Maternal Mortality Review Panel

Інформація про Maternal Mortality Review Panel і процес розгляду

Department of Health (DOH, Департамент охорони здоров’я) розглядає випадки материнської смертності згідно з розділом 70.54.450 Revised Code of Washington (RCW, Кодекс законів штату Вашингтон із поправками), також відомим як Maternal Mortality Review Law (Закон про розгляд випадків материнської смертності) (тільки англійською мовою). Секретар із питань охорони здоров’я призначає членів Maternal Mortality Review Panel (MMRP, Комісія з розгляду випадків материнської смертності). До складу Комісії входять фахівці з перинатального здоров’я та експерти із забезпечення рівних можливостей у наданні медичної допомоги з усього штату Вашингтон, які мають різну спеціалізацію і походження.

Члени Комісії беруть участь у багаторівневому процесі розгляду випадків материнської смертності і є клінічними експертами або галузевими радниками. Мета процесу розгляду – поглиблювати знання, формувати поважне ставлення й запобігати таким випадкам у майбутньому. Значну увагу в ньому приділено забезпеченню рівних можливостей у наданні медичної допомоги й подоланню расизму, дискримінації та упереджень.

MMRP розглядає випадки смерті людей під час вагітності або впродовж року після пологів. У кожному конкретному випадку члени Комісії розглядають низку знеособлених даних, зокрема відомості про госпіталізацію, статистику народжуваності й смертності, медичні карти та протоколи патологоанатомічного розтину. Документи й дані, зібрані для розгляду випадків материнської смертності, є конфіденційними – Комісії заборонено публікувати будь-яку інформацію, що може допомогти ідентифікувати осіб.

MMRP визначає ті випадки, які безпосередньо пов’язані з вагітністю і яким можна було запобігти. Аналізуючи їх, Комісія складає рекомендації щодо запобігання подібним випадкам у майбутньому. Кожні три роки MMRP та DOH надають Законодавчим зборам штату рекомендації, упорядковані за ступенем важливості.

Звіт Maternal Mortality Review Panel 2023 р. (новий!) Зображення

The cover of the maternal mortality review panel report

Читати звіт Maternal Mortality Review Panel 2023 р. (тільки англійською мовою)

The first page of the 2023 Maternal Mortality Report Legislative Factsheet.

Інформаційний бюлетень 2023 р. про материнську смертність за 2014–2020 рр. (PDF) 

Висновки зі звіту 2023 р. про розгляд випадків материнської смерті за період 2017–2020 рр.

Department of Health подав до Законодавчих зборів штату Вашингтон звіт 2023 р. Maternal Mortality Review Panel, у якому підсумовано результати розгляду випадків перинатальної смерті за період 2014–2020 рр. і подано рекомендації на основі аналізу випадків перинатальної смерті за період 2017–2020 рр. 

Звіт Maternal Mortality Review Panel штату Вашингтон від лютого 2023 р. про материнську смертність за період 2017–2020 рр. (PDF) (тільки англійською мовою)

Звіт містить додаток від American Indian Health Commission (Комісія з охорони здоров’я американських індіанців) (тільки англійською мовою), який має назву Tribal and Urban Indian Leadership Recommendations (Рекомендації для керівництва племінних і міських об’єднань індіанців) (тільки англійською мовою).

Maternal Mortality Review Panel (MMRP) штату Вашингтон завершила розгляд випадків материнської смерті за період 2017–2020 рр., а Department of Health опублікував отримані результати й рекомендації Комісії в цьому нормативному звіті. Комісія розробила шість рекомендацій і заходів для впровадження, що допоможуть знизити кількість випадків материнської смерті, яких можна уникнути, і покращити якість перинатальної допомоги для всіх мешканців штату. Ці рекомендації включено в звіт. У лютому 2023 р. звіт і рекомендації подано на розгляд комітетів з охорони здоров’я Законодавчих зборів штату.

Нижче наведено висновки зі звіту.

