Tin Nhắn Từ WA Notify

Quý vị có nhận được tin nhắn hoặc thông báo qua điện thoại từ Washington State Department of Health (DOH, Sở Y Tế Tiểu Bang Washington) không?

Có hai kiểu tin nhắn văn bản/thông báo mà quý vị có thể nhận được qua điện thoại.

Thông báo về xét nghiệm COVID-19 dương tính

DOH sẽ gửi một thông báo và/hoặc tin nhắn văn bản kèm liên kết xác minh tới tất cả các số điện thoại liên quan đến trường hợp có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính đã báo cáo cho DOH. Thông báo này cung cấp thông tin về cách thông báo ẩn danh cho những người dùng WA Notify khác rằng họ có thể đã phơi nhiễm với COVID-19.

Nếu quý vị là người dùng WA Notify, quý vị chỉ cần chạm vào thông báo hoặc nhấp vào liên kết trong tin nhắn văn bản và làm theo tất cả các bước hướng dẫn trong WA Notify để cảnh báo ẩn danh cho những người dùng khác về khả năng phơi nhiễm.

Nếu quý vị không phải là người dùng WA Notify, quý vị có thể bỏ qua tin nhắn này. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về WA Notify, bao gồm cả cách cài đặt ứng dụng này vào điện thoại, vui lòng truy cập WANotify.org

Những người dùng WA Notify tự thực hiện xét nghiệm (còn gọi là xét nghiệm tại nhà) và có kết quả dương tính với COVID-19 có thể yêu cầu mã xác minh để thông báo ẩn danh tới những người dùng WA Notify khác rằng họ có thể đã phơi nhiễm với COVID-19. Truy cập phần “Cách thông báo cho người khác nếu quý vị có kết quả xét nghệm dương tính với COVID-19 khi tự thực hiện xét nghiệm” trên WANotify.org.

Thông báo về khả năng phơi nhiễm COVID-19

Người dùng WA Notify có khả năng đã bị phơi nhiễm sẽ nhận được thông báo phơi nhiễm.

Tin nhắn và thông báo sẽ trông như thế nào?

Thông báo về xét nghiệm COVID-19 dương tính

Hình ảnh của tin nhắn và thông báo

pop up notification screenshot

 

Nội dung của thông báo và tin nhắn

Chia Sẻ Chuẩn Đoán COVID-19 của Quý Vị

Nhấn vào đây để thông báo ẩn danh cho những người khác rằng họ có thể đã bị phơi nhiễm với COVID-19. Làm theo các bước sau để giúp cộng đồng của quý vị được an toàn. Thông tin cá nhân của quý vị sẽ không bị chia sẻ với người khác.

Hình ảnh của tin nhắn và thông báo

text message screenshot

 

Nội dung của thông báo và tin nhắn

Message from (Mensaje del) WA Dept. of Health:

This number was given for a recent COVID-19 test. If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=8w5io5c38ipo24fc

Se dio este numéro para una prueba reciente de COVID-19. Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos para alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto

Hình ảnh của tin nhắn và thông báo

text message screenshot

 

Nội dung của thông báo và tin nhắn

Message from WA Dept. of Health:

If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=5b56h13n80q9onll

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text.

Hình ảnh của tin nhắn và thông báo

text message screenshot

 

Nội dung của thông báo và tin nhắn

Mensaje del Departamento de Salud del Estado de Washington:

Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

https://us-wa.en.expressly/v?c=dvo8iije3v33saoj

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto.

Thông báo về khả năng phơi nhiễm COVID-19

Hình ảnh của tin nhắn và thông báo

exposure notification screenshot

Nội dung của thông báo và tin nhắn

Quý vị có thể đã bị phơi nhiễm COVID-19

Quý vị đã ở gần ai đó mới có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Những việc quý vị cần làm rất quan trọng và chúng tôi sẵn sàng trợ giúp quý vị. Nhấn để tìm hiểu thêm.

Tôi nên làm gì nếu nhận được tin nhắn hoặc thông báo?

Người dùng WA Notify nên nhấp vào đường liên kết trong tin nhắn văn bản hoặc chạm vào thông báo và làm theo tất cả các bước để xác nhận ẩn danh về kết quả của họ trong ứng dụng. Việc này sẽ giúp cảnh báo ẩn danh cho những người dùng WA Notify khác rằng họ vừa ở gần với người có khả năng làm lây nhiễm COVID-19. Việc cho phép người dùng WA Notify xác nhận ẩn danh về kết quả xét nghiệm của họ sẽ giúp ngăn ngừa COVID-19 lây lan nhanh hơn. Cơ quan y tế công cộng có thể sẽ liên hệ và cung cấp một đường liên kết hoặc mã xác nhận trong quá trình điều tra ca nhiễm.

Hãy liên hệ với bác sĩ chăm sóc chính hoặc nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm của quý vị nếu:

  • quý vị nhận được tin nhắn và/hoặc thông báo, nhưng chưa nhận được kết quả xét nghiệm chính thức của quý vị, hoặc
  • quý vị có thắc mắc về kết quả xét nghiệm của quý vị

Các câu hỏi thường gặp

Nếu WA Notify không biết được tôi là ai, làm thế nào tôi lại nhận được tin nhắn và/hoặc thông báo?

