โดสเสริมวัคซีน

เนื้อหาปรับปรุงแก้ไขล่าสุด วันที่ 9 ธันวาคม 2022

การรับการฉีดเข็มกระตุ้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถรับการฉีดได้เป็นวิธีป้องกันตัวคุณที่ดีที่สุดจากการเจ็บป่วยร้ายแรงและการเสียชีวิตเพราะ COVID-19

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ได้ปรับปรุงคำแนะนำเกี่ยวกับเข็มกระตุ้นดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 5 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อ Modernaชนิดดั้งเดิมแบบโมโนวาเลนต์ในตอนนี้สามารถรับเข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์หลังผ่านไป 2 เดือนจากที่ฉีดวัคซีนชุดหลักครบสูตร 
 • วัคซีนป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อ Pfizer สำหรับเด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี ตอนนี้จะประกอบด้วยวัคซีนแบบโมโนวาเลนต์ของ Pfizer 2 เข็มและวัคซีนแบบไบวาเลนต์ของ Pfizer 1 เข็ม
  • เด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี ผู้ที่ยังไม่เริ่มฉีดวัคซีนชุดหลัก 3 เข็มของ Pfizer หรือผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่ 3 ในชุดหลัก ในตอนนี้จะได้รับชุดหลักชนิดใหม่ของ Pfizer
  • เด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี ผู้ที่ฉีดวัคซีนยี่ห้อ Pfizer ชุดหลัก 3 เข็มครบสูตรแล้ว จะไม่สามารถรับเข็มเสริมหรือเข็มกระตุ้นได้ในขณะนี้
 • อนุญาตให้ใช้วัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อ Novavax กับผู้ใหญ่ได้ ในกรณีที่ฉีดเข็มหลักครบสูตรแล้ว แต่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกัน COVID-19 มาก่อน หรือในกรณีที่ไม่สามารถหรือจะไม่ฉีดเข็มกระตุ้น mRNA ชนิดใหม่ 
หากคุณได้รับวัคซีน... ใครควรได้รับวัคซีนโดสเสริม ควรได้รับวัคซีนโดสเสริมยี่ห้อใด ควรได้รับวัคซีนโดสเสริมเมื่อใด
Pfizer-BioNTech ผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป

เด็กที่มีอายุ 5 ปี ซึ่งฉีดชุดหลักยี่ห้อ Pfizer จะรับได้แต่เข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ของ Pfizer

ผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ควรรับเข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ยี่ห้อ Pfizer หรือ Modernaโดยไม่สำคัญว่าวัคซีนชุดหลักของตนจะเป็นยี่ห้ออะไร

อย่างน้อย 2 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการรับประทานยาหลักหรือยาเสริมก่อนหน้า
ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถขอรับเข็มกระตุ้นยี่ห้อ Novavax ได้ หากไม่สามารถหรือจะไม่ฉีดเข็มกระตุ้น mRNA ชนิดใหม่ Novavax: อย่างน้อย 6 เดือนหลังจากฉีดเข็มหลักครบสูตร
Moderna อายุ 6 เดือนขึ้นไป

เด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี ควรได้รับเข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับวัคซีนชุดหลักของตน

ผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ควรรับเข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ใหม่ Pfizer หรือ Moderna

อย่างน้อย 2 เดือนหลังจากฉีดเข็มหลักครบ หรือก่อนฉีดเข็มกระตุ้น
ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถขอรับเข็มกระตุ้นยี่ห้อ Novavax ได้ หากไม่สามารถหรือจะไม่ฉีดเข็มกระตุ้น mRNA ชนิดใหม่ Novavax: อย่างน้อย 6 เดือนหลังจากฉีดเข็มหลักครบสูตร
Novavax ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ควรรับเข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ใหม่ Pfizer หรือ Moderna อย่างน้อย 2 เดือนหลังจากฉีดเข็มหลักครบ หรือก่อนฉีดเข็มกระตุ้น
ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถขอรับเข็มกระตุ้นยี่ห้อ Novavax ได้ หากไม่สามารถหรือจะไม่ฉีดเข็มกระตุ้น mRNA ชนิดใหม่ Novavax: อย่างน้อย 6 เดือนหลังจากฉีดเข็มหลักครบสูตร
Johnson & Johnson ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ควรรับเข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ใหม่ Pfizer หรือ Moderna อย่างน้อย 2 เดือนหลังจากฉีดเข็มหลักครบ หรือก่อนฉีดเข็มกระตุ้น
ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถขอรับเข็มกระตุ้นยี่ห้อ Novavax ได้ หากไม่สามารถหรือจะไม่ฉีดเข็มกระตุ้น mRNA ชนิดใหม่ Novavax: อย่างน้อย 6 เดือนหลังจากฉีดเข็มหลักครบสูตร

