วัคซีนป้องกันโควิด-19

 

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีพร้อมให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปโดยไม่คำนึงถึงสถานะการย้ายถิ่นฐาน

เราต้องการให้ข้อมูลที่คุณต้องการ เราจะอัปเดตข้อมูลให้คุณทราบ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลรอบด้านเพื่อสุขภาพของคุณเอง

17 ธันวาคม 2021 – Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) และ Washington State Department of Health (DOH, กรมอนามัย) ของรัฐวอชิงตัน ได้แนะนำให้บุคคลที่อายุ 18 ปีขึ้นไปเลือกรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ mRNA (Pfizer หรือ Moderna) แทนที่จะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Johnson & Johnson เนื่องจากมีความเสี่ยงที่พบได้ยากว่าจะเกิด Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, ลิ่มเลือดเพราะกลุ่มอาการภาวะเกล็ดเลือดต่ำ) ซึ่งประกอบด้วยการเกิดลิ่มเลือดและมีจำนวนเกล็ดเลือดต่ำ รวมทั้ง Guillain-Barré Syndrome ( ,GBSกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร) ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติและอาจทำลายระบบประสาท

คุณยังสามารถฉีดวัคซีน Johnson & Johnson ได้หากไม่สามารถหรือไม่ต้องการฉีดวัคซีน mRNA โปรดพูดคุยกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ

ฉันต้องรู้อะไรบ้างเพื่อรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

ฉันจะรับวัคซีนได้อย่างไร

ไปที่ ตัวระบุตำแหน่งวัคซีน เพื่อค้นหาและกำหนดเวลานัดหมาย

คุณสามารถส่งข้อความรหัสไปรษณีย์ของคุณไปที่ 438-829 (GET VAX) สำหรับสถานที่วัคซีนใกล้บ้านคุณ

คุณมีคำถามเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่ คุณต้องการความช่วยเหลือในการนัดหมายฉีดวัคซีนหรือไม่ โทรสายด่วนให้บริการข้อมูลโควิด-19 ที่ 1-800-525-0127 แล้วกด # มีบริการความช่วยเหลือด้านภาษา

หากคุณกำลังกำหนดเวลานัดหมายรับวัคซีนเข็มที่สอง (Moderna/Spikevax หรือ Pfizer/Comirnaty) คุณควรได้รับวัคซีนเดียวกันกับเข็มแรกของคุณ 

หากคุณหรือคนรู้จักเป็นผู้ป่วยที่ติดบ้าน ให้กรอกแบบฟอร์ม online (ภาษาอังกฤษ) ที่ปลอดภัย คำตอบของคุณจะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อบุคคลกับทีมวัคซีนเคลื่อนที่ของมณฑลและ/หรือของรัฐได้

สำหรับปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เช่น การเคหะ ความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค ประกันสุขภาพ โทร 211 หรือไปที่ wa211.org

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารสรุปข้อเท็จจริง วัคซีนป้องกันโควิด-19: สิ่งที่ควรทราบ

ฉันต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นถึงจะได้รับวัคซีนหรือไม่

ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเพื่อรับวัคซีน นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคม หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงสถานะการเข้าเมืองเพื่อรับวัคซีน ผู้ให้บริการวัคซีนบางรายอาจขอหมายเลขประกันสังคม แต่คุณไม่จำเป็นต้องให้

บุตรของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเพื่อรับวัคซีน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะไม่สอบถามสถานะการย้ายถิ่นฐานของใครก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ พ่อแม่และผู้ปกครองจะต้องยินยอมให้ฉีดวัคซีนแก่เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

Washington State Department of Health (กระทรวงสาธารณสุขของรัฐวอชิงตัน) ขอแนะนำให้ทุกคนที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีน

ฉันจะถูกเรียกเก็บค่าวัคซีนหรือไม่

ไม่ คุณไม่ควรถูกเรียกเก็บเงินใดๆ เมื่อคุณได้รับวัคซีน หรือรับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการของคุณหรือจากสถานที่ฉีดวัคซีน ซึ่งใช้กับผู้ที่มีประกันส่วนตัวมี Apple Health (Medicaid) มี Medicare หรือไม่มีประกัน

หากคุณได้รับบริการอื่นๆ ในขณะที่คุณอยู่กับผู้ให้บริการเพื่อรับการฉีดวัคซีน คุณอาจได้รับใบเรียกเก็บเงินสำหรับการไปพบแพทย์ เพื่อป้องกันปัญหานี้ คุณสามารถสอบถามผู้ให้บริการของคุณล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายได้

หากคุณไม่มีประกันสุขภาพ ผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกเก็บค่าวัคซีนจากคุณได้ และอาจละเมิดข้อกำหนดของโครงการวัคซีนป้องกันโควิด-19 โปรดอีเมลถึง covid.vaccine@doh.wa.gov หากคุณถูกเรียกเก็บเงิน

หากคุณมีประกันสุขภาพและถูกเรียกเก็บเงิน โปรดติดต่อแผนประกันของคุณก่อน หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถ ยื่นเรื่องร้องเรียน (ภาษาอังกฤษ) กับ Office of the Insurance Commissioner (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)

 • โทร 800-562-6900 สำหรับบริการล่ามทางโทรศัพท์ (พร้อมให้บริการมากกว่า 100 ภาษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • TDD/TYY: 360-586-0241
 • TDD: 800-833-6384
ถ้าฉันไม่มีประกันสุขภาพ แล้วจะเป็นอย่างไร

หากคุณไม่มีประกัน แจ้งผู้ให้บริการของคุณ คุณจะยังคงได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รัฐบาลกลางมี โปรแกรม (ภาษาอังกฤษ) ที่จะจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการเพื่อดูแลการฉีดวัคซีนของคุณ

หากฉันไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับวัคซีน เหตุใดจึงมีการขอข้อมูลประกันสุขภาพของฉัน

เมื่อคุณได้รับวัคซีน ผู้ให้บริการวัคซีนของคุณอาจถามว่าคุณมีบัตรประกันภัยหรือไม่ เพื่อให้พวกเขาได้รับเงินคืนสำหรับการฉีดวัคซีนให้คุณ (ค่าดำเนินการฉีดวัคซีน) แจ้งให้ผู้ให้บริการของคุณทราบหากคุณไม่มีประกัน คุณจะยังคงได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

(ค่าดำเนินการฉีดวัคซีน) แจ้งให้ผู้ให้บริการของคุณทราบหากคุณไม่มีประกัน คุณจะยังคงได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการฉีดวัคซีนคืออะไร และใครเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

ค่าดำเนินการฉีดวัคซีนคือ ค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพเรียกเก็บเพื่อฉีดวัคซีนให้กับคุณ ซึ่งแยกต่างหากจากราคาของวัคซีน

รัฐบาลกลางจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับค่าวัคซีนเต็มจำนวน หากคุณมีประกันสุขภาพของรัฐหรือเอกชน ผู้ให้บริการวัคซีนของคุณอาจเรียกเก็บเงินจากพวกเขาเพื่อรับเงินคืนสำหรับค่าดำเนินการฉีดวัคซีน หากคุณไม่มีประกัน รัฐบาลกลางจะเสนอ โปรแกรม (ภาษาอังกฤษ) ที่จะจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนของคุณ

คุณไม่ควรถูกเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากกระเป๋าตัวเองหรือรับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการของคุณสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งใช้กับผู้ที่มีประกันส่วนตัวมี Apple Health (Medicaid) มี Medicare หรือไม่มีประกัน

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 อะไรบ้าง

วัคซีนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือได้รับการอนุมัติอย่างสมบูรณ์จาก U.S. Food and Drug Administration (FDA, องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ) มีทั้งหมดสามชนิด ปัจจุบันวัคซีนเหล่านี้มีให้บริการในรัฐ Washington แล้ว เราแนะนำให้ฉีดวัคซีน Pfizer (Comirnaty) และ Moderna (Spikevax)  มากกว่าวัคซีน  Johnson & Johnson เนื่องจากมีความเสี่ยงที่พบได้ยากว่าจะเกิด Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, ลิ่มเลือดเพราะกลุ่มอาการภาวะเกล็ดเลือดต่ำ) และ Guillain-Barré Syndrome ( ,GBSกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร)

วัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก Pfizer-BioNTech(Comirnaty):

วัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดสองเข็ม ฉีดห่างกัน 21 วัน รวมทั้งยังมี:

 • เข็มเสริม (เข็มที่สาม) มีไว้สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • โดสเสริมมีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยต้องเว้นระยะฉีดจากเข็มที่สอง 5 เดือน

