เครื่องคำนวณเวลาแยกตัวและกักตัว

การแยกตัวและการกักตัวสำหรับโควิด-19 :: Washington State Department of Health (กระทรวงสาธารณสุขประจำรัฐวอชิงตัน) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

โปรดดูวิธีคำนวณระยะเวลาการแยกตัวหรือการกักตัวของคุณด้านล่าง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำในขณะแยกตัว โปรดดูสิ่งที่ต้องทำหากคุณมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก (PDF) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำหากคุณสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 โปรดดูหัวข้อจะทำอย่างไรหากคุณมีโอกาสสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 (PDF)

หากคุณมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีอาการป่วยอย่างรุนแรงจากโควิด-19 เครื่องคำนวณเหล่านี้น่าจะไม่สามารถใช้กับสถานการณ์ของคุณได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องทำหากคุณมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก (PDF)

หากคุณอาศัยหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง เครื่องคำนวณเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้ กับสถานการณ์ของคุณ สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ สถานที่สำหรับการดูแลสุขภาพ สถานคุมประพฤติ สถานกักกัน สถานสงเคราะห์คนไร้บ้าน สถานพักรอส่งต่อ สภาพแวดล้อมการเดินเรือเชิงพาณิชย์ (เช่น เรือประมงเชิงพาณิชย์ เรือขนส่งสินค้า เรือสำราญ) ที่พักชั่วคราวของคนงาน หรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่หนาแน่นซึ่งไม่สามารถเว้นระยะห่างทางกายภาพได้เนื่องจากลักษณะงานที่ทำ (เช่น คลังสินค้า โรงงาน และโรงงานบรรจุอาหารและผลิตเนื้อสัตว์) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการแยกตัวในจะทำอย่างไรหากคุณมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก (PDF) และสำหรับระยะเวลาการแยกตัว โปรดดูจะทำอย่างไรหากคุณมีโอกาสสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 (PDF)

ฉันตรวจแล้วได้ผลเป็นบวกและมีหรือเคยมีอาการ: คำนวณระยะเวลาการแยกตัวของฉัน

การแยกตัว 5 วัน

การแยกตัว 5 วันจะเหมาะสมในกรณีต่อไปนี้

  • อาการของคุณดีขึ้น และ
  • คุณไม่มีไข้หรือไม่ได้รับประทานยาลดไข้มาเป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว และ
  • คุณสามารถสวมหน้ากากที่พอดีขณะอยู่ร่วมกับคนอื่น

หากตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ วันสุดท้ายที่คุณต้องแยกต้ว "เต็ม" วันคือ:
การแยกตัวของคุณจะสิ้นสุดลงในวันที่:

อย่าลืมสวมหน้ากากเมื่ออยู่ใกล้คนอื่นต่ออีก 5 วัน (จนถึง ) และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่คุณไม่สามารถสวมหน้ากากได้ นอกจากนี้คุณควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่มีความเสี่ยงสูงถึง ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางในหัวข้อการเดินทาง | CDC (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หากคุณหาชุดตรวจแอนติเจนได้ คุณสามารถลดความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ด้วยการตรวจในวันที่ 5 ของการแยกตัว หากผลตรวจเป็นลบ คุณสามารถหยุดแยกตัวได้หลังจากวันที่ 5 แต่ยังคงต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นต่ออีก 5 วัน (ถึง ) หากผลตรวจเป็นบวก คุณควรแยกตัวต่อไปถึง

การแยกตัว 10 วัน

หากเกณฑ์ด้านบนไม่ตรงกับคุณ คุณควรแยกตัวเป็นเวลา 10 วัน

หากคุณแยกตัวเป็นเวลา 10 วัน วันสุดท้ายที่คุณต้องแยกตัว "เต็ม" วันคือ:
การแยกตัวของคุณจะสิ้นสุดลงในวันที่:

หากอาการยังไม่ดีขึ้นหรือคุณยังคงมีไข้ (หรือต้องรับประทานยาลดไข้) ใน ให้รอจนกว่าคุณจะไม่มีไข้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยไม่ได้รับประทานยาลดไข้และอาการอื่นๆ ดีขึ้นแล้วจึงจะเลิกแยกตัว

ฉันตรวจแล้วได้ผลเป็นบวกแต่ยังไม่มีอาการ: คำนวณระยะเวลาการแยกตัวของฉัน

การแยกตัว 5 วัน

การแยกตัว 5 วันจะเหมาะสมในกรณีต่อไปนี้

  • คุณสามารถสวมหน้ากากที่พอดีขณะอยู่ร่วมกับคนอื่น

หากคุณไม่มีอาการและคุณสามารถสวมหน้ากากที่พอดีขณะอยู่ร่วมกับคนอื่น วันสุดท้ายที่คุณต้องแยกตัว "เต็ม" วันคือ:
การแยกตัวของคุณจะสิ้นสุดลงในวันที่:

