Maternal Mortality Review Panel

Giới thiệu về Maternal Mortality Review Panel và Quá Trình Đánh Giá

Department of Health (DOH, Sở Y tế) thực hiện Đánh Giá Tử Vong Mẹ theo hướng dẫn của Maternal Mortality Review Law (Luật Đánh Giá Tử Vong Ở Bà Mẹ) Revised Code of Washington (RCW, Bộ Luật Được Sửa Đổi Của Washington) 70.54.450 (chỉ bằng tiếng Anh). Bộ Trưởng Y Tế chỉ định những người tham gia vào Maternal Mortality Review Panel (MMRP, Hội Đồng Đánh Giá Tử Vong Ở Bà Mẹ). Hội đồng bao gồm các chuyên gia sức khỏe chu sinh và chuyên gia về công bằng y tế trên toàn Tiểu Bang Washington đến từ các chuyên ngành và nền tảng khác nhau.

Các thành viên của hội đồng được mời để tham gia ở nhiều cấp độ trong quá trình đánh giá tử vong ở bà mẹ và phục vụ với vai trò chuyên gia lâm sàng hoặc cố vấn chủ đề. Quá trình đánh giá được thiết kế mang tính giáo dục, tôn trọng và định hướng phòng ngừa. Trọng điểm của quá trình là tập trung cải thiện công bằng y tế đồng thời giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử và thiên vị.

MMRP đánh giá trường hợp tử vong của những người tử vong khi mang thai hoặc tử vong trong vòng một năm sau khi mang thai. Trong mỗi trường hợp, các thành viên của Hội Đồng kiểm tra nhiều hồ sơ khác nhau đã được xác định danh tính, bao gồm thông tin về nhập viện, thống kê sinh tồn, hồ sơ bệnh án và báo cáo khám nghiệm tử thi. Các tài liệu và dữ liệu được thu thập cho quá trình đánh giá tử vong ở bà mẹ được bảo mật; Hội Đồng bị cấm tiết lộ mọi thông tin có thể nhận dạng cá nhân.

MMRP xác định những trường hợp tử vong liên quan đến thai kỳ và có thể phòng ngừa được. Trong các trường hợp này, hội đồng đưa ra những khuyến nghị để phòng ngừa các trường hợp tương tự lặp lại. Ba năm một lần, MMRP và DOH ưu tiên các khuyến nghị để báo cáo cho cơ quan lập pháp của tiểu bang.

Báo Cáo của Maternal Mortality Review Panel năm 2023 Hình ảnh

The cover of the maternal mortality review panel report

Đọc Báo Cáo của Maternal Mortality Review Panel năm 2023 (chỉ bằng Tiếng Anh)

The first page of the 2023 Maternal Mortality Report Legislative Factsheet.

Tử Vong Ở Bà Mẹ 2014-2020 Thông Tin Pháp Lý 2023 (PDF) 

Phát hiện từ Báo cáo năm 2023: Đánh Giá về Từ Vong Ở Bà Mẹ, 2017-2020

Department of Health đã đệ trình báo cáo của Maternal Mortality Review Panel lên Washington State Legislature (Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Washington) năm 2023, bản báo cáo tóm tắt các phát hiện về tử vong chu sinh từ năm 2014 đến năm 2020 và đưa ra các khuyến nghị dựa trên trường hợp tử vong chu sinh từ năm 2017 đến năm 2020. 

Maternal Mortality Review Panel của Tiểu Bang Washington: Từ Vong Ở Bà Mẹ 2017-2020 Báo Cáo Tháng Hai Năm 2023 (PDF) (chỉ bằng tiếng Anh)

Bản báo cáo bao gồm phụ lục của American Indian Health Commission (Ủy Ban Y Tế Người Mỹ Bản Địa (chỉ bằng tiếng Anh), tiêu đề Tribal and Urban Indian Leadership Recommendations (Khuyến Nghị Về Sự Lãnh Đạo Của Người Mỹ Bản Địa Ở Thành Thị Và Bộ Lạc) (chỉ bằng tiếng Anh).

