WA Notify Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, Washington Eyaleti için resmi maruz kalma bildirim teknolojisi olan WA Notify içindir. WA Notify Washington Eyaleti Department of Health (DOH, Sağlık Bakanlığı) gözetimi ve onayı ile oluşturulmuştur.

Hangi bilgileri topluyoruz ve kullanıyoruz?

WA Notify tarafından şu olaylar hakkında anonim veriler toplanabilir:

 • WA Notify uygulamasının indirilmesi ve etkinleştirilmesi.
 • Bir maruz kalma bildirimi alınması.
 • Bir doğrulama kodunun ya da doğrulama bağlantısının gönderilmesi.
 • Diğer insanları bilgilendirmesi için seçilen pozitif sonuçlu kullanıcılar için rastgele kodların yüklenmesi.
 • Uygulamada teknik sorunlarla karşılaşma (uygulama performans istatistikleri dahil tanılama verileri).

DOH, WA Notify'ın nasıl kullanıldığını anlamak için yukarıdaki olay bilgilerini kullanır. Bu veriler DOH, halk sağlığı kurumları ya da yetkili sağlık otoriteleri ile paylaşılabilir. Ayrıca istatistiksel veya bilimsel araştırmalar amacıyla toplu bir biçimde kullanılabilir. Bu bilgiler herhangi bir kişisel bilgi veya konum bilgisi içermez ve herhangi bir WA Notify kullanıcısını tanımlamak için kullanılamaz.

Google ve Apple'ın amacına uyum sağlayacak şekilde WA Notify, kullanıcı gizliliğini en yüksek öncelik olarak tutacak şekilde tasarlanmıştır. WA Notify, aracı kullanan herhangi bir kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek veriler içermeyen şu veri unsurlarını üretir:

Rastgele Kodlar

 • Rastgele kodlar WA Notify kullanıcılarının akıllı telefonları arasında, telefonlar birbirlerine yakın oldukları zaman Bluetooth aracılığıyla paylaşılır.
 • Rastgele kodlar akıllı telefonunuzda üretilir ve saklanır, bu işlemler WA Notify tarafından gerçekleştirilmez.
 • Rastgele kodlar sadece WA Notify'ın ve akıllı telefonunuzun olası COVID-19 maruz kalma durumlarını kontrol etmesine izin vermek üzere kullanılır.
 • Rastgele kodlar en fazla 14 gün saklanır.

Doğrulama kodları ve bağlantılar

 • DOH, COVID-19'a maruz kalmış olabilecek WA Notify kullanıcılarını hızlı ve anonim olarak uyarmak için DOH'a bildirilen pozitif COVID-19 test sonucuyla bağlantılı tüm telefon numaralarına doğrulama bağlantısıyla birlikte bir bildirim ve/veya kısa mesaj gönderir.
  • Bildirime dokunulduğunda ya da doğrulama bağlantısına tıklandığında, rastgele olarak oluşturulmuş kodlarınız paylaşılır, böylece yakınınızda bulunmuş diğer WA Notify kullanıcıları virüse maruz kalmış olabileceklerine dair anonim olarak uyarılır.
  • DOH, COVID-19 testi pozitif çıkan herkese doğrulama bağlantısı içeren bir metin mesajı gönderir, çünkü kimlerin WA Notify kullandığını bilmeyiz. WA Notify kullanmıyorsanız WA Notify’ı telefonunuza yükleyebilir veya bu metin mesajını yok sayabilirsiniz.
  • Bildirime dokunmak ya da diğer WA Notify kullanıcılarını anonim olarak uyarmak için doğrulama bağlantısına tıklamak size kalmış bir karardır.
 • COVID-19 testiniz pozitif çıkarsa yerel halk sağlığı kuruluşundan bir kişi size ulaşıp WA Notify uygulamasını kullanıp kullanmadığınızı sorabilir. Eğer kullanıyorsanız ve bir doğrulama mesajı almadıysanız WA Notify uygulamasına girmeniz için size bir doğrulama kodu veya bir bağlantı kodu verecektir.

Kullanım Günlükleri

 • Hemen hemen tüm uygulamalarda veya internet hizmetinde olduğu gibi, WA Notify da siz onu kullandığınızda otomatik olarak bazı günlükler oluşturur. Bu günlüklerde akıllı telefonunuzla ilgili bazı bilgiler yer alır. Bu bilgileri WA Notify hakkındaki sorunları gidermek amacıyla kullanırız.
 • Bu günlükler rastgele kodlar veya doğrulama bağlantıları veya kodları içermez ve bu iki tür kodu sizinle veya akıllı telefonunuzla ilişkilendirmek için kullanılamaz.
 • Bu günlükler, üretilmelerinin üzerinden 14 gün geçtikten sonra otomatik olarak silinir.