อย่าลืมสวมหน้ากากเมื่ออยู่ใกล้คนอื่นต่ออีก 5 วัน (จนถึง ) และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่คุณไม่สามารถสวมหน้ากากได้ นอกจากนี้คุณควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่มีความเสี่ยงสูงถึง ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางในหัวข้อการเดินทาง | CDC (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หากคุณหาชุดตรวจแอนติเจนได้ คุณสามารถลดความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ด้วยการตรวจในวันที่ 5 ของการแยกตัว หากผลตรวจเป็นลบ คุณสามารถหยุดแยกตัวได้หลังจากวันที่ 5 แต่ยังคงต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นต่ออีก 5 วัน (ถึง ) หากผลตรวจเป็นบวก คุณควรแยกตัวต่อไปถึง

การแยกตัว 10 วัน

หากเกณฑ์ด้านบนไม่ตรงกับคุณ คุณควรแยกตัวเป็นเวลา 10 วัน

หากคุณแยกตัวเป็นเวลา 10 วัน วันสุดท้ายที่คุณต้องแยกตัว "เต็ม" วันคือ:
การแยกตัวของคุณจะสิ้นสุดลงในวันที่:

ฉันได้สัมผัสกับเชื้อโควิด-19 (ระบุว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด): คำนวณระยะเวลาการกักตัวของฉัน

คุณได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ตรวจพบว่าเชื้อโควิด-19 เป็นบวก แต่คุณไม่มีอาการใดๆ

ดูแนวทางของ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เพื่อพิจารณาว่าคุณได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำล่าสุดแล้วหรือยัง หากคุณยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำล่าสุด คุณควรอยู่บ้านและกักตัว

การกักตัว 5 วัน

การกักตัว 5 วันจะเหมาะสมในกรณีต่อไปนี้

  • คุณยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำล่าสุด และ
  • คุณสามารถสวมหน้ากากที่พอดีขณะอยู่ร่วมกับคนอื่น

คุณควรกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันเต็ม (แม้ว่าคุณจะตรวจได้ผลเป็นลบในช่วงนี้ก็ตาม) การกักตัว "เต็ม" วันสุดท้ายของคุณคือ:
การกักตัวของคุณจะสิ้นสุดลงวันที่:

สวมหน้ากากที่พอดีเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่คุณไม่สามารถสวมหน้ากากและการอยู่กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคร้ายแรงต่ออีก 5 วัน (ถึง ) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางในการเดินทาง | CDC (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

และคุณควรรับการตรวจด้วยแม้ว่าจะไม่มีอาการก็ตาม เข้ารับการตรวจอย่างน้อย 5 วันหลังจากที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 (ในวันที่ หรือหลังจากนั้น) หากผลตรวจของคุณเป็นบวก คุณควรอยู่บ้านและแยกตัวจากผู้อื่น (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกตัว โปรดดูสิ่งที่ต้องทำหากคุณมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก (PDF))

การกักตัว 10 วัน

การกักตัว 10 วันจะเหมาะสมในกรณีต่อไปนี้

  • คุณยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำล่าสุด และ
  • คุณไม่สามารถสวมหน้ากากที่พอดีขณะอยู่ร่วมกับคนอื่น

คุณควรกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันเต็ม (แม้ว่าคุณจะตรวจได้ผลเป็นลบในช่วงนี้ก็ตาม) การกักตัว "เต็ม" วันสุดท้ายของคุณคือ:
การกักตัวของคุณจะสิ้นสุดลงในวันที่:

ในวันนี้คุณสามารถกลับมาทำกิจกรรมได้ตามปกติ แต่ควรทำตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยง(ตัวอย่างเช่น คอยติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) สวมหน้ากากอนามัยตามคำแนะนำและ/หรือข้อบังคับ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ล้างมือบ่อยๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อวิธีปกป้องตัวคุณเองและคนอื่นๆ | CDC (ภาษาอังกฤษเท่านั้น))

ไม่ต้องกักตัว

หากคุณยังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำล่าสุด (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) คุณจะไม่ต้องอยู่บ้านนอกจากจะมีอาการ คุณยังคงควรสวมหน้ากากที่พอดีเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นจนถึง และรับการตรวจด้วยแม้ว่าจะไม่มีอาการก็ตาม เข้ารับการตรวจอย่างน้อย 5 วันหลังจากที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 (ในวันที่ หรือหลังจากนั้น)

หากคุณเคยติดเชื้อโควิด-19 ภายในช่วง 90 วันที่ผ่านมา (คุณตรวจด้วยการตรวจหาไวรัส(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)และได้ผลเป็นบวก) คุณจะไม่ต้องอยู่บ้านนอกจากจะมีอาการ คุณยังคงควรสวมหน้ากากที่พอดีเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นจนถึง และรับการตรวจด้วยชุดตรวจแอนติเจน (ไม่ใช่ PCR) อย่างน้อย 5 วันหลังจากที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งล่าสุด (ในวันที่ หรือหลังจากนั้น)

หากคุณได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ตรวจพบว่าเชื้อโควิด-19 เป็นบวก และคุณมีอาการ โปรดดูข้อควรปฏิบัติเมื่อคุณมีโอกาสสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 (PDF)