คุณจะได้รับผลป้องกันเต็มที่หลังจากได้รับเข็มที่สองแล้วเป็นเวลาสองสัปดาห์ วัคซีนนี้ได้รับการอนุมัติอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปภายใต้ชื่อ Comirnaty และได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับเยาวชนอายุ 5 ถึง 15 ปี การทดลองทางคลินิกไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญโดยไม่คาดคิด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก Moderna (Spikevax) :

วัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิดสองเข็ม ฉีดห่างกัน 28 วัน รวมทั้งยังมี:

 • วัคซีนเข็มเสริม (เข็มที่สาม) มีไว้สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • โดสเสริมมีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยต้องเว้นระยะฉีดจากเข็มที่สอง 5 เดือน

คุณจะได้รับผลป้องกันเต็มที่หลังจากได้รับเข็มที่สองแล้วเป็นเวลาสองสัปดาห์ การทดลองทางคลินิกไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญโดยไม่คาดคิด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก Johnson & Johnson Janssen

วัคซีนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นวัคซีนแบบให้เพียงครั้งเดียว (ฉีดครั้งเดียว) โดยจะมีผลป้องกันเต็มที่หลังจากได้รับเข็มที่สองแล้วเป็นเวลาสองสัปดาห์ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังจากเข็มแรกเป็นเวลาสองเดือนขึ้นไป การทดลองทางคลินิกไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญโดยไม่คาดคิด เราขอแนะนำให้ฉีดวัคซีน Pfizer และ Moderna แทนการฉีดวัคซีน Johnson & Johnson

ฉันต้องรับวัคซีนโควิด-19 ครบทุกเข็มหรือไม่

คนใหญ่ส่วนควรได้รับวัคซีน Comirnaty/Pfizer และ Spikevax/Moderna เป็นจำนวนสองเข็ม แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อสูงหรือตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่ดีนักอาจจำเป็นต้องได้รับสามหรือสี่เข็ม หากได้รับวัคซีน Comirnaty/Pfizer หรือ Moderna คุณจะต้องได้รับวัคซีนครบเป็นจำนวนเข็มที่แนะนำตามระดับความเสี่ยงและการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ได้รับการป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับสูงสุด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Johnson & Johnson-Janssen เป็นวัคซีนแบบฉีดเพียงเข็มเดียว และแนะนำให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปได้รับเข็มกระตุ้นหลังจากได้รับเข็มแรกไปแล้วอย่างน้อย 2 เดือน

หากฉันไปฉีดเข็มที่สองช้า ฉันต้องเริ่มชุดวัคซีนใหม่หรือไม่

ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มฉีดวัคซีนใหม่หากคุณไปฉีดเข็มที่สองช้า

ฉีดเข็มที่สองโดยเร็วที่สุดหลังจากผ่านไปตามจำนวนวันที่แนะนำนับตั้งแต่การฉีดครั้งแรกของคุณ (21 วันสำหรับ Comirnaty/Pfizer, 28 วันสำหรับ Spikevax/Moderna)

สิ่งสำคัญคือต้องได้รับทั้งสองเข็ม ไม่ว่าคุณจะได้รับเข็มที่สองห่างกันแค่ไหนก็ตาม

หากคุณมีภูมิคุ้มกันบกพร่องและมีสิทธิ์ได้รับเพิ่มอีกหนึ่งเข็ม คุณควรรออย่างน้อย 28 วันหลังจากฉีดยาเข็มที่สอง

ฉันสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่ถ้าฉันตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์

ได้ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีความปลอดภัยในระหว่างการตั้งครรภ์ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, สมาคมสูตินรีแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา) และ Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) แนะนำวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ บางผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หากคุณได้รับการฉีดวัคซีน ลูกน้อยของคุณอาจได้รับแอนติบอดีต้านโควิด-19 ผ่านการตั้งครรภ์และการให้นมบุตร หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงมากขึ้น เช่น การคลอดก่อนกำหนดหรือการตายคลอด นอกจากนี้ ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ขณะตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่จะต้องการการช่วยชีวิตขั้นสูงและใช้ท่อช่วยหายใจมากกว่าสองถึงสามเท่า

หากคุณต้องการพูดคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระหว่างตั้งครรภ์ โปรดติดต่อ MotherToBaby ผู้เชี่ยวชาญของ MotherToBaby พร้อมตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษหรือสเปนทางโทรศัพท์หรือแชท บริการที่ฟรีและเก็บเป็นความลับนี้พร้อมให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.00 น. ถึง 17.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เพื่อติดต่อ MotherToBay:

ฉันสามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมวัคซีนที่ฉันฉีดเป็นประจำได้หรือไม่

ได้ Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันโรค) ได้เปลี่ยนแปลงคำแนะนำของพวกเขาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตอนนี้ คุณสามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเวลาเดียวกับที่คุณได้รับวัคซีนอื่นๆ

คุณไม่จำเป็นต้องนัดหมาย การฉีดวัคซีนของโรงเรียนที่จำเป็น ให้บุตรหลานของคุณ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือวัคซีนที่แนะนำอื่นๆ แยกจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 การนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะทำให้บุตรหลานของคุณได้รับวัคซีนที่แนะนำทั้งหมด

บัตรบันทึกการฉีดวัคซีนคืออะไร

คุณควรได้รับบัตรฉีดวัคซีนเมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก บัตรใบนี้จะบอกประเภทวัคซีน (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna หรือ Johnson & Johnson) และวันที่ที่คุณได้รับวัคซีน

หากคุณได้รับวัคซีน Comirnaty/Pfizer-BioNTech หรือ Spikevax/Moderna ผู้ให้บริการจะระบุวันนัดหมายเพื่อรับวัคซีนเข็มที่สองในวันที่คุณรับวัคซีนเข็มแรก เก็บบัตรใบนี้ไว้กับตัวเพื่อให้ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนของคุณระบุข้อมูลหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่สอง

หากคุณได้รับวัคซีนเข็มเสริมหรือเข็มกระตุ้น คุณควรนำบัตรบันทึกการฉีดวัคซีนไปด้วยในวันที่นัดหมาย เพื่อให้ผู้ให้บริการระบุข้อมูลการรับวัคซีนเข็มเสริมได้

โปรดคำนึงถึงข้อมูลสำคัญต่อไปนี้เกี่ยวกับการเก็บบัตรฉีดวัคซีน

 • เก็บบัตรฉีดวัคซีนของคุณไว้ระหว่างที่ได้รับวัคซีนและหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้ว
 • ถ่ายภาพด้านหน้าและด้านหลังของบัตรด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บไว้เป็นสำเนา
 • ส่งอีเมลหาตัวเอง สร้างอัลบั้ม หรือเพิ่มแท็กในรูปภาพเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้สะดวกในภายหลัง
 • ถ่ายสำเนาบัตรไว้ หากคุณต้องการพกสำเนาติดตัว

คุณยังสามารถรับวัคซีนเข็มที่สองได้ แม้จะไม่ได้นำบัตรฉีดวัคซีนมาในวันนัดหมายก็ตาม โดยอาจขอให้ผู้ให้บริการค้นหาประเภท (ยี่ห้อ) ของวัคซีนที่คุณได้รับครั้งแรกเพื่อยืนยันว่าจะได้รับเข็มที่สองในยี่ห้อเดียวกัน หากคุณทำบัตรฉีดวัคซีนหาย ให้เข้าสู่ระบบ MyIR (My Immunization Registry (ระบบบันทึกข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกันของฉัน)) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เพื่อค้นหาบันทึกการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วถ่ายภาพหน้าจอหรือใช้อุปกรณ์อื่นถ่ายภาพข้อมูลไว้ หากไม่มีบัญชี คุณก็สามารถสมัคร MyIR ได้ตลอดเวลา

โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถตรวจสอบบันทึกผ่าน MyIR ได้ในทันที และขณะนี้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะเวอร์ชันภาษาอังกฤษเท่านั้น หากต้องการความช่วยเกี่ยวกับ MyIRmobile หรือสอบถามเกี่ยวกับบันทึกการฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์ โปรดติดต่อสายด่วนโควิด-19 ของ Department of Health COVID-19 (กระทรวงสาธารณสุข) ที่หมายเลข 833-VAX-HELP หรือติดต่อผ่านทางอีเมล waiisrecords@doh.wa.gov

 

