Chính sách Quyền Riêng tư của WA Notify

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho WA Notify (Thông báo phơi nhiễm Washington), công nghệ thông báo chính thức của Tiểu bang Washington về tình trạng phơi nhiễm. WA Notify được tạo ra có sự giám sát và chứng thực của Department of Health (DOH, Sở Y tế) Tiểu bang Washington.

Chúng tôi thu thập và sử dụng những thông tin nào?

Dữ liệu ẩn danh có thể được thu thập trong WA Notify về các sự việc sau đây:

 • Tải xuống hoặc bật WA Notify.
 • Nhận thông báo về tình trạng phơi nhiễm.
 • Gửi mã xác minh hoặc liên kết xác minh.
 • Tải lên các mã số nhận dạng ngẫu nhiên cho người dùng bị dương tính đã chọn thông báo cho người khác.
 • Gặp sự cố kỹ thuật với ứng dụng (dữ liệu chẩn đoán, bao gồm các thống kê hiệu suất ứng dụng).

DOH sử dụng thông tin sự kiện trên để hiểu cách WA Notify đang được sử dụng. Dữ liệu này có thể được chia sẻ với DOH, các tổ chức y tế công cộng hoặc các cơ quan y tế được ủy quyền. Dữ liệu cũng có thể được sử dụng ở dạng tập hợp dùng cho mục đích thống kê hoặc nghiên cứu khoa học. Thông tin này không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin vị trí, cũng như không thể được sử dụng để nhận dạng bất kỳ người nào sử dụng WA Notify.

WA Notify được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng như là ưu tiên hàng đầu, phù hợp với ý định của Google và Apple. WA Notify tạo ra các thành phần dữ liệu sau đây, không chứa dữ liệu có thể nhận dạng bất kỳ người nào sử dụng công cụ:

Mã số nhận dạng ngẫu nhiên

 • Mã số nhận dạng ngẫu nhiên được chia sẻ thông qua Bluetooth giữa các điện thoại thông minh của người dùng WA Notify khi họ ở gần nhau.
 • Mã số nhận dạng ngẫu nhiên được điện thoại thông minh của quý vị tạo và lưu trữ chứ không phải bởi WA Notify.
 • Mã số nhận dạng ngẫu nhiên chỉ được sử dụng để WA Notify và điện thoại thông minh của quý vị kiểm tra các trường hợp có khả năng phơi nhiễm COVID-19.
 • Mã số nhận dạng ngẫu nhiên được lưu trữ tối đa trong 14 ngày.

Mã và liên kết xác minh

 • Để cảnh báo nhanh chóng và ẩn danh cho những người dùng WA Notify có thể đã phơi nhiễm với COVID-19, DOH sẽ gửi một thông báo và/hoặc tin nhắn văn bản kèm liên kết xác minh tới tất cả các số điện thoại liên quan đến trường hợp có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính đã báo cáo cho DOH.
  • Nhấn vào thông báo hoặc nhấp vào liên kết xác minh sẽ cho phép chia sẻ mã số nhận dạng ngẫu nhiên của quý vị, giúp cảnh báo ẩn danh cho những người dùng WA Notify khác ở gần quý vị rằng họ có thể đã bị phơi nhiễm.
  • DOH gửi tin nhắn có chứa liên kết xác minh cho tất cả những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vì chúng tôi không biết ai đang sử dụng WA Notify. Nếu không sử dụng WA Notify, quý vị có thể thêm WA Notify vào điện thoại của mình hoặc bỏ qua tin nhắn.
  • Quý vị quyết định nhấn vào thông báo hoặc nhấp vào liên kết xác minh để cảnh báo ẩn danh những người dùng WA Notify khác.
 • Nếu quý vị có kết quả dương tính với COVID-19, sẽ có người nào đó từ cơ quan y tế công cộng địa phương liên hệ với quý vị và hỏi rằng quý vị có đang sử dụng WA Notify hay không. Nếu quý vị chưa nhận được tin nhắn văn bản xác minh, người đó sẽ cung cấp mã xác minh hoặc liên kết để quý vị nhập vào WA Notify.

Nhật ký sử dụng

 • Như hầu hết mọi ứng dụng hoặc dịch vụ internet, WA Notify tự động tạo nhật ký khi quý vị sử dụng dịch vụ. Các bản ghi nhật ký này bao gồm một số thông tin về điện thoại thông minh của quý vị. Chúng tôi sử dụng thông tin này để khắc phục vấn đề với WA Notify.
 • Các bản ghi nhật ký này không bao gồm mã số nhận dạng ngẫu nhiên hay liên kết hoặc mã xác minh và không thể được sử dụng để liên kết một trong hai loại mã với quý vị hoặc với điện thoại của quý vị.
 • Các bản ghi nhật ký này sẽ được xóa tự động sau 14 ngày được tạo.

