ພະຍາດ ໂຄວິດ-19

 

ສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19:

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ໂທຫາ 1-800-525-0127 ແລ້ວກົດ 7. ເມື່ອພວກເຂົາຮັບໂທລະສັບແລ້ວ, ໃຫ້ເວົ້າພາສາຂອງທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການແປພາສາ. ມີສາຍດ່ວນໃຫ້ບໍລິການໃນວັນຈັນຕັ້ງແຕ່ 6 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 10 ໂມງແລງ ແລະ ວັນອັງຄານ ຫາ ວັນອາທິດ (ແລະ ວັນພັກທີ່ສັງເກດໄດ້) 6 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 6 ໂມງແລງ.

ກັບບ້ານບໍ່ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ກ່ອນບໍໍ?

ມີສາມວິທີໃນການລົງທະບຽນ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ຫຼື ໂທຫາສາຍດ່ວນ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ 1-800-525-0127 ແລະ ກົດ 7 ເປັນພາສາລາວ.

ວັກຊີນ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ (COVID-19)

ສຳລັບຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງໜ້າເວັບນີ້ເປັນພາສາຂອງທ່ານ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19.

ອາການ, ສັນຍານ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ອາການຫຼັກຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ມີດັ່ງນີ້:

 • ມີອາການໄຂ້ ຫຼື ໜາວສັ່ນ, ໄອ, ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ຫຼື ຫາຍໃຈຍາກ, ເມື່ອຍລ້າ, ເຈັບກ້າມຊີ້ນ ຫຼື ຮ່າງກາຍ, ເຈັບຫົວ, ສູນເສຍລົດຊາດ ຫຼື ກິ່ນໃໝ່, ເຈັບຄໍ, ທ້ອງຜູກ ຫຼື ນ້ຳມູກໄຫຼ, ປວດຮາກ ຫຼື ຮາກ, ຖອກທ້ອງ.
 • ໂທຫາ 911 ຖ້າຫາກທ່ານສັງເກດເຫັນສັນຍານເຕືອນໄພສຸກເສີນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ໄປນີ້:
  • ການຫາຍໃຈຍາກ
  • ເຈັບໜ້າເອິກ ຫຼື ແໜ້ນໜ້າເອິກ
  • ມີຄວາມສັບສົນໃໝ່ເກີດຂື້ນກະທັນຫັນ່
  • ຄວາມບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງ
  • ຮີມສົບ ຫຼື ໃບໜ້າເປັນສີໝ່ວງ
 • ກຸ່ມໃດແດ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ?

ຂ້ອຍສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?

 • ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ແລະ ຮັບການສົ່ງເສີມຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານມີສິດ.
 • ຢູ່​ເຮືອນ​ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ​ເຈັບ​ປ່ວຍ.
 • ໃຊ້ຜ້າອັດດັງ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນຫົກຟຸດ (ສອງແມັດ) ເມື່ອທ່ານອອກໄປສະ​ຖານ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ມີ​ຄົນ​ແອ​ອັດ.
 • ຫຼີກລ້ຽງການແອອັດກັບຜູ້ຄົນ ແລະ ພຶ້ນທີ່ທີ່ລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ.
 • ລ້າງມືຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ ຫຼື ໃຊ້ເຈວລ້າງມື.
 • ປິດການໄອ ແລະ ຈາມດ້ວຍສອກ ຫຼື ເຈັ້ຍທິດຊູ່.
 • ຢ່າ​ສຳ​ຜັດ​ໜ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ດ້ວຍມື້ສອງເບື້ອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນລ້າງ.
 • ເຮັດຄວາມສະອາດພື້ນຜິວໃນເຮືອນຂອງທ່ານ.
 • ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີອາການຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ໃຫ້ລົມກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ໃຫ້ປຶກສາກັບສູນດູແລສຸກເສີນ ຫຼື ສູນສຸຂະພາບຊຸມຊົນໃກ້ບ້ານທ່ານ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ມີປະກັນໄພ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
ການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ສຳລັບຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການທົດສອບ ສຳລັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າເວັບນີ້ເປັນພາສາຂອງທ່ານ: ຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19.

