ያግኙን

ስለ ሕብረተሰብ ጤና አጠቃላይ ጥያቄዎች ወይም ደብዳቤ የት እንደሚላክ ጥያቄዎች ካሉዎት

ፍቃድ አሰጣጥ፣ እድሳት እና ቅሬታዎች በተመለከተ ጥያቄዎች

የልደት፣ የሞት ወይም የጋብቻ የምስክር ወረቀት ማዘዝ

የ Department of Health መርሃ ግብሮች እና አገልግሎቶች

የ TTY ተጠቃሚዎች

  • ለ Washington Relay አገልግሎት በ 711 ይደውሉ

የቋንቋ እርዳታ (ከክፍያ ነጻ)

ስልክ፡- 1-800-525-0127

ያነጋግሩ እና ይገናኙ

የ Department of Health (DOH፣ የጤና መምሪያ) ግብረ መልስ | የስራ ሰዓታት እና ቦታዎች (በእንግሊዝኛ)