Dữ liệu phân tích

 • Nếu quý vị chọn bật chức năng phân tích bổ sung, dữ liệu tập hợp hạn chế sẽ được chia sẻ với DOH để giúp cải thiện ứng dụng.
 • Dữ liệu này bao gồm các số liệu thống kê về cách sử dụng ứng dụng. Dữ liệu không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng quý vị.
 • Quý vị có thể chọn không chia sẻ dữ liệu này bằng cách tắt chức năng chia sẻ phân tích trong ứng dụng.
 • Theo thiết kế, WA Notify không thu thập dữ liệu vị trí từ điện thoại thông minh của quý vị và không thu thập hoặc chia sẻ thông tin liên kết quý vị hay thiết bị của quý vị với mã số nhận dạng ngẫu nhiên hay mã xác minh.

Dữ liệu chẩn đoán

 • Như với hầu hết mọi ứng dụng hoặc dịch vụ internet, WA Notify tự động tạo dữ liệu chẩn đoán khi quý vị sử dụng dịch vụ.
 • Ứng dụng WA Notify trên Android do Google phát triển, giống như các ứng dụng thông báo phơi nhiễm khác là sử dụng cùng một công nghệ của Apple/Google.
 • Google sử dụng thông tin này để chẩn đoán sự việc với WA Notify và các ứng dụng thông báo phơi nhiễm khác sử dụng cùng một công nghệ của Apple/Google.
 • Thông tin chẩn đoán này không bao gồm bất kỳ thông tin nào về cá nhân hoặc vị trí, cũng như không thể được sử dụng để xác định bất kỳ người dùng WA Notify nào.

Điều gì xảy ra khi quý vị yêu cầu mã xác minh:

Người dùng WA Notify có kết quả dương tính với COVID-19 khi tự xét nghiệm có thể yêu cầu được cấp mã xác minh trong WA Notify để cảnh báo ẩn danh những người dùng WA Notify khác về khả năng bị phơi nhiễm. Để nhận được mã xác minh, người dùng WA Notify phải nhập ngày có kết quả xét nghiệm dương tính và số điện thoại di động của mình. Thiết bị nhập mã xác minh hoặc nhấp liên kết xác minh để cảnh báo ẩn danh những người dùng WA Notify khác về khả năng bị phơi nhiễm phải cùng là thiết bị đã dùng để gửi yêu cầu cấp mã xác minh.

Để tránh báo cáo trùng lặp của cùng kết quả xét nghiệm, WA Notify tạm thời lưu trữ phiên bản được mã hoá của số điện thoại được sử dụng để yêu cầu cấp mã trong tối đa 30 ngày. Thông tin này không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin vị trí, cũng như không được sử dụng để nhận dạng bất kỳ người dùng WA Notify nào.

Khi nào thì chúng tôi chia sẻ thông tin của quý vị?

Chúng tôi sẽ không tự ý thu thập hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị với người khác, trừ khi quý vị chọn nhập mã xác minh hoặc nhấp vào liên kết xác minh. Nếu quý vị lựa chọn như vậy, WA Notify sẽ chia sẻ mã số nhận dạng ngẫu nhiên của quý vị với các điện thoại thông minh khác gần điện thoại thông minh của quý vị. Những người không có quyền truy cập vào điện thoại thông minh của quý vị sẽ không thể liên kết lại với mã hoặc liên kết xác minh của quý vị. Vui lòng xem phần "Chúng tôi thu thập và sử dụng những thông tin nào?" ở đầu trang này để tìm hiểu thêm về những thông tin nào sẽ được thu thập và sử dụng trong WA Notify.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của quý vị bằng cách nào?

WA Notify bảo vệ mã số nhận dạng ngẫu nhiên bằng Khung hoạt động thông báo phơi nhiễm của Google và Apple, trong đó bao gồm các yêu cầu rất cụ thể về cách mã hóa và chuyển tiếp các mã số đó. WA Notify không lưu trữ hay tạo ra các mã số nhận dạng ngẫu nhiên của quý vị — điện thoại thông minh của quý vị sẽ làm việc này.

Các quyền của quý vị đối với thông tin của mình

Vì mã xác minh và nhật ký ứng dụng không thể liên kết với quý vị nếu không có quyền truy cập vào điện thoại thông minh của quý vị, DOH sẽ không có cách nào để truy cập các thông tin này. Bởi vì điều này, DOH không thể cung cấp hoặc xóa thông tin này một cách an toàn nếu quý vị yêu cầu. Quý vị kiểm soát việc sử dụng WA Notify. Điện thoại thông minh của quý vị cho phép quý vị tắt thông báo phơi nhiễm hoặc xóa nhật ký phơi nhiễm được lưu trữ trên điện thoại của quý vị bất cứ lúc nào. Ngoài ra, quý vị có thể gỡ cài đặt WA Notify bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị làm như vậy, tất cả mã số nhận dạng ngẫu nhiên được lưu trữ sẽ bị xóa bỏ.