Các Câu Hỏi Thường Gặp | Xét Nghiệm COVID-19

Tiếp cận bộ xét nghiệm

Tôi có thể xét nghiệm COVID-19 ở đâu?

Vui lòng thử các phương án sau:

Nếu quý vị cần trợ giúp để tìm một địa điểm xét nghiệm gần quý vị, hãy kiểm tra với sở y tế khu vực hoặc quận của quý vị (bằng tiếng Anh). Quý vị cũng có thể gọi đến số 1-800-525-0127 và nhấn phím #. Khi họ trả lời, nói ngôn ngữ của quý vị để tiếp cận dịch vụ phiên dịch.

Tôi không truy cập được Internet/Trang web không hỗ trợ ngôn ngữ của tôi. Tôi có thể yêu cầu một bộ xét nghiệm miễn phí tại tiểu bang Washington bằng cách nào?

Vui lòng gọi 1-800-525-0127, sau đó nhấn phím #. Quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ. Tổng đài có thể thay mặt quý vị gửi yêu cầu thông qua cổng thông tin trực tuyến của Washington và liên bang.

Tôi cần biết gì về cổng thông tin trực tuyến Say Yes! COVID Test?

Chương trình này là một nỗ lực hợp tác giữa Tiểu Bang Washington, National Institutes of Health (Viện Y Tế Quốc Gia) và Centers for Disease Control and Prevention (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh). Trong khi vẫn còn hàng, cư dân trên toàn Washington có thể yêu cầu hai bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 giao trực tiếp đến nhà của họ bởi Amazon.

Mỗi hộ gia đình/địa chỉ cư ngụ chỉ có thể yêu cầu hai lần một tháng, và mỗi lần yêu cầu chỉ được 5 bộ xét nghiệm nhanh. Mọi yêu cầu và vận chuyển đều miễn phí.

Đối với các câu hỏi liên quan đến bộ xét nghiệm hoặc cách thực hiện xét nghiệm, vui lòng truy cập Hỗ Trợ Lý Kỹ Thuật Số của Say Yes! COVID Test hoặc gọi đến số 1-833-784-2588.

Quý vị có thể yêu cầu cả hai bộ xét nghiệm Say Yes! COVID Test từ DOH và bộ xét nghiệm Liên bang không?

Có, nếu quý vị sống tại tiểu bang Washington, quý vị có thể yêu cầu tại trang web Say Yes! COVID TestTrang web Liên bang để nhận bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà.

Tôi có thể đi đâu nếu tôi có thêm câu hỏi?

Nếu quý vị có thêm câu hỏi về chương trình DOH Say Yes! COVID Test ( Nói Có! Xét nghiệm COVID của Sở Y Tế), hãy truy cập trang Những Câu hỏi thường gặp hoặc gọi đến đường dây nóng về COVID-19 của DOH theo số 1-800-525-0127 (có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ). Đối với những câu hỏi về chương trình xét nghiệm của Liên bang, hãy truy cập vào trang Những Câu hỏi thường gặp của họ.

Khi nào thì tôi nhận được bộ xét nghiệm miễn phí?

Các bộ xét nghiệm được yêu cầu thông qua chương trình (Say YES! COVID Test (Nói CÓ! Xét nghiệm COVID) hoặc Federal Program (Chương Trình Liên Bang)) thông thường sẽ được gửi đến trong vòng 1-2 tuần sau khi yêu cầu.

Sau khi làm theo tất cả các phương án xét nghiệm được đề xuất, tôi vẫn không thể tìm thấy xét nghiệm ở bất kỳ đâu. Tôi nên làm gì nếu tôi nghĩ là mình đã nhiễm COVID-19?

Rất tiếc là quý vị đang gặp khó khăn trong việc xác định địa điểm xét nghiệm COVID-19, chúng tôi biết rằng nguồn cung hiện có hạn trên toàn quốc.

Nếu quý vị đang có các triệu chứng COVID-19 hoặc đã tiếp xúc với COVID-19 và lo ngại rằng quý vị có thể bị nhiễm bệnh, chúng tôi khuyên quý vị nên làm như sau:

Có nhiều hơn bốn người trong hộ gia đình của tôi. Làm thế nào tôi có thể tiếp cận xét nghiệm cho tất cả các thành viên trong gia đình?
  • Quý vị có thể tiếp cận hai bộ xét nghiệm mỗi tháng (bao gồm tối đa 5 lần xét nghiệm) thông qua trang web Say YES! COVID Test của Washington.  
  • Quý vị có thể tiếp cận thêm hai bộ xét nghiệm (bao gồm 4 lần xét nghiệm) từ chương trình Liên bang trên trang COVIDtests.gov.
  • Quý vị có thể mua thêm các bộ xét nghiệm tại nhà ở cửa hàng bán lẻ và hiệu thuốc trong khu vực hoặc trực tuyến.
  • Quý vị có thể xét nghiệm PCR tại địa điểm xét nghiệm gần chỗ quý vị. Tìm một địa điểm ở đây.
Làm thế nào tôi sử dụng bộ xét nghiệm của mình?

