Faafesootai mai Matou

Fesili lautele e uiga i le soifua malōlōina lautele poo le iai o ni au fesili i le mea e lafo ai meli

  • 360-236-4501 poo le
  • 800-525-0127
  • Imeli

Fesili e uiga i laisene, fa'afouga ma fa'aseā

Okaina o se pepa fanau, pepa maliu po'o se pepa fa'aipoipo

Polokalame ma 'Au'aunaga a le Department of Health

Tagata e fa'aaogāina TTY

  • Valaau le 711 mo le Washington Relay Service

Fesoasoani i le gagana (e leai se totogi)

Telefoni: 1-800-525-0127

Fa'afeso'ota'i ma Feso'ota'i

Manatu fa'aalia a le Department of Health (DOH, Matagaluega o Soifua Malōlōina) | Itulā o Ofisa ma nofoaga (i le gagana Igilisi)