Maternal Mortality Review Panel (MMRP) của Tiểu Bang Washington đã đánh giá thành công các trường hợp tử vong ở bà mẹ từ năm 2017–2020 đồng thời Department of Health đã công bố báo cáo lập pháp này về những phát hiện và khuyến nghị từ Hội Đồng. Hội đồng đã phát triển sáu khuyến nghị và hoạt động để thực hiện nhằm hỗ trợ giảm thiểu các trường hợp tử vong ở bà mẹ có thể ngăn ngừa được và cải thiện việc chăm sóc chu sinh cho tất cả người dân trong tiểu bang. Những khuyến nghị đó được trình bày trong báo cáo. Báo cáo và các khuyến nghị đã được đệ trình lên các ủy ban chăm sóc sức khỏe trong Cơ Quan Lập Pháp vào tháng 2 năm 2023.

Những phát hiện của báo cáo bao gồm:

 • Tỷ lệ về tử vong ở bà mẹ của Washington ở mức ổn định. Dữ liệu trước đây được thu thập về các ca tử vong ở bà mẹ xảy ra từ năm 2000 đến 2020 cho thấy tỷ lệ tử vong ở bà mẹ của tiểu bang thay đổi theo thời gian, nhưng tương đối ổn định và không tăng như tỷ lệ tử vong ở bà mẹ trên toàn quốc. 
 • Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ của Wahsington trong lịch sử thấp hơn so với tỷ lệ tử vong ở bà mẹ trên toàn quốc. 
 • Tuy nhiên, sự chênh lệch nghiêm trọng vẫn tồn tại theo chủng tộc và sắc tộc, tình trạng kinh tế xã hội cũng như tình trạng thành thị/nông thôn.
 • Báo cáo mới nhất bao gồm các khuyến nghị về chính sách, tài trợ, lâm sàng và thể chế từ các đánh giá về tử vong ở bà mẹ trong giai đoạn 2017–2020 và các phát hiện dựa trên dữ liệu tích lũy từ các trường hợp tử vong từ 2014–2020. 
 • Hội Đồng đã xác định 224 ca tử vong liên quan đến mang thai từ 2014–2020. Đây được định nghĩa là những trường hợp tử vong do mọi nguyên nhân trong khi mang thai hoặc trong vòng một năm sau khi kết thúc thai kỳ. 
 • Trong số 224 trường hợp tử vong này, Hội Đồng đã xác định được 97 trường hợp tử vong liên quan đến thai kỳ (được định nghĩa là tử vong do biến chứng khi mang thai, một chuỗi các sự kiện bắt đầu do mang thai hoặc làm trầm trọng thêm (các) tình trạng không liên quan do tác động sinh lý của thai kỳ).
 • Có 15,9 ca tử vong liên quan đến mang thai trên 100.000 ca sinh sống từ năm 2014–2020 ở Washington, thấp hơn tỷ lệ 18,6 ca tử vong liên quan đến mang thai trên 100.000 ca sinh sống của Hoa Kỳ trong khung thời gian này.
 • Nguyên nhân cơ bản hàng đầu của các trường hợp tử vong liên quan đến mang thai ở Washington là tình trạng sức khỏe hành vi (32%), chủ yếu là do tự tử và dùng thuốc quá liều. Các nguyên nhân phổ biến khác là xuất huyết (12%) và nhiễm trùng (9%). 
 • Hội Đồng nhận thấy 80% các trường hợp tử vong liên quan đến mang thai có thể ngăn ngừa được, nghĩa là có ít nhất một số khả năng tử vong được ngăn chặn nếu một yếu tố trong nguyên nhân tử vong khác đi.
 • Tại Washington, tỷ lệ tất cả các trường hợp tử vong liên quan đến mang thai đối với Người Da Đen không phải gốc Tây Ban Nha và Người Hawaii Bản Địa không phải gốc Tây Ban Nha và Người Đảo Thái Bình Dương cao hơn 2,5 lần so với tỷ lệ tương ứng của Người Da Trắng không phải gốc Tây Ban Nha.
 • Ở Washington, tỷ lệ tử vong liên quan đến mang thai ở người Mỹ Bản Địa không phải gốc Tây Ban Nha và Thổ Dân Alaska cao hơn 8,5 lần so với tỷ lệ tương ứng của Người Da Trắng không phải gốc Tây Ban Nha.
Các Khuyến Nghị của Hội Đồng để Giảm Tử Vong Ở Bà Mẹ