Điều quan trọng là thực hiện theo các hướng dẫn bên trong bộ xét nghiệm nhanh tại nhà để có kết quả chính xác nhất. Liên hệ với nhà sản xuất bộ xét nghiệm (thông tin của họ sẽ có trên hộp) nếu quý vị có bất cứ câu hỏi cụ thể nào.

Khi xét nghiệm nhanh có thể xảy ra trường hợp kết quả âm tính giả. Một số bộ xét nghiệm có thể bao gồm hai xét nghiệm (quý vị nên thực hiện theo hướng dẫn trên hộp về thời gian xét nghiệm).

Xét nghiệm chung

Ai nên được xét nghiệm?

Xét nghiệm khi quý vị bị ốm. COVID-19 có nhiều triệu chứng, do đó nếu quý vị cảm thấy không được khỏe, tốt nhất là xét nghiệm sớm nhất có thể.

Xét nghiệm khi quý vị đã tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Xét nghiệm ngay lập tức nếu quý vị biểu hiện các triệu chứng. Nếu quý vị không có biểu hiện triệu chứng, hãy đợi năm ngày sau khi tiếp xúc và sau đó xét nghiệm.

Các doanh nghiệp và không gian sự kiện tại Washington có thể có các yêu cầu xét nghiệm và/hoặc chủng ngừa trước khi vào cơ sở hoặc sự kiện. Hãy gọi điện thoại trước hoặc kiểm tra trang web của họ trước khi quý vị đến.

Quý vị có thể cần xét nghiệm trước và/hoặc sau khi đi lại. Xem hướng dẫn đi lại mới nhất của Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh).

Khi quý vị sẽ đến buổi họp mặt với một nhóm người, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc có thể không tiêm vắc-xin ngừa COVID-⁠19 đầy đủ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi có kết quả xét nghiệm dương tính?

Tuân thủ hướng dẫn mới nhất của Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) và DOH, đồng thời cách ly tại nhà, tránh tiếp xúc với người khác. Tất cả những người đã tiếp xúc gần cũng nên tự cách ly.

Để báo cáo kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính tại nhà và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, vui lòng gọi Đường Dây Nóng COVID của Tiểu Bang Washington theo số 1-800-525-0127. Quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.

Nếu quý vị đã tải xuống hoặc kích hoạt WA Notify (Thông báo Washinton) trên điện thoại thông minh, quý vị cũng có thể sử dụng công cụ này để báo cáo kết quả xét nghiệm dương tính.

Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy ở đây: Những việc cần làm nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính.

Sau khi tiếp xúc, khi nào thì một người có kết quả xét nghiệm dương tính?

Sau khi một người nhiễm COVID-19, xét nghiệm PCR có thể không cho thấy sự hiện diện của vi-rút trong vòng năm ngày sau khi tiếp xúc. Do đó, quý vị có thể đã mắc bệnh, nhưng xét nghiệm chưa phát hiện ra. Thời gian là chìa khóa để có kết quả xét nghiệm dương tính. Nếu quý vị có thể đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 nhưng không bị ốm, tốt nhất là nên thực hiện xét nghiệm ít nhất 5 ngày sau lần cuối cùng có thể đã tiếp xúc. Xét nghiệm kháng nguyên thường là chính xác nhất khi người đó có triệu chứng, nhưng có thể được sử dụng cho người không có triệu chứng trong một vài trường hợp.

Mất bao lâu có kết quả?

Điều này còn tùy thuộc vào loại xét nghiệm và địa điểm gửi mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm kháng nguyên có thể đến nhanh nhất là 10 phút. Đối với xét nghiệm PCR, có thể mất vài ngày.

Xét nghiệm nào là tốt nhất?

Xét nghiệm tốt nhất là xét nghiệm đầu tiên có sẵn cho quý vị. Điều đó có nghĩa là nếu quý vị có bộ xét nghiệm tại nhà, hãy sử dụng bộ đó. Nếu quý vị có lịch hẹn đến địa điểm xét nghiệm, hãy giữ hẹn. Một trường hợp ngoại lệ là khi quý vị được yêu cầu một xét nghiệm cụ thể đối với một trường hợp nhất định (ví dụ như đi lại).

Tôi có nên dự trữ bộ xét nghiệm không?

Có sẵn một vài bộ xét nghiệm là một ý kiến hay. Hãy yêu cầu bộ xét nghiệm khi chúng có sẵn thông qua các trang web của chính phủ. Nếu quý vị ra ngoài mua sắm và nhìn thấy có bộ xét nghiệm, hãy mua một vài bộ. Nhưng hãy là một người hàng xóm tốt bụng và sử dụng khả năng đánh giá tốt nhất của mình. Tích trữ nhiều bộ xét nghiệm khiến những người khác có thể cần không tiếp cận được và các bộ xét nghiệm của quý vị có nguy cơ hết hạn trước khi quý vị có thể sử dụng chúng.