การฉีดวัคซีนในเยาวชน

เนื้อหาแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2022

Decorative

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บุตรหลานของคุณสามารถ:

 • ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19
 • ลดโอกาสป่วยหนักหากติดเชื้อโควิด-19
 • ลดโอกาสในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโควิด-19
 • ช่วยป้องกันไม่ให้ติดเชื้อกลายพันธุ์ของโควิด-19
 • เพิ่มจำนวนคนในชุมชนที่ได้รับการป้องกันจากการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้โรคแพร่กระจายได้ยากขึ้น
 • ลดการหยุดชะงักในการเรียนรู้และกิจกรรมแบบตัวต่อตัวโดยช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชน
Decorative

การอนุญาตวัคซีน

วัคซีนของ Pfizer พร้อมใช้แล้วในเด็กอายุ 6 เดือนถึง-11 ปีภายใต้ Emergency Use Authorization (EUA, การอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน) และได้รับการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 17 ปี สามารถรับวัคซีนยี่ห้อ Moderna ได้ ภายใต้ Emergency Use Authorization (EUA, การอนุญาตให้ใช้เพราะกรณีฉุกเฉิน) ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถรับวัคซีน Novavax ได้ ภายใต้ Emergency Use Authorization (EUA, การอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน)

EUA ช่วยให้ Food and Drug Administration (FDA, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ทำให้ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานในระหว่างภาวะฉุกเฉินที่ประกาศไว้ก่อนที่จะมีใบอนุญาตเต็มรูปแบบ วัตถุประสงค์ของการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินคือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนสามารถรับวัคซีนที่ช่วยชีวิตได้ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะยาว EUA ยังคงต้องการการทบทวนข้อมูลทางคลินิกอย่างละเอียดถี่ถ้วนในช่วงเวลาที่สั้นขึ้น

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

EUA ใดๆ ที่ได้รับจาก FDA จะได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดย Centers for Disease Control and Prevention (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Advisory Committee on Immunization Practices (คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันโรค) (เฉพาะในภาษาอังกฤษ) และ Western States Scientific Safety Review Workgroup (กลุ่มงานตรวจสอบความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ตะวันตก)

คำถามที่พบบ่อยสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

ทำไมฉันต้องกังวลว่าบุตรหลานจะติดเชื้อโควิด-19

ตั้งแต่การแพร่ระบาดนี้เริ่มต้น มีเด็กกว่า 15 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นั้นอันตรายและติดเชื้อในหมู่เยาวชนได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม รวมทั้งยังทำให้มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโควิด-19 ที่เป็นเยาวชนซึ่งต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าโรคโควิด-19 ในเด็กมักจะรุนแรงน้อยกว่าผู้ใหญ่ แต่เด็กก็สามารถป่วยหนักและแพร่เชื้อไปยังเพื่อนและครอบครัวที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออ่อนแอได้ด้วยวิธีอื่นๆ

เด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 อาจมีอาการ “ลองโควิด-19” หรือมีอาการต่อเนื่อง ซึ่งมักรวมถึงการที่มีภาวะสมองล้า เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และหายใจลำบาก การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องเด็กๆ ให้มีสุขภาพดีและปลอดภัย

เด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C, กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก) (เฉพาะในภาษาอังกฤษ) มากขึ้น MIS-C เป็นภาวะที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายสามารถเกิดการอักเสบได้ เช่น หัวใจ ปอด ไต สมอง ผิวหนัง ดวงตา หรืออวัยวะในระบบทางเดินอาหาร แม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิด MIS-C แต่เด็กจำนวนมากที่เป็นโรค MIS-C เคยติดเชื้อโควิด-19 หรือเคยอยู่ใกล้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 MIS-C อาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่เด็กส่วนใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้มีอาการดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษาพยาบาล

วัคซีนจําเป็นสําหรับการเข้าโรงเรียน K-12 หรือไม่

Washington State Board of Health (คณะกรรมการสุขภาพแห่งรัฐของรัฐวอชิงตัน) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เป็นผู้มีอำนาจในการสร้างข้อกำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กในโรงเรียนระดับ K-12 Revised Code of Washington (RCW, ประมวลกฎหมายฉบับปรับปรุงของรัฐวอชิงตัน) 28A.210.140 (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ไม่ใช่ Department of Health (กรมอนามัย) ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 สำหรับโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในขณะนี้

ฉันต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับวัคซีนหรือไม่

ไม่ บุตรหลานของคุณจะได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รัฐบาลกลางจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับค่าวัคซีนเต็มจำนวน

หากคุณมีประกันสุขภาพของรัฐหรือเอกชน ผู้ให้บริการวัคซีนของคุณอาจเรียกเก็บเงินจากพวกเขาเพื่อรับเงินคืนสำหรับค่าดำเนินการฉีดวัคซีน หากคุณไม่มีประกัน รัฐบาลกลางจะเสนอโปรแกรมที่จะจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนของคุณ

คุณไม่ควรถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากกระเป๋าตัวเองหรือรับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการของคุณสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งนำไปใช้กับผู้ที่มีประกันส่วนบุคคล มี Apple Health (Medicaid) มี Medicare หรือไม่มีประกัน

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กมีอะไรบ้าง

ความเสี่ยงด้านสุขภาพหากเด็กติดเชื้อโควิด-19 นั้นสูงกว่าความเสี่ยงของผลข้างเคียงของวัคซีนอย่างมาก

เช่นเดียวกับวัคซีนชนิดอื่นๆ ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ เจ็บแขน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้อ อาการเหล่านี้มักไม่รุนแรง

ในขั้นการทดลองทางคลินิก (เฉพาะในภาษาอังกฤษ) มีจำนวนเด็กที่รายงานว่ามีผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สองมากกว่าเข็มแรก ผลข้างเคียงโดยทั่วไปมีความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง และเกิดขึ้นภายในสองวันหลังจากการฉีดวัคซีน และส่วนใหญ่จะหายไปภายในหนึ่งถึงสองวัน

ส่วนผสมในวัคซีนของ mRNA ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ส่วนผสมในวัคซีนของ mRNA นั้นค่อนข้างธรรมดาสำหรับวัคซีน วัคซีนประกอบด้วยสารออกฤทธิ์อย่างสารอาร์เอ็นเอ (mRNA) พร้อมกับไขมัน เกลือ และน้ำตาลเพื่อปกป้อง mRNA และช่วยให้ทำงานในร่างกายได้ดีขึ้น อีกทั้งยังปกป้องตัววัคซีนระหว่างการเก็บและการขนส่ง

วัคซีนของ mRNA ไม่มีส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์ (รวมทั้งเซลล์ของตัวอ่อนในครรภ์) ไวรัสโควิด-19 น้ำยาง วัตถุกันเสีย หรือผลพลอยได้จากสัตว์ใดๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือเจลาตินจากสุกร วัคซีนไม่เติบโตในไข่และไม่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากไข่

ดู คำถามที่พบบ่อยนี้; หน้าเว็บจาก Children's Hospital of Philadelphia (โรงพยาบาลเด็กฟิลาเดลเฟีย) (เฉพาะในภาษาอังกฤษ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนผสม

บุตรหลานของฉันสามารถรับวัคซีนยี่ห้อใดได้บ้าง

ในเวลานี้ วัคซีนป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อ Pfizer-BioNTech (Pfizer) และ Moderna ได้รับการอนุญาตให้ใช้กับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถรับวัคซีน Novavax ได้ ภายใต้ Emergency Use Authorization (EUA, การอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน)