ความปลอดภัยและประสิทธิผล

ทำไมฉันจึงควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

เป็นสิ่งที่คุณเลือกเองอย่างแน่นอนที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ทว่า เราต้องการให้ผู้คนได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อหยุดยั้งโรคระบาดนี้ การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 นั้นจะเกิดยากขึ้น เมื่อผู้คนจำนวนมากในชุมชนมีภูมิคุ้มกัน – ผ่านการฉีดวัคซีนหรือการติดเชื้อครั้งล่าสุด ยิ่งอัตราการฉีดวัคซีนของเรานั้นสูง อัตราการติดเชื้อของเราก็จะต่ำลง

วัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถป้องกันคุณได้ในหลายๆ ด้าน:

 • วัคซีนทำงานได้ดีในการป้องกันโควิด-19
 • วัคซีนทำงานได้ดีในการป้องกันโควิด-19
 • การได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนช่วยลดโอกาสในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโควิด-19
 • การฉีดวัคซีนช่วยเพิ่มจำนวนคนในชุมชนที่ได้รับการป้องกันด้วยวัคซีน ทำให้โรคแพร่กระจายได้ยากขึ้น
 • ผู้เชี่ยวชาญยังคงศึกษาความสามารถของวัคซีน เพื่อป้องกันไม่ให้คนแพร่เชื้อไวรัสไปยังผู้อื่น

เมื่อคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ยังคงมีโอกาสที่คุณจะติดเชื้อโควิด-19 แต่โอกาสน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการไม่ได้ฉีดวัคซีน ในการทดลองทางคลินิก วัคซีนแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพอย่างน้อยร้อยละ 85 ในการป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงจากโควิด-19 นอกจากนี้ วัคซีนยังป้องกันผู้คนจำนวนมากจากอาการต่างๆ ของโควิด-19:

 • Johnson & Johnson (Janssen) ร้อยละ 74
 • Pfizer-BioNTech ร้อยละ 95
 • Moderna ร้อยละ 94

ผู้คนที่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนยังสามารถมีโอกาสติดไวรัสและแพร่สู่คนอื่นๆ ได้ ผู้คนบางกลุ่มไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ และทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อโควิด-19 มากเป็นพิเศษ หากคุณไม่ได้รับการฉีดวัคซีน คุณมีโอกาสเสี่ยงสูงขึ้นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตจาก เชื้อกลายพันธุ์ของโควิด-19 (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) การฉีดวัคซีนจะช่วยปกป้องคุณและครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชนของคุณ

ทำไมฉันจึงควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถ้าคนส่วนใหญ่รอดชีวิตจากโรคนี้

ความตายไม่ใช่ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวของการติดเชื้อโควิด-19 ผู้คนจำนวนมากที่ได้รับเชื้อโควิด-19 มีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไวรัสเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อย่างยิ่ง และเราทราบดีว่า สายพันธุ์ของโควิด-19 บางสายพันธุ์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) มีแนวโน้มที่จะทำให้คุณป่วยได้จริงๆ บางคนอาจป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ แม้แต่คนหนุ่มสาวที่ไม่มีภาวะสุขภาพเรื้อรัง ผู้คนอื่นๆ ที่รู้จักกันในชื่อ “อาการโควิดระยะยาว” อาจมีอาการนานหลายเดือนและส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เรายังไม่ทราบผลกระทบระยะยาวทั้งหมดของโควิด-19 เนื่องจากเป็นไวรัสที่อุบัติใหม่ การเข้ารับการฉีดวัคซีนคือการป้องกันที่ดีที่สุดต่อไวรัส แม้ว่าคุณจะอายุน้อยและมีสุขภาพแข็งแรง คุณก็ควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

เชื้อกลายพันธุ์ของโควิด-19 คืออะไร

ไวรัสกลายพันธุ์ (เปลี่ยนแปลง) เมื่อแพร่กระจายจากคนสู่คน 'เชื้อกลายพันธุ์' คือไวรัสสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ เชื้อกลายพันธุ์บางตัวหายไปเมื่อเวลาผ่านไปและบางส่วนยังคงแพร่กระจายในชุมชน

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ระบุสายพันธุ์ไวรัสที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน สายพันธุ์ต่างๆ มีความน่ากังวลเนื่องจากแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ต่อต้านสายพันธุ์ต่างๆ ได้หรือไม่

การฉีดวัคซีนช่วยชะลอการแพร่กระจายของไวรัส และลดการแพร่กระจายของสายพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังให้การปกป้องที่แข็งแกร่งแก่คุณจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตจากไวรัสที่รู้จักทั้งหมด

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนบางคนอาจยังคงติดเชื้อจากสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน แต่การวิจัยแสดงให้เห็นว่าพวกเขามักจะมีอาการไม่รุนแรง หากคุณได้รับวัคซีนที่ต้องฉีดสองเข็ม สิ่งสำคัญคือต้องได้รับทั้งสองเข็ม เพื่อให้คุณได้รับการปกป้องสูงสุดจากสายพันธุ์ต่างๆ

การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องคุณ คนที่คุณรัก และชุมชนของคุณ การฉีดวัคซีนที่มีความครอบคลุมสูงจะช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสและช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น

เราจะทราบได้อย่างไรว่าวัคซีนปลอดภัยหรือไม่

นักวิทยาศาสตร์กำลังใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวัคซีนที่ทำมานานกว่าหนึ่งทศวรรษเพื่อช่วยในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนื่องจากเรากำลังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ การพัฒนาวัคซีนใหม่จึงต้องเร่งให้เร็วกว่าปกติ ไม่มีการข้ามขั้นตอน แต่มีบางขั้นตอนที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เช่น การให้วัคซีน การทดลอง และการผลิต

ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนแต่ละรายต้องผ่านการทดลองทางคลินิกหลายครั้ง โดยเริ่มจากอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆ แล้วเพิ่มเป็นสองสามร้อยคน จากนั้นจึงทำการทดลองในอีกหลายพันคน หลังจากการทดลองทางคลินิก ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จะทบทวนผลการทดสอบและผลข้างเคียงใดๆ หากใช้ได้ผลและปลอดภัย วัคซีนจะได้รับการอนุมัติให้แจกจ่ายแก่ประชาชน

เกิดอะไรขึ้นกับวัคซีนของ Johnson & Johnson

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 เป็นต้นไป Washington State Department of Health (DOH, กรมอนามัย) ของรัฐวอชิงตัน ขอแนะนำให้คุณเลือกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ mRNA (Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) แทนที่จะเลือกฉีดวัคซีน Johnson & Johnson (J&J) แบบโดสเดียว

ข้อมูลอัปเดตนี้สอดคล้องกับแนวทางของ Centers for Disease Control and Prevention ( ,CDCศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) หลังจากที่มีการนำเสนอข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอาการที่พบได้ยาก 2 ประการซึ่งเกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีน J&J

 • Thrombosis and thrombocytopenia syndrome (TTS): Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, ลิ่มเลือดเพราะกลุ่มอาการภาวะเกล็ดเลือดต่ำ) เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ยาก แต่มีผลร้ายแรง โดยอาจประกอบด้วยการเกิดลิ่มเลือดและมีจำนวนเกล็ดเลือดต่ำในผู้ป่วยบางคนที่ได้รับวัคซีน J&J แต่ความเสี่ยงนั้นต่ำมากและเกิดขึ้นได้ยาก ในสหรัฐฯ พบว่ามีการตรวจพบอาการ TTS จำนวน 54 เคสจากการฉีดวัคซีนประมาณ 14 ล้านโดส
 • Guillain-Barré Syndrome (GBS): Guillain-Barré Syndrome (GBS, กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร) คือภาวะผิดปกติทางระบบประสาท ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ทำลายเซลล์ประสาทจนส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแอและบางครั้งก็นำไปสู่อาการอัมพาต ความเสี่ยงที่จะเกิด GBS นั้นพบได้น้อยมาก นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 เป็นต้นมา มีการรายงานเบื้่องต้น 100 เคสซึ่งระบุว่าพบอาการ GBS หลังฉีดวัคซีน  J&J จากจำนวนที่ฉีดทั้งหมด 12.5 ล้านโดส 

อาการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก J&J เท่านั้น และไม่พบในวัคซีน Pfizer หรือ Moderna ดังนั้นสำหรับบุคคลที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทาง DOH ขอแนะนำให้ฉีดวัคซีน Moderna และ Pfizer แต่คุณยังสามารถฉีดวัคซีน J&J ได้หากไม่สามารถหรือไม่ต้องการฉีดวัคซีนเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ

หากคุณได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก J&J ภายในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือวางแผนว่าจะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก J&J โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณเตือนที่บ่งบอกถึงอาการลิ่มเลือดซึ่งเกิดจาก TTS ซึ่งจะประกอบไปด้วยอาการปวดศีรษะรุนแรง อาการเจ็บปวดที่ผิดปกติ อาการเจ็บปวดที่ขา และ/หรืออาการหายใจลำบาก หากคุณพบอาการเหล่านี้ โปรดขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที

เป็นเรื่องปกติที่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง รวมถึงมีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และปวดตามข้อ/กล้ามเนื้อในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ผลข้างเคียงเหล่านี้มักเกิดขึ้นภายในสามวันหลังจากที่ได้รับวัคซีนและควรมีอาการเพียงไม่กี่วัน

เมื่อวัคซีนได้รับการอนุมัติจาก FDA มีความหมายว่าอย่างไร

เพื่อการอนุมัติที่เต็มที่ FDA จะตรวจสอบข้อมูลในระยะเวลาที่นานกว่าการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้วัคซีนได้รับการอนุมัติอย่างเต็มที่ ข้อมูลต้องแสดงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพในการผลิตวัคซีนในระดับสูง

EUA อนุญาตให้ FDA ทำให้ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานในระหว่างภาวะฉุกเฉินที่ประกาศไว้ก่อนที่จะมีใบอนุญาตเต็มรูปแบบ วัตถุประสงค์ของ EUA คือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนสามารถรับวัคซีนที่ช่วยชีวิตได้ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะยาว อย่างไรก็ตาม EUA ยังคงต้องการการทบทวนข้อมูลทางคลินิกอย่างละเอียดถี่ถ้วนในช่วงเวลาที่สั้นขึ้น EUA ใดๆ ที่ได้รับจาก FDA จะได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมโดย Scientific Safety Review Workgroup (กลุ่มงานตรวจสอบความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Western States Pact (สนธิสัญญารัฐตะวันตก) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

Western States Pact คืออะไร

ในเดือนตุลาคม 2563 วอชิงตันเข้าร่วมกับโอเรกอน เนวาดา โคโลราโด และแคลิฟอร์เนียเพื่อจัดตั้งกลุ่ม Western States Scientific Safety Review Workgroup (Western States Pact) เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังจากที่ได้รับอนุญาตจาก FDA กลุ่มงานนี้ให้การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกชั้นหนึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน

คณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกประเทศสมาชิก และนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและสาธารณสุข เมื่อ FDA อนุญาตให้ใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉิน คณะกรรมการจะตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดพร้อมกับการตรวจสอบของรัฐบาลกลาง และนำเสนอรายงาน กระบวนการนี้เกิดขึ้นสำหรับวัคซีนสามชนิดที่เรามีจำหน่ายในรัฐวอชิงตัน และจะเกิดขึ้นกับวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ Emergency Use Authorization (EUA) ในอนาคต อ่านผลการวิจัยของกลุ่มงาน Western States Scientific Safety Review Workgroup:

วัคซีนป้องกันโควิด-19 มีกลไกการทำงานในร่างกายอย่างไร

วิดีโอนี้ อธิบายวิธีการทำงานของวัคซีนใน ร่างกายของคุณ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น).

วัคซีน mRNA (วัคซีน Pfizer และ Moderna COVID-19)

วัคซีนที่มีอยู่สองชนิดเรียกว่าวัคซีน messenger RNA (mRNA)

วัคซีน mRNA สอนให้เซลล์ของคุณสร้างสไปค์โปรตีน (โปรตีนส่วนหนาม) ของโคโรนาไวรัสที่ไม่เป็นอันตราย ระบบภูมิคุ้มกันของคุณมองว่าโปรตีนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน และร่างกายจะเริ่มสร้างแอนติบอดี แอนติบอดีเหล่านี้จำวิธีต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 หากคุณติดเชื้อในอนาคต เมื่อได้รับการฉีดวัคซีน คุณจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องมีการเจ็บป่วย เมื่อมันทำงาน mRNA จะสลายตัวอย่างรวดเร็วและร่างกายจะกำจัดออกภายในสองถึงสามวัน

วัคซีนเวกเตอร์ไวรัส (วัคซีน Johnson & Johnson COVID-19)

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดหนึ่งเรียกว่าวัคซีนเวกเตอร์ไวรัส

วัคซีนเวกเตอร์สร้างขึ้นจากไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนแอลง (เป็นไวรัสที่แตกต่างจากไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด-19) วัคซีนนี้สอนให้เซลล์ของคุณสร้างสไปค์โปรตีน (โปรตีนส่วนหนาม) ของโคโรนาไวรัสที่ไม่เป็นอันตราย ระบบภูมิคุ้มกันของคุณมองว่าโปรตีนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน และร่างกายจะเริ่มสร้างแอนติบอดี ร่างกายจะเรียนรู้วิธีป้องกันตัวคุณจากการติดเชื้อโควิด-19 ในอนาคต โดยที่คุณไม่ต้องมีการเจ็บป่วย

วัคซีนเวกเตอร์ที่เรามีเป็นแบบให้ครั้งเดียว โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนครั้งที่สอง เพื่อให้ได้รับการป้องกันสูงสุด

บางครั้งการฉีดวัคซีนอาจทำให้มีไข้เล็กน้อยหรือมีอาการคล้ายหวัด แต่อาการเหล่านี้ไม่เป็นอันตราย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแหล่งข้อมูล เหล่านี้: ภาพรวมของวัคซีนป้องกันโควิด-19 และ วัคซีนป้องกันโควิด-19: สิ่งที่ควรทราบ

เมื่อผู้คนในชุมชนสามารถต่อสู้กับไวรัสโคโรนาได้มากพอ เชื้อไวรัสก็ไม่สามารถแพร่ระบาดได้ ซึ่งหมายความว่าเราสามารถหยุดการแพร่ระบาดได้เร็วขึ้น และเข้าใกล้การยุติการแพร่ระบาดใหญ่นี้ไปอีกนิด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ผลิตขึ้นอย่างไร

วิดีโอสั้นๆ นี้อธิบาย วิธีผลิตวัคซีนโควิด (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

วัคซีน mRNA คืออะไร

วัคซีน messenger RNA หรือวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนชนิดใหม่ วัคซีน mRNA สอนเซลล์ของคุณวิธีสร้างสไปค์โปรตีน (โปรตีนส่วนหนาม) ที่ไม่เป็นอันตราย สไปค์โปรตีน (โปรตีนส่วนหนาม) คือสิ่งที่คุณเห็นบนพื้นผิวของไวรัสโคโรน่า ระบบภูมิคุ้มกันของคุณมองว่าโปรตีนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน และร่างกายของคุณจะเริ่มสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและสร้างแอนติบอดี ซึ่งคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราติดเชื้อโควิด-19 “ตามธรรมชาติ” เมื่อมันทำงาน mRNA จะสลายตัวอย่างรวดเร็วและร่างกายจะกำจัดออกภายในสองสามวัน

แม้ว่าเราจะเคยใช้ mRNA สำหรับการดูแลทางการแพทย์และสัตวแพทย์ประเภทอื่นๆ มาก่อนแล้ว แต่การสร้างวัคซีนโดยใช้วิธีนี้ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในด้านวิทยาศาสตร์ และอาจหมายถึงการสร้างวัคซีนในอนาคตที่ง่ายขึ้น

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการทำงานของวัคซีน mRNA บนเว็บไซต์ของ CDC ได้ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

วัคซีนเวกเตอร์ไวรัสคืออะไร

วัคซีนชนิดนี้ใช้ไวรัสชนิดอื่น ("เวกเตอร์") ที่อ่อนแอกว่าซึ่งจะสั่งเซลล์ของคุณ เวกเตอร์เข้าไปในเซลล์และใช้กลไกของเซลล์เพื่อสร้างสไปค์โปรตีนจากโควิด-19 ที่ไม่เป็นอันตราย เซลล์จะแสดงสไปค์โปรตีนบนผิวของมัน และระบบภูมิคุ้มกันของคุณมองว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน ระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะเริ่มสร้างแอนติบอดีและกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆ เพื่อต่อสู้กับสิ่งที่คิดว่าเป็นการติดเชื้อ ร่างกายจะเรียนรู้วิธีป้องกันตัวคุณจากการติดเชื้อโควิด-19 ในอนาคต โดยที่คุณไม่ต้องมีการเจ็บป่วย

ส่วนผสมในวัคซีนประกอบด้วยอะไรบ้าง

ส่วนผสมในวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้นค่อนข้างธรรมดาสำหรับวัคซีน วัคซีนประกอบด้วยสารออกฤทธิ์อย่างสารอาร์เอ็นเอ (mRNA) พร้อมกับไขมัน เกลือ และน้ำตาลเพื่อปกป้อง mRNA และช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นในร่างกาย อีกทั้งยังปกป้องตัววัคซีนระหว่างการเก็บและการขนส่ง

