Quy Trình Phàn Nàn Ngành Y Tế

Những Câu Hỏi Thường Gặp


1. Tôi gửi đơn phàn nàn bằng cách nào?

Qua email

Khi gửi đơn phàn nàn qua email, xin quý vị hãy gửi trực tiếp cho chúng tôi qua nội dung trong email hoặc tệp đính kèm.

Không được:

 • Gửi đơn phàn nàn qua các dịch vụ lưu trữ trực tuyến (Dropbox, Google Drive, v.v.)
 • Gửi đơn bằng cách dùng một dịch vụ email đảm bảo yêu cầu thông tin đăng nhập.
 • Gửi hình ảnh mẫu đơn phàn nàn đã điền. Thường thì hình ảnh về mẫu đơn phàn nàn không được định dạng chính xác và có thể khó đọc. Xin hãy gõ nội dung phàn nàn trong phần nội dung email. Nếu quý vị có hình ảnh khác, vui lòng gửi qua email dưới dạng tệp đính kèm.
 • Sử dụng các định dạng tệp không thông dụng để lưu nội dung phàn nàn. Chúng tôi có thể đọc được nội dung phàn nàn khi tệp được lưu dưới dạng PDF hoặc Microsoft Word. Đối với các loại tệp khác, có thể chúng tôi sẽ không mở được.

Tôi có thể gửi đơn phàn nàn về những ai?

Xem danh sách các ngành y tế do bộ quản lý.

Trở lại phần đầu

Tôi cần nêu thông tin gì trong đơn phàn nàn?

 • Họ tên và địa chỉ của người mà quý vị đang nộp đơn phàn nàn
 • Ngày tháng diễn ra mối quan hệ khách hàng-bệnh nhân: Danh sách ngày tháng bắt đầu mối quan hệ khách hàng-bệnh nhân và ngày tháng kết thúc.
 • Ngày tháng xảy ra sự việc: Liệt kê từng ngày xảy ra sự việc.
 • Chi tiết đơn phàn nàn: Mô tả nội dung phàn nàn của quý vị, bao gồm lý do phàn nàn. Nêu rõ ngày tháng, địa điểm, thời gian và bất cứ thông tin nào khác mà quý vị cảm thấy là quan trọng. Nếu quý vị không có thông tin cụ thể thì cũng được, nhưng xin hãy nêu nhiều thông tin nhất có thể. Cũng hữu ích nếu quý vị có thể ghi chú cách thức giúp quý vị nhớ lại ngày tháng hoặc ngày trong tuần của ngày hôm đó. Xin hãy nêu danh tính mọi nhân chứng hoặc người quan sát thấy sự việc đã mô tả. Nếu có thể, xin hãy nêu tên, địa chỉ và số điện thoại của từng người chứng kiến hoặc quan sát thấy sự việc. Quý vị có thể đính kèm thêm trang nếu cần thiết. Xin hãy đánh số và ký tắt ở góc dưới bên phải trên tất cả các trang trong đơn phàn nàn.
 • Thông tin liên hệ của quý vị nếu quý vị muốn nhận tin theo dõi đơn của mình.

Ai là người ra quyết định?

Cơ quan lập pháp ủy quyền cho Bộ Trưởng Bộ Y Tế và 14 ban và hội đồng được phép kỷ luật các cơ sở chăm sóc sức khỏe vi phạm pháp luật. Các ban phối hợp với bộ để xây dựng các quy trình nhận, điều tra và xác định hình thức kỷ luật phù hợp đối với vi phạm. Chỉ có thể đưa ra hành động đối với các nhà cung cấp được yêu cầu cấp phép, chứng nhận hoặc đăng ký với bộ.

Quy trình ra sao?

