుడు Pfizer-BioNTech కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ రెండో బూస్టర్ మోతాదును కూడా పొందవచ్చు. మీకు 18 సంవత్సరాలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సుతో నిర్ధిష్ట రకాలైన రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండి, ఏదైనా అధీకృత లేదా ఆమోదించిన కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్మొదటి బూస్టర్ మోతాదును పొందిన కనీసం 4 నెలల తరువాత, మీరు Moderna కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ రెండో బూస్టర్ మోతాదును కూడా పొందవచ్చు.
ప్రాథమిక కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ వలే J&J/Janssen వ్యాక్సిన్ని పొందిన ఒక మాదిరి లేదా తీవ్రమైన రోగనిరోధక శక్తి కలిగిన వ్యక్తుల కొరకు ఎన్ని వ్యాక్సిన్ మోతాదులు సిఫారసు చేయబడ్డాయి?
 • J&J/Janssen మోతాదు తరువాత అదనపు (రెండవ) మోతాదు కనీసం 28 రోజులు (4 వారాలు)కు ఇవ్వబడుతుంది. అదనపు mRNA మోతాదు తరువాత కనీసం 2 నెలలకు బూస్టర్ డోస్ (3వ మోతాదు) ఇవ్వబడుతుంది.
 • అదనపు మోతాదు విధిగా mRNA కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ అయి ఉండాలి, J&J/Janssen వ్యాక్సిన్ ఉపయోగించేటప్పుడు థాంబోసైటోపేనియా సిండ్రోమ్ (TTS)తో థాంబోసిస్ ప్రమాదం పెరగడం వల్ల బూస్టర్ మోతాదు కొరకు mRNA కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ సిఫారసు చేయబడుతుంది. TTS అరుదైన అయితే తీవ్రమైన ప్రతికూల ఘటన, ఇది రక్తం గట్టడం లేదా రక్తం గడ్డకట్టే సమస్యలను కలిగిస్తుంది.
 • Johnson & Johnson’s Janssen కొవిడ్-19 ప్రాథమిక వ్యాక్సిన్మరియు బూస్టర్ మోతాదును కనీసం 4 నెలల క్రితం పొందిన వయోజనులు mRNA కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ ఉపయోగించి రెండో బూస్టర్ మోతాదును పొందడానికి ఇప్పుడు అర్హులు.
ఒక మాదిరిగా లేదా తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వ్యక్తుల కొరకు బూస్టర్ విరామం 5 నెలల నుంచి 3 నెలలకు తగ్గించడానికి హేతుబద్ధత ఏమిటి?

ఒక మాదిరిగా లేదా తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిన వ్యక్తుల్లో, సిఫారసు చేసిన 3-మోతాదుల mRNA వ్యాక్సిన్ ప్రైమరీ సీరిస్ ఉపయోగించినప్పటికీ, ప్రైమరీ సీరిస్ తరువాత వారిలో రక్షణాత్మక రోగనిరోధక శక్తి అభివృద్ధి చెందకపోవచ్చు. కొంతకాలం గడిచిన తరువాత రక్షణాత్మక రోగనిరోధక శక్తి కోల్పోవడానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశాలుంటాయి మరియు త్వరగా బూస్టర్ మోతాదు పొందాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు జరిగిన అనేక చిన్న అధ్యయనాల్లో, ఒక మాదిరిగా లేదా తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వ్యక్తులకు 5 నెలల కంటే తక్కువ విరామంలో ఇచ్చిన బూస్టర్ మోతాదు తరువాత మళ్లీ యాంటీబాడీ స్థాయి పెరుగుతుంది. భద్రతా ఆందోళనలు పెరిగాయి అనే దానికి ఎలాంటి సాక్ష్యం లేదు. ప్రస్తుతం, అమెరికాలో కొవిడ్-19 చాలా వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోంది, మరియు సంక్రమించిన వ్యక్తులకు ఎక్స్ప్లోజ్ కాకుండా ఉండటాన్ని పరిహరించడం కష్టం. అందువల్ల, సాధ్యమైనంత త్వరగా బూస్టర్ మోతాదు అందించడం వల్ల, తీవ్రమైన సంక్లిష్టతల కొరకు అత్యధిక ప్రమాదం ఉన్నవారికి అర్థవంతంగా ఉంటుంది.

ఒక మాదిరిగా లేదా తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వ్యక్తులు ఈ మోతాదులు పొందడానికి డాక్టర్ నోట్/ప్రిస్క్రిప్షన్ లేదా ఇతర డాక్యుమెంటేషన్ అవసరం అవుతుందా?

లేదు, వ్యాక్సిన్లు అందించే ఎక్కడైనా వ్యక్తులు స్వీయ గుర్తింపు మరియు అన్ని మోతాదులను పొందవచ్చు. ఈ జనాభావారికి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి అదనపు అడ్డంకులు లేవని ధృవీకరించడానికి ఇది సాయపడుతుంది. రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వ్యక్తుల కొరకు వారి నిర్ధిష్ట వైద్య పరిస్థితి గురించి ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే, వారు అదనపు మోతాదును పొందడం సముచితమేనా అని వారి ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతతో చర్చించవచ్చు.