วัคซีน Pfizer, Moderna และ Johnson and Johnson ไม่มีส่วนประกอบของ เซลล์มนุษย์ (รวมทั้งเซลล์ของตัวอ่อนในครรภ์) ไวรัสโควิด-19 น้ำยาง วัตถุกันเสีย หรือผลพลอยได้จากสัตว์ใดๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือเจลาตินจากสุกร วัคซีนไม่เติบโตในไข่และไม่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากไข่

ดู คำถามที่พบบ่อยนี้; หน้าเว็บจาก Children's Hospital of Philadelphia (ภาษาอังกฤษ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนผสม โปรดดูที่รายการส่วนผสมทั้งหมดในเอกสารประกอบข้อมูลของ Pfizer (ภาษาอังกฤษเท่านั้น), Moderna (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) และ Johnson & Johnson (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

วัคซีนของ Johnson & Johnson มีส่วนผสมเนื้อเยื่อของทารกในครรภ์หรือไม่

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Johnson & Johnson สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับวัคซีนอื่นๆ วัคซีนไม่ประกอบด้วยส่วนของทารกในครรภ์หรือเซลล์ของทารกในครรภ์ ส่วนประกอบอย่างหนึ่งของวัคซีนของ Johnson & Johnson ผลิตจากเซลล์ที่เพาะเลี้ยงในห้องแล็บ ซึ่งเป็นเซลล์ที่ได้มาจากการเลือกยุติการตั้งครรภ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 35 ปีที่แล้ว ตั้งแต่นั้นมา เซลล์ของวัคซีนเหล่านี้ได้รับการดูแลในห้องแล็บ ไม่ใช้แหล่งเซลล์ของทารกในครรภ์เป็นส่วนผสมเพิ่มเติมเพื่อผลิตวัคซีนเหล่านี้ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลใหม่สำหรับผู้คน อย่างไรก็ตาม วัคซีนอื่นๆ อีกหลายตัว รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส หัดเยอรมัน และไวรัสตับอักเสบเอ ก็ผลิตด้วยวิธีเดียวกัน

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากหรือไม่

ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงว่าวัคซีนทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากหรือความไร้สมรรถภาพทางเพศ เมื่อวัคซีนเข้าสู่ร่างกายของคุณ มันจะทำงานร่วมกับระบบภูมิคุ้มกันของคุณเพื่อสร้างแอนติบอดีเพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนา กระบวนการนี้ไม่รบกวนอวัยวะสืบพันธุ์ของคุณ

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น),American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (ภาษาอังกฤษ) และ Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) (ภาษาอังกฤษ) แนะนำวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ผู้คนจำนวนมากที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ตั้งครรภ์หรือคลอดทารกที่แข็งแรง

ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าวัคซีนใดๆ รวมถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำให้เกิดภาวะการมีบุตรยากในผู้ชาย การศึกษาขนาดเล็กล่าสุดเกี่ยวกับผู้ชายสุขภาพดี 45 คน (ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับวัคซีน mRNA COVID-19 (เช่น Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) ได้ดูที่สเปิร์มในลักษณะต่างๆ เช่น ปริมาณและการเคลื่อนไหวทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีน นักวิจัยพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในลักษณะของตัวอสุจิหลังการฉีดวัคซีน

ไข้จากการเจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับการลดลงของการผลิตอสุจิในผู้ชายที่มีสุขภาพดีในระยะสั้น แม้ว่าไข้อาจเป็นผลข้างเคียงชั่วคราวของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าไข้หลังการฉีดวัคซีนโควิดส่งผลต่อการผลิตสเปิร์ม

ดู ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่ต้องการมีบุตร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ของ CDC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณยังสามารถดู หน้าเว็บวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ CDC ได้ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน

หลังจากรับวัคซีนแล้วจะมีอาการอย่างไร

วัคซีนป้องกันโควิด-19 Pfizer/Comirnaty, Moderna/Spikevax และ Johnson & Johnson – Janssen

เช่นเดียวกับวัคซีนปกติอื่นๆ ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ เจ็บแขน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะและปวดกล้ามเนื้อ

อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบอกว่าวัคซีนได้ผล ในการทดลอง Pfizer และ Moderna ผลข้างเคียงเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดภายในสองวันหลังจากได้รับวัคซีน และจะมีอาการเป็นเวลาประมาณหนึ่งวัน ผลข้างเคียงพบได้บ่อยหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มที่สองมากกว่าเข็มแรก ในการทดลองทางคลินิกของ Johnson & Johnson ผลข้างเคียงจะมีอาการเป็นเวลาโดยเฉลี่ยหนึ่งถึงสองวัน

สำหรับวัคซีนทั้งสามชนิด ผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปีมีโอกาสน้อยที่มีรายงานผลข้างเคียงมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่า

การทดลองทางคลินิกพบว่าประมาณ:

Pfizer/Comirnaty

 • ร้อยละแปดสิบของผู้คนรายงานว่ามีอาการปวดบริเวณที่ฉีด
 • ร้อยละห้าสิบของผู้คนรายงานว่ามีอาการเมื่อยล้าและปวดศีรษะ
 • ร้อยละสามสิบของผู้คนรายงานว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อ

Moderna/Spikevax

 • ร้อยละเก้าสิบของผู้คนรายงานว่ามีอาการปวดบริเวณที่ฉีด
 • ร้อยละเจ็ดสิบของผู้คนรายงานว่ามีอาการเมื่อยล้าและปวดศีรษะ
 • ร้อยละหกสิบของผู้คนรายงานว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อ

Johnson & Johnson

 • ร้อยละหกสิบของผู้คนรายงานว่ามีอาการปวดบริเวณที่ฉีด
 • ร้อยละสี่สิบห้าของผู้คนรายงานว่ามีอาการเมื่อยล้าและปวดศีรษะ
 • ร้อยละสี่สิบของผู้คนรายงานว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อ

คุณอาจเห็นข่าวลือเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่ไม่จริงทางออนไลน์หรือในโซเชียลมีเดีย ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งที่คุณเห็นการกล่าวถึงผลข้างเคียง คุณได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของการกล่าวถึงนั้น

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันป่วยหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

เช่นเดียวกับวัคซีนตามปกติอื่นๆ การฉีดวัคซีนโควิด-19 มักมีผลข้างเคียง เช่น เจ็บแขน มีไข้ ปวดหัว หรือเหนื่อยล้าหลังจากได้รับวัคซีน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าวัคซีนกำลังทำงาน

หากคุณมีอาการหลังจากได้รับวัคซีน คุณอาจสงสัยว่าการกลับไปทำงานหรือทำงานงานต่อจะปลอดภัยหรือไม่ นายจ้างอาจสงสัยว่าพนักงานสามารถกลับไปทำงานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ วัคซีนจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากที่คุณรับำวัคซีนครบชุด (Pfizer หรือ Moderna 2 เข็ม หรือ Johnson & Johnson 1 เข็ม) ก่อนที่คุณจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณจึงอาจติดเชื้อโควิด-19 ได้หากคุณเคยสัมผัสเชื้อมาก่อนหน้านั้น สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนทำงานแตกต่างกันเล็กน้อย และวัคซีนจะไม่ได้ผลประมาณ 1 ใน 2,500 คนที่ได้รับการฉีดวัคซีน

แผนภูมินี้ (PDF) ช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณกำลังตอบสนองต่อวัคซีนหรือ หากคุณจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว หากมีอาการปานกลาง คุณอาจต้องไปพบแพทย์หรือรอดูอาการ หากอาการของคุณหายไปในหนึ่งหรือสองวัน อาจเป็นเพราะปฏิกิริยาของวัคซีนเท่านั้น หากยังคงมีอาการต่อไปหรือรู้สึกว่าควร ให้ปรึกษาแพทย์ หากมีความเป็นไปได้ว่าคุณติดเชื้อโควิด-19 หรือสัมผัสเชื้อ โปรดอยู่ห่างจากผู้อื่นเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน หากคุณประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์หลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้โทร 9-1-1 ทันที

หากคุณป่วยหลังจากได้รับวัคซีน คุณควรรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไปที่ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, ระบบการรายงานผลแพ้ข้างเคียงวัคซีน) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) “เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์” คือปัญหาสุขภาพหรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VAERS โปรดดู "VAERS คืออะไร" ที่ด้านล่าง