Khi chúng tôi nhận được đơn phàn nàn về một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chúng tôi sẽ xem xét để quyết định xem sự việc hoặc sự cố đó có vi phạm pháp luật hay không và liệu chúng tôi có thẩm quyền pháp lý để đưa ra hành động hay không. Nếu không đáp ứng được hai điều kiện này, chúng tôi sẽ đóng hồ sơ dưới dạng không đạt ngưỡng. Không đạt ngưỡng có nghĩa là đơn phàn nàn không đạt yêu cầu pháp lý để chúng tôi thực hiện điều tra. Nếu chúng tôi xác định rằng cáo buộc đó có thể là một vi phạm và chúng tôi có thẩm quyền để đưa ra hành động thì chúng tôi sẽ thực hiện điều tra.

Chúng tôi quản lý từng vụ việc thông qua quy trình kỷ luật. Chúng tôi phối hợp với các nhà điều tra, luật sư của nhân viên và Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp để xác định các vi phạm và đánh giá bằng chứng. Nếu bằng chứng không hỗ trợ cho đơn phàn nàn thì đơn phàn nàn sẽ đóng lại. Nếu phát hiện ra vi phạm, sự việc sẽ được trình lên ban hội thẩm gồm các thành viên của bộ, ban hoặc hội đồng để phê duyệt hành động đưa ra.

Các thủ tục đối với quy trình phàn nàn và kỷ luật được liệt kê trong Đạo Luật Thủ Tục Hành Chính theo 34 RCW.

Hành động kỷ luật có thể được thực hiện đối với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được mô tả trong Đạo Luật Kỷ Luật Đồng Nhất theo RCW 18.130.160. Hành động bao gồm, nhưng không giới hạn ở các khoản phạt, tư vấn, tái đào tạo, giới hạn hành nghề hoặc đình chỉ hành nghề. Cả bộ, ban và hội đồng đều chịu trách nhiệm đảm bảo bảo vệ công chúng và cải tạo nhà cung cấp.

Hồ sơ kỷ luật là các hồ sơ công khai. Tuy nhiên, luật pháp về hồ sơ công nêu rằng một số hồ sơ sẽ không được tiết lộ. Ví dụ: hồ sơ y tế và tên bệnh nhân sẽ được bỏ đi trước khi tiết lộ.

Tôi cần phải biết điều gì nếu đang có ý định gửi một đơn phàn nàn?

Bang của chúng ta có một số nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu quý vị tin rằng hành động của một nhà cung cấp là không phù hợp hoặc có thể gây tổn hại về mặt thể chất hoặc tinh thần đối với quý vị hoặc một người khác, quý vị nên gửi đơn phàn nàn.

Sứ mệnh của chúng tôi là bảo vệ cư dân Washington. Dù chúng tôi có trách nhiệm đưa ra biện pháp khắc phục đối với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhưng việc áp đặt hình phạt dân sự hoặc hình sự lại nằm ngoài thẩm quyền của chúng tôi. Hành động kỷ luật của chúng tôi tập trung vào việc ngăn chặn xảy ra thêm sự cố với một nhà cung cấp và đảm bảo sự chăm sóc an toàn, đủ khả năng cho bệnh nhân. Khi báo cáo về vi phạm tiềm năng, quý vị có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cư dân Washington.

Bộ sẽ không thể giúp được quý vị trong nhiều đơn phàn nàn chung mà không liên quan tới sự an toàn của bệnh nhân. Chẳng hạn như các vấn đề về lịch trình, mâu thuẫn cá nhân hoặc tranh chấp hóa đơn hoặc bảo hiểm. Nhìn chung, chúng tôi chỉ điều tra các báo cáo liên quan đến phí hoặc đơn yêu cầu bồi thường tiền bảo hiểm khi có liên quan đến gian lận.

