นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอป WA Notify

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับแอป WA Notify (ระบบแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในรัฐวอชิงตัน) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของรัฐวอชิงตัน แอป WA Notify ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้การกำกับดูแลและการรับรองของ Department of Health (DOH, กรมอนามัย) แห่งรัฐวอชิงตัน

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

เราอาจรวบรวมข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อในแอป WA Notify ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่อไปนี้

 • การดาวน์โหลดหรือเปิดใช้งานแอป WA Notify
 • การรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • การส่งรหัสยืนยันหรือลิงก์ยืนยัน
 • การอัปโหลดรหัสแบบสุ่มสำหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกซึ่งยินยอมให้แจ้งเตือนผู้ใช้คนอื่นๆ
 • การประสบปัญหาทางเทคนิคในแอป (ข้อมูลการวินิจฉัย ซึ่งรวมถึงสถิติการทำงานของแอปด้วย)

DOH ใช้ข้อมูลเหตุการณ์ข้างต้นเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้งานแอป WA Notify เราอาจแชร์ข้อมูลนี้กับ DOH, หน่วยงานด้านสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ได้รับอนุญาต และอาจใช้ข้อมูลนี้แบบรวมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลด้านสถิติหรือทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้จะไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง และเราไม่ใช้ข้อมูลนี้ในการระบุตัวตนผู้ใช้แอป WA Notify

แอป WA Notify ได้รับการออกมาแบบเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นอันดับแรก โดยสอดคล้องกับนโยบายที่ Google และ Apple บังคับใช้ แอป WA Notify จะรวบรวมองค์ประกอบของข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลที่ใช้เครื่องมือได้

รหัสแบบสุ่ม

 • ระบบจะแชร์รหัสแบบสุ่มผ่าน Bluetooth ระหว่างสมาร์ทโฟนของผู้ใช้แอป WA Notify เมื่อสมาร์ทโฟนอยู่ใกล้กัน
 • รหัสแบบสุ่มจะจัดเก็บและสร้างโดยสมาร์ทโฟนของคุณ ไม่ใช่แอป WA Notify
 • เราใช้รหัสแบบสุ่มเพื่อให้แอป WA Notify และสมาร์ทโฟนของคุณตรวจสอบโอกาสในการสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 ได้
 • รหัสแบบสุ่มจะจัดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนได้สูงสุด 14 วัน

รหัสและลิงก์ยืนยัน

 • เพื่อที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้ WA Notify ได้อย่างรวดเร็วและไม่เปิดเผยตัวตนว่าพวกเขาอาจสัมผัสเชื้อ COVID-19 ทาง DOH จะส่งการแจ้งเตือนผ่านแอปและ/หรือข้อความพร้อมกับลิงก์ยืนยันให้กับเบอร์โทรศัพท์ทุกเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวกที่รายงานมายัง DOH
  • การแตะที่การแจ้งเตือนหรือการคลิกลิงก์ยืนยันจะช่วยให้คุณแชร์รหัสแบบสุ่มได้ ซึ่งจะแจ้งเตือนผู้ใช้แอป WA Notify คนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้คุณเกี่ยวกับโอกาสการสัมผัสเชื้อ
  • DOH จะส่งข้อความพร้อมลิงก์ยืนยันให้กับทุกคนที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก เนื่องจากเราไม่ทราบตัวตนของผู้ใช้แอป WA Notify หากคุณไม่ได้ใช้แอป WA Notify คุณสามารถติดตั้งแอป WA Notify ลงในโทรศัพท์หรือเลือกสนใจข้อความนี้ก็ได้
  • คุณตัดสินใจได้ว่าจะแตะการแจ้งเตือนหรือคลิกลิงก์ยืนยันเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้แอป WA Notify คนอื่นๆ หรือไม่
 • หากคุณมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อาจติดต่อหาคุณและสอบถามว่าคุณใช้แอป WA Notify อยู่หรือไม่ หากคุณใช้แอปอยู่ แต่ไม่ได้รับข้อความยืนยัน เจ้าหน้าที่จะส่งรหัสหรือลิงก์ยืนยันเพื่อนำคุณไปยังแอป WA Notify

บันทึกการใช้งาน

 • แอป WA Notify จะสร้างบันทึกเมื่อคุณใช้บริการนี้ เช่นเดียวกับแอปหรือบริการอินเทอร์เน็ตเกือบทุกชนิด บันทึกการใช้งานเหล่านี้จะมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอป WA Notify
 • บันทึกการใช้งานเหล่านี้ไม่มีรหัสแบบสุ่มหรือลิงก์และรหัสยืนยัน และไม่สามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงรหัสประเภทใดๆ ถึงคุณหรือสมาร์ทโฟนของคุณได้
 • ระบบจะลบบันทึกการใช้งานเหล่านี้ใน 14 วันหลังจากวันที่สร้าง