VAERS คืออะไร

VAERS เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่นำโดย Centers for Disease Control and Prevention (CDC) และ Food and Drug Administration (FDA) VAERS สามารถช่วยตรวจหาปัญหาที่อาจเกี่ยวข้องกับวัคซีนได้

ทุกคน (ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ผู้ป่วย ผู้ดูแล) สามารถรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นกับ VAERS (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ระบบมีข้อจำกัด รายงาน VAERS ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนทำให้เกิดปฏิกิริยาหรือผลลัพธ์ แต่หมายความว่าการฉีดวัคซีนเกิดขึ้นก่อนเท่านั้น

VAERS ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นแนวโน้มหรือเหตุผลที่ควรตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่รายการผลการตรวจสอบของการฉีดวัคซีน

เมื่อคุณรายงานต่อ VAERS คุณได้ช่วย CDC และ FDA ระบุข้อกังวลด้านสุขภาพที่เป็นไปได้และทำให้แน่ใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัย หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น พวกเขาจะดำเนินการและแจ้งผู้ให้บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ฉันสามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่ หากเคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

ได้ Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกัน) แนะนำให้ทุกคนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มารับวัคซีน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติที่จะติดเชื้อโควิด-19 อีกครั้งใน 90 วันหลังจากที่คุณติดเชื้อแล้ว ดังนั้นคุณอาจมีภูมิป้องกันบางอย่าง (เรียกว่า ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ) อย่างไรก็ตาม เราไม่รู้ว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจะอยู่ได้นานแค่ไหน

ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ควรรอจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น และสิ้นสุดระยะเวลาการกักตัว จึงเข้ารับการฉีดวัคซีน หากเป็นไปได้

ผู้ที่เพิ่งสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 ควรรอจนกว่าจะพ้นระยะเวลากักตัว หากสามารถกักตัวให้ห่างจากผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย จึงเข้ารับการฉีดวัคซีน หากมีความเสี่ยงสูงที่อาจแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น อาจได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงกักตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

สำหรับเอกสารคำแนะนำเฉพาะการแยกตัวและการกักตัว โปรดไปที่แท็บการกักตัวและการแยกตัวของ หน้าเว็บแหล่งข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 ของเรา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ฉันสามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่ หากฉันเคยมีอาการแพ้วัคซีนมาก่อน

ไม่ควรให้วัคซีนแก่ผู้ที่มีประวัติอาการแพ้อย่างรุนแรง เช่น ภูมิแพ้ วัคซีน mRNA หรือวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ครั้งก่อน หรือส่วนผสมใดๆ ของวัคซีนป้องกันโควิด-19 Pfizer-BioNTech/Comirnaty (ภาษาอังกฤษเท่านั้น), Moderna/Spikevax (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือ Johnson & Johnson–Janssen (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ผู้ที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อวัคซีนหรือการบำบัดด้วยวิธีฉีดอื่นๆ อาจยังคงสามารถรับวัคซีนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการควรทำการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากผู้ป่วยตัดสินใจรับวัคซีน ผู้ให้บริการควรสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาทีเพื่อติดตามปฏิกิริยาในทันที

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) แนะนำให้ผู้ให้บริการสังเกตผู้ป่วยรายอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีหลังจากได้รับวัคซีนเพื่อติดตามปฏิกิริยาการแพ้ โปรดดู ข้อพิจารณาทางคลินิกชั่วคราวสำหรับวัคซีน mRNA ของ ACIP (ภาษาอังกฤษ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดของวัคซีน

วัคซีน COVID-19 จำเป็นหรือไม่

การรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่เป็นทางเลือกของคุณ แต่นายจ้าง วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยบางแห่งกำหนดว่าต้องฉีด

วอชิงตันกำหนดให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ:

พนักงานเหล่านี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน (อย่างน้อยสองสัปดาห์หลังจากฉีดครบชุดวัคซีน) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้อกำหนดนี้รวมถึงผู้รับเหมา อาสาสมัคร และตำแหน่งอื่นๆ ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมเหล่านี้

หากคุณอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือนายจ้างหรือโรงเรียนของคุณกำหนดให้ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ปรึกษากับแผนกทรัพยากรบุคคล นายจ้าง หรือโรงเรียนเพื่อให้รู้ว่าต้องทำอย่างไร Department of Health (กระทรวงสาธารณสุข) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายของนายจ้าง หรือวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

วัคซีนจะช่วยปกป้องคุณและคนอื่นๆ รอบตัวคุณจากการติดเชื้อโควิด-19 และเราขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์หรือคลินิกของคุณเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับ

บุตรของฉันจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อไปโรงเรียน K-12 หรือสถานรับเลี้ยงเด็กหรือไม่

ไม่ ปัจจุบันวอชิงตันไม่ได้กำหนดว่าเด็กต้องรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียน K-12 หรือไปสถานรับเลี้ยงเด็ก ดู หน้าการสร้างภูมิคุ้มกัน (ภาษาอังกฤษ) ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดปัจจุบัน

หากบุตรหลานของคุณไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คุณไม่จำเป็นต้องได้รับใบรับรองการยกเว้นเนื่องจากไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน Washington State Board of Health (คณะกรรมการสุขภาพแห่งรัฐวอชิงตัน) กำหนดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก

ข้อกำหนดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับพนักงาน K-12 คืออะไร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้ว่าราชการ Inslee ได้ประกาศคำสั่งที่กำหนดให้พนักงานโรงเรียน K–12 ของรัฐและเอกชนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบถ้วน หรือได้รับการยกเว้นทางศาสนาหรือทางการแพทย์ภายในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

คำสั่งนี้มีผลกับ พนักงานในสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ซึ่งรวมถึง:

 • พนักงานและผู้รับเหมาที่ทำงานให้กับโรงเรียนเอกชน K-12 เขตโรงเรียนรัฐ K-12 โรงเรียนในกำกับของรัฐ และเขตบริการการศึกษา (คำสั่งนี้ใช้ไม่ได้กับ state-tribal education compact schools หรือกับนักเรียน)
 • ผู้ให้บริการการดูแลเด็กและการเรียนรู้ปฐมวัยที่ให้บริการดูแลเด็กจากหลายครัวเรือนและ
 • พนักงานในระดับการศึกษาสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับพนักงานโรงเรียน K-12: คำถามที่พบบ่อย (PDF) (ภาษาอังกฤษ) (สำนักงานผู้กำกับการของกระทรวงธรรมการ)

ฉันจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดของวัคซีนได้อย่างไร

หากนายจ้างหรือวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของคุณกำหนดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือคุณจำเป็นต้องฉีดีวัคซีนตามคำสั่งรัฐบาล Jay Inslee ประกาศของวันที่ 9 สิงหาคม (ภาษาอังกฤษ) หรือ ประกาศของวันที่ 18 สิงหาคม (ภาษาอังกฤษ) คุณควรติดต่อนายจ้างหรือวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยของคุณเพื่อดูว่าพวกเขารวบรวมหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างไร หรือพวกเขามีนโยบายไม่เข้าร่วมหรือไม่ และสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อไม่เข้าร่วม Department of Health (กระทรวงสาธารณสุข) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายของนายจ้าง หรือวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

คุณไม่จำเป็นต้องได้รับแบบฟอร์มยกเว้นจาก Department of Health (กระทรวงสาธารณสุข) สำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 DOH ไม่มีแบบฟอร์มยกเว้นสำหรับัคซีนป้องกันโควิด-19 ว้นของรัฐวอชิงตัน Certificate of Exemption (COE, ใบรับรองการยกเลิก) มีไว้สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครองที่ต้องการยกเว้นบุตรหลานของตนจากการฉีดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็กในโรงเรียน K-12 โรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็กเท่านั้น ปัจจุบันวอชิงตันไม่ได้กำหนดว่าเด็กต้องรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนหรือไปสถานรับเลี้ยงเด็ก จึงไม่รวมอยู่ใน COE.

