การฉีดวัคซีนในเยาวชน

เนื้อหาแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2023

Decorative

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บุตรหลานของคุณสามารถ:

  • ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19
  • ลดโอกาสป่วยหนักหากติดเชื้อโควิด-19
  • ลดโอกาสในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโควิด-19
  • ช่วยป้องกันไม่ให้ติดเชื้อกลายพันธุ์ของโควิด-19
  • เพิ่มจำนวนคนในชุมชนที่ได้รับการป้องกันจากการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้โรคแพร่กระจายได้ยากขึ้น
  • ลดการหยุดชะงักในการเรียนรู้และกิจกรรมแบบตัวต่อตัวโดยช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชน
Decorative

คำถามที่พบบ่อยสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง

ทำไมฉันต้องกังวลว่าบุตรหลานจะติดเชื้อโควิด-19

ตั้งแต่การแพร่ระบาดนี้เริ่มต้น มีเด็กกว่า 15 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นั้นอันตรายและติดเชื้อในหมู่เยาวชนได้มากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม รวมทั้งยังทำให้มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโควิด-19 ที่เป็นเยาวชนซึ่งต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าโรคโควิด-19 ในเด็กมักจะรุนแรงน้อยกว่าผู้ใหญ่ แต่เด็กก็สามารถป่วยหนักและแพร่เชื้อไปยังเพื่อนและครอบครัวที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออ่อนแอได้ด้วยวิธีอื่นๆ

เด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 อาจมีอาการ “ลองโควิด-19” หรือมีอาการต่อเนื่อง ซึ่งมักรวมถึงการที่มีภาวะสมองล้า เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และหายใจลำบาก การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องเด็กๆ ให้มีสุขภาพดีและปลอดภัย

เด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C, กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก) (เฉพาะในภาษาอังกฤษ) มากขึ้น MIS-C เป็นภาวะที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายสามารถเกิดการอักเสบได้ เช่น หัวใจ ปอด ไต สมอง ผิวหนัง ดวงตา หรืออวัยวะในระบบทางเดินอาหาร แม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิด MIS-C แต่เด็กจำนวนมากที่เป็นโรค MIS-C เคยติดเชื้อโควิด-19 หรือเคยอยู่ใกล้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 MIS-C อาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่เด็กส่วนใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้มีอาการดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษาพยาบาล

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าวัคซีนปลอดภัยและได้ผลกับเด็ก

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) ได้ขยายและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีน เพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนป้องกัน COVID-19 มีความปลอดภัย ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของวัคซีนสามารถติดตามและตรวจจับปัญหาที่อาจไม่พบตอนทดลองวัคซีนป้องกัน COVID-19 กับมนุษย์

Emergency Use Authorization (EUA, การอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน) คืออะไร

EUA ช่วยให้ Food and Drug Administration (FDA, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สามารถอนุมัติผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในระหว่างภาวะฉุกเฉินที่ประกาศไว้ก่อนที่จะมีใบอนุญาตเต็มรูปแบบ วัตถุประสงค์ของการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินคือเพื่อให้ผู้คนได้รับวัคซีนที่ช่วยชีวิตได้ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะยาว ทั้งนี้ EUA ยังคงกำหนดให้มีการทบทวนข้อมูลทางคลินิกอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่จะใช้เวลาที่สั้นขึ้น

EUA ใด ๆ ที่ได้รับจาก Food and Drug Administration (FDA, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) จะได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดย Advisory Committee on Immunization Practices (คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันโรค) ของ Centers for Disease Control and Prevention (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค)

เมื่อวัคซีนได้รับการอนุมัติจาก FDA มีความหมายว่าอย่างไร

เพื่อการอนุมัติที่เต็มที่ FDA จะตรวจสอบข้อมูลในระยะเวลาที่นานกว่าการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้วัคซีนได้รับการอนุมัติอย่างเต็มที่ ข้อมูลต้องแสดงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพในการผลิตวัคซีนในระดับสูง 