Nếu quý vị là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được cấp phép, thì điều quan trọng quý vị cần biết là theo luật pháp, một số chuyên gia y tế được quản lý bắt buộc phải báo cáo những thông tin rằng một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác có thể không có đủ khả năng, phạm lỗi về hành vi ứng xử thiếu chuyên nghiệp hoặc khiếm khuyết trong hành nghề hoặc không thể hành nghề an toàn. Trong những trường hợp này, ban, bộ và hội đồng có thể thực hiện biện pháp kỷ luật đối với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe vì đã không báo cáo bất kỳ trường hợp nào có khả năng vi phạm pháp luật đối với nghề nghiệp chuyên môn.

Điều gì được coi là vi phạm?

Vi phạm đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm, nhưng không giới hạn ở các điều sau:

 • Tình Trạng Tinh Thần hoặc Thể Chất: Tình trạng này bao gồm việc một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không có khả năng về mặt tinh thần và thể chất để hành nghề bằng kỹ năng và sự an toàn hợp lý (RCW 18.130.170).
 • Hành Vi Thiếu Chuyên Nghiệp: Đây là một thuật ngữ được dùng để mô tả hành vi, hành động hoặc tình trạng được pháp luật coi là thiếu chuyên nghiệp ở bang này (RCW 18.130.180).
 • Hành Nghề Trái Phép: Hạng mục này áp dụng với bất kỳ hoàn cảnh nào liên quan đến một người hoặc một cơ sở hành nghề chăm sóc sức khỏe nhưng lại không có chứng chỉ hợp lệ của Washington (RCW 18.130.190).

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có câu hỏi cụ thể về đơn phàn nàn của mình.

Trở lại phần đầu

Ví dụ về những điều mà bộ, ban và hội đồng không thể làm?

 • Đưa ra lời khuyên pháp lý hoặc hỗ trợ cho quý vị. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Ngoại lệ người tố cáo
  • Giúp quý vị tố tụng chống lại một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Đưa ra lời khuyên về một vụ tố tụng từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chống lại quý vị
  • Đề xuất một luật sư
 • Thảo luận về giá trị đơn phàn nàn trước khi quý vị nộp đơn. Cơ quan kỷ luật phải xem xét đơn phàn nàn của quý vị để quyết định giá trị của đơn.
 • Xử lý tranh chấp về phí giữa quý vị và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 • Kỷ luật các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không bắt buộc phải thuộc sự quản lý của bộ.
 • Lấy lại khoản tiền mà quý vị cảm thấy là còn nợ quý vị.
 • Giải quyết các câu hỏi về bồi hoàn bảo hiểm hoặc bồi thường cho tình trạng thiếu khả năng.
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến sự thô lỗ của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc nhân viên của họ.
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến lỗi đánh máy, truyền đạt không rõ ràng hoặc sai dữ kiện.

Tôi liên hệ với ai nếu tôi không đồng ý với bản kê hóa đơn của mình?

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bộ, ban và hội đồng không xử lý tranh chấp hóa đơn trừ khi có vẻ là liên quan đến gian lận.

Có thể quý vị sẽ muốn liên hệ với Văn Phòng Bộ Trưởng Tư Pháp hoặc Tổ Chức Kinh Doanh Đáng Tin Cậy

Washington State Attorney General, Consumer Protection Division (Bộ Trưởng Tư Pháp Bang Washington, Ban Bảo Vệ Người Tiêu Dùng)

800 Fifth Ave., Suite 2000
Seattle, WA 98104

ĐT: 800-551-4636

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của tôi khá thô lỗ. Tôi có thể làm gì về vấn đề này?

Sự thô lỗ không phải là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, những hành động có thể làm sai lệch, gây tổn hại hoặc mang bản chất gợi dục được coi là hành vi không chuyên nghiệp và cần được báo cáo lên bộ. Nếu chỉ đơn giản là quý vị thấy không thoải mái với nhà cung cấp thì quý vị có thể có một lựa chọn khác là tìm một nhà cung cấp khác phù hợp hơn với quý vị.

Tôi có cần phải là bệnh nhân để gửi đơn phàn nàn không?