ການກັກຕົວ ແລະ ການແຍກປ່ຽວ

ເພື່ອ​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ສັບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ ແລະ ຈະ​ແຍກ​ປ່ຽວ ຫຼື ກັກ​ໂຕ​ດົນ​ປານ​ໃດ, ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ໜ້າ​ເວັບຕົວ​ຄິດ​ໄລ່​ການ​ກັກ​ຕົວ ແລະ ການ​ແຍກ​ປ່ຽວທີ່.

ການນໍາໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມ

ໜ້າກາກອະນາໄມຊ່ວຍຫຼຸດການປ່ອຍອະນຸພາກຂອງໄວຣັດອອກສູ່ອາກາດເມື່ອຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເວົ້າ, ໄອ ຫຼື ຈາມ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ບໍ່ມີອາການເລີຍ. ການໃຊ້ໜ້າກາກປ້ອງກັນທ່ານຈາກການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄປໃຫ້ຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. ສິ່ງທີ່ອາດຈະເປັນການຕິດເຊື້ອເລັກນ້ອຍ ສໍາລັບທ່ານ, ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້.

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ໜ້າກາກ:

 • ໜ້າກາກຄວນປິດປາກ ແລະ ດັງຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ແນບພໍດີກັບດ້ານຂ້າງຂອງໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
 • ໃສ່ໜ້າກາກຂອງທ່ານແລ້ວຖອດອອກໂດຍໃຊ້ສາຍຄ້ອງຫູ ຫຼື ສາຍຮັດຫູ ແລະ ຫ້າມສໍາຜັດດ້ານໜ້າຂອງໜ້າກາກ ຫຼື ໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
 • ຖິ້ມ​ໜ້າ​ກາກອະນາໄມປິ່ນປົວ​ ຫຼື ​ລ້າງ​​ໜ້າ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ທີ່​ທ່ານ​ໃຊ້ ແລະ ​ໝັ່ນລ້າງ​ມື​.
 • ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າສອງປີບໍ່ຄວນໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ຫາ 4 ປີຄວນໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໃສ່ໜ້າກາກອະ​ນາ​ໄມ.
 • ຄໍາສັ່ງການ​ໃສ່ໜ້າກາກມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມກັງວົນ, ໃຫ້ກວດສອບກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ເພື່ອຊອກຫາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາລັບທ່ານ.
ການໄປຮ້ານຄ້າ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະໄດ້ຢ່າງປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ

ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດພິຈາລະນາກ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານອອກຈາກເຮືອນ ເພື່ອການປົກປ້ອງຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ.

ກ່ອນອອກເດີນທາງ:

 • ຢ່າໄປຮ້ານຄ້າ ຫຼື ສະຖານທີ່ສາທາລະນະອື່ນໆ ຖ້າຫາກທ່ານປ່ວຍ, ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້. ຂໍໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນມາຮັບສິນຄ້າຕ່າງໆແທນທ່ານ.
 • ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ສັ່ງ​ຊື້​ເຄື່ອງ​ຂອງປຽກ, ຢາ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ ແລະ​ ລາຍ​ການ​ອື່ນໆທາງ​ອອນ​ໄລ​ນ໌ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ໄປ​ເຮືອນ​ຂອງ​ທ່ານ​.
 • ກວດສອບເບິ່ງຕາຕະລາງເວລາພິເສດ. ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆອາດຈະໃຫ້ເວລາເຮັດວຽກພິເສດ ສໍາລັບຄົນທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 65 ປີ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີໂລກປະຈໍາຕົວສະເພາະ. ລອງໄປທີ່ຮ້ານໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນຫຼາຍປານໃດ, ຖ້າຫາກວ່າເປັນໄປໄດ້.
 • ລ້າງມືຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກເຮືອນຂອງທ່ານ.

ໃນເວລາທີ່ທ່ານອອກ​ໄປ​ຂ້າງນອກ:

 • ໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມ ເພື່ອໃຫ້ມັນປົກດັງ ແລະ ປາກຂອງທ່ານ.
 • ຮັກສາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງທ່ານກັບຄົນອື່ນຢ່າງໜ້ອຍຫົກກ້າວ (ສອງແມັດ), ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນເສັ້ນທີ່ຈະຈ່າຍເງີນຕໍ່ຕາມ.
 • ​ປົກປິດການໄອ ຫຼື ຈາມຂອງທ່ານເອົາໄວ້.
 • ຫ້າມ​ສຳ​ຜັດໃບ​ໜ້າ​ຂອງ​ທ່ານ.
 • ຖ້າຫາກໄປຊື້ເຄື່ອງ, ໃຫ້ໃຊ້ເຈວທໍາຄວາມສະອາດ ຫຼື ເຈວຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ເພື່ອລ້າງມືເວລາຈັບລົດເຂັນ ຫຼື ກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງ.

ໃນເວລາທີ່ທ່ານມາຮອດເຮືອນ:

 • ຖ້າ​ທ່ານ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ​ອະ​ນາ​ໄມ, ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ໄດ້​ຊັກ​ມັນ ແລະ ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ມັນ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ ຫຼື ໂຍນ​ມັນ​ຖິ້ມ, ຖ້າ​ມັນ​ເປັນ​ໜ້າ​ກາກ​ອະ​ນາ​ໄມ​ທີ່​ໃຊ້​ແລ້ວ​ຖິ້ມ.
 • ລ້າງ​ມື​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ສະ​ອາດ.
 • ປະຕິບັດຕາມແນວທາງການປະຕິບັດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ. ຫ້າມຂ້າເຊື້ອໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ກິນໄດ້. ລ້າງໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກຕາມປົກກະຕິ.
 • ເຄັດລັບການໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງໃຊ້ໃນຊ່ວງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (ເປັນພາສາອັງກິດ).
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງສາມາດໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້:

 • ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຄໍາແນະນຳ. ບາງຄລີນິກໃຊ້ "ໜ້າຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົນເຈັບ" ເພື່ອສື່ສານ ແລະ ຫຼາຍໆຄົນມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ສາມາດໂທ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າພວກເຂົາສາມາດຫຍຸ້ງວຽກຫຼາຍ.
 • ສ້າງລາຍການຢາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ ແລະ ກວດສອບກັບຮ້ານຂາຍຢາ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ເພື່ອຊອກຫາວ່າພວກເຂົາສາມາດສະໜອງຢາຕາມໃບສັ່ງຢາຂອງແພດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຫຼືບໍ່. ເກັບຮັກສາບັນທຶກຂອງຢາ ຫຼື ອາຫານເສີມອື່ນໆທີ່ທ່ານກິນ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບປັດຈຸບັນຂອງທ່ານຕາມຄໍາແນະນໍາ.
 • ຕິດຕາມໃຫ້ຈົນເຖິງວັນທີ່ມີວັກຊີນທີ່ແນະນຳທັງໝົດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ booster ເມື່ອທ່ານມີສິດ. ຄລິກທີ່ນີ້ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນໃກ້ບ້ານຂອງທ່ານ.
 • ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສຸຂະອະນາໄມສ່ວນຕົວທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ມາໝູນໃຊ້ ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຍກຢູ່ໂດດດ່ຽວຫຼື ກັກຕົວ.
 • ລະບຸບຸກຄົນທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ແລະ ຂໍໃຫ້ພວກເຂົາໂທຫາທ່ານທາງໂທລະສັບ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ເປັນຫຍັງ. ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄົນນີ້ເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄວນໄປຢ້ຽມຢາມທ່ານ ຖ້າຫາກພວກເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ.
 • ຕິດຕາມກວດສອບສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ພາໄປຫາແພດ ຖ້າຫາກວ່າຈຳເປັນ.
ການຖືພາ, ມີເດັກນ້ອຍ ແລະ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຖືພາໃນປັດຈຸບັນ

 • ຄົນທີ່ຖືພາ ຫຼື ຖືພາບໍ່ດົນມານີ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເຈັບປ່ວຍຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄົນທີ່ບໍ່ຖືພາ.
 • ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນລະຫວ່າງການຖືພາຍັງມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ການເກີດລູກກ່ອນກຳນົດ (ການເກີດລູກໄວກວ່າ 37 ອາທິດ) ແລະ ການເກີດລູກກ່ອນກໍານົດຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອາການແຊກຊ້ອນຂອງການຖືພາອື່ນໆຫຼາຍຂຶ້ນ.
 • ຜູ້ທີ່ຖືພາ ຫຼື ຖືພາບໍ່ດົນມານີ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຄວນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19:
  • ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ແລະ ເຂັມ​ກະ​ຕຸ້ນ.
  • ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ.
  • ຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນ 6 ກ້າວ (2 ແມດ) ແລະ ຫຼີກເວັ້ນບ່ອນແອອັດຈາກຜູ້ຄົນ ແລະ ສະຖານທີ່ລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ.
  • ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍໄປຫາຜູ້ອື່ນ.
  • ລ້າງມືຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ ແລະ ປົກປິດການໄອ ແລະ ຈາມດ້ວຍສອກ ຫຼື ເຈ້ຍທິດຊູ່ຂອງທ່ານ.
  • ທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໃນເຮືອນຂອງທ່ານເປັນປະຈໍາ.
  • ຕິດຕາມສອບສຸຂະພາບຂອງທ່ານທຸກວັນ.
  • ໂທຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານໃນທັນທີ ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມກັງວົນໃດໆກ່ຽວກັບ ການຖືພາຂອງທ່ານ, ຖ້າຫາກທ່ານເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ຖ້າຫາກທ່ານຄິດວ່າທ່ານອາດຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ການຖືພາ ແລະ ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19

 • ແນະນໍາໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບຜູ້ທີ່ກໍາລັງຖືພາ, ໃຫ້ນົມລູກ/ໃຫ້ນົມລູກ, ກໍາລັງຖືພາດຽວນີ້ ຫຼື ອາດຈະຖືພາໃນອະນາຄົດ.
 • ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນລະຫວ່າງການຖືພາແມ່ນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ຂໍ້ມູນແນະນຳວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງການໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ຮູ້ຈັກ ຫຼື ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງການສັກຢາວັກຊີນໃນລະຫວ່າງການຖືພາຢູ່.
 • ຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາຄວນໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເມື່ອພວກເຂົາມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ.
 • ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ລວມທັງໃນຜູ້ທີ່ກໍາລັງຖືພາ ຫຼື ລູກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາ.
 • ປະຈຸບັນບໍ່ມີຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີນໃດ, ລວມທັງວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການຈະເລີນພັນຂອງຜູ້ຊາຍ.
 • ມີ​ຄຳ​ຖາມກ່ຽວກັບຖືພາ ແລະ ຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ? ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ຫຼື ຕິດຕໍ່ກັບ MotherToBaby (ແມ່ສູ່ເດັກ), ເຊິ່ງມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຄອຍຕອບຄໍາຖາມທາງໂທລະສັບ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມການສົນທະນາ. ການບໍລິການຄວາມລັບຟຣີແມ່ນໃຫ້ບໍລິການວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ, ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າຫາ 5 ໂມງແລງ. ເຂົ້າໄປທີ່ MotherToBaby (ແມ່ສູ່ເດັກ) ເພື່ອສົນທະນາສົດ ຫຼື ສົ່ງອີເມວ ຫຼື ໂທຫາ 1-866-626-6847 (ສະເພາະພາສາອັງກິດ ແລະ ແອສປາຍເທົ່ານັ້ນ).

ເບິ່ງແຍງເດັກເກີດໃໝ່ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19

 • ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນເວລາຖືພາບໍ່ມີເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເມື່ອເກີດອອກມາ.
 • ເດັກເກີດໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ກວດພົບວ່າມີຜົນກວດເປັນບວກ ສໍາລັບເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ບໍ່ມີອາການເລີຍ ແລະ ຫາຍດີແລ້ວ. ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ເດັກ​ເກີດ​ໃໝ່​ບາງ​ຄົນ​ເປັນ​ມີອາກນປ່ວຍຈາກເຊື້ອພະ​ຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງຮ້າຍ​ແຮງ.
 • ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງກັກຕົວ ສຳລັບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແລະ ມີລູກທາລົກເກີດໃໝ່, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງຕໍ່ໄປນີ້ຈົນກວ່າໄລຍະການແຍກກັກຕົວຂອງທ່ານຈະສິ້ນສຸດລົງ:
  • ຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອແຍກຕົນເອງອອກຈາກຄົນອື່ນຢູ່ນອກເຮືອນຂອງທ່ານ.
  • ແຍກຢູ່ໂດດດ່ຽວ (ຢູ່ຫ່າງໄກ) ຈາກສະມາຊິກຄົວເຮືອນອື່ນໆທີ່ບໍ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ໃສ່ໜ້າກາກໃນພື້ນທີ່ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ.
  • ມີຜູ້ເບິ່ງແຍງທີ່ມີສຸຂະພາບດີທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການເຈັບປ່ວຍຢ່າງຮຸນແຮງໃຫ້ການດູແລເດັກເກີດໃໝ່ຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ບີບນົມຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງແຍງອື່ນສາມາດລ້ຽງລູກໄດ້. ຖ້າຫາກທ່ານກໍາລັງໃຫ້ອາຫານຕາມສູດ, ໃຫ້ຜູ້ດູແລທີ່ມີສຸຂະພາບດີກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ.
  • ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ແນະນຳ ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງເບິ່ງແຍງເດັກເກີດໃໝ່ກ່ອນໄລຍະການກັກຕົວຢູ່ໂດດດ່ຽວຂອງທ່ານສິ້ນສຸດລົງ, ລວມທັງການໃສ່ໜ້າກາກອັດດັງໃນເວລາໃຫ້ນົມ ຫຼື ອຸ້ມລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ.
  • ຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງເດັກເກີດໃໝ່ຂອງທ່ານ ສຳລັບອາການຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.
 • ຫຼັກຖານໃນປັດຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານົມແມ່ບໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະແຜ່ເຊື້ອໄວຣັດໄປຫາເດັກນ້ອຍໄດ້. ຜົນການສຶກສາຫຼ້າສຸດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຖ່າຍໂອນພູມຕ້ານທານໄປຍັງລູກຂອງພວກເຂົາຜ່ານນົມແມ່. ຖ້າຫາກທ່ານມີເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ເລືອກທີ່ຈະ ໃຫ້ນົມລູກ/ອາຫານໜ້າເອິກ:
  • ລ້າງມືຂອງທ່ານກ່ອນໃຫ້ນົມລູກ/ປ້ອນນົມລູກ
  • ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນຂະນະໃຫ້ນົມລູກ/ປ້ອນນົມລູກ ແລະ ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຢູ່ຫ່າງຈາກລູກນ້ອຍບໍ່ເກີນ 6 ກ້າວ (2 ແມດ).

Parent Support Warm Line (ສາຍຄວາມອົບອຸ່ນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່) ແມ່ນມີໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ທີ່ຖືພາ ຫຼື ໃຫມ່ ຫຼື ຄົນທີ່ຮັກທີ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈິດ. ໂທ 1-888-404-7763, ວັນຈັນ-ວັນສຸກ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າ. - 4:30 ໂມງແລງ. (ມີແຕ່ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ແອັດສະປາຍເທົ່ານັ້ນ). ສາຍໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນຂອງພວກເຮົາມີເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມສົງເຄາະ, ໝໍປິ່ນປົວທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ພໍ່ແມ່ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການພາວະຊຶມເສົ້າ/ຄວາມກັງວົນຫຼັງການເກີດ. ການໂທກັບນອກເວລາເຮັດວຽກຈະໄດ້ຮັບການຕອບກັບຄືນໄວເທົ່າທີ່ໄວໄດ້. ໂທ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາທີ່ warmline@perinatalsupport.org.

ການດູແລຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ

Washington Listens (ວໍຊິງຕັນຮັບຟັງ): ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການໂອ້ລົມກັບບາງຄົນກ່ຽວກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດຈາກ ເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ໃຫ້ໂທຫາ Washington Listens ທີ່ເບີ 1-833-681-0211 ຈະມີຄົນມາລົມນຳທຸກວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ ເວລາ 9:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 9:00 ໂມງແລງ ແລະ ໃນທ້າຍອາທິດຈາກ 9:00 ໂມງເຊົ້າຫາ 18:00 ໂມງແລງ. TTY ແລະ ບໍລິການເຂົ້າເຖິງພາສາຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມ ສໍາລັບສະຫວັດດີພາບທາງຈິດ ແລະ ອາລົມ ທີ່ນີ້ (ເປັນພາສາອັງກິດ).

 • ຕິດຕາມສະຖານະການແຜ່ໂລກລະບາດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມດ້ວຍຂໍ້ມູນຈາກສື່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ອົງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໜ່ວຍງານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອັບເດດຂໍ້ມູນຈາກເວັບໄຊທ໌ສາທາລະນະສຸກ.
 • ສ້າງລາຍການຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນເຊັ່ນ: ເບີໂທລະສັບ, ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ບັນຊີສື່ມວນຊົນສັງຄົມ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມໂຮງຮຽນ, ທ່ານໝໍ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາທາລະນະສຸກ, ການບໍລິການສັງຄົມ, ສູນຊຸມຊົນ ເພື່ອສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ສາຍດ່ວນວິກິດ.
 • ຕິດຕໍ່ກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນທາງໂທລະສັບ ຫຼື ຜ່ານການບໍລິການອອນໄລນ໌.
 • ກຽມມີອຸປະກອນສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ໃນມື (ເຊັ່ນ: ສະບູ, ເຈວລ້າງມືທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຫຼົ້າ, ເຈັ້ຍທິດຊູ່, ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ, ຢາຫຼຸດໄຂ້ ແລະ ຊຸດທົດສອບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ທີ່ບ້ານ).
 • ພະຍາຍາມໃຫ້ຢາທີ່ທ່ານ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໃຊ້ກິນເປັນປະຈຳ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທີ່ມີອາຍຸຂອງທ່ານ

 • ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໂດຍການເວົ້າກັບພວກເຂົາທາງໂທລະສັບ, ຂໍ້ຄວາມ, ອີເມວ ຫຼື ສື່ມວນຊົນສັງຄົມ.
 • ຖ້າຫາກຂ່າວດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ສະບາຍໃຈ, ຢ່າລືມພັກຜ່ອນສະໝອງ. ໂອ້ລົມກັບລູກຂອງທ່ານ ເພື່ອຊີ້ແຈງຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຂົາ ອາດຈະໄດ້ຮັບຈາກອິນເຕີເນັດ ຫຼື ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ.
 • ສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນເດັກໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາຖາມຄໍາຖາມ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈສະຖານະການປັດຈຸບັນ.
 • ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ພວກເຂົາມີ ແລະໃຫ້ກຽດພວກເຂົາ.
 • ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາຜ່ານການແຕ້ມຮູບ ຫຼື ກິດຈະກໍາອື່ນໆ.
 • ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄວາມອົດທົນຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິເລັກນ້ອຍ.

ກິດຈະກຳຄອບຄົວ

ເຖິງແມ່ນວ່າຄອບຄົວຂອງທ່ານແຍກຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຫຼື ຖືກກັກຕົວ, ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າມັນເປັນການຊົ່ວຄາວ.

ຈັດຕາຕະລາງເວລາຂອງຄອບຄົວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນໃນເວລາເຂົ້ານອນ, ອາຫານ ແລະ ການອອກກໍາລັງກາຍ.

ຖ້າ​ລູກ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ໂອ​ກາດ​ທາງ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ທາງ​ໄກ​ທີ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ຫຼື ອົງ​ການ​ອື່ນ​ຈັດ​ໃຫ້, ໃຫ້​ຊອກ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ລູກ​ຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ສັງ​ຄົມ​ກັບ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ດຽວ​ກັນ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ.

ຮັບຮູ້ວ່າຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມເຫງົາ, ຄວາມເບື່ອໜ່າຍ, ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ຄວາມທຸກໃຈ ແລະ ຄວາມຕື່ນຕົກໃຈແມ່ນປະຕິກິລິຍາປົກກະຕິຕໍ່ສະຖານະການທີ່ເຄັ່ງຕຶງເຊັ່ນ: ໂລກລະບາດ.

ຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວຂອງທ່ານເຮັດກິດຈະກໍາທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄ່ານິຍົມຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຄຸນຄ່າວັດທະນະທໍາຂອງທ່ານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