EUA อนุญาตให้ FDA ทำให้ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานในระหว่างภาวะฉุกเฉินที่ประกาศไว้ก่อนที่จะมีใบอนุญาตเต็มรูปแบบ วัตถุประสงค์ของ EUA คือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนสามารถรับวัคซีนที่ช่วยชีวิตได้ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะยาว อย่างไรก็ตาม EUA ยังคงต้องการการทบทวนข้อมูลทางคลินิกอย่างละเอียดถี่ถ้วนในช่วงเวลาที่สั้นขึ้น

วัคซีนจําเป็นสําหรับการเข้าโรงเรียน K-12 หรือไม่

Washington State Board of Health (คณะกรรมการสุขภาพแห่งรัฐของรัฐวอชิงตัน) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เป็นผู้มีอำนาจในการสร้างข้อกำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กในโรงเรียนระดับ K-12 Revised Code of Washington (RCW, ประมวลกฎหมายฉบับปรับปรุงของรัฐวอชิงตัน) 28A.210.140 (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ไม่ใช่ Department of Health (กรมอนามัย) ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 สำหรับโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในขณะนี้

ฉันต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับวัคซีนหรือไม่

ไม่ บุตรหลานของคุณจะได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รัฐบาลกลางจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับค่าวัคซีนเต็มจำนวน

หากคุณมีประกันสุขภาพของรัฐหรือเอกชน ผู้ให้บริการวัคซีนของคุณอาจเรียกเก็บเงินจากพวกเขาเพื่อรับเงินคืนสำหรับค่าดำเนินการฉีดวัคซีน หากคุณไม่มีประกัน รัฐบาลกลางจะเสนอโปรแกรมที่จะจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนของคุณ

คุณไม่ควรถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากกระเป๋าตัวเองหรือรับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการของคุณสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งนำไปใช้กับผู้ที่มีประกันส่วนบุคคล มี Apple Health (Medicaid) มี Medicare หรือไม่มีประกัน

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กมีอะไรบ้าง

ความเสี่ยงด้านสุขภาพหากเด็กติดเชื้อโควิด-19 นั้นสูงกว่าความเสี่ยงของผลข้างเคียงของวัคซีนอย่างมาก

เช่นเดียวกับวัคซีนชนิดอื่นๆ ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ เจ็บแขน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ และปวดกล้ามเนื้อ อาการเหล่านี้มักไม่รุนแรง

ในขั้นการทดลองทางคลินิก (เฉพาะในภาษาอังกฤษ) มีจำนวนเด็กที่รายงานว่ามีผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สองมากกว่าเข็มแรก ผลข้างเคียงโดยทั่วไปมีความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง และเกิดขึ้นภายในสองวันหลังจากการฉีดวัคซีน และส่วนใหญ่จะหายไปภายในหนึ่งถึงสองวัน

ส่วนผสมในวัคซีนของ mRNA ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ส่วนผสมในวัคซีนของ mRNA นั้นค่อนข้างธรรมดาสำหรับวัคซีน วัคซีนประกอบด้วยสารออกฤทธิ์อย่างสารอาร์เอ็นเอ (mRNA) พร้อมกับไขมัน เกลือ และน้ำตาลเพื่อปกป้อง mRNA และช่วยให้ทำงานในร่างกายได้ดีขึ้น อีกทั้งยังปกป้องตัววัคซีนระหว่างการเก็บและการขนส่ง

วัคซีนของ mRNA ไม่มีส่วนประกอบของเซลล์มนุษย์ (รวมทั้งเซลล์ของตัวอ่อนในครรภ์) ไวรัสโควิด-19 น้ำยาง วัตถุกันเสีย หรือผลพลอยได้จากสัตว์ใดๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือเจลาตินจากสุกร วัคซีนไม่เติบโตในไข่และไม่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากไข่

ดู คำถามที่พบบ่อยนี้; หน้าเว็บจาก Children's Hospital of Philadelphia (โรงพยาบาลเด็กฟิลาเดลเฟีย) (เฉพาะในภาษาอังกฤษ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนผสม

บุตรหลานของฉันสามารถรับวัคซีนยี่ห้อใดได้บ้าง

ในเวลานี้ วัคซีนป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อ Pfizer-BioNTech (Pfizer) และ Moderna ได้รับการอนุญาตให้ใช้กับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถรับวัคซีน Novavax ได้ ภายใต้ Emergency Use Authorization (EUA, การอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน)

บุตรหลานของฉันจะได้รับวัคซีนสูตรใหม่หลังฉีดเข็มหลักหรือไม่

ทุกคนที่อายุ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งได้รับวัคซีนชุดหลักชนิดโมโนวาเลนต์แบบ 2 เข็ม หรือ 3 เข็ม ครบสูตรแล้ว ควรรับวัคซีนสูตรใหม่ชนิดไบวาเลนต์

เพราะเหตุใดบุตรหลานของฉันจึงต้องการโดสเสริม

•    เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี รับวัคซีนชุดหลักชนิดไบวาเวนต์ของ Pfizer แบบ 3 เข็ม หรือ Moderna แบบ 2 เข็ม 
•    เด็กอายุ 5 ปี รับวัคซีนชนิดไบวาเลนต์ของ Pfizer แบบเข็มเดียว หรือ Moderna แบบ 2 เข็ม 
•    เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป รับวัคซีนชนิดไบวาเลนต์แบบเข็มเดียว

เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง สามารถรับวัคซีนชนิดไบวาเลนต์เข็มเสริมเมื่อผ่านไปอย่างน้อย 2 เดือน นับแต่ได้รับวัคซนีสูตรใหม่ครั้งล่าสุด  หากต้องการข้อมูลสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โปรดดูแนวทางปฏิบัติของ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) (มีแต่ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน) 

ฉันควรพูดคุยกับใครหากมีคำถามเกี่ยวกับวัคซีน

พูดคุยกับกุมารแพทย์ของบุตรหลานหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เชื่อถือได้ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน หรืออ่านข้อมูลที่ www.CovidVaccineWA.org

ฉันสามารถพาบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ที่ไหน

รัฐวอชิงตันได้จัดหาวัคซีนที่แนะนำทั้งหมดให้เด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามคลินิกกุมารแพทย์หรือแพทย์ทั่วไปของบุตรหลานว่าพวกเขามีวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่

ครอบครัวที่ไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถติดต่อสายด่วน Help Me Grow WA ที่หมายเลข 1-800-322-2588 หรือไปที่ ParentHelp123.org (ภาษาอังกฤษและสเปนเท่านั้น) เพื่อค้นหาผู้ให้บริการด้านสุขภาพ คลินิก หรือแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆ นี่เป็นบริการฟรีและมีความช่วยเหลือด้านภาษาพร้อมให้บริการ

คุณยังสามารถไปที่ VaccineLocator.doh.wa.gov และใช้ตัวกรองเพื่อดูรายชื่อสถานที่ใกล้คุณที่มีวัคซีนสำหรับเด็ก

บุตรหลานของฉันสามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อได้รับวัคซีนอื่นๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่

ได้ บุตรหลานของคุณสามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเวลาเดียวกับที่พวกเขาได้รับวัคซีนอื่นๆ

คุณไม่จำเป็นต้องนัดหมาย การฉีดวัคซีนของโรงเรียนที่จำเป็น ให้บุตรหลานของคุณ (เฉพาะในภาษาอังกฤษ) หรือวัคซีนที่แนะนำอื่นๆ แยกจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 การนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะทำให้บุตรหลานของคุณได้รับวัคซีนที่แนะนำทั้งหมด

บุตรหลานของฉันจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กหรือเข้าค่ายกลางวันหรือไม่

Washington State Board of Health (เฉพาะในภาษาอังกฤษ) กำหนดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก ไม่มีข้อกำหนดของโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับวัคซีนโควิด-19 ในขณะนี้

สำหรับค่ายกลางวัน ให้ตรวจสอบกับองค์กรที่ดูแลค่ายเพื่อดูว่าข้อกำหนดของพวกเขา