โรงเรียนและการดูแลเด็ก

ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่

ได้ เยาวชนอายุ 5 ปีขึ้นไปสามารถรับวัคซีน Pfizer-BioNTech ได้ เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปีอาจต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) เพื่อรับวัคซีน เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บ Vaccinating Youth (การฉีดวัคซีนในเยาวชน)

สอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการแสดงหลักฐานการยินยอมของผู้ปกครองหรือหลักฐานแสดงการบรรลุนิติภาวะได้ที่คลินิกวัคซีน

รัฐจะกำหนดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเข้าโรงเรียน K-12 หรือไม่

State Board of Health (คณะกรรมการสุขภาพแห่งรัฐ) เป็นผู้มีอำนาจในการสร้างข้อกำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กในโรงเรียนระดับ K-12 (Revised Code of Washington (RCW, ประมวลกฎหมายฉบับปรับปรุงของรัฐวอชิงตัน) 28A.210.140) ไม่ใช่ Department of Health

คณะกรรมการกำลังประสานกับ Department of Health เพื่อเรียกประชุม Technical Advisory Group (กลุ่มที่ปรึกษาทางเทคนิค) เพื่อหารือว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ควรได้รับการพิจารณาว่าขัดต่อหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มวัคซีนดังกล่าวลงในรายการวัคซีนที่จำเป็นสำหรับการเข้าโรงเรียนประจำรัฐหรือไม่ โดยคณะกรรมการวางแผนที่จะจัดการบรรยายสรุปความคืบหน้าของกลุ่มที่ปรึกษาในการประชุมสาธารณะในเดือนมกราคม 2022

ลูกของฉันสามารถรับวัคซีนอื่นในขณะที่รับวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่

ประชาชนสามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ภายใน 14 วันนับจากการรับวัคซีนอื่นๆ รวมทั้งในวันเดียวกัน

ข้อกำหนดการให้วัคซีนในโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2564-2565 จะมีความยืดหยุ่นหรือไม่เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

คณะกรรมการสุขภาพแห่งรัฐกำหนดว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านการฉีดวัคซีนของโรงเรียนหรือไม่ ณ ตอนนี้ ข้อกำหนดการฉีดวัคซีนของโรงเรียนจะยังคงเหมือนเดิม เด็กๆ จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการฉีดวัคซีนก่อนจึงจะสามารถเข้าเรียนในวันแรกของโรงเรียนได้

ชีวิตหลังฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนหมายความว่าอย่างไร

คุณจะได้รับการพิจารณาฉีดวัคซีนครบถ้วนสองสัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนป้องกัน-19 ครั้งที่สองในชุดสองเข็ม (Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือสองสัปดาห์หลังการฉีดวัคซีนเข็มเดียว (Johnson and Johnson (J&J)/Janssen)

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว

เมื่อคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว คุณ:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูวิดีโอนี้: สิ่งที่คาดหวังหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 คืออะไร (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หากฉันได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ฉันยังต้องใช้มาตรการป้องกันอื่นๆ อีกหรือไม่

ได้ แม้ว่าคุณจะฉีดวัคซีนครบแล้ว คุณก็ควรสวมหน้ากากในสถานที่ร่มสาธารณะ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ผลดี แต่ไม่ได้ผล 100% บางคนอาจติดเชื้อโควิด-19 แม้ว่าจะเคยฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม ด้วยการเพิ่มขึ้นของเชื้อกลายพันธุ์ที่สามารถแพร่เชื้อได้มากขึ้น ทุกคนจึงควรระมัดระวัง เช่น การสวมหน้ากากเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส

แม้ว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว คุณยังควร:

โปรดดูคำแนะนำในการปกปิดใบหน้าและสวมหน้ากาก (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) และดูข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเชื้อโควิด-19 เอกสารคำแนะนำเฉพาะทางได้ใน ข้อมูลการตรวจเชื้อโควิด-19 (PDF) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ฉันยังต้องสวมหน้ากากในสถานที่ร่มสาธารณะหรือไม่

ทุกคนที่อายุเกิน 2ขวบต้องสวมหน้ากากในสถานที่ร่มสาธารณะทุกแห่ง

ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับการฉีดวัคซีนบางส่วนจะต้องสวมหน้ากากต่อไปและอยู่ห่างกัน 6 ฟุต (2 เมตร) ในที่สาธารณะทุกแห่ง

หากฉันสัมผัสเชื้อโควิด-19 และได้รับวัคซีนครบแล้ว ฉันจำเป็นต้องกักตัวหรือไม่

ไม่ หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องกักตัวหรือเข้ารับการตรวจหากคุณสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ตราบใดที่คุณไม่แสดงอาการป่วย อย่างไรก็ตาม คุณควรเฝ้าระวังอาการโควิด-19 ของตัวเองเป็นเวลา 14 วันหลังจากสัมผัสเชื้อ

หากคุณเริ่มมีอาการ ให้กักตัวเองและติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ บอกพวกเขาว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก่อนที่คุณจะขอการตรวจหรือประเมินผล

คนที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีนจากครัวเรือนต่างๆ มาเยี่ยมกันได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่งมีผู้คนที่ มีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) คุณควรไปที่ที่กลางแจ้งหรือในร่มโดยเปิดหน้าต่างไว้ สวมหน้ากากที่พอดี และรักษาระยะห่างทางกาย (อย่างน้อย 6 ฟุต / 2 เมตร)

หากไม่มีบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในครัวเรือนทั้งสอง การไปเที่ยวนอกบ้านหรือในที่ส่วนตัวในร่มโดยไม่สวมหน้ากากมีความเสี่ยงต่ำที่จะแพร่เชื้อโควิด-19

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบางคนในครัวเรือนของฉันได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนและบางคนไม่ได้รับวัคซีน

หากมีเพียงบางคนในครัวเรือนของคุณที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน คุณควรระมัดระวังเสมือนว่าครัวเรือนของคุณไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งหมายความว่าคุณควรสวมหน้ากากและอยู่ห่างกัน 6 ฟุต (2 เมตร) เมื่อไปเยี่ยมกับผู้คนจากครัวเรือนอื่นๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนบางส่วนหรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และหลีกเลี่ยงการชุมนุมถ้าเป็นไปได้

คุณสามารถเยี่ยมเยียนผู้คนจากครัวเรือนที่ได้รับวัคซีนครบหนึ่งครัวเรือนในแต่ละครั้ง ตราบใดที่ไม่มีใครในครัวเรือนของคุณมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง

ฉันสามารถรวมกลุ่มกับกลุ่มใหญ่ได้หรือไม่ ถ้าพวกเราทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

การรวมตัวระหว่างผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนนั้นน่าจะปลอดภัย Department of Health (กระทรวงสาธารณสุข) ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านกลางแจ้ง เมื่อไม่สามารถรักษาระยะห่างที่เพียงพอจากผู้อื่นภายนอกบ้านได้โดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน จำเป็นต้องปิดบังใบหน้าในกิจกรรมกลางแจ้งหรือการชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วม 500 คนขึ้นไป

หากการชุมนุมอยู่ในพื้นที่สาธารณะในร่ม ทุกคนที่อายุเกิน 5 ขวบต้องสวมหน้ากากโดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน เด็กที่อายุน้อยกว่าสองปีไม่ควรสวมหน้ากากเพราะอาจหายใจไม่ออก เด็กที่มีอายุสอง สาม หรือสี่ขวบ โดยได้รับความช่วยเหลือและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ใหญ่ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้สวมหน้ากากตลอดเวลาในที่สาธารณะเมื่ออยู่ร่วมกับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกในครัวเรือน

เมื่อฉันได้รับวัคซีนแล้ว ฉันสามารถทำกิจกรรมสาธารณะ เช่น การรับประทานอาหารที่ร้านอาหารได้หรือไม่

ความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างกิจกรรมทางสังคมในที่สาธารณะ เช่น การรับประทานอาหารในอาคารที่ร้านอาหารหรือไปโรงยิม นั้นต่ำกว่าสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสามารถรวมตัวกันได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากากหรือเว้นระยะห่างในบางพื้นที่ Department of Health (กระทรวงสาธารณสุข) ขอแนะนำหน้ากากอนามัยสำหรับทุกคน ในบริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่านหรือการชุมนุมขนาดใหญ่ และทุกคนต้องสวมหน้ากากที่มีอายุมากกว่า 5 ปีในอาคารโดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน

ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับการฉีดวัคซีนบางส่วนยังควรสวมหน้ากากต่อไปและอยู่ห่างกันสองเมตรในที่สาธารณะทุกแห่งหรือเมื่อมาพบปะกัน

ฉันจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือไม่

บางมณฑลอาจต้องการหลักฐานการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าถึงสถานประกอบการบางแห่ง ตรวจสอบกับกรมอนามัยของมณฑลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

บางธุรกิจกำหนดให้คุณต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน และธุรกิจหลายแห่งเสนอสิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับวัคซีน บางมณฑลอาจต้องการหลักฐานการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าถึงสถานประกอบการบางแห่ง ตรวจสอบกับกรมอนามัยของมณฑลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ดังนั้นควรรักษาบัตรฉีดวัคซีนของคุณเหมือนเป็นสูติบัตรหรือเอกสารสำคัญอื่นๆ! ถ่ายรูปแล้วเก็บไว้ที่บ้าน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรฉีดวัคซีนและบันทึกการฉีดวัคซีน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันได้รับวัคซีนเพียงบางส่วน