*เราแนะนำให้ฉีดวัคซีน mRNA แต่คุณยังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Johnson & Johnson ได้หากไม่สามารถหรือไม่ต้องการฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่น

การรับวัคซีนสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

หากคุณมีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางถึงรุนแรง คำแนะนำจะแตกต่างกันไปตามกรณี

หากคุณได้รับ... ฉันควรจะรับโดสเสริมหรือไม่ ฉันควรรับเข็มกระตุ้นหรือไม่
Pfizer: สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ที่ได้รับ 2 เข็มห่างกันเป็นเวลา 21 วัน ควร ผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปซึ่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง ควรได้รับเข็มกระตุ้น 28 วันหลังจากได้รับเข็มที่ 2

แนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป รับการฉีดเข็มกระตุ้นชนิดใหม่ แบบ mRNA ไบลาเวนต์ ยี่ห้อที่เลือกได้ 2 เดือนหลังจากเข็มล่าสุด

เด็กที่มีอายุ 5 ปี ซึ่งฉีดชุดหลักยี่ห้อ Pfizer จะรับได้แต่เข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ของ Pfizer

ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถขอรับเข็มกระตุ้นยี่ห้อ Novavax ได้ หลังจากที่ได้รับเข็มหลักครบสูตรแล้วเป็นเวลา 6 เดือน หากไม่สามารถหรือจะไม่ฉีดเข็มกระตุ้น mRNA ชนิดใหม่

Pfizer: สามเข็มสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ควรฉีด 2 เข็มแรกห่างกัน 21 วัน และฉีดเข็มที่ 3 หลังจากเข็มที่ 8 สัปดาห์ ไม่ ในตอนนี้เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงไม่ควรรับเข็มเสริมเพิ่มเติมจากเข็มหลัก ไม่ ในตอนนี้ไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ให้กับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ซึ่งได้รับวัคซีนชุดหลักยี่ห้อ Pfizer ครบสูตรแล้ว
Moderna: สำหรับผู้ที่มีอายุ 6 เดือนถึง ปีขึ้นไป ที่ได้รับ 2 เข็มห่างกันเป็นเวลา 28 วัน ควร ผู้ที่มีอายุ 6 เดือนถึง  ปีขึ้นไปซึ่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง ควรได้รับเข็มกระตุ้น 28 วันหลังจากได้รับเข็มที่ 2

ใช่ แนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป รับการฉีดเข็มกระตุ้น mRNA ชนิดใหม่แบบไบลาเวนต์ 2เดือนหลังจากที่ฉีดเข็มล่าสุดเพื่อให้ครบสูตร

เด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี ควรได้รับเข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับวัคซีนชุดหลักของตน

ผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ควรรับเข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ใหม่ Pfizer หรือ Moderna

ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถขอรับเข็มกระตุ้นยี่ห้อ Novavax ได้ หลังจากที่ได้รับเข็มหลักครบสูตรแล้วเป็นเวลา 6 เดือน หากไม่สามารถหรือจะไม่ฉีดเข็มกระตุ้น mRNA ชนิดใหม่

Johnson & Johnson: สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 1 เข็ม* ควร ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง ควรได้รับเข็มกระตุ้นเป็นวัคซีน mRNA 28 วันหลังจากได้รับวัคซีน 1 เข็มของ J&J

แนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รับการฉีดเข็มกระตุ้นชนิดใหม่ แบบ mRNA ไบลาเวนต์ ยี่ห้อที่เลือกได้ 2 เดือนหลังจากเข็มล่าสุด

ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถขอรับเข็มกระตุ้นยี่ห้อ Novavax ได้ หลังจากที่ได้รับเข็มหลักครบสูตรแล้วเป็นเวลา 6 เดือน หากไม่สามารถหรือจะไม่ฉีดเข็มกระตุ้น mRNA ชนิดใหม่

Novavax: สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับ 2 เข็มห่างกันเป็นเวลา 21 วัน ไม่ ในตอนนี้ผู้ที่มีภูมิคุ้มบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงไม่ควรรับเข็มเสริมเพิ่มเติมจากเข็มหลัก

แนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป รับการฉีดเข็มกระตุ้นชนิดใหม่ แบบ mRNA ไบลาเวนต์ ยี่ห้อที่เลือกได้ 2 เดือนหลังจากเข็มล่าสุด

ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถขอรับเข็มกระตุ้นยี่ห้อ Novavax ได้ หลังจากที่ได้รับเข็มหลักครบสูตรแล้วเป็นเวลา 6 เดือน หากไม่สามารถหรือจะไม่ฉีดเข็มกระตุ้น mRNA ชนิดใหม่

