Xét Nghiệm tại Trường Học

Tại Sao Cần Xét Nghiệm?

Cùng với các biện pháp bảo đảm an toàn khác như tiêm vắc-xin, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, xét nghiệm là một công cụ quan trọng và đã được chứng minh là sẽ hạn chế được sự lây lan của COVID-19.

Quan Hệ Hợp Tác Giúp Gỡ Bỏ Gánh Nặng Cho Các Trường Học 

Washington State Department of Health (Sở Y Tế Tiểu Bang Washington) đang làm việc với các đối tác để giúp tạo ra một môi trường an toàn cho việc học tập trực tiếp thông qua Learn to Return program (chương trình Học Cách Quay Trở Lại Trường Học). Learn to Return (chỉ có bằng Tiếng Anh) giúp các trường cung cấp xét nghiệm COVID-19 đơn giản cho học sinh tại trường.  

DOH đang hợp tác với Washington Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI, Văn Phòng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Giáo Dục Công Lập Washington) và Health Commons Project phi lợi nhuận để đem Learn to Return tới hơn 300 khu học chánh, bao gồm các trường tư thục, bán công và bộ lạc trên toàn tiểu bang. 

Dành Cho Các Trường Học

Learn to Return:

Để tìm hiểu thêm, ban giám hiệu và nhân viên nhà trường có thể truy cập trang thông tin về Learn to Return dành cho Ban Giám Hiệu và Nhân Viên Nhà Trường (chỉ có bằng Tiếng Anh).

Bắt đầu ghi danh cho khu học chánh (chỉ có bằng Tiếng Anh)

Quyền tiếp cận tất cả các cấp trong chương trình Learn to Return là chìa khóa để đảm bảo sự thành công của trường trong việc xét nghiệm. Để giúp việc tham gia chương trình trở nên dễ dàng, Public Readiness and Emergency Preparedness Act (Đạo Luật Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Công Chúng và Sẵn Sàng Ứng Phó Với Trường Hợp Khẩn Cấp, Đạo Luật PREP - chỉ có bằng Tiếng Anh) đã cho phép các trường học thực hiện xét nghiệm mà không gặp phải các rào cản về quy định như giấy phép chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, Đạo Luật PREP bảo vệ các trường trước sự không chắc chắn và rủi ro pháp lý thông qua các biện pháp bảo vệ miễn trừ rộng rãi khỏi các vụ kiện và trách nhiệm pháp lý.

Dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ và Học Sinh

Learn to Return:

  • Được thiết kế miễn phí cho các gia đình 
  • Không bắt buộc 
  • Giúp bảo vệ con em quý vị tại trường 
  • Giúp các trường có thể mở cửa để học tập trực tiếp 
  • Cho phép tiếp tục tham gia các môn thể thao và các hoạt động ngoại khóa 
  • Bảo mật danh tính của con em quý vị 
  • Sử dụng xét nghiệm bằng que phết đơn giản, nhẹ nhàng giúp con em quý vị thoải mái 

Để tìm hiểu thêm, phụ huynh và học sinh có thể truy cập trang thông tin về Learn to Return dành cho Phụ Huynh và Học Sinh (chỉ có bằng Tiếng Anh).

Từ Phòng Tin Tức của Washington State Department of Health (chỉ có bằng Tiếng Anh)