สำหรับวัคซีนสองเข็ม (Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) คุณจะได้รับพิจารณาว่า "ได้รับการฉีดวัคซีนเพียงบางส่วน" หากคุณได้รับวัคซีนเพียงเข็มเดียว หรือหากยังไม่ผ่านไปสองสัปดาห์นับจากการให้วัคซีนเข็มที่สอง สำหรับวัคซีนชนิดฉีดครั้งเดียว (Johnson and Johnson (J&J)/Janssen) คุณจะได้รับพิจารณาว่า "ได้รับการฉีดวัคซีนเพียงบางส่วน" หากยังไม่ผ่านไปสองสัปดาห์นับตั้งแต่คุณได้รับการฉีดวัคซีน

ในขณะที่คุณรอการฉีดวัคซีนครบถ้วน คุณควรดำเนินการป้องกันต่อไปราวกับว่าคุณยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน นั่นหมายความว่าคุณควร:

ฉันยังคงป่วยจากโควิด-19 ได้หรือไม่หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว

ไม่น่าเป็นไปได้ แต่มีโอกาสเล็กน้อย วัคซีนมีประสิทธิภาพมาก แต่ไม่ 100% หากคุณมีอาการของโควิด-19 | CDC (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) คุณควรอยู่ห่างจากผู้อื่นและติดต่อผู้ให้บริการสาธารณสุข พวกเขาอาจแนะนำการตรวจโควิด-19

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเชื้อโควิด-19 เอกสารคำแนะนำเฉพาะทางได้ในข้อมูลการตรวจเชื้อโควิด-19

ฉันสามารถแพร่เชื้อโควิด-19 หลังจากฉีดวัคซีนได้หรือไม่

การติดเชื้อเกิดขึ้นได้เพียงส่วนน้อยของผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน แม้แต่ในเชื้อกลายพันธุ์ อย่างไรก็ตาม หลักฐานเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า  (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้

ฉันจะจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ได้อย่างไร

เราเข้าใจดีว่าการแพร่ระบาดสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณได้ คุณไม่ได้ตัวคนเดียว ผู้คนจำนวนมากในวอชิงตันกำลังเผชิญกับความเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับความทุกข์ยากทางการเงินและการจ้างงาน การปิดโรงเรียน การเว้นระยะห่างทางสังคม ความห่วงใยด้านสุขภาพ ความเศร้าโศกและการสูญเสีย และอื่นๆ ซึ่งรวมถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นที่อาจมาพร้อมกับการกลับไปทำกิจกรรมสาธารณะ

ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลบางส่วนที่สามารถช่วยจัดการความเครียดและความวิตกกังวลของคุณได้:

วัคซีนกระตุ้นและเข็มเพิ่มเติม

เข็มเสริมสำหรับโควิด-19 กับเข็มกระตุ้นแตกต่างกันอย่างไร

เข็มเสริม (หรือเรียกอีกอย่างว่าเข็มที่สาม) มีไว้สำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง บางครั้งผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจะไม่สร้างการป้องกันที่เพียงพอเมื่อได้รับวัคซีนครบถ้วนในครั้งแรก เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น การได้รับวัคซีนอีกครั้งหนึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาสร้างการป้องกันโรคได้มากขึ้น

เข็มกระตุ้น หมายถึงปริมาณวัคซีนที่ให้แก่ผู้ที่สร้างการป้องกันที่เพียงพอหลังการฉีดวัคซีน แต่แล้วการป้องกันนั้นก็ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป (เรียกว่าภูมิคุ้มกันลดลง) นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักทุกๆ 10 ปี เนื่องจากการป้องกันจากวัคซีนป้องกันบาดทะยักในเด็กของคุณลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มเสริมบ้าง

U.S. Food and Drug Administration, Advisory Committee on Immunizations Practices (ACIP, คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน) และ Western States Scientific Safety Review Workgroup (กลุ่มงานทบทวนความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ของรัฐทางตะวันตก) แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่สามให้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) โดยสามารถฉีดวัคซีนเข็มเสริมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากคุณมีโรคประจำตัวใดๆ ต่อไปนี้ ถือว่าคุณมีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางถึงรุนแรง และอาจได้รับประโยชน์จากวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มเสริม ซึ่งรวมถึงที่เข้าข่ายในกรณีต่อไปนี้

 • กำลังรับการรักษามะเร็งแบบฉับไวสำหรับเนื้องอกหรือมะเร็งในเลือด
 • รับการปลูกถ่ายอวัยวะและกำลังทานยาเพื่อกดภูมิคุ้มกัน
 • ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือกำลังรับประทานยาเพื่อกดภูมิคุ้มกัน
 • มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางหรือรุนแรง (เช่น กลุ่มอาการ DiGeorge, กลุ่มอาการ Wiskott-Aldrich)
 • มีการติดเชื้อ HIV ขั้นสูงหรือไม่ได้รับการรักษา
 • กำลังได้รับการรักษาแบบฉับไวด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ขนาดสูงหรือยาอื่นๆ ที่อาจกดภูมิคุ้มกัน

แม้ว่าวัคซีนที่เรามีจะมีประสิทธิภาพ 90% ต่อไวรัสสายพันธุ์ส่วนใหญ่ แต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเสมอไป เข็มที่สามไม่ถือว่าเป็นเข็มกระตุ้น แต่เป็นเข็มเสริมสำหรับผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอหลังจากที่ได้รับวัคซีนติดต่อกันสองเข็ม

หากได้รับวัคซีน mRNA (Moderna หรือ Pfizer) และมีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางถึงรุนแรง:

 • คุณควรได้รับเข็มเสริมอย่างน้อย 28 วันหลังจากรับเข็มที่สอง
 • หากเป็นไปได้ คุณควรได้รับวัคซีนยี่ห้อเดียวกันกับสองเข็มแรก หากไม่มียี่ห้อนั้น คุณอาจรับวัคซีน mRNA ยี่ห้ออื่นได้
 • คุณอาจรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดสเสริมเข็มเดียว (Pfizer-BioNTech, Moderna หรือ Janssen) หลังจากฉีดวัคซีน mRNA เข็มที่ 3 คุณควรรับโดสเสริม 3 เดือนหลังจากฉีดวัคซีน Pfizer โดสที่ 3 หรือ 3 เดือนหลังจากฉีดวัคซีน Moderna โดสที่ 3 ในกรณีนี้ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรงอาจรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั้งหมดสี่เข็ม

หากคุณได้รับวัคซีนของ Johnson & Johnson (Janssen) และมีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางถึงรุนแรง:

 • คุณควรรับวัคซีน-19 เข็มกระตุ้นเข็มเดียว (Pfizer-BioNTech, Moderna หรือ Janssen) อย่างน้อย 2 เดือน (8 สัปดาห์) หลังจากฉีดวัคซีนหลักของ Janssen เข็มแรก
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Janssen เข็มหลักเข็มเดียวไม่ควรรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมเกินสองเข็ม

หากคุณสงสัยว่าคุณต้องฉีดอีกเข็มหรือไม่โดยพิจารณาจากภาวะทางการแพทย์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ

เหตุใดเข็มกระตุ้นจึงมีความสำคัญ

โดสเสริมจะช่วยป้องกันโรคร้ายแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโควิด-19เราขอแนะนำให้ทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปรับวัคซีนโดสเสริมเพื่อช่วยเพิ่มระดับการป้องกันการเจ็บป่วยจากโควิด-19 การทำเช่นนี้นี้มีความสำคัญเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์และมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกาสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรง การรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี แม้ในกรณีติดเชื้อกลายพันธุ์ก็ตาม ทั้งนี้ วัคซีนที่เราได้รับอาจมีระดับการป้องกันลดลงเมื่อเวลาผ่านไป แต่โดสเสริมจะช่วยป้องกันโควิด-19 ได้นานขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าโดสเสริมวัคซีน

 

ทรัพยากรและข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 สำหรับบางกลุ่ม

เด็กและเยาวชน

ให้นมบุตรและ/หรือคนตั้งครรภ์

ชุมชนผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

ผู้ป่วยติดบ้าน

แหล่งข้อมูลเฉพาะของชุมชนเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ หน้าความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมของวัคซีน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

คำถามของฉันไม่ได้รับคำตอบที่นี่ ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไร

สามารถส่งคำถามทั่วไปไปที่ covid.vaccine@doh.wa.gov