Chì Trong Nước Uống Chăm Sóc Trẻ Em

Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất khi tiếp xúc với chì. Các chương trình chăm sóc trẻ em được cấp phép tại Washington phải xét nghiệm chì và đồng trong nước uống của họ khi xin cấp phép và mỗi sáu năm một lần sau đó (Washington Administration Code (WAC, Bộ luật Hành chính Washington) 110-300-0235) (chỉ bằng Tiếng Anh). Các chương trình chăm sóc trẻ em phải kiểm tra các thiết bị cung cấp nước dùng để uống, để nấu ăn hoặc để sơ chế thức ăn hoặc để pha sữa công thức.

DOH cung cấp xét nghiệm nước miễn phí thông qua Nguồn Tài Trợ Water Infrastructure Improvements for the Nation (WIIN, Cải Thiện Cơ Sở Hạ Tầng Nước cho Quốc Gia) (chỉ bằng Tiếng Anh) của Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường). Department of Health (DOH, Sở Y Tế) đã xác định hơn 5.500 chương trình chăm sóc trẻ em được cấp phép phục vụ khoảng 178.000 trẻ em.

Đăng ký chương trình xét nghiệm chì và đồng miễn phí của chúng tôi (chỉ bằng Tiếng Anh). Nhân viên của DOH sẽ theo dõi các chi tiết bổ sung. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình xét nghiệm miễn phí, liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ leadfreekids@doh.wa.gov hoặc 564-669-1098.

Chì xâm nhập vào nước uống như thế nào?

Có nhiều nguồn tiếp xúc với chì, gồm cả nước uống. Chì có thể xâm nhập từ hệ thống ống nước của tòa nhà. Chúng có thể ở các bộ phận khác nhau của hệ thống ống nước (như mối hàn chì, đồ đạc bằng đồng thau và ống dẫn bằng chì hoặc mạ kẽm) và xâm nhập vào nước đọng trong hệ thống.

Lượng chì trong nước uống phụ thuộc vào mức độ ăn mòn của nước và vật liệu làm hệ thống ống nước. Tuổi của tòa nhà không phải là vấn đề; ngay cả các thiết bị ống nước mới cũng có thể giải phóng chì vào nước uống. Nước đọng trong hệ thống ống nước càng lâu thì càng có thể hấp thụ nhiều chì. Tìm hiểu thêm về chì trong nước uống, các nguồn phổ biến khác và tác động của chì đến sức khỏe (PDF).

Tại sao chì là một vấn đề và trẻ em có thể tiếp xúc với chì bằng cách nào?

Cơ thể đang phát triển của trẻ em hấp thụ nhiều chì hơn người lớn, não và hệ thần kinh của các em nhạy cảm hơn với tác hại của chì. Ngay cả ở mức độ tiếp xúc với chì rất thấp, trẻ em cũng có thể gặp phải các tác động bao gồm mức IQ thấp hơn, giảm khả năng chú ý, tăng động, thành tích học tập kém hoặc các tác động có hại khác về thể chất và hành vi.

Mặc dù không có mức độ phơi nhiễm chì an toàn, nhưng khả năng tăng lượng chì trong máu cao hơn khi chỉ uống nước là rất thấp. Các nguồn tiếp xúc với chì phổ biến hơn bao gồm bụi từ lớp sơn chì cũ, xuống cấp, đất bị ô nhiễm và bụi chì xâm nhập vào cơ sở chăm sóc trẻ em từ các nguồn bên ngoài, như cha mẹ và khách thường xuyên làm việc trong các ngành tiếp xúc với chì.

Chương trình xét nghiệm nước của DOH hoạt động như thế nào?

Các chương trình chăm sóc trẻ em sẽ tự lấy mẫu nước và gửi đến Phòng Thí Nghiệm Y Tế Công Cộng của DOH để xét nghiệm. DOH sẽ gửi tất cả các vật liệu cần thiết cho dịch vụ chăm sóc con quý vị để thu thập và gửi các mẫu nước về phòng thí nghiệm của chúng tôi. Thực hiện theo các hướng dẫn này để thu thập và gửi các mẫu nước (PDF).

Sau khi phòng thí nghiệm nhận được mẫu nước của quý vị, có thể mất đến hai tuần để có kết quả xét nghiệm. Sau khi có kết quả, nhân viên DOH sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ:

  • Giải thích và hiểu kết quả
  • Yêu cầu theo dõi xét nghiệm
  • Thông báo với gia đình, nhân viên và cộng đồng về kết quả xét nghiệm
  • Cung cấp tài nguyên để hỗ trợ khắc phục mọi sự cố đã xác định

Xem  Kết Quả Xét Nghiệm (PDF) - đã cập nhật tháng 4 năm 2023. Kết quả xét nghiệm sẽ được cập nhật hàng quý.

Các hành động nào là cần thiết sau khi xét nghiệm?

Các hành động quý vị cần thực hiện sau khi xét nghiệm chì phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm của quý vị. Các chương trình chăm sóc trẻ em phải thực hiện các bước để điều chỉnh các hệ thống có kết quả chì ở mức 15 phần tỷ (ppb) trở lên tương đương với mức 1300 ppb trở lên. Các hành động có thể bao gồm các nội dung sau:

  • Khuyên nhân viên để nước chảy trong vài giây trước khi uống hoặc nấu ăn.
  • Loại bỏ hoặc thay thế đồ đạc có thể chứa chì.
  • Cung cấp nước đóng chai.
  • Bảo trì hệ thống ống nước.
  • Chỉ sử dụng nước lạnh để uống, pha sữa công thức hoặc nấu ăn.
  • Lắp đặt các thiết bị xử lý nước.

Đối với các chương trình chăm sóc trẻ em có kết quả chì từ 15ppb trở lên, DOH sẽ cung cấp thêm thông tin về các hành động cần thiết để giảm mức độ chì trong nước uống.

Có những lựa chọn nào khác để xét nghiệm chì trong nước uống không?

Việc tham gia vào chương trình xét nghiệm WIIN là hoàn toàn tự nguyện. Nếu một chương trình chăm sóc trẻ chọn không tham gia vào chương trình xét nghiệm WIIN thông qua DOH, thì họ vẫn phải thực hiện xét nghiệm nước của mình theo WAC 110-300-0235. Họ có thể ký hợp đồng với một phòng thí nghiệm được State Department of Ecology (Sở Sinh Thái Tiểu Bang Washington) công nhận để xét nghiệm chì trong nước uống. Danh sách các phòng xét nghiệm nước uống (chỉ bằng Tiếng Anh) do Department of Ecology Lab Accreditation Unit (Đơn Vị Chứng Nhận Phòng Thí Nghiệm Của Sở Sinh Thái) xây dựng.

Nguồn Trợ Giúp