Dựa trên những phát hiện từ việc xem xét các trường hợp tử vong trong giai đoạn 2017–2020, MMRP đã đưa ra các khuyến nghị hỗ trợ giảm thiểu các trường hợp tử vong ở bà mẹ có thể ngăn ngừa được và cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người trước, trong và sau khi mang thai. Những khuyến nghị đó là:

 1. HOÀN TÁC PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC & THIÊN VỊ 
  Giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, thiên vị và kỳ thị trong chăm sóc chu sinh.
 2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN & RỐI LOẠN SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH
  Tăng khả năng tiếp cận với việc ngăn ngừa, sàng lọc và điều trị rối loạn sử dụng chất kích thích cũng như giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần cho những người đang mang thai và đang nuôi dạy con cái.
 3. TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN
  Mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe công bằng và chất lượng cao bằng cách cải thiện tích hợp chăm sóc, mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa đồng thời tăng cường hoàn trả
 4. ĐẨY MẠNH CHĂM SÓC LÂM SÀNG
  Tăng cường chất lượng cũng như tính sẵn có của dịch vụ chăm sóc lâm sàng và cấp cứu chu sinh toàn diện, được phối hợp, phù hợp về văn hóa và có đầy đủ nhân viên.
 5. ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI
  Đáp ứng các nhu cầu cơ bản của những người đang mang thai và đang nuôi con bằng cách ưu tiên tiếp cận nhà ở, dinh dưỡng, thu nhập, phương tiện đi lại, chăm sóc trẻ em, điều hướng chăm sóc và các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với văn hóa. 
 6. GIẢI QUYẾT & NGĂN CHẶN BẠO LỰC
  Ngăn chặn bạo lực trong thời kỳ chu sinh thông qua các dịch vụ phối hợp lấy người sống làm trung tâm và phù hợp về mặt văn hóa.
Triển Khai Các Khuyến Nghị của MMRP

Hiện tại, Maternal Mortality Review Report năm 2023 đã được xuất bản, DOH sẽ mang đến các cơ hội học tập mở trong cộng đồng, tại đó chúng ta sẽ thảo luận về các kết quả báo cáo, khuyến nghị cũng như các hoạt động triển khai trong tương lai. Chúng tôi khuyến khích mọi cá nhân hoặc tổ chức cùng chia sẻ với chúng tôi cách áp dụng các đề xuất của Hội Đồng, dự định áp dụng hoặc đang xem xét áp dụng các khuyến nghị này. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến hay muốn DOH trình bày báo cáo cho nhóm hoặc tổ chức của quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ maternalmortalityreview@doh.wa.gov.

Kể từ thời điểm phát hành báo cáo kỳ trước vào năm 2019, DOH và các đối tác đã cùng làm việc để triển khai các khuyến nghị trong báo cáo. Dưới đây là một số ví dụ.

Centers of Excellence for Perinatal Substance Use

Theo CDC, số lượng phụ nữ được chẩn đoán liên quan đến opioid được ghi lại khi sinh đã tăng (chỉ bằng tiếng Anh) 131% từ năm 2010 đến năm 2017. Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP, Dự Án Sử Dụng và Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe), do Agency for Healthcare Research and Quality (Cơ Quan Nghiên Cứu Và Chất Lượng Y Tế Hoa Kỳ) quản lý, đã xuất bản (chỉ bằng tiếng Anh) dữ liệu từ năm 2017 cho thấy có khoảng một em bé được chẩn đoán mắc Neonatal Abstinence Syndrome (NAS, Hội Chứng Cai Nghiện Ở Trẻ Sơ Sinh) cứ sau 19 phút ở Hoa Kỳ, hoặc gần 80 trẻ sơ sinh được chẩn đoán mỗi ngày. Số lượng trẻ em được sinh ra trên toàn quốc bị mắc NAS tăng 82% từ năm 2010 đến năm 2017. Mức tăng ở hầu hết tất cả các tiểu bang và nhóm nhân khẩu học. Theo dữ liệu (chỉ bằng tiếng Anh) của Healthcare Cost and Utilization Project HCUP, Dự Án Sử Dụng và Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe) năm 2018 Tiểu bang Washington có tỷ lệ 9,8 trên 1.000 NAS trong số trẻ sơ sinh nhập viện.

