Các Câu Hỏi Thường Gặp Xét Nghiệm COVID-19 tại Trường Học

Giới thiệu về Xét nghiệm COVID-19 tại Trường học

Ai sẽ thanh toán cho các xét nghiệm tại trường học?

Department of Health (DOH, Sở Y Tế) Tiểu Bang Washington bao trả chi phí cho các xét nghiệm chẩn đoán và tầm soát tại trường học với số tiền nhận được từ Gói Cứu Trợ Người Mỹ và Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh). Những nguồn tài nguyên này có sẵn dành cho tất cả các trường học tham gia.

Con tôi có bắt buộc phải xét nghiệm không?

Không. Việc tham gia xét nghiệm là hoàn toàn tự nguyện. Học sinh được lựa chọn (với sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ) để tham gia xét nghiệm tại trường nếu trường của các em cung cấp.

Nếu trường học có kế hoạch cung cấp xét nghiệm tại trường, các em được xét nghiệm như thế nào?

Trường học có thể liên hệ với Điều Phối Viên Educational Service District (ESD, Học Khu Dịch Vụ Giáo Dục) (bằng tiếng Anh) nếu có câu hỏi và để biết các bước tiếp theo về vật dụng xét nghiệm. Câu hỏi về đặt hàng vật dụng có thể được gửi đến COVIDtestingsupport@doh.wa.gov để được hỗ trợ. Các trường học sẽ được tiếp cận sử dụng vật dụng xét nghiệm miễn phí có thể yêu cầu trên cổng thông tin đặt hàng DOH (bằng tiếng Anh).

Trường học và sở y tế sẽ thu thập những dữ liệu gì? Quyền riêng tư được bảo vệ như thế nào?

Trong suốt quá trình, mọi thông tin về sức khỏe đều được giữ kín và bảo mật theo Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA, Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế) và Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA, Đạo Luật Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình). Học khu phải có Mẫu Ủy Quyền của HIPAA đã ký cho trẻ vị thành niên trong hồ sơ để thực hiện chương trình xét nghiệm. Yêu cầu phải thực hiện bước này vì trường học sẽ tiếp nhận thông tin sức khỏe cá nhân (PHI) về trẻ vị thành niên (học sinh) từ phòng thí nghiệm.

Nhà cung cấp xét nghiệm có thể thu thập dữ liệu như nhân khẩu học và sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ. Nhà cung cấp có thể cung cấp báo cáo tóm tắt cho học khu của quý vị, cho biết tổng số xét nghiệm được yêu cầu, tỷ lệ phần trăm xét nghiệm đã hoàn thành, tỷ lệ và tổng số kết quả xét nghiệm dương tính.

Một vài quản trị viên và nhân viên tại học khu của quý vị sẽ được thông báo nếu có kết quả xét nghiệm dương tính. Sau đó, các nhân viên trong học khu sẽ tra cứu kết quả xét nghiệm của cá nhân và bắt đầu quy trình xử lý dịch bệnh.

Giới thiệu về các xét nghiệm

Có các loại xét nghiệm COVID-19 nào để trường học đặt hàng?

Xét nghiệm kháng nguyên nhanh được thực hiện tại chỗ.
Xét nghiệm kháng nguyên tại nhà không cần toa (OTC) có thể được thực hiện tại nhà hoặc tại chỗ. Trường học có thể đề ra các chính sách của riêng mình về việc sử dụng xét nghiệm tại chỗ không cần toa và tham vấn với cơ quan quản lý y tế địa phương.
(hãy xem Hướng dẫn Tự xét nghiệm COVID-19 của DOH dành cho trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 (bằng tiếng Anh) để biết chi tiết).

Que ngoáy mũi có an toàn không? Thậm chí với xét nghiệm lặp lại?

Có. Que ngoáy mũi hoàn toàn an toàn, thậm chí khi được sử dụng thường xuyên như xét nghiệm hàng tuần. Tìm hiểu thêm về sự an toàn của que ngoáy mũi (bằng tiếng Anh), bao gồm những câu hỏi và trả lời thường gặp.