*เราแนะนำให้ฉีดวัคซีน mRNA แต่คุณยังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Johnson & Johnson ได้หากไม่สามารถหรือไม่ต้องการฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่น

คำถามที่พบบ่อย

ฉันต้องรับวัคซีนโดสเสริมเป็นยี่ห้อเดิมหรือไม่

เด็กที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี ควรได้รับเข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับวัคซีนชุดหลักของตน

เด็กที่มีอายุ 5 ปี ซึ่งฉีดชุดหลักยี่ห้อ Pfizer จะรับได้แต่เข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ของ Pfizer

เด็กที่มีอายุ 5 ปี ซึ่งฉีดชุดหลักยี่ห้อ Moderna สามารถรับเข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ของ Pfizer หรือ Moderna ก็ได้

ผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ควรรับเข็มกระตุ้นชนิดใหม่แบบไบวาเลนต์ยี่ห้อ Pfizer หรือ Modernaโดยไม่สำคัญว่าวัคซีนชุดหลักของตนจะเป็นยี่ห้ออะไร

อนุญาตให้ใช้วัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกัน COVID-19 ยี่ห้อ Novavax กับผู้ใหญ่ได้ ในกรณีที่ฉีดเข็มหลักครบสูตรแล้ว แต่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกัน COVID-19 มาก่อน หรือในกรณีที่ไม่สามารถหรือจะไม่ฉีดเข็มกระตุ้น mRNA ชนิดใหม่ 

เหตุใดโดสเสริมจึงมีความสำคัญ

โดสเสริมจะช่วยป้องกันโรคร้ายแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโควิด-19  ก่อนหน้านี้เราแนะนำว่าเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ COVID-19 เท่านั้นที่ควรได้รับการฉีดเข็มกระตุ้น แต่ได้ขยายคำแนะนำให้ครอบคลุมทุกคนที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อช่วยเพิ่มระดับการป้องกันการเจ็บป่วยจาก COVID-19

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกายังคงสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรง การรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี แม้ในกรณีติดเชื้อกลายพันธุ์ก็ตาม แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันลดลง วัคซีนโดสเสริมจะช่วยเพิ่มการป้องกันโควิด-19 และช่วยให้ภูมิคุ้นกันมีประสิทธิภาพยาวนานขึ้น

คุณยังฉีดวัคซีนเข็มหลักให้กับประชาชนอยู่หรือไม่

ฉีด การทำให้ทุกคนที่เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีนหลัก (วัคซีนโควิดของ Johnson & Johnson 1 โดสหรือ Pfizer หรือ Moderna 2 โดส) ยังคงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับวัคซีนมีอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีน 10 ถึง 22 เท่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนมีแนวโน้มต่ำกว่าที่จะมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง (หรืออาจไม่มีอาการเลย) จากโควิด-19 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน นอกจากนี้การฉีดวัคซีนยังช่วยป้องกันไม่ให้มีอาการป่วยและเกิดอาการระยะยาวที่ได้รับรายงานว่าเกิดในผู้ที่ป่วยจากโควิด-19 ถึง 50%

ถ้าเราต้องฉีดโดสเสริม นั่นหมายถึงวัคซีนไม่ได้ผลหรือเปล่า

ไม่ใช่ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในปัจจุบันที่เรามีในสหรัฐฯ นั้นได้ผลดีในการป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรง การรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต รวมถึงการต้านเชื้อกลายพันธ์ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในปัจจุบันก็ยังเห็นว่ามีผลป้องกันที่ลดลงต่ออาการเจ็บป่วยจากโควิด-19 ในระดับเล็กน้อยหรือปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประชากรที่มีความเสี่ยงสูง

เข็มกระตุ้นชนิดใหม่ถูกวิจัยขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและให้การป้องกันที่ดีขึ้นจากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน เป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณต้องรับวัคซีนให้ครบตามที่แนะนำเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันอย่างดีที่สุด

ถ้าฉันไม่ได้รับโดสเสริม ฉันยังถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือไม่

คุณจะได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบถ้วนต่อเมื่อคุณได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มหลักและเข็มกระตุ้นครบตามที่ CDC แนะนำล่าสุดให้กับคุณ

ฉันจะแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าฉันมีสิทธิ์ได้รับโดสเสริม

คุณสามารถรายงานเองได้เลยว่าคุณคุณมีสิทธิ์ได้รับโดสเสริม คุณไม่จำเป็นต้องแสดงคำแนะนำจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

โปรดนำบัตรบันทึกการฉีดวัคซีน ไปที่การนัดหมายการฉีดโดสเสริม เพื่อที่ผู้ให้บริการจะสามารถยืนยันได้ว่า คุณได้รับชุดวัคซีนสองโดสแล้วของ Pfizer หากคุณไม่มีบัตร ผู้ให้บริการสามารถค้นหาประวัติการฉีดของคุณได้