Maternal Mortality Review Panel (MMRP) đã phát hiện ra phần lớn các trường hợp tử vong trong quá trình mang thai từ năm 2014-2016 đều liên quan đến vô tình sử dụng opioid quá liều. Sau đó, Hội đồng đã khuyến nghị triển khai các quy trình dựa trên bằng chứng cũng như các công cụ và hướng dẫn an toàn cho bệnh nhân nhằm giải quyết vấn đề này cùng với các nguyên nhân hàng đầu khác gây tử vong của người dân đang mang thai và sau khi sinh ở Washington. Phản hồi những phát hiện và khuyến nghị của Hội Đồng, Department of Health (DOH) Tiểu Bang Washington, Health Care Authority (HCA, Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe) và Washington State Hospital Association (WSHA, Hiệp Hội Bệnh Viện Tiểu Bang Washington) đã hợp tác để thành lập Centers of Excellence for Perinatal Substance Use (COE, Trung Tâm Xuất Sắc về Sử Dụng Chất Kích Thích Chu Sinh) (chỉ bằng tiếng Anh).

COE là một chương trình chứng nhận tự nguyện dành cho các bệnh viện phụ sản ở tiểu bang Washington. Mục đích của chương trình này là để ghi nhận vai trò cực kỳ quan trọng của các bệnh viện phụ sản và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trong việc hỗ trợ những người đang mang thai và mắc chứng rối loạn sử dụng chất kích thích, đồng thời thúc đẩy các cải tiến có hệ thống đối với các thực hành chu sinh.

Để trở thành một Trung Tâm Xuất Sắc, bệnh viện phụ sản phải đáp ứng tám tiêu chí. Tiêu chí cùng với hướng dẫn và phương thức áp dụng có thể được tìm thấy ở trang web của Centers of Excellence (chỉ bằng Tiếng Anh). 

Một chương trình thí điểm đã ra mắt vào tháng 10 năm 2021, có 13 bệnh viện đăng ký tham gia Gói AIM: Chăm Sóc Sản Khoa cho Phụ Nữ bị Rối Loạn Sử Dụng Opioid. DOH, hợp tác với Washington State Hospital Association (WSHA, Hiệp Hội Bệnh Viện Tiểu Bang Washington) đã ra mắt SUD Learning Collaborative (Hợp Tác Học Tập về Rối Loạn Sử Dụng Chất Kích Thích) (chỉ bằng tiếng Anh) vào tháng 4 năm 2022. Chương trình này hỗ trợ các nỗ lực của bệnh viện để trở thành một Centers of Excellence. Chương trình COE được tài trợ thông qua khoản tài trợ Enhancing Reviews and Surveillance to Eliminate Maternal Mortality (ERASE MM, Tăng Cường Đánh Giá và Giám Sát Để Loại Bỏ Tử Vong Ở Bà Mẹ) được trao từ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh).

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Tibbs Christensen, Điều Phối Viên Sức Khỏe Bà Mẹ, tiffany.tibbschristensen@doh.wa.gov.

Gói Tài Trợ Nhỏ về Sức Khỏe Hành Vi ở Bà Mẹ

Các phát hiện từ báo cáo năm 2019 cho thấy một trong những nguyên nhân tử vong cơ bản hàng đầu trong các ca tử vong liên quan đến mang thai là tình trạng sức khỏe hành vi, bao gồm tự tử và dùng thuốc quá liều. Một số yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng tử vong bao gồm thiếu kiến thức về tình trạng sức khỏe hành vi, phương pháp điều trị và nguồn lực cũng như sự kỳ thị và thành kiến liên quan đến tình trạng sức khỏe hành vi.