Các vật dụng xét nghiệm kháng nguyên nên được xử lý tại trường như thế nào? Chúng có được xem là rác thải nguy hiểm không?

Không, các vật dụng xét nghiệm kháng nguyên đã sử dụng không được xem là rác thải nguy hiểm. Các dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên có thể được vứt bỏ như rác thải thông thường với lời cảnh báo sau đây: đảm bảo chúng được cho vào thùng rác có lót lớp nhựa và lớp lót nhựa này được cột chặt trước khi vứt bỏ. Nên đặt rùng rác ở nơi mà người khác không thể tình cờ tiếp cận.

Dụng cụ phân tích điện tử xét nghiệm kháng nguyên nhanh như Máy Phân Tích Xét Nghiệm BD Veritor có thể được vứt bỏ trong rác thải thông thường theo hướng dẫn của nhà sản xuất và bất kỳ quy định đô thị và/hoặc địa phương hiện hành nào về việc xử lý rác thải.

Sắp xếp khu vực xét nghiệm COVID-19 của quý vị

Chương trình xét nghiệm chẩn đoán hoạt động như thế nào?

Giáo viên, nhân viên, học sinh, và có thể là các thành viên trong gia đình của họ, những người có biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào hoặc bị phơi nhiễm với COVID-19 sẽ được giới thiệu đến địa điểm xét nghiệm (có khả năng tại sân trường).

Các mẫu xét nghiệm thường được thu thập thông qua que ngoáy mũi. Que ngoáy mũi không sâu không phải kiểu xét nghiệm “tác động đến não bộ” hoặc dùng que ngoáy mũi họng. Que này chỉ đi vào trong mỗi lỗ mũi khoảng nửa inch, thực hiện vài lần xoay và đặt đầu que vào ống lấy mẫu. Food and Drug Administration (FDA, Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm) duy trì một danh sách các xét nghiệm kháng nguyên được Emergency Use Authorization (EUA, Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp) chấp thuận, bao gồm các đường liên kết đến hướng dẫn sử dụng (viết tắt là “IFU”) thích hợp duy trình một danh sách các xét nghiệm kháng nguyên được Emergency Use Authorization (EUA, Giấy Phép Sử Dụng Khẩn Cấp) chấp thuận, bao gồm các đường liên kết đến hướng dẫn sử dụng (viết tắt là “IFU”) thích hợp.

Khước từ CLIA /Giấy phép Cơ Sở Xét Nghiệm Y Tế (MTS) là gì? Tôi có cần không?

Nếu trường học của quý vị thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại chỗ, quý vị cần có khước từ Nếu trường học của quý vị thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại chỗ, quý vị cần có khước từ Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA, Cải Tiến Phòng Xét Nghiệm Lâm Sàng)/giấy phép MTS/giấy phép MTS. Xem trang Quản Lý Chất Lượng Phòng Xét  Nghiệm (bằng tiếng Anh) và Hướng Dẫn Tự Xét Nghiệm COVID-19 dành cho các Cơ Sở (bằng tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Chúng tôi có nên thực hiện xét nghiệm không triệu chứng (còn được hiểu là tầm soát) không? Tại sao có hoặc tại sao không?

Xét nghiệm không triệu chứng là chiến lược xét nghiệm tầm soát mà mọi người được xét nghiệm thường xuyên để nắm bắt tình trạng nhiễm bệnh ở những người không có biểu hiện triệu chứng. Để có hiệu quả, chiến lược này cần được thực hiện thường xuyên (tối đa hai lần một tuần, tùy theo mức độ bệnh trong cộng đồng xung quanh) và có tỷ lệ tham gia rất cao.