 • Показники материнської смертності в штаті Вашингтон є сталими. Дані щодо випадків материнської смерті, зібрані за період 2000–2020 рр., свідчать про те, що їхня кількість у штаті за цей час змінювалася, але є відносно сталою та не зростає, на відміну від показників по всій країні. 
 • Показники материнської смертності в штаті історично були нижчими за показники по країні. 
 • Проте значні розбіжності продовжують існувати залежно від раси й національності, соціально-економічного становища та місця проживання (міська чи сільська місцевість).
 • Останній звіт містить рекомендації стосовно політичних заходів, фінансування, лікування та благодійної діяльності, складені на основі розгляду випадків материнської смерті за період 2017–2020 рр., а також висновки на основі сукупних даних щодо смертності за період 2014–2020 рр. 
 • За період 2014–2020 рр. Комісія виявила 224 випадки пов’язаної з вагітністю смерті. Це летальні випадки, що зумовлені будь-якою причиною, під час вагітності або впродовж року після завершення вагітності. 
 • Серед цих 224 випадків Комісія визначила 97 безпосередньо пов’язаних із вагітністю смертей (тобто таких, що спричинені ускладненням вагітності, низкою подій, зумовлених вагітністю, або погіршенням непов’язаних захворювань через психологічні наслідки вагітності).
 • За період 2014–2020 рр. кількість безпосередньо пов’язаних із вагітністю смертей на 100 000 народжених живих дітей у штаті Вашингтон становить 15,9; цей самий показник для США вище – 18,6.
 • Основною першопричиною безпосередньо пов’язаних із вагітністю смертей були порушення психічного здоров’я (32 %), здебільшого самогубство та передозування. Іншими поширеними причинами були крововилив (12 %) та інфекції (9 %). 
 • Комісія дійшла висновку, що 80 % безпосередньо пов’язаних із вагітністю смертей можна було уникнути, тобто існувала хоч яка-небудь можливість запобігти смерті, якби умови, що до неї призвели, були іншими.
 • У штаті Вашингтон кількість усіх пов’язаних із вагітністю смертей серед неіспаномовних темношкірих людей і неіспаномовних представників корінних народів Гавайських островів та інших островів Тихого океану була у 2,5 раза більше, як порівняти з відповідним показником для неіспаномовних представників європеоїдної раси.
 • У штаті Вашингтон кількість усіх пов’язаних із вагітністю смертей серед американських індіанців і корінних жителів Аляски була у 8,5 раза більше, як порівняти з відповідним показником для неіспаномовних представників європеоїдної раси.
Рекомендації Комісії для зменшення кількості випадків материнської смертності

На основі результатів розгляду випадків смерті за період 2017–2020 рр. MMRP розробила рекомендації, що допоможуть знизити кількість випадків материнської смерті, яких можна уникнути, і покращити якість перинатальної допомоги для людей до, під час і після вагітності. Нижче подано перелік рекомендацій.

 1. ЗНИЩИТИ РАСИЗМ І УПЕРЕДЖЕННЯ 
  Подолати расизм, дискримінацію, упередження та соціальне засудження в закладах із надання перинатальної допомоги.
 2. ПОДОЛАТИ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ТА РОЗЛАДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З УЖИВАННЯМ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН
  Підвищити доступність заходів із попередження, контролю й лікування психічних розладів і розладів, пов’язаних з уживанням психоактивних речовин, для вагітних і батьків, які доглядають за немовлям.
 3. ПОКРАЩИТИ ЯКІСТЬ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РОЗШИРИТИ ДО НЬОГО ДОСТУП
  Розширити надання високоякісного медичного обслуговування й сприяти неупередженому доступу до нього: покращити його інтеграцію, розширити застосування телемедицини та збільшити обсяги відшкодування.
 4. ПОСИЛИТИ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
  Посилити якість і доступність перинатальної медичної допомоги й екстреної допомоги, які мають бути всебічними, злагодженими, культурно прийнятними та надаватися належним чином укомплектованим персоналом.
 5. ЗАДОВОЛЬНИТИ ОСНОВНІ ЛЮДСЬКІ ПОТРЕБИ
  Задовольнити основні потреби вагітних і батьків, які доглядають за немовлям: приділити першочергову увагу забезпеченню житлом, харчуванням, доступом до джерел доходу, засобів перевезення, дитячих дошкільних установ, послуг із надання консультацій щодо медичного обслуговування та послуг із підтримки, що враховують культурні особливості. 
 6. ПРОТИДІЯТИ Й ЗАПОБІГАТИ НАСИЛЬСТВУ
  Запобігати насильству в перинатальний період, надаючи послуги, що орієнтовані на жертв насильства та враховують культурні особливості.
Упровадження рекомендацій MMRP