Maternal Behavioral Health Mini Community Grant (Tài Trợ Cho Cộng Đồng Nhỏ Về Sức Khỏe Hành Vi Của Bà Mẹ) tạo cơ hội tập trung vào khuyến nghị của Maternal Mortality Review Panel nhằm “Nâng cao kiến thức và kỹ năng của các nhà cung cấp, bệnh nhân và gia đình về tình trạng sức khỏe hành vi trong và sau khi mang thai, cũng như phương pháp điều trị và các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ.”

Kinh phí cho các khoản trợ cấp cộng đồng này được cung cấp thông qua dự án ERASE MM (chỉ bằng tiếng Anh), do Centers for Disease Control and Prevention trao tặng cho DOH; Preventative Health Services Block Grant (Khoản Tài Trợ Khối Dịch Vụ Y Tế Dự Phòng); Maternal and Child Health Block Grant (Khoản Tài Trợ Khối Sức Khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em); và Maternal Infant Health Opioid Legislative Funding (Quỹ Lập Pháp Opioid Cho Sức Khỏe Bà Mẹ Trẻ Sơ Sinh).

Những Người Được Tài Trợ Từ Quỹ Sức Khỏe Bà Mẹ Và Hành Vi 2021–2023

Trung Tâm Hộ Sinh Cộng Đồng

Tổng quan: Để giảm bớt sự chênh lệch và giải quyết vai trò của sức khỏe hành vi trong cuộc khủng hoảng tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh, trung tâm hộ sinh cộng đồng sẽ tiến hành (1) không gian gặp gỡ hai tuần một lần cho các gia đình trước và sau khi sinh, thúc đẩy một mô hình cộng đồng về kiểm tra sức khỏe toàn diện cho bà mẹ và trẻ sơ sinh cũng như hỗ trợ chu sinh về sức khỏe tâm thần, và (2) mạng lưới trách nhiệm và đào tạo không phân biệt chủng tộc dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chu sinh nhằm thiết lập và thay đổi những hiểu biết văn hóa cần nền tảng thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp về mặt văn hóa, không thiên vị.

University of Washington

Tổng quan: Giải quyết Perinatal Mood and Anxiety Disorders (PMAD, Rối Loạn Lo Âu Và Cảm Xúc Chu Sinh) ở cha mẹ của trẻ sơ sinh cần được chăm sóc tại Neonatal Intensive Care Unit (NICU, Đơn Vị Chăm Sóc Đặc Biệt dành cho Trẻ Sơ Sinh) thông qua việc (1) nâng cao kiến thức và kỹ năng về PMAD giữa các nhà cung cấp NICU thông qua các mô-đun giáo dục trực tuyến, (2) giáo dục các gia đình NICU về PMAD và các nguồn lực sẵn có, và (3) cải thiện sàng lọc PMAD trong khóa học NICU dành cho trẻ sơ sinh.

Western Washington University

Tổng quan: Triển khai Perinatal Support Pathway (PSP, Lộ Trình Hỗ Trợ Chu Sinh), hỗ trợ bước đầu cho những người trong giai đoạn chu sinh có các mối lo ngại về sức khỏe hành vi từ nhẹ đến trung bình, thông qua (1) giáo dục các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chu sinh ở Quận Whatcom về sức khỏe hành vi chu sinh, sàng lọc hiệu quả và giới thiệu đến PSP đồng thời (2) triển khai PSP thông qua đào tạo các nhà cung cấp ngang hàng trong một biện pháp can thiệp được hỗ trợ theo kinh nghiệm có tên là Listening Visits (Thăm Khám Lắng Nghe).