CDC không còn khuyến nghị xét nghiệm tầm soát thông thường ở các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12. Có thể có những trường hợp mà xét nghiệm tầm soát vẫn có thể có ích như trong thời gian bùng phát hoặc trở lại trường sau kỳ nghỉ. Hãy xem Hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 của DOH dành cho trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 (bằng tiếng Anh) để biết thêm thông tin về xét nghiệm tầm soát. Tham vấn với cơ quan quản lý y tế địa phương (LHJ) để biết các khuyến nghị bổ sung về xét nghiệm tầm soát và xem Hướng dẫn Xét nghiệm COVID-19 của DOH dành cho trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 để biết thêm thông tin.

Các xét nghiệm kháng nguyên, bao gồm xét nghiệm tại điểm chăm sóc, hoặc xét nghiệm nhóm thường tốt nhất để tầm soát vì dễ dàng thực hiện theo tỷ lệ. Xét nghiệm kháng nguyên có thể cung cấp kết quả trong khoảng 20 phút.

Xét nghiệm sẽ diễn ra ở đâu và khi nào?

Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 sẽ khác nhau tùy theo học khu. Một số học khu đặt một điểm xét nghiệm tại mỗi trường, trong khi các học khu khác sử dụng một địa điểm tập trung phục vụ cho một số trường. Các địa điểm xét nghiệm có thể hoạt động liên tục hoặc trong một thời gian nhất định như trong bốn giờ mỗi buổi sáng, trong giờ ăn trưa hoặc từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Điều quan trọng là đặt các địa điểm xét nghiệm ở một vị trí có lối ra vào riêng biệt hoặc được tách biệt với khu vực nhân viên và học sinh ra vào thông thường. Điều Phối Viên Học Khu Dịch Vụ Giáo Dục của quý vị có thể giúp quý vị đánh giá các vị trí tốt nhất để làm địa điểm xét nghiệm của quý vị. Một số trường học có thể thực hiện xét nghiệm tại điểm chăm sóc cho học sinh và nhân viên ngoài địa điểm xét nghiệm.

Bố trí nhân viên cho khu vực xét nghiệm COVID-19 của quý vị

Ai có thể thực hiện xét nghiệm COVID-19?

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2023, sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên bang, lệnh thường trực cho phép thực hiện các xét nghiệm tại chỗ chăm sóc (POC) bởi nhân viên không thuộc y khoa kết thúc. Từ đó trở đi, chỉ các y tá chính quy (RN), nhân viên do RN ủy quyền hoặc y tá hành nghề có giấy phép (LPN) theo sự hướng dẫn của RN có thể thực hiện xét nghiệm POC tại chỗ.

Đối với các trường học không có RN, lựa chọn tốt nhất của quý vị có thể là thực hiện riêng xét nghiệm OTC tại nhà. Bất kỳ nhân viên nào cũng có thể thực hiện xét nghiệm OTC tại nhà cho học sinh và nhân viên vì mục đích cá nhân hoặc tự thực hiện.

Nhân viên thực hiện xét nghiệm cần mang thiết bị bảo hộ cá nhân (như khẩu trang và găng tay) nào?

Khi quý vị lấy mẫu từ học sinh, hãy thực hiện theo hướng dẫn DOH (bằng tiếng Anh) bằng cách đeo khẩu trang N95 hoặc tương tự hoặc mặt nạ phòng độc cấp độ cao hơn, bảo vệ mắt, găng tay và áo choàng. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Department of Labor and Industries (L&I, Sở Lao Động và Công Nghiệp) (bằng tiếng Anh) vì các trường học cũng phải tuân theo hướng dẫn của họ với tư cách là chủ lao động.

Nhân viên quan sát xét nghiệm cần mang thiết bị bảo hộ cá nhân (như khẩu trang và găng tay) nào?