Наразі, після публікації Maternal Mortality Review Report від 2023 р., DOH надаватиме можливості навчання для широкого загалу, у межах яких обговорюватимуться висновки й рекомендації, наведені у звіті, а також майбутні заходи щодо їхнього впровадження. Ми закликаємо всіх людей і організації розповісти нам про те, як вони застосовують рекомендації Комісії, планують їх застосовувати або розмірковують над цим. Якщо ви маєте запитання, пропозиції або бажаєте, щоб DOH представив звіт вашій команді або організації, напишіть нам на електронну адресу maternalmortalityreview@doh.wa.gov.

Після публікації попереднього звіту у 2019 р. DOH і його партнери працювали над упровадженням рекомендацій, які містяться в ньому. Нижче наведено деякі приклади.

Centers of Excellence for Perinatal Substance Use

За даними CDC, у 2010–2017 рр. кількість жінок, які на час пологів мали діагноз, пов’язаний з уживанням опіоїдів, збільшилася (тільки англійською мовою) на 131 %. У межах Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP, Проєкт розрахунку вартості й аналізу використання медичних послуг), яким керує U.S. Agency for Healthcare Research and Quality (Управління з дослідження системи охорони здоров’я та оцінювання якості медичного обслуговування США), було опубліковано (тільки англійською мовою) дані від 2017 р. про те, що в США приблизно кожні 19 хвилин в одного немовляти діагностують неонатальний абстинентний синдром (НАС), або щодня приблизно у 80 дітей діагностують цей стан. У 2010–2017 рр. кількість народжених із НАС немовлят по всій країні збільшилася на 82 %. Зростання кількості спостерігалося майже в усіх штатах і серед більшості груп населення. За даними Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP, Проєкт розрахунку вартості й аналізу використання медичних послуг) від 2018 р. (тільки англійською мовою), у штаті Вашингтон 9,8 із 1000 новонароджених немовлят мають НАС.

Maternal Mortality Review Panel (MMRP) виявила, що за період 2014–2016 рр. більшість смертей, спричинених випадковим передозуванням під час вагітності, була пов’язана з уживанням опіоїдів. Відтак Комісія рекомендувала запровадити протоколи, засновані на практичних даних, а також інструменти й вказівки щодо контролю безпеки пацієнтів, щоб подолати цю та інші поширені причини смерті серед вагітних і людей після пологів, які проживали в штаті Вашингтон. Реагуючи на результати розгляду й рекомендації Комісії, Department of Health (DOH) штату Вашингтон, Health Care Authority (HCA, Управління охорони здоров’я) і Washington State Hospital Association (WSHA, Асоціація лікарень штату Вашингтон) створили Centers of Excellence for Perinatal Substance Use (COE, Центри передового досвіду щодо вживання психоактивних речовин у перинатальний період) (тільки англійською мовою).

COE – це добровільна програма сертифікації, доступна для пологових будинків штату Вашингтон. Мета цієї програми – звернути увагу на ключову роль, яку відіграють пологові будинки й лікарі в підтримці вагітних із розладами, пов’язаними з уживанням психоактивних речовин, а також сприяти системному покращенню своїх перинатальних практик.

Щоб стати центром передового досвіду, пологові будинки мають відповідати восьми критеріям. Критерії разом із вказівками про те, як подати заявку на участь у програмі, можна знайти на вебсторінці Centers of Excellence (тільки англійською мовою). 

У жовтні 2021 р. розпочато пілотну програму, 13 лікарень узяли участь у проєкті AIM Bundle. Акушерська допомога жінкам із розладами, пов’язаними з уживанням опіоїдів. DOH разом із Washington State Hospital Association (WSHA, Асоціація лікарень штату Вашингтон) у квітні 2022 р. розпочав SUD Learning Collaborative (Програма спільного вивчення розладів, пов’язаних з уживанням психоактивних речовин) (тільки англійською мовою). Ця програма спрямована на підтримку зусиль лікарень з отримання статусу центру передового досвіду. Програма COE фінансується за допомогою гранту ERASE MM, який надають Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Центри контролю та профілактики захворювань).

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до Tiffany Tibbs Christensen, координатора з питань охорони здоров’я матерів, надіславши лист на електронну адресу tiffany.tibbschristensen@doh.wa.gov.

Мінігрант для покращення психічного здоров’я матерів

Висновки зі звіту 2019 р. свідчать про те, що однією з основних першопричин смертей, безпосередньо пов’язаних із вагітністю, були порушення психічного здоров’я, зокрема самогубство та передозування. Деякі чинники, що призвели до такої смерті, включають відсутність знань про порушення психічного здоров’я, їхнє лікування й відповідні джерела інформації, а також суспільне засудження й упередження, пов’язані з порушеннями психічного здоров’я.

Можливість отримати Maternal Behavioral Health Mini Community Grant (Мінігрант для громади з метою покращення поведінкового здоров’я матерів) спрямована на виконання рекомендації Maternal Mortality Review Panel, а саме: «Поглибити знання й уміння лікарів, пацієнтів і сімей стосовно розладів психічного здоров’я під час і після вагітності, а також методів лікування та джерел інформації, доступних для підтримки».

Фінансування цих громадських грантів здійснюється завдяки проєкту Enhancing Reviews and Surveillance to Eliminate Maternal Mortality (ERASE MM, Програма покращення розгляду та нагляду з метою запобігання материнській смертності) (тільки англійською мовою). Для DOH кошти виділяють Centers for Disease Control and Prevention. Перелік грантів: Preventative Health Services Block Grant (Блоковий грант на надання профілактичних медичних послуг), Maternal and Child Health Block Grant (Блоковий грант на охорону здоров’я матері й дитини), Maternal Infant Health Opioid Legislative Funding (Законодавчо встановлене фінансування охорони здоров’я матері й дитини під час приймання опіоїдів).

Грантоотримувачі в межах програм фінансової підтримки материнського та психічного здоров’я на 2021–2023 рр.

Громадський пологовий центр

Призначення коштів: для зменшення розбіжностей і з’ясування ролі психічного здоров’я в кризі смертності матері й дитини проводитиметься низка заходів, як-от 1) зібрання кожні два тижні для сімей на етапах до пологів і після пологів, що сприятимуть розвитку моделі суспільства, у якому перевіряють добробут матері й новонародженого та підтримують перинатальне психічне здоров’я; 2) тренінги щодо расових упереджень і створення системи звітування для лікарів перинатальної медицини, щоб установити й змінити основоположні принципи культурного сприйняття, необхідні для неупередженого надання медичних послуг з урахуванням культурних особливостей.

University of Washington

Призначення коштів: подолання перинатальної депресії та тривожного неврозу (PMAD) серед батьків, чиї немовлята потребують медичної допомоги у відділені інтенсивної терапії новонароджених (ВІТН), за допомогою низки заходів, як-от 1) поглиблення знань і вмінь стосовно PMAD серед лікарів ВІТН із використанням модулів віртуальної освіти; 2) інформування батьків, чиї діти перебувають у ВІТН, про PMAD та доступні джерела інформації; 3) покращення методів виявлення PMAD під час перебування немовлят у ВІТН.

Western Washington University

Призначення коштів: упровадження Perinatal Support Pathway (PSP, Програма перинатальної підтримки) для оперативної підтримки людей, які мають легкі або помірні проблеми з психічним здоров’ям, у перинатальний період за допомогою низки заходів, як-от 1) інформування лікарів перинатальної медицини в окрузі Вотком про психічне здоров’я в перинатальний період, ефективні методи виявлення розладів і направлення на PSP; 2) упровадження PSP за допомогою навчання однакових за рівнем постачальників послуг методу емпірично підтвердженого втручання, що називається консультаційним візитом.

First Five Fundamentals

Призначення коштів: проведення трьох заходів, заснованих на поточній діяльності, і розширення послуг із надання підтримки під час перинатального періоду для іспаномовних, темношкірих і афроамериканських сімей, а саме 1) підвищення доступності груп підтримки Group Peer Support; 2) підвищення обізнаності лікарів із PMAD і їхньої здатності реагувати на ці розлади; 3) підвищення обізнаності представників спільноти та членів сімей із PMAD та інформаційними ресурсами для населення, доступними для підтримки сімей через рекламу в соціальних мережах.

Providence Health Care Foundation

Призначення коштів: підтримка програми Maternal Medication-Assisted Treatment (MMAT, Замісна терапія матерів) за допомогою низки заходів, як-от 1) інформаційно-просвітницька робота серед лікарів щодо програми MMAT; 2) посилення реферальної громадської програми «Їжа. Сон. Утіха»; 3) впровадження моделі TeamBirth, яка зосереджує увагу на спільному прийнятті рішень під час пологів.

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до Tiffany Tibbs Christensen, координатора з питань охорони здоров’я матерів, надіславши лист на електронну адресу tiffany.tibbschristensen@doh.wa.gov

Подання заявки на членство в MMRP штату Вашингтон

Термін подання заявки на членство в Maternal Mortality Review Panel (MMRP) штату Вашингтон протягом трьох років (2023–2025) уже сплив. На наступний трирічний термін ми знову набиратимемо членів у 2025 р. 

Нижче подано перелік експертів, яких MMRP шукає під час відкритого набору.

 • Керівники з питань охорони здоров’я об’єднань племінних або міських індіанців і постачальники медичних послуг цим групам населення.
 • Постачальники медичних послуг, що спеціалізуються на наданні перинатальної, акушерської, педіатричної допомоги та допомоги з догляду за новонародженими, як-от лікарі, акушерки, доули, громадські медичні працівники, медсестри, соціальні працівники тощо. До цієї категорії також можуть входити експерти з надання акушерської допомоги, які мають відповідний досвід в інших сферах, як-от кардіологія, онкологія або автоімунні захворювання.
 • Представники пологових будинків або ліцензованих пологових центрів.
 • Судові слідчі, судово-медичні експерти й патологоанатоми.
 • Постачальники послуг з охорони психічного здоров’я.
 • Представники державних органів.
 • Експерти з питань забезпечення рівних можливостей у наданні медичної допомоги, а також соціальних факторів, що впливають на здоров’я (наприклад, расизм, доступ до житла), оскільки ці фактори пов’язані з материнською смертністю, наданням перинатальної допомоги та результатами вагітності.
 • Особи з досвідом в інших галузях на розсуд Department of Health, наприклад у сферах запобігання тілесним пошкодженням і насильству, Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC, Спеціальна програма додаткового харчування для жінок, дітей і немовлят), наукових досліджень, захисту дітей (CPS), екстреної медичної допомоги (EMS) тощо.
 • Особи або організації, що представляють групи населення, які найбільше страждають від смертей, безпосередньо або опосередковано пов’язаних із вагітністю, через відсутність доступу до послуг з охорони материнського здоров’я.
  • У штаті Вашингтон ці групи включають людей, які були вагітними та/або мали досвід пологів І водночас належать до темношкірих людей, корінних народів Америки чи Аляски, корінних народів Гавайських островів або інших островів Тихого океану, є учасниками програми страхування Medicaid (Apple Health), належать до малозабезпечених груп населення або пережили розлади психічного або поведінкового здоров’я, наприклад розлад, пов’язаний із застосуванням опіоїдів, або післяпологову депресію.
  • До них також належать люди, які є близькими родичами тих, хто відповідає цим критеріям.