Analiz Verileri

 • Ek analizi etkinleştirmeyi seçmeniz durumunda, uygulamanın daha iyi hale getirilmesine yardımcı olmak adına DOH ile sınırlı toplu veriler paylaşılacaktır.
 • Bu veriler arasında uygulamanın nasıl kullanıldığı hakkında istatistikler bulunur. Sizi tanımlamak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi içermez.
 • Uygulamadan analiz paylaşımını kapatarak bu verileri paylaşmamayı seçebilirsiniz.
 • WA Notify, tasarımı gereği akıllı telefonunuzdan konum verileri toplamaz ve sizi veya akıllı telefonunuzu rastgele kodlara veya doğrulama kodlarına bağlayan bilgileri toplamaz veya paylaşmaz.

Tanılama Verileri

 • Hemen hemen her uygulama veya internet hizmetinde olduğu gibi WA Notify, hizmeti kullandığınızda otomatik olarak tanılama verileri oluşturur.
 • Android için WA Notify uygulaması, aynı Apple/Google teknolojisini kullanan diğer maruz kalma bildirimi uygulamaları gibi Google tarafından geliştirilmiştir.
 • Google bu bilgileri, aynı Apple/Google teknolojisini kullanan WA Notify ve diğer maruz kalma bildirimi uygulamalarıyla ilgili sorunları tanılamada kullanır.
 • Bu tanılama bilgileri herhangi bir kişisel veya konum bilgisi içermez ve herhangi bir WA Notify kullanıcısını belirlemek için kullanılamaz.

Bir doğrulama kodu talep ettiğinizde ne olur?

Kendi başlarına yaptıkları COVID-19 testi pozitif çıkan WA Notify kullanıcıları WA Notify'da bir doğrulama kodu talep edebilir ve böylece diğer WA Notify kullanıcılarını olası maruz kalma konusunda uyarabilir. Bir doğrulama kodu almak için, WA Notify kullanıcıları pozitif test sonucunun tarihini ve telefon numaralarını girmelidir. Kodu talep etmek için kullanılan cihaz, doğrulama kodunu girmek için de kullanılmalıdır veya diğer WA Notify kullanıcılarını potansiyel maruz kalma konusunda anonim olarak uyarmak için doğrulama bağlantısına tıklanmalıdır.

Aynı test sonucu için birden fazla bildirim yapılmasını engellemek için WA Notify kod talep edilirken kullanılan telefon numarasının şifrelenmiş bir sürümünü 30 güne kadar geçici olarak saklar. Bu bilgiler herhangi bir kişisel bilgi veya konum bilgisi içermez ve herhangi bir WA Notify kullanıcısını tanımlamak için kullanılmaz.

Bilgilerinizi ne zaman paylaşırız?

Bir doğrulama kodu girmeyi veya bir doğrulama bağlantısına tıklamayı seçmediğiniz sürece, bilgilerinizi kendi inisiyatifimize göre olarak toplamayacağız veya kimseyle paylaşmayacağız. Bunu yapmanız durumunda, WA Notify rastgele kodlarınızı akıllı telefonunuzun yakınında bulunmuş olan diğer akıllı telefonlarla paylaşacaktır. Doğrulama kodu ya da bağlantısı, akıllı telefonunuza erişim sahibi olmayan bir kişi tarafından tekrardan size kadar takip edilemez. WA Notify tarafından hangi bilgilerin toplandığı ve kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi almak için yukarıdaki “Hangi bilgileri topluyoruz ve kullanıyoruz?” bölümünü inceleyin.

Bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

WA Notify koruma için rastgele kodların nasıl şifreleneceği ve aktarılacağına ilişkin çok özel gereksinimleri içeren Google ve Apple'ın Maruz Kalma Bildirimi Çerçevesini kullanır. WA Notify rastgele kodlarınızı oluşturmaz veya saklamaz, bunu akıllı telefonunuz yapar.

Bilgileriniz üzerindeki haklarınız

Doğrulama kodları ve uygulama günlüklerinin, akıllı telefonunuza erişim sağlanmadan size kadar takip edilmesi mümkün olmadığından, bu bilgilere DOH tarafından erişilmesinin de bir yolu yoktur. Bu nedenle, DOH istemeniz durumunda bu bilgileri size güvenli bir şekilde sağlayamaz veya silemez. WA Notify kullanımına dair kontrol sizdedir. Akıllı telefonunuz, istediğiniz zaman maruz kalma bildirimlerini kapatmanıza veya akıllı telefonunuzda depolanan maruz kalma günlüklerini silmenize izin verir. Ayrıca WA Notify uygulamasını istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bunu yapmanız durumunda saklanan tüm rastgele kodlar silinecektir.