Bất cứ ai biết về hành vi không chuyên nghiệp của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều có thể gửi báo cáo.

Tôi đóng vai trò gì sau khi nộp đơn phàn nàn?

Quý vị có thể được hỏi thêm thông tin, có thể là qua thư hoặc phỏng vấn. Quý vị có thể được yêu cầu phải ký vào một mẫu thỏa thuận tiết lộ để từ bỏ quyền bảo mật thông tin của quý vị để phục vụ điều tra đơn phàn nàn. Quý vị có thể được yêu cầu phải chứng thực nếu cần phải có một buổi điều trần chính thức.

Việc xử lý đơn phàn nàn của tôi mất bao nhiêu lâu?

Thời gian sẽ thay đổi phụ thuộc vào bản chất của việc phàn nàn và tính phức tạp của vụ việc. Kiên nhẫn là điều cần thiết khi xử lý nhiều vấn đề pháp lý và y tế liên quan. Các vụ việc có thể chỉ mất vài tuần, nhưng trong một số trường hợp, có thể mất tới hai năm.

Tôi có thể bị kiện do gửi báo cáo không?

Không. Một người gửi đơn phàn nàn hoặc báo cáo về hành vi thiếu chuyên nghiệp đều không bị tố tụng theo bất cứ hành động dân sự nào liên quan đến việc gửi đơn hoặc nội dung phàn nàn.

Có giới hạn thời gian đối với việc gửi đơn phàn nàn không?

Không. Không có giới hạn thời gian pháp định về việc gửi đơn phàn nàn; tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp không thực hiện được hành động đối với một vụ việc vì không còn có sẵn thông tin cần thiết để ra quyết định. Tốt nhất là báo cáo càng sớm càng tốt để có thể thu được hồ sơ và tìm được những người có thể là nhân chứng. Một ý hay là ghi chú bằng văn bản về tình huống ngay sau khi xảy ra sự việc để không quên các dữ kiện. Khi gửi đơn phàn nàn, hãy nêu thông tin về dữ kiện và ngày tháng cụ thể nhất có thể.

Tôi nên đệ đơn kiện về hành động bất chính hay chỉ báo cáo về nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe?

Đây là quyết định mà quý vị phải đưa ra. Quý vị có thể xin tư vấn pháp lý và gửi báo cáo lên bộ cùng lúc.

Trở lại phần đầu

Liệu tôi có thể gửi đơn phàn nàn mà không nêu tên mình được không?

Các đơn phàn nàn không có tên người liên quan sẽ gây khó khăn khi điều tra. Các đơn phàn nàn được gửi ẩn danh sẽ không nhận được thông tin dõi theo từ bộ. Nếu quý vị cung cấp tên, quý vị có thể đủ tư cách nhận miễn trừ cho người tố cáo theo các quy định của RCW 43.70.075 trừ khi đã từ bỏ tính bảo mật thông tin. Định nghĩa về một nhà cung cấp hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe có trong WAC 246-15-010. Thông tin phải đáp ứng cả hai yêu cầu bên dưới thì mới áp dụng được miễn trừ cho người tố cáo:

1. Đơn phàn nàn phải về:

 • "Chất lượng chăm sóc không hợp lý" của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe,
 • “Chất lượng chăm sóc không hợp lý" tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe, hoặc,
 • Thông báo hoặc báo cáo về một sự cố hoặc biến cố bất lợi

2. Người đứng đơn phàn nàn (người nộp đơn phàn nàn) phải là một trong các đối tượng sau

 • Người được chăm sóc sức khỏe,
 • Nhân viên của bị cáo hoặc một đơn vị giữ giấy phép khác.

Nếu tôi nộp một đơn phàn nàn về một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và việc này dẫn đến hành động kỷ luật, tôi có thể nhận được đền bù thế nào từ ban, hội đồng, bộ hoặc cá nhân?

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoàn lại phí đã thu từ người tiêu dùng. Tuy nhiên, chúng tôi không có thẩm quyền trong các vấn đề bồi thường do hành động bất chính. Vấn đề này phải được thực hiện tại tòa án dân sự.

Liệu ban có thể đưa một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế vào tù được không?

Không. Cả ban, bộ và hội đồng đều không có thẩm quyền thực hiện hoặc thi hành hình phạt dân sự hoặc hình sự. Thẩm quyền chỉ giới hạn trong việc thực hiện biện pháp khắc phục đối với chứng chỉ của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để ngăn tình trạng gây hại cho bệnh nhân.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của tôi bảo tôi là họ không nhận tôi làm bệnh nhân nữa. Họ có thể hành động như vậy không?

Nếu quý vị không có bệnh trạng cấp tính mà theo đó, việc không chăm sóc dõi theo ngay lập tức có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của quý vị, thì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể kết thúc mối quan hệ giữa hai bên. Có một ngoại lệ đó là bệnh viện không thể từ chối bất cứ ai bước vào phòng cấp cứu. Ở mức tối thiểu, một bệnh viện phải đánh giá mọi người đến phòng cấp cứu và nếu bản thân bệnh viện không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết, họ phải chuyển bệnh nhân sang một bệnh viện có thể cung cấp sự chăm sóc cần thiết.

Điều gì xảy ra nếu nhà cung cấp hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe không phản hồi lại Bộ Y Tế về đơn phàn nàn của tôi?

Việc không hợp tác với cuộc điều tra là vi phạm pháp luật. Bộ, ban và hội đồng có thể kỷ luật họ vì đã không phản hồi.

Liệu một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể từ chối cung cấp cho tôi các bản sao hồ sơ y tế vì vẫn còn khoản tiền chưa thanh toán xong không?

Một nhà cung cấp có thể tính phí sao chép trước khi phát hành hồ sơ, nhưng không thể giữ hồ sơ vì quý vị chưa thanh toán xong các khoản tiền.

Làm thế nào để tôi biết được tiến triển trong đơn phàn nàn của mình?

Chúng tôi không cung cấp chi tiết về một cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng quý vị có thể gọi điện để được cập nhật về trạng thái chung của đơn phàn nàn. Chúng tôi đã đặt ra giới hạn về khoảng thời gian xử lý một đơn phàn nàn theo từng bước của quy trình kỷ luật. Tuy nhiên, xin hãy nhớ là do các vấn đề pháp lý và y tế có liên quan, quy trình kỷ luật của chúng tôi có thể mất thời gian, và chúng tôi kính mong quý vị kiên nhẫn.

Tôi liên hệ ai nếu tôi muốn phàn nàn về hãng bảo hiểm y tế của mình?

Liên hệ với Văn Phòng Ủy Viên Hội Đồng Bảo Hiểm của Bang Washington

Washington State Office of the Insurance Commissioner (Văn Phòng Ủy Viên Hội Đồng Bảo Hiểm của Bang Washington)
P.O. Box 40255
Olympia, WA 98504 Điện thoại: 800-562-6900

Làm thế nào để tôi có thể xin được bản sao hồ sơ về các báo cáo hoặc hành động kỷ luật từ bộ?

Bất cứ ai cũng có thể yêu cầu một bản sao hồ sơ. Để làm việc này, quý vị có thể gửi yêu cầu bằng văn bản lên Ban Tiết Lộ Công Khai. Đối với những hồ sơ từ 50 trang trở lên, chúng tôi tính phí 15 cent một trang. Hồ sơ sẽ được xem xét và mọi thông tin miễn trừ sẽ được soạn hoặc giữ lại theo Chương 42.56 RCW thuộc Đạo Luật Hồ Sơ Công Vụ.

Public Disclosure Unit
P.O. Box 47865
Olympia, WA 98504

Fax: 360-586-2171
Email

Trở lại phần đầu