Докладніше про процес відбору можна прочитати тут (тільки англійською мовою).

Якщо ви маєте будь-які запитання, зверніться до координатора з розгляду випадків материнської смертності, надіславши лист на електронну адресу maternalmortalityreview@doh.wa.gov.

 

Розширення законодавства

Закон про розгляд випадків материнської смертності (тільки англійською мовою) штату Вашингтон надає Department of Health повноваження одержувати записи актів цивільного стану, медичні карти й протоколи патологоанатомічного розтину, що стосуються випадків материнської смерті. Закон також забезпечує захист цих документів і членів Комісії, які беруть участь у розгляді. Ці повноваження й захист дають змогу Департаменту й Комісії визначити, яким летальним випадкам можна було запобігти, і виявити проблеми, що призвели до таких смертей.

У 2019 році закон штату Вашингтон було розширено, щоб підвищити ефективність розгляду випадків материнської смертності, який здійснює Maternal Mortality Review Panel, і збільшити його роль. До закону внесено поправки, які запроваджують діяльність Комісії та процес розгляду випадків материнської смертності в штаті Вашингтон на постійній основі. Інші зміни наведено нижче.

 • Обов’язкова наявність представників місцевих племен.
 • Розширення представництва, що має охоплювати всі види медичних працівників і постачальників медичних послуг у сфері охорони жіночого здоров’я, акушерської та перинатальної допомоги, а також осіб або організації, що представляють групи населення, які найбільше страждають від материнської смертності та відсутності доступу до послуг з охорони материнського здоров’я.
 • Дані, що стосуються розгляду випадків материнської смертності, можна передавати до Centers for Disease Control and Prevention, місцевим органам охорони здоров’я, учасникам ініціатив із розгляду випадків материнської смертності на регіональному рівні, наприклад American College of Obstetrics and Gynecology District VIII (Округ VIII Американського коледжу акушерства та гінекології), і племінним об’єднанням.
 • Доступ до записів Department of Children, Youth and Families (Департамент у справах дітей, молоді та сімей).
 • Лікарні та пологові центри зобов’язані докладати всіх зусиль, щоб повідомляти про смертельні випадки, що сталися під час вагітності або не пізніше 42 днів після настання вагітності, місцевого судового слідчого або судово-медичного експерта, який потім розслідуватиме смертельний випадок (настійно рекомендується провести патологоанатомічний розтин). Округи отримуватимуть відшкодування за проведення патологоанатомічних розтинів у повному обсязі. (Щоб дізнатися більше про вимоги щодо звітування про смертельні випадки і їхнє розслідування, див. розділ із джерелами інформації нижче.)
Джерела інформації та попередні звіти

Незабаром стануть доступними інформаційні бюлетені й додаткові матеріали, що стосуються нового звіту 2023 р. про розгляд випадків материнської смертності.

Попередні звіти про розгляд випадків материнської смертності

Архів інформаційних бюлетенів і джерел інформації

Які ще існують можливості взяти участь?

Department of Health заохочує вас ділитись ідеями щодо способів максимально ефективного досягнення Maternal Mortality Review Panel цілей, визначених законодавчим органом. Офіційне відкрите обговорювання не проводитиметься, за виключенням випадків, коли потрібно внести зміни до Washington Administrative Code (Адміністративний кодекс штату Вашингтон). Однак зацікавлені сторони можуть ділитися своїми ідеями зі співробітниками Department of Health.

Якщо ви маєте запитання, ідеї або бажаєте отримувати сповіщення про випуск чергового звіту MMRP, напишіть нам на електронну адресу maternalmortalityreview@doh.wa.gov