First Five Fundamentals

Tổng quan: Tiến hành ba hoạt động dựa trên công việc hiện có của họ đồng thời tăng cường các dịch vụ hỗ trợ chu sinh cho các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha và Người Da Đen và Người Mỹ gốc Phi và bằng cách (1) tăng cường khả năng sẵn có của các nhóm Hỗ Trợ Đồng Đẳng Nhóm; (2) nâng cao nhận thức của nhà cung cấp dịch vụ y tế và năng lực giải quyết các PMAD; và (3) nâng cao nhận thức của gia đình và đối tác cộng đồng về PMAD cũng như các nguồn lực cộng đồng sẵn có để hỗ trợ các gia đình thông qua tiếp thị truyền thông xã hội.

Providence Health Care Foundation

Tổng quan: Hỗ trợ chương trình Maternal Medication-Assisted Treatment (MMAT, Điều Trị Hỗ Trợ Thuốc Cho Bà Mẹ) bằng cách (1) cung cấp dịch vụ tiếp cận và giáo dục cho các bác sĩ về chương trình MMAT; (2) tăng cường chương trình giới thiệu cộng đồng ăn ngủ; và (3) triển khai TeamBirth, trong đó nhấn mạnh vào việc ra quyết định chung trong suốt quá trình chuyển dạ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Tiffany Tibbs Christensen, Điều Phối Viên Sức Khỏe Bà Mẹ, tiffany.tibbschristensen@doh.wa.gov 

Nộp đơn để Tham Gia vào MMRP của Tiểu Bang Washington

Hiện đã hết thời hạn nộp đơn đăng ký tham gia Maternal Mortality Review Panel (MMRP) của Tiểu Bang Washington trong nhiệm kỳ ba năm (2023–2025). Chúng tôi sẽ tuyển dụng lại vào năm 2025 cho nhiệm kỳ ba năm tiếp theo. 

Trong giai đoạn tuyển dụng, MMRP tìm kiếm các chuyên gia như:

 • Các nhà lãnh đạo và nhà cung cấp dịch vụ y tế của Người Mỹ Bản Địa trong bộ lạc hoặc thành thị.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ y tế, điều dưỡng và chăm sóc chu sinh, sản khoa, trẻ sơ sinh hoặc nhi khoa như bác sĩ lâm sàng, nữ hộ sinh, nhân viên y tế cộng đồng, y tá, nhân viên công tác xã hội, các nhà cung cấp dịch vụ khác. Các nhà cung cấp cũng có thể bao gồm các chuyên gia chăm sóc sản khoa trong các lĩnh vực chuyên môn lâm sàng có liên quan khác như tim mạch, ung thư hoặc rối loạn tự miễn dịch.
 • Đại diện bệnh viện phụ sản hoặc trung tâm phụ sản được cấp phép
 • Điều tra viên, thanh tra y tế hoặc nhà nghiên cứu bệnh học
 • Nhà cung cấp dịch vụ và sức khỏe hành vi
 • Đại diện cơ quan nhà nước
 • Các chuyên gia về công bằng y tế và các yếu tố xã hội quyết định các vấn đề sức khỏe (ví dụ: phân biệt chủng tộc, khả năng tiếp cận nhà ở) khi chúng tác động đến tỷ lệ tử vong ở bà mẹ, chăm sóc chu sinh và sinh nở.
 • Các cá nhân thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác theo quyết định của Department of Health (ví dụ: phòng chống thương tích và bạo lực, Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC,Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Sung Đặc Biệt dành cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ), nhà nghiên cứu, CPS, EMS, v.v.)
 • Các cá nhân hoặc tổ chức đại diện cho các nhóm cư dân bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các trường hợp tử vong liên quan đến thai nghén hoặc tử vong liên quan đến mang thai và thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ.
  • Ở Washington, dịch vụ này bao gồm những người đã mang thai và/hoặc trải qua sinh con VÀ là Người Da Đen, Người Mỹ Bản Địa/Thổ Dân Alaska, Thổ Dân Hawaii/Người Đảo Thái Bình Dương, người nhận Medicaid (Apple Health), có hoàn cảnh nguồn thu nhập thấp hoặc đã trải qua các vấn đề tâm thần và tình trạng sức khỏe hành vi như rối loạn sử dụng opioid hoặc trầm cảm sau sinh.
  • Chương trình tuyển dụng này cũng bao gồm những người có quan hệ gần gũi với những người đáp ứng các tiêu chí này.

