Tính Toán Cách Ly và Cách Ly Kiểm Dịch

Cách Ly và Cách Ly Kiểm Dịch COVID-19: Washington State Department of Health (chỉ Tiếng Anh)

Vui lòng xem bên dưới để biết cách tính thời gian cách ly hoặc cách ly kiểm dịch của quý vị. Để biết thêm thông tin về những việc cần làm trong thời gian cách ly, vui lòng tham khảo Những việc cần làm nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 (PDF). Để biết thêm thông tin về những việc cần làm nếu quý vị đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, vui lòng tham khảo Những việc cần làm nếu quý vị có khả năng đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 (PDF).

Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch hoặc bị bệnh nặng khi mắc COVID-19, những cách tính này có thể không áp dụng cho trường hợp của quý vị. Vui lòng tham khảo Những việc cần làm nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 (PDF) để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị đang ở tại hoặc làm việc trong môi trường rủi ro cao hơn, những cách tính này có thể không áp dụng cho trường hợp của quý vị. Các môi trường có rủi ro cao hơn bao gồm: cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở cải huấn, cơ sở giam giữ, nơi ở cho người vô gia cư, nhà ở chuyển tiếp, môi trường hàng hải thương mại (ví dụ: tàu hải sản thương mại, tàu chở hàng, tàu du lịch), nhà ở tạm thời cho công nhân hoặc các địa điểm làm việc đông đúc nơi mọi người không thể giữ khoảng cách với nhau do tính chất công việc (ví dụ: nhà kho, nhà máy, cơ sở đóng gói thực phẩm và chế biến thịt). Xem tài liệu Những việc cần làm nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 (PDF) để biết thêm thông tin về thời gian cách ly và Những việc cần làm nếu quý vị có khả năng đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 (PDF) để biết thêm thông tin về thời gian cách ly kiểm dịch.

Tôi có kết quả xét nghiệm dương tính và có hoặc đã có các triệu chứng: tính thời gian cách ly của tôi

Cách Ly 5 Ngày

Thời gian cách ly 5 ngày là hợp lý nếu:

  • Các triệu chứng của quý vị đã thuyên giảm VÀ
  • Đã qua 24 giờ kể từ khi quý vị bị sốt và sử dụng thuốc giảm sốt VÀ
  • Quý vị có thể đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần những người khác

Nếu các tiêu chí này áp dụng cho ngày cách ly ĐẦY ĐỦ cuối cùng của quý vị là:
Thời gian cách ly của quý vị KẾT THÚC vào:

Đảm bảo đeo khẩu trang khi ở gần người khác trong 5 ngày tiếp theo (cho đến ) và tránh các hoạt động mà quý vị không thể đeo khẩu trang. Quý vị cũng nên tránh ở gần những người có nguy cơ cao cho đến . Xem Đi lại | CDC để biết thông tin về đi lại.

Nếu quý vị có quyền xét nghiệm kháng nguyên, quý vị có thể giảm thêm nguy cơ lây nhiễm cho người khác bằng cách thực hiện xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 5. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, quý vị có thể kết thúc cách ly sau ngày thứ 5, nhưng vẫn tiếp tục đeo khẩu trang khi ở gần những người khác trong 5 ngày tiếp theo (cho đến ). Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị nên tiếp tục cách ly cho đến .

Cách Ly 10 Ngày

Nếu các tiêu chí trên không áp dụng cho quý vị, thì quý vị nên cách ly trong 10 ngày.

Nếu quý vị cách ly 10 ngày, ngày cách ly ĐẦY ĐỦ cuối cùng của quý vị là:
Thời gian cách ly của quý vị KẾT THÚC vào:

Nếu các triệu chứng của quý vị không thuyên giảm hoặc quý vị tiếp tục bị sốt (hoặc cần dùng thuốc hạ sốt), vào , hãy tiếp tục cách ly cho đến khi các triệu chứng của quý vị thuyên giảm và quý vị đã không bị sốt trong 24 giờ mà không cần sử dụng thuốc hạ sốt.

Tôi có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng gì: tính thời gian cách ly của tôi

Cách Ly 5 Ngày

Thời gian cách ly 5 ngày là hợp lý nếu:

  • Quý vị có thể đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần những người khác

Nếu quý vị chưa từng có các triệu chứng và có thể đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác, thì ngày cách ly ĐẦY ĐỦ cuối cùng của quý vị là:
Thời gian cách ly của quý vị KẾT THÚC vào:

Đảm bảo đeo khẩu trang khi ở gần người khác trong 5 ngày tiếp theo (cho đến ) và tránh các hoạt động mà quý vị không thể đeo khẩu trang. Quý vị cũng nên tránh ở gần những người có nguy cơ cao cho đến . Xem Đi lại | CDC để biết thông tin về đi lại.