Khi quý vị giám sát học sinh khi các em tự lấy mẫu, hãy thực hiện theo hướng dẫn của CDC (bằng tiếng Anh). Sử dụng găng tay sạch khi quý vị đưa que ngoáy mũi cho học sinh, nhân viên hoặc thành viên gia đình để tự ngoáy mũi. Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (2 mét) vì học sinh ho hay hắt hơi trong khi xét nghiệm là việc rất bình thường. Đeo khẩu trang vừa khít mặt. Không cần thiết đeo khẩu trang N95 và bảo vệ mắt.

Tôi có thể có thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) ở đâu?

Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI, Văn Phòng Tổng Giám Đốc Công Huấn) Washington, ESD và các học khu đủ điều kiện được đặt hàng thiết bị bảo hộ cá nhân thông qua tiểu bang trong những trường hợp khẩn cấp đặc biệt như khi các vật dụng không có sẵn thông qua chuỗi cung ứng thông thường, khi việc giao hàng chậm trễ khiến cho không đủ thiết bị bảo hộ cá nhân và khi phát sinh nhu cầu khẩn cấp không thể giải quyết được thông qua các phương tiện khác.

Cách nhận thiết bị bảo hộ cá nhân:

  • Các yêu cầu thiết bị bảo hộ cá nhân từ ESD và học khu sẽ được thực hiện thông qua cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương của tổ chức.
  • Các cơ quan tiểu bang (như OSPI) và các bộc lạ được liên bang công nhận có thể đặt hàng trực tiếp thông qua Washington State Emergency Operations Center (SEOC, Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp Tiểu Bang Washington).

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về yêu cầu thiết bị bảo hộ cá nhân trên trang web về Thiết bị bảo hộ cá nhân của DOH (bằng tiếng Anh) hoặc gửi email đến ppe@doh.wa.gov.

Kiểm soát COVID-19

Tôi có cần báo cáo kết quả không? Tôi báo cáo kết quả cho ai?

Xét nghiệm kháng nguyên nhanh: Kết quả dương tính từ xét nghiệm kháng nguyên nhanh được thực hiện tại trường học phải được báo cáo lên cơ quan y tế công cộng theo luật Tiểu Bang Washington (Washington Administrative Code (WAC, Bộ Luật Hành Chính Washington) 246-101-101). Các trường học nên sử dụng SimpleReport để báo cáo các kết quả xét nghiệm này. Hãy xem Báo Cáo Xét Nghiệm COVID-19 Tại Điểm Chăm Sóc dành cho trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 (bằng tiếng Anh) để biết thêm thông tin về báo cáo kết quả xét nghiệm.

WA DOH không yêu cầu trường học báo cáo các trường hợp dương tính được nhận biết thông qua các xét nghiệm tại nhà. Các trường học phải phối hợp với cơ quan quản lý y tế địa phương của mình trong điều tra các ca nhiễm, các điểm bùng phát dịch và các điểm nghi ngờ bùng phát dịch có thể liên quan đến trường học (WAC 246-101-420), bao gồm việc báo cáo các trường hợp dương tính.

Tất cả các điểm bùng phát dịch và nghi ngờ bùng phát dịch trong cộng đồng trường học phải được báo cáo lên cơ quan quản lý y tế địa phương của quý vị theo luật pháp Tiểu Bang Washington (WAC 246-101-420). Để biết thêm thông tin và định nghĩa đầy đủ về bùng phát dịch COVID-19 dành cho các trường từ Mẫu giáo đến lớp 12, hãy xem Hướng Dẫn Phòng Ngừa và Đối Phó trước COIVD-19 ở các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 và Chăm Sóc Trẻ (bằng tiếng Anh). Các trường học được khuyến khích làm việc với cơ quan quản lý y tế địa phương của mình để hỗ trợ các chiến lược giảm nhẹ COVID-19.

Các triệu chứng COVID-19 là gì?

Danh sách các triệu chứng của CDC (bằng tiếng Anh & tiếng Tây Ban Nha) bao gồm sốt (trên 100.4° F (38°C)), ho, thở ngắn hoặc khó thở, mới mất vị giác hoặc khứu giác, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ hoặc cơ thể, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy mũi, buồn nôn hoặc ói mửa, hoặc tiêu chảy (đi phân lỏng 2 lần hoặc nhiều hơn trong 24 giờ.)