Tìm hiểu thêm về quy trình của chúng tôi tại đây (chỉ bằng tiếng Anh)

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Đánh Giá Tử Vong Ở Bà Mẹ tại địa chỉ maternalmortalityreview@doh.wa.gov.

 

Mở Rộng Luật

Luật về tử vong ở bà mẹ (chỉ bằng tiếng Anh) của tiểu bang Washington trao cho Department of Health quyền thu thập hồ sơ thiết yếu thích hợp, hồ sơ y tế và báo cáo khám nghiệm tử thi thích hợp liên quan đến trường hợp tử vong ở bà mẹ. Luật cũng quy định các biện pháp bảo vệ đối với những hồ sơ đó cũng như quy định bảo vệ với các thành viên hội đồng tham gia đánh giá. Quyền và sự bảo vệ này cho phép Sở và Hội Đồng xác định những trường hợp tử vong có thể ngăn ngừa cũng như xác định các vấn đề dẫn đến những trường hợp tử vong có thể phòng ngừa.

Năm 2019, tiểu bang Washington đã mở rộng luật để hỗ trợ và tăng cường đánh giá tử vong ở bà mẹ do Maternal Mortality Review Panel thực hiện. Luật đã được sửa đổi để thành lập Hội Đồng cũng như quy trình đánh giá tử vong ở bà mẹ của Washington. Các thay đổi khác bao gồm:

 • Yêu cầu đại diện bộ lạc.
 • Mở rộng phạm vi để bao gồm tất cả các loại hình sản khoa, chu sinh và sức khỏe phụ nữ, điều dưỡng và các nhà cung cấp dịch vụ cũng như các cá nhân hoặc tổ chức đại diện cho nhóm dân cư bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và thiếu khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc bà mẹ.
 • Dữ liệu liên quan đến đánh giá tỷ lệ tử vong ở bà mẹ có thể được chia sẻ với Centers for Disease Control and Prevention, các khu vực pháp lý y tế địa phương, các nỗ lực đánh giá tỷ lệ tử vong ở bà mẹ trong khu vực như American College of Obstetrics and Gynecology District VIII (Đại Học Sản Phụ Khoa Hoa Kỳ Khu Vực VIII) và các tổ chức bộ lạc.
 • Tiếp cận hồ sơ của Department of Children, Youth and Families ( Sở Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình)
 • Yêu cầu các bệnh viện và trung tâm hộ sinh nỗ lực hết mình để báo cáo những trường hợp tử vong xảy ra trong thời kỳ mang thai hoặc trong vòng 42 ngày sau khi mang thai cho điều tra viên hoặc thanh tra y tế tại địa phương, những người sẽ tiến hành điều tra tử vong cùng với khám nghiệm tử thi. Các quận sẽ được hoàn trả 100% chi phí khám nghiệm tử thi. (Để biết thêm thông tin về các yêu cầu báo cáo và điều tra tử vong, xem Tài Nguyên bên dưới.)
Báo Cáo Trước Đây và Các Tài Nguyên

Các tờ thông tin và tài liệu bổ sung liên quan đến báo cáo tử vong ở bà mẹ mới năm 2023 sẽ sớm được cung cấp.

Các báo cáo tử vong ở bà mẹ trước đây

Lưu Trữ Tờ Thông Tin và Tài Nguyên

Còn Cách Nào Khác Mà Tôi Có Thể Tham Gia Không?

Department of Health hoan nghênh ý kiến đóng góp của quý vị về phương thức Maternal Mortality Review Panel có thể đáp ứng tốt nhất các mục tiêu do cơ quan lập pháp đặt ra. Sẽ không có quy trình điều trần công khai chính thức (trừ khi cần thiết để cập nhật Bộ Luật Hành Chính Washington). Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích các bên quan tâm chia sẻ ý kiến đóng góp của mình với nhân viên của Department of Health.

Để đặt câu hỏi, chia sẻ ý tưởng hoặc nhận thông báo khi MMRP công bố báo cáo, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ maternalmortalityreview@doh.wa.gov.