เพราะเหตุใดบุตรหลานของฉันจึงต้องการโดสเสริม

ใช่ แนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป รับการฉีดเข็มกระตุ้น mRNA ชนิดใหม่แบบไบลาเวนต์ 2เดือนหลังจากที่ฉีดเข็มล่าสุดเพื่อให้ครบสูตร วัคซีนป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อ Pfizer สำหรับเด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี ตอนนี้จะประกอบด้วยวัคซีนแบบโมโนวาเลนต์ของ Pfizer 2 เข็มและวัคซีนแบบไบวาเลนต์ของ Pfizer 1 เข็ม

เด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี ผู้ที่ยังไม่เริ่มฉีดวัคซีนชุดหลัก 3 เข็มของ Pfizer หรือผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่ 3 ในชุดหลัก ในตอนนี้จะได้รับชุดหลักชนิดใหม่ของ Pfizer

เด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี ผู้ที่ฉีดวัคซีนยี่ห้อ Pfizer ชุดหลัก 3 เข็มครบสูตรแล้ว จะไม่สามารถรับเข็มเสริมหรือเข็มกระตุ้นได้ในขณะนี้

บุตรหลานของฉันควรได้รับวัคซีนกี่เข็ม

เราขอแนะนำให้เด็กทุกคนรับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 โดส

 • เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี รับ Pfizer แบบเข็มหลัก 3 เข็มหรือ Moderna แบบเข็มหลัก 2 เข็ม
 • เด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี รับเข็มหลัก 2 เข็ม
 • เด็กอายุ 12 ถึง 17 ปี รับเข็มหลัก 2 เข็ม

เด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงซึ่งได้รับเข็มหลัก 2 เข็มควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มหลักเพิ่มเติมอย่างน้อย 28 วันหลังจากเข็มที่ 2 และเด็กทุกคนที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ควรเข้ารับการฉีดเข็มกระตุ้น

หากต้องการข้อมูลสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โปรดดูแนวทางปฏิบัติของ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือไปที่เว็บไซต์ DOH

ฉันควรพูดคุยกับใครหากมีคำถามเกี่ยวกับวัคซีน

พูดคุยกับกุมารแพทย์ของบุตรหลานหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เชื่อถือได้ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน หรืออ่านข้อมูลที่ www.CovidVaccineWA.org

ฉันสามารถพาบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ที่ไหน

รัฐวอชิงตันได้จัดหาวัคซีนที่แนะนำทั้งหมดให้เด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามคลินิกกุมารแพทย์หรือแพทย์ทั่วไปของบุตรหลานว่าพวกเขามีวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่

ครอบครัวที่ไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถติดต่อสายด่วน Help Me Grow WA ที่หมายเลข 1-800-322-2588 หรือไปที่ ParentHelp123.org (ภาษาอังกฤษและสเปนเท่านั้น) เพื่อค้นหาผู้ให้บริการด้านสุขภาพ คลินิก หรือแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆ นี่เป็นบริการฟรีและมีความช่วยเหลือด้านภาษาพร้อมให้บริการ

คุณยังสามารถไปที่ VaccineLocator.doh.wa.gov และใช้ตัวกรองเพื่อดูรายชื่อสถานที่ใกล้คุณที่มีวัคซีนสำหรับเด็ก

บุตรหลานของฉันสามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อได้รับวัคซีนอื่นๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่

ได้ บุตรหลานของคุณสามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเวลาเดียวกับที่พวกเขาได้รับวัคซีนอื่นๆ

คุณไม่จำเป็นต้องนัดหมาย การฉีดวัคซีนของโรงเรียนที่จำเป็น ให้บุตรหลานของคุณ (เฉพาะในภาษาอังกฤษ) หรือวัคซีนที่แนะนำอื่นๆ แยกจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 การนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะทำให้บุตรหลานของคุณได้รับวัคซีนที่แนะนำทั้งหมด

บุตรหลานของฉันจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กหรือเข้าค่ายกลางวันหรือไม่