Cần làm gì nếu học sinh hoặc nhân viên xuất hiện ở trường với các triệu chứng?

Để giảm thiểu nguy cơ lây lan vi-rút tiềm ẩn cho người khác trong trường học, học sinh hoặc nhân viên đến trường với các triệu chứng COVID-19 nên được cách ly tại nhà và được khuyến nghị xét nghiệm COVID-19. Các trường học có thể sử dụng Cây Quyết Định COVID-19 cho các Môi Trường Công Cộng Chung và Không phải môi trường chăm Sóc sức khỏe (bằng tiếng Anh) để hướng dẫn các bước tiếp theo, bao gồm cách xử lý các tình huống phơi nhiễm. Cũng vui lòng xem lại hướng dẫn của L&I (bằng tiếng Anh) vì các trường học cũng phải tuân theo hướng dẫn của họ với tư cách là chủ lao động.

Điều gì xảy ra khi một thành viên của cộng đồng trường học có kết quả xét nghiệm dương tính? Còn kết quả xét nghiệm âm tính thì sao?

Mọi trường hợp bùng phát dịch bệnh hoặc nghi ngờ bùng phát sẽ được báo cáo lên cơ quan quản lý y tế địa phương của quý vị, và có thể bắt đầu điều tra trường hợp nhiễm bệnh cũng như truy vết tiếp xúc nhằm bảo vệ cộng đồng và ngăn ngừa lây nhiễm rộng hơn. Mọi kết quả xét nghiệm dương tính từ cách xét nghiệm được thực hiện tại trường học phải được báo cáo lên cơ quan quản lý y tế địa phương. Có thể có những trường hợp cần truy vết tiếp xúc như trong thời điểm bùng phát dịch bệnh. Hãy trao đổi với cơ quan quản lý y tế địa phương của
 
quý vị để biết thêm chi tiết và tham khảo Hướng Dẫn Phòng Ngừa và Đối Phó với COVID-19 tại các trường học từ Mẫu giáo đến lớp 12 và Chăm Sóc Trẻ (bằng tiếng Anh) để biết thông tin về các chiến lược giảm nhẹ COVID-19 và đối phó đợt bùng dịch.

Học khu và cơ quan quản lý y tế địa phương của quý vị có thể giới thiệu quý vị đến các nguồn trợ giúp có thể giúp nghỉ ốm có lương, bảo hiểm thất nghiệp tạm thời, giao hàng hoá, hỗ trợ sức khỏe tinh thần và các dịch vụ khác trong thời gian cách ly và cách ly kiểm dịch. Hãy xem Hãy xem Care Connect Washington (Kết Nối Chăm Sóc Washington) để biết thêm thông tin.

Xét Nghiệm Tại Nhà

LƯU Ý: Xét nghiệm tại nhà cũng còn được gọi là xét nghiệm tại điểm chăm sóc hoặc xét nghiệm OTC.

Xét nghiệm tại nhà nên được thực hiện tại trường như thế nào?

Các trường học và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ có thể sử dụng và/hoặc thực hiện tự xét nghiệm COVID-19 bằng nhiều cách khác nhau (bằng tiếng Anh), tùy thuộc vào cơ sở đó có giấy phép Cơ Sở Xét Nghiệm Y Tế/CLIA không. Có thể thực hiện xét nghiệm tại nhà bằng các cách sau đây:

  • Xét nghiệm chẩn đoán
  • Dành cho những người đã bị phơi nhiễm
  • Xét nghiệm tại chỗ hoặc gửi về nhà với các gia đình để thật sự xét nghiệm tại nhà có thể hữu ích ví dụ như để quay trở lại trường sau khi nghỉ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Hướng Dẫn Tự Xét nghiệm COVID-19 của DOH dành cho các trường học từ Mẫu giáo đến lớp 12 (bằng tiếng Anh). Xem video hướng dẫn sử dụng iHealth này (bằng tiếng Anh), xét nghiệm tại điểm chăm sóc.