Tin nhắn và thông báo do DOH gửi đi chứ không phải do WA Notify. DOH gửi tin nhắn và/hoặc thông báo cho tất cả mọi người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vì chúng tôi không biết được người nào có sử dụng WA Notify. Nếu quý vị không sử dụng WA Notify, quý vị có thể bỏ qua tin nhắn và thông báo.

Làm thế nào DOH biết phải gửi tin nhắn hoặc thông báo đến cho ai?

Theo luật, các kết quả xét nghiệm dương tính từ một số bệnh truyền nhiễm phải được báo cáo cho tiểu bang cùng với thông tin liên hệ. DOH sử dụng thông tin này để tiến hành điều tra ca nhiễm và theo dấu người tiếp xúc (Chỉ Có Tiếng Anh) để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Việc thông báo cho người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ cho phép người dùng WA Notify hành động nhanh chóng và cảnh báo ẩn danh cho những người có khả năng bị phơi nhiễm.

Tôi không sử dụng WA Notify. Vì sao tôi nhận được tin nhắn?

DOH sẽ gửi tin nhắn văn bản và/hoặc thông báo dạng cửa sổ bật lên cho số điện thoại của người vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

DOH chỉ biết được người có kết quả xét nghiệm dương tính – chúng tôi không biết được ai là người có sử dụng WA Notify. Bằng cách gửi tin nhắn đến cho tất cả mọi người, chúng tôi có thể giúp người dùng WA Notify cảnh báo ẩn danh cho người khác về khả năng bị phơi nhiễm nhanh chóng hơn và có thể cứu sống sinh mạng.

Nếu quý vị không sử dụng WA Notify, không cần phải thực hiện hành động nào. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về WA Notify, bao gồm cách thêm ứng dụng vào điện thoại của quý vị, hãy truy cập WANotify.org

Tin nhắn sẽ được gửi đến từ số điện thoại nào?

Số điện thoại mà DOH sẽ sử dụng để gửi tin nhắn là 1-844-986-3040.

Tôi đã nhận được thông báo và/hoặc tin nhắn nhưng người đã xét nghiệm là một người trong gia đình hoặc hộ gia đình. Tôi nên làm gì?

Người dùng WA Notify có kết quả xét nghiệm dương tính nên thực hiện theo các bước hướng dẫn để cảnh báo ẩn danh cho những người có thể đã bị phơi nhiễm, vì thế quý vị có thể bỏ qua các tin nhắn hoặc thông báo không dành cho quý vị.

Nếu thành viên gia đình hoặc hộ gia đình của quý vị là người dùng WA Notify, đã có kết quả xét nghiệm dương tính và vẫn cần xác nhận kết quả của họ trong WA Notify, họ có thể làm theo các bước trong phần “Cách thông báo cho người khác nếu quý vị có kết quả dương tính với COVID-19 khi tự thực hiện xét nghiệm” trên WANotify.org.

Tôi có bao nhiêu thời gian để chạm vào thông báo hoặc kích hoạt đường liên kết xác nhận?

Quý vị có 24 giờ sau khi nhận được thông báo hoặc tin nhắn văn bản để làm theo các bước hướng dẫn nhằm thông báo cho người khác bằng WA Notify. Nếu quý vị không thể nhấn vào thông báo hoặc nhấp vào liên kết xác minh trong thời gian đó, quý vị có thể yêu cầu mã xác minh trong WA Notify bằng cách làm theo các bước trong phần “Cách thông báo cho người khác nếu quý vị có kết quả dương tính với COVID-19 khi tự thực hiện xét nghiệm” trên WANotify.org

Có thể có nhiều hơn một người sử dụng tin nhắn hoặc thông báo để kích hoạt đường liên kết xác nhận trong WA Notify không?

Không. Nếu thành viên gia đình hoặc hộ gia đình của quý vị là người dùng WA Notify, đã có kết quả xét nghiệm dương tính và vẫn cần xác nhận kết quả của họ trong WA Notify, họ có thể làm theo các bước trong phần “Cách thông báo cho người khác nếu quý vị có kết quả dương tính với COVID-19 khi tự thực hiện xét nghiệm” trên WANotify.org

Làm thế nào tôi tìm ngày phơi nhiễm của mình trong WA Notify?

Trên điện thoại iPhone:

  1. Vào Settings (Cài đặt)
  2. Chọn Exposure Notifications (Thông Báo Phơi nhiễm) hoặc nhập Exposure Notifications trong Thanh tìm kiếm
  3. Ngày mà quý vị có thể đã bị phơi nhiễm sẽ được hiển thị trong phần “You may have been exposed to COVID-19” (Quý vị có thể đã bị phơi nhiễm COVID-19)

Trên điện thoại Android:

  1. Mở ứng dụng WA Notify
  2. Chọn See Details (Xem chi tiết) trong “Possible exposure reported” (Khả năng phơi nhiễm được báo cáo)
  3. Ngày mà quý vị có thể đã bị phơi nhiễm sẽ được hiển thị trong phần “Possible Exposure Date” (Ngày Có Thể Đã Bị Phơi Nhiễm)