Stroke and Heart Attack Signs and Symptoms - Samoan

English

O le stroke (ma'i oso o le faiai) ma le heart attack (ma'i fatu oso faafuasei) e avea o ni faalavelave tupu faafuasei i taimi uma. Ae o e iloa foliga vaaia o le stroke ma le heart attack?

O le poto o le malosi. Laveai se olaga i le aoaoina o foliga vaaia ma auga, le matauina o nei foliga vaaia ma auga i le taimi e tutupu mai ai, ma le valaauina o le 911 mo se fesoasoani.

Stroke (Mai oso o le faiai)

  • Faafuasei le pepē po o le vaivai o le foliga, lima po o le vae, aemaise i le itu e tasi o le tino
  • Faafuasei le lē mautonu pe faafaigata ona malamalama i tala o fai
  • Faafuasei ona faaletonu le vaai i se tasi o mata po o mata uma e lua
  • Faafuasei ona faafaigata ona savali, faanivaniva, pe faaletonu le paleni po o le faaogatasi o le tino
  • Faafuasei le tiga ogaoga o le ulu e aunoa ma se mafuaaga o iloa

Heart attack (Mai fatu oso faafuasei)

  • Tiga pe lē to'a le faalogo i le fatafata
  • Lagona faapei o le a matapogia, faafaufau pe faasuaki
  • Tiga le auvae, ua, po o le papatua
  • Lē to'a le faalogo pe tiga le lima po o le tauau
  • Oso le sela

Afai ua e manatu o loo oso se stroke po o se heart attack a se isi, aua le faatali. Vili vave loa le 911. O loo iai le tomai i tagata faigaluega faafomai mo faalavelave faafuasei e iloa ai le stroke ma le heart attack ma ave faanatinati ai le tagata mai i se falemai. E mafai ona togafitia nei faalavelave faafomai tupu faafuasei, ma o le vave a e togafitia ai le tagata mai, o le telē foi na o le avanoa e mafai ai ona ia toe foi mai i le fale i aiga ma i faiga masani.