ข้อมูลการวิเคราะห์

 • หากคุณเลือกเปิดใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม ระบบจะแชร์ข้อมูลแบบรวมกับ DOH ในขอบเขตที่จำกัดเพื่อช่วยปรับปรุงบริการของแอป
 • ข้อมูลนี้รวมถึงสถิติเกี่ยวกับการใช้งานแอป แต่จะไม่มีข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้
 • คุณสามารถเลือกไม่แชร์ข้อมูลนี้ได้โดยปิดการแชร์ข้อมูลการวิเคราะห์ในแอป
 • โดยปกติแล้ว แอป WA Notify จะไม่รวบรวมข้อมูลตำแหน่งจากสมาร์ทโฟนของคุณ และไม่รวบรวมหรือแชร์ข้อมูลที่เชื่อมโยงคุณหรือสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับรหัสแบบสุ่มหรือรหัสยืนยัน

ข้อมูลการวินิจฉัย

 • แอป WA Notify จะสร้างข้อมูลการวินิจฉัยโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการ เช่นเดียวกับแอปหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เกือบทั้งหมด
 • แอป WA Notify บน Android ได้รับการพัฒนาโดย Google เช่นเดียวกับแอปแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยี Apple/Google เดียวกัน
 • Google ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับแอป WA Notify และแอปแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยี Apple/Google เดียวกัน
 • ข้อมูลการวินิจฉัยนี้ไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งใดๆ และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุผู้ใช้ WA Notify ได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณขอรหัสยืนยัน

ผู้ใช้แอป WA Notify ที่มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกจากอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองสามารถขอรหัสยืนยันในแอป WA Notify เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้แอป WA Notify คนอื่นๆ เกี่ยวกับโอกาสการสัมผัสเชื้อแบบไม่ระบุตัวตนได้ โดยผู้ใช้แอป WA Notify จะต้องป้อนวันที่มีผลตรวจเป็นบวกและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และต้องใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวกันในการขอรหัสและป้อนรหัสยืนยันหรือคลิกลิงก์ยืนยัน จึงจะส่งการแจ้งเตือนโอกาสการสัมผัสเชื้อให้กับผู้ใช้แอป WA Notify ได้

แอป WA Notify จะจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ที่ขอรหัสในเวอร์ชันที่มีการเข้ารหัสไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน เพื่อป้องกันการรายงานผลตรวจเดิมซ้ำ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งใดๆ และเราไม่ใช้ข้อมูลนี้ในการระบุตัวตนผู้ใช้แอป WA Notify

เราจะแชร์ข้อมูลของคุณเมื่อใด

เราจะไม่รวบรวมหรือแชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลใดโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ว่าคุณเลือกที่จะป้อนรหัสยืนยันหรือคลิกลิงก์ยืนยันเอง หากคุณป้อนลิงก์ยืนยัน แอป WA Notify จะแชร์รหัสแบบสุ่มกับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นๆ ที่อยู่ใกล้สมาร์ทโฟนของคุณ บุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณจะไม่สามารถเชื่อมโยงรหัสหรือลิงก์ยืนยันกลับมาถึงคุณได้ โปรดอ่านส่วน "เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลอะไรบ้าง" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและใช้ในแอป WA Notify

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

แอป WA Notify ปกป้องรหัสแบบสุ่มโดยใช้ Exposure Notification Framework (เฟรมเวิร์กระบบแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ) ของ Google และ Apple ซึ่งมีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีการเข้ารหัสและถ่ายโอนข้อมูล โดยรหัสแบบสุ่มจะจัดเก็บและสร้างขึ้นจากสมาร์ทโฟนของคุณเอง ไม่ใช่แอป WA Notify

สิทธิ์ในข้อมูลของคุณ

เนื่องจากรหัสยืนยันและบันทึกการใช้งานแอปพลิเคชันจะไม่สามารถเชื่อมโยงถึงคุณได้โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณ ดังนั้น DOH จึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้อย่างแน่นอน DOH จึงไม่สามารถลบหรือให้ข้อมูลนี้แก่คุณได้อย่างปลอดภัยตามคำขอ คุณเป็นผู้ควบคุมการใช้งานแอป WA Notify คุณสามารถปิดระบบแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือลบบันทึกข้อมูลการสัมผัสกับเชื้อที่จัดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนของคุณได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถถอนการติดตั้งแอป WA Notify ได้ทุกเมื่อ หากคุณถอนการติดตั้ง ระบบจะลบรหัสแบบสุ่มที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด