Thông Tin Tiêm Chủng của Trường Học và Nhà Trẻ dành cho Gia Đình

Five children with bandages on their arms showing that they received vaccine shots.

Điều quan trọng là phải cho con quý vị tiêm chủng các mũi bắt buộc đúng hạn để các em được tới trường và nhà trẻ. Tiêm chủng có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh hoặc ngăn ngừa bệnh hoàn toàn. Tiêm chủng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp cho con quý vị khỏe mạnh.

Trang web này được thiết kế để giúp quý vị hiểu các quy tắc về tiêm chủng của trường học và nhà trẻ. Trang này có tất cả các biểu mẫu mà gia đình cần để đáp ứng các yêu cầu tiêm chủng.

Tuyên Bố về Tiêm Chủng

Chúng tôi thừa nhận rằng hệ thống y tế đã có lịch sử về các thực hành và niềm tin phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử.  Lịch sử này có thể khiến các gia đình khó tin tưởng vào vắc-xin hoặc các chuyên gia y tế hơn.

Chúng tôi muốn đảm bảo với quý vị rằng các yêu cầu của trường học và nhà trẻ của tiểu bang Washington được xử lý rất khác nhau. Washington State Board of Health (Hội Đồng Y Tế Tiểu Bang Washington) (liên kết chỉ có bằng tiếng Anh) là một nhóm đa dạng sẽ giám sát các yêu cầu về vắc-xin của trường học và nhà trẻ. Họ hoạt động với mục tiêu là cải thiện sức khỏe và sự an toàn của tất cả người dân Washington. Nhiều chuyên gia y tế được đào tạo để phổ biến thông tin về tiêm chủng cho các gia đình. Chúng tôi khuyến khích quý vị tìm một chuyên gia y tế đáng tin cậy mà quý vị có thể trò chuyện nếu có thắc mắc về tiêm chủng.

Thông Tin Cơ Bản

Trẻ em tới trường, nhà trẻ hoặc các chương trình giáo dục trẻ nhỏ khác phải được tiêm một số mũi nhất định trước khi các em có thể bắt đầu. Những yêu cầu này được đưa ra để bảo vệ trẻ em, gia đình và cộng đồng khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin. Yêu cầu tiêm chủng áp dụng cho tất cả trẻ em đã ghi danh, bao gồm cả những trẻ học từ xa.

Phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ phải cung cấp tài liệu về việc tiêm chủng hoặc bằng chứng miễn dịch đối với các bệnh cụ thể. Yêu cầu này dựa trên Lịch Tiêm Chủng của Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Ủy Ban Cố Vấn về Thực Hành Tiêm Chủng) của quốc gia để trẻ có thể đăng ký và đi học tại trường học hoặc nhà trẻ. Các bệnh cụ thể được liệt kê trong biểu đồ dưới đây:

 Biểu Đồ Tiêm Chủng

Department of Health (Sở Y Tế) có các biểu đồ tiêm chủng cho gia đình để cho biết khi nào trẻ nên được tiêm chủng. Nhà trẻ và trường học có các yêu cầu tiêm chủng khác nhau.
Đối với Nhà Trẻ

Sửa đổi lần cuối vào Tháng Năm, 2024

Đối với Trường Học

2023-2024

  Các Tài Liệu Cần Thiết

Biểu Mẫu Certificate of Immunization Status (CIS)

Trước khi trẻ có thể tới trường học hoặc nhà trẻ, gia đình phải cung cấp biểu mẫu Certificate of Immunization Status (CIS, Chứng Nhận Tình Trạng Tiêm Chủng) cho nhân viên. Biểu mẫu này cho thấy trẻ đã được tiêm chủng hoặc bằng chứng miễn dịch với bệnh tật. 

Có một số cách để các gia đình có thể gửi biểu mẫu CIS hợp lệ:

 • Các gia đình có thể in CIS của con mình bằng cách làm theo hướng dẫn trên trang web Truy Cập Thông Tin Tiêm Chủng Dành Cho Gia Đình.
 • Các gia đình có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe in biểu mẫu CIS cho họ.
 • Các gia đình có thể yêu cầu nhà trường in biểu mẫu CIS cho họ. Không phải tất cả các trường đều có thể làm điều này, vì vậy vui lòng hỏi trước.
 • Các gia đình có thể tự điền vào biểu mẫu CIS và đính kèm hồ sơ y tế chứng minh việc tiêm chủng.

Tải xuống biểu mẫu CIS của tiểu bang:

Biểu Mẫu Certificate of Exemption (COE)

Luật tiểu bang cho phép các gia đình miễn trừ yêu cầu tiêm chủng của trường học hoặc nhà trẻ. Trong hầu hết mọi trường hợp, các gia đình có thể yêu cầu một trong bốn loại miễn trừ.

 • Y Tế
 • Cá Nhân/Triết Học 
 • Tôn Giáo
 • Tư Cách Thành Viên Tôn Giáo

Miễn trừ cá nhân/triết học không thể được sử dụng cho các yêu cầu tiêm chủng đối với bệnh sởi, quai bị và rubella. Để được giải thích thêm về từng loại miễn trừ, hãy xem Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh về Miễn Trừ.

Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh về Miễn Trừ và Các  Chỉ Dẫn
English-Tiếng Anh (PDF)

Nếu các gia đình muốn xin miễn trừ, họ phải điền vào biểu mẫu Certificate of Exemption (COE, Chứng Nhận Miễn Trừ) dựa trên loại miễn trừ. Tất cả các trường hợp miễn trừ ngoại trừ tư cách thành viên tôn giáo đều cần có chữ ký và trình độ học vấn của bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Biểu mẫu COE phải được đính kèm với biểu mẫu CIS khi nộp.

Tải xuống biểu mẫu COE của tiểu bang:

Các loại bác sĩ chăm sóc sức khỏe được cấp phép ở tiểu bang Washington có thể ký vào biểu mẫu COE:

 • Bác Sĩ Y Tế (MD)
 • Bác Sĩ Nắn Xương (DO)
 • Bác Sĩ Trị Liệu Tự Nhiên (ND)
 • Điều Dưỡng Nâng Cao Đã Đăng Ký (ARNP)
 • Trợ Lý Bác Sĩ (PA)
   

Miễn Trừ và Tình Trạng Có Điều Kiện

Trẻ em không đáp ứng các yêu cầu tiêm chủng của tiểu bang có thể không được tới trường học hoặc nhà trẻ. Các trường học và nhà trẻ không được nhận những trẻ không cung cấp giấy tờ cho thấy các em đã đáp ứng các yêu cầu tiêm chủng.
Trẻ em cần đáp ứng các yêu cầu tiêm chủng có thể ở lại trường trong ‘tình trạng có điều kiện’. Để ở trong tình trạng có điều kiện, các gia đình phải:

 • Đưa trẻ đi tiêm tất cả các loại vắc-xin còn thiếu mà các em đủ điều kiện nhận.
 • Nộp các giấy tờ cần thiết cho thấy các em đã được tiêm chủng.
 • Yêu cầu phụ huynh hoặc người giám hộ ký vào ô trạng thái có điều kiện trên biểu mẫu CIS.

Vì một số loại vắc-xin được tiêm theo đợt theo thời gian nên trẻ có thể phải đợi một khoảng thời gian cho đến đợt tiêm tiếp theo. Các gia đình có 30 ngày kể từ ngày đến hạn tiêm vắc-xin tiếp theo để đưa con đi tiêm. Sau đó, các gia đình phải nộp giấy tờ chứng minh. Quá trình này tiếp tục cho đến khi trẻ tiêm đủ các liều bắt buộc. Nếu một gia đình không cho trẻ tiêm đủ các liều bắt buộc khi đến hạn, con của họ sẽ mất tình trạng có điều kiện và sẽ bị đuổi học.
Nếu quý vị nghĩ rằng con quý vị có thể đủ điều kiện cho tình trạng có điều kiện, vui lòng trao đổi với nhân viên trường học hoặc nhà trẻ của con.

  Nhận Các Vắc-xin Cho Trẻ Em

Trẻ em sẽ nhận các loại vắc-xin khác nhau khi các em lớn hơn. Bác sĩ nhi khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên thường xuyên kiểm tra xem liệu con quý vị đã đến hạn tiêm các loại vắc-xin khác nhau hay chưa trong những lần kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

Nếu con quý vị chậm tiêm các vắc-xin dành cho trẻ em, các em có thể đến cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để tiêm cho đủ. Trong một số trường hợp, con quý vị có thể phải thăm khám nhiều lần cách nhau để hoàn thành chuỗi vắc-xin.
Tại tiểu bang Washington, trẻ em từ 18 tuổi trở xuống được tiêm vắc-xin miễn phí trong Childhood Vaccine Program (Chương Trình Vắc-xin Cho Trẻ Em). Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tham gia chương trình có thể tính phí quản lý, nhưng gia đình có thể yêu cầu miễn chi phí đó.

Các gia đình có thể tìm một nhà cung cấp Chương Trình Vắc-xin Cho Trẻ Em ở gần họ bằng cách sử dụng danh sách nhà cung cấp dịch vụ y tế (chỉ tiếng Anh) hoặc truy cập parenthelp123.org (chỉ tiếng Anh/tiếng Tây Ban Nha).

Thông tin chi tiết hơn về các yêu cầu, bao gồm các câu hỏi thường gặp, có sẵn tại www.doh.wa.gov/SCCI (chỉ tiếng Anh).