Các trường học có cần báo cáo kết quả xét nghiệm tại nhà không?

Xét nghiệm tại điểm chăm sóc do trường học thực hiện có giấy phép Cơ Sở Xét Nghiệm Y Tế/CLIA được xem là xét nghiệm tại điểm chăm sóc (POC) và phải được báo cáo thông qua SimpleReport. Các trường học không nên sử dụng SimpleReport để báo cáo kết quả xét nghiệm tại điểm chăm sóc từ học sinh hoặc nhân viên tự xét nghiệm độc lập tại nhà. Họ nên đề nghị học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ thực hiện Hướng Dẫn Tự Xét Nghiệm COVID-19 của DOH (bằng tiếng Anh), bao gồm các bước tiếp theo sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính và các lựa chọn để báo cáo kết quả.

Hướng Dẫn Tự Xét Nghiệm COVID-19 dành cho các Cơ Sở (bằng tiếng Anh) và trang Báo Cáo Xét Nghiệm Tại Điểm Chăm Sóc của DOH (bằng tiếng Anh) có thông tin thêm. Bất kỳ câu hỏi nào từ địa điểm xét nghiệm hoặc trường học đang nộp dữ liệu sẽ được chuyển đến Đơn Vị Tiếp Cận Giám Sát tại doh- surv@doh.wa.gov.

Xét nghiệm tại nhà nên được bảo quản như thế nào? Có yêu cầu nhiệt độ không?

Các xét nghiệm sẽ được bảo quản trong nhà ở nhiệt độ bình thường khoảng 59-86°F (15-30°C). Nếu bộ xét nghiệm được vận chuyển ở nhiệt độ nóng hoặc đông lạnh, hãy để bộ xét nghiệm đạt đến nhiệt độ bảo quản bằng cách để bộ xét nghiệm không mở ở nhiệt độ phòng trong hai giờ hoặc lâu hơn trước khi sử dụng. Truy cập Xét Nghiệm Chẩn Đoán COVID-19 Tại Nhà: Câu Hỏi Thường Gặp (bằng tiếng Anh & tiếng Tây Ban Nha) của FDA để biết thêm thông tin.

Trường học có thể sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh đã hết hạn không?

Ngày hết hạn được in trên bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh của quý vị thể không còn chính xác. Xét nghiệm thể tiếp tục được kéo dài ngày hết hạn, hoặc ngày hết hạn mới khi FDA nhận được dữ liệu hiệu suất bổ sung. Ngày hết hạn được in trên bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh của quý vị có thể không còn chính xác. Xét nghiệm có thể tiếp tục được kéo dài ngày hết hạn, hoặc có ngày hết hạn mới khi FDA nhận được dữ liệu hiệu suất bổ sung. FDA duy trì một danh sách các xét nghiệm tại điểm chăm sóc được ủy quyền có thông tin và thời gian sử dụng mới nhất của từng bộ xét nghiệm theo Số Lô (được in trên bao bì).

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2023, Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid đã ban hành bản ghi nhớ chấm dứt cho phép các phòng thí nghiệm sử dụng xét nghiệm COVID-19 đã hết hạn. Nếu các bộ xét nghiệm của quý vị đã hết hạn, DOH khuyến nghị vứt bỏ những bộ xét nghiệm này sau khi quý vị đã bổ sung các bộ xét nghiệm mới chưa hết hạn vào kho. Để đặt hàng các bộ xét nghiệm mới, vui lòng liên hệ điều phối viên ESD (bằng tiếng Anh) của quý vị hoặc COVIDtestingsupport@doh.wa.gov để được hỗ trợ thêm ở các bước tiếp theo.