การรับวัคซีนเพิ่มและการฉีดวัคซีนโดสเสริมต่างกันอย่างไร
 • การรับวัคซีนเข็มเสริมจะใช้เฉพาะกับผู้ป่วยบางคน (ดูตารางด้านบน) ที่ได้รับวัคซีนชุดหลักครบสูตรแล้ว แต่ยังสร้างภูมิคุ้มกันตอบสนองไม่สูงพอ
 • จะถือว่าบุคคลหนึ่งได้รับการฉีควัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบถ้วน ต่อเมื่อได้รับเข็มหลักและเข็มกระตุ้นทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขตามที่แนะนำ
การมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและได้รับวัคซีน COVID-19 แบบ mRNA จำนวน 2 เข็มหรือ J&J จำนวน 1 เข็ม

หากคุณมีโรคประจำตัวใดๆ ต่อไปนี้ ถือว่าคุณมีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางถึงรุนแรง และอาจได้รับประโยชน์จากวัคซีนโควิด-19 โดสเพิ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ที่:

 • กำลังรับการรักษามะเร็งแบบฉับไวสำหรับเนื้องอกหรือมะเร็งในเลือด
 • รับการปลูกถ่ายอวัยวะและกำลังทานยาเพื่อกดภูมิคุ้มกัน
 • ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือกำลังรับประทานยาเพื่อกดภูมิคุ้มกัน
 • มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางหรือรุนแรง (เช่น กลุ่มอาการ DiGeorge, กลุ่มอาการ Wiskott-Aldrich)
 • มีการติดเชื้อ HIV ขั้นสูงหรือไม่ได้รับการรักษา
 • กำลังได้รับการรักษาแบบฉับไวด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ขนาดสูงหรือยาอื่นๆ ที่อาจกดภูมิคุ้มกัน

แม้ว่าวัคซีนที่เรามีจะมีประสิทธิภาพ 90% ต่อไวรัสสายพันธุ์ส่วนใหญ่ แต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรงไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเสมอไป เข็มที่ 3 ไม่ถือว่าเป็นเข็มกระตุ้น แต่เป็นเข็มเสริมสำหรับผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอกับชุดวัคซีน 2 เข็ม

โรคประจำตัวคืออะไร

คนทุกวัยที่มีโรค/ภาวะในรายชื่อด้านล่าง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด-19 อาการเจ็บป่วยรุนแรงหมายถึงผู้มีติดเชื้อโควิด-19 อาจ:

 • ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
 • ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
 • เสียชีวิต

วัคซีนป้องกันโควิด-19 (โดสแรกและโดสเสริม) และมาตรการป้องกันอื่นๆ สำหรับโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวรุนแรงหรือหลายโรค รวมถึงโรคในรายการนี้ รายการนี้ไม่ได้รวมภาวะ/โรคทั้งหมดที่ทำให้คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด-19 หากคุณมีภาวะ/โรคที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ โปรดพูดคุยกับผู้ให้การดูแลสุขภาพเกี่ยวกับวิธีจัดการภาวะของคุณและปกป้องตัวเองจากโควิด-19

 • มะเร็ง
 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคตับเรื้อรัง
 • โรคปอดเรื้อรัง
 • โรคสมองเสื่อมหรือภาวะทางประสาทอื่นๆ
 • โรคเบาหวาน (ประเภท 1 หรือ 2)
 • ดาวน์ซินโดรม
 • ภาวะหัวใจ
 • การติดเชื้อ HIV
 • สภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ)
 • ภาวะสุขภาพจิต
 • น้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน
 • ตั้งครรภ์
 • โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวหรือทาลัสซีเมีย
 • สูบบุหรี่ทั้งในปัจจุบันหรือเคยสูบ
 • การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่มีโพรงหรือปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดสมองผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อการไหลของเลือดไปเลี้ยงสมอง
 • การใช้สารเสพติด
 • วัณโรค

ดังนั้นการให้บริการฉีดโดสกระตุ้นโดยเร็วที่สุดจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่ออาการแทรกซ้อนรุนแรง

บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์/ใบสั่งแพทย์ หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อรับโดสกระตุ้นเหล่านี้หรือไม่

ไม่ บุคคลสามารถระบุข้อมูลด้วยตนเองและรับวัคซีนทุกโดสได้ในสถานที่ที่พร้อมให้บริการ มาตรการนี้จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงวัคซีนสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ หากบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ที่เจาะจง ก็สามารถพูดคุยเรื่องความเหมาะสมในการเข้ารับวัคซีนโดสเสริมกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้