Nếu quý vị có quyền xét nghiệm kháng nguyên, quý vị có thể giảm thêm nguy cơ lây nhiễm cho người khác bằng cách thực hiện xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 5. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, quý vị có thể kết thúc cách ly sau ngày thứ 5, nhưng vẫn tiếp tục đeo khẩu trang khi ở gần những người khác trong 5 ngày tiếp theo (cho đến ). Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị nên tiếp tục cách ly cho đến .

Cách Ly 10 Ngày

Nếu các tiêu chí trên không áp dụng cho quý vị, thì quý vị nên cách ly trong 10 ngày.

Nếu quý vị cách ly 10 ngày, ngày cách ly ĐẦY ĐỦ cuối cùng của quý vị là:
Thời gian cách ly của quý vị KẾT THÚC vào:

Tôi đã phơi nhiễm với COVID-19 (được xác định là người tiếp xúc gần): tính thời gian cách ly kiểm dịch của tôi

Quý vị đã tiếp xúc gần với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng quý vị không có bất kỳ triệu chứng nào..

Xem Hướng dẫn của Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) để tìm hiểu xem quý vị đã tới lịch tiêm vắc-xin COVID-19 mới nhất chưa. Nếu quý vị chưa tiêm liều vắc-xin COVID-19 mới nhất, quý vị nên ở nhà và cách ly kiểm dịch.

Cách Ly Kiểm Dịch 5 Ngày

Thời gian cách ly kiểm dịch 5 ngày là hợp lý nếu:

  • Quý vị chưa tiêm liều vắc-xin COVID-19 mới nhất VÀ
  • Quý vị có thể đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần những người khác

Quý vị nên ở nhà và cách ly kiểm dịch ít nhất đủ 5 ngày (ngay cả khi quý vị có xét nghiệm âm tính trong thời gian này). Ngày Cách Ly Kiểm Dịch ĐẦY ĐỦ cuối cùng của quý vị là:
Thời gian cách ly kiểm dịch của quý vị KẾT THÚC vào:

Đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần những người khác, hãy tránh các hoạt động mà quý vị không thể đeo khẩu trang và tránh ở gần những người có nguy cơ mắc bệnh nặng trong 5 ngày tiếp theo (cho đến ). Xem Đi Lại | CDC để biết thêm thông tin về đi lại.

Quý vị vẫn nên thực hiện xét nghiệm ngay cả khi quý vị không xuất hiện các triệu chứng. Thực hiện xét nghiệm ít nhất 5 ngày sau lần cuối cùng quý vị tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 (vào ngày hoặc sau ngày ). Nếu xét nghiệm dương tính, quý vị nên ở nhà và cách ly khỏi những người khác (để biết thêm thông tin về cách ly, vui lòng xem Những việc cần làm nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 (PDF)).

Cách Ly Kiểm Dịch 10 Ngày

Thời gian cách ly kiểm dịch 10 ngày là hợp lý nếu:

  • Quý vị không tiêm liều vắc-xin COVID-19 mới nhất VÀ
  • Quý vị không thể đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần những người khác

Quý vị nên ở nhà và cách ly kiểm dịch ít nhất đủ 10 ngày (ngay cả khi quý vị có xét nghiệm âm tính trong thời gian này). Ngày Cách Ly Kiểm Dịch ĐẦY ĐỦ cuối cùng của quý vị là:
Thời gian cách ly kiểm dịch của quý vị KẾT THÚC vào:

Vào ngày này, quý vị có thể quay lại các hoạt động thường ngày nhưng vẫn nên thực hiện các bước để giảm nguy cơ của quý vị (ví dụ: cập nhật thông tin về các loại vắc-xin COVID-19, đeo khẩu trang theo các khuyến nghị và/hoặc yêu cầu, tránh không gian kém thông thoáng và rửa tay thường xuyên; xem Làm Thế Nào để Bảo Vệ Bản Thân và Người Khác | CDC để tìm hiểu thêm).

Không Cần Cách Ly Kiểm Dịch

Nếu quý vị đã tiêm liều vắc-xin COVID-19 mới nhất, quý vị không cần phải ở nhà nếu không xuất hiện các triệu chứng. Quý vị vẫn nên đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần những người khác cho đến và thực hiện xét nghiệm, ngay cả khi quý vị không xuất hiện các triệu chứng. Thực hiện xét nghiệm ít nhất 5 ngày sau lần cuối cùng quý vị tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 (vào hoặc sau ).

Nếu quý vị mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày qua (quý vị có kết quả dương tính bằng cách thực hiện xét nghiệm chẩn đoán vi-rút), quý vị không cần phải ở nhà trừ khi quý vị xuất hiện các triệu chứng. Quý vị vẫn nên đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần những người khác cho đến và thực hiện xét nghiệm kháng nguyên (không phải xét nghiệm PCR) ít nhất 5 ngày sau lần cuối cùng quý vị tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (vào hoặc sau ).

Nếu quý vị tiếp xúc gần với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và quý vị có các triệu chứng, vui lòng xem Những việc cần làm nếu quý vị có khả năng đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 (PDF).