Washington State Board of Health (เฉพาะในภาษาอังกฤษ) กำหนดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก ไม่มีข้อกำหนดของโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับวัคซีนโควิด-19 ในขณะนี้

สำหรับค่ายกลางวัน ให้ตรวจสอบกับองค์กรที่ดูแลค่ายเพื่อดูว่าข้อกำหนดของพวกเขา

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวัคซีนปลอดภัยและได้ผลกับเด็ก

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) ได้ขยายและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีน เพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนป้องกัน COVID-19 มีความปลอดภัย ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของวัคซีนสามารถติดตามและตรวจจับปัญหาที่อาจไม่พบตอนทดลองวัคซีนป้องกัน COVID-19 กับมนุษย์

Pfizer

เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี

 • เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ประมาณ 4,500 คน เข้าร่วมการทดลองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อ Pfizer ภูมิคุ้มกันของเด็กวัยนี้ตอบสนองกับวัคซีนแบบเข็มหลัก 3 เข็ม เหมือนภูมิคุ้มกันของกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองที่อายุมากกว่า ในระหว่างที่ทำการศึกษาไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง และยังคงดำเนินการศึกษาต่อไป

เด็กอายุ 5-11 ปี

 • เด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี ประมาณ 3,100 คนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Pfizer ในการทดลองทางคลินิก โดยในการศึกษาซึ่งยังคงดำเนินอยู่นั้น ยังไม่มีการพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง
 • การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปีนั้นเทียบได้กับบุคคลอายุ 16 ถึง 25 ปี
 • วัคซีนมีประสิทธิภาพเกือบ 91% ในการป้องกันโควิด-19 ในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี

เด็กอายุ 12-15 ปี

 • ผู้เข้าร่วม 2,260 คนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ได้ลงทะเบียนในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มตัวอย่างที่ควบคุมด้วยยาหลอกอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา
 • ในจำนวนนี้ ผู้เข้าร่วมวัยรุ่น 1,131 คนได้รับวัคซีนและอีก 1,129 คนได้รับยาหลอก ผู้เข้าร่วมมากกว่าครึ่งได้รับการติดตามผลเพื่อความปลอดภัยเป็นเวลาอย่างน้อยสองเดือนหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง

Moderna

เด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี

 • เด็กอายุ 6 เดือนถึง 6 ปี ประมาณ 6,300 คน เข้าร่วมการทดลองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อ Moderna วัคซีนช่วยป้องกัน COVID-19 ได้ 50% สำหรับเด็กวัยนี้ ในระหว่างที่ทำการศึกษาไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง และยังคงดำเนินการศึกษาต่อไป

เด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี

 • เด็กอายุ 6 ถึง 11 ปี ประมาณ 4,000 คน เข้าร่วมการทดลองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อ Moderna ภูมิคุ้มกันของเด็กวัยนี้ตอบสนองกับวัคซีนในระดับที่ใกล้เคียงกับภูมิคุ้มกันของกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองที่อายุมากกว่า ในระหว่างที่ทำการศึกษาไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง และยังคงดำเนินการศึกษาต่อไป

เด็กอายุ 12 ถึง 17 ปี

 • เด็กอายุ 12 ถึง 17 ปี ประมาณ 3,700 คน เข้าร่วมการทดลองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อ Moderna วัคซีนช่วยป้องกัน COVID-19 ได้ 93% สำหรับเด็กวัยนี้ ในระหว่างที่ทำการศึกษาไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง และยังคงดำเนินการศึกษาต่อไป

Novavax

เด็กอายุ 12 ถึง 17 ปี

 • เด็กอายุ 12 ถึง 17 ปี ประมาณ 2,200 คน เข้าร่วมการทดลองวัคซีนป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อ Novavax วัคซีนช่วยป้องกัน COVID-19 ได้ 78% สำหรับเด็กวัยนี้ ในระหว่างที่ทำการศึกษาไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง และยังคงดำเนินการศึกษาต่อไป